Patenty so značkou «logická»

Stolová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6614

Dátum: 02.12.2013

Autor: Galuško Michal

MPK: A63F 9/20, A63F 3/00

Značky: stolová, logická

Text:

...doplnené o parkovacia oblasť.Na obr. č. Sbje pohľad v reze na hru z obr. č. Sa.Obr. č. 6 a, č. 6 b a č. 6 c predstavujú jednu z možností tvaru a vizuálneho vyhotovenia hracieho telesa.Obr. č. 7 a č. 8 predstavujú jednu z ďalších možností tvaru a vizuálneho vyhotovenia hracieho telesa.Na obr. č. 9 je príklad hracieho telesa, ktoré vzniklo z dvoch hracích telies.Obr. č. 10 predstavuje jednu z možností tvaru fixačnćho telesa.Obr. č. ll...

Logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6544

Dátum: 02.10.2013

Autor: Kalanin Juraj

MPK: A63F 13/10, A63F 9/10

Značky: logická

Text:

...V ktorej obrazec spodnej vrstvy a diely vrchnej vrstvy dosahujú nízku mieru prekrytia.Na obr. 2 je vyobrazené druhé uskutočnenie logickej hry podľa tohto technického riešenia v rozloženom stave.Na obr. 3 je vyobrazené uskutočnenie logickej hry z obr. 2 v zloženom stave.Na obr. 4 je znázomené tretie uskutočnenie logickej hry podľa tohto technického riešenia v štartovacej pozícii.Bola zhotovená logická hra podľa tohto technického riešenia,...

Priestorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6412

Dátum: 03.04.2013

Autor: Galuško Michal

MPK: A63F 9/08, A63H 33/04

Značky: logická, priestorová

Text:

...telesa j prostredníctvom otvorov Q, Q a 1, minimálne vjednej osi. Otvory Q, Q, 1 sú výhodne tvaru obdĺmika, štvorca, kruhu. Hra predpokladá, že sa hracie telesá Q budú vkladať a vyberať v jednej osi- zhora, resp. zdola.Vkladacie teleso L má tvar kvádra, kde predná, bočná a homá plocha má vytvorenú myslenú pravouhlú mriežku s minimálnymi rozmermi 3 x 3 otvory Q, Q, 1. V priesečníkoch mriežky sú vytvorené otvory Q, Q, Z obdĺžnikového...

Logická hra s guľôčkami v dutom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6201

Dátum: 06.08.2012

Autori: Vika Lucius, Viková Patrícia, Viková Regina, Vika Konštantín

MPK: A63F 7/24, A63F 9/12

Značky: logická, tělese, dutom, guľôčkami

Text:

...pretínajú V strede dutého telesa l pod vzájomnými uhlami väčšími ako 0 stupňov a menšími ako 180 stupňov.Duté teleso g je altematívne vnútri vybavené drážkami 12 alebo aj priečkami Q a je vytvorené tak, že pri použití klietky i alebo skeletu g ako dutého telesa 1 je v strede dutého telesa 1 vytvorený vo všetkých sme roch zúžený prierez pružiaeeho prvku g ako konštrukcie na Vytlačenie guľôčok g zo stredu dutého telesa g. Altematívne môže mať...

Priestorová logická a schopnosti zlepšujúca hra, najmä labyrintová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16618

Dátum: 05.05.2010

Autor: Zagyvai Andras

MPK: A63F 9/00, A63F 9/08, A63F 9/12...

Značky: zlepšujúca, labyrintová, najmä, logická, schopnosti, priestorová

Text:

...tak, aby zodpovedal priestorovému usporiadaniu labyrintu, mohol byť posúvaný Iabyrintovou cestou posúvaním hračkového prvku, pričom telo ačasti tela tvoria telo koordinovaným spôsobom po krokoch.0013 Predmet tohto vynálezu je dosiahnutý poskytnutím priestorovej iogickej a schopnosti zlepšujúcej hry podľa nároku 1.0014 Vo výhodnom uskutočnení priestorovej Iogickej a schopnosti zlepšujúcej hry telo je jediné pravidelné okrúhle telo, majúce v...

Logická skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5279

Dátum: 05.11.2009

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63F 9/06, A63H 33/04, A63F 9/00...

Značky: logická, skladačka

Text:

...Skladačka, ktorá je zložená z ôsmich štvorcových dielov spojených tak, že spolu vytvárajú štvorcový útvar s voľným stredom, pričom šesť štvorcových dielov má dve spojovacie hrany a dva susedné štvorcové diely majú len jednu spojovaciu hranu. Štvorcové diely majú na spojovacej hrane aspoň jeden ohybný spojovací element na umožnenie priklopenia jedného štvorcového dielu k priľahlému štvorcovému dielu. Každý štvorcový diel má lícovú stranu a...

Logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4169

Dátum: 02.06.2005

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63F 9/10

Značky: logická

Text:

...tohto technického riešenia je najmä rozvíjanie a zdokonaľovanie logického myslenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. je vyobrazená logická hra podľa tohto technického riešenia v poskladanom stave.Bola zhotovená logická hra podľa tohto technického riešenia. Hra pozostáva zo súpravy kariet 2 tvaru štvorca,ktoré sú určené na vytvorenie rovinného geometríckého útvaru 1 - štvorca. Na obr. 1 je vyobrazený z kariet 2 poskladaný výsledný štvorec...

Logická hračka v tvare kocky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2742

Dátum: 13.05.2004

Autor: Verdes Panayotis

MPK: A63F 9/06

Značky: kočky, hračka, logická, tvare

Text:

...11, pričom logická hračka v tvare kocky 11 × 11 × 1 l je takvytvorená). Napriek tomu, že riešenie tohto problému bolouskutočnené všeobecným spôsobom, je možné pochopiteľne uplatniť aj pri logických hračkách V tvare kocky s menším počtom vrstiev, ako je klasická Rubikova kocka (N 3). Predmetné riešenie, t.j. vlastný vynález, bude podrobnejšie0006 Na základe dosiaľ známeho stavu, s výnimkoudvoma vrstvami v každom smere (ktorá je inak nazývaná...

Priestorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 242309

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kirschdorf Emil, Hradil Pavel

MPK: A63F 9/12

Značky: logická, priestorová

Text:

...segmentov 5. Pomocný segment 5 jadrovej výplne, znázornený na obr. 7 sa skladá z nosného dlelca 54, čapika 55 s obvodovou drážkou 53, pružiny 56,podložky 57, zaisťovacieho krúžku 56 a prítlačného dielca 59 s dierou 52 kužeľověho,alebo valcového zapustenia. Obalové dielce znázornená na obr. 5 tvorí dvanásť vrchlíkových dielcov 6 vonkajšieho tvaru pravidelných sférických trojuholníkov a dvanásť prstencových dielcov 7 vonkajšieho tvaru...

Logická sonda pro obvody CMOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246683

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: G01R 19/165, G01R 17/02

Značky: obvody, logická, sonda

Text:

...druhý vstup je připojen druhý zdroj grefz referenčního napětí, přičemž na výstup prvního komparátoru 5 je připojen jednak vstup prvního monostabilního klopného obvodu gggł, jednak první vstup prvního součtového obvodu ggł, přičemž výstup prvního monostabilního klopného obvodu § 59 je spojen s druhým vstupem prvního součtového obvodu ggł a zároveň s druhým vstupem druhého monostabilního klopného obvodu gggg, jehož první vstupje spojen jednak s...

Logická vyhodnocovací zařízení, zejména pro lokální důlní automatizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 245589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zelník Addej, Reiser Vladimír, Rendoš František, Košík Martin

MPK: G05B 24/02, E21F 17/18

Značky: logická, automatizaci, vyhodnocovací, důlní, zejména, lokální, zařízení

Text:

...7.1.2 až 7.n.2 prvního až n-tého vazebního členu 7.1 až 7.na současně se všemi výstupy 8.1.3 až 8.n.3 prvního až n-tého zesilovacího členu 8.1 ažgpn. Druhý vstup §LłLg prvního zesilovacího členu §Lł je spojen s prvním výstupem gLłLg prvního indikačního členu § 41, jehož druhý výstup 2414 je spojen s prvním vnějším signálovým výstupem §L 1 ł prvního indíkačního členu § 41. Třetí výstup gLłL 1 prvního indikačníhočlenu 21 je spojen s...

Prostorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235009

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vargha Piruz

MPK: A63F 9/12

Značky: prostorová, logická

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostorová logická hra, která je složena z padesáti jednoho tělesa a jejíž vnější tvar může být uzavřený rovnostranný oktaedr ( osmistěn ) nebo jiné symetrické nebo amorfní těleso (například koule). Geometrickým středem oktaedru a středy protilehlých stěn procházejí čtyři osy (P, Q, R, S), které spolu svírají ostrý úhel přibližně 70,5°. Z padesáti jednoho tělesa tvořících oktaedr šestnáct, ze kterých sestává kterákoliv...

Logická kostková hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235469

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hrňa Zdeněk

MPK: A63F 9/12

Značky: kostková, logická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je opětné sestavení kostek do základní polohy po jejich přestavení do čtyř poloh. Uvedeného účelu se dosáhne v protínajících se kruhových drážkách zhotovených v ploché podložce a pomocí přesmykače kostek který je uložen v podélné drážce ploché podložky. Hra umožní přesunout libovolnou kostku na kterékoliv místo v kruzích s předem požadovaným natočením. Předmět vynálezu je schematicky znázorněn ne výkresu, v němž obr. 1...

Logická zručnostní hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 233721

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rubik Ernö

MPK: A63F 9/04

Značky: logická, zručnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká logické zručnostní hry složené z dílčích kostek natáčivých ve skupinách kolem tří na sebe kolmých os. Účelem vynálezu je zjednodušení hry a více herních variací. Toho je dosaženo tím, že mezi rohovými dílčími kostkami jsou mezilehlé dílčí kostky, obojí jsou uspořádány zrcadlově obráceně v horní a dolní vrstvě a jsou přidržovány spojovacím ústrojím uloženým ve středním poli vrstev. Horní část spojovacího ústrojí se zrcadlově...

Logická hra otočných kociek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223073

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šoóš Ján

Značky: kociek, otočných, logická

Zhrnutie / Anotácia:

Logická hra otočných kociek v priestore usporiadaných do tvaru hviezdice je zložená z devätnástich dielov a to z jednej stredovej gule so šiestimi kužeľovými výstupkami na seba kolmých, šiestich stredových kociek, dvanástich obvodových kociek pripojených k stredovým kockám pomocou zaoblených kužeľových výstupkov a zaoblených kuželových drážok, v ktorých sú vzájomne otočné. Kužeľové výstupky a drážky vytvárajú kruhovú dráhu, po ktorej sa...

Skladacia logická kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219188

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ďuračka Ladislav, Martinka Pavol

Značky: logická, skladacia, kocka

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia logická kocka s farebne odlišnými stenami, pozostávajúca z presuvných vložiek usporiadaných okolo jadra, ku ktorému sú prichytené. Riešeným problémom je konštrukčná úprava za účelom zhospodárnenia výroby a zmeny logického postupu pri skladaní, čo sa dosahuje tým, že jednotlivé presuvné vložky, tvaru štvorstenu sú na jadro uchytené prostredníctvom otočných držiakov tvaru trojbokých ihlanov.