Patenty so značkou «malé»

Čistiaci stroj pre malé vodné elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7403

Dátum: 01.04.2016

Autor: Kramárik Anton

MPK: E02B 5/08, B08B 9/00

Značky: vodné, elektrárne, malé, stroj, čistiaci

Text:

...dráhe, s možnosťou dopravy vyťaženej naplaveniny pomocou reverzného dopravníkového pásu do kontajnera, resp. na tento účel prispôsobenú skládku. Súčasťou čistiaceho stroja je hydraulický agregát, ktorý zabezpečuje dodávku tlakovej kvapaliny do hydraulického systému na ovládanie ramien čistiaceho stroja do požadovanej polohy koncového bodu škrabky, ovládanie pojazdu do požadovanej polohy, aretáciu čistiaceho stroja V požadovanej polohe....

Chimérické malé molekuly na regrutovanie protilátok proti rakovinovým bunkám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20172

Dátum: 13.05.2009

Autori: Spiegel David, Murelli Ryan, Zhang Andrew

MPK: G01N 33/574

Značky: protilátok, malé, regrutovanie, rakovinovým, molekuly, bunkám, proti, chimerické

Text:

...vrátane pokročilého karcinómu prostaty. Napriek veľkým výhodám imunoterapie na báze mAb, existujú významné úskalia, ktoré môžu obmedziť jej potenciál.Všeobecne sú liečivá na báze mAb vysoko nákladné (70 000 pre celú liečebnú kúru prípravkom Herceptin), nemajú perorálnu biologickú dostupnosť a môžu viest k ťažkým a často fatálnym vedľajším účinkom. Napríklad Herceptin je asociovaný so srdcovými problémami a nemôže byť podávaný približne...

Malé molekuly obsahujúce bór ako protizápalové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19010

Dátum: 16.02.2007

Autori: Freund Yvonne, Baker Stephen, Zhang Yong-kang, Plattner Jacob, Akama Tsutomu, Zhou Huchen, Hernandez Vincent, Maples Kirk, Sanders Virginia, Bellinger-kawahara Carolyn

MPK: A61K 31/69, C07F 5/02

Značky: látky, protizápalové, malé, molekuly, obsahujúce

Text:

...dispozícii niekoľko metód vrátane lokálnej liečby,fotoliečby a systémových aplikácií. Všeobecne sa však považujú len za prostriedkyna potlačenie a úpravu ochorenia, žiadna z nich nemá liečebný účinok. Okrem toho mnohé typy liečby sú kozmeticky neželatelné, nevhodné na dlhodobé používanie alebo spojené s výraznou toxicitou.S nárastom informáciami o biologických vlastnostiach psoriázy za posledné dve desaťročia sa vytvorili biologické typy...

Terapeutická pena obsahujúca sklerotizujúci roztok a malé množstvo plynného dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6452

Dátum: 17.11.2004

Autori: Harman Anthony David, Robinson Nikki, Hodges Garry, Wright David Dakin Iorwerth, Kadar Adil, Van Liew Hugh, Moggridge Geoffrey

MPK: A61K 9/12, A61P 9/00

Značky: množstvo, roztok, malé, dusíka, terapeutická, sklerotizujúci, plynného, obsahujúca

Text:

...pripravuje pena.0022 Jedným zo zámerov penového produktu vyvijaného autormi tohto vynálezu je ošetrit celkové väčšie povrchové žily nôh spolu s väčšinou varikóznych pritokových žíl u ľudských pacientov s jednou injekciou. To vyžaduje do 25 ml. 30 ml alebo možno aj 50 ml peny. V súčasnosti najkonzervativnejší používatelia vzduchovej peny injektujú do žilového systému maximálne 5 ml, zrejme bez pozorovania akýchkoľvek škodlivých účinkov. Autori...

Synbiotická kompozícia pre malé deti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4573

Dátum: 25.10.2004

Autori: Garssen Johan, Haarman Monique, Speelmans Gelske, Knol Jan

MPK: A61K 31/702, A23L 1/30, A23L 1/29...

Značky: synbiotická, malé, kompozícia

Text:

...typu, zatiaľ čo typická detská bíñdobakteriálna flóra bola nájdená v zdravých malých deťoch,čo naznačuje koreláciu medzi výskytom určitých druhov Bzfidobacterium a predpoklady pre vývin alergie. Tieto výsledky udávajú, že stimulàcia rodu Bijidobacterium v detskom hrubom čreve nemusí stačiť. Cieľom je dosiahnuť u detí kŕrnených z fľaše flóru podobajúcu sa druhovejštruktúre flóry dojčených detí.0008 Na účely tohto vynálezu sa termín dojčené...

Implantovateľné zariadenie na privádzanie liečiv použitím otvorového mechanizmu umožňujúceho malé prietokové rýchlosti tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1667

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/14, A61K 9/00, A61M 5/168...

Značky: otvorového, tekutin, malé, zariadenie, implantovateľné, prietokové, liečiv, privádzanie, mechanizmu, použitím, rychlostí, umožňujúceho

Text:

...tekutín ani mechanizmy alebo zariadenia na prívod liečiv využívajúce typ mechanizmu, ktorý sa môže poskytnúťalebo vyrobiť neobyčajne účinným spôsobom, ľahko a pohotovoprispôsobivo akejkoľvek požadovanej navrhovanej konfigurácii as neobyčajne nízkymi nákladmi na výrobu.Predložený vynález sa týka nového implantovateľného zariadenia na privádzanie liečiv, ako je implantovateľná pumpaNa účely tohto zverejnenia výraz liečivo znamená akýkoľvek...

Malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3599

Dátum: 11.09.2003

Autori: Hrnčír Rudolf, Csadi Tibor

MPK: E04H 1/12, E04C 3/28, E04B 1/12...

Značky: malé, objekty

Text:

...bariéry a/alebo ploty, do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé konštrukčné prvky malých objektov sú vyhotovené z rôznych tvarových konštrukčných prvkov ako napríklad hranolov, uholníkov, trubiek a/alebo dosiek ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu. Malé objekty sú vytvorené z hranolov a/alebo dosiek z recyklovaného plastu. Výhodne, pre potreby tepelného izolovania,...

Knižnica komplexov zahŕňajúcich malé nepeptidové molekuly a dvojvláknové oligonukleotidy identifikujúce molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21040

Dátum: 30.07.2003

Autor: Pedersen Henrik

MPK: C40B 40/06, C07H 21/00, C12N 15/10...

Značky: oligonukleotidy, identifikujúce, molekuly, dvojvláknové, malé, komplexov, zahŕňajúcich, knižnica, nepeptidové

Text:

...a spojovník spájajúcl antikodón a funkčnú entitu, pričom antikodón každého stavebného bloku komplementuje unikátny kodón templátu a funkčná entita zahŕňa najmenej jednu reaktívnu skupinu,-3 c) uvedenie množstva rôznych odlišných templátov do kontaktu s podsúborom množstva rôznych odlišných stavebných blokov, pričom uvedený podsúbor má antikodóny, ktoré komplementujú unikátne kodóny špecifickej kódujúcej oblasti, pričom uvedenie do kontaktu sa...

Malé chladiace zariadenie so zvýšenou energetickou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1407

Dátum: 05.03.1997

Autor: Turza Alexander

MPK: F25D 11/00

Značky: zariadenie, chladiace, účinnosťou, zvýšenou, malé, energetickou

Text:

...dôsledku takéhoto konštrukčného usporiadania je- objem chladeného priestoru zmenšený o objem potrebný pre umiestnenie zdroja odpadového tepla,- chladený priestor ohrievaný teplom uvolňovaným zo zdroja- znížená účinnosť kondenzátora, nakoľko vyššie časti kondenzátora sú chladené vzduchom ohriatym na nižších častiach kondenzátora,- prívod pár chladiva z výparníka do kompresora je pomerne dlhý a je vedený oblasťou, ktorá je ohrievaná teplom uvoľ...

Malé puzdro, hlavne na hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281493

Dátum: 07.12.1994

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B65D 21/00, B65D 81/36

Značky: malé, hračky, puzdro, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Malé puzdro pozostáva z dutého tvarového telieska (1), hlavne z plastu, ktoré má prvý diel (2) a od neho oddeliteľný a vzájomne spojiteľný druhý diel (3), ktorých koncové plochy (7) sú vytvorené kolmo na pozdĺžnu os telieska (1). Na koncovej ploche (7) obidvoch dielov (2, 3) jedného telieska (1) sú vytvorené spojovacie prvky na spojenie so spojovacími prvkami susedného telieska (1). Po obvode aspoň jedného dielu (2, 3) je vytvorené zasúvacie...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 279312

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/96, E02F 3/36

Značky: malé, nakladače, pracovných, nástrojov, rýchloupínač

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače, ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom sa používa pevné vodiace puzdro (9), ktoré je opatrené otvorom (10) na zasunutie pevného čapu (18). V pevnom vodiacom puzdre (9) sa posuvne pohybuje ručne ovládaná upínacia doska (21) opatrená dvomi tvarovými vybraniami (11) a (12) rôznych priemerov, umožňujúca upnutie a odopnutie pracovného nástroja...

Membránové čerpadlo, zejména pro malé průtoky plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270299

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dohnal Jan, Zadražil Milan

MPK: F04B 45/04

Značky: zejména, membránové, čerpadlo, průtoky, malé, plynů

Text:

...není třeba speciálně tvarovat. Konstrukce čerpadla je jednoduchá. Vzájemným esěroubováním nezideeky s ventilovou dsakou je možno vytvořit samostatný montážní celek, funkčná odzkouěený vo výrobě. který je schopný montáže i v podmínkách znečně ztížených. například při opravě čerpadla v terénu. Dále vlna vytvořená na membráně stlačením jejího zeeílenáho okraje umožňuje měkký pohyb ojnice, což má vliv na snížení příkonu čerpadla e zároveň...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268593

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/36, E02F 3/96

Značky: nástrojov, rýchloupínač, pracovných, nakladače, malé

Text:

...21 je tvorena doskou jj, ktori je pevne spojeni s opierkaai 19. V doake 11 je otočne uložený excentar 1,Dričoa plati, že os excentra 1 je kolnb na on skrutiek 12. Teleao ekcentra 1 je svoji vonkajłia tvarom aedzi upinaciai doskaai 13 nerotačné, z vnútornej strany ná tvarovć vybranie zodpovedajúce tvaru pevného čapu 15. Predná čast telesa excentra 1 val°°Y 5 t§h 0 tvaru je otočne uloženl v doake 11 a opatrení ovlâdacou pákou 15. Pevný čapl§/...

Rúrkový výmenník tepla najmä pre malé teplotné spády

Načítavanie...

Číslo patentu: 259273

Dátum: 17.10.1988

Autori: Evinic Jozef, Mišura František

MPK: F28D 7/08

Značky: teplotně, najmä, výmenník, tepla, spády, rúrkový, malé

Text:

...ktorého podstatou je, že primárny chladiaci okruh je tvorený pevnými rebrami uchytenými na stene nádoby. Pevnérebrá zasahujú z jednej strany do otvorenej časti chladiaceho hada. Primarny chladiaci okruh je tvorený aj výsuvnými rebrami uchytenými na snimateľnom veku nádoby a zasahujřdcimi z druhej strany do otvorenej časti chladiaceho hada sekundárneho chladiaceho okruhu. Do podstaty vynálezu patrí aj to, že chladiaci had sekundárneho...

Filtrační zařízení pro čištění vody, určené zejména pro malé nádrže a bazény

Načítavanie...

Číslo patentu: 255837

Dátum: 15.03.1988

Autor: Plundrák Pavel

MPK: B01D 23/10

Značky: malé, zejména, vody, zařízení, určené, bazény, čištění, nádrže, filtrační

Text:

...jsou opatřená stavoznakem a manometrem, takže praoují automaticky a jsou určena pro průmyslové využití. Z toho vplývá i jejich relativně velká rozměrnost,hmotnost a investiční nákladovost.Cílem řešení podle vynálezu je vytvoření filtračního zařízení pro čištění vody z malých nádrží a bazénů 5 obsahem 10 až 30 m 3 koagulační filtrací a dezinfekcí. Filtrační zařízení sestává z nosné konstrukce, čerpadla, válcově nádrže s odnímatelným víkem,...

Zapojení malé paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244217

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mach Václav

MPK: G11C 19/00

Značky: malé, pamětí, zapojení

Text:

...1. Zle dochází k převodu paralelní formy dat na sériovou a v této formě jsou data jedním datovým vodičom § vedena z výstupu datového multiplexeru 1 na vstupní datovou svorku paměti RAM |.I( převodu dat z. paralelní formy na sérivoou a k edresovdní jednotlivých buněk paměti RAM l slouží pomocné adresova sběrnice 2, která j připojena jak na datový multiplexor 1,tak na pdměí RAM 1.Príklad konkrétního zapojení podle vynálezu je uveden na obr. 2....

Kompresor pro malé tlaky umístěný ve dvoudílné skříni

Načítavanie...

Číslo patentu: 253201

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janda František, Krček Karel

MPK: F04B 43/04

Značky: tlaky, dvoudílné, skříní, kompresor, malé, umístěný

Text:

...může být bud jeden nebo jich může být více. Koncový profil g je konstrukčně buä homogenní součást kotvy l nebo je to samostatný díl, ke kotvěMagnetický obvod ll je složen z běžných magnetických plechů, přičemž je s výhodou použito upravených plechü tvaru E. Cívka lg obsahuje kostru a běžně izolované vinutí. Aby konce plechu magnetického obvodu ll nezvyšovaly hlučnost kompresorku frekvenční resonan cí, jsou staženy stahovacími pásky 2, což...

Nábojnice pro malé zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249144

Dátum: 12.03.1987

Autor: Spalding Raymond Don

MPK: F42B 5/26

Značky: malé, nábojnice, zbraně

Text:

...vyrobená zejména z mosazi. Plášxt nábojnice 10 je válcový a má přímou vnější stenu 1. Dále je opatřen podstavou 4 vytvořenou s prstenoovým náklružkem 3. Přechodová oblast mezi prstencovým nákružkem 3 a vnější stenou 1 je tvořeno vytahovací tdrážkou 2 o menším průměru a přechodovou kuželoVou plochou 5.Poudstava 4 obsahuje vybraní 6, tvořící du tinu pro roznětku. Tato dutina je spojene s vnitřním prostolrem 19 pouzdra váloovým šlehovým kanálem...

Kluzné vedení pro malé rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247891

Dátum: 15.01.1987

Autor: Studenovský Karel

MPK: F16C 33/20

Značky: malé, vedení, rychlostí, kluzné

Text:

...Vynáiež a jéhoúoinky j 5 ąb 11 §ç ýýąvétleny ý pqpísé při kladú jêho provedení podle wýkrésů kde obr 1 a 2 znázorňujíklúzné vedení PľD.ma 1 ěrych 1 osti podle vyná 1 ezuà kluznou vlož W kou 5 otvořenou obrobénou trobíčkou,obr 5 znázorňujekluzné ve.íudení pro malé rychlostí podle vynálegú pro vodici plochy s kru-Apmym pŕůřezem, obr 4 znááorňuje 7 k 1 ązně vedení pro malé rychlosfi podle vynálézu 5 k 1 uznoúv 1 ožkoutvořenouneobrobonou~ .A...

Zapojení univerzálního elektrického regulátoru malé vodní turbíny s elektrickým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235764

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zeller Wolfgang, Lamač Jiří

MPK: F03B 15/08, G05D 7/06

Značky: generátorem, vodní, turbiny, malé, elektrického, elektrickým, zapojení, regulátoru, univerzálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynále se týká malých vodních turbín a řeší jejich regulaci. Do regulátoru polohy regulačního orgánu turbíny přichází signál z regulátoru otáček pres omezovač otevření. Při regulaci otáček přicházejí do regulátoru otáček signály z převodníku odchylky kmitočtu a potenciometru žádaných otáček a zpětnovazební signál. Při regulaci na konstantní otevření turbíny se tyto signály odpojí a základní signál vychází z potenciometru žádaného otevření...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich veľmi malé množstvo formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229417

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žedényi Mikuláš, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08G 12/12

Značky: výroby, močovinoformaldehydových, spôsob, uvoľňujúcich, kondenzátov, velmi, formaldehydu, množstvo, malé

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov, ktoré uvolňujú veľmi malé množstvo formaldehydu pri svojej aplikácii v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Výrobky lepené týmito kondenzátmi uvoľňujú 10 mg formaldehydu/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky podľa medzinárodne platnej metodiky FESYP, ktorá je založená na extrakcii formaldehydu z výrobku toluénom a následným jeho stanovením podľa známych metód. Spôsob...

Sluchadlo pro malé děti

Načítavanie...

Číslo patentu: 220387

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hrubý Jaroslav

Značky: detí, sluchadlo, malé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístrojové techniky, a to především elektrických naslouchadel. Dosud se vyrábějí sluchadla ve čtyřech základních provedeních, a to krabičková - kapesní, závěsná za ucho, k zasunutí do zvukovodu a brýlová. Žádná z těchto konstrukcí sluchadel se však z různých důvodů příliš nehodí pro malé děti ve věku asi jednoho až pěti roků. Výhodou sluchadla podle vynálezu je především umístění mikrofonu v místě, kde nedochází k jeho styku s...

Pákové ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: měřidla, brusky, otvory, hlavice, pákové, ústrojí, malé, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory, určeného pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší provedení a umístění pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že pákové ústrojí je výkyvně uloženo na kruhovém planžetu, umístěném mezi zeslabenou částí tělesa a příložkou, opřenou o čelo. Páky a čepy pro měřicí ramena mají upínací část...

Zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217733

Dátum: 15.02.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Bartoš Bohumil, Pelc Jaroslav

Značky: ovládacího, hlavice, otvory, snímací, zařízení, brusky, měřidla, malé, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla, které v průběhu broušení měří průměr broušeného otvoru součásti a současně ovládá pracovní cyklus brousicího stroje. Vynález řeší zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory. Podstatou vynálezu je, že v tělese jsou připevněny elektrické cívky, v jejichž válcových otvorech jsou volně umístěna jádra, která jsou připevněna na seřizovacích šroubech zašroubovaných v kostkách....

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224224

Dátum: 01.09.1984

Autori: Herman Lubomír, Košíček Miroslav

Značky: zabezpečovací, objekty, ústředna, malé

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty, sestávající z elektronických obvodů, ovládacích a signalizačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu, výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodičového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkem a odporem a úsekovým...

Zapojení elektrického regulátoru malé vodní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217081

Dátum: 01.07.1984

Autor: Lamač Jiří

Značky: regulátoru, vodní, zapojení, turbiny, malé, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týk regulace malých vodních turbin a řeší regulaci otevření lopatek turbiny elektrickým servomotorem, jehož moment se udržuje v rovnováze s momentem od závaží. V regulátoru otáček se vytváří signál požadovaného otevření turbiny a porovnává se v regulátoru polohy se signálem z čidla polohy. Rozdíl obou signálů se výkonově zesílí a slouží jako ovládací napětí elektromotoru, který přes mechanický převod působí na lopatky turbiny, na...