Patenty so značkou «malou»

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: H01S 5/00, G02B 19/00, G02B 27/10...

Značky: kruhového, intenzívneho, intenzity, zväzku, rozbiehavosťou, malou, vytvorenie, světelného, prierezu, zariadenie, homogénnym, farebného, rozložením

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý s malou tvorbou usadenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18070

Dátum: 11.11.2011

Autori: Rentsch Samuel, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C02F 1/56, C02F 1/52, C02F 5/10...

Značky: vápenatý, suspenzie, uhličitan, usadenín, materiálov, malou, obsahujúcich, vodné, tvorbou

Text:

...existuje potreba aditív, ktoré kontrolujú, znižujú alebo zabraňujú tvorbe usadenínz materiálových kalov obsahujúcich uhličítan vápenatý.0010 Preto je cieľom tohto vynálezu poskytnutie aditíva, ktoré kontroluje, znižuje alebo zabraňuje tvorbe usadenín na kovových povrchoch zvodného kalu zahŕňajúceho materiál obsahujúci uhličítan vápenatý, najmä v prípade, keď suspenzia je v styku s rôznymi kovovýmigalvanického článku, prúdmí zvodového prúdu...

Podvozok s malou stavebnou výškou pre nízkopodlažné koľajové vozidlá, najmä električky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13462

Dátum: 29.07.2008

Autori: Zelingr Milos, Heptner Tomás, Kural Jan

MPK: B61F 3/12, B61D 13/00

Značky: najmä, vozidla, podvozok, malou, výškou, koľajové, elektricky, stavebnou, nízkopodlažné

Text:

...vypruženia uložený priamo rám vozidla. Ťahadlá na prenos pozdĺžnych sil, zvislé a priečne tlmiče a stabilizátory kolísania, sú potom usporiadané medzi rámom podvozka a rámom vozidla.0011 Technická realizácia je podrobnejšie objasnená pomocou priložených obrázkov,kde Obr. 1 a 2 predstavujú štandardnú šírku X priechodu pre cestujúcich, Obr. 2 uvádza štandardnú šírku úzkeho priechodu vozidla nad podvozkom, Obr. 3 predstavuje dvojčlánkové...

Spôsob výroby liateho pásu s malou drsnosťou povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18715

Dátum: 27.02.2007

Autori: Ondrovic Jay Jon, Blejde Walter

MPK: B21B 1/46, B21B 27/10, B21B 1/26...

Značky: spôsob, drsnosťou, malou, výroby, povrchu, pásu, liateho

Text:

...odlievacím strojom. Pri smere valcovania zľava doprava ukazuje mikrograf zreteľne zvlnenie (angl. Iapping) na povrchu pásu (20 až 30 m hlboko). Dôvod alebo dôvody pre takú drsnosť povrchu môžu byt deformácie šmykom na povrchu pásu spôsobené navarovaním pásu na pracovný povrch valca, otlačením textúry pracovného povrchu valca na povrch pásu a/alebo inými faktormi. Okrem toho bolo zistené,že mikrotrhliny na povrchu odliateho pásu sú problém....

Modulátory aktivity Trp-p8 s malou molekulou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15503

Dátum: 15.02.2007

Autori: Moreno Ofir, Duncan David, Natarajan Sateesh

MPK: C07C 233/60, C07D 231/40, A61K 31/12...

Značky: modulátory, molekulou, aktivity, trp-p8, malou

Text:

...so zmenami regulácie rástu a supresiou nádorov. Hoci sú všetky proteíny Trp vápníkovými kanálmi, výrazne sa líšia, pokiaľ ide o selektivitu a typ aktivácie. Pre príslušníkov nadrodiny Trp sú spoločné výrazná sekvenčná homológia a predikované štrukturálne podobnosti, akoveľkosť predikovaných transmembránový segmentov.Trp-p 8 je vo veľkej miere exprimovaný u radu typov onkologických ochorení, akorakoviny prostaty, prsníka, pľúc a hrubého čreva,...

Rohož armovaná betonárskou oceľou s malou šírkou prekrytia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2507

Dátum: 12.06.2000

Autor: Aicher Max

MPK: E04C 5/04

Značky: rohož, prekrytia, betonářskou, armovaná, malou, šířkou, ocelou

Text:

...ľavého pozdĺžneho okraja § 33 a ako časť pravého pozdĺžneho okraja ggg sú vždy označené časti rohože so štyrmi najkrajnejšími pozdĺžnymi drôtmi, z ktorých tri krajné drôty majú menší priemer ako ostatné pozdĺžne drôty a sú usporiadané v užších odstupoch ako tieto. Rohož je znázornená s rovnakými priemermi pozdĺžnych a priečnych drôtov. Z obrázku 2 vyplýva, že sa susediace rohože armované betonárskou oceľou umiestnili tak, že sa časť...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C01F 11/00

Značky: výroby, rozpustností, způsob, solí, vápenatých, malou

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav

MPK: C01F 11/00

Značky: vápenatých, výroby, rozpustností, solí, způsob, malou

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, solí, způsob, rozpustností, vápenatých, výroby

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 5/00

Značky: způsob, výroby, sloučenin, horečnatých, malou, rozpustností

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Hroch Pavel, Boček Otakar, Havlíček Rudolf

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: indukčnosti, generátory, zapojení, zejména, kondenzátor, malou, mřížkou, vysokofrekvenční, uzemněnou

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Průchodkový kondenzátor s malou indukčností, zejména pro přívody katody žhavení výkonových elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265286

Dátum: 13.10.1989

Autori: Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Jareš František, Hroch Pavel, Šíbl Milan

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: přívody, výkonových, elektronek, žhavení, indukčnosti, katody, malou, kondenzátor, zejména, průchodkový

Text:

...deskou. Další podstatou je. že vodivý segment je přítlačně uložen k izolačnímu materiálu přítlaćnýmhlavní výhodou uspořádání kondenzátoru podle vynálezu je nízká hodnota vlastní indukčncsti, což znamená potřebný vysoký vlastní rezonenční kmitočet a dokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody oscilační elektronky. Další výhodou je možnost použití pro průchodné proudy řádově stovek ampér. Další výhodou je. že uspořádání zabírá mälý prostor 8...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, vápenatých, výroby, rozpustností, solí, malou

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Náhon pro malou vodní turbinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243985

Dátum: 01.07.1988

Autor: Straub Henner

MPK: E02B 9/02

Značky: náhon, malou, turbinu, vodní

Text:

...umístěním vodní turbiny v nížiněi přičemž je spodnívýtok z hráze propojen s turbinou speciálním kanálem, respektive potrubím, s velkým spádem. Energeticky nevyužité zůstavaňí vodní toky s menším spádem, kde nelze vytvářet velké vodní hráze s dostatečnou výškou hladiny.Výše uvedené nedostatky pro Šíršíenergetické využití vodních toků odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou je uzavřený vodní kanál umístěný pod vodní hladinou...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Klinecký Ladislav, Uhlío Josef, Hranieka Jan

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: průvodních, uhelné, řazení, malou, mocnosti, pevnosti, hornín, trhací, prací, způsob, důlních, sloje, děl, vysokou

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Způsob výroby drátu z kovů s malou pevností v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243245

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokešová Jana

MPK: B21F 21/00

Značky: způsob, pevnosti, kovů, malou, drátu, výroby

Text:

...tlaku je vizmut částečně tvárný. Pro výrobu se použije průtlačníce s válcovým pracovním prostorem, v jejímž duě je otvor o tvaru a rozměrech potrebných pro výsledný tvar a rozměr drátu. je vhodné, když otvor je tvořen jádrem průvlaku pro běžné tažení drátů, vloženým na dno průtlačnice. Pracovní prostor průtlačnice je nutno zaplnit naprosto dokonale čistým vlzmutem ve formě polykrystalu.To je možné provést dvěma způsobya do...

Topný odpor s malou setrvačností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240921

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tolar Miroslav

MPK: H05B 3/40, H01C 3/02

Značky: topný, malou, odpor, setrvačnosti

Text:

...médiu dokonale ořukovet jednotlivé úseky odporu. Aktívní úseky odporu činí 98 celkového odporu,a tim je dosaženo vysoké tepelné účinnosti topného odporu Rozložení jednotlivých aktivních úseků prakticky nezpůsobuje hydraulickou ztrátu a přispívá k vytvoření turbulentního charakteru proudění mědia,a tim k účinnějšimu tepelnému přestupu.Přiklad provedení topného odporu s malou setrvačností. podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je...

Výbušnina na bázi nitroglycerinu. s malou vznětlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244437

Dátum: 15.07.1987

Autori: Máriássy Gustáv, Timu1ák Ján, Mojžaš Jozef, Antala 1ubomar, Teren Ján

MPK: C06B 25/14

Značky: bázi, malou, nitroglycerinu, výbušnina, vznětlivostí

Text:

...papíru byly naplněny výbuäninou podle vynálezu a byly uloženy hodinu pod vodou při tlaku 10 MPa. Odpal byl proveden rozbuškou č. 8, došlo k úplnému výbuchu beze stop vzníceni, detonace se přenáší na vzdá 1 enostelespoň 3 cm e při odpálení po množstvích jednoho kilogramu (při skladování pod vedou nebo v suchu) nedocházi v žádném případě ke vznícení směsi metanu a vzduchu.Vynález bude osvětlen následujícími příklady. P ř í k 1 a d 1Do...

Sústava vzduchových tlmiviek s malou vzájomnou indukčnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238849

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bulla Pavol, Slávik Ivan

MPK: H01F 39/00

Značky: indukčnosťou, vzduchových, tlmiviek, vzájomnou, sústava, malou

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka odboru elektrotechniky a menovite vzduchových tlmiviek, ktoré majú mať malú vzájomnú indukčnosť. Tlmivky sú usporiadané v trojiciach s kotúčovými tlmivkami s osami kolmými na seba. Je ho možno využiť najmä pri stavbe výkonových polovodičových meničov.

Zapojenie prepínača s tranzistormi s malou dynamickou chybou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232774

Dátum: 15.01.1987

Autor: Štofka Marian

MPK: H03K 19/01

Značky: chybou, zapojenie, prepínača, malou, dynamickou, tranzistormi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie prepínača s tranzistormi s malou dynamickou chybou. Jeho podstata je v tom, že riadiace elektródy tranzistorov riadených poľom sú spojené s výstupmi diferenciálneho stupňa s bipolárnymi tranzistormi. Jeden vstup diferenciálneho stupňa tvorí riadiaci vstup prepínača, druhý vstup je spojený so zdrojom referenčného napätia, tvoreným diódami a rezistorom. Na výstupy diferenciálneho stupňa sú...

Zapojení pro měření špičkové amplituty elektrických impulsů s malou časovou četností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225952

Dátum: 01.07.1985

Autor: Režný Miloslav

Značky: četnosti, elektrických, impulsů, časovou, zapojení, špičkové, amplituty, měření, malou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření špičkové amplitudy elektrických impulsů s malou časovou četností, s použitím zdroje snímaného napěťového impulsu, vyznačené tím, že invertující vstup (a) rychlého komparátoru (K) je připojen ke zdroji (G3) snímaného napěťového impulsu, zatímco neinvertující vstup (b) rychlého komparátoru (K) je připojen jednak na jeden pól nabíjecího kondenzátoru (C), jednak ke vstupu elektronkového voltmetru (EV) a jednak ke kolektoru (c2)...

Rychlý násobič s malou dynamickou nelinearitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218897

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tschernajavski Valentin, Wettengel Ilja

Značky: násobič, nelinearitou, malou, dynamickou, rychlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čtyřkvadrantového násobiče s dvojitým vyvážením, používaného ve sdělovací a regulační technice jako fázového detektoru, směšovače a regulátoru zesílení. Účelem vynálezu je podstatně rozšířit výstupní kmitočtové pásmo násobiče při současném odstranění zkreslení charakteristiky, při vysokých kmitočtech. Podle vynálezu se toho dosahuje tím, že výstupy aktivního násobiče jsou spojeny se vstupy diferenciálního zesilovače, která má...