Patenty so značkou «lokomotívy»

Bočné stavebnicové panely plášťa lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7297

Dátum: 03.12.2015

Autor: Palla Čestmír

MPK: B61C 17/00, B61D 17/08

Značky: plášťa, panely, lokomotívy, stavebnicové, bočně

Text:

...vzduchu alebo na vetranie, kazety filtra vzduchu alebo izolácie proti hluku.Jednotlivé komponenty, ktoré sa vkladajú do základného laminátového dielu, sú podľa potreby funkčné,servisné, ale aj estetické.Bočné panely môžu byť aj z iného materiálu, napríklad z plechu a inej umelej hmoty. Na spájanie komponentov so základným dielom slúžia príchyty.Podľa potreby jednotlivých zabudovaných agregátov lokomotivy sa do určených miest bočných...

Pieskovacie zariadenie pre koľajové vozidlá, najmä pre železničné lokomotívy a motorové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5560

Dátum: 07.10.2010

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: lokomotívy, pieskovacie, vozidla, motorové, najmä, vozne, železničné, koľajové, zariadenie

Text:

...súčasťou je aj odlučovač vody, ku vzduchovému rozvodu pieskovacieho zariadenia. V podstate je potrubie tlakového vzduchu za filtrom 3 rozvetvené do troch vetiev, ktoré do prostriedkov pieskovacieho zariadenia privádzajú dávkovací, dopravný a prefukovací tlakový vzduch.Na obr. 1 je znázornená pieskovacie zariadenie dvoch hnacích náprav 4, 5 vozidla obsluhovaných dvoma paralelne usporiadanýmí identickými pieskovacírni ústrojenstvami...

Zostava a ovládanie závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5206

Dátum: 06.07.2009

Autori: Chlpek Miroslav, Krško Ján, Belák Vladimír, Šimkovič Marián, Hudec Ladislav

MPK: B61B 3/00, B61C 13/00

Značky: lokomotívy, ovládanie, závesnej, zostava

Text:

...9 je vedené cez sací vzduchový filter 9.1, cez uzatváraciu klapku 9 .2, sací lamelový chránič 9.3 s privodom do nevýbušnej skrine turbokompresora. Nevýbušná skriňa turbokompresora je tvorená zo skrine výfuku 9.4, v ktorej je uložené výfukové potrubie 9.6 upevnené spolu so skriňou na blok spaľovacieho motora 9. Na skriňu výfuku je priskrutkovaná skriňa turbokornpresora 9.5. Výfukové plyny odchádzajú cez turbokompresor 9.10 do výfukového...

Systém napájania energiou dieselovej motorovej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7669

Dátum: 30.08.2007

Autori: Krumbeck Jürgen, Eggers Detlef, Rathje Claus

MPK: B60K 5/00, B61C 9/00, B61C 5/00...

Značky: dieselovej, napájania, lokomotívy, motorovej, energiou, systém

Text:

...v nezávislosti na externom napájaní energiou.0014 Ďalšia výhoda spočíva vtom, že je zbytočný zvláštny pohon pre pomocný generátor na0015 Hnacíe spojenie medzi hlavným pohonom a generátorom môže byť vytvorené mechanicky, avšak tiež hydraulicky. To isté plati pre hnacie spojenie medzi pomocným pohonom a generátorom. T 0 má tú výhodu, že konštruktér je pri priestorovom rozmiestnení hlavného po honu a generátora prakticky nezávislý. Prenos...

Zostava dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2621

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Malík Boris, Kakus Slavomír, Cetl Marian, Malina Michal, Pavlásek Pavel

MPK: B61C 5/00

Značky: dieselelektrickej, lokomotívy, zostava

Text:

...Ušetrenie priestoru v strojovni je docielené práve bočným osovým vysunutím alternátora pomocných pohonov. Napokon podstatnou výhodou opisovanej zostavy lokomotivy je aj ten fakt, že všetky jej rozhodujúce strojné komponenty sú uložené na odnímateľnom ráme agregátov, čo je podstatné z hľadiska opráv. V prípade poruchy sa pomocou žeriavu zo strojovne lokomotívy vyberie celý rám agregátov aj so vznetovým motorom, trakčným generátorom...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2572

Dátum: 11.07.2000

Autori: Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Malík Boris, Kováčik Stanislav, Malina Michal, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef

MPK: B61F 1/00

Značky: agregátov, lokomotívy

Text:

...že pri poruche jedného alebo viacerých agregátov sa odkrytuje len strop strojovne a pomocou žeriavu sa celý rám agregátov aj so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom...

Zapojenie elektrodynamickej brzdy dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2018

Dátum: 02.12.1998

Autori: Janiš František, Hanko Branislav, Pavlásek Pavel, Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Kováčik Stanislav

MPK: B60L 7/00

Značky: dieselelektrickej, brzdy, zapojenie, elektrodynamickej, lokomotívy

Text:

...sú zaradené skratovacie spínače.Ucelenosť technického riešenia dotvára zaradenie spinača elektrodynamického brzdenia medzi druhý koniec rezistora elektrodynamickej brzdy a rotor trakčného jednosmerného motora.Napokon podstatou technického riešenia je aj zaradenietento rezistor je ešte pripojený ku komparátoru.Erghľad obrázkgyna výkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázku na ktorom je znázornená schéma zapojenia...

Chladiace zariadenie nízkoteplotného a vysokoteplotného okruhu motora dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2017

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Janiš František, Hanko Branislav, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef

MPK: B60R 16/00

Značky: motora, okruhu, lokomotívy, zariadenie, vysokoteplotného, dieselelektrickej, chladiace, nízkoteplotného

Text:

...vysokoteplotného a nízkoteplotného okruhu motora dieselelektrickej lokomotivy.Chladiace zariadenie nízkoteplotného a vysokoteplotného okruhu chladenia dieselelektrickej lokomotivy podľa technického riešenia zobrazené na výkrese je riešené tak, že vo vysokoteplotnom okruhu 21 chladenia je medzi prvý trojfázový asynchrónnymotor L a internú trojfázovú sieť g zaradený prvý frekvenćnýmenič 3, pričom k prvému trojfázovému asynchrónnemu motoru L...

Zapojenie spúšťacieho zariadenia dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2016

Dátum: 02.12.1998

Autori: Janiš František, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Hanko Branislav

MPK: B60R 16/00

Značky: zariadenia, spúšťacieho, zapojenie, dieselelektrickej, lokomotívy

Text:

...najmä v tom, že ako zdroj tlakového vzduchu sa použije interný kompresor v dieselelektrickejlokomotíve ale napájaný z externej trojfázovej siete 3 x 380 Vcez napäťový a frekvenčný menič, ktorý zabezpečí optimálny chod kompresora. Z externej siete sa zároveň oživia a čiastočne cez nabíjačku akumulátorov dobije akumulátorová batéria 110 V a zároveň sa zo žeraviaceho zdroja napojeného na externú siet nažeravia žeraviace sviečky vo...

Mechanická zostava elektrodynamickej brzdy dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2015

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Hanko Branislav, Janiš František, Štrbka Peter, Cetl Marian, Záhoranský Jozef

MPK: B60L 7/00

Značky: mechanická, dieselelektrickej, lokomotívy, elektrodynamickej, brzdy, zostava

Text:

...brzdy.V modernejších dieselelektrických lokomotívach, s dvoma riadiacimi kabínami V prednej a zadnej časti lokomotivy sa rezistory elektrodynamickej brzdy vhodne umiestňovali na strešnú časť lokomotivy, kde dochádzalo k vyžarovaniu tepla do okolitého priestoru vplyvom náporu vzduchu pri jazde. Avšak ajtoto usporiadanie rezistorov elektrodynamickej brzdy bolo máloúčinné najmä v letnom teplom obdobi. Naviac rezistory...

Zapojenie podporných okruhov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2013

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Janiš František, Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Hanko Branislav

MPK: B60K 15/00

Značky: zapojenie, lokomotívy, podporných, dieselelektrickej, okruhov

Text:

...podporné obvody lokomotivy S menovitým napätím 24 V. Dosahuje sa to jednoduchým vradením aspoň jedného DC/DC menića medzi akumulátorovú batériu 110 V a pomocné obvody dieselelektrickej lokomotivy. Týmto jednoduchým riešenimsa jednak šetrí batéria 110 V a zároveň sa vylúči použitiePrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázku naktorom je znázornená schéma zapojenia podporných okruhovdieselelektrickej...

Zapojenie elektrického zabezpečenia okien riadiacej kabíny dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2012

Dátum: 02.12.1998

Autori: Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Janiš František, Pavlásek Pavel, Hanko Branislav, Záhoranský Jozef

MPK: B60J 3/00

Značky: kabiny, elektrického, okien, zabezpečenia, lokomotívy, dieselelektrickej, zapojenie, riadiacej

Text:

...motor 1 sťahovania ľavého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie l na 24 V je do môstika zaradená druhá sada spinačov Q. V priečnej vetve tohoto môstika je zaradený druhý jednosmerný motor § sťahovania pravého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie L s napätím 24 V je do môstika zaradená tretia sada spinačov §, kde v priečnej vetve tohoto môstika je zaradený jednosmerný motor 1 sťahovania rolety. Napokon medzi kladný a...

Tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1885

Dátum: 08.07.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Bednár Miroslav, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Cetl Marian

MPK: F16F 7/12

Značky: lokomotívy, agregátov, rámu, vibrácií, tlmič

Text:

...Obr.2 zobrazuje rez vrstvou tvrdenej gumy a jejnárys. Obr.3 zobrazuje umiestnenie tlmiča vibrácií medzizákladným rámom lokomotivy a rámom agregátov. Obr.4 zobrazuje detail tohoto umiestnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opisovaný tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotivy zobrazený na obr.l. Pozostáva z troch vrstiev l z tvrdenej gumy. Medzi prvou a druhou vrstvou z tvrdenej gumy sa nachádza prvá plechová doska g. Medzi...

Rámová konštrukcia kabíny lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1837

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Bednár Miloš, Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter

MPK: B61D 17/00

Značky: kabiny, lokomotívy, rámová, konštrukcia

Text:

...odhlučniť ľahkou montážou zvukovo a tepelne izolačných výplní z vnútornej strany krytovania. Tým sa znižujú zároveň aj tepelné straty v kabíne. A napokon použitie tmelených a lepených plastovýchkrytov úplne odstránilo rezonancie.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje axonometrický pohľad na rámovú konštrukciu kabíny lokomotívy, obr.2 znázorňuje čelný pohľad na...

Pružné uloženie kabíny lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1803

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír, Cetl Marian

MPK: B62D 24/00

Značky: kabiny, pružné, uloženie, lokomotívy

Text:

...na obr.1. Kabína 5 lokomotivy je.v svojej hornej zadnej časti otočne a pružne uložená v jednom čapovom tlmiči g. V svojej dolnej prednej časti je kabína 5 lokomotivy pružne uložená na dvoch tvarových tlmičoch 3. Použitím troch tlmičov je kabína 5 lokomotivy pružne uložená voči rámu lg lokomotivy.Samotná konštrukcia čapového tlmiča g je detailne zobrazenána obr.2, kde otočný oceľový ap 1 je na svojich koncoch uchytený v konzolách, ktoré sú...

Rámová konštrukcia opláštenia lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1801

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Kakus Slavomír, Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Bednár Miroslav

MPK: B61D 17/00

Značky: konštrukcia, lokomotívy, rámová, opláštenia

Text:

...dielcov podstatne znižuje hlučnosť lokomotivy, pričom umožňuje bezproblémovú opravu poškodenia opláštenia výmenou jednotlivých dielcov, pripadne lokálnu opravu dielca umožnenim kazetovej výmeny jednotlivých segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje bočný pohľad na rámovú konštrukciu opláštenia lokomotivy. Obr.2 znázorňuje rámovú konštrukciu opláštenia...

Zostava dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1800

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Janiš František, Bednár Miroslav, Štrbka Peter

MPK: B61C 5/00

Značky: zostava, lokomotívy, dieselelektrickej

Text:

...dynama ako zdroja hnacieho prúdu a upustilo sa od používania jednosmerných hnacích elektromotorov, dala sa možnosť osadiť hnaci trakt moderným trakčným striedavým generátorom V spojeni s asynchrónnym trakčným elektromotorom. Ďalšou výhodou je umiestnenie príslušných rozvádzačov výkonovej elektroniky priamo nad striedavé generátory prúdu, čim sa ušetrí priestor v strojovni lokomotivy a zníži sa dĺžka trakčnej kabeláže. Napokon...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1799

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel, Cetl Marian

MPK: B61F 1/00

Značky: agregátov, lokomotívy

Text:

...so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom opravy.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje horný a...

Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1792

Dátum: 08.04.1998

Autori: Janiš František, Cetl Marian, Kakus Slavomír, Kováč Ludovít, Bednár Miroslav, Štrbka Peter, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Záhoranský Jozef

MPK: H02K 9/00

Značky: chladenia, dieselelektrickej, zapojenie, usmerňovačov, regulácie, lokomotívy, trakčných, motorov

Text:

...riešenie bude pomocou schémy zapojenia bližšieobjasnené na obrázku priloženého výkresu.Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotivy znázornená na priloženom obrázku je charakteristické tým, že výstup frekvenčného meničaEM je prepojený jednak s dvoma asynchrónnymi motormí AM a Amchladenie prvých dvoch trakčných motorov 1 ul a ľmz a druhýventilátor V 2 je uspôsobený na chladenie druhých dvoch...

Zapojení trakčního tyristorového pohonu lokomotivy s ochranným a blokovacím systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267723

Dátum: 12.02.1990

Autori: Raba František, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/10

Značky: zapojení, ochranným, blokovacím, lokomotívy, trakčního, systémem, tyristorového, pohonů

Text:

...proudů n jednak přes obvod 2 výběru mnxima nn první vstup Ěł obvodu É kontroly anulogových veličín, jehož výstup je připojen nn první Vstup gl vyhodnocovacího obvodu §. Druhý vstup §g vyhodnocovacího obvodu § je připojen k výstupu obvodu Z kontroly logických signálů. Výstup vyhodnocovccího obvodu § je připojen k výstupní svorce E, zutímco druhý výstup já bloku É tyristorovćho mčniče je připojen ke čtvrtému vstupu łž regulútoru 2...

Zařízení k regulaci napěí trakčního generátoru motorové lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267660

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borzov Alexandr, Uliarczyk Augustýn, Gazdra František, Filippov Lev

MPK: B60L 3/10, B60L 11/02

Značky: zařízení, lokomotívy, regulaci, generátoru, motorové, trakčního, napěí

Text:

...aoxcuaanus H T.n.Enox 4 xoppexuun cnymur nan sauna B cxeny sanaunoñ Benuunuu Heuyucrnureubnocru K cxopocwu Hapacranua Hanpnmeuuu rnroaoro FeHepaTopa. ůynxunonaubuo cnox 4 xoppexuun HPBJICTEBJISIET 0060 i CYHHETOP.Huwerparop 7 npennaauaueu nan oopnuposaunn nuneňno Hnuenunmeracn uo speueuu cnrnaua. uananuero Bennqnuy Maxcnuanbnoro Tenna PUCTB Hanpamennn reueparopa npn orcywcrsun curuama n aoxcoaanuu n ynenbueuuu renna na curnamy umoxa 6...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267272

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eichinger Miroslav

MPK: B61F 3/06

Značky: lokomotívy, pojezd, jednodílnou, osminápravové, skříní

Text:

...druhotné vypružení lg závěs lg horní kloub li spodní kloub lg i spodní nosič ll který je vázán ojnicemi lg s podvlečeným příčníkem lg nebogg (obr. 7, 2). Podvlečený příčník la podvozkul nebo šý (z obr.1) se opírá ve svislém směru o druhotné vypružení lg, které je kyvně zavěšené na závěsech lg,majících nahoře horní kloub L 1 a dole spodní kloub li (obr. 7). Rám lokomotivy g je pevně spojen s podvlečeným příčníkem L 2 šrouby § 14 Přenos...

Přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267143

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Jan

MPK: B61F 5/22

Značky: skříní, prenos, podélných, lokomotívy, podvozkem

Text:

...udržbu. Šikmá tyč zabírá mínimální prostor pod skříní lokomotivy. Proto je toto řešení zejména vhodné pro přenos tažnýoh eil u lokomotiv se eložitým pojezdem, například u lokomotivy osminápravové e jedinou skříní. Při uložení skříně lokomotivy na mezirámy budou mezirámy sloužit pouze pro přenos svislých silne proto mohou být rozměrově menší s nižší hmotnoetí.Přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní lokomotivy podle vynálezu je...

Zařízení pro regulaci napětí motorů na kompresorech střídavé elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266514

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mičkal Vladimír

MPK: B60L 15/20

Značky: regulaci, kompresorech, motorů, zařízení, střídavé, lokomotívy, elektrické, napětí

Text:

...sledovače g. První vstup g emitorového sledovače g je spojen s výstupem filtru 1, jehož první vstup 3 je připojen na výstup prvního omezovače É. Druhý vstup Q filtru 1 je připojen jednak na druhý vstup É emitorového sledovače Q a jednak na výstup zdroje 2 stabilizovaného záporného napětí. svorka g pro vstup signálu skutečně hodnoty napětí na motoru kompresoru je připojena na druhý vstup Š regulátoru lg, jehož první vstup g je připojenna...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263836

Dátum: 12.05.1989

Autor: Eichinger Miroslav

MPK: B61F 3/06

Značky: osminápravové, pojezd, jednodílnou, lokomotívy, skříní

Text:

...obr. 3 zobrazuje půdorysné uspořádání z obr. 2, obr. 4 znázorňuje řez M-M z obr. 3, na obr. 5 je řez K-K z obr. 3 a na obr. 6 zobrazuje řez L-L z obr. 3.Osmináprevově vozidlo viz obr. 1 s jednodílnou skříní lokomotivy 1 a rámem 1 oktnnotivy 2, má pojezd složen ze dvou čtyřnápravovýclí poclvozků vytvářených z dvounájaravových podvozků a vahadel 1.3. Na obr. 2, kde jsou znázorněny pod rámem 1 okoinotívy 2 vahadla 13 opírající se o druhotné...

Hydraulické zapojenie integrovaného obvodu brzd a štartovania závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261848

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kovalík Marián

MPK: F15B 21/00

Značky: závesnej, integrovaného, štartovania, hydraulické, zapojenie, lokomotívy, obvodů

Text:

...je napojený na prvú vetvu 11, kde je napojený priamo riadený rozvádzač 3 ovládaný ttlakovým médlom s možnosťou ručného ovládania.. V druhej vetve 12 sú zapojené rozvá-dzač brzdy 21 ovládaný vzduchom a ručne, ďalej Tozvádzač brzdy ovláda-ný obmedzovač-om rýchlosti 22 cez vzduch a tiež núdzovo i ručne a brzdné valce 23. V tretej vetve 13 je zapojený riadený jednosmerný ventil 31 ovládaný vzduchom a ručne, tlakomer 32 a hydraulický akumulátor...

Podvozek osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256299

Dátum: 15.04.1988

Autori: Eichinger Miroslav, Palík František

MPK: B61F 3/00

Značky: jednodílnou, skříní, osminápravové, podvozek, lokomotívy

Text:

...malý ohybový moment podélníků, které jsou pro dané silové zatížení lehčí a konstrukčně jednodušäí.Jednoduchá konstrukce hlavního rámu, možnost použitívelkými přednoetmi pojezdn lokomotivy určeného pro oblastľříkladné provedení podle vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje v nárysu oeminápravové trakční vozidlo 9 jednodílnou skříní, na obr. 2 je zobrezena hnací skupina eestávající z vloženěho rámu a...

Zapojenie pre ovládanie mikropojazdu závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256062

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čerey Ladislav, Kovalík Marián, Krško Ján

MPK: E21F 13/00

Značky: lokomotívy, závesnej, zapojenie, ovládanie, mikropojazdu

Text:

...škrtiaci ventil, skratovací ventil a rozvádzač podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom,žc skratovaci ventil výkonovej regulácie je opatrený ovládacím valcom, na ktorý sú poralelne cez dvojitý spětný ventil rozvodným potrubim napojené nožne valce vy-vodzujúce tlakovú energiu, pričom doplňovanie obvodu kvapalinou z vyrovnávacich nádržokje privodným potrubim cez spätný ventil nožného valca.Výhodou zapojenia pre ovládanie...

Zařízení pro pohon dvojkolí šestinápravové lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236210

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šíba Jaroslav

MPK: B61C 9/48

Značky: lokomotívy, šestinápravové, dvojkolí, zařízení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Všechna dvojkolí šestinápravové lokomotivy jsou poháněna dvěma trakčními elektromotory, které jsou uloženy s podélnou osou na hlavním rámu lokomotivy mezi sousedními podvozky. Výkon trakčních elektromotorů je přiváděn kloubovými hřídeli s jedné strany elektromotorů k převodovkám obou dvojkolí krajních podvozků a s druhé strany elektromotorů kloubovými hřídeli k převodovkám přilehlých dvojkolí prostředního podvozku. Vynález je obzvlášť vhodný...

Zařízení pro napájení pneumatické brzdy lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242404

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sehnal Vlastimil

MPK: B60T 17/04

Značky: brzdy, napájení, pneumatické, lokomotívy, zařízení

Text:

...uzavíracího kohoutu napájecího a kuželka uzavíracího kohoutu hlavního ustavených na potrubích vzájemně souose, směřují proti sobě svými čtyřhrany do společného ovládacího klíče, přičemž kuželky jsou vůči sobě přetočeny o 90 °.Při normálnímprovozu je brzda napájena z napájecího potrubí. Při nouzovém provozu, je-li lokomotiva dopravována jako vagon v soupravě,pysvede se ovládacím klíčem přestavení kohoutů a pneumatické brzda je napájena...

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eilert Günter, Lipowsky Helmut, Flegel Kuno

MPK: G01F 1/00, B60K 15/00

Značky: zařízení, okruhu, měření, vyhodnocování, objemové, lokomotívy, nafty, spotřeby, palivovém

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...

Zařízení pro dálkové ovládání přímočinné pneumatické brzdy lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239005

Dátum: 01.11.1987

Autor: Lupínek Josef

MPK: B60T 13/26

Značky: brzdy, zařízení, pneumatické, přímočinné, dálkově, lokomotívy, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dálkové ovládání přímočinné pneumatické brzdy lokomotivy, za účelem ovládání této brzdy ze stabilního stanoviště mimo lokomotivu. Podstatou vynálezu je, že v okruhu přímočinné brzdy spojuje dvojitý zpětný ventil brzdičů a dvojité zpětné záklopky brzdových válců potrubí do kterého je vložen vypouštěcí ventil řízený dálkově ovládaným elektropneumatickým ventilem.

Spojovací plošina dvoudílné elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244485

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tetour Zdenik

MPK: B61D 17/20

Značky: dvoudílné, plošina, lokomotívy, elektrické, spojovací

Text:

...lívkou, upevnänou ne näktere z deeek. Tím tvoří deska s odprułenou lávkou jeden celok.Při minimslní vzdálenosti díld lokomotivy pozuvnd ldvke nmrezí na zední stenu dílu nebo dveře lokomotivy, opstřenou prylovou nsrükou e pomocí epirdlove prułinyvse etlečí. Tím je vždy zeručen přechod z jednoho dílu lokomotivy ne druhy bez mezery.Novou konstrukcí spojoveci plošiny podle vyndlezu se doslhne zkrdoení delb lokomo tivního rámu, minimdlní...

Trakční pohon lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244723

Dátum: 14.08.1987

Autori: Záškoda Vlastimil, Pavlica Ivo

MPK: B61C 9/50

Značky: lokomotívy, trakční, pohon

Text:

...výhod. zejména se zjednodušuje konstrukce a v souvislosti s tím technologie výroby, není nutné zařízení k mazání. Zmenšují se dynamická zatížení v pohonu a trakčním motoru. Zatížení spojek se zmenšuje. Je zajištěn pohyb hřídele ve směru jeho podélné osy, což zlepšuje podmínky práce uzlů ozubené spojky. Snižují se horizontální rázova zatížení v soustavě pohonu. Snižuje se objem prací na údržbu pohonu v pro V 01.Využití spojení těchto...

Zapojení k ochraně motoru ventilátoru přímo připojeného k odporníku elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242703

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kanianský Stanislav, Tomašovič Milan

MPK: H02H 7/08

Značky: odporníku, ochraně, připojeného, zapojení, motorů, ventilátoru, přímo, elektrické, lokomotívy

Text:

...odporníku. lezi kontakt rozdílováho proudového relé a ochranná obvody je zařazen zpoždovací člen.Za predpokladu jednoznačne určené otáčkově momentové charakteristiky ventilátoru, což je pri stálém, neměnnóm uspořádání ventileční soustavy vždy splněno, existuje přiřazená závislost pracovního chodu ventilátoru, daného otáčkemi a množství) vzduchu na proudu,protékanőho odporníke.Tato závislost existuje v celšm pracovním rozsahu, to znamend od...

Spôsob prenosu povelov a informácií z idúcej lokomotívy a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232780

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kováč Miroslav

MPK: H04B 5/02

Značky: informácií, lokomotívy, spôsob, přenosu, vykonávanie, tohoto, spôsobu, idúcej, povelov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prenosu povelov a informácií z idúcej banskej lokomotívy pre potreby ovládania traťových zariadení a pre prenos informácií potrebných najmä pre zabezpečovacie a riadiace systémy dopravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že lokomotíva nesie elektrický rezonančný obvod nastavený na dohodnutú rezonančnú frekvenciu povelu. Priblížením sa lokomotívy k snímaču, vzniknú v ňom oscilácie s frekvenciou zhodnou s nastavenou...

Zariadenie na brúsenie rádiusa na uhlíkovú vložku zberača prúdu elektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228312

Dátum: 15.09.1986

Autori: Legéň Gustáv, Ďatelinka František

Značky: vložku, brúsenie, zberača, lokomotívy, uhlíkovú, zariadenie, elektrickej, prúdu, rádiusa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na brúsenie rádiusa na spodnú stranu uhlíkovej vložky zberača prúdu elektrickej 1okomotívy. Pri výrobe uhlíkových vložiek je problémom vyrobiť na jej kontaktnej ploche prichádzajúcej do styku s upínacou častou zberača prúdu presný rádius zhodného rozmeru s rozmerom rádiusa na zberači. Nepresný rádius spôsobuje nedostatočné priliehanie uhlíkovej vložky na zberač a tým i zhoršenie prechodu prúdu medzi trolejovým vedením...

Zapojení přímočinné pneumatické brzdy dvoudílné lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230076

Dátum: 01.04.1986

Autori: Těreščenko Valerij Petrovič, Lupínek Josef

MPK: B61H 11/00

Značky: brzdy, zapojení, pneumatické, lokomotívy, dvoudílné, přímočinné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přímočinné pneumatické brzdy dvoudílné lokomotivy vyzbrojené samočinnou pneumatickou brzdou, kde v okruhu mezi brzdiči přímočinné brzdy a brzdovými válci jsou umístěny dvojité zpětné záklopky vyznačené tím, že dvojité zpětné záklopky relé (11) jsou umístěny v okruhu mezi dvojitými zpětnými záklopkami (10) a tlakovými relé (8).