Patenty so značkou «lisů»

Planetový převod pro plynulé regulování délky zdvihu výstředníkových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268792

Dátum: 11.04.1990

Autori: Köhler Uwe, Bringmann Hubert, Hofmann Heinz

MPK: B30B 1/26

Značky: lisů, zdvihu, plynule, výstředníkových, délky, planetový, převod, regulování

Text:

...odecneuuaaewcs268 792 - 2 axcuexwpncnwew excnexwpuxonoro B 318 OTHOGMTBJBHO paccmosxna nezy ocsmu ayőqawux Konec 3 M 5.Hapa unnuemapaux ayöuawux Konec 6,7 Kaxonnwcx 3 cnxau coowsercwseuao c ayőuawuu nonecou 5 H syüqawuu Konecom 8, xecwxo ycwaxonuennmu HB onopnoü meüxe 4. Hapa nnanemapnux syůqamux xonec 6,7 Hanpaanxemca ayóuawuu xoxecou 9, cnyxamxm a T 0 me apenx n Kauecmne aoauna. ayőqawoe xoneco 9 m ema onxo xecwxo ycmauonnenxoe na onopnoü...

Zařízení pro pohon koželužských hydraulických žehlicích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267238

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 17/10, C14B 1/54

Značky: zařízení, hydraulických, žehlicích, pohon, lisů, koželužských

Text:

...,łł,lll a vývody g,§,g,g 1 olektromugnety gg a 2. Rozvaděč 32 je Vývodem E propojen 3 yluíoĺm ventilom lg, vývodem P s hydrogenerátorem gg a vývo Jom I S filtrom gg Hydrogenerátor gg je uspořádán s olejovounádrži gg Ľud stolom 1 je upevněna na rámu gl žehlící deskaÄ 3 pod stolom 1 je upevněn na rámu 21 Váleo 2 s válci 1 a §.Tlmkový olej 2 hydrogenerátoru gg protéká rozvaděčem gž, ktorý jn v poloze II a do něhož tlakový olej vstupuje vývodemE...

Zapojení zabezpečovací jednotky pro obouruční ovládání výrobního zařízení, zejména pneumatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266418

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubant Svatopluk, Svoboda Václav, Wainer Pavel

MPK: F16P 3/20

Značky: jednotky, zabezpečovací, obouruční, ovládání, lisů, zejména, zařízení, pneumatických, zapojení, výrobního

Text:

...působení světla a teploty na fotočídla, čímž se stávají tato zařízení neapolehlívà.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že monostabílní obvody se spínačí, přípojenýmí na vstupu, jsou vzájemné paralelné spojeny, přičemž k jejích výstupu je zapojeno součínové hradlokteré je seríově spojeno s výstupní obvodem.výhoda zapojení podle vynálezu spočíva ve vzájeanén blokování ovládacích...

Proměnný přizpůsobovací kondenzátor dielektrického svářecího lisu, zejména pro zařízení velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266416

Dátum: 12.01.1990

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Jareš František, Boček Otakar, Holub Miroslav, Hroch Pavel

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: svářecího, kondenzátor, výkonu, zařízení, zejména, lisů, proměnný, dielektrického, veľkých, přizpůsobovací

Text:

...která tvoří jednu elektrodu e z pohyblivé desky ovládané servomeoheníemem. která tvoří druhou elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že druhá elektrode seatáva- 266416 Jici ze dvou části je tvořeno přestevitalnou doskou upev~něnou na eeřizovaoich prvcioh přes prvni izolátory a pohyblivou deekou spojenou přes druhý izolátor s ovládacimservomeoheniemem. přičemž přestavitelná deska je vodivěspojene ohebným prepojením s...

Testovací zařízení pro přídavné brzdy výstředníkových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265846

Dátum: 14.11.1989

Autor: Konec Zdeněk

MPK: B30B 15/10

Značky: lisů, zařízení, brzdy, testovací, přídavné, výstředníkových

Text:

...pružiny bez její demontáže. Brzdný moment lze měnit změnou parametrů pružiny a jejím sevřením zajištovacími maticemi. snadnou montáží testovací pružiny s jinými parametry můžeme dosáhnout různých testovacích brzdnýoh kroutících momentů. Dalšími výhodami testovacího zařízení je jednodušší konstruce, snadné výroba a bezpečnost obsluhy.vynález blíže objesní přiložený výkres, kde na obr. 1 je znázorněn nárys testovacího zařízení pro...

Zařízení pro upínání horního kovadla u lisů na volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265629

Dátum: 14.11.1989

Autor: Michal Miroslav

MPK: B21J 9/00

Značky: volně, kovaní, horního, lisů, upínání, zařízení, kovadla

Text:

...K upnutí horního kovadla k držáku horního kovadla může být podle potřeby použito dvou i více upínacích jednotek.V držáku l, ke kterému.se horní kovadlo g upíná, jsou dvě nebo více osazených válcových dutín. V každé osazené válcové dutině je zamontován osazený kluzák 3, na který se přenáší A upínací síla, vyvozená stlačením talířových pružin A mezi držákem l a maticí Q. Z kluzáku Q se upínací síla přenáší na horní kovadlo 3 přes čep § a upínací...

Zařízení pro zvedání kovacího nářadí, zejména u vertikálních kovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265299

Dátum: 13.10.1989

Autori: Křiščin Zdeněk, Schiffner Jaroslav

MPK: B21J 13/08

Značky: kovacích, kovacího, lisů, vertikálních, nářadí, zejména, zvedání, zařízení

Text:

...uložený àuvně na vodících sloupech, upevněných k přírubě ovládacího ústrojí.2 265299 Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že s přírubou ovládacího ústrojí je pevně spojen držák s volně otočné uloženou vod(udadkou uspořádanou kolmo a tečně k volně otočným kladkám pohyblivého držáku, se kterým je propojena zvedacím řetězem, jehož jeden konec je upevněn k přírubě ovládacího ústrojí.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v...

Bezpečnostní zařízení koželužských mechanických rotačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259634

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dorazil Karel

MPK: C14B 17/12, C14B 1/34

Značky: bezpečnostní, lisů, mechanických, zařízení, rotačních, koželužských

Text:

...páky 14. Západkový kotouč 15 se uvolni a pootáčí se a stroj se vlivem tohoto pootáčení a sepnutí pomocí zasouvací hlavice 5 neznázorněné spojky zavírá. Po zapadnutí ozubu úhlové páky 14 do západkoveho kotouče 15 působením tažné pružiny 16 přes táhlo 11 a zahnutou páku 10 a vypnutím neznázorněné spojky je stroj zavřen. Dalším sešlápnutím nožní šlapky 1 a opakujícím se-působením mechanismu se stroj otevře. Pokud při zavirání stroje (obr. 2...

Šnekovice šnekových lisů namáhaných vysokými tlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259323

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: B30B 9/12

Značky: tlaky, namáhaných, vysokými, šnekovice, lisů, šnekových

Text:

...uloženým v drážkéch, ktoré působí zároveň jako zdroj maziva. Tento poznatek byl získán měřením součinitele smykového tření mezi masokostní kaší a ocelovou kluznou podložkou, ktera byla opatřena různou úpravou povrchu, například drážkami.Příklad úpravy povrchu šnekovice drážkami podle vynálezu je uveden na obr. 1. Na obr. 2 jsou uvedeny výsledky zkoušek čtyř vzorku s různou drsností povrchu.Na funkčním povrchu šnekovíce l jsou vyfrézoväny...

Zařízení ke zlepšení skluzu kusů prádla na žehlicích plochách horkých pánvových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258009

Dátum: 15.07.1988

Autor: Schädlich Gotthard

MPK: D06F 65/00, D06F 65/02

Značky: horkých, prádla, skluzu, lisů, kusů, plochách, zařízení, pánvových, zlepšení, žehlicích

Text:

...B aepwnkanbuom Hanpanneuuu sume ueM succ.qaümee MBCTO rpyöu.Memy amcoqaňmnn MBCTOM nponoa H Tpyóoü, r.e. B Humaůmem MeaTe, oraeraneuge pacnonomeuo, OT KoToporo npoBo,cHa 5 meHHuñ sanopuoň apMaTypoň, Bena K pe- sepnyapy.B asposonnnmü reueparop npoaon cnaömenubm aanopnoň apuarypoñ, raaoaoň cpepu neeT.HpH 3 ToM sanopuan apmarypa n saacunocru or Hesarpyxeuun rnannná Hoü noaepxnocru TÉKcTHnbHHMM nonorHaMu.orKpmaaeMa. Pasosan cpena...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u horizontálních víceoperačních postupových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245202

Dátum: 01.07.1988

Autor: Nebeský Karel

MPK: B30B 15/08

Značky: zařízení, víceoperačních, automatickou, horizontálních, lisů, postupových, výměnu, nástrojů

Text:

...IV-IV z obr. 2, přičemž obr. 3 odpovídá začátku vytahování razníků, zatímco na obr. 4 je znázorněn zásobník razníků po vytažení razníků z lisu na obr. 5prostoru lisu a na obr. 6 - příčný svislý řez přenášečem zápustek V pracovním prostoru lisu.Z obr. 1 je zřejmě že ve znázorněném víoeoperačním postupovém lisu jsou V dutinách stojanu 1 uloženy vedle sebe zápustky g a proti nim jsou v dutinách pohyblivého beranu 2 uloženy razníky 5. Jak...

Zařízení na řízení vulkanizační doby u vulkanizačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256782

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čánský Milan

MPK: B29C 35/02

Značky: lisů, řízení, vulkanizační, vulkanizačních, zařízení

Text:

...pracovnív paŕní komoře vulkanizočního lisu.Hlavní výhody zařízení ne řízení vuíkonizocepodle tohoto vynúlezu, Jsou v tom, že pri nízkych núkloleo ee dbsehuae úspory tepelné energie, zvýšení produktivitypráce, výššiho využití vulkanizačnich lísů a vyšší a rovno. měnnějäi kvality vulkanizovaných pneumatik. LNa výkreeu je na obr. 1 schematicky znázorněn pŕíklad provedení zařízení na řízení vulkanizační doby podle vynálezu. W...

Zařízení pro upínání a výměnu přidržovací příruby u tažných lisů na plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255020

Dátum: 15.02.1988

Autori: Soukup Miroslav, Kališ Josef

MPK: B30B 15/00

Značky: plechy, zařízení, tažných, lisů, výměnu, přidržovací, príruby, upínání

Text:

...pohybuje lisovní stůl Q, který vyjíždí podle potřeby z rámu lisu. Samoěinné zámky 1 korespondují s verikálními otvory 2 v lisovní traverse A a přidržovací přírubě lg. Dále zařízení podle vynálezu sestává z demontážní vložky lg,uspořádané vyjímatelně mezi přidržovací přírubou lg a lisovaoí traversou Q.Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Před upevňuváním sady přidržovacích tyčí § je do zpětných prostorů ll přímočarých hydromotorů lg...

Zařízení pro vyjímání a kontrolu výlisků z automatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236335

Dátum: 01.01.1988

Autor: Šrámek Miloslav

MPK: B29C 3/00

Značky: lisů, kontrolu, výlisků, vyjímání, automatických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na vyjímání a kontrolu výlisků z automatických lisů v plastikářských provozech. Účelem vynálezu je vybavení automatických lisů o vyjímací a kontrolní zařízení s minimálními ztrátovými časy a velmi rychlou a spolehlivou kontrolou vypadnutí všech výlisků z lisovacího nástroje. Zařízení podle vynálezu sestává z vyjímacího plechu se zvýšeným předním okrajem, z podélných tvarových lišt. Ve střední části vyjímacího zařízení...

Zařízení k ovládání čerpadlového agregátu u hydraulických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246657

Dátum: 15.10.1987

Autori: Florián Jaroslav, Machaeka Vladimír, Pavliš Jindoich

MPK: F15B 13/09

Značky: čerpadlového, zařízení, ovládání, lisů, agregátu, hydraulických

Text:

...vypínacího ventilu lg,šoupátkového rozváděče ll, elektromagnetického rozváděče lg a beztlaké nádrže lg. Součástí celého.hydraulického obvodu je ještě hlavní rozváděč 3, vysokotlaký vypínací ventil gg, nízkotlaký zpětný ventil É a vysokotlaký zpětný ventil 1. K nízkotlakému potrubí 3 nízkotlakého čerpadla g je pak před nízkotlakým zpětným ventilem Q připojeno rozváděcí potrubí 2, propojující vstup nízkotlakého vypínacího ventilu lg se...

Pojistka proti přetížení u mechanických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240118

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hudec Jozef, Zvara Ivan

MPK: B30B 15/28

Značky: proti, přetížení, mechanických, lisů, pojistka

Text:

...a dnem válce je umístěno destrukční těleso a v zadním prostoru válce mezi jeho dnem a pístem je tlakové prostředí o stavitelném tlaku, jejíž podstata podle vyíiálezíi spočíva v tom, že do zadniho prostoru válce ústí stavěcí šroub tlaku a uzavíratelííý spojovací průchod s tlakoměrem.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkresu, který značí př-ičný řez pojistkou.Těleso pojistky- má tvar válce 1, uzavře ného na jednom konci...

Zapojení ventilových rozváděčů pro řízení hydraulických lisů s akumulátorovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242983

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Ulrich, Paul Siegfried, Modde Peter

MPK: B30B 15/16

Značky: řízení, lisů, hydraulických, zapojení, pohonem, rozváděčů, ventilových, akumulátorovým

Text:

...rozväděč lgdo zpětných hydromotorůł 1, lg. Prostor zpětných hydromotorů ll, lg je současně napojen přes dvoustupňový řízený škrticí ventil li a odpadní ventilový rozváděč lg na odpadní větev gł. okruh zpětných hydromotorü je dále propojen na vstup jednosměrného ventilu lg,jehož výstup je napojen na zdroj łt 1 aku.Toto sériové paralelní zapojení ventilovýoh rozváděčů s předřazenými škrticími ventily umožňuje doaažení všech požadovaných...

Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eerník Karel, Kamioskýj Bohdan

MPK: B30B 15/06

Značky: mechanického, ojnice, lisů, ústrojí, pojistkou, spojovací, proti, přetížení, beranem

Text:

...tvoří tlakový prostor ,in pro kapalinu, ohraniöew dole horní plochou beranu i, na kterém je víko 1 přiäroubováno.Do tlakového prostoru n víka 3 vede prívodní kanál 3,1 kapaliny, kterou dodává čer~ padlo ž, a je v něm umístěn zpětný ventil í. Dále istí do tlakováho prostoru h regulační kanál 3 d, uzavřený regulačním pístem 1, který spolupracuje s vačkou Q, uepoŕádanou vzhledem k beranu 1 nehybně.Dále istí do tlakováho prostoru 3 h...

Zařízení pro svislé vedení, zejména gumových pásů u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250093

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: gumových, svisle, pásu, vedení, lisů, zařízení, zejména

Text:

...šrouby, .napojené na hnací jednotku. Dále je podstatou to, že k horizontálním vedením jsou upevnéna pevná ložrsková telesa,uspořádaná lmezi horními a .dolnlímiVložiskovýml tělesy. xVýhodou zařízení podle vyiřlälézruilje jeho jednoduché konstruklční řešení s možností snadného a poměrně. rýchleho jářestavení svislých vodicich válłečků rozevřením ne v ho zúžením,.~a~to podle šířky gumových pásů -pří jeho zaručenéľsouososti a zaručené...

Pojistné zařízení proti přetížení strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231863

Dátum: 15.12.1986

Autori: Liščinský Petr, Novák Zdeněk, Auschlag Zdeněk, Černil Miloň, Pantůček František

MPK: B30B 15/28

Značky: zařízení, zejména, přetížení, pracovním, proti, přímočarým, strojů, pojistné, pohybem, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení proti přetížení pracovních strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů, a jeho předmětem je celkové uspořádání pojistného zařízení. Vynález má za účel zvýšit rychlost přenosu signálu z místa jeho vzniku do ovládacího členu stroje a vyloučit vliv nestejnoměrného prodlužování částí pracovního stroje na činnost zařízení. Tohoto účelu se dosahuje uspořádáním přenosové soustavy signálu v podobě uzavřeného...

Zařízení pro vysunování výtažků z tažnic vícepolohových tažných lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236595

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kavánek Miroslav

MPK: B30B 15/32

Značky: vícepolohových, lisů, tažnic, zařízení, vysunování, výtažků, tažných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosáhnout spolehlivého zasunutí výtažku do kleštin transferu i při zvětšeném průměru u ústí a současně i možnost jednoduchým způsobem změnit délku dráhy vysunovačů při dodržení konstantní přední polohy bez nutnosti konstrukčních zásahů. Je to dosaženo tím, že na hřídeli 1 je uložena jednak vačka 2 opatřená kladkou 5 a jednak inversní vačka 3, opatřená druhou kladkou 6 a obě kladky 5, 6 jsou spojeny vahadlem 4 kyvně uloženým...

Zařízení pro spojení lisovního válce s přidržovačem u hydraulických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232286

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mareška Jiří, Pavlík Rudolf, Louda Jan

MPK: B30B 1/34

Značky: spojení, zařízení, válce, hydraulických, přidržovačem, lisovního, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém spojení síly válců přidržovače se středním lisovním válcem. Zařízení pro tento účel sestává nejméně ze dvou segmentů, uložených suvně na kluzných deskách kruhového vybrání, vytvořeného v boční stěně nákružku, pevně spojeného s přidržovačem. Toto kruhové vybrání koresponduje v pracovní poloze segmentů s kruhovým vybráním lisovního válce, přičemž segmenty, fixované v krajních polohách zajišťovacími prvky, jsou kinematicky...

Zařízení pro přívod tlakového vzduchu do spojek strojů, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228394

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čech Ivo

Značky: strojů, vzduchu, lisů, zejména, zařízení, tlakového, přívod, spojek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přívod tlakového vzduchu do spojek strojů, zejména lisů, obsahující těleso přívodu vzduchu se vstupním a výstupním kanálem, uložené na víku spojky. Účelem vynálezu je konstrukční řešení tělesa přívodu vzduchu bez použití diferenciálního pístu, snížení hlučnosti zařízení a pracnosti jeho výroby pří snížení spotřeby materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že v tělese přívodu vzduchu jsou uspořádány dvě pružné...

Bezpečnostní zařízení, zejména pro ovládání lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231130

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kamenec Jaroslav, Marek Josef

MPK: B30B 15/28

Značky: lisů, ovládání, zařízení, zejména, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního zařízení, zejména pro ovládání lisů. Sestává ze skupiny základních jednotek a k nim připojitelných přídavných modulů, které jsou navzájem propojeny tak, aby v případě signalizace poruchy kterýmkoliv modulem nebo kteroukoliv jednotkou se stroj okamžitě zastavil nebo nešel spustit. Konstrukce zařízení podle vynálezu vyhovuje nejpřísnějším mezinárodním předpisům týkajících se bezpečnosti při práci s lisy. Vynález je...

Zařízení pro čištění matric výtlačných lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230647

Dátum: 15.05.1986

Autori: Samuelová Libuše, Jetmar Josef, Bočko Bronislav

MPK: B30B 15/08

Značky: čištění, matric, výtlačných, lisů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění matric výtlačných lisů, sestávající z horizontálně posuvného tělesa s nosnou deskou, na které je upevněn poháněcí motor s hřídelem, vyznačující se tím, že je tvořeno vřetenem (3), pevně spojeným s hřídelem poháněcího motoru (1), jehož podélná osa (22) je shodná s podélnou osou (23) matrice (6), na kterém je suvně uloženo odpružené pouzdro (4), v jehož drážkách (a) jsou suvně uloženy čisticí nože (5), přičemž s nosnou deskou...

Zařízení pro ovládání děrovače vytlačovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231671

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kucharčík Leoš, Hajducki Ladislav, Korelus Ladislav, Kašpar Václav

MPK: B30B 15/02

Značky: děrovače, ovládání, lisů, vytlačovacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení celkové síly vytlačovacího lisu a podstatně snižuje energetické ztráty při vlastním vytlačování. Na jednom z táhel je uspořádán snímač síly, jehož vstup je spojovacím vedením spojen s ovládacím elementem přepouštěcího ventilu. Vstup přepouštěcího ventilu je spojovacím potrubím připojen k přepouštěcímu kanálku děrovacího válče a výstup odpadním potrubím k nádrži.

Způsob identifikace poruch při provozu vulkanizačních lisů plášťů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223025

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štefka Ladislav, Sehnal Petr

Značky: způsobu, zapojení, vulkanizačních, provozu, lisů, tohoto, poruch, identifikace, provádění, plastů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob identifikace poruch při provozu vulkanizačních lisů plášťů vzniklých mísením vulkanizačních médií při nežádoucím přívodu a/nebo odvodu médií z vulkanizační membrány, kdy jsou tato média do vulkanizační membrány přiváděna potrubím pomocí uzavíracích armatur, vyznačující se tím, že se od počátku provozu vulkanizačních lisů snímá průběh alespoň jedné fyzikální veličiny média, například teploty, přičemž impuls k samočinné signalizaci poruchy...

Zařízení pro blokování pracovního pohybu rámu transferu u vícepolohových, zejména ležatých lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228078

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chytka Vladimír

Značky: blokování, zařízení, zejména, ležatých, lisů, pohybu, rámu, vícepolohových, pracovního, transferu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování pracovního pohybu rámu transferu u vícepolohových, zejména ležatých lisů, například pro protlačování a tažení za studena, vyznačené tím, že sestává z dvojice pák, z nichž první unášená páka (8), spojená ojnicí (17) s rámem (1) transferu a druhá přiléhající poháněcí páka (7), kyvně spojená s hřídelí (21) skříně (3) pro pohon transferu jsou vzájemně propojeny střižným elementem (9), přičemž v prostoru místa poloviční úhlové...

Zařízení pro vysunování výtažků z tažnic vícepolohových tažných lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220746

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kavánek Miroslav

Značky: zařízení, vysunování, výtažků, tažnic, lisů, vícepolohových, tažných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se má dosáhnout spolehlivého zasunutí výtažku do kleštin transferu i při zvětšeném průměru u ústí a současně i možnost snadné změny délky dráhy vysunovačů při dodržení konstantní přední plochy. Je to dosaženo vytvořením nesouměrného kolenového mechanismu s pevným čepem, táhlem a pákou, kývající kolem nepohyblivého čepu mezi zakřivenou pákou a ojnicí a vytvořením vhodných geometrických vztahů mezi jednotlivými členy lze dosáhnout toho,...

Čep výstředníkového ozubeného kola, zejména u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220641

Dátum: 15.12.1985

Autor: Pekárek Jan

Značky: kola, ozubeného, zejména, lisů, výstředníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Čep je uchycen ve stojanu prostřednictvím axiálně zajištěných pouzder, přičemž délka čepu je taková, že mezi jeho čely a víčky na pouzdrech je vytvořena určitá vůle o velikosti několika milimetrů.

Odebírací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 220080

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bžoch Karel

Značky: odebírací, vulkanizačních, zařízení, pneumatik, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odebírací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik se sklopným vedením příčníku, které slouží pro vyjímání vulkanizovaných plášťů z vulkanizačního lisu a pro jejich transport na odběrný dopravník. Podstata předloženého vynálezu spočívá v tom, že odebírací zařízení obsahuje nad vulkanizační formou a dopravním skluzem horizontálně upevněný nosník, na kterém je posuvně upevněn vozík opatřený vertikálně pohyblivým sklíčidlem, vertikálním...

Vyhazovací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 220079

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bžoch Karel

Značky: zařízení, lisů, vyhazovací, vulkanizačních, pneumatik

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhazovací zařízení vulkanizačních lisů pneumatik se dvěma horizontálně výkyvnými a vertikálně posuvnými zvedacími rameny pro zvedání vulkanizovaných plášťů nad membránu, vyznačující se tím, že každé z obou zvedacích ramen (1, 1´) je výkyvně upevněno na vertikálně posuvném sloupu (2, 2´), přičemž každý z obou sloupů (2, 2´) je spojen s řetězem vertikální řetězové smyčky (3, 3´), jejíž horní řetězové kolo (4, 4´) je spojeno s řetězovým kolem (5,...

Zařízení pro stavění výšky forem v komoře vulkanizačních lisů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 219740

Dátum: 15.09.1985

Autor: Sommer Emil

Značky: stavění, komoře, zařízení, pneumatik, výšky, lisů, forem, vulkanizačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stavění výšky forem v komoře vulkanizačních lisů pneumatik, které umožňuje používat formy libovolných stavebních výšek v určitém rozmezí bez nároků na zvětšení stavební výšky komory a bez nutnosti skladování a montáže výměnných částí. Podstatou vynálezu jsou opěry, zapadající přerušenými drážkami do pouzdra v horní komoře, přičemž rozteč mezi drážkami na opěrách je menší než zdvih přítlačného pístu bajonetové...

Mechanizované zařízení pro regulaci bodu zastavení smýkadla s ukazovatelem polohy zdvihu smýkadla u výstředníkovým lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233308

Dátum: 15.08.1985

Autori: Braun Günter, Weissleder Ingolf, Schoof Bernd

MPK: B30B 15/00

Značky: lisů, polohy, regulaci, smýkadla, ukazovatelem, zastavení, zařízení, mechanizované, zdvihu, výstředníkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanizovaného zařízení pro regulaci bodu zastavení smýkadla s ukazatelem polohy smýkadla u výstředníkových lisů, z jehož pomocí lze zmenšit časové ztráty při regulování chodu smýkadla a zajistit obsluhu z řídicího pultu lisu. Dvojitý ukazatel je synchronně vázany s výstředníkovým hřídelem a pracuje v součinnosti s pevně nastavenou kombinací vaček sady vaček, která je v rozpojeném stavu spolehlivě zajišťována proti otáčení,...

Zařízení pro uložení pohonu lisovních stolů hydraulických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225681

Dátum: 01.07.1985

Autori: Křiščin Zdeněk, Soukup Miroslav

Značky: stolu, hydraulických, uložení, zařízení, lisovních, pohonů, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení pohonu lisovních stolů hydraulických lisů, sestávající z lože posuvu, opatřeného dvěma dvojicemi rovnoběžných vertikálních žeber, vyznačující se tím, že s vnitřními plochami (3) rovnoběžných vertikálních žeber (2) a horní plochou (4) lože (1) posuvu je v trvalém dotyku přední hranolovitá část (6) hydraulického válce 5), v jejíž bocích jsou provedeny vertikální drážky (8), vedle kterých jsou v rovnoběžných vertikálních...