Patenty so značkou «lubrikácia»

Lubrikácia na úpravu anorganických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1004

Dátum: 08.11.1995

Autori: Šimurka Peter, Forkel Klaus

MPK: C03C 17/02

Značky: lubrikácia, vlákien, anorganických, úpravu

Text:

...odolnosť voči oxidacii na vzduchu.Tento nedostatok sa odstráni tak, že zlúčeniny s ohsahomhydroxylových skupín sa obalia fenolformaldehydrosolom. Čím sa zvýši dlhodobosť odolnosti voči alkaliam (DE - OS 255956). Řezoly, ktoré sa pritom používajú majú mólový pomer fenolu formaidehydu l 1.5 až 3,7. Ako katalyzator sa použiva hydroxid hárnatý, hydroxid sodný alebo amónny. Pretože pre dalsie spracovanie rezolov je potrebná vysoká...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 267790

Dátum: 12.02.1990

Autori: Oravec Eduard, Emmber Karol, Florovič Stanislav Ing, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, lubrikácia, sklenených, vlákien

Text:

...vlastnosti, predovšetkým tuhosč prameňov a pramon oov vlákien, je možné spolu s povrohovými vlsstnosĺami vlákien regulovst kombináciousty-.rěn-elaylát. Pridevky epoxidovanýoh s polyesterovýoh živia sú prsdovlstký-m vhodné pri formuláoii lubrilcáoií. toohnolőgiou strioknnie. Vyšli obsah epoxidovuxýoh živia Je potrebný v pripada lubrikáoii určených k výroba sklenených vlákien používaných hlavne pre textilná spracovanie na tkaniny.Všetky...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259395

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forró Juraj, Mariothová Marianna, Križková Antónia, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, lubrikácia, úpravu, sklenených

Text:

...strany dialkylftalátov, dialkylmaleinátov ako aj samotných tenzidov, ktoré zároveň v lubrikacii plnia aj funkciu zmáčadla a mazadla.K príprave lubrikácie je možné používat celý rad známych polyvinylacetátových disperitlí, s výhodou pripravených tak, že sú dobre zlučitelné s nenasýtenou polyesterovou žlvicou čs.aut. osv. č. 162 472, 139 240,197 045 a 218 085. Emulziu metakrylsilanu s príslušným esterom kyseliny ftalovej či maleinovej je možné...

Polyvinylacetátová lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259292

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forró Juraj, Mariothová Marianna, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, úpravu, sklenených, lubrikácia, polyvinylacetátová

Text:

...prísady, ktoré plnia viacej funkcií.Pri aplikačnom výskume sme zistili, že uvedené podmienky v plnej miere spĺňa lubrikácia podla vynálezu.vynález popisuje polyvinylacetátovú lubrikáciu na úprave sklenených vlákien pre výstuž nenasýtených polyesterových živic.Podstata riešenia spočíva vtom, že sa skladá z 0,7 až 2 hmotnosti sušiny polyvinylacetátovej disperzie, 01, až 0,8 hmotnosti kvartérnych oxyetylovaných aminov obecného vzorca2 e...