Patenty so značkou «magnetickou»

Prenosný systém na riadenie akosti a procesov na simultánne zobrazenie viacerých vzoriek magnetickou rezonanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15318

Dátum: 07.06.2006

Autor: Rapoport Uri

MPK: G01R 33/385, G01R 33/30, G01N 24/08...

Značky: prenosný, vzoriek, viacerých, rezonanciou, procesov, simultánne, magnetickou, zobrazenie, akosti, riadenie, systém

Text:

...vznikať nervová stimulácia, čo vedie k nežiaducim fyziologickým účinkom. Zariadenie na magnetickú rezonanciu, ktoré by vystavovalo meniacemu sa magnetickému poľu len oblasť záujmu, by rozsah takých účinkov obmedzilo, pretože by nezobrazovaná oblasť nebola vystavená žiadnemu stimulujúcemu poľu.0011 V odbore teda existuje už dlho pociťovaná požiadavka na nákladovoprispôsobené kzavedeniu ľudskej hlavy, ktoré poskytuje obrazy svysokým...

Prístroj s magnetickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 687

Dátum: 07.12.1994

Autor: Mesároš Jozef

MPK: G01F 1/075, G01R 1/18

Značky: magnetickou, spojkou, prístroj

Text:

...vodonerAko priklad uskutočnenia technického riešenia je z prist rojov 5 maqnetickou spojkou zvolený vodomer pozostávajúciusporiadané pod tesniacou doskou Q na hriadeli 3 lopatkové koleso § a jeden diel Q maqnetickej spojky 1. Na telese A je podkrytom 2 uložený počítači strojček 8 a súoso 5 hriadeľom g dru hý diel g maqnetickej spojky 1. Pod krytom je na prístroji,t.j. vodomere,uložený feromagnetický prvok lg s vysokou koercititou. Na ľahké...

Zařízení pro magnetickou polarizaci spřádacích rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268743

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ptáček Jaroslav, Buryšek František, Kolář Ladislav, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02, D01H 13/32

Značky: polarizací, zařízení, magnetickou, spřadacích, rotoru

Text:

...na neznázorněné kostře upravena rozklopitelně známým způsobem. Rozklápěním spřádací Jednotky 2 se zpříotupní spřádaoí rotor g, který Je proveden z íeromagnetickěho materiálu, aby se dal zmagnetovat. Rozklápění, tJ. rozevření epřidaoí Jednotky a, se provádí za účelom vyčištění spřádeoího rotoru § od noöistot a zbytků vláken. Obslužný automat l Je opatřen otevírscím zařízením spřádaoíoh Jednotek, která není blíłe znázomäno a dále dalšími...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šmíd Vladimír, Pácl Petr, Čech Drahomír, Žídek Artur, Horký Pavel

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: magnetický, nízkými, magnetickou, výroby, způsob, oceľových, ztrátami, izotropních, pásu, měkkých, vysokou, indukcí

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265630

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pácl Petr, Beránek Dušan, Janok Jan, Horký Pavel, Žídek Artur

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: měkkých, indukcí, oceľových, nízkými, magnetický, ztrátami, magnetickou, izotropních, způsob, vysokou, výroby, pásu

Text:

...pás žíhat při teplotě 500 až 720 C, aby došlo ke zhrubnutí precipitátü po hranicích zrn a k odstranění mezioperační křehkosti. Při teplotě okolo 700 °C stačí doba žíhání okolo 1 minuty, při teplotě blížící se 500 °C je potře ba žíhat po dobu několika hodin.Plasticitu materiálu při válcování za studena lze ještě zvýšit tak, že se válcuje pásohřátý na teplotu 50 až 200 °C. Pokud se týká nízká anizotropie magnetických vlastností, autoři na...

Smyk pro magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265138

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kropáček Vladimír, Vaněk Jiří, Lhotský Jiří, Vondra Jan

MPK: A01B 47/00

Značky: úpravu, magnetickou, půdy

Text:

...obr. 1 představuje nárys smyku a obr. 2 smyk v řezu A-A z obr. 1.opatřen náběžnou bočnicí 3 2 magnetického materiálu a závěrnou bočnicí Q z magnetického materiálu. Na náběžné boćnici g jsou upevněna závěsná oka 3, § k zavěšení na neznázorněnou hnací jednotku, na příklad traktor. Mezi náběžnou bočnicí 3 a závěrnou bočnicí 3 je uspořádáns po celé délce nosníku l řada tyčovýoh permanentních magnetů Q. Tyčové permanentní magnety É dosedaji svými...

Plužní těleso pro pluhy na magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265137

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lhotský Jiří, Vondra Jan

MPK: A01B 47/00

Značky: plužní, úpravu, pluhy, těleso, půdy, magnetickou

Text:

...z nemagnetického materiálua v prostoru za její zadní stěnou je uspořádán alespoň jeden zdroj magnetického pole.Výhodou plužního tělesa pro pluhy na magnetickou úpravu půdy podle vynálezu je, že zdroj magnetického pole netrpí otěrem, tření mezi skývou půdy a odhrnovačkou není zvýšeno,do půdy se nevnáši žádné těžké prvky, při použití odhrnovačky z plastické hmoty se snižuje spotřeba kovových materiálů.Přiklad plužního tělesa pro pluhy na...

Spojka pro feritovou magnetickou klapku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261354

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H05K 9/00

Značky: feritovou, spojka, magnetickou, klapku

Text:

...které se otevírají jsou ukostřeny jen na straně uchycení.Tento způsob je drahý a vlivem jednostranného ukostření. vzniká na těchto plochách rušivé napětí. vľyto nevýhody odstranuje spojka pro ferítovou magnetickou sklapku, vyznačující se tím, že střední část plechu obdélníkového tvaru je ohnutá pod úhlem 20 až 40 stupňů pro styk s pőlo pvým nástavcem magnetické sklapky a obě krajní části jsou ohnuty pod úhlem 70 až 100 stupňů pro...

Supravodivý elektromagnet pro nukleární magnetickou rezonanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260727

Dátum: 12.01.1989

Autori: Srnka Aleš, Jelínek Josef, Studeník Jiří

MPK: H01F 7/22

Značky: rezonancí, nukleární, magnetickou, supravodivý, elektromagnet

Text:

...a možný výběr pro ~dosaženi optimální konfigurace pole. Konstrukce umožňuje provoz suprnavodivého magnetu i při snížené hladině kapalného helia pod hormí desku magnetu.vynález blíže objasní přilowžený výkres,na kterém je naznačen v řezu supruavodivý elektromagnet se soustavou supravowdivých korekcí.Magnet podle přiloženého obrázku sestavá z vnitřní kostry 1, střední kostry 2 a vnějšich koster sa, 3 b. Kostry jsou upevněny na dolní desce 7...

Zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258956

Dátum: 16.09.1988

Autori: Míšek Bohumil, Horák Vladimír

MPK: G01N 27/84

Značky: feromagnetických, defektoskopickou, materiálů, zapojení, kontrolu, práškovou, metodou, magnetickou

Text:

...zdrojem, umožňuje vysokou mobilnost a operativnost zkoušení nejen v laboratorních e djlenských, ale zvláště montážních podmínkách v terénu.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schemeticky blokové zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu, přičemž na schematu jsou elektrody vzhledem ke...

Dýchací filtr s magnetickou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257816

Dátum: 15.06.1988

Autori: Banár František, Skladaný František

MPK: A62B 18/02

Značky: magnetickou, vložkou, filtr, dýchací

Text:

...dolpňkový porézny materiál.Výhodou dýchacieho filtru s magnetickou vložkou je menší odpor pri vdychoýani, dokonalé čistenie, jednoduché ošetrenie a obsluha.Dýchací filter podľa vynálezu je vhodný na ochranu zdravia pracovníkov, pracujúcich dlhodobo v prostredí znečistenom ocelovým prachom suchým (zlievárne, prach z brúsenia odliatkov a pod).Dýchací filter podľa vynálezu je zobrazený na priloženom obrázku.Kovové oceIověsitko l z magnetický...

Způsob kalibrace e přezkoušení impulsních zařízení na magnetickou kontrolu fyzikálně-mechanických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245466

Dátum: 15.06.1987

Autori: Reimann Klaus, Manz Arnold, Jauch Werner

MPK: G01N 27/90

Značky: kontrolu, způsob, parametrů, kalibrace, zařízení, přezkoušení, magnetickou, impulsních, fyzikálně-mechanických

Text:

...,Km ocymecruema npemaraenoro cnocoda.Icq-pozorne m Kannóponm n nonepxn nunymcnnx ycrpeñcu w uarxnvrnoro xoarpom conepnr Kanóponanny» ummnennyn xamymxy I, nunyncnnm nonruerp 2,. x 3 uepnren 3 mwennocvm nnynoon, pacuozoxemm 3.110.115 odme een cmmerpnn ne tepu 4 n 5 rpamenvra martina-izoro nou, noanmnenmm n reueparopy 6 xanóponaannx no aummryne n nurmaocn 3141137113003. Baron alwmmonnoi xarymn I uoncoennnen no sxony mnyncaoro noJss-nnerpa...

Kontaktní systém jističe s magnetickou aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251295

Dátum: 11.06.1987

Autori: Faltus Ivo, Václavík Milan

MPK: H01H 1/50

Značky: jističe, aretaci, kontaktní, magnetickou, systém

Text:

...který je přibližně z jedné poloviny tvořen částí proudovodne dráhy pohyblivého kontaktu 3. Plochá kotva 5 je spolu s pohyblivým kontaktem g otočné uložena pomocí čepu 1 v držáku g pohyblivého kontaktu 3. Pružina § vyvozuje kontaktní tlak mezi pohyblivým kontaktem 3 a pevným kontaktem l.Ve druhém příkladu provedení proudově omezujícího jističe (obr. 3, obr. 4) s dvojitým rozpojením kontaktů - s pohyblivým kontaktním můstkem - je jho 3...

Ostřicí cívka s dvojitou magnetickou čočkou pro obrazovky s magnetickým vychylováním a ostřením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243331

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kropáe Josef

MPK: H01J 29/64, H01J 29/46

Značky: cívka, magnetickou, magnetickým, ostřicí, obrazovky, čočkou, vychylováním, ostřením, dvojitou

Text:

...Elektrické obvody pro řízení zaostřování bodu jsou jednoduché, dokonce lze použít původní, které byly určeny pro ostŕicí cívku s jednou magnetickou čočkou. Uvedený princip vynálezu v podstatě odstraňuje nevýhody výše popsané, umožňuje jednoduché řešení elektrických obvodů a dobré ostření ve všech rozích použitého zobrazení.Příklad jednoho z možných konstrukčních řešení ostřicí cívky s dvojitou magnetickou čočkou je uvedeno na přiloženém...

Plech z orientované křemíkové oceli s vysokou magnetickou indukcí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239901

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Sýkora Jindoich, Hájek Eduard, Šindel Jaroslav, Paoenica Jaroslav, Rejzl Milan

MPK: C21D 1/00

Značky: orientované, způsob, vysokou, oceli, křemíkové, indukcí, plech, výroby, magnetickou

Text:

...jako u první části vzorku, byla u této druhé části vzorku naněřena střední hodnota magnetické indukce rovnející se 19 300 geussům. hm bylo dokázáno, že magnetické índukční vlastnosti nejsou způsobeny oouze přítomností MN, ale také jinými jevy, ktere probíhejí během druhého kalení z teploty 900 °c.Rozborem ocelí zpracovaných podle vynálezu se ukázalo, že jev püsobící zvýšení magneticko-indukčních vlastností je tvorba velmi tvrdé fáze rozptýlené...

Vstrekovač s magnetickou úpravou tekutých spalovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248078

Dátum: 15.01.1987

Autori: Piroch Peter, Pavlík Eduard

MPK: F02M 27/04

Značky: úpravou, magnetickou, vstrekovač, spalovacích, tekutých

Text:

...hmôt, .čím sa zjednodušuje systém prípravy magnetický upravenej spaľovaoej hmoty pre vstrezk do spaľovacieho .priestoru a znižujú nároky na priestor systému.V .konečnom dôsledku sa dosiahne .použitím uvedeného. vstrekovača s magneťckowu úpravou tekutých spaľovacích hmôt zníženie mernej spotreby tekutej spaľo-vacaj hmoty a zníženie obsahu škodlivín v spalných produktoch.Na .pripojených výkresoch sú znázornená príklady vstrekovačov s...

Textilní vlákno s magnetickou polymerní vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236905

Dátum: 15.11.1986

Autori: Plotkin Lev Lvovič, Golubinskij Lev Konstantinovič, Šnitke Vladimir Eduardovič, Basin Leonid Abiljarovič, Zatěpjakin Jurij Semenovič

MPK: D06M 15/38, C08J 7/04

Značky: textilní, polymerní, vrstvou, vlákno, magnetickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilních vláken složité struktury. Cílem vynálezu je zvýšení magnetické indukce a zvýšení pevnosti vlákna. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že v textilním vláknu s magnetickou polymerní vrstvou obsahující 40 až 80 hmot. % prášku magnetické látky, je magnetická vrstva provedena ze střídajících se vrstev, které obsahují a neobsahují magnetickou látku. Magnetické polymerní vrstvy vláken získané podle vynálezu vykazují vysokou...

Zařízení pro kontinuální magnetickou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228174

Dátum: 15.05.1986

Autori: Cibulka Jaroslav, Kolář Otto, Mucha Pavel, Hencl Vladimír, Horáček Miroslav

Značky: kontinuální, magnetickou, zařízení, filtrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro magnetickou filtraci jemných, špatně sedimentujících magnetizovatelných látek. Zařízení tvoří odlučovací prostor 3, ve kterém je matrice 14 s indukčními vložkami 14b které zachytávají magnetické látky. Indukční vložky 14b ve formě síta jsou od sebe odděleny magnetickými distančními vložkami 14c. Odlučovací prostor 3 tvoří část odlučovací nádoby 5, kterou v této části obepíná elektromagnetické vinutí 1 uzavřené v...

Rotor, zejména plovoucí rotor zařízení pro magnetickou úpravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223233

Dátum: 15.03.1986

Autor: Horák Aleš

Značky: kapalin, zařízení, plovoucí, úpravu, zejména, magnetickou, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečení požadovaného průběhu závislosti otáček rotoru diagonální turbiny na průtoku kapaliny. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením nejméně jednoho kanálu na přední tvarované ploše rotoru tak, že je veden ze střední části přední plochy k její vnější obvodové hraně a je ukončen tak, že vnější obvodovou hranu neprotíná.

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 1/00, G01T 7/00, G01T 3/00...

Značky: magnetickou, riadený, komorou, spektrometer, automatický, korelačný

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221248

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: separaci, feromagnetických, materiálů, přepravovaného, předmětů, magnetickou, proudu, sypkého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu (5) na dopravníku (2), které sestává z pásového elektromagnetického separátoru (1), zavěšeného nad výsypným koncem dopravníku (2) a to na pevné konstrukci (6) lany (7) a (8), z nichž lano (8), spojené s částí pásového elektromagnetického separátoru (1), bližší k pásovému dopravníku (2) je spojeno se zvedacím zařízením (3),...

Zařízení pro kontinuální magnetickou separaci jemných suspenzí, zejména kaolinových

Načítavanie...

Číslo patentu: 227800

Dátum: 01.11.1985

Autori: Cibulka Jaroslav, Kolář Otto, Hencl Vladimír, Žežulka Václav, Horáček Miroslav

Značky: zejména, zařízení, suspenzí, jemných, magnetickou, kaolinových, kontinuální, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má magnetický systém s vratným obvodem, který uzavírá cívky elektromagnetického vinutí, a ve svém horním úseku zrcadlově umístěny výřezy v podobě pláště mezikruží pro rotor, jehož věnec je rozdělen na segmenty vyplněné matricí, která je proplachována v úseku mimo magnetické pole. Na vnější povrch výřezů (6,6a) dosedá plášť vany (7) přecházející v prostoru uvnitř elektromagnetického vinutí (4) a ve spodním úseku vratného obvodu (5) v...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220184

Dátum: 15.10.1985

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: materiálů, separaci, zařízení, feromagnetických, sypkého, magnetickou, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu (3), dopravovaného na pásových nebo žlabových dopravnících (2). Elektromagnetický separátor (1) je zavěšen nad dopravníkem (2) na pevné konstrukci (4) táhly (5) prostřednictvím pružin (6). Názorně je zařízení podle vynálezu znázorněno na obr. 1 přiloženého výkresu.

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227617

Dátum: 01.09.1985

Autori: Cibulka Jaroslav, Svoboda Jan

Značky: úpravy, separaci, minerální, suspenze, magnetickou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci, vyznačující se tím, že se nejprve chemickým činidlem upraví pH suspenze na hodnotu, při které je roven nule náboj na částicích alespoň jednoho z upravovaných minerálů, případně alespoň jedné ze sloučenin, která vznikla chemickou změnou původního minerálu při zmíněné úpravě pH načež se provede magnetická separace.

Vodoměr s magnetickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225269

Dátum: 01.07.1985

Autori: Žoldák Ľubomír, Fridrich Dušan, Liška Miloš

Značky: vodoměr, magnetickou, spojkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodoměr s magnetickou spojkou je vybaven otáčejícím se měrným lopatkovým kolečkem. Otáčky jsou přenášeny magnetickou spojkou a to dvěma permanentními magnety, z nichž jeden je nesen lopatkovým kolečkem a druhý pak snímacím hřídelem uloženým v ložiskové desce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v oblasti volné hrany permanentního kolečkového magnetu je ve středu nemagnetické utěsňovací desky upevněna magneticky vodivá centrační kulička, zatím...

Přístroj s magnetickou diskovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214872

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kraemer Edward Joseph A Patel Tulsidas Ramlal

Značky: pamětí, prístroj, magnetickou, diskovou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený pří stroj s magnetickou diskovou pamětí, který by byl spolehlivější v provozu, pokud jde o přesnost nastavování magnetických hlav vůči stopám na magnetických discích nesou cích zpracovávaná data, a dále pokud jde o čistotu pracovního prostředí magnetických hlav a magnetických disků diskových pamětí. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že pří stroj s magnetickou diskovou pamětí podle vynálezu obsahuje magnetickou...

Pluh pro magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217622

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vaněk Jiří, Shrbená Božena, Kremer Jiří

Značky: úpravu, magnetickou, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pluhu pro magnetickou úpravu půdních vlastností s použitými běžnými plužními tělesy. Cílem magnetické úpravy je zlepšení a udržení zemědělsky vhodné půdní struktury. Magnetické pole je realizováno permanentními magnety a působí kolmo na nevyznačenou skývu ornice v prostoru mezi nemagnetickou skluzovou deskou a odhrnovačkou (viz obr. 1). Tím se dosáhne zlepšení a udržení vhodné půdní struktury, zvýšení mikrobiologické aktivity...

Zařízení pro magnetickou úpravu půdních vlastností při předseťové přípravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217621

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vinšová Milada, Kropáček Vladimír, Bucek Josef, Vaněk Jiří

Značky: přípravě, zařízení, vlastností, úpravu, magnetickou, předseťové, půdních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou úpravu půdních vlastností při předseťové přípravě vhodné zejména pro smyky a brány. Cílem magnetické úpravy je zlepšení a udržení zemědělsky vhodné půdní struktury. Magnetické pole je realizováno permanentními magnety 5 a uzavírá se skrz nemagnetickou skluzovou desku 3 přes svrchní vrstvu ornice, po které se magnetizační těleso smyká tak, že ornice magnetickým polem prochází (viz obr. 2, 3). Tím se...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215820

Dátum: 20.12.1983

Autori: Žák Pavel, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: magnetickou, předmětů, separaci, materiálů, feromagnetických, sypkých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro elektromagnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů, kde cívky elektromagnetu tvoří sekce oddělené od sebe vzduchovými kanály, jimiž je poháněn chladicí vzduch dodávaný ventilátorem.