Patenty so značkou «litých»

Způsob tváření a tepelného zpracování litých polotovarů z vytvrditelných slitin mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264380

Dátum: 12.07.1989

Autori: Riedlbauch Václav, Votavová Jana

MPK: C21D 8/00

Značky: zpracování, litých, způsob, tepelného, slitin, tváření, vytvrditeľných, mědi, polotovarů

Text:

...důvodů nelze pro tyto účely takto zpracované polotovary použít.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem tváření a tepelného zpracování litých polotovarů 2 vytvrditelných slitin na bázi mědi pro zajištění ultrazvukové průchodnosti vývalků a výkovků při aplikaci přímé sondy,zaručující vysoké hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že poloto~ var se tváří v rozmezí...

Způsob výroby litých dvouvrstvých válců pro tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258300

Dátum: 16.08.1988

Autori: Strung Ladislav, Havlíček František, Kulíř Jiří

MPK: B22D 15/02, B22D 19/16

Značky: způsob, tváření, dvouvrstvých, výroby, válců, litých

Text:

...V tom, že tlouštka ztuhlé povrchové pracovní vrstvy z kvalitního materiálu na těle válce je poměrně tenké. Je určena rychlostí tuhnutí po dobu existence tekuté fáze ve vtoku, kterým se rovněž odlěvá i druhý houževnatý materiál,proto vtok nesmí zatuhnout. Tato doba.je poměrně krátké, činí pouze několik minut. Určité prodloužení tekuté fáze ve vtoku a tím i doby tuhnutí povrchové vrstvy na těle válce je možné docílit částečným prolěváním...

Reaktivní kompozice zejména pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 239962

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novák Oldoich, Rathuský Jioí, Rychlak Miroslav, Handl Zdenik

MPK: C08L 63/00

Značky: výrobu, podláh, litých, kompozice, zejména, reaktivní

Text:

...reguluje přídevkem melanín-formaldehydových kondenzátů,močovínoformaldehydových kondenzátů,polyakrylátů nebo polymetakrylátů,sílikonü,f 1 uorovaných uhlovodíků a podobně.Je-li to žádoucí,lze kompozicí pigmentovat až 10 hmot.dily pigmentů , jako jsou okry,železité pigmenty,chromové pígmenty a podobně.Snížení nebo potlačeni stékavosti lze regulovat přídavkem siloxidu nebo kovových prachů.V rolí aktívních plniv se použivaji alumosilikátys...

Způsob výroby litých válcových zkušebních tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244037

Dátum: 16.11.1987

Autori: Scholz Celestýn, Kubec Ivan, Tokar Oldoich

MPK: B22C 9/28, B22D 25/00

Značky: provádění, tohoto, tyčí, způsobu, zkušebních, litých, výroby, válcových, zařízení, způsob

Text:

...licí formy. K delčínu zdokonelení vynálezu přiepívá, pokud je jádro Vytvořeno zo ekořepínove Inisi a pokud je uloženo v dělicí rovině lící formy v prostoru atanovenám známkou na modelupro podélně dělenou licí formu.Hlavní výhody zpdsobu a zařízení podle vynálezu spočívejí v tom, že jej lze použít pro pískové 1 ekpřepinove formy trhecíoh tyčí I čo střední funkční část zkulební tyče budeTím odpadne úprava broušením, pŕípldnč jiná úprave. Dále...

Způsob výroby litých žárupevných slitin, precipitačně vytvrditelných fází Ni .sub.3.n.(Al, Ti)

Načítavanie...

Číslo patentu: 241811

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Jaromír, Poikryl Antonín, Kašpar Jan, Svoboda Vladimír, Foglar Rudolf

MPK: C21C 7/10

Značky: způsob, precipitačně, slitin, žárupevných, litých, fázi, vytvrditeľných, výroby, sub.3.n.(al

Text:

...olbisalhu síry se při indlwkčníltnvakuovém tavení žârujpevłnýach slttin na bázi železa .el/nebo 111110111 dosahuje výnběrem VlSäZkonvyoh surovín s nímkým oíbsałl-em síry. Během tavicíhci procesu obsah síry není dále kontrolován. Phi so-učasoé jpra-xi se obsah sílry ve slíitináoh Ipolhybvuje zjpravildila nad 0,002 0/0 ihlmot., často však nad 0,004 0/0 lhmodt., což je z hlediska užitkołvýłch vlastlností lslintin nespříznilvé.i Uvedené...

Způsob nálitkování ocelových litých strojních součástí s ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245680

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Markup Rudolf, Jareš Ladislav

MPK: B22C 9/08, B22C 9/28

Značky: způsob, strojních, ozubením, oceľových, součástí, nálitkování, litých

Text:

...věnce ozubsní, ktorý spočívá podle vynálesu ve vytvoření prostoru mezi vnitřním vyložením nilitku, diskom e věncem ozubení strojní součástí, ktorý se při zhotovení vräku formyZpůsob nňlítkování podle vynálesu umožňuje vynechání vnitřních i vnějěích slávěrenských přídavků. Po odlití se formovací hmotou vypěchovamý prostor rychle pz-ohřívá, čímž zpomeluáe tuhnutí soueední části vence, a tak působí podobne jako vnitřní sláva-smsky ptídovek.V...

Reaktivní kompozice pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 243640

Dátum: 15.05.1987

Autori: Soudek Ivan, Saidl Miloslav, Tesao Václav, Pechman Miloš, Landa Václav

MPK: C08L 63/10

Značky: výrobu, litých, kompozice, reaktivní, podláh

Text:

...prachu, aktivních hlinek, siloxidu a podobně.Je-li to žádoucí, lze kompozice probarvovat, například organickymi mikrolithovými barvivy, nebo pigmentovat známými pigmenty. V roli aktivních plniv se používají kopolymery vinylchloridu s etylenem, propylenem, vinylacetátem a dalšími monomery, 5 obsahem chloru do 55 , viskozitním číslem 40 až 150 ml/g, nebo směsi těchto plniv s jinými látkami, jako je drcená pryž, krátké sekané...

Způsob tepelného zpracování litých polotovarů, zejména ingotů z jemnozrnné konstrukční oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249285

Dátum: 12.03.1987

Autori: Strakoš Martin, Turek Jiří, Uherek Jan, Lapčíková Jiřina, Borák František

MPK: B22D 7/00, C21D 1/26

Značky: jemnozrnné, zejména, konstrukční, tepelného, oceli, zpracování, způsob, litých, ingotu, polotovarů

Text:

...nebo spodem do čtvercových kokil. Podstatou vynálezu je, že lité polotovary, jejichž ocel má součet obsahu hliníku a dusíku V množství podle hmotnosti V rozmezí od 0,021 do 0,100a obsah dusíku v rozmezí od 0,005 do 0,020 2 se po odliti odstaví na dobu od 0,75 do 2,50 ha s ještě neztuhlým jádrem se usadí do ohřívací pece s následným ohřevem v ohřívací peci na teplotu 1 270 až 1 330 OC, zahrnujícím v průběhu ohřevu izotermickou prodlevu s...

Technologická linka na výrobu litých kameninových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 248277

Dátum: 12.02.1987

Autori: Galaj Vasilij, Štejnberg Iosip, Mackovoj Taras, Penkisovič Alexandr, Vasněcov Viktor

MPK: B28B 21/30

Značky: technologická, linka, litých, kameninových, výrobu

Text:

...crona 19,ocuamennoro ponnxan 25, pacnonomeunumm non yrnom upy K pyry B BepTuKanbnoů nnocxocrn, H onopnoro çrona 20, Bmnonaenuoro B Bane nnyx KOHCOneň 26, mecwko npuxpennennux non npamum yrnom K npueMHoMy cmony.Texuonoruqeckax nunun paöowaew cneymmnm oöpa 3 oM.K KOHHHBHHKV 1 Mocroaam Kpanou nononurcn pasnuàoqmmň Kosm 2. Hpu noBODOTE K 0 nHnbHMKa pa 3 nuBoqHmñKoBm aanonnaercn pacnnasou, nanee sanoně nenmmñ paCnnaBoM Koam nepememaercx KpaHOM...

Způsob stanovení tvorby střepu litých keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231219

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kádě Vladimír, Čermák Čestmír

MPK: B28B 1/26, G01N 33/38

Značky: výrobků, způsob, litých, keramických, střepů, tvorby, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření tvorby střepu při výrobě keramických výrobků litím. Předmětem vynálezu je způsob stanovení tvorby střepu těchto výrobků vyznačený tím, že se do uzavřené sádrové formy umístěné v temperovaném prostoru vnese suspenze keramických materiálů ve vodě, určená k vytvoření střepu a postupně se doplňuje voda, která vsákla do formy. Přitom se po dosažení zvolené doby lití odečte objem dodatečně doplněné vody a na základě...

Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav

Značky: sochorů, rošt, zejména, plynule, podepírání, materiálů, horkých, litých, válcovaných

Zhrnutie / Anotácia:

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují...

Způsob výroby litých válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220017

Dátum: 15.10.1985

Autori: Toman Lubomír, Gajdušek Josef, Havlíček František, Kaňák Jan

Značky: výroby, litých, způsob, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby válců, zejména pro středojemné profilové válcovací tratě, s čepy o malé kuželovitosti a válcovými konci malého průměru, který se vyznačuje litý tělem s vysokou otěruvzdorností a životností a čepy prostými vnitřních a povrchových materiálových vad, kde se válec odleje nastojato do kokily a po odlití se za tepla Překovají kuželovité části a pak válcovité konce čepů, načež se válec tepelně zpracuje normalizačním žíháním a následným...

Způsob výroby vrubů na plynule litých kovových slitcích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227089

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kadlec Jiří, Zýka Karel, Slepička František, Hruška Otakar

Značky: výroby, provádění, zařízení, litých, kovových, slitcích, tohoto, způsobu, způsob, vrubů, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrubů na plynule litych kovových slitcích, pro jejich následovné člení lámáním, vyznačený tím, že co teplého slitku, který je v plastickém stavu, se vmáčkne nástroj v okamžiku, kdy je slitek v klinové fázi.