Patenty so značkou «magnetický»

Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6862

Dátum: 05.08.2014

Autori: Špánik Pavol, Frívaldský Michal, Dobrucký Branislav

MPK: H02M 3/335, H02M 1/00, H02M 3/00...

Značky: měnič, cievkami, viazanými, magnetický, obojsmerný

Text:

...primámý kapacitný filter s primámým tranzistorom T 1, ktorý je unipolámeho typu MOSFET. Druhú časť tvorí bifiláme navinutá Cievka, ktorej vinutia sú zapojené tak, aby vytvorili autotransfonnátor so spoločnou zemou na primámej a sekundámej strane. V prípade požiadaviek aplikácie je možné uvedené riešenie realizovať formou úplného galvanickćho oddelenia medzi primámou a sekundámou stranou, ktoré je realizované pomocou spínača. Tretia časť je...

Elektrický stroj s nízko hmotnostnou konštrukciou v magneticky aktívnych dieloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20332

Dátum: 20.07.2012

Autori: Jajtic Zeljko, Matscheko Gerhard

MPK: H02K 1/04, H02K 1/14, H02K 1/06...

Značky: hmotnostnou, konštrukciou, stroj, aktívnych, dieloch, magnetický, nízko, elektricky

Text:

...už desaťročia etablované, avšak zredukovanie hmotnosti dosiahnutej použitím zliatin kobaltu a železa nie je pre mnohé použitia ešte dostačujúce. Dokument EP 0 237 848 navrhuje pre zredukovania hmotnosti vytvorenie plechového zväzku s magnetický aktivnymia neaktívnymi vrstvami, ktore sa pravidelne striedajú.Úkolom vynálezu preto je vylepšit elektrický stroj tak, aby sa dosiahlo ďalšieho zníženia hmotnosti magnetický aktívnych dielovpri...

Elektropermanentná magnetická upínacia hlavica a elektropermanentný magnetický upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5804

Dátum: 04.08.2011

Autori: Bydžovský Jan, Ondreička Klement, Kollár Mojmír

MPK: B23Q 3/15

Značky: systém, elektropermanentný, magnetická, magnetický, elektropermanentná, upínací, hlavica, upínacia

Text:

...zdroj prúdových impulzov. Kým klasický elektromagnet je nepretržite napájaný počas režimu upnutia, tak elektroperrnanentný magnetický systém využíva prúdový impulz magnetizačnou cievkou len na zmenu remanentnćho magnetického stavu perrnanentného magnetu s nižšou hodnotou koercivity a tým aj nižšej požadovanej arnplitúdy prúdového impulzu. Parametre budiacej cievky a samotného zdroja prúdových impulzov sú navrhnuté tak, aby pri minimálnej...

Spôsob indukčného ohrevu uskutočnený v zariadení obsahujúcom magneticky združené induktory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18577

Dátum: 19.10.2010

Autori: Maussion Pascal, Ladoux Philippe, Neau Yves, Pateau Olivier, Lefevre Yvan, Manot Gilbert

MPK: H05B 6/02, H05B 6/06

Značky: združené, zariadení, magnetický, ohřevu, spôsob, uskutočnený, obsahujúcom, indukčného, induktory

Text:

...cez induktory, sa vypočítajú Cieľové prúdy, ktoré tieto meniče majú dodávať, aby prúdy induktorov dosahovali Cieľové hodnoty zavádzané do dielca na zaistenie uvedenéhoreferenčného profilu hustoty výkonu.3.0) meraním sa určia prúdy pretekajúce cez induktory za účelom ich porovnania s uvedenými cieľovými hodnotami a stanovenia odchýlok prúdov pro ich korekcii. a vyšlú sa uvedeným ovládacím jednotám korekčné inštrukcie V závislosti od...

Magnetický kódovací systém s uložením magnetických oblastí pomocou najmenej dvoch typov magnetických farieb s rôznymi koercitívnymi poľami, uloženými v najmenej čiastočnom prekrytí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18087

Dátum: 28.09.2010

Autori: Lazzerini Maurizio, Messa Gianluca

MPK: G06K 19/12, B42D 15/00, G06K 19/06...

Značky: rôznymi, dvoch, oblastí, koercitívnymi, magnetický, najmenej, kódovací, farieb, uložením, poľami, magnetických, uloženými, pomocou, překrytí, systém, čiastočnom, typov

Text:

...materiálu. Takže napríklad je možné čiastočne pokryťjednu alebo viac častí prvého magnetického materiálu druhým magnetickým materiálom vo forme rôznych geometrických tvarov-3 0017 Výhodne magnetické materiály majú rôzne hodnoty koercitivity, pričom ich hodnoty remanencie sú totožné alebo odlišné. Takže poloha a atitúda druhého magnetického materiálu čiastočne pokrývajúceho prvý magnetický materiál, ako aj prvého magnetického materiálu, sa...

Spôsob tvarovania časti z plastu s kovovou prisadzovanou časťou pridržiavanou magneticky, tvarovacie zariadenie, a použitie magnetu na fixáciu tejto prisadzovanej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15581

Dátum: 29.03.2010

Autori: Debailleul Romain, Roze Jean-pierre, Depierre Emmanuel

MPK: B29C 45/14, B29C 45/16

Značky: magnetů, tvarovacie, zariadenie, plastů, spôsob, prisadzovanej, pridržiavanou, magnetický, časťou, částí, fixáciu, kovovou, prisadzovanou, tejto, použitie, tvarovania

Text:

...V tomto variante je uvedená zostava magnetov rozdelená na dve skupiny magnetov tak, že ked je jedna skupina v neaktívnej polohe l, v ktorejnevyvíja priťahovaciu silu na prisadzovanú časť, vyvíja druhá skupinaodpudzovaciu silu na prisadzovanú časť.0013 Konkrétne v tomto variante vynálezu môže byt uvedená prisadzovaná časť uložená v tvarovacej dutine obkročmo na paramagnetickej tyčke.0014 Na uskutočňovanie systému podľa vynálezu je magnet...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovanej značky v povlaku obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5968

Dátum: 18.09.2007

Autori: Despland Claude-alain, Degott Pierre, Müller Edgar, Schmid Mathieu

MPK: B05D 5/06, B05D 3/14, B41M 3/14...

Značky: indukovanej, povlaků, spôsob, prostriedky, výrobu, magnetické, značky, částice, magnetický, obsahujúcom

Text:

...pri vysokorýchlostnom tlačení.0011 Stanovený technický problém je vyriešený V súlade s nezávislými nárokmi, pomocou kombinácie magnetickej platne majúcej povrchový reliéf, rytiny alebo výrezy spridanými magnetickými prvkami. Predkladaný vynález okrem toho rieši problém realízovania zákazníckych špecifických magnetických obrazov svysokým rozlišením na tlačený tovar v0012 V súvislosti s predkladaným opisom, termin magnetický zodpovedá...

Magnetický detektor zvarových spojov vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4670

Dátum: 04.01.2007

Autori: Demian Svetozár, Hrnčiar Viliam

MPK: G01N 27/20

Značky: materiáloch, magnetický, spojov, zvarových, detektor, feromagnetických

Text:

...objasnená v príkladoch jeho uskutočnenia opisaných na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- obr. 1 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zboku,- obr. 2 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zhora,- obr. 3 - pohľad v čiastočnom reze na detektor podľa obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad 1Magnetický detektor podľa obr. 1 a 2 sa skladá z feromagnetického nosníka 1, pozostávajúceho z dvoch priľahlých...

Magnetický držiak pre rotory s permanentnými magnetmi rotujúcich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6931

Dátum: 27.09.2006

Autori: Gadrino Franco, Pabst Otto

MPK: H02K 41/03, H02K 15/03, H02K 1/27...

Značky: magnetický, rotujúcich, rotory, držiak, magnetmi, permanentnými, strojov

Text:

...g magnetu, ako vidieť na obr. 3 a 4. Výhodný držiak g magnetu je klieštový prvok s dvoma čeľustami 3 4, ktoré sú spojené ohybným mostíkom g. Čeľuste g, g tvoria sedlo 6, do ktorého sa dá vložit časť zostavy 29 magnetu. Príkladom vhodnej zostavy Q magnetu je zostava platňových jadier držaná pokope sťahovacími tyčami g a držiaca permanentný magnet 22, ako je opísané v doteraz nerozhodnutej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2007/063370 A 1,...

Magneticky mäkká železoniklová zliatina s nízkou koercitívnou intenzitou, vysokou permeabilitou a zlepšenou odolnosťou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 285293

Dátum: 18.09.2006

Autori: Kolb-telieps Angelika, Hattendorf Heike

MPK: C22C 19/03, H01F 1/12, C21D 8/12...

Značky: odolnosťou, železoniklová, zlepšenou, koercitívnou, zliatina, mäkká, vysokou, nízkou, permeabilitou, intenzitou, magnetický, korózii, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná magneticky mäkká železoniklová zliatina obsahujúca nikel v množstve 35 až 65 % hmotn. a jednu alebo viac vzácnych zemín céru, lantánu, praseodýmu a neodýmu, ako aj nečistoty podmienené tavením, pričom celkový obsah vzácnych zemín je medzi 0,003 a 0,05 % hmotn..

Kotva na magnetický vypínací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285089

Dátum: 18.05.2006

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 89/00

Značky: kotva, vypínací, mechanizmus, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na magnetický vypínací mechanizmus, najmä na ochranné spínače vedenia, je klzne posuvne usporiadaná vo vodiacom puzdre (6). Kotva (10) je vytvorená z magnetického materiálu, najmä z magneticky mäkkého materiálu, zvinutím plechového pásika do tvaru puzdra. Vnútri kotvy (10) je vybavovacie zdvíhadlo (14), na ktorom je nasunutá vratná pružina (16). Predný koniec (17) vratnej pružiny (16) dosadá na narážku vo vypínacom mechanizme, ktorý...

Magnetický, za tepla valcovaný oceľový pás, hlavne vhodný na výrobu elektromagnetických laminovaných zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5235

Dátum: 24.11.2004

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: C21D 8/12, C21D 8/02

Značky: ocelový, hlavne, valcovaný, pás, elektromagnetických, zväzkov, laminovaných, výrobu, tepla, magnetický, vhodný

Text:

...1 ukazuje grafické vyjadrenie krivky frekvencie, ktorou bolaštatisticky zistená prítomnost zrna danej veľkosti vo viacerých cievkach na začiatku, v strede a na konci každejzodpovedajúcej cievky pásu podľa predloženého vynálezuobrázok 2 ukazuje podrobne mikroštruktúru rovnakého pásu, a to v pohľade so zväčšením x 1000obrázok 3 ukazuje rozdelenie ostrapkov v mm, ako boli experimentálne zistené na počet kusov strihaných z pásu...

Spôsob výroby magnetického jadra vyrobeného z nanokryštalického magneticky mäkkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284075

Dátum: 06.08.2004

Autori: Couderchon Georges, Verin Philippe

MPK: H01F 1/147, H01F 41/02

Značky: vyrobeného, mäkkého, výroby, magnetický, spôsob, materiálů, jádra, nanokryštalického, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby najmenej jedného magnetického jadra z magneticky mäkkej zliatiny na báze železa spočíva v tom, že sa z magnetickej zliatiny vyrobí amorfná páska, stanoví sa žíhacia teplota Tm, ktorá vedie v páske k maximálnej permeabilite, z pásky sa vyrobí najmenej jeden polotovar jadra a tento polotovar sa podrobí najmenej jednému žíhaniu, ktoré sa uskutočňuje pri teplote T, ktorá sa nachádza medzi Tm + 10 °C až Tm + 50 °C a táto teplota sa...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovaného vzoru v poťahu obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3676

Dátum: 29.06.2004

Autori: Benninger Nathalie, Müller Edgar, Degott Pierre, Despland Claude-alain

MPK: B41C 1/02, B41M 1/00, B41M 3/14...

Značky: vzoru, prostriedky, částice, magnetický, obsahujúcom, indukovaného, magnetické, potahu, výrobu, spôsob

Text:

...opisujú najlepšie vhodné pigmenty na riešenie tohto technického0008 Spôsoby a technológie na orientáciu magnetických častíc v povlakových kompozíciách sa opisujú V dokumentoch zo stavu techniky, predovšetkým v US,3,676,273 US 3,791,864 EP 406 667 B 1 EP 556 449 B 1 EP 710 508 A 1 a W 0 02/90002 A 2 posledný je dokument zo stavu techniky najbližší tejto prihláške. Avšak žiadny z týchto spôsobov sa neukázal ako vhodný na prenos magnetických...

Magnetický snímač prietoku a merač prietoku, ktorý ho zahrnuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1462

Dátum: 14.04.2004

Autori: Knill Alexander Charles, Glauser Antony Robert

MPK: G01F 1/56

Značky: prietoku, ktorý, merač, magnetický, snímač, zahrnuje

Text:

...iónmi. Ióny striebra sú obzvlášť výhodné, keďže tuhé striebro je stabilné vo vode po dlhú dobu avýznamne nekoroduje. Navyše, je netoxické a je povolenou potravinovou prísadou (E 174). Striebro je tiež blízke medi v elektrochemíckých sériách, znižujúc riziko neželenej elektrolytickej korózie vo vodných trubkách. Je tiež biocídne, pomáha predchádzať usádzaniu a vytváraniu problémových bio-povlakov na elektródach a okolo nich.Navyše, usporiadanie...

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Macášek Fedor, Bartoš Peter

MPK: B01D 59/26, B01D 59/00, G21F 9/00...

Značky: cézia, mobilného, radionuklidu, suspenzií, sorbent, odstraňovanie, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Magnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 264

Dátum: 14.05.2003

Autori: Toivonen Ari, Alhola Jukka

MPK: F16K 31/40

Značky: magnetický, ventil

Text:

...stave, ktorý je znázomený na obr. l.0010 Okrem toho je blokovací prvok ll výhodne vybavený jednak permanentným magnetom 13, a jednak snímačom 14 magnetického poľa, usporiadaným na protiľahlej strane skrine 5 na monitorovanie polohy pohyblivého člena 6 a súčasne blokovacieho prvku 11 za účelom riadenia alebo regulovania prietoku prechádzajúceho cez magnetický ventil l, čo budepodrobnejšie opísané ďalej s odvolaním na obr. 2.0011 Na obr. 2...

Magnetický rotačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282184

Dátum: 05.10.2001

Autor: Minato Kohei

MPK: H02K 49/00, H02K 25/00, H02K 29/10...

Značky: rotačný, magnetický, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Na rotore (6, 8), ktorý je upevnený na otáčavom rotačnom hriadeli (4), je rozmiestnené množstvo permanentných magnetov (22A až 22H) v smere otáčania takým spôsobom, že ich zhodné magnetické póly smerujú smerom von. Rovnakým spôsobom sú na rotore (6, 8) rozmiestnené kompenzátory (20A až 20H) na vyvažovanie otáčania rotora. Každý permanentný magnet (22A až 22H) je umiestnený šikmo vzhľadom na radiálnu os rotora (6, 8). Na vonkajšom obvode rotora...

Bubnový magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1212

Dátum: 07.08.1996

Autor: Kašina Ivo

MPK: B03C 1/02, B03C 1/03, B03C 1/12...

Značky: bubnový, magnetický, separátor

Text:

...odpad. Na výstupnej časti lg je triediaci bubon g opásaný s výhodou dvoma vedľa seba usporiadanými valčekovými reťazami §, medzi ktorými sú uložené trvalé magnetické unášače łł. Vo výstupnej časti lg triediaceho bubna g je umiestnený sklz lg na vytriedené Železné predmety li. Pod výstupnou časťou Lg triediaceho bubna g je usporiadanývynášací dopravník li nemagnetických odpadov li.Funkcia bubnového magnetického separátora podľa...

Magnetický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 276918

Dátum: 16.09.1992

Autor: Galaš Jiří

MPK: H01F 1/02, H01F 7/02

Značky: magnetický, filtr

Spôsob zaznamenávania číslicového signálu na magnetický nosič záznamu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280673

Dátum: 15.07.1992

Autor: Van Gestel Wilhelmus Jacobus

MPK: H04N 9/80, H04N 5/92, H04N 5/93...

Značky: signálu, uskutočňovanie, tohto, spôsobu, nosič, číslicového, zariadenie, zaznamenávania, záznamu, spôsob, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicový video signál sa zaznamenáva do prvej stopovej časti (TP1) stôp (Ti) na magnetický nosič záznamu (1), pričom stopy sú usporiadané navzájom rovnobežne na nosiči záznamu, a sú umiestnené šikmo v uhle vzhľadom na pozdĺžnu os nosiča záznamu, pričom sa prijíma číslicový signál, a prijatý číslicový signál je spracovaný do formy vhodnej na zaznamenanie do prvej stopovej časti (TP1) stôp (Ti) a spracovaný signál je zaznamenávaný do prvej...

Magneticky měkká ocel, zejména pro elektrotechnické použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270309

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mickerts Ervín, Krajzl Miroslav, Hořejš Slavomír, Molínek Bronislav, Burda Svatopluk, Kupka František, Idzikovský Boris

MPK: C22C 38/00

Značky: magnetický, použití, zejména, měkká, elektrotechnické, oceľ

Text:

...96 hmotnosti. iosior mex. 0.016 96 hmotnosti. sírs max. 0.010 96 hmotnosti .Obciobná jo tsko ocst o ohomickám otoloni i uhiik má. 0.02 96 hmotnosti. kłomíi mex. 0.05 96 hmotnosti. mongen mex. 0.35 96 hmotnosti. tosíor mu. 0.012 96 hmotnosti. síro ms. 0.015 96 hmot nosti. hliník mu. 0.02 o 0.05 96 hmotnosti. Ináč mo. 0.10 96 hmotnosti. chrám m 0. 0.10 96 hmot nosti. nlki max. 0.10 96 hmotnosti.Nevýhodou těchto ocolí io nodostotočnů timitováno...

Magnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270308

Dátum: 13.06.1990

Autor: Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: kmitů, budič, magnetický

Text:

...odstračuje magnetický budič kmltů pro shutłíování sypkých a plastických látek. zejmena betonových emösí. pohánöný elektromotorem podle vynálezca. Jeho podstata spočíva v tom. že se skladá z otočnóho disku upevnenňho na elektromotoru. proti .nůmuž je umístän homídisk. na jejichž přivrácených plochách jsou upravený alespoň dva permanenlní magnety. střídavö a opačnů polarizovanó.základní výhoda spočíva v možnosti doeałení nůkollkanasobnů...

Magnetický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269957

Dátum: 14.05.1990

Autori: Svoboda Jan, Corrans Ian James

MPK: B03C 1/22

Značky: odlučovač, magnetický

Text:

...B 2 3 V dráu pásu g Jsou upravený ñmenice 4 pro vytvoření žádaná nekonečné aoustavy.Magnetický odlučovač A dále obsahuje přívodní vstup g pro přívádční materiálu na dopravníkový pás g po vstupu do prosthdků 3 gonorujících magnetické polo dále druhý vstup 1 pro vodu upravený pro oplachování dopravníkwáho pásu 2 po výotupu z prostädků g gonorujících magnotickó polo dále první výstup g pro přlvádłný materiál a účelom příjmu a vypouitäní...

Magnetický chytací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269172

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pomahač Bohdan, Holík Pavel, Pečinka Drahomír, Sládeček Josef

MPK: E21B 31/06

Značky: magnetický, chytací, nástroj

Text:

...opěrného čalníhc prstence,ve kterém jsou nadto upraveny výplachové trysky a uvolňovací vnitřní ozub, přitom ochranné pouzdro, jehož víko je upevnené šrouby, je zapreno v excentrickàn sedle pomocí magnetickýVýhody magnetického chytacího nástroje podle vynálezu vyplývají z prostorového uspořádání součástí uvnitř trubkového tělesa nástroje, umožňující uspořádání trysek pred a za uvolňovacím vnitřním ozubem. Tryskové rozrušováni čelby vrtu v...

Magnetický obvod transformátoru pro dvojpulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267869

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 3/02, H01F 3/04, H01F 41/02...

Značky: magnetický, měnič, obvod, dvojpulsní, uzlovém, transformátoru, zapojení

Text:

...otvorem.Sestavením pláštového magnetického obvodu jednorázového transformátoru 5 vyhlazovací funkci z plechů normalizovaného tvaru písmena E a I se vylouči potreba drahých speciálních razníkú. Vůći magnetickému obvodu sestaveněmu z pásků trafoplechu dojde ke snížení pracnosti a zlepšení kvality transformátoru. Zúžení středního plechu tvaru pismene E otvory lze přitom provádět naprosto běžnými razniky, s výhodou kruhovýmí.Na pripojených...

Magnetický obvod jednofázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267868

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 3/04, H01F 3/02, H01F 41/02...

Značky: magnetický, obvod, transformátoru, jednofázového

Text:

...vrstvy sestává z plechů tvaru písmene I, uspořádaných do stredové dvojice plechú, dvou prvních vnéjších s ní rovnobéžných plechú a dvou druhých vnějších plechů, kolmých na ostatní plechy vrstvy. ÄSestavenim většího pláštového magnetického obvodu jednofázového transformátoru z plechů normalizovaného tvaru písmene E a I se vyloučí potreba drahých speciálních razníkú. Výhodou je také to, že cívky lze vinout na běžná lepená tělíska z jader typu...

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Peliš Josef, Benda Břetislav, Berkovský Oldřich

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrických, magnetický, veľkých, obvod, středních, strojů, výkonu, statoru

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čech Drahomír, Horký Pavel, Žídek Artur, Šmíd Vladimír, Pácl Petr

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: magnetický, izotropních, způsob, magnetickou, výroby, vysokou, nízkými, oceľových, měkkých, indukcí, ztrátami, pásu

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265630

Dátum: 14.11.1989

Autori: Janok Jan, Žídek Artur, Horký Pavel, Beránek Dušan, Pácl Petr

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: izotropních, pásu, nízkými, způsob, indukcí, oceľových, magnetickou, vysokou, měkkých, výroby, magnetický, ztrátami

Text:

...pás žíhat při teplotě 500 až 720 C, aby došlo ke zhrubnutí precipitátü po hranicích zrn a k odstranění mezioperační křehkosti. Při teplotě okolo 700 °C stačí doba žíhání okolo 1 minuty, při teplotě blížící se 500 °C je potře ba žíhat po dobu několika hodin.Plasticitu materiálu při válcování za studena lze ještě zvýšit tak, že se válcuje pásohřátý na teplotu 50 až 200 °C. Pokud se týká nízká anizotropie magnetických vlastností, autoři na...

Magnetický kompozitní celulózový nosič a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265500

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lenfeld Jiří, Gemeiner Peter

MPK: C08B 15/00

Značky: magnetický, výroby, nosič, způsob, kompozitní, celulózový

Text:

...vzniklé materiály majímagnetickou složku pevně fyzikálně resp. fyzikálně chemicky vázanou ve hmotě nemagnetické složky a jsou touto složkou kryty. Aktivní povrch ani porézní struktura nejsou magnetickým materiálem blokovány. Nevýhodou jsou poměrně složité podmínky přípravy, zejména v případě suspenzní polymerizace.Podstata magnetického kompozitního celulözového nosiče podle vynálezu spočívá v tom,že sestává z gelu regenerované celulôzy...

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klouda Rudolf, Růžička Jiří

MPK: H01F 21/00

Značky: oscilátor, polovodičový, druhu, měkkých, obvodem, magnetický, magnetickým, elektromagnet, materiálů, mikrovlnný

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261915

Dátum: 10.02.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: B23Q 3/15

Značky: přídržnou, magnetický, regulovatelnou, držák, silou

Text:

...větší než u dosud známých řešení. Výhodnější je i poměr mezi hmotností magnetického držáku a jeho přídržnou sílou.Na přiloženém výkresu je znázorněn magnetický držák podle vynélezu,kreslený v řezu.Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou podle příkladného provedení sestává z magnetu 3 toroidního tvaru, ke kterému je z jedné strany přilepen pőlový nástavec g mezikruhového průřezu a z druhé strany tvarový pőlový pracovní nástavec 5,k...

Magnetický obvod stejnosměrné brzdy s permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259194

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benada Vladimír, Škoda Karel

MPK: H02K 7/106

Značky: permanentním, magnetický, stejnosměrné, magnetem, brzdy, obvod

Text:

...magnetický tok neuzavírá přes toto ložisko a zabraňuje vzniku škodlivých ložiekovýoh proudů. Dalšŕ výhodou je ta skutečnost, že celábrzda je demontovatelná a tato demontážje snadná a rýchláh APříklad provedení magnetického obvodu etejnosměrné brzdy spermanentním megnetem podle vynálezu je schematicky znázorhěn na připojeném výkrese v polovičním axiálním řezu.ANa vnějším obvodu feromagnetické první příruby 1 tvaru plochého mezikruží je...

Laboratorní magnetický analyzátor se stálými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 258908

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stříšovský Miroslav, Klega Václav

MPK: G01R 33/12

Značky: analyzátor, stálými, magnetický, magnety, laboratorní

Text:

...jsou odstraněny laboratornim magnetickým analyzátorem se stálými magnety dle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že jeho magnetické póly, uchycené v závěsu,jąou tvoženy stálými magnety a jsou otočné kolem os.Výhodou laboratorniho magnetického analyzátoru se stálými magnety podle vynálezu je to, že magnetické pöly jsou vyklápěci, čímž je umožněno kdykoli přetušit působení uzavřeného magnetického pole.Na připojeném výkresu je schematicky...