Patenty so značkou «magnetických»

Spôsob výroby magnetických predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6138

Dátum: 03.05.2012

Autor: Bendík Peter

MPK: B42D 107/00, B42D 15/02, G03C 11/14...

Značky: spôsob, predmetov, výroby, magnetických

Text:

...metalickým vzhľadom povrchu magnetký, ktorý doterajšie riešenia nemajú, čím technické riešenie do istej miery odstraňuje nedostatky doteraz používaných technológií spôsobu výroby magnetických predmetov. Technické riešenie používa čiemo-biely fotomateriál so zlatým a striebomým povrchom alebo farebný metalický fotomateriál, ktorého ceny boli niekoľkonásobne vyššie ako ceny klasických materiálov, jeho využitie bolo aktuálne hlavne V...

Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Riedling Michael, Weindel Kurt, Geiger Albert

MPK: B01J 19/00, C01B 33/18, B03C 1/01...

Značky: magnetické, skleněné, uvedenej, viaczložková, částic, skúmavka, spôsob, výroby, obsahujúca, materiálů, zmesí, magnetických, suspenzia, sklenených, biologického, změs, uvedenú, částice, použitie, izolácie, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Magnetický kódovací systém s uložením magnetických oblastí pomocou najmenej dvoch typov magnetických farieb s rôznymi koercitívnymi poľami, uloženými v najmenej čiastočnom prekrytí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18087

Dátum: 28.09.2010

Autori: Lazzerini Maurizio, Messa Gianluca

MPK: G06K 19/06, B42D 15/00, G06K 19/12...

Značky: překrytí, uložením, uloženými, pomocou, oblastí, dvoch, rôznymi, magnetických, najmenej, kódovací, poľami, farieb, typov, koercitívnymi, magnetický, čiastočnom, systém

Text:

...materiálu. Takže napríklad je možné čiastočne pokryťjednu alebo viac častí prvého magnetického materiálu druhým magnetickým materiálom vo forme rôznych geometrických tvarov-3 0017 Výhodne magnetické materiály majú rôzne hodnoty koercitivity, pričom ich hodnoty remanencie sú totožné alebo odlišné. Takže poloha a atitúda druhého magnetického materiálu čiastočne pokrývajúceho prvý magnetický materiál, ako aj prvého magnetického materiálu, sa...

Spôsob zlepšenia magnetických charakteristík kremíkových oceľových plechov s orientovanými zrnami na elektrotechnické účely pôsobením lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 285746

Dátum: 22.06.2007

Autor: Ban Gabor

MPK: C21D 8/12

Značky: lasera, charakteristik, pôsobením, plechov, elektrotechnické, účely, zlepšenia, orientovanými, zrnami, magnetických, křemíkových, spôsob, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Zistilo sa, že spracovaním laserom s cieľom riadiť veľkosť magnetických domén plechov z kremíkovej ocele s orientovanými zrnami sa optimalizáciou niektorých základných parametrov, ako sú merná energia žiarenia, vzdialenosť medzi stopami rastrovania, rýchlosť rastrovania, rýchlosť rastrovania a čas zotrvania, získa súčasne zlepšenie magnetostrikcie, indukcie a strát jadra.

Spôsob výroby magnetických súčastí vyrobených z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284008

Dátum: 30.06.2004

Autori: Couderchon Georges, Verin Philippe

MPK: C22C 38/00, C21D 1/26

Značky: spôsob, súčastí, strukturou, magnetických, zliatiny, magnetickej, vyrobených, výroby, nanokryštalickou, mäkkej, železa, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej súčasti z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou, ktorej chemické zloženie je v % at. Fe => 60 %, 0,1 % <= Cu <= 3 %, 0 % <= B <= 25 %, 0 % <= Si <=30 % a ďalej obsahuje najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej niób, volfrám, tantal, zirkónium, hafnium, titán a molybdén v množstve 0,1 % až 30 %, zvyšok sú nečistoty z tavenia, zloženie ďalej vyhovuje...

Spôsob výroby magnetických oceľových plátov s orientovaným zrnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283881

Dátum: 03.03.2004

Autori: Günther Klaus, Espenhahn Manfred, Böttcher Andreas

MPK: C22C 38/02, C21D 8/12

Značky: magnetických, orientovaným, oceľových, zrnením, spôsob, výroby, plátov

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľový plát s orientovaným zrnením a definovaným zložením je zahrievaný, valcovaný, žíhaný a okamžite ochladený, následne valcovaný za studena v jednom alebo viacerých krokoch, pričom studený pruh sa podrobí rekryštalizačnému žíhaniu vo vlhkej atmosfére s obsahom vodíka a dusíka pri súčasnom odstránení uhlíka. Po aplikácii separačného činidla so základným obsahom MgO na obe strany je žíhaný pri vysokej teplote a po aplikácii izolačnej vrstvy...

Merací prístroj na meranie magnetických vlastností pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3174

Dátum: 07.10.2003

Autori: Mcguiness Paul John, Kobe Spomenka, Gersak Gregor

MPK: G01R 33/12

Značky: vysokých, teplotách, vlastností, meranie, merací, prístroj, magnetických

Text:

...tak ako potreba vysokovýkonných vysokoteplotných magnetov pre elektrické vozidlá. To vyžaduje, aby boli zlepšené jednak magnetickévlastnosti tak aj mechanická pevnosť pri vysokých teplotách.0007 Súčasný výskum v Spojených štátoch ukazuje potenciál na výrobu materiálov typov 217 (Sm-Co) s veľmi nízkym teplotnýmkoeficientom koercivity a pozoruhodne vysokou koercivitou 1 Tpri 500 °C. To predstavuje stav techniky V zmysle udržania vysokej...

Zariadenie a spôsob na spracovanie magnetických častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1443

Dátum: 07.11.2002

Autor: Á Brassard Lothar

MPK: G01N 33/543, G01N 35/00, B03C 1/02...

Značky: magnetických, spracovanie, zariadenie, spôsob, částic

Text:

...supematant, napríklad odsatím alebo dekantovaním. Pretože magnetické častice sú imobilizované uvedeným spôsobom, je takV ďalekosiahlej miere zabránené, aby boli tieto častice so zvyškom odstránené.0008 Po tomto väzbovom kroku spravidla nasleduje jeden alebo viac premývacích krokov,pričom je peleta magnetických častíc znovu suspendovaná vo vhodnej premývacej kvapaline a s ňou premiešaná. Premývacia kvapalina a podmienky premývania sú volené...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G11B 27/36

Značky: magnetických, způsob, regulace, proudu, záznamových

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Zařízení pro stahování jader magnetických obvodů transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268456

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čanda Petr, Hoffman Evžen

MPK: H01F 27/26

Značky: zařízení, jader, magnetických, transformátoru, obvodů, stahování

Text:

...lište, ve ktoré jsou vytvořeny otvory se závity pro šrouby.Desky mohou být po obou stranách opatřeny vodicími prvky, například vodicími lištami.Výhodnost zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že se zvýši bezpečnost výroby transformátorů, dosáhno se dokonalého stažení jader magnetického obvodu transformátoru, a tím se sníží jeho hlučnost a samotné zařízení zvýší tuhost jader magnetického obvodu.Zařízení podle vynálezu je v dalším textu...

Způsob výroby magnetických pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268320

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krabec Miroslav, Matyáš Vladimír, Vach Vladimír, Šváb Roman, Matoška Zdeněk

MPK: B21B 1/40

Značky: magnetických, způsob, výroby, pásu

Text:

...zprscováni etřihanim, ohýbánim, lisovánim s hlubokým teženim při eoučesnóm zarućeni magnetických v 1 aat~ noeti, zvláštä koercitivni sily v intervalu 90 až 300 A/m. Da 1 äiyýhodou je zaručani stability e hoaogenity mechanických e strukturálnich vlastnosti, parametrů drenoeti povrchu e magnetic~ kých vlastnosti po celé dálce i ěiřce pásu. Delěi výhodou Je, že ae Jedná o materiály ooekononicky výhodnou cenou o přestože výrobni způsob obsahuje...

Zařízení pro měření magnetických parametrů hornin za jednoosého tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264937

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zelinka Tomáš, Kropáček Vladimír, Velický Vojtěch

MPK: G01V 1/155, G01V 3/10

Značky: tlaku, magnetických, jednoosého, hornín, parametrů, měření, zařízení

Text:

...části prvního pístu l odděleno těsněním 2. Druhý píst g tvoří konstrukční celek s pouzdrem lg, opatřeným závitem, který spolu se stavěcí podložkou li umožňuje nastavení Spodní úrovně vzorku 3 horniny. Pouzdro lg je upevněno k první rovné desce łá a tlakové pouzdro gg je upevněno k druhé nosné desce lg, přičemžobě nosné desky lg, łg jsou usazeny ve stojinách ll. Mezi čely pístů l, 2 je pracovní prostorgg, v němž je vložkou 5 a výkyvnou...

Způsob měření magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263633

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zecha Jaromír, Olmr Miloň, Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: magnetických, měření, způsob

Text:

...eoučasným záznamem superpozice dvou normou stanovených kmitočtů a úrovní, který je neustále měřicím zařízením nahráván. Takto pořízený záznam ihned snímá a selektivně vyhodnocuje snímací kalibrovaný řetězec pomocí dvojice selektivních a logaritmických zesilovačů s panelovým měřidlem zapojeném na pŕíslušném výstupu.vynález bude objasněn na přiloženém obrázku. Při měření vlastností magnetických hlavse záznamovou magnetickou hlavou l měřicího...

Upínací mechanismus pružných magnetických disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263041

Dátum: 11.04.1989

Autor: Tomsa Milan

MPK: G11B 5/48

Značky: magnetických, mechanismus, pružných, upínací, disků

Text:

...místech poškozovány a nedochází tak k jejich zničení. - íPříklad provedení upínacího mechanismu je znázorněn na přiloženém výkrese, na němž obr. 1 představuje pohled na jeho celkové uspořádání v axonometrickém pohledu a obr. 2 příčný řei v místech upínacího talíře, středícího kužele a poháněcíhoZákladová deska l je opatřena dvěma protilehlými výstupky2, jimiž prochází otočná hřídelka Q. Na jednom konci otočnéhřídelky g přesahujíoím základovou...

Způsob pro měření průměrného špičkového napětí a rozlišovací schopnosti magnetických diskových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 262278

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sladký Milan, Brožík Jiří

MPK: G01R 19/04, G01R 13/02

Značky: měření, špičkového, způsob, rozlišovací, diskových, schopnosti, průměrného, magnetických, napětí

Text:

...členu 1, jehož druhý vstup 3 je připojen k prvnímu výstupu gl měřené hlavy É a k prvnímu výstupu 53 záznamoveho zesilovače É, a jehož třetí vstup 5 je připojen k druhému výstupu ga měřené hlavy É a k druhému výstupu §§ záznamového zesilovače Ž. Výstup ii oddělovacího členu A je připojen ke vstupu ll snímacího zesilovače 1, jehož výstup lg je připojen k prvnímu vstupu gł komparátoru Q, jehož výstup 5 je připojen k druhému vstupu gg...

Snímač magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262078

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: magnetických, štítků, snímač

Text:

...pro matice 3 s vrubovaním k ručnímu ovládání. Matice 3 jsou umístěny na vnitřní stěně nosníku 4. Těmito kolíky 15 jsou uvedené části staženy v jeden celek. Ve vnitřní vodicí desce 5 je vytvořen otvor 13, jímž zasahuje magnetické hlava 21) do vodicí štěrbiny B. Magnetická hlava 2 D je pomocí d-vou hrotů, a sice vnitřního hrotu 22 a vnějšího hrotu 23 výkyvně uložena ve výřezu 24 držáku 25. Vnitřní hrot 22 je uspořádan v jedné stěně výřezu...

Držák magnetické hlavy, zejména pro snímače magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262077

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: snímače, zejména, magnetické, magnetických, hlavy, držák, štítků

Text:

...nimiž je pomocí mezivložky 28 o menší výšce vytvořena vodicí štěrbina 26 pro neznâzorněný magnetický štítek. Ve vodicí desce 26 je Vytvořen otvor 36, jImž do vodicí štěrbiny 29 zasahuje magnetické hlava 13, přltlačovaná dvěma šroubovými pružinami 31, 32,opírajícími se o ohyby 9, 16 a příložku 21. Dorazy 33, 34 se třmen 35 opírá o vodicí desku 26.V alternativním provedení podle obr. 7 a B-je rameno tvořeno plochou tyčí 36. Na jed nom konci...

Přípravek pro ukládání magnetických hlav při broušení jejich čel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259849

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kocour Jaroslav, Hrdý Čeněk

MPK: B24B 19/26

Značky: přípravek, magnetických, jejich, ukládání, broušení

Text:

...osa A je od roviny pnacovní plochy B 1 brousilcího kotouče v konstantní vzdálenosti. Čep 11 je otočné uložen v ložisku 21 tělesa 2 a pevně propojen připevňovacím prvkem 4 přes otvor 51 s výkyvným ramenem 5, jak je vidět z obr. 1 a 2. Osa A ložiska 21 tělesa 2 i čepu 11 lišty 1 je Vždy vzdálena od osy B Válcové plochy 2 magnetické hlavy H o rozteč C. je to patrno z obr. 3, 5 nebo 6. Těleso 2 je přípevněno k desce 3 například přes připevňovací...

Způsob měření konstanty nasycené magnetostrikce magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258764

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kraus Luděk

MPK: G01R 33/18

Značky: měření, nasycené, magnetických, magnetostrikce, způsob, konstanty, pásků

Text:

...nasycení měřeného magnetického pásku, jednak střídavým magnetickým polem rovnoběžným 5 podélnou osou magnetického pásku. Dále se na měřený magnetický pásekpůsobí mechanickým napětím rovnoběžným s podélnou osou magnetického pásku, přičemž sesnimají složky magnetického indukčniho toku o směru rovnoběžném s podélnou osou měřeného magnetického pásku a tyto změny magnetického toku jsou míroustřídavě magnetické susceptibility.Při odvození vztahu...

Slitina pro jádra miniaturních magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 257222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tischer Zdeněk

MPK: C22C 19/03

Značky: slitina, jádra, miniaturních, magnetických

Text:

...železo, která má velmi velkou počáteční permeabilitu, avšak malou otěruvzdornost a značné se znehodnocuje mechanickým opracováním hlavy. Dále slitina o složení 80 8 hmot. niklu,7 hmot. niobu, zbytek železo, která má dobrou otěruvzdornost, avšak vzhledem k velkému obsahu niobu je obtížně tvářitelná zatepla. Další známá slitina obsahuje 79 8 hmot. niklu, 4 hmot. molybdenu, 3 3 hmot. niobu, 2,5 hmot. titanu, zbytek železo. Má velmi...

Kostra cívky magnetických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255778

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nečas Eduard

MPK: H01F 5/02

Značky: magnetických, kostra, cívky, obvodů

Text:

...jejíž podstataspočívá v tom, že seetává z trubky, opatřené ne povrchu vruby, e nejméně jednoho přestavitelného čela e vruboveným otvorem.Kostra cívky podle vynálezu je stavebnicovà, umožňuje sesteveni několika sekci pro vínutí a stínění podle konkrétních požadavků e použití. Sekce zvyšuji elektrickou pevnoet vinutí proti sobě. stíněni í jádru. Naeouvatelný nosník přís 1 ušenství,osazený např. svorkovnící,zejišĚuje přehlednějši uspořádání...

Zařízení pro měření tření magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255760

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žatečka Petr, Merhaut Jan, Mrázek Jiří, Fügner Milan

MPK: G11B 27/36

Značky: zařízení, pásků, měření, magnetických, tření

Text:

...tom, že zařízení měří tření pásků provozním způsobem, tedy v podobě, v níž je pásek používán, a to kontinuálně V širokém rozsahu tahů i v širokém rozsahu posuvných rychlostí. Další výhodou je diferenciální uspořádání induktivních snímačů polohy s velmi malým zdvihem, což značně zmenšuje nebezpečí chyby měření při změně tahu pásku a velmi malé zatížení ložisek kladek, která mohou být pak konstruována ze speciálních materiálů. Elektronická...

Zapisovač a snímač magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254897

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klofát Zdeněk, Sláma Vladimír

MPK: G11B 5/58

Značky: zapisovač, magnetických, snímač, štítků

Text:

...magnetických štítkü. Širšími stenami vodicí štěrbiny 3 prochází otvor 5. Z jedná strany otvoru g je otočné v rámu l uložen hnací válec § zasahující do vodicí štěrbiny 3 a spřažený s neznázorněným pohonem. z druhé strany otvoru 1, proti hnacímu válci 5, je umístěna magnetická hlava g,zasahující do vodicí štěrbiny l. Magnetická hlava g je upevněna neznázorněným způsobem na držáku 1, který je pomocí šroubů g a g připevněn na ramenu lg. vodicí...

Prostředek pro zkoušení výrobků z magnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253666

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mitera Jiří, Buryan Petr, Věchet Mojmír

MPK: G01N 27/20

Značky: zkoušení, výrobků, magnetických, prostředek, materiálů

Text:

...zkoušení výrobků z magnetických materiálů, tvořený nosnou kapalinou a magnetickým práškom na bázi čistého železa, harba~ nylů železa a kysličniků železa o velikosti zrna 1 až 321 mm. Jeho podstata spočívá v tom, že nosné kapalina je tvořena n-a 1 kany a/nebo isoalkany a/nebo nasycenými oyklickými parafiny,obsahujícími ve své molekule od 8 do 15 atomů uhlíků.- 3 253 666 o Výhody prostředku podle vynálezu spočivají V tom, že zvyšuje citlívost...

Zařízení pro snímání magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků, zejména bočnicích důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246331

Dátum: 15.12.1987

Autori: Föry Werner, Gass Karl

MPK: B61L 25/04

Značky: zejména, dopravních, důlních, povrchu, provedených, vozů, prostředků, záznamu, snímání, bočnicích, zařízení, magnetických

Text:

...vynälezu, na obr. 1 v« bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu čelním.Zařízení pro» snímaní magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků 40, zejména na bočnicích důlních vozů 43 podle vynálezu používá dvou snímačů 11 magnetických záznamů. Snímač 11 magnetických záznamů je uložen ve snímací jednotce 1 U, která je tvořeno pomocným rámem 12, v němž jsou vůči snímači 11 protilehle zachyceny otočné kopírovací elementy 13, s...

Přípravek pro zhotovení trvalého a přímo viditelného obrazu magnetického záznamu z magnetických nosičů informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247357

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koutný Kvitoslav

MPK: G11B 27/19

Značky: nosičů, záznamu, magnetického, trvalého, viditelného, přípravek, informaci, obrazů, zhotovení, přímo, magnetických

Text:

...mezi více počítači různých konstrukcí, pořizovači dat na mag pásku apod.Zviditelnění magnetického záznamu rovněž usnadňuje a urychluje rozhodnutí při hlubäí analýze toho, zda případnou příčinou nečtení mag. pásku je MP jednotka či nekvalitní médium,případně jiný Vliv. získaním a uchováním obrazu mag. záznamu vzniká taká významný A porovnatelný dokument o technickém stavu MP jednotek.Konkrétní provedení přípravku na zhotovení trvalého a...

Upínací zařízení pružných disků magnetických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244005

Dátum: 16.11.1987

Autori: Fröhlich Walter, Katzenberger Heiner

MPK: G11B 5/48

Značky: pamětí, pružných, upínací, zařízení, disků, magnetických

Text:

...pružin.V souvislosti s tím bylo odstranění i osazení společného hřídele pro rozpěrný kotouč,sloužíoí Jako dosedací plocha, JeJíž funkci převzale kombinace parelelních, to Je vněJší e vnitřní rozpěrná pružiny.Tím byla odstraněnu nutnost vymezování vzdálenosti mezi přítlečrgvm a rozpěrrüm kotoučema co Je důležité, Je vždy zaJiětěna správné funkce při upínání pružného disku. ra Je zeJiětěna i v případech opotřebení upínacího kotouče, protože...

Mechanické spojení pouzder magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244004

Dátum: 16.11.1987

Autori: Herrmann Hans-ulrich, Felix Bernd

MPK: G11B 5/127

Značky: spojení, pouzder, mechanické, magnetických

Text:

...a kafixovéní pouzder s/druhotným zajiätěním proti veéjemnému posunutí u pounder s mírně konvexníni stykov-ými plochami. Řešení zaručuje všeobecně menší náchylnost k poškození půsebením néhodrwch vnějäích eil.Velmi dobře lee uvedeným řešením zajistit e řídit poměr přítlaků pólových náatavcd mametických obvodd na vloäkyí tvoŕící pracovní i pomocné štěrhírąy. Předností tohoto řeéení je i snadnějéí výroba polotovanl jednotlivých pouzder, bez...

Zařízení na čistění magnetických pásek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243210

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koubík Milan

MPK: G11B 23/50

Značky: pásek, zařízení, magnetických, čištění

Text:

...magnetické páska 1 a pravou navíjecí cívku magnetické pásky 3, na kterou se bude při čištění magnetická páska 1 navijet. Průvlekem magnetické pásky 1 mezi čísticímí členy 6 v neaktivním stavu a přes vodicí kladky magnetické pásky 24 upravíme prepojením obou navíjecích cívek magnetické pásky a to levé 4 a pravé 3. K čísticímu zařízení upravíme navíjecí cívky čistící textílie 5 s navínutou čísticí textilií 2. Pohon otáčení cívek magnetické...

Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253490

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pecivál Ivan, Herold Ervín

MPK: B61L 25/02, E21F 13/00

Značky: zařízení, magnetických, dopravních, povrchu, záznamu, provádění, prostředků

Text:

...využití.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro provádění magnetických záznamu podle vynábzu. Na obr. 1 v nérysném pohledu, na obr. 2 v půdorysném pohledu. Na obr. 3, 4 a 5 je detailné znázorněn pružný prvek gg nesoucí magnetickou jednotku lg a to na obr. 3 v bočním pohledu, na obr. 4 v příčném řezu a na obr. 5 v podélném řezu.Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních...

Zapojení pro havarijní zasunuti cívky lineárního motoru vystavovacího mechanismu magnetických hlav diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246909

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koneený Václav, Šmída Tibor

MPK: H02J 9/00

Značky: pamětí, zapojení, zasunuti, motorů, lineárního, vystavovacího, cívky, magnetických, mechanismu, havarijní, diskových

Text:

...napětí lineárního motoru §. Záporná svorka 3 zdroje napájecího napětí lineárního motoru § je připojena na záporný napájecí vstupgg koncového stupně 1 buzení.Výstup lg koncového stupně 1 buzení je připojen na druhý přívod lineárního motoru É. Budicí vstup ll vpřed koncového stupně 1 buzení je připojen přes rozpínací kontakt 3 spínače gg na svorku lg buzení pro připojení na obvod buzení. První zapínací prvek ll, spínač gg a druhý zapínací...

Přítlačné zařízení pružných disků magnetických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241176

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cuchý Zdenik, Drahooovský Zdenik

MPK: G11B 17/02

Značky: pružných, přítlačné, magnetických, pamětí, disků, zařízení

Text:

...se prejavuje jednak stnvitelnost přítlačné síly tlačnov,prnžinou pomocí stavěcího kroužku, jednak možnost nastavení Vzdáleííosti mezi přítlačným prvkem a sníinací a záznamovou hlavou prostřednictvím vymezovacího kroužku.Příklad provedení Vynálezu je vyoľírazen na přiložeííém izýltresu, na němž obr. 1 představuje přítlačné zařízení V přĺČllŠm pohledu a obr. 2 půdorys uložení čepu v horním rameni.Nosič 1, přestavitehíě uložený na posunověm...

Způsob výroby jader magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243698

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cejnek Milan, Dobeš Vladislav

MPK: G11B 5/147, G11B 5/10

Značky: způsob, magnetických, výroby, jader

Text:

...se súzeným průresem stredního dílu, na obr. 2 je názor-něm blok ueder v půdorysu e čústečnem řezu, na obr. 3 ua viacnásobný sdružení obrazec zobrazeny v nárysu, ne obr. 4 ue nskreslm vícenásobný sdrulený obrazecv pudorysu, obr. 5 znázorňuje blok under v nárysu Lčástečnćm roku spolu s mechanickými síleníJctorě působí pri. lepení, na obr. 6 ue nekreslen blok under v bokorysu a řezu spolu se silami působícímí pri. odděloviní under se zúžerąýn...

Způsob stanovení susceptibility magnetických materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239062

Dátum: 01.06.1987

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

MPK: G01N 24/06

Značky: způsob, provádění, stanovení, zařízení, materiálů, magnetických, tohoto, způsobu, susceptibility

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení susceptibility u materiálů, které jsou slabě magnetické, zejména separační vlny, tvořené slabými magneticky vodivými drátky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu stanovení susceptibility je, že vzorek se umístí do dutiny jedné nebo postupně obou měřicích cívek, které jsou shodné, nastavitelného snímače, umístěného mezi póly pomocného magnetického obvodu. Při komutaci proudu se změří indikované napěťové...

Bezdotykový měřič vzdáleností, množství a magnetických a elektrických konstant látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242961

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: G01R 17/02, G01R 17/06

Značky: množství, magnetických, elektrických, konstant, látek, měřič, vzdálenosti, bezdotykový

Text:

...rozladění, a tím časovou stálost parametrů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení bezdotykového měřiče vzdáleností,množství a magnetických a elektrických konstant látek podle vynálezu.Dva zesi 1 ovačeł ai mají na vstup a výstup připojené dva fázovací články 3 a Ž.oba zesilovače ł a A a oba fázovací články 3 a Ž jsou připojeny na vstupy dvou...

Zapojení zajišťující havarijní vytažení magnetických hlav u diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234184

Dátum: 01.04.1987

Autori: Raus Miroslav, Košťál Lubor

MPK: G11B 21/12

Značky: zapojení, vytažení, havarijní, magnetických, zajišťující, pamětí, diskových

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, pracující spolehlivě při všech možných poruchách, přičemž by nedocházelo k nadměrnému opotřebování kontaktů výkonového relé. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se servomotorem buzeným výkonovým zesilovačem, s přepínačem ovládaným ovládacím obvodem pro přepnutí servomotoru na náhradní zdroj konstantního napětí. Hlídací obvod zajišťuje bezproudové přepínání přepínacího, případně přepínacích...

Zapojení přístroje pro měření vlastností magnetických materiálů balistickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239693

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hallb Wilfried

MPK: G01R 30/12, G05F 3/08, G05F 7/00...

Značky: magnetických, metodou, vlastností, balistickou, prístroje, materiálů, zapojení, měření

Text:

...a na cyklovacím výstupu g je trvale úroveň H.Když se na ovládacím vstupu 3 objeví úroveň H, impulsní generátor 1 začne pracovat s na cyklovacím výstupu g dostávame obdélníkové impulsy se střídou 1 2 1, které budí následující stupně.Obr. 3 znázorňuje jedno z možných praktických zapojení spouätěcího obvodu 4. Jsou použitý dva invertory, zapojená jako klopný obvod RS a prepínaní tlačítko. Funkce zapojení je známá, slouží k vyloučsní...