Patenty so značkou «magnetického»

Prístroj na generovanie magnetického poľa a spôsob jeho generovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288027

Dátum: 28.11.2012

Autori: Garate Eusebio, Bystritskii Vitaly, Rostoker Norman, Tahsiri Hooshang, Binderbauer Michl, Qerushi Artan

MPK: G21B 1/05, H05H 1/12

Značky: magnetického, poľa, spôsob, generovania, generovanie, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj (300) na generovanie magnetického poľa s topológiou obráteného poľa vnútri komory pre magneticky zadržiavajúce ióny plazmy v komore a elektrostatického poľa vnútri komory pre elektrostaticky zadržiavajúce elektróny plazmy v komore obsahuje komoru (310) valcového tvaru s pozdĺžnou osou (315), generátor magnetického poľa spojený s komorou pozdĺž osi (315) komory, plazmový zdroj (345) spojený s komorou na injektovanie plazmy obsahujúcej...

Spôsob mapovania vybranej zložky vlastného magnetického poľa kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287557

Dátum: 10.01.2011

Autori: Ušák Pavol, Polák Milan, Mozola Pavol

MPK: G01R 15/00, G01R 33/00

Značky: poľa, spôsob, mapovania, magnetického, vybranej, vlastného, kábla, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vybraná zložka magnetického poľa, volená pokiaľ možno kolmo na dominantnú zložku externého poľa, mapuje v dvoch na seba kolmých dráhach dvojicami Hallových sond, orientovanými vzájomne kolmo, a to tak, že po pootočení sond o 90° vzhľadom na os kábla sa zachová meranie tej istej vybranej zložky magnetického poľa (ale druhou dvojicou Hallových sond). Napríklad prvá dvojica bude mapovať vertikálne vľavo a...

Magnetické jadro a použitie magnetického jadra pre elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18037

Dátum: 08.09.2008

Autori: Cassoret Bertrand, Lemaître Régis, Brudny Jean François, Vincent Jean-noël

MPK: H02K 1/06

Značky: jádro, jádra, použitie, magnetické, elektrické, stroje, magnetického

Text:

...účely so známym preferenčným smerom permeability. V zväzku sa preferenčný smer permeability následných jednotlivých plechov mení o napred určený uhol posunu. Okrem toho sa doplnkovo alebo altematívne mení preferenčný smer permeability následných skupín plechov o napred určený uhol posunu.0018 Ďalej je opísané magnetické jadro podľa vynálezu, obsahujúce zväzok plechov z oceli na elektrotechnické účely so známym preferenčným smerom...

Zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4616

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Lubomír, Dronzek Ján

MPK: C02F 5/00, C02F 1/48

Značky: poľa, kvapalín, úpravu, pomocou, magnetického, zariadenia

Text:

...náročnosti technických zariadeni prichádzajúcich do styku s vodou a tým aj predlžovaniu ich životnosti.Ďalšou výhodou je, že po montáži zariadenia podľa nároku 2 na prívodné palivové potrubie u automobilov alebo strojov a zariadení poháňaných spaľovacim motorom sa dosiahne priememá úspora paliva približne 5 až 15 , v závislosti od druhu použitého paliva, a to bez priameho zásahu do spaľovacieho motora.Nespomou výhodou je aj skutočnosť, že...

Spôsob výroby magnetického jadra vyrobeného z nanokryštalického magneticky mäkkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284075

Dátum: 06.08.2004

Autori: Couderchon Georges, Verin Philippe

MPK: H01F 41/02, H01F 1/147

Značky: spôsob, materiálů, jádra, magnetického, magnetický, nanokryštalického, vyrobeného, výroby, mäkkého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby najmenej jedného magnetického jadra z magneticky mäkkej zliatiny na báze železa spočíva v tom, že sa z magnetickej zliatiny vyrobí amorfná páska, stanoví sa žíhacia teplota Tm, ktorá vedie v páske k maximálnej permeabilite, z pásky sa vyrobí najmenej jeden polotovar jadra a tento polotovar sa podrobí najmenej jednému žíhaniu, ktoré sa uskutočňuje pri teplote T, ktorá sa nachádza medzi Tm + 10 °C až Tm + 50 °C a táto teplota sa...

Zisťovanie rušenia magnetického sledovacieho systému kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2747

Dátum: 30.07.2004

Autori: Govari Vitzo, Govari Assaf

MPK: A61B 5/06, G01B 7/004

Značky: systému, kovom, rušenia, zisťovanie, sledovacieho, magnetického

Text:

...sledovaného objektu dostane kov alebo inýmagneticky reagujúci predmet, sú magnetické polia v jehosusedstve narušené. V chirurgickom pracovnom prostredí napríklad môže byť veľké množstvo vodivého a magnetický permeabilného materiálu, vrátane základného a pomocného vybavenia (operačné stoly, vozíky, pohyblivé lampy atď.)., ako aj invazívne chirurgické nástroje (skalpely, katétre, nožnice atď.). Magnetické polia vyžarujúcich cievok môžu...

Obrábací nástroj zahŕňajúci zariadenie na prenos čiastočiek magnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6481

Dátum: 08.07.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: B65G 54/00, E21B 21/00, B03C 1/02...

Značky: materiálů, obrábací, prenos, nástroj, zariadenie, čiastočiek, magnetického, zahŕňajúci

Text:

...reťazcovmagnetických čiastočiek cez gradientovú zónu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz ilustrovaný na príkladoch s odkazmi na pripojenéobr. 1 schematicky predstavuje prierez časti nástroja na hĺbenie objektuobr. 2 schematicky predstavuje povrchovú mapu usporiadania povrchuobr. 3 (časti a až c) predstavuje fotograñe nástroja z obrázka 1, na ktorom jezachytené narastajúce množstvo oceľových brokov na nosnej plocheobr. 4 (časti...

Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2746

Dátum: 18.01.2001

Autori: Bardošová Mária, Vozár Lubomír

MPK: C02F 1/48

Značky: poľa, magnetického, úpravu, pomocou, modul, ekologickú

Text:

...na trubici z ekologického plastu, pričom magnety sú orientované póhni proti sebe, takže vytvárajú gradient magnetického poľa kolmý na smer prúdiacej kvapaliny. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa je zakončený na obidvoch stranách prírubami s normovanými závitovými koncovkami, ktoré slúžia na montáž modulu do vodovodnej siete. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa sa montuje spravidla do vstupnej...

Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudzieho magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2582

Dátum: 11.07.2000

Autor: Petruš Otokar

MPK: G01F 15/00

Značky: magnetického, vyradením, činnosti, zariadenie, cudzieho, vodoměrů, poľa, ochranu, pomocou

Text:

...príslušenstva Q, zostavené a zaplombované zariadenie pozostávajúce z horného krytu g a dolného krytuig navodomere lje na obr.4.Zariadenie podľa obr.3 pozostáva z horného krytu g a dolného krytu g , tvoriaceho duté teleso prevažne guIovitého tvaru. Horný kryt g a dolný kryt g je vyrobený lisovaním, alebo odlievaním do formy. Materiál na výrobu tohto zariadenia je tvrdý,priehladný PVC. Ďalej je možné zariadenie vyrobit z magnetický...

Riadiaci obvod napájaný striedavým prúdom plynového magnetického ventilu s kontrolou privádzania spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2234

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20, F23N 5/24

Značky: napájaný, magnetického, spaľovacieho, riadiaci, privádzania, prúdom, ventilu, obvod, vzduchu, plynového, kontrolou, striedavým

Text:

...relé a nadruhej strane je cez prvý usmerňovač napojený na pracovný kontakt, a b) druhýpripoj ventilu je cez vypínač prúdenia spojený s druhým napájacím vedením3 Výhodné je ak do spojovacieho vedenia medzi druhým prípojom ventilu a druhým napájacím vedením striedavého prúdu je zapojený druhý usmerñovač (obr. 2 a 3).Ďalším výhodným uskutočnením obvodu podľa technického riešenia je riadiaci obvod vyššie uvedený s elektronickým vypínačom,...

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

MPK: G05D 16/20, F16K 31/06

Značky: odporu, magnetickom, magnetického, nastavovacie, zariadenie, obvodů, ventile

Text:

...konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho...

Spôsob výroby magnetického oceľového pásu liateho vrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281332

Dátum: 11.07.1995

Autori: Demarez Philippe, Mazurier Frédéric, Bavay Jean-claude

MPK: B22D 11/06, C21D 8/12

Značky: výroby, vrchom, liateho, pásu, ocelového, magnetického, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetického oceľového pásu liateho vrchom, ktorého hrúbka je menšia ako 5 mm a obsah pri váhovom zložení väčší ako 2 % kremíka, menej ako 0,1 % uhlíka s vyhovujúcim množstvom inhibítorových prvkov druhotnej rekryštalizácie, pričom zvyšok je železo, ktoré sa leje na jeden alebo dva valce (5, 6). Po vytvorení kryštalinickej štruktúry v kôre s orientovanými zrnami {110} na povrchu sa oceľ podrobí prudkému ochladeniu tým, že sa...

Sonda stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278277

Dátum: 16.12.1992

Autori: Jellúš Vladimír, Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: A61N 2/04, A61B 8/13

Značky: stabilizátora, sonda, magnetického, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Cievkové sústavy (LX, LY, LZ a LB) sondy sú v zodpovedajúcom poradí spojené s prúdovými zdrojmi (P1, P2, P3 a P4), pričom hradlovacie vstupy prúdových zdrojov (P1 až P4) sú spojené s hradlovacím vstupom (V1) sondy stabilizátora magnetického poľa a budiaco-snímacia cievka (BS) spinového systému (SS) je spojená s prepínacím článkom (PC), ktorého vstup (V3) je spojený s vysielačom a výstup (V2) je spojený s prijímačom stabilizátora magnetického...

Zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa s protinádorovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278009

Dátum: 18.03.1992

Autori: Hrivňáková Dáša, Oravec Ctirad, Břoušek Ján

MPK: A61N 2/08, A61N 2/06

Značky: rotujúceho, vytváranie, poľa, striedavého, účinkom, magnetického, zariadenie, protinádorovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva najmenej z jednej dvojice permanentných magnetov (1) so striedavým pólovaním, umiestneným symetricky pri obvode magneticky vodivého kotúča (2), ktorý je spojený s rotačným pohonom (3), pričom celá činná časť zariadenia je chránená krytom (4).

Spôsob merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269568

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weis Ján, Frollo Ivan, Budinský Ľuboš

MPK: G01R 33/20

Značky: poľa, merania, princípe, magnetického, rezonancie, magnetickej, tomografu, spôsob, homogenity

Text:

...rozloženie magnetického poľa sa získa vyhodnotením výslednej trejrozmernej matice, získanej trojrozmernou Fourierovoutransformáciou nameranej matice spinových ech.Výhodou popísaného spôsobu merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie je v tom, že umožňuje rýchlo a 5 vysokou presnosťou merať homogcnitu magnetického poľa NMR tomograíu bez použitia 1800 širokopásmového vysielaciehu impulzu. Znizujú sa tým...

Zapojení přístroje pro aplikaci magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 268604

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švanda Gustav

MPK: H01F 13/00

Značky: zapojení, magnetického, aplikaci, prístroje

Text:

...dekrementem ütlumu daným vlastnostmí aplikační cívky. Po ukončení této části pracovního cyklu zůstává část energie v kondenzátoru a při zahájení dalšího pracovního cyklu není nutné do tohoto obvodu dodávat ze zdroje plnou elektrickou energii, neboč je pouze třeba doplnit ztráty, kte ré vznikly při předchozím pracovním cyklu.Podstata vynálezu bude dále objasněna na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který...

Senzor magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267190

Dátum: 12.02.1990

Autor: Červenák Ján Člen Korešpondent Sav

MPK: G01R 33/06, H01L 43/08, G01R 33/18...

Značky: poľa, senzor, magnetického

Text:

...a opatrené elektrickými kontaktami.Výhodou je. že zmena odporu od magnetickej indukcie u senzorov magnetického poľa podľa vynálezu bude daná súčtom dvoch účinkov. od účinku tenzometrického efektu sposobeného mechanickým namáhanim napr. ohybom magnetostrikčnej podložky v magnetickom poli a od tzv. fyzikálnej magnetorezistencie.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený senzor magnetického poľa bez priloženej magnetickej...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hampl Vladimír, Švéda Zdeněk, Pospíšil Karel, Mezírka Milan, Krtička Jan, Dušek Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: strojů, vzájemné, magnetického, točivých, malých, průměru, svazků, plechů, obvodů, elektrických, spojení

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: obvodů, rotačních, magnetického, zařízení, spojení, dílů

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...

Zařízení pro upevnění dvojice klínů pro klínování vinutí v okně magnetického obvodu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266756

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/30

Značky: magnetického, okně, klínování, vinutí, obvodů, klínu, zařízení, dvojice, upevnění, transformátoru

Text:

...magnetický obvod transformátoru se zařízením oodle obr. 1.Na obr. 3 je znázorněn podělný řez oknem magnetického obvodu transformátoru s jinou alternatívou provedení zařízení podle vynálezu.Na neznázorněné vinutí transformátoru dosedá horní tlačný kruh 1 vinutí. V mezeře mezi horním tlaćným kruhem 1 vinutí a magnetickým obvodem Ě transformátoru je umístěn pevný klín L e pohyblivý klín g. Pohyblivý klín g má takový sklon, aby nemohl samovolně...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266543

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: jednotka, zemského, řídící, magnetického, kompenzátoru

Text:

...řídící jednotka zajistí generování kompenzačního magnetického pole ve třech ortogonálách s rychlým dynamickým rozsahem 1 4 000 nT. V případě požadavku generování jiného než zapamatovaného pole, je toto pole bezprostředně určeno analogovými vstupya digitální obvody nastaví paměť na střední hodnotu analogového intervalu 3 4 000 nT. Jenv této poloze je zachována schopnost analogovým řízením plně kompenzovat rychlé varíace zemského...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dresler Jaromír, Ráčil Jiří

MPK: H02K 1/18

Značky: vysokootáčkového, magnetického, točivého, obvodů, výroby, způsob, stroje, rotoru, malého, elektrického

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Buben magnetického rozdružovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263136

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žůrek František, Stodůlka Jiří, Horáček Miroslav, Hložek Karel, Hudik Jozef, Kolář Otto, Dobříš

MPK: B03C 1/04

Značky: buben, magnetického, rozdružovače

Text:

...pláště bubnového magnetického rozdružovače podle vynálezu. Na obr. 1 je to celkový pohled v podélném osovém řezu na buben a vodicí dráhu podpěrných kladek, jakož i jednotlivé díly pláště bubnu s vodicím kruhom. Na obr. 2 je nárysný pohled podle roviny A Ä A z obr. l na otáčivé uložení pláště na podpěrných kladkách. CBuben magnetického rozdružovače sestává podle vynálezu na obr. l z tenkostěnného pláště l, sestaveného ze tří dílů...

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: úsecích, průřezu, defektografu, magnetického, určování, změn, dlouhých, čidlo

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Obvod pro kompenzaci vlivu zemského magnetického pole v magnetovacích zařízeních pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262488

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 33/22, G01R 33/00, G01R 33/025...

Značky: zemského, střídavá, obvod, vlivů, zařízeních, kompenzaci, měření, magnetická, magnetovacích, magnetického

Text:

...zeeilovač ll, na jeho výstup jezpłipojeno jedním koncom kompenzační vinutí lg, jeho druhý konec je připojsn spolu s druhým koncom nagnetovacího vinutí ll na výstup výkonovébo zesilovače 1. Na vstup výkonového zesilovače g je připojen slučovací obvod lg, napojený jedním vstupom na výstup generatozu ll budicího napětí. Indukäní vinutí lg,pžipojené na druhý vstup slučovacího obvodu lg, tvorí obvyklou pětnovazební smyčku pro zajiitění...

Způsob změny magnetického pole v urychlovači elektronů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262470

Dátum: 14.03.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/08

Značky: provádění, urychlovači, zařízení, způsobu, magnetického, elektronů, tohoto, způsob, změny

Text:

...pohyb elektronů V průběhu celého urychlovacího cyklu.Index magnetického pole se definuje v nejdůležitější funkční oblastí magnetického pole, tj. v oblasti tzv. hlavní rovnovážné kružnice 5 v rovině symetrie maqnetu. V ostatních oblastech apertury urychlovací komory Q jsou odchylky indexu od definované hodnoty nežádoucí.Index magnetického pole se v průběhu funkčního cyklu nemění, pokud neuvažujeme nežádoucí malé odchylky způsobené...

Zariadenie na generovanie homogénneho stacionárneho magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 261054

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tischler Ján, Frollo Ivan, Farnbauer Gabriel

MPK: H01F 5/08, A61B 6/03

Značky: zariadenie, stacionárneho, generovanie, magnetického, homogénneho

Text:

...zaručuje maximálnu pracovnú oblast pri rešpektovaní energetických, konštrukčných a technologických požiadaviek, Nehomogenity poľa sú rádu 8 až 20 a priemer pracovnej oblasti vo forme gule s relatívnymi odchýlkami menšími ako 50 ppm je 30 až 70 i priemeru vstupného otvoru cievok-Rovnaké vnútorné a vonkajšie polomery cievok umožñujú ich zostavenie z rovnakých segmentov a použitie jedného navíjacieho zariadenia,jednej navijacej-šablóny,...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: dopravních, prostředků, vyhodnocení, povrchu, magnetického, záznamu, obvod

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: zapojení, vyhodnocení, prostředků, magnetického, dopravních, záznamu, systému, povrchu

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Způsob magnetického vyvažování sestavy matric a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260054

Dátum: 15.11.1988

Autor: Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: matric, vyvažování, zařízení, magnetického, způsob, provádění, způsobu, sestavy, tohoto

Text:

...připojeny na webermetr g. Na sestavě matric ł jsou prostory pro umístcvání magnetických vývažků 3. V tomto případě jsou levý a pravý snímač łł a lg spojeny vně sestavy matric ł pevným třmenem lg.1 Pomocí komutátoru 1 se přivede z napéjecího zdroje § proud do levé a pravé budicí cívky g a 3 levého a pravého snímače ll a lg. Tím se uzavře elektrický obvod a vyvolá se změna proudu z nulová hodnoty na maximální hodnotu. Tato změna proudu...

Zapojení budicího magnetického obvodu čidla indukčního průtokoměru kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257715

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bár Oldřich, Burger Oldřich, Šen Jaroslav, Sapara Vladimír, Otisk Milan

MPK: G01F 1/58

Značky: průtokoměru, kapalin, čidla, indukčního, obvodů, magnetického, zapojení, budicího

Text:

...napětí v nepřímém -poměru fond zesilovacím stupněm a současně i vodivost regulačního stupně zapojeného v kladné napájecí větvi. Tímto způsobem je docíleno konstantní amplitudy oscilací a tím konstantní magnetické indukce V pracovní mezeře čidla průtokoměru při proměnlivých provozních podmínkách, které nastávají u prútokoměrů pro mobilní provoz.ředností vynálezu je V prvé řadě vysoká energetická účinnost dosahující 90 , zajištěná zapojením...

Ovládací zařízení magnetického spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257697

Dátum: 16.05.1988

Autori: Svoboda Oldřich, Novák Oldřich

MPK: B67D 5/10

Značky: ovládací, magnetického, spínače, zařízení

Text:

...z jednoramenné ovládací páky l opatřené na jednom koncipermanentním magnetem g a na druhém konci pouzdrem . Jednoramenná ovládací páka l opatřená pouzdrem 3 je výkyvně uložená na pevném čepu A uchyceném ve vodící kostce lg.V jednoramenné ovládací páce l je vytvořen otvor Ž, ve kterém je volně uložen unášecí čep § upevněný v přeaouvadle 1.Na nosné deace g je upevněn magnetický spínač Q, v jehož přední části je vytvořena apínací místo lg....

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256879

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláha Jiří, Halousek Jan

MPK: G01V 3/28

Značky: magnetického, kompenzátoru, zemského, řídící, jednotka

Text:

...referenčním napětovým zdrojem gg, připojeným jednak na referenční vstupy gg prvního číslicově analogického převodníku gl s prvním číslicovým přepínačem gg a druhým číslicovým přepínačem 32, jednak přes odpor Ag do uzlu il. Přesuzel gl je spojen první číslicově analogový převodník gl prvním výstupem 53 s prvním výkonovým blokem 5.Druhým výstupom 3 je spojen s prvním elektronickým obvodem gł variometru. Společný referenční napěčový...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dresler Jaromír, Weis Josef

MPK: H02K 19/20, H02K 19/24, H02K 15/02...

Značky: magnetického, výroby, malého, elektrického, stroje, rotoru, vysokootáčkového, obvodů, točivého, způsob

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...