Patenty so značkou «ĺudský»

Farmaceutické kompozície obsahujúce ľudský paratyroidný hormón (1-34) a spôsob ich prípravy a nádoby obsahujúce kompozície a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288203

Dátum: 11.06.2014

Autori: Havel Henry, Chang Chin-ming

MPK: A61K 38/29, A61K 47/26, A61K 47/10...

Značky: spôsob, ĺudský, přípravy, 1-34, hormon, obsahujúce, kompozície, paratyroidný, farmaceutické, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje stabilizované farmaceutické zmesi paratyroidného hormónu vo forme roztokov na parenterálne podávanie, pričom terapeuticky aktívna zložka je stabilizovaná pufrom a polyolom. Uprednostňované prípravky obsahujú ľudský PTH (1-34) vo vodnom roztoku, manitol, octanové alebo vínanové pufrovacie činidlo a m-krezol alebo benzylalkohol ako konzervačný prostriedok.

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Carmen Sara, Friedrich Stuart, Duncan Alexander, Myles Angela, White Michael, Elvin John, Warne Nicholas, Labkovsky Boris, Roguska Michael, Kaymakcalan Zehra, Tracey Daniel, Du Fou Sarah, Widom Angela, Holtet Thor Las, Salfeld Jochen, Derbyshire Elaine, Venturini Amy, Paskind Michael, Sakorafas Paul, Smith Stephen, Veldman Geertruida, Banerjee Subhashis

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00, A61P 43/00...

Značky: spôsoby, obsahom, kódujú, ĺudský, rekombinantný, ľudská, il-12, protilátka, buňka, izolovaná, produkcie, použitie, vektor, viažuca, kompozícia, hostiteľská, nukleová, kyselina, farmaceutická, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...

Mnohobunkový nie ľudský organizmus a spôsob kontrolovania populácie mnohobunkového nie ľudského organizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288001

Dátum: 10.09.2012

Autori: Alphey Luke, Thomas Dean

MPK: A01K 67/033, C12N 15/00, C07K 14/435...

Značky: organizmu, kontrolovania, organizmus, spôsob, mnohobunkový, ľudského, ĺudský, populácie, mnohobunkového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je mnohobunkový nie ľudský organizmus nesúci dominantný letálny genetický systém, ktorého letálny efekt je podmienečný a ktorého letálny efekt letálneho systému sa vyskytuje v prirodzenom životnom prostredí organizmu.

Glukopyranozyloxybenzylbenzénový derivát, farmaceutická kompozícia a ľudský SGLT2-inhibítor tento derivát obsahujúci a použitie tohto derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287811

Dátum: 30.09.2011

Autori: Nishimura Toshihiro, Tatani Kazuya, Fujikura Hideki, Isaji Masayuki, Fushimi Nobuhiko

MPK: A61K 31/7034, A61P 3/04, A61P 3/10...

Značky: tohto, farmaceutická, ĺudský, obsahujúci, sglt2-inhibítor, použitie, kompozícia, glukopyranozyloxybenzylbenzenový, derivátů, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú glukopyranozyloxybenzylbenzénové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom P a R majú špecifické významy, farmaceutická kompozícia a ľudský SGLT2-inhibítor, ktorý uvedený derivát obsahuje, a použitie uvedeného derivátu na výrobu farmaceutickej kompozície určenej na prevenciu alebo liečenie choroby súvisiacej s hyperglykémiou, najmä diabetu a diabetických komplikácií a obezity.

Ľudský neurotrofický rastový faktor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287361

Dátum: 16.07.2010

Autori: Ver Donck Luc, Cik Miroslav, Geerts Hugo Alfons Gabriel, Meert Theo Frans, Masure Stefan Leo Jozef

MPK: C12N 15/11, C07K 14/435, A61K 38/18...

Značky: použitie, neurotrofický, ĺudský, rastový, faktor

Zhrnutie / Anotácia:

Nukleová kyselina kódujúca ľudský neurotrofický rastový faktor, enovín enovín, samotný plazmid EVNmat/pRSETB uložený pod depozitným číslom LMBP 3931 expresný vektor hostiteľská bunka použitie molekuly nukleovej kyseliny alebo neurotrofického rastového faktora na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu syndrómov bolesti s podstatnou periférnou alebo centrálnou neurogénnou zložkou farmaceutická kompozícia obsahujúca ako účinnú zložku molekulu...

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský receptor IL-4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14144

Dátum: 27.10.2009

Autori: Papadopoulos Nicholas, Huang Tammy, Martin Joel, Fairhurst Jeanette

MPK: C07K 16/28, A61P 37/08

Značky: receptor, afinitně, ľudské, ĺudský, protilátky, vysoko

Text:

...uskutočneniach protilátka alebo antigénviažuci fragment blokuje hlL-4 aktivitu s lC 5 o približne 100 pM alebo menej, merané biotestom Iuciferázy. V podrobnejších uskutočneniach protilátka alebo antigén-viažuci fragment vykazuje IC 5 o približne 50 pM alebo menej, približne 30 pM alebo menej,alebo približne 25 pM alebo menej, merané biotestom Iuciferázy STAT 6. Vrôznych uskutočneniach protilátka alebo antigén-viažuci fragment blokuje...

Vozidlo na ľudský pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5195

Dátum: 05.06.2009

Autor: Ulč Marek

MPK: B62K 7/00, B62K 3/00, B60P 3/025...

Značky: ĺudský, pohon, vozidlo

Text:

...kolíziám s ostatnými účastníkmi premávky.Vozidlo sa prakticky používa na posedenie pri bare s priateľmi, menšie oslavy, prípadne pre netypickú prehliadku centra mesta. Výhodou tohto riešenia je jeho originalita a atraktívnosť. Vozidlo je určené na pešie zóny miest, ale aj veľtrhy či festivaly a iné turisticky atraktívne lokality.Navrhované riešenie je tiež efektívne z hľadiska ceny, vzhľadu, rýchlosti montáže, životnosti, ekologickej...

Sušené kozie mlieko so zvýšenými výživnými a podpornými účinkami na ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5058

Dátum: 07.01.2009

Autor: Janečková Jana

MPK: A23C 1/00, A23C 9/00, A23C 9/152...

Značky: kozie, sušené, zvýšenými, organizmus, ĺudský, výživnými, účinkami, podpornými, mlieko

Text:

...voľných radikálov, pomáha predchádzať srdcovým ochoreniam a udržiavať zdravý cievny systém i zlepšuje okysličenie všetkých jeho tkanív. V spojení s mikroorganizmami, inulinom, vápnikom a chrómom má kladný komplexný účinok najmä pre ľudí s ochoreniami tráviaceho a zaživacieho traktu, čriev, pričom i keď znižuje chuť do jedla má zložky nápomocné metabolizmu základných živín, zlepšujúce ich využitie a napomáha stabilizovať hladinu krvného...

Spôsob výroby molekúl viažucich sa na ľudský receptor OX40

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17789

Dátum: 11.12.2008

Autori: Wu Yi, Thiele Barrett Richard, Huang Haichun, Liao Wei, Rajpal Arvind, Gladue Ronald Paul, Brams Peter, Finn Rory Francis, Min Jing, Devaux Brigitte, Toy Kristopher, Leblanc Heidi, Paradis Timothy Joseph, Wu Yanli

MPK: C07K 16/28

Značky: ĺudský, receptor, spôsob, molekúl, výroby, viažucich

Text:

...spôsob liečby alebo prevencie karcinómu ucicavca, ktorý zahrňuje aplikáciu terapeuticky účinného množstva väzbovej molekuly alebo kompozície zahrňujúcej väzbovú molekulu, cicavcovi. Vniektorých iných uskutočneniach tento opis poskytuje spôsob zosilnenia imunitnej odozvy u cicavca, ktorý zahrňuje aplikáciu terapeuticky účinného množstva väzbovej molekuly alebo kompozície zahrňujúcej väzbovú molekulu, cicavcovi. Vniektorých určitých...

Molekuly viažuce sa na ľudský receptor OX40

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15107

Dátum: 11.12.2008

Autori: Gladue Ronald Paul, Wu Yi, Toy Kristopher, Paradis Timothy Joseph, Wu Yanli, Min Jing, Leblanc Heidi, Brams Peter, Liao Wei, Finn Rory Francis, Thiele Barrett Richard, Huang Haichun, Devaux Brigitte, Rajpal Arvind

MPK: C07K 16/28, A61P 35/00

Značky: molekuly, viažúce, receptor, ĺudský

Text:

...spôsobom je spôsob zosilnenia imunitnej odozvy u cicavca. Vniektorých určitých uskutočneniach väzbovou molekulou používanou vmetódach podľa vynálezu je ľudská monoklonálna protilátka OX 40 R alebo jej fragment viažuci antigén.0007 Predmetný vynález ďalej opisuje molekuly nukleovej kyseliny, ktoré kódujú aminokyselinovú sekvenciu väzbovej moIekuIy, vektory obsahujúce takéto nukleové kyseliny, hostiteľské bunky obsahujúce vektory a spôsoby...

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský nervový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17588

Dátum: 08.08.2008

Autori: Martin Joel, Torres Richard, Morra Marc, Macdonald Lynn, Reinhardt Joel

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395

Značky: ĺudský, protilátky, ľudské, faktor, vysoko, afinitně, rastový, nervový

Text:

...5-krát, ô-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou afinitou než krysí NGF a približne 2-krát, 2.5-krát, 3-krát, 4-krát, 5-krát,6-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou než myší NGF.0012 Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment má vysokú špeciñcitu pre ľudský NGF, napríklad nereaguje krížovo sblízko príbuzným neurotrofínom-3 (NT-3). Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment s vysokou...

Konjugát, ktorý obsahuje ľudský erytropoetínový glykoproteín, spôsob jeho výroby, použitie a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286301

Dátum: 20.06.2008

Autor: Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48

Značky: ĺudský, erytropoetínový, obsahom, výroby, ktorý, kompozícia, spôsob, obsahuje, glykoproteín, použitie, konjugát

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát, ktorý obsahuje ľudský erytropoetínový glykoproteín aspoň s jednou voľnou aminoskupinou, ktorého biologická aktivita in vivo spočíva v tom, že vedie bunky kostnej drene k zvýšeniu produkcie retikulocytov a červených krviniek, a ktorý je zvolený zo súboru pozostávajúceho z ľudského erytropoetínu a ľudského erytropoetínu modifikovaného pridaním 1 až 6 glykozylačných miest alebo preradením aspoň jedného glykozylačného miesta pričom tento...

Ľudské protilátky na ľudský delta like ligand 4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12057

Dátum: 14.12.2007

Autori: Thurston Gavin, Smith Eric, Noguera-troise Irene, Martin Joel, Papadopoulos Nicholas

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/22...

Značky: ĺudský, ľudské, ligand, protilátky, delta

Text:

...36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148, 164, 180, 196,212, 228, 244. 260, 276, 292, 308, 324, 340, 356, 372, 397, 413, 429, 445, 461, 477,493, 509, 525, 541, 557, 573, 589, 605, 621, 637, 653, 669, 685, 701, 717, 733, 749,765, 781, 797, 813, 893, 897, 901, 905, 909, 913, 917, 921, 925, 935, 939, 943, a 947 alebo s nimi v podstate identickej sekvencie, a oblasť LCVR vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ lD C 212, 28, 44, 60, 76, 92, 108, 124,...

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský receptor IL-4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16427

Dátum: 02.10.2007

Autori: Ahrens Diana, Huang Tammy, Papadopoulos Nicholas, Fairhurst Jeanette, Mikulka Warren, Pobursky Kevin, Torres Marcela, Martin Joel, Windsor Joan, Rafique Ashique, Leidich Raymond, Stevens Sean, Shi Ergang

MPK: C07K 16/28

Značky: receptor, protilátky, ĺudský, vysoko, afinitně, ľudské

Text:

...uskutočnení protilátka alebo jej antigén viažuca časť vykazuje KD nižšiu než približne 150 pM, alebo nižšiu než približne 50 pM, alebo nižšiu než približne 20 pM. V rôznych uskutočneniach protilátka alebo antigén viažuci fragment blokuje hIL-4 aktivitu s lC 5 o približne 200 pM alebo menej, merané Iuciferázovým biotestom STAT 6. V podrobnejších uskutočneniach protilátka alebo antigén viažuci fragment vykazuje C 50 približne 150 pM alebo menej,...

Antagonistické monoklonálne protilátky, špecifické pre ľudský LIGHT

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15818

Dátum: 24.08.2007

Autori: Kato Shinichiro, Ware Carl, Granger Steven

MPK: A61P 31/12, A61K 39/395, A61P 31/04...

Značky: monoklonálne, specifické, antagonistické, ĺudský, light, protilátky

Text:

...zápalové symptómy u CD 4 CD 45 RB 9 T buniek ako transferného modelu kolitídy, a CD 4 T bunkami sprostredkovanej patológie (Mackay a kol. 1998 Gastroenterology 115 1464-75). Konštitutívne transgénne T bunky, vykazujúce špecifickú expresiu LIGHT, rovnako ukazujú na závažné zápaly čreva autoimunítnou patológiou, podobajúcousa zápalovému ochoreniu trakčníka (IBD) (Wang a kol. 2005 JImmunol 174 8173-82, Shaikh a kol. 2001 J Immunol 167...

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský IL-4, molekula nukleovej kyseliny, monoklonálne protilátky, farmaceutická kompozícia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285556

Dátum: 26.02.2007

Autori: Sylvester Daniel, Holmes Stephen Dudley, Gross Mitchell Stuart

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61P 37/00...

Značky: špecifickou, monoklonálne, il-4, ĺudský, fúzny, kyseliny, vazbou, molekula, farmaceutická, proteín, protilátky, kompozícia, použitie, nukleovej

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský interleukín-4 (IL4), obsahujúci komplementárnosť určujúce oblasti (CDRs), odvodené z neutralizačnej monoklonálnej protilátky, nepochádzajúcej od človeka, s disociačnou konštantou rovnajúcou sa alebo menšou ako 2.10-10 M pre IL4 človeka, a prvým fúznym partnerom. Molekula nukleovej kyseliny kódujúca fúzny proteín, monoklonálne protilátky, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie.

Protilátkové molekuly špecifické na ľudský IL-6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17514

Dátum: 04.12.2006

Autori: Popplewell Andrew George, Singhal Mitra Choudhury, Zhang Yi, Gelinas Richard Evan, Adams Ralph

MPK: C07K 16/24

Značky: molekuly, ĺudský, protilátkové, specifické

Text:

...odvodené zmyšej monoklonálnej protilátky SK 2, vktorej oblasti určujúce komplementárnosť (CDR) z variabilnej oblasti myšej protilátky SK 2 sú transplantované do variabilných oblastiSú tiež známe neutralizujúce ľudské autoprotilátky proti IL-6 (Hansen et al.,Eur. J. Immunol, 1995, 25, 348 - 354).Vo WO 2004039826 je opísaná chimérická myšia/ľudská anti-IL-6 protilátka miesta l na použitie pri liečbe.Humanizovaná anti-ľudská monoklonálna...

Chimérna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský antigén, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285046

Dátum: 12.04.2006

Autori: Raab Ronald, Hanna Nabil, Newman Roland

MPK: C07K 16/18, C12P 21/08, A61K 39/395...

Značky: chimérna, antigen, ĺudský, prostriedok, farmaceutický, viaže, spôsob, použitie, protilátka, ktorá, obsahom, specificky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná chimérna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský antigén, pričom nie je imunogénna u človeka, nie je rovnaká ako ľudská alebo šimpanzia protilátka a obsahuje celú variabilnú oblasť imunoglobulínu opice Starého sveta vybranej zo skupiny opíc rhesus, cynomolgus a paviána, a konštantné oblasti ľudského alebo šimpanzieho imunoglobulínu. Je tiež opísaný spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom.

Farmaceutický prostriedok obsahujúci ľudský albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284297

Dátum: 08.12.2004

Autori: Ristol Debart Pere, Camarero Torrecillas David

MPK: A61K 38/38

Značky: ĺudský, prostriedok, albumín, farmaceutický, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s nízkou väzbovou kapacitou na hliník, ktorý v stabilnom vodnom izotonickom roztoku ľudského albumínu v koncentrácii 2 g na 100 ml roztoku až po nasýtený roztok obsahuje do 0,5 mM citrátu.

Protilátky proti receptoru pre ľudský inzulínu podobný rastový faktor I a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18533

Dátum: 09.07.2004

Autori: Schumacher Ralf, Rebers Frank, Van Vugt Martine, Kuenkele Klaus-peter, Mundigl Olaf, Parren Paul, Graus Yvo, Kopetzki Erhard, Van De Winkel Jan

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, A61K 39/00...

Značky: použitie, faktor, podobný, rastový, receptoru, inzulínu, protilátky, proti, ĺudský

Text:

...cieľov. Príklady humánnych protilátok proti IGF-IR sú opísané v dokumente W 0 02/053596.0006 Predsa len stále existuje potreba protilátok proti IGF-IR s presvedčivým prínosom prepacientov, ktorí potrebujú protínádorovú terapiu. Jednoducho povedané, relevantnýmprínosom pre pacienta je redukcia rástu nádora a významné predĺženie doby do progresiespôsobenej liečbou protinádorovým činidlom.0007 Vynález sa týka protilátky, ako je definovaná v...

Nukleokyselinová molekula kódujúca ľudský papilomavírusový proteín L1 typu 11, prostriedky s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283998

Dátum: 28.06.2004

Autori: Hofmann Kathryn, Jansen Kathrin, George Hugh, Neeper Michael, Lehman Dale, Joyce Joseph

MPK: A61K 48/00, C07K 14/025, A61K 39/12...

Značky: kódujúca, prostriedky, proteín, ĺudský, papilomavírusový, molekula, nukleokyselinová, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula nukleovej kyseliny kódujúcej ľudský papilomavírusový proteín L1 typu 11, ktorá je zbavená vnútorných transkripčných terminačných signálov rozoznávaných kvasinkou. Ďalej sú opísané expresné vektory a prostriedky obsahujúce takúto molekulu, nukleovej kyseliny, ako aj jej použitie na výrobu liečiva na liečenie infekcie spôsobenej ľudským papilovírusom.

Stabilizované kvapalné formulácie interferónu, ktoré neobsahujú ľudský sérový albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14569

Dátum: 29.04.2004

Autori: Del Rio Alessandra, Samaritani Fabrizio

MPK: A61K 38/21, A61K 47/00

Značky: neobsahujú, albumín, kvapalné, ĺudský, sérový, interferonu, stabilizované, formulácie

Text:

...najrôznorodejšiuskupinu tvorenú približne 15 typmi. Na chromozóme 9 leží klasterglykozylované. 0009 IFN-a a IFN-B majú všetky rovnakú dĺžku (165 alebo 166 aminokyselín) a podobné biologické aktivity. IFN-y majú dĺžku146 aminokyselín a menej sa podobajú skupinám a a B. Len IFN-y môžu aktivovať makrofágy alebo indukovať maturáciu zabíjačových T-buniek. Tieto nové typy terapeutických agens sú niekedy nazývané ako modifikátory biologickej...

Špecifická protilátka pre ľudský CD22 a jej terapeutické a diagnostické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7206

Dátum: 02.05.2003

Autori: Popplewell Andrew George, Tickle Simon Peter, Ladyman Heather Margaret

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61K 31/7088...

Značky: ĺudský, terapeutické, špecifická, diagnostické, použitie, protilátka

Text:

...expozícii voči známym rizikovým faktorom.Klasifikácia Iymfómov je zložitá a za posledné desaťročia sa vyvíjala. V roku 1994 bola zavedená revidovaná európske-americká lymfómová klasifikácia(REAL). Táto klasifikácia člení B-bunkové Iymfómy (najčastejšie zisťované), Tbunkové Iymfómy a Iymfómy neklasifikovateľného pôvodu do dohodnutých podtypov. V každodennej praxi zoskupenie NHL do kategórií nízkeho, stredného a vysokého stupňa na základe ich...

Substituované deriváty kyseliny fenylpropiónovej ako agonisty pre ľudský receptor alfa aktivovaný peroxizómovým proliferátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1214

Dátum: 18.12.2002

Autori: Alstermark Lindstedt Eva-lotte, Olsson Anna Christina, Li Lanna

MPK: A61P 3/00, C07C 235/00, A61K 31/16...

Značky: fenylpropiónovej, deriváty, aktivovaný, receptor, ĺudský, substituované, agonisty, proliferátom, peroxizómovým, kyseliny

Text:

...Táto zlúčenina je účinná pri liečbe stavov spojených s inzulínovu rezistenciou.0007 Patent Abstracts of Japan JP 2001 261612 a WO OO/75103 A opisuje N~nealkylovanê zlúčeniny, kde fenylový kruh je pripojený k retazcu v polohe meta.0008 W 0 O 0/59889 A a W 0 OO/61582 A opisujú imidazolové zlúčeniny, ktoré sa veľmi líšia od zlúčenín podľa vynálezu, ktoré sú amidy.0009 Nedávno bola prekvapivo zistená séria zlúčenín, ktoré súveľmi silnými...

Modifikovaný ľudský týmusový stromálny lymfopoetín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14970

Dátum: 23.07.2002

Autori: Lyman Stewart, Van Ness Kirk, Paxton Raymond

MPK: A61K 48/00, A61K 38/20, C07K 14/54...

Značky: lymfopoetín, modifikovaný, stromálny, týmusový, ĺudský

Text:

...RKRKV deletované z aminokyselinovej sekvencie huTSLP polypeptidov.0009 Vynález tiež poskytuje polynukleotidové molekuly kódujúce vyššie diskutované modifikované huTSLP polypeptidy rezistentné voči proteázam. Polynukleotidové molekulypodľa vynálezu zahŕňajú také, ktoré majú in-frame (v zhodnom čítacom rámci) modiñkáciusekvencia nukleovej kyseliny, ktorá narušuje alebo inak inaktivuje kodóny, ktoré kódujú furínové štiepne miesto RRKRK SEKV....

Rekombinantný DNA plazmidový vektor, cicavčia bunka ním transformovaná, rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280623

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kaufman Randal, Jacobs Kenneth, Fritsch Edward, Hewick Rodney

MPK: C07K 14/505, C12N 5/10, C12N 15/16...

Značky: vektor, plazmidový, ĺudský, cicavčia, rekombinantný, erytropoetín, transformovaná, spôsob, výroby, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný DNA plazmidový vektor obsahujúci cDNA kódujúci ľudský EPO klonu lambda HEPOFL13 (ATCC 40153) a cicavčia bunka transformovaná týmto vektorom. Rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa stupne a) kultivácie CHO buniek, ktoré obsahujú DNA sekvenciu kódujúcu hEPO operatívne pripojenú k expresnej kontrolnej sekvencii, vo vhodnom médiu a b) získania a separácie produkovaného rekombinantného hEPO z buniek a...

Pekárenské výrobky obsahujúce prvok dôležitý pre ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2350

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kuricová Marta

MPK: A21D 2/02, A23L 1/304

Značky: pekárenské, organizmus, prvok, ĺudský, dôležitý, výrobky, obsahujúce

Text:

...ľudského organizmu pred škodlivými látkami a spolu s vitamínom E sa jeho účinok v organizme ešte zvyšuje. Bolo zistené, že selén udržuje tkanivá mlade a pružné, mierni návaly tepla a nevoľnosti v klimaktériu, slúži ako prevencia voči kardiovaskulámym ochoreniam, poskytuje ochranu pred niektorýminádorovými ochoreniami a je dôležitý pre zdravý pohlavný vývin.Obohatenie trhu výrobkami s obsahom selénu predstavujú pekárenské výrobky podľa...

Spôsob izolácie ľudského nekrotizujúceho faktora (TNF), ľudský TNF, zmes s obsahom TNF, variant TNF, DNA kódujúca TNF, bunka transformovaná s DNA a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279897

Dátum: 07.05.1999

Autori: Lee Sang He, Aggarwal Bharat Bhushan, Geloddel David Vannorman, Nedwin Glenn Evan

MPK: C07K 1/22, A61K 38/19, A61K 38/21...

Značky: farmaceutický, nekrotizujúceho, obsahom, variant, ĺudský, izolácie, prostriedok, buňka, faktora, kódujúca, transformovaná, ľudského, tnf, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie ľudského nádoru nekrotizujúceho faktora (TNF) z heterogénnej zmesi s obsahom iných proteínov pozostáva z aplikácie kompozície na najmenej jeden silikát, sklo s kontrolovanou veľkosťou pórov, alkyl sefarózu alebo častice živice s vlastnosťou aniónového meniča s jednotnou veľkosťou, na absorpciu ľudského TNF a elúcie adsorbovaného ľudského TNF. Ďalej je opísaná zmes s obsahom ľudského TNF, variant TNF, DNA kódujúca TNF, bunka...

Ľudský imunitný interferón a jeho derivát, izolát DNK, replikovateľný expresný vektor, rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, farmaceutický prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279535

Dátum: 02.12.1998

Autori: Goeddel David, Gray Patrick

MPK: C07K 14/57, C07H 21/04, A61K 38/21...

Značky: interferon, kultúra, izolát, farmaceutický, bunková, imunitný, derivát, replikovateľný, prípravok, expresný, mikroorganizmus, ĺudský, rekombinantný, použitie, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ľudský imunitný interferón a jeho derivát bez iného proteínu, izolát DNK obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, rekombinantný klonovací vektor obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, ktorý je schopný exprimovať v transformantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kultúre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, ktoré sú schopné exprimovať...

Tableta zo zeleniny s výživnými a podpornými účinkami na ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1253

Dátum: 02.10.1996

Autor: Palička Josef

MPK: A61K 35/78

Značky: podpornými, účinkami, ĺudský, tableta, zeleniny, výživnými, organizmus

Text:

...jačmeňa, šošovice a fazule. Toto riešenie tablety ďalej zvyšuje biologickú kvalitu tablety.Je výhodné, keď tableta obsahuje 10 hmotn. spojivých prísad, 40 hmotn. sušenej lucerny, 15 hmotn. sušenej fazule, 15 hmotn. sušeného zeleru a 20 hmom. sušených klíčkov. Tableta s týmto zložením je výhodná najmä v prípadepožiadavky, keď má dodávať organizmu viac vápnika.Ak sa pri tablete požaduje zvýšený obsah horčíka, je výhodné, keď tableta...