Patenty so značkou «listový»

Teplovýmenný listový člen pre rotačný regeneračný tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16460

Dátum: 12.03.2010

Autori: Seebald James, Birmingham James, Mattison Glenn, O'boyle Kevin

MPK: F28D 19/04

Značky: tepelný, regeneračný, člen, teplovýmenný, výmenník, listový, rotačný

Text:

...V priečnom reze na časť teplovýmenného lístového člena, pričom tento rez je vedený pozdĺž linie VII-VII na obr. 5.Obr. 8 predstavuje bočný pohľad na vyhotovenie teplovýmenného listového člena a zobrazujeiné usporiadanie dvoch rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom člene.Obr. 9 predstavuje bočný pohľad na iný teplovýmenný listový člen a zobrazuje tri aleboviacero rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom...

Spôsob vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na listový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov a na obalový materiál a takto získané balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11784

Dátum: 28.06.2007

Autori: Martini Pietro, Kaneko Masamichi, Damkjaer Niels

MPK: B29C 45/14, B65D 5/74

Značky: takto, vstrekovaného, tekutých, výrobkov, zariadenia, obalový, potravinářských, listový, lisovania, balenie, získané, otváracieho, spôsob, materiál

Text:

...tekutých potravinárskych výrobkov s lepším otváraním a nalievacími charakteristikami v porovnaní s vyššie uvedenými známymi baleniami.0018 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vstrekovaného lisovania,ktorou by sa plastové otváracie zariadenia lacno a ľahko aplikovali na listový obalový-3 materiál, aby sa získali zatavené balíky tekutých potravinárskych výrobkov s efektívnym plynovým tesnením.0019 Súčasným vynálezom sa dosiahol...

Poistkový lištový odpínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285732

Dátum: 15.06.2007

Autor: Krejčí Miroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: odpínač, poistkový, listový

Zhrnutie / Anotácia:

Poistkový lištový odpínač pozostáva z puzdra (1) tvoreného z dvoch zrkadlovo usporiadaných vzájomne spojených bočných krytov (2) v vnútri s nasunutými zhasnutými komorami (3) a z odklopného krytu (7), prichyteného na puzdre (1) prostredníctvom bočných čapov (5) a paralelných ramien (6). Odklopný kryt je na prednom čele vybavený ručným madlom (8) a v vnútri dvojicami pásikov (10), prichytenými na výstupkoch (9), vnútri slúžiacimi na zaseknutie...

Skladací valec pre listový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6635

Dátum: 19.03.2004

Autor: Tommasi Renzo

MPK: B65H 45/28

Značky: listový, materiál, skládací, válec

Text:

...pre vychyľovanie pre krok skladania. Je jasné, že rozmiestnenie týchto drážok a zariadeni (presnejšie povedané ich vzájomná vzdialenosť, merané obvodovo), ktoré určuje polohu skladovej linie vzhľadom na odrezané okraje listu a predstavuje nemenný parameter koncepcie danéhovalca, musi byt zvolené na počiatku v závislosti od požadovaného finálnehovýrobku. Najmä nie je možné menit vzdialenosť medzi skladovou líniou a zadným okrajom listu...

Kotúčový alebo lištový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5707

Dátum: 02.08.2003

Autori: Bauer Manfred, Gesell Reinhold, Gnibl Günther

MPK: B23C 5/16, B23D 37/00

Značky: nástroj, kotúčový, listový

Text:

...strane tvorí dosadaciu plochu pre reznýnástavec, pričom zadná strana hornej časti dosadá nanastavovací klin. Spodná časť kazetového nosiča, ktoráje paralelne odsadená voči hornej časti, je pripevnenáotvor, na kotúčovom základnom držiaku nástroja, pričom horná a spodná časť sú vzájomne spojené pomocou stredovej priečnej spojovacej steny. V dôsledku zmenypolohy nastavovacieho klinu je možné hornú časť ohnutímpootočiť do rôznych axiálnych...

Lištový systém na spájanie podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3064

Dátum: 03.12.2001

Autor: Matuš Pavol

MPK: E04F 19/06, E06B 1/70, F16B 5/00...

Značky: spájanie, systém, listový, podláh

Text:

...skrutiek bez hláv na spojenie s podkladovou kotviacou lištou.Zistilo sa, že je výhodné ak podkladová kotviaca lišta má tvar obráteného písmena U s okrajmi, s vnútorným prierezom užším ako priemer spojovacej skrutky bez hlavy. Podkladovà kotviaca lišta môže mat výšku 6 až 14 mm. Ďalej je výhodné, keď otvory na spojovacie skrutky bez hláv majú oválny tvar a sú umiestnené medzi otvormi na kotviace skrutky a keď hrúbka prechodovej podlahovej lišty...

Řídicí zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260227

Dátum: 15.12.1998

Autori: Václavík Miroslav, Straka Václav, Koloc Zdeněk

MPK: D03C 1/14, D03C 1/00

Značky: zařízení, stroj, listový, řídící

Text:

...ke dvěma dorazům, ovládaným přestavitelným posuvným pravítkem. Přeatavitelné posuvné pravítko je spojene s pevným elektromagnetem, který pravítko přeetavuje do dvou poloh. Ternární členy kloubových diferenciálů jsou spojeny s posuvzen 227 nými dorazy, ktoré jsou v činném spojení s pákemi spojovaoích mechanismú. umožňujíoími přímé spojení oscilujících unašečů e výkyvnou výstupní pákou listového stroje.Nevýhodou zařízení e kloubovými...

Listový stroj pro tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 264038

Dátum: 12.05.1989

Autori: Makarov Vladimir, Petrov Nikolaj, Petrov Vladimir

MPK: D03C 1/08

Značky: tkalcovský, stroj, listový

Text:

...Mexannsn cocrour H 3 conneqnoro Koneca 1, mecwxó saxpenneňnoro na rnannon sany 2 Kaperxu, Bouna 3 c cnamnuu Ha nem camennnwauu 4 H onopnoŕo xoneca 5. Bonnho 3 ononpeuenno naxonnTcn B 0 BHemHeM sanennemuu c syöuawuw KQHECOM ocn 6 ônoxnponaunuw c Kpnabmunom 7, Kowopmü cenan B Bune 3 KCueHTDHKa. Kpusommn 7 B 3 aHMoeücrByeT c maTyHoM 8, mapngpno coennennmu c mypasnuxou 9, xoTopuü cnasan c peunsxoü TKauKOP 0 crauxa.Kàmuan nnanérapnas...

Ruční lištový řadič

Načítavanie...

Číslo patentu: 247167

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kozová Jaroslava, Pažoutová Sylva, Sajdl Poemysl, Oeháeek Zdenik, Liebener Ulrich, Rudolf Johannes

MPK: G06F 7/60

Značky: řadič, ruční, listový

Text:

...druhého čítače 1, Tento druhý čítač 1 má výstupy Zł připojené k druhým vstupům Zg prvního multiplexoru ł 9 a k druhým vstupům Zł komparátoru łł, jehož výstup ZA je připojen k druhému nulovacímu vstupu Z 5 prvního D - klopného obvodu 3 a k druhému nulovacímu vstupu lg druhého čítače 1. Výstupy ll, lg prvního a druhého D - klopného obvodu 3, Ž jsou připojeny ke čtvrtému lg a pátému vstupu § 9 spouštěcího logického obvodu 5, jehož šestý vstup âł...

Impulsní zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249165

Dátum: 12.03.1987

Autori: Václavík Miroslav, Straka Václav, Koloc Zdeněk

MPK: D03C 1/00

Značky: listový, zařízení, stroj, impulsní

Text:

...249 135 ti se dostává k nepohyąlřjáä eąektgomagnetu, ke kterému je přistaveno přestavitelné pre âššššąa oglášání dvoupděrazů přistave ných k ovládací páce, te cžěüjpojgnaspomoěä tšh a s balanční pákou kloubových difer círĺä, terš ovládayí do zy řadičů.Pro dosažení konstrukční jednoduchosti je dále výhodné, když táhlo spojující ovládací páku impulsního zařízení s balanční pákou kloubových díferenciálů je opatřeno aretačním členem, který...

Pozitivní listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248193

Dátum: 12.02.1987

Autori: Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk, Straka Václav

MPK: D03C 1/00

Značky: listový, stroj, pozitivní

Text:

...dvěma zářezygg.K usnadnění zasunutí kolíku gg do zářezů li jsou zářezy lg opatřeny sražením lg.U spojovacíçh mechanismú ll, umístěných na unášeěích É jsou použity dvojice shodných pák lg, které jsou uloženy na čepech lg, umístěných na unášečích É, vedle otvoru §§ pro kolík lg. Protilehlé konce łgl pák lg jsou opatřeny podélným zářezem lłg, do kterého je zasunut čep ll, vetknutý do kolíku lg. Na pákách gg je dále vytvořen výstupek jgg, který je...

Ovládací zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229017

Dátum: 15.03.1986

Autori: Straka Václav, Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav

MPK: D03C 1/00, D03C 1/12

Značky: ovládací, stroj, zařízení, listový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh ovládacího zařízení pro listový stroj se řazením přímo na výkyvných výstupních pákách, které obsahuje minimální počet členů, zabezpečuje spolehlivé zařazení požadované funkce při zvýšených otáčkách tkacího stroje, nevyžaduje řadicí vůle a je konstrukčně i výrobně jednoduché. Toto ovládací zařízení je realizováno použitím tří řadičů pro každou výkyvnou výstupní páku listového stroje, přičemž každý řadič je ovládán...

Rotační listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221816

Dátum: 15.07.1985

Autori: Surkamp Paul, Brock Josef

Značky: listový, stroj, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního listového stroje s klínovou spojkou mezi hnacím hřídelem a výstředným ústrojím pro pohyb listu, přičemž klín je jednak posuvně uložen v radiální dutině výstředného kotouče, uspořádaného v klikovém ramenu, a jednak je podle vzoru zasunutelný a vysunutelný do osové drážky hnacího hřídele na dvou diametrálně proti sobě ležících spojovaných místech prostřednictvím podle vzoru řízené ovládací tyče, která spojkovým členem...

Listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 217394

Dátum: 01.09.1984

Autori: Straka Václav, Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav

Značky: listový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká listového stroje s výkyvnými výstupními pákami a unašeči, opatřenými vačkovým pohonem. Jeho podstata spočívá v tom, že výstupní páky jsou otočně uloženy na výstupním hřídeli a souose s nimi jsou vratně pohyblivě upraveny unašeče, přičemž pro spojení výstupních pák s unašeči a rámem jsou na unašečích v rámu spojovací mechanismy, které jsou v činném spojení s řadicím ústrojím.

Listový filtrační článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224783

Dátum: 01.09.1984

Autori: Toninger Karel, Kraus Miloslav, Urban Antonín, Šeda Luděk

Značky: filtrační, listový, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Listovy filtrační článek s drenáží ze zvlněné desky v rámu, vyznačený tím, že zvlněná deska /1/ drenáže je provedena v pásech /2/ ve tvaru písmene V tak, že při stejné amplitudě vln všech pásů /2/ jsou vrcholy každého pásu /2/ posunuty navzájem o fázový posuv 0,8 ? až 2 ? a rám /3/ je tvořen dvěma až deseti dutými profily /4/, spojenými na horním konci listového filtračního článku se sběračem /6/, opatřeným hrdlem /T/, zatímco na dolním konci...

Listový filtrační článek s dělenou filtrační přepážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224324

Dátum: 01.07.1984

Autori: Toninger Karel, Kraus Miroslav, Urban Antonín, Šeda Luděk

Značky: článek, listový, přepážkou, filtrační, dělenou

Zhrnutie / Anotácia:

Listový filtrační článek s dělenou filtrační přepážkou, vyznačený tím, že tkanina filtrační přepážky /2/ je z vnější strany upevněna na plochu filtračního článku /1/ podélně jedním až desíti přítlačnými profily /3/, příčně propojenými dvěma až desíti příčkami /4/.

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 215172

Dátum: 15.10.1982

Autori: Urban Antonín, Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Toninger Karel, Hušek Čeněk

Značky: gravitační, nesourodých, cukrovarnických, listový, separátor, zejména, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační listový separátor nesourodých směsi, zejména cukrovarnických. Separátor sestává z pláště opatřeného rozdělovačem, výtokovými hrdly nosné tekutiny, sedimentu a lehkého podilu suspenze. V plášti je otočně uložen svazek listů uspořádaný do válce, opatřený vymezovacími mezistěnami přičemž plášť je uvnitř opatřen přepážkami. Tvar pláště je možno konstruovat v tlakovém provedeni. Vynález je využitelný i v úpravnách průmyslových vod.