Patenty so značkou «magnetické»

Radiálne magnetické ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7078

Dátum: 01.04.2015

Autori: Masaryk Michal, Magdolen Luboš

MPK: F16C 32/04

Značky: magnetické, radiálně, ložisko

Text:

...uvedeného riešenia je jednoduché dosiahnutie dvojitého uloženia v jednom konštrukčnom prvku, pričom riešenie nielen znižuje počet potrebných súčiastok, ale poskytuje aj synergický efekt, kedy môžeme vytvárať vzájomnú dynamickú väzbu medzi dvoma rotujúcimi strojnými časťami.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l a 2. Zvolená mierka vyobrazenia jednotlivých prvkov, ako aj rozmerové...

Zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6780

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: H01F 7/02, B66C 1/04, B23Q 3/15...

Značky: zariadenie, magnetické, zdvíhacie

Text:

...časťami Q posuvného zdvíhacíeho oka sa cez neznázomený otvor rotora g zavedie do priestoru medzi vonkajším priemerom aretačného puzdra Q a vonkajším priemerom rotora g aretačná guľôčka Q.Rotor g obsahuje dve drážky Q na uloženie pennanentných magnetov i rotora g. Tieto dve drážky Q sú vytvorené proti neznázomenýrn komôrkam vytvoreným v telese 1.1 statora l, kde sú do týchto komôrok uložené permanentné magnety j statora. Tieto dve drážky g.1 sú...

Teleso rotora pre zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6776

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: H01F 7/02, B66C 1/04, B23Q 3/15...

Značky: rotora, magnetické, zdvíhacie, těleso, zariadenie

Text:

...bez akéhokoľvek ďalšieho použitia prípravkov alebo foriem na zamedzenie vytekania zalievacej hmoty a zároveň netreba následne opracovávať pretečené hmoty.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, ktoré znázorňujúobr. l - perspektívny pohľad na teleso rotora s nepriechodnou drážkouobr. 2 - znázorňuje zadný pohľad na teleso rotoraobr. 3 - znázorňuje rez AA vedený obr. 2obr. 4 - znázorňuje...

Zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6775

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: B66C 1/04, B23Q 3/15, H01F 7/02...

Značky: zdvíhacie, magnetické, zariadenie

Text:

...na obr. 3 a a 4 a. Na vonkajšom priemere Q rotora g v časti, kde je vytvorený rotorový mostík Lg, sú proti sebe vytvorené dve zaisťovacie drážky Q na uloženie aretačných guličiek Q v stave, kedy je magnetické zdvíhacie zariadenie aktivované (obr. 4 a, 5, Sa, Sb). Tieto zaisťovacie drážky Q sú proti osi permanentných magnetov g rotora vyhotovené približne o uhol 90 ° (obr. 3 a). Aby nedochádzalo k poškodeniu vonkajšieho priemeru povrchu...

Axiálne magnetické ložisko kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288110

Dátum: 29.07.2013

Autor: Štolc Ondrej

MPK: F16C 39/06

Značky: axiálně, magnetické, ložisko, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ložiska na zachytenie axiálnej sily od tiaže hriadeľa (1) a rotora (16) magnetickým odporom pólov magnetov (3, 6, 10) tej istej polarity orientovaných oproti sebe.

Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Geiger Albert, Riedling Michael, Weindel Kurt

MPK: C01B 33/18, B03C 1/01, B01J 19/00...

Značky: částice, použitie, změs, uvedenej, magnetické, viaczložková, výroby, částic, skúmavka, suspenzia, skleněné, uvedenú, súprava, obsahujúca, sklenených, magnetických, izolácie, biologického, spôsob, zmesí, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Magnetické dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17460

Dátum: 10.05.2011

Autor: Neuhäuser Jürgen

MPK: B65G 15/32, B65G 21/20

Značky: zariadenie, magnetické, dopravníkové

Text:

...pohybuje v hodnotách pod 100 kQ.0011 Väčšinou sú dokonca pozorované hodnoty elektrického povrchového odporu pod 50 kQ. Pomocou tohto opatrenia sa elektrostatické náboje účinne odvádzajú, konkrétne prostredníctvom (kovových) magnetických pridržiavacích prvkov, resp. prostredníctvom rámu stroja, na ktorom sú pripevnené magnetické pridržiavacie prvky.0012 Doplnkovo je možné antistatické vybavenie pomocou celoplošného povlaku vylepšiť tak, že...

Magnetické jadro a použitie magnetického jadra pre elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18037

Dátum: 08.09.2008

Autori: Cassoret Bertrand, Lemaître Régis, Vincent Jean-noël, Brudny Jean François

MPK: H02K 1/06

Značky: stroje, použitie, jádra, elektrické, magnetického, magnetické, jádro

Text:

...účely so známym preferenčným smerom permeability. V zväzku sa preferenčný smer permeability následných jednotlivých plechov mení o napred určený uhol posunu. Okrem toho sa doplnkovo alebo altematívne mení preferenčný smer permeability následných skupín plechov o napred určený uhol posunu.0018 Ďalej je opísané magnetické jadro podľa vynálezu, obsahujúce zväzok plechov z oceli na elektrotechnické účely so známym preferenčným smerom...

Zostava tvorená elektricky vyhrievateľným zasklením a prístrojom citlivým na magnetické pole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16424

Dátum: 21.12.2007

Autori: Ziegler Stefan, Melcher Martin, Maurer Marc

MPK: H05B 3/84

Značky: citlivým, tvořená, magnetické, elektricky, zasklením, zostava, prístrojom, vyhrievateľným

Text:

...elektrického vykurovania a magnetickým polom Zeme alebo kompasom nebývajú dopredu brané do úvahy.0009 Jednoduché riešenie by mohlo spočívať vo vynechaní vyhrievacej oblasti práve v mieste, kde sa bude nachádzať kompas. V prípade okenných tabuli s vyhrievacími drôtikmi však toto opatrenie každopádne vyžaduje zvýšené úsilie pri pokladaní drôtikov. Pokiaľ sú totiž vo zvyšnej časti vyhrievacej oblasti drôtiky pokladané súvisle, musia byť vedené...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovanej značky v povlaku obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5968

Dátum: 18.09.2007

Autori: Müller Edgar, Schmid Mathieu, Degott Pierre, Despland Claude-alain

MPK: B05D 5/06, B41M 3/14, B05D 3/14...

Značky: spôsob, prostriedky, obsahujúcom, magnetický, povlaků, indukovanej, částice, magnetické, značky, výrobu

Text:

...pri vysokorýchlostnom tlačení.0011 Stanovený technický problém je vyriešený V súlade s nezávislými nárokmi, pomocou kombinácie magnetickej platne majúcej povrchový reliéf, rytiny alebo výrezy spridanými magnetickými prvkami. Predkladaný vynález okrem toho rieši problém realízovania zákazníckych špecifických magnetických obrazov svysokým rozlišením na tlačený tovar v0012 V súvislosti s predkladaným opisom, termin magnetický zodpovedá...

Magnetické častice, substrát obsahujúci takéto častice, cenný dokument a spôsob detekcie takýchto častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 285298

Dátum: 20.09.2006

Autori: Doublet Pierre, Fisher John, Burrell Jonathan, Robertson Paul Andrew

MPK: G07D 7/00

Značky: částice, takýchto, spôsob, takéto, detekcie, substrát, dokument, magnetické, částic, cenný, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie umožňuje detekciu prítomnosti častíc v substráte, ktorého základný materiál má elektromagnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich elektromagnetických vlastností častíc. Substrát obsahuje takéto častice, ktoré umožňujú ľahko rozpoznať, či je dokument pravý cenný dokument, aby sa zabránilo skopírovaniu dokumentu, alebo aby sa potvrdila jeho pravosť.

Magnetické úložné zariadenie hriadeľa rotora voči statoru s do seba navzájom zasahujúcimi kotúčovými elementmi rotora a kotúčovými elementmi statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11991

Dátum: 12.06.2006

Autor: Ries Günter

MPK: F16C 39/06

Značky: statora, statoru, kotúčovými, hriadeľa, magnetické, navzájom, rotora, voči, zariadenie, úložné, zasahujúcimi, elementmi

Text:

...úložnej medzere príťažlivé sily zväčšujú, sú odpovedajúce zariadenia už vopred nestacionárne. Poloha hriadeľa 37 rotora sa teda musí stabilizovať prostredníctvom regulačných obvodov pozostávajúcich z merania vzdialenostia ďalej zaradeným zosilňovačom, ktorý napája budiace magnety 33 a 34. Odpovedajúce úložné zariadenia sú teda nákladné. Proti náhlemu výpadku regulačného obvodu musí byť pridavne upravenéĎalej sú napríklad zo spisu DE 44 36...

Magnetické zariadenie na spracovanie tekutých a plynných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5524

Dátum: 02.11.2005

Autor: Szalai Tamás

MPK: F02M 27/00

Značky: tekutých, magnetické, zariadenie, plynných, látok, spracovanie

Text:

...pod 10000 Gaussom. Mojim cieľom bolo vytvorenie filtra,zariadenia spracovania a transformačnej jednotky, ktoré súvhodné na vyhovujúce pripravenie paliva spaľovacích motorovkaždého typu, a na zvýšenie účinnosti kotlov, ktoré fungujú s tekutými a plynnými palivami a na manipuláciu vody (na zmäkčenie vody).Je známe, že na pólu železného jadra, ktorý je oproti magnetu je možné koncentrovanie magnetického fluxusu minimálne Štvornásobne -...

Reklamné a grafické magnetické predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3826

Dátum: 07.07.2004

Autori: Galgóczi Imrich, Bóna Bartolomej

MPK: G09F 7/00, G09F 1/00

Značky: reklamné, magnetické, grafické, předměty

Text:

...riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr, l principiálnu konštrukčnú zostavu reklamného a grafického magnetického predmetu podľa tohto technického prevedenia, obr. 2 pohľad na hotový výrobok zo zadnej strany, kde je prilepená ienká špeciálna magnetická guma, obr. 3 spôsob vzájomného pripevnenia konštrukčne zostavy reklamného a grafického magnetického predmetu, podľa tohto technického prevedenia.Reklamné a...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovaného vzoru v poťahu obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3676

Dátum: 29.06.2004

Autori: Degott Pierre, Despland Claude-alain, Müller Edgar, Benninger Nathalie

MPK: B41M 3/14, B41C 1/02, B41M 1/00...

Značky: vzoru, spôsob, indukovaného, prostriedky, magnetické, magnetický, obsahujúcom, potahu, výrobu, částice

Text:

...opisujú najlepšie vhodné pigmenty na riešenie tohto technického0008 Spôsoby a technológie na orientáciu magnetických častíc v povlakových kompozíciách sa opisujú V dokumentoch zo stavu techniky, predovšetkým v US,3,676,273 US 3,791,864 EP 406 667 B 1 EP 556 449 B 1 EP 710 508 A 1 a W 0 02/90002 A 2 posledný je dokument zo stavu techniky najbližší tejto prihláške. Avšak žiadny z týchto spôsobov sa neukázal ako vhodný na prenos magnetických...

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Elder George Richard, Bradbury David, Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed

MPK: C02F 1/48, B01J 47/06, B03C 1/01...

Značky: kompozitná, částice, magnetická, magnetické, živica, použitie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

Použitie materiálu na magnetické chladenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6150

Dátum: 12.07.2002

Autori: Brück Ekkehard Hubertus, De Boer Frank Roelof, Tegusi Ojiyed

MPK: H01F 1/01

Značky: magnetické, použitie, spôsob, chladenie, výroby, materiálů

Text:

...väčšie ako uzliatin prechodných kovov. Avšak tieto modely sa uplatňujú len pri nízkych teplotách. Pri teplote miestnosti sa vo vhodných zliatinách na báze prechodných kovov podľa vynálezu môže vyskytovať silnejší magnetokalorický účinok.Ukázalo sa, že ked sú vyššie uvedené materiály MnFe(PAs) pripravené vychádzajúc z čistých látok As, P, Fe a Mn, výsledný materiál taktiež skutočne vykazuje silný magnetokalorický účinok, ale na druhej strane,...

Zjednodušené zariadenie na magnetické ovládanie záclon v sklom uzatvorenej komore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8434

Dátum: 08.07.2002

Autor: Nicolosi Giovanni

MPK: E06B 9/264, E06B 9/327, E06B 9/322...

Značky: uzatvorenej, záclon, magnetické, zjednodušené, ovládanie, sklom, komoře, zariadenie

Text:

...pôsobiace v páre na0018 Prvý prostriedok je pripevnený k pohyblivej kazete, zatiaľ čo druhý pozostáva z voľnej rúčky.0019 Tým, že uvedená rúčka pasuje k prostriedkom pripevneným k pohyblivej kazete a jej pohybovaním rukou, záclona môže byt otváraná a zatváraná podľa potreby.0020 Prostriedky pripevnené k pohyblivej kazete pozostávajú z malej kosodĺžnikovej kazety vloženej pozdĺžne do stredu uvedenej pohyblivej kazety, vo vnútri ktorej je...

Teplotní sonda pro spektrometr jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 268147

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01N 24/04

Značky: spektrometr, jaderné, rezonance, magnetické, sonda, teplotní

Text:

...trubka g je uložena v Dewarově trubici §, Měrný spoj § termočlánku je spojen svým prvním vývodem s prvním vývodem srovnávecího spoje Z teraočlánku, u něhož je umíetěn teplotně závislý prvek g. pripojený k prvnímu vstupu zesilovače g kompenzačního napětí, a svým druhým vývodem s prvním vetupem zesilovače lg termoalektrickáho napětí, k jehož druhému vetupu je připojen druhý vývod srovnávacího spoje Z termočlánku. Zesilovač g konpenzačního...

Vnitřní perfluorpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266341

Dátum: 13.12.1989

Autori: Caporiccio Gerardo, Scarati Mario Alberto

MPK: C09D 5/23, G11B 5/71

Značky: prostředky, nátěrových, perfluorpolyetherová, záznamové, používané, pryskyřičné, kompozice, vnitřní, mazadla, hmotách, magnetické

Text:

...nepolární koncové skupiny v hydrogenované formě a které jsou kapalné přiohebných magnetických záznamových prostředků, která tato mazadla obsahují.Předmětem vynálezu jsou tedy vnitřní perfluozpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky ohebněho typu, vyznačujici se tím, že jsou tvořena bifunkčními perfluorpolyetherovými sloučenínaml, které jsou kapalné při teplotě 25 °C,...

Magnet pro spektrometr nukleárně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 265964

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jelínek Josef, Pavlík Karel

MPK: H01F 7/02, H01F 5/08

Značky: nukleárně, spektrometr, magnetické, magnet, rezonance

Text:

...ÚŘAD PRO WNÁLEZYAutor vynálezu PAVLÍK KAREL ing. CSc., JELINEK JOSEF ing. CSC., BRNO(54) Magnet pro spektometr nukleárně magnetické rezonance(57) Podstatou magnetu je dutý rotační válec ze supravodivého materiálu, například z oxidu mědi a prvků lanthanu a barya,případně ytria a barya. Magnet může být sestaven i z vice dutých rotačních válcůs mezerami kolmými k ose notační symetrie,případně jedním nebo vice vnějšími dutými válci s koaxiální...

Zařízení pro stabilizaci napínání magnetické pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263487

Dátum: 11.04.1989

Autor: Timofejev Jevgenij

MPK: G11B 15/43

Značky: zařízení, stabilizaci, napínání, pásky, magnetické

Text:

...HEHTN cnesa Hanpaao (no qepremy), anexwposarawen 2 npnsonr so Bpamenne npueunym xawymxy, a anexrponanraren l nonwopnamnsaer noammym KaTymy c neHToä, upHBquHMým 3 nnmeHHe neymHM sanoM (Ha qepTexeHe ňoxasau). Honoxenne xonąyrnpymmnx aneueałoa E pemne paöounň xon noxaaaao Ha uepveme. B Haqansnuň MOMEHT npämeun, Kora Ha nonammeň xawymxe Hax 0 nHTcH MHKCHMBHBHOB xonnqecwno neHTm, a na npneuHoä - MHHManbHOe, auyrpeuuee conpo 1 HneHHe ysna 3...

Obvod úpravy spektra ve spektrometru jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 262849

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dokoupil Zdeněk

MPK: G01N 24/08

Značky: spektra, úpravy, spektrometru, rezonance, obvod, jaderné, magnetické

Text:

...na němž je schematicky znázornčno příkladné provedení obvodu úpravy spektra ve spektrometru jądernémagnetické rezonanoe podle vynálezu.Na obrázku je schematicky znázornčna soustava číslice vých potenciomotrů 1, z nichž každý je spojen svým prvnímvýstupom se vstupem čítání vpřed a svým druhým výstupem se vstupom čitání vzad sobě přiřazeného vratného čitnče g.Každý vratný čítač g je svými datovými stupy spojen sevý. sobě...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Běluša Jindřich, Krejčí Ivan

MPK: G01N 24/08, G06K 9/20

Značky: digitální, jaderné, zobrazení, časově, signálu, zapojení, magnetické, rezonance, základný

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Držák magnetické hlavy, zejména pro snímače magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262077

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: magnetických, držák, zejména, hlavy, magnetické, snímače, štítků

Text:

...nimiž je pomocí mezivložky 28 o menší výšce vytvořena vodicí štěrbina 26 pro neznâzorněný magnetický štítek. Ve vodicí desce 26 je Vytvořen otvor 36, jImž do vodicí štěrbiny 29 zasahuje magnetické hlava 13, přltlačovaná dvěma šroubovými pružinami 31, 32,opírajícími se o ohyby 9, 16 a příložku 21. Dorazy 33, 34 se třmen 35 opírá o vodicí desku 26.V alternativním provedení podle obr. 7 a B-je rameno tvořeno plochou tyčí 36. Na jed nom konci...

Stínicí dvířka magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260621

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žabka Karel, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/11

Značky: hlavy, stínicí, magnetické, dvířka

Text:

...základního tělesa stí nicích dvířek, obr. 6 rovněž ukazuje tech nologii výroby stíniciho bloku, obr. 7 dává V příčném řezu představu o vzájemné polozelstínicích dvířek a magnetické hlavy. Základní těleso 1 stínicích dvířek magnetické hlavy je provedeno tak, že jeho tvar je v příčném řezu velmi podobný nízkému profilu U. jak je vidět z obr. 1 nebo 3 je základni plochý tvar opatřen odlehčením, které je vymezeno do hloubky horní a dolní stěnou...

Způsob výroby kompaktního jádra pro magnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259616

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krob Petr, Tischer Zdeněk

MPK: G01R 33/02

Značky: jádra, magnetické, způsob, kompaktního, sondy, výroby

Text:

...upevněni drátku v ochranné trubce, používající drátku ze slitiný s vysokým obsahem kobaltu. Využíva se tu skutečnosti, že slitiny na bázi kobaltu neztrácejí po tepelném zpracování pružnost a pevnost, Drátek je mírně prohnutý. Oba konce a střed se opírají o vnitřní plochu trubky a tím je drátek v trubce pevně zachycen.Slitiný na bázi niklu mají proti slitinám na bázi kobaltu podstatné větší permeabilitu a tím i větší citlivost. Po tepelném...

Regulační člen stabilizátoru proudu elektromagnetu jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 259442

Dátum: 17.10.1988

Autori: Králík Miroslav, Hronek Vítězslav

MPK: G01N 24/08

Značky: elektromagnetů, regulační, proudu, jaderné, stabilizátoru, rezonance, magnetické, člen

Text:

...rezonance podle vynálezu je, že pouzdra výkonových tranzistorů jsou přímo bez izolačních podložek spojená s chladičem, který je navíc spojen s ochrannou zemí. Tím vzniká podstatně vyšší chladící efekt sníženímtepelného odporu přechodu pouzdro-chladič a zvyšuje se zatížitelnost tranzistorů a jejich spolehliłvost. Dynamické vlastnosti zaruču.je buzení z tranzistoru opačne polaritý,který může být v zapojení se společným emi torem a pnotože...

Zařízení k magnetické úpravě vody pro zahradní konve

Načítavanie...

Číslo patentu: 257593

Dátum: 16.05.1988

Autori: Potuček Pavel, Hadidom Celestín, Potuček Jiří, Turan Ľubomír, Hošek Stanislav, Páral Jozef

MPK: A01G 25/14

Značky: úpravě, magnetické, zařízení, konve, zahradní

Text:

...plech má na svém obvodu uchycovací výčnělky, jejichž počet je roven počtu uchycovacich žeber. Uchycovacími výčnělky je pak magneticky vodivý kruhový plech připevněn k uchycovacím žebrüm pomocí šroubů například samořezných.Růžice je opatřena nemaqnetickým sítem, kterým magneticky upravená voda odtéká.Hlavní výhoda zařízení k magnetické úpravě vody pro zahradní konve podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že magneticky upravená voda umožňuje...

Interface pro číselný sběr údajů na magnetické pásce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255545

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nobis Hans

MPK: G11B 5/09

Značky: interface, číselný, údajů, pásce, magnetické, sběr

Text:

...aanounnammnx ycwponcrs csepxöonbmcü enxocwu, a raxme npnmexenne 3 xaqecrse Marepuaną,oówunux H aemeaux nnaxoqacrowuux xonnaxwnmx xaccew H cunmenne noMex npH qHcwauunouuoň nepeaqe nannux. Hsnomenue cymnocrn HBOÓDGTGHHHB ocnone H 3 o 6 peTeHHn nemnr saaqa àunonnennn pacnonpxeuux cxeu TEKHM oópaü sou, qro önaroapa aseeuum nana onycxa no BpeMeHH H OTHOCHTGHBHO qucna HM~uynbcoa nn OHOBHBBBHHK ĎHTQB H HDH HPHGHGHHH Menee CHOXHHX...

Naklápěcí držák magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253511

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/48

Značky: držák, naklápěcí, magnetické, hlavy

Text:

...desky. Oba ěrouby jsou v příčné desce umístěny v místě jejího odlehčení. Řeěení umožňuje dobré úhlové nastavení pracovní štěrbiny253 511 magnetické h 1 avy,avšak je nevýhodně z hlediska vysoké prac nosti, spotřeby materiálu a náročné na přesnou technologii výroby dílů i výsledné sestavy.Podobné řešení se používá i pro výškové ustavení. Je ještě slozitější a technologicky náročnější. U elektronických zařízení, kde jsou užity magnetické hlavy a...

Autokompenzační magnetické váhy pro měření metodou dvojího čtení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238543

Dátum: 01.11.1987

Autori: Leitmann Josef, Hanza Karel

MPK: G01G 23/36

Značky: metodou, měření, čtení, magnetické, autokompenzační, váhy, dvojího

Zhrnutie / Anotácia:

Autokompenzační magnetické váhy mají uplatnění v geofyzikálním průzkumu při vyhledávání magnetických nepravidelností v oblastech se silnými rušivými vlivy bludných průmyslových proudů. Váhy sestávají z měřicích autokompenzačních magnetických vah (A), jejich výstup (1) je zapojen na neinvertující vstup (3) diferenčního obvodu (C) a z variačních autokompenzačních magnetických vah (B), umístěných na refernčním bodě, jejichž výstup (2) je připojen...

Univerzální držák magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234518

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/105

Značky: magnetické, držák, univerzální, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v umístění jednoho ze tří opěrných prvků ustavovací desky pod čelo magnetické hlavy tak, aby byl části povrchové přímky pracovní plochy, nacházející se v místě štěrbiny magnetické hlavy. Druhý opěrný prvek se nalézá v rovině, tvořené podélnou osou magnetické hlavy a povrchovou přímkou procházející v místě vyústění štěrbiny do pracovní plochy magnetické hlavy, avšak leží před nebo za vlastním tělesem magnetické h1avy....

Převodník pro převod elektrického signálu na hydraulický signál, přenášený kapalinou obsahující magnetické částice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246148

Dátum: 15.09.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: F15C 1/04

Značky: převod, magnetické, signál, převodník, hydraulický, obsahující, částice, signálu, přenášený, kapalinou, elektrického

Text:

...v němž dochází k působení magnetického pole na kapalinu je tvarován jako vírová komůrka l. Jde o plochou, nízkou dutinu rotačně souměrného tvaru, vylisovanou v destičce lg z nemagnetického materiálu. Dutina je uzavřena tím, že je překryta krycím kotoučkem lg,rovněž z nemagnetického materiálu. Destička lg s krycím kotoučkem łg jsou sevřeny mezi vnitřním pólovým nástavcem głg a vnějším pőlovým nástavoem 554 elektromagnetu.významným...

Způsob magnetické separace vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252146

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hladký Josef, Kudla Miroslav, Cintl Petr

MPK: C21B 3/04

Značky: vysokopecní, způsob, strusky, separace, magnetické

Text:

...průmyslu riziko poruch. poškození i havárií.Uvedený nedostatok odstraňuje z velké části způsob magnetické eeperece vyaokopecni strusky, která se po předchozí hrubá magnetické aeparaci podrobuje otevícaní zrna na drtiči odkud je poté vynášecím páeem dopravováne granulometrické aměa vysokopacní strueky s železem k víceplošnému vibračnímu třrĺdiči a podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetickým polem eeparátoru se působí na...