Patenty so značkou «ložiskových»

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288324

Dátum: 09.12.2015

Autori: Zajac Jozef, Jurko Jozef, Novák-marcinčin Jozef, Panda Anton

MPK: G01B 5/08

Značky: otvorov, válcovitosti, ložiskových, merania, vnútorných, krúžkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vnútorných ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej sú osadené pevné dotyky (2) a meracie dotyky (3) a (4). Poloha meraného vnútorného ložiskového krúžku (5) je na základovej doske (1) zaisťovaná obidvoma pevnými dotykmi (2) a meracími dotykmi (3) a (4). Merané hodnoty odčítavame na analógových číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych...

Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7067

Dátum: 01.04.2015

Autori: Prislupčák Marek, Ružbarský Juraj, Pandová Iveta, Mrkvica Ivan, Jurko Jozef, Panda Anton, Zajac Jozef

MPK: B24B 11/08

Značky: oporných, spôsob, kuželíkových, ložísk, ložiskových, brúsenia, krúžkov, náročných, uložení, čiel, vnútorných

Text:

...kuželíkových ložísk. Je to ale drahé riešenie, keďže kvalitný stroj na túto operáciu stojí rádovo niekoľko miliónov EUR. Navyše, ak ložiskárskej spoločností takýto stroj chýba, je problematické vyrábať ložiská do najnáročnejších uložení pre najnáročnejších (najmä automobilových) zákazníkov,keďže štandardnými brúskami a kotúčmi je technicky problematické dosiahnuť požadovanú drsnosť na oporných čelách R, 5 0,04 m. Navrhované technické...

Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov a polotovar na výrobu ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288223

Dátum: 11.09.2014

Autori: Droščin Josef, Donič Tibor

MPK: F16C 33/30, B21K 1/02, B21D 53/16...

Značky: kovací, výrobu, nástrojový, systém, polotovar, ložiskových, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov sa skladá z rotačného lisovacieho tŕňa a matrice s rotačným otvorom, ktoré sú upnuté v lisovacom zariadení. Lisovací tŕň (2) a matrica (1) sú zoradené v jednej osi. Lisovací tŕň (2) má na svojej spodnej časti prvé osadenie (2a), na ktoré sa napája vonkajšia rotačná plocha (2b) so zakrivením končiaca pri vonkajšom osadení (2c). Za osadením (2c) nasleduje ďalšia plocha (2d) napríklad na...

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288215

Dátum: 07.07.2014

Autori: Matija Rudolf, Panda Anton, Jurko Jozef, Pandová Iveta

MPK: G01B 5/00

Značky: krúžkov, vonkajších, válcových, spôsob, ploch, ložiskových, kuželovitosti, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vonkajších ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej je umiestnená prizma (2) s osadenými meracími dotykmi (3) a poloha meraného ložiskového krúžku (6) je zaisťovaná prítlačným dotykom (7). Merané hodnoty snímajú dotykové odchýlkomery (4) a (5) na aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného ložiskového krúžku (6).

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6582

Dátum: 04.11.2013

Autori: Novák-marcinčin Jozef, Panda Anton, Jurko Jozef, Zajac Jozef

MPK: G01B 5/12

Značky: válcovitosti, otvorov, ložiskových, merania, vnútorných, krúžkov, spôsob

Text:

...Taktiež manipuláciou a ustavovaním krúžku do druhej meracej polohy na malé čelo sa výrazne znižuje produktivita práce o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvam valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku a otvoru spočíva v zmene systému merania otvoru a kužeľovitostí vnútornej valcovej plochy a v konštrukčnom riešení dielenského meradla. Hlavnými časťami navrhnutého zariadenia...

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6242

Dátum: 02.10.2012

Autor: Matija Rudolf

MPK: G01B 5/00

Značky: spôsob, kuželovitosti, vonkajších, válcových, ložiskových, merania, ploch, krúžkov

Text:

...sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manipuláciou nie je zaistená meracía poloha a tým aj objektívne meranie. Taktiež manipuláciou a ukladaním krúžku do druhej polohy na malé čelo znižuje produktivitu o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvaru valcovej plochy vonkajšieho ložiskového krúžku a priemeru spočíva V zmene systému merania priemeru a kužeľovitosti...

Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov a polotovar na výrobu ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5785

Dátum: 06.07.2011

Autori: Donič Tibor, Droščin Josef

MPK: F16C 33/30, B21D 53/16, B21K 1/02...

Značky: systém, polotovar, krúžkov, ložiskových, kovací, výrobu, nástrojový

Text:

...na výrobu ložiskových krúžkov pozostáva z rotačného lísovacieho tŕňa 2 amatrice l s rotačným otvorom E, ktoré sú upnuté v lisovacom zariadení. Lisovaci tŕň g a matrica l sú zoradené v jednej osi, pričom lisovací tŕň 2 má na svojom spodku prvé osadenie Q, na ktoré sa napája vonkajšiarotačná plocha za so zalcrivením a končiaca pri vonkajšom osadení 2 c. Za osadením 2 c nasleduje ďalšia plocha 2 i napríklad na upnutie lisovacieho tŕňa 2 do...

Spôsob a zariadenie na meranie ložiskových prúdov v elektrickom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13013

Dátum: 15.07.2009

Autori: Haring Tapio, Pekola Jari, Mäki-ontto Petri

MPK: G01R 31/34, G01R 31/12

Značky: prúdov, elektrickom, spôsob, meranie, stroji, ložiskových, zariadenie

Text:

...v nezávislom patentovom nároku 1, a zariadenie, tak ako je definované v nezávislom patentovom nároku 4, na meranie ložiskových prúdovEP 2 300 839 34333,v elektrických strojoch tým, že sa detegujú RF signály spôsobené elektrickými výbojmi.0010 Ďalšie aspekty tohto vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch.0011 Tento vynález poskytuje spoľahlivé a presné údaje v pripade, že vysokofrekvenčné napätia, ktoré pochádzajú od...

Spôsob vyhľadávania povrchových defektov, najmä ložiskových krúžkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285659

Dátum: 30.04.2007

Autori: Kůr Boris, Kůr Jan, Hain Miroslav, Bartl Ján

MPK: G01B 11/30, G01N 23/00

Značky: defektov, zariadenie, tohto, vykonávanie, krúžkov, povrchových, ložiskových, najmä, spôsob, vyhľadávania, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhľadávanie spočíva v tom, že sfokusovaný lúč lasera (1), dopadajúci na vyšetrovaný povrch (8) krúžku, sa pri dopade na defekt rozptyľuje do okolia. Časť rozptýleného zväzku je snímaná fotodetektorom (4). Elektrický signál z fotodetektora (4) sa po spracovaní v elektronických obvodoch vyhodnotí počítačom prostredníctvom špeciálneho softvéru, prípadne špeciálnou elektronickou vyhodnocovacou jednotkou. Pri snímaní dokonalého povrchu sa objavuje...

Zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268741

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyčichl Jaroslav, Chroust Jiří

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: vedení, válců, zařízení, pracovních, ložiskových, těles, stolic, válcovacích

Text:

....Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že seatává z nosných desek, upevněných na stojanech válcovacích stolic kolíky a spojovacími šrouby a opatřených jednak bočními klíny a jednak válcovými otvory, ve kterých jsou zasunuty nosné čepy bloku předohybu. Bloky předohybu jsou pak pevně spojeny upevňovacími šrouby se stojany a jsou...

Přívod mazacího média do ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267446

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyčichal Jaroslav

MPK: B21B 31/07

Značky: těles, media, válců, přívod, stolic, ložiskových, válcovacích, pracovních, mazacího

Text:

...vstupního otvoru gg mazacího méd 1 a~v protilehlé stěně lišty 1 ložiskového tělesa lg pracovních válců gg, která je opatřena náběhovou plochou ll. Náběhovými plochami Lg je též opatřeno kruhové vybrání LZ- V odstupñovaném vybrání gg bloku lg stojanu gg válcovací stolice je naklápivě uloženo duté Uálcovací těleso Z s přírubou Z. což umožňuje tlačná pružina §, opřená jednak o regulační kroužek §, uložený v odstupňovaném vybrání zá a jednak o...

Způsob čištění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 265067

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Pavel, Havel Zdeněk

MPK: B24B 1/00, B08B 7/00

Značky: způsob, ložiskových, čištění, kuliček

Text:

...kuliček 2 poslední lapovací operace, prášok ke kuličkám přilne. V dalším průběhu odvelování anorganický prášek pohlcuje lapovaoí kapelinu. Tim se snižuje jeho přílnavost k povrchu kuliček a prášek samovolně odpadává.vynález jekombůmcaudww fyzikálních vlastností. První je schopnost anorganického prášku ebsorbovat tekuté ropné produkty. Druhou vlastností je charakter vezby mezi lesklým povrchem kuliček a práškem. Pokud jsou na povrchu...

Spôsob výroby ložiskových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261682

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Jiří, Baxa Jozef, Révus Miloš, Šilhár Stanislav, Jex Ján

MPK: C10G 67/04

Značky: ložiskových, spôsob, výroby, olejov

Text:

...nižšou teplotou tuhnutia, alebo reextrakciu extraktu pre pripravu oleja pre gumárenske účely.Teploty tuhnutia extraktov a najmä reextraktov možno i miernou hydrogenłačnou rafinácí-ou na sírnikových katalyzátonoch typu Ni-Mo, Co-Mo, Ni-W znížiť približne o 8 °C čsl. autorské osvedčenie č. 193731). V prípade materiálov ako sú extrakty a najmä reextnakty vyrobené z parafinických rôp teplota tuhnutia nie je typickou pravou teplotou tuhnutia je tu...

Zařízení pro sevření ložiskových těles pracovních válců poutní stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256224

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukáš Josef, Svačina Eduard

MPK: B21B 21/00

Značky: zařízení, válců, těles, sevření, stolice, ložiskových, poutní, pracovních

Text:

...obr. 4 je řez s uchycením siloválce.zařízení pro sevření ložiskových těles v příkladném provedení podle vynálezu sestává ze dvou svislých ložiskových líšt 3 a to z přítlačné lišty g ložiskového tělesa gł horního pracovního válce l a z přítlačné lišty § ložiskového tělesa gl dolního pracovního válce g. O jednu i druhou přítlačnou lištu § přilehlou k boční ploše příslušného ložiskového tělesa gl, jsou opřeny svým čelom dvě vodorovné tyče 1,...

Zařízení pro axiální zajištění ložiskových těles pracovních válců poutní stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255848

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lukáš Josef, Svačina Eduard

MPK: B21B 31/07

Značky: válců, stolice, pracovních, zařízení, zajištění, ložiskových, axiální, poutní, těles

Text:

...poutní stolice v příklad ném provedení podle vynálezu. sestává ze dvou párů vodioích rámů 3 uložených mezi kladkamiQ upevněnými k rámu g stolice a uchycenými víky 1 přichycenými k ložiskúm na rámu g stolice. Vodicí rámy 3 jsou opatřeny svislými vodicími lištami 3 s úkosem na své jedné straně, kterou jsou vodicí lišty g přilehlé k úkosu, vytvořenému na vodicí ploše výstupků li, vytvořenýchna ložiskových tělesech 3 pracovních válců l.Každý...

Zariadenie na pretržité kalenie kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236214

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dominik Jozef, Prívara Ľudovít

MPK: C21D 9/40, C21D 1/63

Značky: zariadenie, súčiastok, najmä, ložiskových, kalenie, krúžkov, kovových, pretržité

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pretržité kalenie podľa vynálezu je určené pre také druhy kalenia kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov, u ktorých sa z fyzikálnometalurgických dôvodov vyžaduje v danom okamžiku určitá modifikácia priebehu ochladzovania, ako je to napr. u prerušovaného termálného rsp. bainitického kalenia. Podstata zariadenia na pretržité kalenie podľa vynálezu spočíva v tom, že kaliaca vaňa je opatrená temperovacím zvonom, ktorým možno...

Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254169

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gutt Ján, Berger Ján

MPK: F16C 43/06, B23Q 7/10

Značky: zariadenie, klietok, ložiskových, orientovanie

Text:

...otočnú hlav-u a na obr. 5 jeprevedený rez ložiskovej klietky určenej k orientácii.Zariadenie na orientovanie ložiskových klietok je zložené z prívodného žlabu 18,spinača 24, otočnej hlavy 14, pridržiavače 15, zarážky 16, pružiny 27, dosky 17, hydraulického valca 2, piestnice 3, spojky 4, 4axiálneho ložiska 5, hriadela B, priečneho hydraulickěho valca 7, otáčacej piestnice 8,ozubeného hrebeňa 9, prevodovky 1, ozubených kolies 10, 11, 12,...

Zariadenie na kontrolu ložiskových drážok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247254

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holeeek Rudolf, Novák Alois, Hylš Miroslav

MPK: G01B 11/30

Značky: drážok, zariadenie, kontrolu, ložiskových

Text:

...pre vonkajšiu ložiskovú drážku v ose s korekčným okulárom umiestneným za hranolom a pred vidi.kónom spojeným s televíznym monitorom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi kondenzorom a hranolom zasahujúcím do poloviny svetelného zväzku zdroja svetla je umiestnená záklopka pre vymedzenie svetelného zväzku na objektívy.Vynález zariadenia na kontrolu ložiskových drážok umožňuje nedeštrukčne kontrolovat drážky...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: H02K 5/15

Značky: stroje, způsob, ložiskových, točivého, elektrického, výroby, štítu

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...

Dávkovacie zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246422

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streeko Július, Hlinšťák Karol, Mikula Oldoich

MPK: F16C 33/34

Značky: utieranie, dávkovacie, valčekov, zariadenie, ložiskových

Text:

...valca, čím nahradzuje samostatne pohony obidvoch mechanizmov bez ďalšej synchronizácia. Zariadenie umožňuje súčasne pri vypúšťaní stály styk otieracieho pása s povrchmi čistených valčerkov, čim nezanecháva znečistené stopy na utrenýc-h ložiskových valčekoch V zariadení. jednoduchou synchronizácíou obidvoch pohybov zvyšuje predmet vynálezu i produktivitu práce celého zariadenia.Na pripojenom výkrese je schemiaticky zobrazené zariadenie...

Snímač pracovnej plochy brúsneho kotúča pri brúsení ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244344

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldoich

MPK: B24B 19/06

Značky: snímač, plochy, brúsení, pracovnej, brusného, kotúča, krúžkov, ložiskových

Text:

...ložiskový krúžok s pripevnenou radiälnou pákou má v priechodzej radiálnej drážke upnutý snimaci element hrúbky 0,1 až 1 mm prevyšujúci jeho priemer smerom k brúsnemu kotúču o 0,05 až 2 mm.Hlavnou výhodou snímača reznej plochy brúsneho kotúča pri brúseni ložiskovýchkrúžkov spočíva v možnosti stanoviť oddelene velkosť vplyvu orovnania a brúsenia na presnosť tvaru brúsenej plochy. Toto umožňuje operativnejšie eliminovať stupeň vplyvu...

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček do kontrolního místa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239129

Dátum: 01.11.1987

Autori: Štván Jaromír, Krob František

MPK: F16C 43/04

Značky: ložiskových, zařízení, kuliček, místa, přivádění, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká mechanické části automatické třídičky pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček. Řeší přivádění kuliček do kontrolního místa a jejich předchozí vzájemné oddělování pomocí zařízení o minimálním celkovém počtu výměnných součástí. Zařízení je tvořeno tělesem (l), na jehož vrchní straně je otevřený žlábek tvořený šikmými stěnami (2, 3) pro vedení kuliček zakřivený tak, že úhel mezi tečnou k průsečnici šikmých stěn (2, 3) a...

Zařízení k vymezení ovality vývrtu ložiskových uzlů pro uložení klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247420

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mach Karel

MPK: F16M 1/025

Značky: uzlů, klikových, ložiskových, ovality, vymezení, uložení, vývrtů, zařízení, hřídelů

Text:

...je vytvořen boční šroub, procházející zámkom dělící roviny skříně a výměnnou boční vymezující podložkou, vloženou mezi boční plochu spodní části zámku u skříně a boční plochu epodní části zámku u ložlekového tělesa, kde předem odzkoušenými dímenzemi vymezovací podložky je tvořeno vymezování ovality vývrtu horního a spodního dílu ložiskového tělesa do kruhového tvaru pro klikový hřídel při dotažených kotevních šroubech.Výhodou tohoto...

Rozpěrka se šroubovací aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250540

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: předepnutí, zejména, aretaci, hydroalternátorů, ložiskových, šroubovací, rozpěrka, hvězd, ramen, konstrukcí, nastavení

Text:

...závitem, na němž je našroubována aretační matice a jednak na straně odvráceně od čepu tvarovým vybránim. V něm je uložena jedna strana pružného hydraulického membránoveho členu, který je opatřen proti sobě umístěnými přivodním šroubem a odvzdušňovacím šroubem, uloženými ve vybráních na bočních stranách opěrné desky. Druhá strana pružného hyd 4raulického membránového členu je uložena v dutině opěrné desky.Výhodou rozpěrek se šroubovací...

Způsob dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232084

Dátum: 01.04.1987

Autori: Laštovička Zdeněk, Daněk Radoslav

MPK: B24B 11/00

Značky: dokončování, zařízení, ložiskových, tvarovaných, způsobu, tohoto, provádění, způsob, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků. Čela jsou dokončována funkční plochou pružně přitlačovaného hrncovitého brousicího kotouče, jehož osa otáčení je odkloněna od osy otáčení válečku, od jehož rotace je odvozena rotace brousicího kotouče pružně přitlačovaného k čelu válečku prostřednictvím tlačného členu. Odklon brousicího kotouče je umožněn natáčivým uspořádáním tělesa, v němž je uložen otočně a...

Rozpěrka s klínovou aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249446

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: aretaci, předepnutí, rozpěrka, ramen, zejména, hvězd, ložiskových, klínovou, hydroalternátorů, nastavení, konstrukcí

Text:

...k připevaení rorplrky. Prave eplñnć deska 2 je pevne spojená s pravým koncom válcoveho krytu LQ výŕeey 31,. Keni levý konce válcovdho krytu m a činnou doskou 3 je vüle 33.la obr. 2 je opět prulný hydraulický membránový člen j, vložený mezi dinnou desku 3 a levou« oplrnou desku z spojenou s horní a dolní podpěrou 5, g gr jejich vybrání je vloženprvní půlväloc 4,. lezi nim a opěrkou ,u je vložan klín 5. Podelná osa druhého půlválce i je proti...

Zapojenie na vyhodnotenie rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236053

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bartl Ján, Sudek Ján, Krušinský Dušan, Liegler Jaroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: rozloženia, zapojenie, vyhodnotenie, povrchových, guličiek, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia na vyhodnotenie rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek pomocou dupligramu a histogramu v interferenčnom mikroskope. Vynález spadá do oblasti optiky - interferometrie a jeho praktické využitie bezprostredne súvisí s presným strojárstvom. Účelom vynálezu je urýchliť' spresniť a zobjektivizovať vyhodnotenia rozloženia povrchových vád ložiskových guličiek, kontrolovaných pomocou interferenčného mikroskopu pre...

Nástroj s vymeniteľnými razníkmi pre razenie značenia ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233484

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kysucký Tibor, Heinrich Ivan, Majerčík Anton

MPK: B25D 5/00

Značky: ložiskových, značenia, nástroj, razníkmi, vyměnitelnými, razenie, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru valivých ložísk. Rieši konštrukciu nástroja pre razenie značenia ložiskových krúžkov. Podstata nástroje s vymeniteľnými razníkmi pre razenie ložiskových krúžkov spočíva v tom, že razníky so zhotovenými znakmi, alebo skupinou znakov sú upravené v obvodových vybraniach na roztečnej kružnici unášacej a strediacej výmennej vložky spojenej s upínacou doskou skrutkami pričom vo vybraniach vložky sú razníky upevnené skrutkami s...

Řídicí prvek pro stabilizaci mechanického odvalování kuliček v kontrolním místě u automatů na kontrolu a třídění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 232906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šnajdr Jaroslav, Rábl Josef, Šindelář František, Husák Václav, Müller Vladimír

MPK: F16H 53/00

Značky: ložiskových, místě, třídění, mechanického, odvalování, stabilizaci, kontrolním, prvek, řídící, automatu, kuliček, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stabilizaci kuliček během jejich odvalování při rozměrové a defektoskopické kontrole a tím i ochranu defektoskopické sondy před jejím poškozením v důsledku vyskočení kontrolované kuličky z kontrolního místa. Stabilizace se dociluje tím, že kulička uložená během odvalování a kontroly na třech elementech kontrolního místa má ve čtvrtém směru zahrazenu cestu proti vyskočení z tohoto kontrolního místa a to podávacím segmentem, který...

Vodivé propojení ložiskových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 227833

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hřivna Miloslav

Značky: ložiskových, vodivé, propojení, skříní

Zhrnutie / Anotácia:

Vodivé propojení ložiskových skříní pojezdu kolejových vozidel vyznačené tím, že ložiskové skříně (4) všech dvojkolí (5) jsou vzájemně vodivě propojeny vodičem (1) o nízkém elektrickém odporu k rámu vozidla (6), přičemž ložiskové skříně (4) téhož dvojkolí (5) jsou vzájemně příčně propojeny vodičem (2) o nízkém odporu a navzájem mezi sebou jsou podélně propojeny vodičem (3) o nízkém odporu mezi ložiskovými skříněmi (4) všech dvojkolí (5)...

Zařízení k axiálnímu ustavení řídicí kladky třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228427

Dátum: 15.04.1986

Autor: Stloukal Jan

Značky: řídící, kladky, kontrolu, kuliček, ustavení, povrchovou, ložiskových, axiálnímu, zařízení, třídiček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k axiálnímu ustavení řídicí kladky třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček ve vidlici její páky a k vymezení její axiální vůle, vyznačené tím, že vidlice páky (2) má v každém z ramen (1) upraven otvor (3), a tyto otvory jsou souosé a opatřené každý vnitřním závitem, v němž je uložen dutý šroub (4) s vroubkovanou přírubou (5), přičemž v každém dutém šroubu (4) je uspořádáno jedno z ložisek (6) řídicí kladky (7) a ke každému...

Spôsob určovania opálených miest ložiskových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225887

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bartl Ján, Kružinský Dušan

Značky: určovania, spôsob, opálených, ložiskových, súčiastok, miest

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob určovania opálených miest ložiskových súčiastok, vyznačujúci sa tým, že kontrolovaná ložisková súčiastka (1) sa vloží do striedavého elektromagnetického poľa, vytvoreného elektromagnetickou cievkou (2), napájanou z elektrického zdroja (3) prúdu, pričom rozloženie teplotných oblastí vznikajúcich ako d(sledok hysteréznych strát v materiáli ložiskovej súčiastky (1) sa sníma termovíznou kamerou (4) a zobrazuje sa na farebnom monitore (5) na...

Zariadenie na triedenie presných súčiastok najmä ložiskových krúžkov podľa tolerancie priemeru diery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222014

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bočej Peter, Sidor Ján

Značky: ložiskových, najmä, krúžkov, tolerancie, diery, priemeru, triedenie, přesných, podľa, súčiastok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie presných súčiastok je určené k automatickému triedeniu presných súčiastok, najmä ložiskových krúžkov podľa požadovanej tolerancie priemeru diery krúžkov. Jeho podstatu tvorí jednostranne uzatvorený presúvač opatrený vo vzdialenosti väčšej ako šírka meranej súčiastky od jeho vnútorného čela výsuvným kolíkom a jednostranne zhora od vnútorného uzatvoreného čela presúvača po výsuvný kolík šikmým násypným otvorom pre jeden...

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček ke kontrolnímu místu automatických třídiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 225791

Dátum: 01.07.1985

Autor: Stloukal Ivan

Značky: zařízení, kuliček, místu, automatických, ložiskových, kontrolnímu, třídiček, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček ke kontrolnímu místu automatických třídiček pro jejich povrchovou kontrolu a pro jejich vzájemné oddělování před kontrol ním místem, vyznačené tím, že pozůstává ze dvou bočnic (1, 2), majících každá z nich v k sobě přivrácených svislých plochách upravenou drážku (3, 4) ve tvaru písmene V pro vedení kuliček, tvořenou přímou částí a na ni pod tupým úhlem navazující další přímou částí, přičemž prvá drážka...

Zariadenie na odstraňovanie rovných úsekov tenkostenných ložiskových púzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 215619

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jursa František, Kostka Peter, Ružička Kamil

Značky: púzdier, úsekov, zariadenie, rovných, tenkostenných, ložiskových, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odstraňovanie rovných úsekov z tenkostenných veľkorozmerových ložiskových puzdier vytváraných z pásu viacvrstvových klzných materiálov. Účelom vynálezu je odstraňovanie rovných úsekov veľmi jednoduchým spôsobom, pričom sa zabezpečuje kruhovitosť puzdier v mieste styku zakružovaním vyrobeného puzdra. Podstatou vynálezu je zariadenie, ktorého konštrukciu najlepšie charakterizuje obr. 2, kde tvarovaný pás 5 je držaný...

Uloženie horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214913

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bakalík Jozef

Značky: stroja, teliesok, horného, kotúča, uloženie, opracovanie, guľkových, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovno merného rozloženia pracovného tlaku pri opracovaní guľkových ložiskových teliesok. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou uloženia horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok, ktoré pozostáva z dvojdielného púzdra tvoreného hornou častou 4 a dolnou časťou 5. Tieto sú opatrené závitom 8 pre upevnenie v otvore nosiča 6 a vnútornou guľovou plochou 9 pre uloženie guľovej nosnej časti 3...

Zariadenie na zalisovanie krytov do ložiskových otvorov a zaolejovanie týchto otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214953

Dátum: 15.09.1984

Autor: Korytár Ján

Značky: otvorov, ložiskových, týchto, zariadenie, zalisovanie, zaolejovanie, krytov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zalisovanie krytov do ložiskových otvorov a následné zaolejovanie týchto otvorov pre ďalšiu montáž. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na zalisovanie krytov do ložiskových otvorov a za olejovanie týchto otvorov, ktorého podstatou je, že na nosnej doske upevnene na piestnici lisovacej jednotky je pevne uchytené ovládacie rameno na dolnom konci opatrené kladkou a staviteľný doraz. Na pracovne doske je upevnená...