Patenty so značkou «lišty»

Usporiadanie vodiacej lišty laserového gravírovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6832

Dátum: 02.07.2014

Autori: Szorád Simon, Karaba Michal, Donseok An

MPK: B23K 26/04, B44B 3/00, B26D 1/04...

Značky: usporiadanie, laserového, lišty, zariadenia, vodiacej, gravírovacieho

Text:

...stola laserového gravírovacieho zariadenia.Výhodné je, ak vodiaca lišta prekrýva približne V 2 veľkosti otvorov vákuového stola.Toto čiastočné prekrytie vákuových otvorov je účelové a má za úlohu zabezpečiť dôsledné dotlačenie LGP k vodiacej lište. Pokiaľ nie je LGP dôsledne dotlačené k vodiacej lište, senzor vákua zaznamená nedostatočnú hodnotu podtlaku. Nedostatočná hodnota podtlaku nedovolí spustenie zariadenia až do doby, pokiaľ operátor...

Uloženie pre pružiace drevené lišty na základnom ráme latkového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20239

Dátum: 08.10.2013

Autori: Grund Jan, Grund Henry

MPK: A47C 23/06

Značky: pružiace, dřevěné, lišty, rámě, látkového, roštů, uloženie, základnom

Text:

...na výkrese a bude opisané ďalej. Jednotlivé obrázky zobrazujú nasledujúce obr. l je základne teleso v pohľade zo smeru jeho polohy po inštalácii v základnom ráme v priestorovom pohľade,obr. 2 je základné teleso v pohľade zo smeru jeho polohy po inštalácii v základnom ráme vbočnom pohľade, obr, 3 je základné teleso V pohľade na jeho polohu po inštalácii v základnom ráme v priestorovom pohľade, obr. 4 je základne teleso v pohľade na jeho...

Spôsob bezskrutkového namontovania ukončovacej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19580

Dátum: 10.09.2012

Autor: Dürnberger Gerhard

MPK: E04F 19/04, E04F 15/02

Značky: lišty, bezskrutkového, spôsob, namontovania, ukončovacej

Text:

...vyrovnanie hrúbky panelu a okrem toho poskytovať zvieraciu sílu, ktorá pridržiava držiak ukončovacej lišty na podlahovom alebo stropnom obklade. V závislosti od príslušného uskutočnenia záberového úseku môže byť eventuálne potrebné vyhotoviť aj záberový úsek s vyrovnàvaním vôle alebo/a predpätím, aby bolo možné zaistiť, žeukončovacia lišta dosadá na podlahový alebo stropný obklad bez škáry.Ak je podkladové rameno dimenzované dlhšie ako...

Montážna súčasť, ako aj závesné zariadenie pre nosné lišty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17253

Dátum: 14.03.2012

Autor: Maisch Christof

MPK: E04B 9/20, E04B 9/16, E04B 9/18...

Značky: závesné, montážna, lišty, nosné, zariadenie, súčasť, spôsob, výroby

Text:

...ako upevňovací diel, takže tieto závesy sú väčšinou vytvorené dvojdielne.0008 Pretože v závislosti od tvaru nosnej lišty existujú rôzne spojovacie tvary, musia byt udržované všetky uvedené závesné zariadenia v príslušnemnohých variantoch, čím sú zvyšované náklady na skladovanie a tým celkové náklady.0009 Úlohou predloženého vynálezu je, poskytnúť montážnu súčasť a najmä závesné zariadenia v úvode uvedeného druhu, ktoré môžu byť vyrábané...

Dopravný prostriedok pre listy rotora veternej elektrárne a/alebo segmenty veže a transportný stojan pre dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16290

Dátum: 05.04.2011

Autori: Lülker Frank, Ressel Dirk, Janke Mirko

MPK: F03D 1/00, B60P 3/40

Značky: veže, stojan, dopravný, rotora, elektrárne, prostriedok, lišty, veternej, segmenty, transportný

Text:

...v podstate nula. V druhom prevádzkovom stave je prvé otáčavé ložisko nastavené tak, aby druhý koniec prvého úseku ukazoval dolu, a druhé otáčavé ložisko je nastavené tak, aby jeho druhý koniec ukazovaldolu. V takom úseku je medzi prvou rovinou otáčania arovinou adaptéra na list plánovanýuhol. Tým medzi listom rotora a transportným stojanom existuje tiež uhol, ktorý je väčší než0013 Vynález sa týka taktiež nenárokovaného dopravného...

Priechodzí regál s oporným rámom na upevnenie dopravnej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12598

Dátum: 22.06.2010

Autori: Gassner Okten, Kemperdick Arthur

MPK: B65G 1/02

Značky: priechodzí, lišty, regál, dopravnej, rámom, upevnenie, oporným

Text:

...vybrania. Výhodne je prvým upevňovacím prvkom spojka na prvku opomého rámu aprvé vybranie na dopravnej lište je vyhotovené tak, aby vytvorilo so spojkou spojenie tvarovým stykom. Prñdadne tak môže byťdopravná lišta upevnená z odoberacej strany na prvku opomého rámu.Podľa foriem uskutočnenia vynálezu má prvé vybranie prednú oblasť, ktorá je vytvorená v smere od podávacej strany k odoberacej strane tak, že sa zužuje. Prvý upevňovací prvok je...

Montážna sada pre uvoľniteľné pripojenie podlahovej lišty ku stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19187

Dátum: 04.02.2010

Autor: Solowow Michal

MPK: E04F 13/08, E04F 19/04

Značky: lišty, uvolnitelné, podlahovej, montážna, stěně, pripojenie

Text:

...nízkou hustotou, napr. izolačné dosky z polystyrénu alebo sadrokartónu. Takáto zápustka môže byťmasívna alebo dutá a je bežne vyrábaná z polyamidu.0008 Zápustka je opatrená vonkajším závitom s hrubýmstúpaním, ktorý sa skrutkovaním do ľahkého stavebnéhoporézneho materiálu postupne zarezáva.0009 Pliešok môže mať prednostne formu voľnej časti montážnej sady. Spôsob pripevnenia pliešku nie je súčasťounárokovanej formy prevedenia, pričom pliešok...

Stieracia lišta vybavená spojovacím dielom a spôsob montáže takejto lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11059

Dátum: 17.12.2008

Autori: Grasso Giuseppe, Espinasse Philippe

MPK: B60S 1/38

Značky: takejto, montáže, spojovacím, lišta, spôsob, dielom, vybavená, lišty, stieracia

Text:

...predpisom stanoveným konštruktérmi motorových vozidiel.0014 Nasledujúci opis, ktorý je uvedený len pre ilustráciu a nijako neobmedzuje rozsah vynálezu, slúži k lepšiemu pochopeniu podstaty vynálezu a možností jeho uskutočnenia. Odkazuje na priložené výkresy, na ktorých0015 Obr. 1 znázorňuje plochú stieraciu lištu podľa vynálezu.0016 Obr. 2 je rozložený perspektívny pohľad zhora na stieraciu lištu z obr. 1.0017 Obr. 3 predstavuje...

Strešná lišta pre motorové vozidlo a spôsob výroby strešnej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17426

Dátum: 03.02.2007

Autori: Binder Ottmar, Binder Hans

MPK: B60R 9/04

Značky: strešnej, spôsob, lišty, lišta, strešná, motorové, výroby, vozidlo

Text:

...priečne sily pôsobiace na strešnú lištu, s tým následkom, že pozdĺžna tyč je namáhané naprieč na smer jazdy vozidla relatívne voči podpernému elementu. To má za následok, že - okrem sil, ktore pôsobia v smere jazdy aleboprotismere jazdy - vznikajú medzi pozdĺžnou tyčou a podpernýmelementom tiež zodpovedajúce priečne sily, teda priečne na smer jazdy. K tomu je možné pripočítať ešte tú okolnosť, že dosadacie plochy podperného elementu voči...

Spôsob inštalácie začisťovacej zakončovacej lišty pre omietkovú vrstvu na tepelnej izolácii budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14678

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E06B 1/62, E04G 21/30, E04F 13/06...

Značky: budovy, inštalácie, začisťovacej, izolácii, omietkovú, vrstvu, lišty, zakončovacej, tepelnej, spôsob

Text:

...časť umelohmotnej fólie, ktorá je vedená medzi expanznýmprúžkom a záverovou oblasťou, a tým je záverová oblasťuvedená do uvoľnenêho stavu. Expanzný pohyb expanznéhoprúžku prebieha v smere od okennêho rámu.Z DE 44 39 075 A 1 je známa tesniaca lišta so základnou oblasťou, ktorá drží expanzný prúžok soneskorenou schopnosťou expanzie, a záverovou oblasťou, drží expanzný prúžok, a druhú časť, ktorá je vybavená dvojstranným lepiacim pásom, čím je...

Kotviace mostíky celoplošne navarené na šachtové dná z termoplastickej umelej hmoty (umelohmotné profilované lišty a umelohmotný granulát)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6302

Dátum: 19.07.2006

Autor: Predl Manfred

MPK: E03F 5/00, B29C 65/02

Značky: lišty, granulát, umelej, profilované, kotviace, umelohmotné, mostíky, navarené, hmoty, šachtové, celoplošné, termoplastickej, umelohmotný

Text:

...Vynálcz má za cieľ celoplošne navarit kotviace mostíky na korpus polotovaru (l) šachtového dna už počas výrobného procesu šachtového dna (vákuové hlboké ťahanie). Podľa vynálezu sa tohto cieľa dosiahne nasledovne0005 Potom čo sú vopred vyrobené dosky z termoplastického materiálu vložené do tavnej zóny stroja na hlboké ťahanie (manualne alebo automaticky), je manuálne alebo zodpovedajúcim zariadením na povrch umelohmotnej dosky, ktorá...

Spôsob výroby rekombinantnej sacharózasyntázy, jej použitie vo výrobe sád na stanovenie sacharózy, spôsob výroby ADPglukózy a spôsob získania transgénnych rastlín, ktoré majú listy a zásobné orgány, ktoré akumulujú koncentráciu ADPglukózy a škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9591

Dátum: 27.01.2005

Autori: Morán Zorzano María Teresa, Baroja Fernández Miren Edurne, Muňoz Pérez Francisco José, Pozueta Romero Francisco Javier, Alonso Casajús Nora

MPK: C12N 15/70, A01H 5/00, C12N 15/29...

Značky: adpglukózy, lišty, orgány, výrobe, škrobu, koncentráciu, použitie, stanovenie, transgénnych, sacharózy, rastlín, rekombinantnej, zásobné, akumulujú, spôsob, výroby, sacharózasyntázy, získania

Text:

...for sink strength using transgenic potato plants. Plant J. 7, 97-107 Baroja-Fernández, E., Muňoz, F.J.,Saikusa, T., Rodriguez-Lopez, M., Akazawa, T., Pozueta-Romero,J. (2003) Sucrose syntase catalyzes the de novo production of ADPglucose linked to starch biosynthesis in heterotrophictissues of plants. Plant Cell Physiol. 44, 500-509 Pozueta Romero, J., Munoz, F.J., Rodriguez-López, M., BarojaFernández, E., Akazawa, T. (August 2003) New...

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284329

Dátum: 27.12.2004

Autori: Meurers Peter, Bülow Harald, Müller Manfred, Gerke Dieter

MPK: H01R 9/22, H01R 4/24, H01R 9/16...

Značky: káblových, pripájacej, spínacej, dátovú, techniku, pripájania, kontaktným, žíl, oddeľovacia, lišty, lišta, spínacia, telekomunikačnú, spôsob, oddelovacej, zvieracím, rezným, prvkom, pripájacia

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku je vyrobená s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4)...

Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283628

Dátum: 03.10.2003

Autor: Neuhofer Franz

MPK: F16B 2/24, E04F 19/04

Značky: kovanie, drážkované, krycie, lišty, pozdĺžne, upevňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacie kovanie (1) pre pozdĺžne drážkované krycie lišty (11) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), majúceho v prierezu tvar „U", ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodným dielmi (23), symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21)...

Usporiadanie na upevnenie lišty stierača čelného skla na ramene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3500

Dátum: 08.09.2003

Autor: Vacher Pascal

MPK: B60S 1/32, B60S 1/38

Značky: upevnenie, usporiadanie, stierača, čelného, lišty, ramene

Text:

...Prvý pozdĺžny uzamykací prostriedok pozostáva z kĺbovo pripojenej časti, pozostávajúcej z priečneho člena 7, kĺbovo pripevneného na adaptéri najmenej jedným ohybným jazýčkom 8 a nesúceho výstupok 9. Ako to bude presnejšie opísané ďalej, tento výstupok 9 je upevnený v otvore 10 usporiadanom na tyčke 2 keď je tyčka pripevnená. Tento priečny člen 7 vytvára so stenou 6 D adaptéra na jeho vstupnom konci 6 C kanálik na umiestnenie tyčky.0020...

Spôsob výroby viacdielneho nosného systému, predovšetkým strešnej lišty vozidla, a zodpovedajúci nosný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2346

Dátum: 25.01.2003

Autor: Binder Hans

MPK: B60R 9/00

Značky: predovšetkým, nosný, výroby, spôsob, zodpovedajúci, systém, lišty, viacdielneho, vozidla, systému, nosného, strešnej

Text:

...eloxovaním. Aj tento spôsobvýroby jednodielnej lišty je nevýhodný, pretože výroba lištyz jednodielneho polotovaru je výrobne technicky pomerne nákladná a predpokladá relatívne vysoké investície v oblasti nutných výrobných zariadení a nákladov na nástroje. V porovnaní s viacdielnou lištou dôjde v rámci výroby polotovaru k podstatnému zdraženiu výroby o viac ako 35 . Navyše sú u jednodielneho polotovaru možnosti ohľadne jeho tvarového...

Spona na listy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3375

Dátum: 03.12.2002

Autori: Noskovič Kamil, Suchal Jozef

MPK: B42B 5/00

Značky: spona, lišty

Text:

...zoslabenie spôsobuje, že pri pokuse o narovnanie ohybov spony dôjde k jej poškodeniu, rozlomeniu, čo zvyšuje bezpečnostnú, pečatnú funkciu spony na listy. Z podobných dôvodov môže byť vo výhodnom usporiadaní plochý prvok v ohybových líniách perforovaný.Pre zvýšenie funkčnosti spony na listy podľa tohto technického riešenia je výhodné,ak je plochý prvok opatrený plochou pre umiestnenie propagačných a/alebo identiñkačných údajov.Z ekonomických...

Pripevňovacie zariadenie pozostávajúce z montážnej lišty a z inštalačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280791

Dátum: 15.04.1992

Autori: Roth Rudolf, Köhler Joachim, Bläss Jürgen, Schulze Hans

MPK: E03C 1/042

Značky: pozostávajúce, inštalačných, prvkov, pripevňovacie, lišty, zariadenie, montážnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z montážnej lišty (2) a z inštalačných prvkov, pripevniteľných prostredníctvom montážnej lišty (2) na stene miestnosti, pričom montážna lišta (2) obsahuje štyri montážne miesta (6, 7, 8, 9) umiestnené v odstupoch od seba, ktoré sa vo vzájomnej kombinácii rovnajú základným inštalačným rozstupom. Montážna lišta (2) je vybavená najmä na svojich pozdĺžnych hranách (4) stojinami, vystupujúcimi z jej zadnej strany. Inštalačný...

Antivibrační závěs žací lišty malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269420

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knill Bohuslav, Rychnovský Oldřich

MPK: A01B 59/048

Značky: žací, antivibrační, závěs, malotraktoru, lišty

Text:

...provedení závěsu žsoí lišty podle vynálezu je znázorněn na výkreseoh, kde ns obr. l je znázorněn boční podle s na. obr. 2 půdorys- uspořádání závšsu.Antivibreční závšs žsoí listy umístšné před melotrsktorem se skládá z rámové desky g, Výkyvné pružná uložená prostřednictvím čepů á, procházejioích pružnými závěsy ne rámu stroje 1. lezi spodní částí Výkyvné rámové desky g s spodní částí závěsové deeky i jsou uloženy pryžové pružiny j. V...

Zariadenie na brúsenie tvaru opornej plochy podpernej lišty pre bezhroté priebežné brúsenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267931

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 9/04

Značky: lišty, plochy, podpernej, priebežné, tvaru, bezhroté, zariadenie, brúsenie, opornej

Text:

...plochy podpernej lišty pre bezhrotć brúsky podla tvaru šablony.Na výkresoch je znázornený priklad zoriadenia na brůsenie tvzrovej opornej plochy podpernej lišty pre bezhrotů priebełne brúseníe, uričon obr. 1 je nàrys a obr. 2 pôdo ľYS.Vlastne zaríadeníe k brúseníu tvarovej opornej plochy podpernej lišty je vytvorené v podstate z dvoch stojanov 1 a Z, nosnika Q, dvoch ozubených kruhových výseči Q a 1, ozubentho hrebeň 2, snlmacieho palca...

Vodicí lišty klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261395

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gala Alexandr, Kerlín Kurt, Řeha Karel, Král Jan, Harazim Alfons

MPK: F16K 3/316

Značky: lišty, klínu, vodiči

Text:

...čistoty vnitřního prostoru tělesa šoupátka, zajištující lepší provozní spolehlivost a v možnosti snadné výměny vodicŕch líšt.Příklad konkrétního provedení upevnění vodících lišt klínu v tělese ěoupátka je schematicky znázorněný na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez tělesem šoupátka rovinou kolmou ke směru průtoku, na obr. 2 je půdorysný pohled do tělesa šoupátka z obr. 1.Příklad konkrétního provedení upevnění...

Dotěsňovací ústroj í těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244088

Dátum: 01.06.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C10B 25/16

Značky: pecních, ústroj, dotěsňovací, koksovací, dveří, lišty, komory, těsnicí

Text:

...v otvoru nebo výřezu těenící lišty.-2 7 244 nan Dotěsňovací ústrojí podle vynálezu dovoluje seřizovat předpětí pružín a tím 1 volbu přítlačná síly pružin. Dotlačování těsnící lišty k zárubni probíhá kontinuálně a systém lištových segmentu vybavených tímto ústrojím pružně a okamžitě reaguje na nově vzniklé úehytky od rovinnosti. WVynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje řez dotěsnovaoím...

Úchyt závěsné lišty stavebnicového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255656

Dátum: 15.03.1988

Autor: Chundela Jiří

MPK: B65G 21/02

Značky: závesné, lišty, stavebnicového, závěsu, úchyt

Text:

...pokovovací linky provést výměnu závesných líšt a jejich rozmístění na závěsu. Letmý úchyt závěsné lišty nepřenáší žádné chemikálie a proto nedochází při výměně líšt ke styku pracovníka se zbytky chemikálií. Letmý úchyt je proudově ustíněn vlastní konstrukcí a proto dochází pouze k nepatrnému nanášení nežádoucí pokovené vrstvy na povrchovouPříklad provedení uchytu závěsné lišty stavebnicového závěsu pro galvanické nsnášení antikorozních...

Dotěsňovací prvek těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242091

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tkáe Josef, Galatík Antonín, Duda Jaroslav

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnicí, lišty, komory, dveří, prvek, pecních, koksovací, dotěsňovací

Text:

...lišty opetřena žlábkem pro uložení hermetizační látky a podstata vynálezu epočívá v tom. že do ocelověho profilu tvaru U nebo L připev~ něného ke vnitřní stěně těaníoí lišty je zatlačen grafitem nasyoený asbeatový provazeo. Dále je podle vynálezu na dno ocelověho profilu pod eebeatovým provezoem vložená plochá přítlačná lišta,přičemž dno ocelového profilu je opatřeno otvory v nichž jsou uloženy závitová výběhy dotlačovaoích šroubů....

Zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252677

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sztefek Karel, Mlýnek Ladislav

MPK: G08C 19/02

Značky: zařízení, účastnického, panelu, releové, ovládání, ligyfonního, lišty, ovládacího

Text:

...v tom, že spínací tlačítko z vodivé gumy je zapojeno na spínací obvod, který je připojen na releovou lištu, jejíž výstup je připojen na svítící diodu a telefonní ústřednu.Výhodou zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty podle vynálezu je snížení poruchovosti v důsledku odstranění mechanických kontaktů, ovládací panel je menších rozměrů, čímž je odstraněno obtížné ovládání panelu dispečerem důsledkem...

Pohon žací lišty, zejména pro jednoosé ručně vedené motorové sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252487

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rott Karl-heinz, Klever Manfred

MPK: A01D 34/30

Značky: jednoosé, vedené, motorové, sekačky, žací, lišty, pohon, zejména, ručné

Text:

...§. Pružná spojka Ě jako úhlově pohyblivé spojení mezi oběma větvemi 3, 3 hnacího hřídele 2 je výhodná pro svou malou stavební délku, protože v tomto případě mohou být obě vidlice lg, 35 krátké. obe větve Q, 4 hnacího hžídele g jsou opatřeny na volných koncích drážkováním gg, 13 k neotočenémuobě vidlice lg, gg jsou spolu spojeny kloubovými svorníky 5, které jsou zašroubovány do vnitřní vidlice 33 a jejichž dříky gg uvnitř vnější vidlice lg jsou...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav, Slavík Miroslav, Sláma Ivo

MPK: A01D 34/24

Značky: lišty, spouštění, žací, samohybného, stroje, sklízení, krmiv, zvedání, zařízení

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Rychloupínací zařízení pro obrábění nožů žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231845

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bumbálek Otakar, Tepera Jan, Klabal František, Poletín Jan

MPK: B23Q 3/06

Značky: žací, nožů, zařízení, lišty, obrábění, rychloupínací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonnosti obrábění jednotlivých obrobků využitím mechanického samoupínání na kruhovém stole, přičemž se zjednodušuje a ulehčuje práce obsluhy a zkvalitňuje se opracování výrobků. Práce obráběcího zařízení je kontinuální a vzniká značná úspora energie na jeden výrobek. Jsou odstraněny prostoje a neproduktivní časy. Podstata vynálezu spočívá ve vytvořeni otočných přítlačných segmentů, které jsou upevněny k otočné desce...

Tkací stav s brdovými listy a jim přiřazenými pákami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223980

Dátum: 15.12.1985

Autor: Speich Francisco

Značky: pákami, tkací, přiřazenými, lišty, brdovými

Zhrnutie / Anotácia:

Tkací stav s brdovými listy a jim přiřazenými pákami, které jsou v místě působení spojeny s brdovým listem a jejichž osy natáčení jsou uspořádány v pravém úhlu k rovinám, vytvářeným brdovými listy, přičemž vzdálenosti míst působení jsou od os natáčení alespoň u dvou pák různé, aby během provozu byly k těmto pákám přiřazené brdové listy přestavovány o různě velkou dráhu, vyznačující se tím, že osy (71 až 75) natáčení, uspořádané v různých...

Nosník lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222047

Dátum: 15.07.1985

Autor: Sládeček Jozef

Značky: lišty, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že nosník lišty je vyrobený z oceľového profilu tvaru U, ktorý je po obidvoch stranách opatrený spojovacími otvormi pre spájanie viacerých nosníkov lišty, ďalej sú to otvory na upevnenie lišty. (Lišta sa do otvoru len vsunie.) Na čele profilu sú otvory pre spojovanie a upevňovanie nosníkov. Výhodné je ak na obidvoch stranách profilu nosníka sú ďalšie otvory na upevnenie lišty na vytvorenie poloroštov. Vynález...

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218944

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Značky: lišty, anebo, výkyv, zařízení, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty. K rámu jsou uchyceny dvě dvojice nosných ramen, nesoucích žací lištu. Na jedné straně sou nosná ramena uchycena k rámu kulovými klouby, případně křížovými, na druhé straně pak jednoduchými klouby, například válcovými čepy. Zařízení je určeno pro dokonalé přizpůsobení se žací lišty profilu terénu.

Žací lišta samohybného zemědělského stroje k ukládání pokosené hmoty po celé šířce žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218859

Dátum: 09.04.1984

Autori: Eistert Theodor, Noack Christian, Schmidt Gerhard, Kretzschmar Bernd, Oliva Klaus, Ulrich Klaus, Hesche Peter, Hänel Volker, Kloth Hans-jochen, Pietsch Wolfgang, Kreidler Manfred

Značky: lišty, hmoty, stroje, pokosené, ukládání, žací, lišta, šiřce, celé, samohybného, zemědělského

Zhrnutie / Anotácia:

Žací lišta pro samohybné zemědělské stroje na pokládání zkosené hmoty na šířku žací lišty. Vynález se týká žací lišty pro samohybné zemědělské stroje na sklízení usušených plodin a sena, pokládající zkosenou hmotu na pole po celé šířce žací lišty. Podle vynálezu žací lišty díky přípravy a pokládání zkosené hmoty na šířku umožňuje uskutečnit rychlejší sušení zkosené hmoty při minimálních sklizňových ztrátách a s tím spojených menších nákladech....

Zařízení pro vedení žací lišty v terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215381

Dátum: 29.02.1984

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: terénu, lišty, zařízení, vedení, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení žací lišty v terénu podle vynálezu zabraňuje kolizím žací lišty sklizňového stroje s půdou v terénních nerovnostech a dosahuje tak příznivějších ekonomických parametrů u sklizňových strojů, žací lištou vybavených. Žací lišta stroje je spojena s kluzáky a uchycena po stranách prostřednictvím čepových nosných loží v rámových konzolách, čímž je umožněno její kývání podle povrchu půdy, nad nímž je vedena kluzáky.