Patenty so značkou «lože»

Strojní čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 270221

Dátum: 13.06.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, čistička, strojní, lože

Text:

...k čištění, opatřený pohonem pro pohyb v opačněm směru než je směr dopravy štěrku v přiřazené sítové jednotce.S takto uspořádanými nekonečnými dopravními pásy pro každou sítovou jednotku lze přicházející štěrk, určený k čištění, dopravovat nezávisle na směru dopravy dopravního pásu, jenž vede štěrk do sítového ústrojí, v opačném smyslu než je smysl pohybu sítových jednotek, až ke vhazovacímu místu. Následkem toho dochází k silnému nárazu...

Přepážka motorového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 269336

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Pavel, Špirakus Milan

MPK: B64D 27/02

Značky: lože, motorového, přepážka

Text:

...spočivá v too, že ko každému z vodících profilo je přivařano přidevná rameno, přičemžkonce přidsvných raaen jsou epojeny apojovací výztužnou vzpěrou. Výztužná vzpěra može být opatřana na jednom nebo obou koncíoh sořizovacin šroubem.Výhodou navrženáho uspořádáni je jsdnoduchoat konstrukce unožňujici pevná spojeni obou přídavných roman přepážky motorového loža navzájom při zachování snadné montáže motoru do motorového ložo, neboř spojovací...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266557

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, lože, pojízdná, štěrkového

Text:

...je zajištěn velmi rychlýPodle dalšího výhodného provedení vynálezu jsou vibrační a výškové přestavovací pohony obou sítových soustav uzpůsobeny pro vzájemně nezávislé ovládání. Tím lze hospodárným způsobem provést přizpůsobení podle různého stupně znečištění štěrkového lože změnou prosévacího výkonu, s to odpojením nebo připojením druhé sítové soustavy. Nezávislé ovládání výškových pfestsvovacích pohonů, která slouží k přestavování příčného...

Po koleji pojízdný stroj pro zhutňování štěrkového lože koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266553

Dátum: 12.01.1990

Autori: Theurer Josef, Hansmann Johann

MPK: E01B 27/17

Značky: štěrkového, kolejí, lože, pojízdný, koleje, zhutňování, stroj

Text:

...příznivý vliv vibrací, přenášených agregátem pro stabilizaci koleje, na proces podbíjení, což umožňuje vysoce kvalitní podbíjení koleje.Zvláště účelná varianta provedení spočívá V tom, že aqregát pro stabilizací koleje,upravený v pracovním směru za podbíjecím agregátem, je spolu s ním a s agregátem pro zdvihání a vyrovnávání koleje, upraveným před podbíjecím agreqátem, uspořádán na rámu stroje mezi dvěma podvozky stroje.Toto vytvoření...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266502

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novotný Jiří, Pospíšil Bedřich, Svoboda Miloslav, Němec Josef, Pohanka Vladimír, Lášek Bohuslav, Fetter Jiří, Jirák Jaroslav, Heteš Karel

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, lože, samohybná, štěrkového

Text:

...štěrkového lože (obr. 1) pojíždí na dvou podvozcích gg, na nichž je umístěn rám gg nesoucí veškerá zařízení nutná pro vlastní činnost stroje.Těžicí okruh l sestává ze žlabů ll, v nichž je veden těžící řetěz lg. Žlaby ll jsou uloženy v kyvném rámu lg, který zasahuje do násypky lg, jejíž spodní část ústí na štěrkový dopravník lg.Třídicí okruh g je tvořen především třídičem gg, který je uložen ve spodní části otočněna čepu 23 a V horní části...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266309

Dátum: 13.12.1989

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

MPK: E01B 27/10

Značky: lože, štěrkového, čistička, pojízdná

Text:

...se dále vyznačuje velmi malými nároky na prostor ve směru napříč k podélné ose stroje a také tou skutečností, že urovnávací řetězy lze při přípravě stroje na počátkua na konci pracovní jízdy prostým vykývnutím paralelogramového vedení přestavět z dopravní polohy, ve které jsou uloženy pro zajištění přípustného profilu a v dostatečně vzdálenosti nad rovinou koleje, do příslušné pracovní polohy v požadované vzdálenosti pod rovinou kolojo. Soiení...

Zhutňovač štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 265195

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: E01B 27/20

Značky: lože, zhutňovač, štěrkového

Text:

...kol.Příkladné provedení vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkový boční pohled na stroj.Obr. 2 je půdorysný pohled na pracovní podvozek z obr. 1. Obr. 3 je částečným řezem A-A z obr. 1.Na rámu 33 stroje je pomocí přítlačného mechanismu 3 zavěšen pracovní podvozek l. V rámu 33 je souměrně k pracovnímu podvozku l pevně zabudována zátěž 33. Vlastní pracovní podvozek l je v podélné ose rozdělen na dvě...

Vícestupňová reakční soustava pro pohyblivé katalytické lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247194

Dátum: 16.05.1988

Autori: Greeenko Alexadd, Šantrueek Jaroslav, Vachuda Jioí

MPK: B01J 8/12

Značky: lože, soustava, vícestupňová, katalytické, pohyblivé, reakční

Text:

...prstencovj zadržovací phstor, kolem něhož je rozváděcíprostor a který má vnitřní volný prostor omezený vnit. m zadtžovacím sítem. Dále nejspodnější reaktorová sekce obsahuje horní přepážku, krcrá zakrývá prster ovou zadržovací sekci pro katalyzátor, a prstencový kanál pro kôtäly 7 JuuE, který je omezen vnitŕnímPodle dalšího provedení vynálezu sestává několikastupňcvá soustava ze svislé protáhlé uzavřené nádoby, v níž jsou nad sebou 5...

Očišťovací zařízení s prorážedlem kleneb štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 255968

Dátum: 15.04.1988

Autori: Salfický František, Čeřovský Miloslav, Zimová Alena, Mayerberger Štefan, Němc Josef, Jirák Jaroslav, Moravec Zdeněk

MPK: E01B 27/10

Značky: kleneb, štěrkového, prorážedlem, očišťovací, zařízení, lože

Text:

...zdviženo pomocí dvou pneumatických válců k rámu strojní Čističky a zajištěno čepy. Do pracovní polohy je zařízení těmito válci po odjištění čepů spuštěno a přitlačeno ke koleji.Na přiložených výkresech je znázorněno provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 očiščovaoí zařízení a prorážedlo kleneb štěrkového lože je v náryse.Na obr. 2 je očišřovací zařízení a prorážedlo kleneb štěrkového lože v půdoryse.V rámu l zařízení, který je svařen...

Zařízení pro oddělování velkých předmětů z vytěženého materiálu štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 255281

Dátum: 15.02.1988

Autori: Němec Josef, Mayerberger Štefan, Moravec Zdeněk, Salfický František, Čeřovský Miloslav, Zimová Alena

MPK: E01B 27/06

Značky: veľkých, oddělování, předmětů, štěrkového, materiálů, zařízení, vytěženého, lože

Text:

...práci.Na přiložených výkresech je znázorněno provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je zařízenípro oddělovánívelkých předmětů v náryse i půdoryse a jeho umístění Ve stroji. Na obr. 2 je sestava pevného roštu v nárysu a půdorysu. Na obr. 3 je sestava pohyblivého roštu v nárysu a půdorysu.Na výstupním konci dopravníku l vytěženého materiálu v rovině uložení vratného bubnu je v rámu dopravníku uložen pevný rošt 3 zařízení. Pevný rošt Q je...

Zásobník štěrku, zejména pro strojní čističky štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 254550

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hladík Milan

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, zásobník, štěrku, lože, čističky, zejména, strojní

Text:

...neokrouhlý kotouč ji, který se opírá o rám 3 napí~ náku 55. Natočením rukojetí 39 a jejím zajištěním pojištovacím čepem 53 se unášecí řetěz Ä udržuje v předepsaném předpětí.Unášecí řetěz l se skládá z řetězovýoh článků łł, jejichž otvory procházejí čepy äg. Na každém čepu gg je na jeho vnitřním osazení QA postupně nasazen distanční kroužek äł a dvojice unášečů äâ, mezi nimiž je kladka gg pojíždějící po vedení lg na rámu lg s opěrkou lg....

Nivelační zařízení s centrálním měřicím a řídicím pracovištěm, zejména pro kolejové stroje na čištění štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 254366

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vančura Bohumil, Rotrekl Jiří

MPK: E01B 35/08

Značky: centrálním, řídicím, zejména, zařízení, stroje, nivelační, měřícím, čištění, kolejové, pracovištěm, lože, štěrkového

Text:

...gg, 1, 42, které jsou napojeny spojovacímikabely 31 na měřicí ústrojí ál centrálního měřicího a řídicího pracoviště gg. Kamera 52 je umístěna nad zadním podvozkennłl aje určena pro sledování rozdělování štěrku v rozdělovači 33 štěrku a sledování činnosti srovnávacího ústrojí gg. Kamery gł, gg jsou umístěny napevné podpěře lg dopravníku, přičemž kamera gł slouží pro sledování zásoby štěrku V zásobníku gl štěrku, kamera 53 sleduje činnost...

Krytované lože brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nimeeek Zdenik

MPK: B24B 41/02

Značky: stroje, brousicího, lože, krytované

Text:

...na alespoň jednu instalační sekci podle druhů a počtu rozvádáných energií, s podle druhů níatůlých mechanismů. Vnäjäí tvar lože vytváří alespoň jeden kryt kanálu, ktorý instalační kanály usavírá, přičemž můžebýt proveden jako snímateląý.Krytovená lože brousícího stroje lze využít zejména vo etavbä loží brousícícn strojů svládtá tu, kde je vyžedováno množství instalací, di potrebe aajiltdní nočná přístupnosti. pri montáži, nařízení a...

Způsob odstraňování uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245371

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mazák Milan

MPK: C02F 5/08

Značky: uhličitanu, lože, odstraňování, filtračního, způsob, pískových, filtru, vápenatého

Text:

...obsahující 2,5 až 4 kyselinu solnou.vynález umožňuje udržovat kapacitu pískových filtru na jmenovitě hodnotě, aniž by se muselo přistupovat k jejich výměnám, a rovněž udržuje čířicí reaktory a potrubí prostě inkrustů.Tímto způsobem lze i při alkalickém číření vody udržovat čisticí stanice neustále na projektovaných parametrech. Doprovodnou výhodou je dále skutečnost, že se tímto pozitivně řeší problémy s odpadními vodami, do nichž byla...

Zahrabávací zařízení strojní čističky štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 243182

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krabec Zdenik, Resl Jioí

MPK: E01B 27/02

Značky: zahrabávací, zařízení, čističky, strojní, lože, štěrkového

Text:

...zařízení je Vytvořeno jako samostatné pracovní ústrojí čističky, které je pomocí závěsného zařízení přestavítelně uchyceno v rámu stroje na boku čističky. závesné zařízení umožňuje jednak vodorovný a svislý posuv zahrabávacího zařízení v rámu stroje a jednak jeho pootočení kolem vodorovně vysouvatelného závěsného ramene.Uvedené možnosti posuvů a pootočení dovolují zaujetí potřebných základních poloh zahrabávacího zařízení v...

Fluidní teplovzdušné lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 250341

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlček Vladimír, Hadač Jiří, Spurník Mirko

MPK: B65G 53/38

Značky: teplovzdušně, fluidní, lože

Text:

...polystyrénu fluidním .ložem může být předpěněný polystyrén použit ke konečnému zpracování za dvě až čtyři hodiny přirozené kondicionace ve zracích silech. Tím je z velké části šetřen jednak pracovní čas, zvyšuje se produktivita práce a jednak se snižují .nároky na velikost zracích sil a skladovacích prostor. Pěnový polystyrén, který prejde fluldlním ložem .podle vynálezu, je navýstupu z něj odolnější vůči mechanickému i fyzikálnímu...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 236467

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zeppelzauer Wolfgang, Fölser Karl, Riessberger Klaus, Glawisching Wilfried, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, pojízdná, štěrkového, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná čistička štěrkového lože, která má jednak rám podvozku, uložený alespoň na dvou podvozcích a opatřený zejména ústrojím pro zdvihání koleje, jednak nekonečný brázdicí řetěz, který je veden přes vratné kladky a vedení šikmo k rovině koleje a jehož napříč pod kolejovým roštem vedená příčná větev je spojena prostřednictvím hydraulického pracovního válce s rámem podvozku výškově a stranově vykývnutelně a posouvatelně, jednak ústrojí pro...

Hrabací zařízení pro strojní čističku štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247627

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štěpánek Vladimír, Müller Karel

MPK: E01B 27/02

Značky: lože, strojní, hrabací, zařízení, štěrkového, čističku

Text:

...pro strojní čističku štěrkového lože podle obr. č. 1 a č. 2 sestává z otočné prstově hrabací lištył a bočního dopravního žlabug kloubově spojených hřídelem 3 otáčecího ústrojí hrabací lišty s pohonem 3 a dále z hrabacího pásu§ se samostatným elektromotorickým pohonem Q.Na posuvném konci prstové hrabací lišty je umístěno napínací zařízení s napínací kladkou 1. Boční žlab je v místě kloubového spoje opatřen otočným křídlem Q k usměrnění...

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: G01B 7/02

Značky: spojitém, válcovacím, válcování, provádění, chladicí, zařízení, lože, řízení, způsobu, způsob, tyčového, odbavování, vývalků, pořadí, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...

Způsob čištění štěrkového kolejového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 235650

Dátum: 15.11.1986

Autori: Derka Petr, Novotný Jiří, Kraus Josef, Menšík Jan

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, způsob, kolejového, čištění, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování lehkých a drobných částic z celého průřezu lože bez komplikovaných demontáží a manipulací s kolejištěm. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do spodní vrstvy se sondami přivádí pulsující vzduch, který ve směru menšího odporu vytváří urychlující prostředí, působíci rozdílně na lehká a těžká zrna.

Krokové chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230182

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nykl Vítězslav, Kopec Svatopluk

MPK: B21B 43/00

Značky: lože, chladicí, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové chladicí lože, sestávající z jednoho pevného ozubeného a jednoho pohyblivého roštu, tvořeného rovnými roštnicemi, který je opatřen odvalovací kladkou, která přiléhá ve výchozí poloze pohyblivého roštu na jednu z pracovních ploch vodicí kulisy, vyznačené tím, že k pohyblivému roštu (2) je prostřednictvím táhel (3) a jednoramenných pák (4), otočně uchycených k základu (10), kloubově připevněn podávací rošt (5), tvořený nejméně dvěma...

Způsob regenerace směsného ionexového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 228306

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fáměra Jiří, Kadlec Václav, Hűbner Pavel, Kittler Jiří

Značky: lože, směsného, ionexového, regenerace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení čistoty vody získávané iontovou výměnou při použití směsného ionexového lože a současně snížení spotřeby regeneračních činidel pro regeneraci ionexů ve směsném inoxovém loži. Uvedeného účelu se dosáhne oddělením jednotlivých frakcí katexu a anexu vodou se do přídavné kolony přeplaví nejprve horní část "čistého" anexu neobsahujícího katex a do další kolony spodní část anexu A2, která obsahuje zbytky katexu. Do další...

Čistička štěrkového lože železničních tratí, zejména pod výhybkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Topol Jindřich, Pospíšil Bedřich

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, lože, štěrkového, zejména, železničních, tratí, výhybkami

Zhrnutie / Anotácia:

Pro daný účel je čistička tvořena nosným rámem se spodním rámem který pojíždí podvozky po kolejnicích. Nezávisle na sobě jsou ze stran kolejnic na nosném rámu stavitelně zavěšeny zvedací zařízení, rozrývací válce a hrabací lišty. Pod hrabacími lištami jsou stavitelně uspořádány výklopné hlavice připojené k dopravním žlabům. Výklopné hlavice sou opatřeny bočními křídly. Z dopravních žlabů se štěrk transportuje násypkami na žlabový dopravník, z...

Krokové obracecí chladící lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230107

Dátum: 01.05.1986

Autori: Tučník Drahomír, Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: B21B 43/00

Značky: lože, obraceči, chladicí, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové obracecí chladící lože, sestávající z jednoho pevného roštu tvořeného ozubenými roštnicemi a jednoho pohyblivého roštu uloženého na kladkách úhlových pák spojených se silovým ústrojím, vyznačené tím, že pohyblivý rošt (2) tvořený rovnými roštnicemi (3) je opatřen odvalovací kladkou (10), která přiléhá ve výchozí poloze pohyblivého roštu (2) na jednu z pracovních ploch (11, 11') vodící kulisy (12) uchycené k základu (13) a je kloubově...

Rošt chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 229743

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kopec Svatopluk

MPK: C21D 1/84, B22D 11/124

Značky: chladicího, rošt, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uchycení nástavců, které tvoří pracovní část roštnic stykající se s horkým materiálem, k nosné časti roštnic. Toto uchycení je provedeno bez použití spojovacích elementů. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením roštu z příčných nosníků, na nichž jsou uloženy roštnice. Na dosedacích deskách 2 nosných částí 1 každé roštnice jsou uloženy nástavce 3, které mají na spodní části vytvořen ozub 4. Tyto ozuby 4 zapadají do...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223873

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: lože, štěrkového, čistička, samohybná

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybná čistička štěrkového lože, která má na rámu podvozku upravená zařízení pro odebírání, čištění, hromadění a opětovné ukládání štěrku, jakož i dopravní za řízení a regulační a rozdělovací orgány pro upravovaný štěrk ze štěrkového lože, při čemž zásobní ústrojí vyčištěného štěrku má mezi podvozky stroje uspořádaný zásobník, vyznačená tím, že zásobník (21), spojený s dopravním ústrojím (14) dopravníkem (16) pro rozdělování štěrku a...

Souprava stroje pro úpravu koleje s ústrojími pro odebírání a čištení štěrku štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223855

Dátum: 15.04.1986

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef

Značky: štěrkového, souprava, úpravu, odebírání, štěrku, čištění, lože, stroje, ústrojími, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava stroje pro úpravu koleje s ústrojími pro odebírání a čištění štěrku štěrkového lože a pro opětné přivádění a zhutňování vyčištěného, případně přídavně přidaného štěrku a s ústrojími pro opravu polohy koleje, vyznačená tím, že za další ústrojí (19, 67) pro opětovné přivádění vyčištěného, případně přídavně přidaného štěrku (12) do prostoru (20) mezi pražci (7) je přiřazeno ústrojí (23) a tlakovými a smykovými hloubkovými zhutňovacími...

Pojízdné zařízení k rozdělování a profilování štěrku kolejového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223851

Dátum: 15.04.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: zařízení, lože, kolejového, profilování, štěrku, pojízdné, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení k rozdělování a profilování štěrku kolejového lože, s pluhovým ústrojím uloženým výškově nastavitelně na rámu a sestávajícím ze středního pluhu tvaru písmene V a z postranních pluhových ústrojí, z nichž každé je přiřazeno jedné z obou kolejnic a případně vybaveno výkyvnými vodicími členy pro štěrk, a s tunelovými kryty překrývajícími kolejnice alespoň v délce pracovní oblasti pluhu, na nichž je upevněn šikmo k ose koleje vždy...

Uspořádání ústrojí brázdicího řetězu, zejména u čističek štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223804

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: řetězů, uspořádání, štěrkového, lože, brázdicího, čističek, ústrojí, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdicí řetězové ústrojí se zařízením pro odběr štěrku, jehož dopravní nebo brázdicí řetěz je veden ve dvou podélných vodicích žlabech a v příčné větvi, které tvoří kloubový čtyřúhelník. Účelem vynálezu je umožnit odběr štěrku z pod jednoho kolejového pásu a současně podle potřeby z odbočujícího úseku štěrkového lože nebo koleje. K odebírání štěrku z úseku lože, který leží od pracovní koleje vpravo nebo vlevo nebo se rozšiřuje, jsou podle...

Lože pro vedení beranu výstředníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223363

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haruštiak Peter

Značky: vedení, lože, výstředníkového, beranu

Zhrnutie / Anotácia:

Lože pro vedení beranu výstředníkového lisu je vytvořeno jako samostatný díl, pevně spojený se stolem a opatřený vybráním pro vytvoření mezery mezi ním a střední částí stojanu výstředníkového lisu.

Pojízdný stroj pro kontinuální nivelaci a zhutňování štěrkového lože koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221263

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: stroj, nivelaci, pojízdný, lože, kontinuální, koleje, štěrkového, zhutňování

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro kontinuální nivelaci a zhutňování štěrkového lože koleje podle vztažného systému, který má pluhové ústrojí pro přivádění štěrku a urovnávání pláně po nadzdvihnutí koleje valivým a zdvihacím ústrojím uvolněného lože a za pluhovým ústrojím uspořádané zhutňovací ústrojí tvořené vibračním ústrojím a s ním spojeným zatěžovacím ústrojím, přičemž pluhové ústrojí je vytvořeno ve střední části upraveným a ve tvaru písmene V vytvořeným...

Roštnice krokového chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 224521

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubiš František, Klutka Otakar, Šlesinger Miroslav

Značky: chladicího, lože, krokového, roštnice

Zhrnutie / Anotácia:

Roštnice krokového chladícího lože, zejména pro chlazení válcovaných tlustých plechů, vyznačující se tím, že je vytvořena nejméně ze dvou pásnic (3) uspořádaných vedle sebe a navzájem spojených žebry (4), kde horní strana každé pásnice (3) je po své délce opatřena vybráními (10) se stejnými a/nebo s rozdílnými roztečemi, přičemž vybrání (10) v jednotlivých pásnicích (3) roštnic (1, 2) jsou pravidelně a/nebo nepravidelně rozmístěna a hor,ní...

Strojní čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223963

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: čistička, lože, strojní, štěrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Strojní čistička štěrkového lože s ústrojími uloženými na rámu k těžení, čištění uskladňováni a novému zavádění materiálu štěrkového lože, s dopravníky a regulačními a vodícími ústrojími pro zpracovávaný štěrk, a s pohony, ze jména hydraulickými pohony pro tato ústrojí a případně s ústrojími ke zdvihání kolejí, k urovnávání štěrku a jeho zhutňováni, vyznačená tím, že zásobník (19) stěrku, zejména zásobní nádoba (20), je spojen s řídicím a...

Krokové otáčecí chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 220357

Dátum: 15.11.1985

Autor: Semerádt Lešek

Značky: otáčecí, krokové, chladicí, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové otáčecí chladicí lože sestávající nejméně ze dvou ozubených pohyblivých roštnic má zuby obou roštnic tvarově shodné a vrcholy pat spolupracujících zubů jsou pohyblivé po shodné pohybové kružnici.

Uložení saní přesuvného stojanu na vedení vodorovného lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 223901

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sláma Pavel, Kubečka Stanislav, Janča Bohumil

Značky: vodorovného, vedení, sání, stojanu, přesuvného, uložení, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení saní přesuvného stojanu na vedení vodorovného lože těžkých obráběcích strojů, s nepředepínatelnými valivými hnízdy v tomto uložení, vyznačené tím, že na každé straně lože (2) je mezi dvěma krajními valivými hnízdy (3) uspořádáno na pružné desce (5) ještě třetí valivé hnízdo (4), přičemž krajní valivá hnízda (3) jsou na stranách odvrácených od vodicí plochy lože (2) opatřena příložkou (8), která je prostřednictvím kuličky (10) mezi...

Způsob ovládání fluidního lože pro zpracování výrobků, například pro tepelné zpracování skleněných výrobků, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219883

Dátum: 15.09.1985

Autor: Ballard Geoffrey Martin

Značky: tepelně, způsob, provádění, sklenených, tohoto, výrobků, zpracování, ovládání, lože, zařízení, způsobu, fluidního, například

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený způsob a zařízení pro ovládání fluidního lože zrnitého materiálu, zejména pro řízení teploty fluidního lože, které je v klidovém rovnoměrně expandovaném stavu fluidace částic. Účelu vynálezu je dosaženo vytvořením způsobu ovládání fluidního lože, skládajícího se ze zrnitého materiálu fluidovaného plynem, které se udržuje v klidovém rovnoměrně expandovaném stavu, přičemž teplota fluidního lože se řídí výměnou...

Pojízdný stroj pro stavbu koleje, zejména čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 219869

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: čistička, pojízdný, zejména, stavbu, koleje, štěrkového, lože, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro stavbu koleje pro odběr, rozdělování a opětovné přivádění od sebe oddělených hmot štěrkového lože, zejména v oblasti výhybek, opatřený nekonečným, napříč pod roštem koleje pohyblivým brázdicím řetězem, jehož napříč k podélnému směru koleje upravená vodicí lišta je vytvořena z alespoň dvou v podélném směru brázdicího řetězu nastavitelných, případně zajistitelných částí. Brázdicí řetěz je spojen s podpěrným ústrojím, pojízdným...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 221957

Dátum: 15.06.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: štěrkového, samohybná, lože, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička štěrkového lože je určena pro odebírání tenké vrstvy a tím i malého množství štěrku. Rám podvozku čističky štěrkového lože sestává ze dvou částí rámu, které jsou navzájem kloubově,spojeny ve svislém i vodorovném směru a které jsou opatřeny alespoň jedním rozpěrným pohonem pro výškové a stranové vykyvování. V oblasti kloubu rámu je uspořádán další kolejový a společně s oběma částmi rámu výškově přestavitelný přídavný podvozek.

Samohybný stroj pro stavbu koleje, zejména čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 221902

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stavbu, lože, zejména, samohybný, čistička, stroj, štěrkového, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybný stroj pro stavbu koleje, zejména čistička štěrkového lože, s několika kolejovými podvozky, z nichž je alespoň jeden vytvořen jako běhounová náprava, která je volitelně prostřednictvím přestavného pohonu opíratelná o kolej, jejíž zatížení je prostřednictvím ovládacího ústrojí, spojeného s přestavným pohonem, přestavitelné, popřípadě regulovatelné, aby se umožnilo v případě potřeby zvětšovat nápravové zatížení připadající na hnací...