Patenty so značkou «magnezitu»

Chemicky viazaná fosfátová keramika a spôsob jej výroby s použitím prírodného kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285895

Dátum: 17.09.2007

Autori: Buchta Štefan, Baňacký Pavol

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: prírodného, magnezitu, viazaná, kalcinovaného, fosfátová, chemicky, spôsob, výroby, keramika, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky viazaná fosfátová matrica sa získa chemickou acidobázickou reakciou zložiek kalcinovaného prírodného magnezitu s kyselinou ortofosforečnou alebo s primárnymi soľami kyseliny ortofosforečnej (MH2PO4, kde M je katión v oxidačnom stupni +1), rozpustnými vo vode, vo vodnom prostredí. Tvorba matrice si nevyžaduje externým spôsobom zvýšenie teploty pri jej príprave. Uvedenú fosfátovú matricu je možné využiť pri spracovaní - pri stabilizácii...

Způsob flotace magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272124

Dátum: 15.01.1991

Autori: Fečko Petr, Raclavská Helena

MPK: B03D 1/02

Značky: magnezitu, způsob, flotace

Spôsob odželezenia segregačne praženého magnezitu flotačným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Špaldon František Člen Korešpodent Sav, Michalíková Františka

MPK: B03D 1/02

Značky: odželezenia, praženého, magnezitu, segregačne, spôsobom, spôsob, flotačným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutníctva a úpravníctva. Rieši spôsob odželezenia segregačne praženého magnezitu flotačným spôsobom, pri ktorom sa magnezitová surovina s obsahom železa od 2,8 do 7,0 % hmotnosti a o zrnitosti 0 až 0,3 mm počas doby 3 až 10 minút intenzívne premiešava s 1,0 až 3,5 kilogramu . t-1 koncentrovaného roztoku vodného skla a 0,7 až 2,0 kg . t-1 hexametafosforečnanu sodného vo forme 10 až 20 perc. roztoku, ďalej sa pridá 100 až...

Spôsob výroby slinutej magnézie z kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233381

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staroň Pavol, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: slinutej, výroby, kalcinovaného, spôsob, magnézie, magnezitu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je skusovanie drobnozrnných kalcinátov z magnezitu, najmä z flotačných koncentrátov, vo vzťahu k slinovaniu výtvorkov tak,aby sa získala slinutá magnézia vysokej hutnosti. Drobnozrnné koncentráty z magnezitu sa po kalcinácii pri teplotách, pri ktorých ešte nedochádza k slinovaniu, briketujú vysokými tlakmi takým spôsobom, aby sa vo výliskoch potlačil obsah pórov s polomermi väčšími ako 300 nm resp. väčšími ako 500 nm, ktoré...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vejvoda Josef, Rott Jiří, Machač Pavel, Černoch Milan, Jílek Pavel, Sedláček Jiří

Značky: sýry, kysličníku, suspenzí, vypírání, magnezitu, spalin, kalcinovaného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...

Spôsob výroby maltoviny z úletových prachov z praženia magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215318

Dátum: 31.05.1984

Autor: Zikmund Miroslav

Značky: úletových, spôsob, praženia, magnezitu, prachov, výroby, maltoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby maltoviny z úletových prachov z praženia magnezitu. Podstata spôsobu výroby maltoviny spočíva v tom, že sa na úletové prachy z praženia magnezitu pôsobí mravčanom amónnym a vodou, za vzniku zásaditého mravčanu horečnatého ako hlavného produktu. Ako plnivo maltoviny sa používajú chemicky indiferentné zrnité anorganické látky, alebo sa maltovina kombinuje so stavebnými spojivami. Význam maltoviny pripravenej podľa...