Patenty so značkou «malých»

Čistiareň segregovaných odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6246

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/06, C02F 3/02

Značky: znečistenia, zdrojov, malých, čistiareň, segregovaných, odpadových

Text:

...odpadových vôd z malých zdrojov vytvorená z nádrže a na nej zavesenej vostavbe vytvorenej V celosti z koncentricky umiestnených komôrok zhotovených z deliacich stien vybavených spoločným vydutým dnom, perforovaným medzidnom s vloženou náplňou bionosiča, zaveseným perforovaným odtokovým žľabom s vhodným filtračným materiálom a odtokovým potrubim.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je rez čistiarne segregovaných odpadových vôd z...

Zariadenie na zásobovanie roštu vrhaním paliva v malých kúskoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18258

Dátum: 04.03.2011

Autor: Wilde Andreas

MPK: B65G 31/04, F23K 3/18, F23B 40/02...

Značky: vrhaním, malých, zariadenie, paliva, roštů, kúskoch, zásobovanie

Text:

...pre dĺžkové vyrovnanie pri pretáčaní telesa arámu na telese zaberajúci vretenový pohon je oproti telesu držaný otočne okolosvojej pozdĺžnej osi, a že druhý vretenový pohon je vedený kolmo k osiam natočenia telesa a rámu posuvne proti podstavcu. Na základe otočného uloženia na telese zaberajúceho vretenového pohonu okolo osi druhého vretenového pohonu môže práve na telese zaberajúci vretenový pohon byť pretáčaný s telesom.0008 Na výkrese je...

Spôsob na vyhotovenie farebných vzoriek alebo malých sérií potlačenej umelohmotnej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17827

Dátum: 30.08.2010

Autori: Held Lothar, Usener Heiko, Aumüller Hans Jürgen

MPK: B41J 3/407, B41J 2/21

Značky: vzoriek, fólie, vyhotovenie, spôsob, sérií, potlačenej, farebných, umelohmotnej, malých

Text:

...procese pod tlakom spolu fóliou. Pri použití sa transparentná fólia pri minimálnych vplyvoch ľahko uvoľňuje od potlačenej fólie. Preto tlačiarenská farba takistomusí vykazovať termoplastické vlastnosti.0007 Preto je dalším cieľom nájsť možnosť, ako možno ekonomicky vyrobit malé série do tisíc metrov dĺžky fólie s kvalitou známou z hĺbkotlače.0008 S prekvapením bolo teraz zistené, že je možné dosiahnuť s takzvanými jednopriechodovými tlačovými...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286120

Dátum: 10.03.2008

Autori: Kmec František, Labun Ján, Sopata Milan

MPK: G01S 13/00

Značky: zapojenie, výšok, moduláciou, rádiovýškomera, frekvenčnou, leteckého, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok, ktorý úplne potláča klasickú metodickú chybu merania výšky rádiovýškomera s frekvenčnou moduláciu pri zachovaní jeho pôvodnej základnej činnosti. Ide o širokopásmový rádiovýškomer malých výšok pracujúci s frekvenčnou moduláciou s vyhodnocovaním frekvenčného spektra rozdielového signálu. Zapojenie má za vyváženým zmiešavačom (5) pripojený obvod (6) na výpočet amplitúd jednotlivých spektrálnych...

Cyklón so vstupom triediča a obtokom malých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17281

Dátum: 13.02.2008

Autori: Evans Peter, Featherstone William Barry

MPK: B04C 5/04, B04C 5/13

Značky: malých, triediča, obtokom, cyklon, vstupom, částic

Text:

...GB 2 136 326 opisuje cyklónový odlučovač,vytvorený na využívanie u systémov na spaľovanie pevného paliva. Znečistený plyn vstupuje do telesa cyklónu cez tangenciálny vstup, pričom spracovaný plyn vystupuje z cyklónu cez axiálny výstup. Časť vystupujúceho plynu, ktorý bol spracovaný cyklónom, je odvádzaná z výstupu prostredníctvom odsávania pre filtrovanie častíc, ktoré tu0007 Podľa tohto vynálezu cyklón obsahuje znaky,uvedené v priloženom...

Dopravné zariadenie na vyrovnávanie a podávanie malých dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12736

Dátum: 26.09.2007

Autori: Lippert Stefan, Walldorf Hugo, Feierabend Markus

MPK: B65G 47/14

Značky: malých, dielov, dopravné, zariadenie, podávanie, vyrovnávanie

Text:

...doprava malých dielov je pritom hlučná a málo šetrná.0006 Vynález má za úlohu vytvoriť dopravné zariadenie v úvode spomínaného druhu, ktoré zabráni ukázaným nedostatkom a umožní bezporuchové vyrovnávanie a podávanie malých dielov.0007 Úloha je podľa vynálezu vyriešené dopravným zariadením so znakmi patentového nároku 1. Výhodné ďalšie uskutočnenia dopravného zariadenia sú uvedené v závislých nárokoch.0008 V dopravnom zariadení podľa vynálezu...

Nástroj na vystružovanie dier najmä dier malých a stredných priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2072

Dátum: 14.11.2005

Autori: Vaněk Vladimír, Fiala Stanislav, Dvořáček Jaroslav

MPK: B24B 33/00, B23D 77/00

Značky: nástroj, najmä, priemerov, stredných, malých, vystružovanie

Text:

...jedna je čelo čepele a druhá chrbát čepele.Ďalšou podstatou je, že vzdialenosť priesečníka pozdĺžnej reznej čepele a čelnej reznej čepele od čelnej roviny sa u jednotlivých rezných zubov postupne v smere pracovnej rotácíe zväčšuje.Inou doplňujúcou podstatou je, že obidve pozdĺžne plôšky majú rovnakú polomerovú vzdialenosť od pozdĺžnej osi reznej časti, pričom pozdĺžne rezné čepele, a to aspoň pri ich prednej časti majú polomerovú...

Systém na vydávanie malých a veľkých kávových nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3432

Dátum: 11.02.2005

Autori: Campiche Francisco, Mandralis Zenon Ioannis, Koch Péter

MPK: A47J 31/40

Značky: veľkých, vydávanie, nápojov, systém, kávových, malých

Text:

...15 až 30 , najvýhodnejšie 17 až 25 , a celkové tuhé zložky medzi 1,0 a 1,9 hmotn., najvýhodnejšie 1,1 až 1,7 hmotn. Na-3 tento účel druhý zásobník pre väčšie množstvo kávového extraktu výhodne obsahuje 6 až 8 gramov mletej kávy, pričom prvý zásobník obsahuje 5 až 6 gramov mletej kávy. iVo výhodnom uskutočnení je zadržiavací prostriedok odtrhnuteľný alebo prerezateľný oproti záberovému prostriedku prostredníctvom pôsobenia vnútomého...

Spôsob a zariadenie na dôkaz veľmi malých množstiev častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2278

Dátum: 09.09.2004

Autor: Odefey Constantin

MPK: G01N 33/543, G01N 21/77, G01N 21/59...

Značky: částic, dôkaz, spôsob, zariadenie, malých, množstiev, velmi

Text:

...toho by mal taký spôsob vyžadovať nižšie zriedenie vzorky a/alebo menšie minimálne množstvo vzorky, mal by byť vhodný na uskutočňovanie analýzy vzorky vo väčšom meradle a mal by byť uskutočniteľný po jednoduchom zaškoleni aj pracovníkmi bez zvláštnych predbežných znalostí. Okrem toho je úlohou podľa vynálezuposkytnutie zariadenia na dokazovanie malých množstiev častíc.Táto úloha sa rieši prostredníctvom poskytnutia spôsobu dokazovania...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou II

Načítavanie...

Číslo patentu: 283439

Dátum: 30.06.2003

Autori: Kmec František, Grega Miroslav, Sopata Milan, Labun Ján

MPK: G01S 13/34, G01S 13/08, G01S 13/26...

Značky: leteckého, výšok, zapojenie, rádiovýškomera, moduláciou, malých, frekvenčnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dva rovnaké, striedavo prepínané vysokofrekvenčné kanály merania výšky, ktoré majú jeden spoločný vyhodnocovací obvod meranej rozdielovej frekvencie. Budenie oboch vysielačov vysokofrekvenčným signálom je taktiež realizované z jedného zdroja signálu. Využitie jedného zdroja vysokofrekvenčného signálu a jedného vyhodnocovacieho obvodu pri použití dvoch vysokofrekvenčných kanálov merania výšky spôsobuje, že výsledná diskrétnosť...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou I

Načítavanie...

Číslo patentu: 283438

Dátum: 30.06.2003

Autori: Sopata Milan, Kmec František, Grega Miroslav, Labun Ján

MPK: G01S 13/08, G01S 13/26, G01S 13/34...

Značky: rádiovýškomera, moduláciou, malých, zapojenie, frekvenčnou, výšok, leteckého

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o širokopásmový rádiovýškomer malých výšok pracujúci s frekvenčnou moduláciou s meraním periódy rozdielového signálu. Zapojenie má za vyváženým zmiešavačom pripojený tvarovací obvod na pravouhlé tvarovanie rozdielového signálu a výber vhodných periód rozdielového signálu mimo oblastí otáčania fázy o 180°, za ktorým je pripojený vyhodnocovací obvod na meranie periódy rozdielového signálu a jeho premenu na napätie priamo úmerné výške....

Príprava malých kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5477

Dátum: 08.04.2003

Autori: Reay David, Mccausland Linda Jane

MPK: B01D 9/00

Značky: kryštálov, príprava, malých

Text:

...pretože filtrácia bude prebiehať veľmi pomaly a kryštály budú mať sklon k vytváraniu jednoliateho povlaku alebo veľkých zlepených kusov v sušičke. Využitie sušenia pomocou rozprašovania bolo na sušenie kryštálov navrhnuté napr. v EP 1 048 668 (preriboflavín), a tiež je navrhnuté v EP 976 750 (pre Z-valacyklovir), ale problém prevencie spájania a zliepania nebol zohladnený.0006 Podľa tohto vynálezu je poskytnutý spôsob na pripravu...

Prístroj a spôsob na vydávanie malých množstiev častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9990

Dátum: 20.09.2002

Autori: Gill Imogen, Macmichael Donald Bruce Atherton, Bryant Simon Mark, Opie William Robert Charles

MPK: B65B 1/08

Značky: částic, vydávanie, spôsob, množstiev, malých, prístroj

Text:

...ostáva už len malé množstvo prášku 7. prášok 7 nepokryje všetky0009 To môže viest ktechnickým problémom spredĺžením času vydávania, alebo rozsypania prášku, aj ked násypka má formu zrezanéhokužeľa s menším dolným koncom opatreným sitom.0010 Cieľom predkladaného vynálezu je predísť týmto problémom0011 Dokument GB-A-2 306 950 zverejňuje napájaciu skupinu pre časticový materiál zahŕňajúci štrbinovú prepážku umiestnenú vdodávacom priechode, cez...

Systém na jímanie malých množstiev telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10563

Dátum: 17.07.2002

Autori: Effenhauser Carlo, Koelker Karl-heinz, Deck Frank, Hein Heinz-michael

MPK: B01L 3/00, A61B 5/00, A61B 5/15...

Značky: tekutin, telných, systém, malých, jímanie, množstiev

Text:

...tekutinách určuje V konkrétnom čase. Také merania je možné uskutočňovať opakovane V časových intervaloch, aby sa xnonitorovala. zmena koncentrácie analytu. Taká analýza používajúca jednorázovo použiteľné testovacie prvky sa ukázala byť zvlášť výhodnými V oblasti merania krvného cukru diabetikmi. Pokiaľ sa u diabetika objavia príliš vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykémia) počasm určitej časovej periódy, potom. to vedie k vážnemu...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3168

Dátum: 04.04.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/58, A61B 17/66, A61B 17/60...

Značky: osteosyntézu, kosti, vonkajší, fixátor, malých

Text:

...obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorom obr. 1 znázorňuje fixátor vzvislom reze, obr. 2 znázorňuje pohľad na vonkajší ñxátorPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí podľa obr. 2 a 3 sa skladá z vodiacej lišty g po stranách s vytvoreným profilom A, na ktorej sú na obidvoch koncoch nasunuté kotviace moduly 1 s aretačnými skrutkami á. Aretačné skmtky...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stredných kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282445

Dátum: 02.01.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/58, A61B 17/60, A61B 17/66...

Značky: vonkajší, stredných, kosti, malých, fixátor, osteosyntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší fixátor sa skladá z centrálneho telesa (3), do ktorého je navzájom protirotačne uložený posuvný vodiaci závitový hriadeľ (4). Ten je z jednej strany vybavený profilovaným pozdĺžnym otvorom (11) a z vonkajšej strany závitom, z protiľahlej strany je zasunutý rovnako profilovaný koniec hriadeľky (5) tak, že ich vonkajšie závity na obidvoch koncoch zasahujú až za zaisťovacie matice (6) umiestnené po stranách centrálneho telesa (3). Konce...

Prípravok na výživu dojčiat a malých detí na báze zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2828

Dátum: 09.04.2001

Autori: Hecht Dušan, Kogan Dmitrij

MPK: A23L 1/10, A23L 1/214, A23L 1/03...

Značky: detí, výživu, prípravok, zeleniny, malých, dojčiat, báze

Text:

...rnrazených morských rýb, najvhodnejšie z tresky alebo morskej šťuky.Jedná sa o bezlepkový produkt bez prídavku soli, ktorý veľmi dobre dopĺňa sortiment nemliečnej výživy dojčiat daného veku. Má jemnú krémovú konzistenciu, chuť a vôňu po použitých surovinách, bez cudzích pachov a príchutí Výsledky laboratómych vyšetrení nepreukázali prítomnosť cudzorodých zdraviu škodlivých chemických a konzervačných látok,vrátane glutamátov a sorbátov,...

Doplnkový prípravok na výživu dojčiat a malých detí na báze ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2681

Dátum: 09.10.2000

Autori: Hecht Dušan, Kogan Dmitrij

MPK: A23L 1/06, A23L 1/064, A23L 1/072...

Značky: detí, malých, báze, doplnkový, dojčiat, výživu, prípravok, ovocia

Text:

...sa o bezlepkový produkt, ktorý veľmi dobre dopĺňa sortiment nemliečnej výživy dojčiat daného veku. Má krémovú konzistenciu, chut a vôňu po použitých surovinách. Výsledky laboratómych vyšetrení nepreukázali prítorrmosť cudzorodých zdraviu škodlivých chemických a konzervačných látok, syntetických farbív a aromatických látok. Prípravok má nízky obsah lipidov, nízky obsah sodíka, primeraný obsah bielkovín a pomeme nízky obsah sacharidov. Obsah...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých a stredných kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2397

Dátum: 14.02.2000

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/60, A61B 17/58, A61B 17/56...

Značky: malých, fixátor, stredných, vonkajší, osteosyntézu, kosti

Text:

...zlomenín vzákladnej polohe, obr.3 znázorňuje pohľad priñxovaní zlomeniny pomocou skrutiek a obr.4 znázorňuje priečny rez s osadením skrutky doPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší ñxátor na osteosyntézu malých a stredných kostí podľa obr.1 a 3 pozostáva znosnej konštrukcie vytvorenej zkompresívnodistrakčného mechanizmu z, ktorý sa skladá z telesa 3, do ktorého sú navzájom oproti sebe protírotačne uložený spriahnutý posuvný vodiaci...

Spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279405

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kaibel Gerd, Schloemer Karl, Mayer Hans-horst

MPK: C07C 45/82, B01D 3/14

Značky: frakcie, destilačného, zmesí, stredne, oddeľovania, malých, zložiek, množstiev, vriacich, spôsob, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín pomocou destilačnej kolóny (hlavnej kolóny), pozostávajúcej z obohacovacej časti a ochudobňovacej časti, pričom zmes kvapalín obsahuje väčšie množstvá ľahšie a ťažšie vriacich zložiek a pričom obohacovacia časť je spojená s horným koncom a ochudobňovacia časť je spojená so spodným koncom druhej destilačnej kolóny (postrannej kolóny) a...

Zariadenie na pridávanie médií do vody v systéme malých vodných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: U 878

Dátum: 11.07.1995

Autori: Cink Miroslav, Osif Emil, Tomčík Branislav

MPK: C02F 1/50, C02F 1/68

Značky: médií, systéme, pridávanie, vodných, elektrární, malých, zariadenie

Text:

...priestoru turbiny malej vodnej elektrárna. je umiestnená dávkovacia komora, opatrená aspoň jedným prívodom dávkovaného média.Výhodou technického riešenia je dobré rozmiešanie privedeného média. v pretekajúcej vode a tým podstatné zníženie počtu miešacích komôr. V niektorých prípadoch nie sú miešacé komory potrebné vôbec. znížením počtu miešacích komôr sa zníži ich zastavaná plocha a energetická náročnosť na pohon miešadiel. I( pridávaniu...

Zapojenie na presné meranie malých napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 154

Dátum: 11.08.1993

Autori: Horák Zdeněk, Zmeškal Zdeněk, Kvasnička Josef

MPK: G01R 19/257

Značky: zapojenie, přesné, malých, meranie, napätí

Text:

...je přes odpor spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače a ve zpětné vazbě kondenzátorem. Neinvertující vstup operačního zesilovače je podepřen násobkem referenčního napětí a jeho výstup je spojen s neinvertujícím vstupem komparátoru, jehož invertující vstup je uzemněn a výstup je spojen se vstupem radiče. Výstupní napětí komparátoru je přes odporový dělič přivedeno na vstup analogového přepínače. Analogově číslicový převodník s...

Snímač na meranie malých prietokov kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 148

Dátum: 11.08.1993

Autori: Jůza Jiří, Kubiš František

MPK: G01F 1/68

Značky: prietokov, kvapalín, snímač, malých, meranie

Text:

...tepelný příkon. Uvnitŕ trubićky je v celé délce vinutí umísténa Ťvložka , plochého spirýlového kanálu, ktorý priléhá k vnitřní sténě trubićky.Šířka kanálu «se ve sméru toku v-ce 1 édélce vinutí stáleusmérňující tok kapaliny dozvétsuje, což vede ke vzniku turbulenci v protékajícíTento A-mechanismus zajišťuje potřebné prohrátí proudícíkapaliny v pŕíćném smeru. Uvedené konstrukćní provedení ćidla umožňuje použít kalorimetrický princip s...

Potrubný spoj najmä na spojenie plastových a kovových rúrok malých priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280499

Dátum: 13.05.1992

Autori: Juhász Lászlo, Vass Tibor

MPK: F16L 47/04, F16L 13/14

Značky: potrubný, priemerov, rúrok, kovových, malých, spojenie, najmä, plášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spoj pozostáva z vonkajšieho spojovacieho kovového puzdra (1) a vnútorného kovového puzdra (2). Vnútorný otvor (4) vonkajšieho spojovacieho kovového puzdra (1) je vybavený drážkovaním (C). Vnútorné kovové puzdro (2) je tenkostenné a je na jednom konci vybavené lemom (11). Spojenie rúr sa vykonáva pomocou vonkajšieho spojovacieho kovového puzdra (1) a vnútorného kovového puzdra (2) roztiahnutím vnútorného kovového puzdra (2) a vtlačením...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména z malých zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269899

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/00, C02F 3/14

Značky: odpadních, zdrojů, zejména, malých, biologické, čištění, zařízení

Text:

...vod ze septlku sestává ze dvou na sebe vzájemné navazujících částí a sice z vlastní čistírny g a celoplastováho septiku łg odpadních vod.Ělstírne g sestává z přívodního zařízení 2 odpadní vody a hnacího hřídele 3, na kterém jsou v sérii uloženy bíodisky 2. Přívodní zařízení 2 tvoří nekonečný korečkový dopravník lg, vedený přes tažné kolo Q pevně osazené ne konci hnacího hřídele 3, společně s 1 h 1 odisky.Délka korečkovéhodopravníku łg je...

Způsob havarijní regulace teploty v oblasti malých chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269798

Dátum: 14.05.1990

Autori: Prockat Dieter, Zimmermann Ralf, Laske Olaf, Niedermüller Bernd

MPK: F25D 29/00

Značky: zařízení, oblastí, regulace, malých, havarijní, chladicích, teploty, způsob

Text:

...HPOHZIBOJXSITCŠ BIISHEHHŘ pearuponannn. TaK JTD HÚJBFłaIITCH HEOÓXDÄIHMNB ÄJISI BTUFÚ PEFYJIDIPIEJBäIlHSI JlIiPlFJIIl/Iñ HEPGKJIDWEBIHSI. ĺĺÉHCIlPaBłIl-IŘ ÄaŤHHK C DTHOCHNEĚCH K HGHY CXEMOŘ OÓPaÓOTKHüTKJĺĺľlöeTcñ . d HÚHEXE) HÚJIXDJISIIIIHH Uó PEJUÚM H HOCPGHCTBOH UÓHWHHK VBJIÚB CHFHEIJIHÉBHMHMnoaperenue nonnoduee noncuaeŕca na nayx unmecuenynmux npuuepax ocymecraueunn. onucuaanmnx aaapnñnoe perynnpoaanue Teuneparypu a xouonunbuuxe c nByMH...

Zařízení pro navařování vnitřních povrchů rotačních dílů malých světlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269428

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svoboda František

MPK: B23K 9/04

Značky: povrchu, navařování, zařízení, malých, rotačních, světlosti, vnitřních, dílů

Text:

...podàvací Hladkou, přítlačnou kladkou, napájecimí čclístmi a násypkamí, je upevněna na rameno, jehož druhý konec je upevněn na převodovce. Podávací kladka je umístěna na společné hřídelí s řetězovým ozubeným kolem, která je poháněno pomocí řetězu hnacím ozubeným kolem, nasazeným na výstupní hřídelí převodovky, Umístěně mimo vnítřní prostor navařovaného dílu. Navařování pàskovou elektrodou se provádí v podélnem směru, což ve srovnání 9 obvodovým...

Ručný napúčšťací ventil malých množstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267774

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kamenický Ivan

MPK: F16K 51/02

Značky: malých, napúčšťací, množstiev, ventil, ručný

Text:

...k teleau ventile prirubou sa dosiahlo dokonale oddelenie priestoru vnútra ventilu od okolitej atmosféry s dlhou životnostou. oĺžkou zavedenej valcovej vodiacej časti pri zatvorenon ventile, ktoré je menšia ako dlžka hriadela nad hornou prechodovou hranou gulovej časti po spodný okraj íikněho kanàlika zabezpečuje pripájanie vstupu ventilu a výstupom a tým aj reguláciu ventílu pri inom zdvihu hriadeĺa ako vakuově uzavieranie ventilu a...

Zapojenie pre riadenie a indikáciu stavu malých mechanizmov s krokovými motormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267772

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minárik Miloš, Prno Dušan, Ivánka Peter, Antala Lubomír, Novota Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: indikáciu, motormi, mechanizmov, malých, krokovými, stavu, zapojenie, riadenie

Text:

...kanal 35 signalu čaaeveho prerušenia pre oanerator výstupných iapulzov a druhýn vstupom generatora 5 impulzov a svojim druhým výstupom je spojený cez kanál Z 5 sipnalu časoveho preruIania pre radi rełiaov a druhým vstupom cantralneho radiče 5 rałieov. centralny radič 5 režimov as druhý výstup spojený cez kanal já vysielania údajov pre zobrazovanie informacii so vstupom bloku 2 pre riadenie a zobrazovanie informacii, ku ktoreho výstupu je...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pospíšil Karel, Mezírka Milan, Švéda Zdeněk, Hampl Vladimír, Dušek Karel, Krtička Jan

MPK: H02K 15/02

Značky: točivých, malých, průměru, spojení, plechů, elektrických, strojů, magnetického, obvodů, vzájemné, svazků

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Způsob stanovení malých koncentrací oxidovatelných plynů a par ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266661

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fexa Josef, Pokorný Richard

MPK: G01N 27/12

Značky: způsob, koncentrací, plynů, stanovení, oxidovatelných, malých, vzduchu

Text:

...tak dosáhnout vysoké přesností stanovení nízkých koncentrací plynů nebo par, přičemž nastavení může být automatickénebo ruční. Přesnost stanovení koncentrace je omezena přede vším přesností stanovení prošlého objemu vzorku koncentračnímčlenem. Skutečnost, že cejchovní graf je přímka, která prochá zí počátkem,usnadňuje seřizování a kalibraci anelyzátoru.Příklad konkrétního provedení pro stanovení par ethanolu ve vzduchu podle tohoto způsobu je...

Budící transformátor pulsního zdroje malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266014

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 27/30, H01F 19/08

Značky: pulsního, výkonu, malých, transformátor, zdroje, budicí

Text:

...splnit současné vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi vinutími a jádrem transformátoru, snižuje hlučnost a technologickou výrobní náročnost, umožňuje opravitelnost a snižuje výrobní zmetkovitost. zvýšením účinnosti se snižuje oteplení transformátoru.Na obrázku je zobrazen příklad řešení podle vynálezu. Cástečný řez budicim transformá torem l pulsního zdroje malých výkonu, kde zástřik elektricky izolační plastickou hmotoulg je...

Transformátorový můstek pro měření impedancí malých hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265931

Dátum: 14.11.1989

Autor: Boháček Jaroslav

MPK: G01R 17/10, G01R 17/00, G01R 27/00...

Značky: hodnot, impedancí, můstek, transformátorový, měření, malých

Text:

...pro vstup oddělovacího stupně 1 odebíralo pouze z prvního odporového etalonu gnl, přesnost měření by byla nepříznivě ovlivněna chybou převodu proudového transformátoru ł, způsobenou nenulovým zatěžovacím odporem sekundárního vinutí. Pokud se však na vstup oddělovacího stupně 1 přlvede součet napětí na prvním a druhém odporovémetalonu gnl a gnz, chyba měření způsobené zatížením prvním odporovým etalonem gnl se doPomocný transformátor Q 5...

Zapojení pro měření posunů a konvergencí povrchových a důlních děl ve velkých a malých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265110

Dátum: 13.10.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, veľkých, důlních, posunu, zapojení, prostorách, měření, povrchových, malých

Text:

...teleskopickěho nosníku, který respektuje provoz v jámě a současně umožňuje měření konvergencí mezi dvěma body vzdálenými 8 000 mm. Úmístění snímací části mimo přístroj, kterou tvoří snímací tyč a dotykový segment, který je pevnou součástí vnitřního, posuvného eloupu teleskopického nosníku, umožňuje zkraoování celého aqregátu při zachování stejného meřicího rozsahu, tedy jeho využití i v malých prostorách.zapojení pro měření posunu,...