Patenty so značkou «lopatka»

Vyhrievaná lopatka pre vrtule, ventilátory a podobné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5721

Dátum: 14.02.2007

Autori: Melloni Alfredo, Fieni Cesare

MPK: F04D 29/58, B64D 15/00

Značky: lopatka, vyhrievaná, ventilátory, vrtule, podobně

Text:

...na zabránenie namŕzania. Vyhrievacie články sú upravene ako vykurovacie podložky v blízkosti povrchu, toznamená pod vonkajším povrchom lopatky.Hlavná úloha predkladaneho vynálezu je vytvorenie lopatky pre ventilátory, motorydúchadiel alebo podobné, ktorá je vhodná napoužitie pri nízkych teplotách a môže sa rovnomerne vyhrievať V podstate po celkovom povrchu, a sice pri jednoduchej, relatívne lahko uskutočniteľnej, bezpečnej ako aj relativne...

Lopatka pre lopatkové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14901

Dátum: 27.12.2006

Autor: Riegerbauer Hermann

MPK: F04D 29/24

Značky: lopatka, lopatkové

Text:

...byť priamy. Ako zvlášť výhodné sa osvedčilo, keď je zakrivenie konkávne alebo konvexné.0011 Zvláštne vyhotovenie podľa vynálezu je znázornené na obr. 3. Tam je na Iopatkovom kole usporiadané viacero prvkov 4 ako Iopatky 1, ktoré jednotlivo pozostávajú zviacero prvkov. Otáčaním všetkých lopatiek 1 okolo náboja 2 Iopatkového kola sa postavenie prvkov 4 voči prúdu plynule mení. Pri ponoreni lopatiek 1 (jeden prvok 4 za druhým) vykazuje najviac...

Lopatka rotora zariadenia na veternú energiu a zariadenie na veternú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284744

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 1/06

Značky: zariadenie, energiu, rotora, zariadenia, lopatka, veternú

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka rotora zariadenia na veternú energiu s prvkami na zníženie hlučnosti vyvolanej lopatkou rotora, pričom prvky sú tvorené vodoodpudzujúcou vrstvou a/alebo povrchom, ktorý je vytvorený aspoň na časti plochy lopatky rotora. Ďalej je opísané zariadenia na veternú energiu, ktoré má rotor s takouto lopatkou, a zariadenie na veternú energiu, pri ktorom je takáto úprava uskutočnená na veži a/alebo na kryte zariadenia.

Lopatka ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283280

Dátum: 08.04.2003

Autor: Monroe Robert

MPK: F04D 29/38

Značky: ventilátora, lopatka

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka ventilátora obsahuje základné teleso (12) majúce vonkajší koniec (20) a jemu protiľahlý vnútorný koniec (18). Základné teleso (12) má tiež nábežnú hranu (14) a zadnú stranu (16) medzi vonkajším koncom (20) a vnútorným koncom (18). Na zadnú stranu (16) telesa (12) je pripojená skupina klapkových prvkov na usmerňovanie prúdu vzduchu naprieč telesom (12). Tieto klapkové prvky obsahujú najmenej dva klapkové diely (26, 28), z ktorých prvý...

Lopatka vodnej bubnovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277967

Dátum: 14.09.1995

Autor: Čatloš Daniel

MPK: F03B 11/04

Značky: vodnej, lopatka, bubnovej, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka turbíny je konštruovaná tak, že uhol (alfa) tvorený nábežnou hranou (5) lopatky a dotyčnicou (6) k vonkajšiemu rozmeru lopatky a kolmou na stred rotácie je v rozmedzí 22 st. až 23 stupňov.

Lopatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273086

Dátum: 12.03.1991

Autor: Bednář Jiří

MPK: F01D 5/12, F01D 5/18, F01D 5/00...

Značky: lopatka

Lopatka vírníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 273438

Dátum: 12.03.1991

Autori: Matoušek František, Hejma Jiří

MPK: B04C 5/103, B04C 3/00, B04C 3/06...

Značky: lopatka, vírníku

Výstupová dvojstupňová výkyvná lopatka na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267894

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kabelková Alena, Kabelka Josef

MPK: A63C 7/00

Značky: lopatka, výkyvná, lyže, dvojstupňová, výstupová

Text:

...do předního pohybu ve spolupráci s pružinou, unášečem a čtyřhranném hrídeli se výstupová výkyvná lopatka opře o druhý stupeň lopatky a hrot, následným oprením o celou plochu výstupavé výkyvná lopatky. Pri chůzi.s přídupem výstupová ovojstupňová výkyvná lopatka na lyže účinne provede záber i v sypkem a prachovém sněhu, dále i při mírném náklonu na vnější stranu lyže vždy se zvyšuje účinnost.záběrů.Tlakem hrotu lyžařské hole do důlku...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bělohoubek Karel, Hejrovský František, Svoboda Vlastimil, Novotný Josef

MPK: F04D 29/34

Značky: rotorová, axiálního, lopatka, kompresoru

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Mísicí lopatka strojních mísičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255906

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kodet Antonín

MPK: B01F 15/00

Značky: lopatka, mísičů, mísicí, strojních

Text:

...ąçpátky-je.nutno 2 uvedeného důvodu neustâlà ąeřizqvąt-vfapo.àe 3 ich nadměrném opotřebąní já nutná jejich výměna,A fTyto nevýhody jsou odstraněny mísicí lbpatkou dla vxnálszug-~jehçž podstata spočívá V tom, že pracovní část misící lopátky 3 e. . ,ľvýhodqú řešení d 16 vynálezu jě mnbhohâsoúąě zvýšení šiŕótoeě ĺĺ.Ľ timiaicí lopatky~beą nutnosti stá 1 ého~seřizování Tím dále doohá-zí k ŕyšěimu využití strojního àařizení ą...

Lopatka výsypky okují, zejména ingotového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234713

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koláček Jaromír

MPK: B60P 3/00

Značky: okují, vozíků, výsypky, lopatka, ingotového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce lopatky výsypky okují s ohledem na těsnost výsypky při jejím uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením lopatky z dvou pevně spojených a vzájemně se překrývajících desek (l, 2). V místě překrytí je zespodu k deskám (l, 2) připevněn hřídel (3), jenž je na svých koncích otočně uložen v ložiskách. K spodní ploše horní desky (1) rovnoběžné s jejím volným okrajem je připevněn svou užší plochou břit (6)...

Lopatka radiálního turbinového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 234475

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kučera Zdeněk

MPK: F04D 29/30

Značky: turbinového, stupně, radiálního, lopatka

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je profilový list lopatky kolmý k radiále, zavěšen na kotouč rotoru pomocí axiálního stromečkového závěsu a profilové listy dvoustranné lopatky jsou přitom vytvořeny na obou stranách stromečkového závěsu. Vynálezu je možno využít u turbostrojů s radiálními stupni.

Míchací lopatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233943

Dátum: 01.03.1987

Autor: Matlach Bohumil

MPK: B22C 5/04

Značky: lopatka, míchací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žlabového rychlomísiče sloužícího k průběžné přípravě slévárenských formovacích směsí, u kterého se mísicí efekt dosahuje otáčením míchacích lopatek v míchacím žlabu. Míchací lopatka je tvořena vlastním tělesem, v jehož vybrání je uložen držák s břitovou destičkou. K docílení dobrého mísicího efektu je hrana břitové destičky orientována proti styčné površce míchacího žlabu a vytváří mísicí hranu o vysoké životnosti.

Lopatka zejména rozváděče axiálního nebo diagonálního čerpadla velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235822

Dátum: 01.12.1986

Autori: Scholz Manfred, Špunda Jaroslav

MPK: F04D 29/52

Značky: axiálního, diagonálního, čerpadla, lopatka, rozváděče, výkonu, velkého, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění jednoduché kusové výroby lopatek velkých rozměrů z plechu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že lopatka je tvořena řadou elementárních rozvinutelných ploch (12) trojúhelníkového a/nebo čtyřúhelníkového tvaru.

Lopatka plynovej turbíny, chránená keramickým nánosom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229905

Dátum: 15.11.1986

Autor: Benčík Robert

MPK: F01D 5/28

Značky: lopatka, turbiny, nánosom, plynovej, keramickým, chránená

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka plynovej turbíny chránená keramickým nánosom, pozdĺž nosnej časti profilu, vyznačujúca sa tým že nosná kovová časť je opatrená otvormi (2) a rebrami (3).

Lopatka, zejména axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220712

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bagar Bronislav

Značky: čerpadla, zejména, článkového, lopatka, axiálního, rozváděče, odstředivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se lopatky axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla. Podstatou vynálezu je konstrukční provedení, které usnadňuje vlastní výrobu lopatky v tom, že alespoň jedna strana lopatky je opatřena úkosem, jehož úhel sklonu je po celé délce lopatky stejný, a že tloušťka lopatky na vnitřním obvodu je rovněž konstantní. K usnadnění výroby je křivka tvořící vnitřní stranu lopatky zakótována v...

Lopatka turbin se zvýšenou odolností proti erozi a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220488

Dátum: 15.11.1985

Autori: Orna Miroslav, Ruml Zdeněk, Landa Václav, Lucek Jiří, Průša František

Značky: zvýšenou, proti, odolností, erozi, lopatka, turbin, korozi

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že lopatka vyrobená z ocelí nebo slitin titanu je na pracovním povrchu opatřena elektrochemicky vyloučenou kovovou ochrannou vrstvou ze slitiny nikl-železo vytvářející lamelární strukturu.

Lopatka rotoru kontinuální odstředivky s lopatkovým uspořádáním filtrační plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226315

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mikulecký Jan, Fiedler Jiří

Značky: lopatka, lopatkovým, uspořádaním, plochy, rotoru, kontinuální, odstředivky, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka rotoru kontinuální odstředivky s lopatkovým uspořádáním filtrační plochy, sestávající z tělesa, na jehož funkční straně jsou drenážní drážky pro odvod kapalné fáze, propojené se sběrnou komorou, vytvořenou uvnitř tělesa lopatky, vyznačené tím, že těleso lopatky (1) je provedeno jako nosník z taženého kovového materiálu, vytvořený v příčném řezu jako dutý profil, jehož dutina tvoří sběrnou komoru (3) pro odseparovanou kapalnou fázi a na...

Lopatka rotoru kontinuální odstředivky s lopatkovým uspořádaním filtrační plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217212

Dátum: 15.03.1985

Autori: Fiedler Jiří, Mikulecký Jan

Značky: odstředivky, filtrační, uspořádaním, lopatkovým, lopatka, rotoru, plochy, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka rotoru kontinuální odstředivky s lopatkovým uspořádáním filtrační plochy. Účelem vynálezu je omezit nežádoucí ventilaci rotoru při zjednodušení konstrukce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na konci tělesa lopatky je provedeno rozšíření tvořící s funkční stranou sousední lopatky štěrbinu pro odvod odseparované pevné fáze.

Lopatka hydrodynamických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214504

Dátum: 28.02.1984

Autori: Beneš Josef, Jiřičný Josef, Kazda Mirko, Půr Ladislav

Značky: lopatka, hydrodynamických, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že každý z boků lopatky má svoji pracovní část, vy mezenou plochami tvořícími pracovní prostor lopatky, tvořenou plochou, která je zadána tvořící křivkou a jejím obecným prostorovým pohybem.