Patenty so značkou «lisování»

Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7163

Dátum: 02.06.2015

Autori: Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír, Križan Peter

MPK: B30B 11/00, G01N 3/02

Značky: lisování, zariadenie, laboratórne, partikulárnych, parametrov, látok, zisťovanie, vplyvu

Text:

...5 a druhá jej strana je ukončená otvorenou prírubou Q s otvorom Ľ na vniknutie neznázorneného lisovníka. K spodnej úrovni prvej prstencovej vložky í lisovacej komory zasahuje odnímateľná protitlaková zátka Z, ktorá je medzi svojím tylom a základovou doskou § stabilizovaná dvoma výsuvnými klinovými vymedzovacími opornými vložkámi 2. Medzi základovou doskou § a hornou doskou j sa nachádza technologický priestor m. Výsuvné klinové vymedzovacie...

Vyhřívací a temperovací forma pro lisování materiálů s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260201

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Josef, Smejkal Miroslav, Běťák Miloslav

MPK: B29C 33/08

Značky: temperovací, materiálů, pamětí, lisování, forma, vyhřívací, tvarovou

Text:

...teplota umožňuje použít eířový kmitočet. Pro návrh indukčního vyhřívání a temperování vyhřívacích a temperovacích forem 1 je třeba formulovat fyzikální představu o generování wepla ve vyhřívací a temperovací formě 1 a provést její matematické vyjádření, aplikované na daný případ. Z fyzikálního hlediska je účelné vytknout z vyhřívací a temperovací formy 1 tu část, která představuje otvor É s proohá- Q zejícím izolovaným měděným...

Spôsob prípravy separačnej vrstvy pri žiarovom lisovaní presných výliskov z nitridu kremíka v grafitovom nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 280075

Dátum: 07.12.1994

Autori: Emmer Štefan, Pulc Vojtech, Gondár Ernest

MPK: B22F 3/02, B22F 7/04

Značky: lisování, přesných, separačnej, žiarovom, vrstvy, přípravy, grafitovom, nástroji, nitridů, výliskov, kremíka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor vo forme brečky sa nanesie v hrúbke 0,2 až 1 mm na steny dutiny lisovacieho nástroja formujúcej prášok pri lisovaní, potom sa čiastočne vysuší a nakoniec sa kalibrovaním vyhladí a rovnomerne upraví na hrúbku 0,1 až 0,5 mm tak, aby rozmery separátorom upravenej a kalibrovanej dutiny v rovine kolmej na smer lisovania boli zhodné s požadovanými rozmermi výlisku. Kalibrovanie separačnej vrstvy sa môže uskutočniť pritláčaním kalibra kolmo...

Rybářské kleště na lisování návnady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3

Dátum: 16.12.1992

Autor: Pokorný Pavel

MPK: A01K 97/04

Značky: kleště, rybářské, návnady, lisování

Text:

...ze dvou pracovníchelamentů naçř. válečkú opatřených půlkulovým vybráním, připevněných např. svařením naproti sobě na konci čelistí ramen kleští. Půlkulové vyhrání má s výhodou stejný průměr jako je průměr válečku.Výhodou řešení podl§~ je snadné manipulace při zhotovení névnady, úspora času a energia proti dosavadním zpúsobúm. Návnadu je možné lisovat přímo na stanovišti, kleště jsou lehké a snadno přenosné, jejich výroba je jednoduchá a...

Protahovadlo s otočným přidržovacím zařízením pro lisování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269181

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štylárek Leoš, Kučera František

MPK: B21D 24/04

Značky: zařízením, protahovadlo, přidržovacím, součástí, lisování, otočným

Text:

...-s-zmena 1 v 9 se opíradí o horní strany nadol lg. Vidlíeovitň páka lg je přitom přeatavitelná ve veĺ-tikdlní rovine ve sněpech A - A. Ve vodicín otvoru l otočná deekv § je .enykově uložen tažník gg, který Je trveleĺupnutý v berenu 21 11 m.-V ełttematimín provedení Je v otočné deeceuloňen, n to v míatech proti stredovénu otvorutežnjce 1 přidrłovać ggi V łonto případě Je uložení provedeno pomocí vzájemnýoh přilehlsfch. unesených částí-Z...

Způsob přípravy mazadla na bázi uranylových solí pro lisování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268900

Dátum: 11.04.1990

Autori: Radil Vojtěch, Veselý Pavel, Drexler Jan

MPK: C01G 43/00, C10M 103/06

Značky: lisování, bázi, solí, uranylových, mazadla, přípravy, práškových, způsob, materiálů

Text:

...smčs se zahřeje na teplotu nižší než 325 K. Koagulací se zíaká sraženína, která se promyje a vysuší.V 50 ml ethanolu se rozpustí 5 g kyseliny stearové za mírného zahřátí (max. 325 K). Pak se přidá několik kapek ethanolického roztoku Fenolftaleinu a kyselina stearová, ktera se neutralizuje přídavkem roztoku 2 M hydroxidu sodného do růžovéhozabarvení. vzniklý gel se rozpustí přídavkem 100 ml alkoholu a po zahřátí na 320 K se přidâ...

Zařízení pro lisování tablet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268392

Dátum: 14.03.1990

Autori: Viktora Miloslav, Burian Jan

MPK: B30B 11/04

Značky: lisování, tablet, zařízení

Text:

...sériích a z lisovací hmcty často zaměnitelně, přičemž vylisovaná tableta může mít různý tvar napr. prstencový, jako např. pájecí kroužky ze skelné pájky pro pájení hořáků vysckotlakých scdíkcvých výbojek. Jeden z možných příkladů zařízení pro lisování tablet je znázorněna blíže objasněn na přiloženém výkrese.Zařízení tvoří transportní válec lk spojený první pístnicí ll a plnicí botkcu 1,která je vedením Q spojena se zásobníkem 1 lisovací...

Zařízení pro lisování plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268344

Dátum: 14.03.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21C 37/02

Značky: plechů, lisování, zařízení

Text:

...Významnou výhodou je konečně i to, že kapalné tlakové médium lzepoužívat opakované, na rozdíl od plynu, ktorý se po každé operací vypouští.Zařízení podla vynálezu je schematicky znázorněno na výkresech, kde na obr, 1 je horní část lisovacího nástroje, na obr, 2 je apodní tlakové část lisovaciho nástroje, a na obr. 3 jsou obě části nástroje v pracovní poloza. Celý lisovací nástroj se obvyklým způsobem upíná na hydraulický dvojčinný...

Separující komponenta pro lisování dřevovlákniny za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267269

Dátum: 12.02.1990

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: C10M 101/00

Značky: horka, dřevovlákniny, separující, lisování, komponenta

Text:

...o poměrně malým p loidniho stupně disperzity.dní mlýny nebo ultražití vzniká aměs s vyodílem skutečně ko Výhodnější je připravít stabilní disperzi v Eanalinách,ktoré jsou svým charakterom podstatně bližší separátoru. Zde již pouhým rozmíoháním v běžném míchaném reaktoru za použitívhodných diopergátorů získáme disperzi, ve které koloidnístupeň převažujo. Vhodně Volené nosná kapalná fáze tak umožzké spotře ňujo dosahovať účinného...

Zařízení k lisování součástí z plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266723

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barteček Roman, Neslaník Antonín, Burda Svatopluk

MPK: B21J 9/00

Značky: lisování, zařízení, součástí, plechů

Text:

...pohonné jednotky a nezbytného příslušenství, především ohřívacích pecí, jeřábů a dalšího manipulačního ústrojí nutného pro manípulaci s polotovary a výlisky. Lisováním výlisků 2 tlustostěnných plechů vyžadujících vysoké lisovací tlaky na těžkých kovacích lisech pro volně kování se rozšiřuje výrobní sortiment na těchto lisech, neboč toto lisování výlisků by bylo jinak nutné provádět na těžkých dvojtažných lisech určených pro lisování výlisků...

Zařízení pro lisování za tepla kompozičního materiálu s obsahem diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266480

Dátum: 12.01.1990

Autori: Simkin Eduard, Borimskij Alexandr, Cypin Nechemjan, Vovčanovskij Ivan, Nagornyj Petr, Novikov Nikolaj

MPK: B22F 3/14

Značky: kompozičního, lisování, materiálů, zařízení, tepla, obsahem, diamantu

Text:

...Bwynxu 7, a npu Meubmem conepmanna-Mewannuqecxoñ cocTaBnHmmeň nrynxa 7 nocne ropxqero npecconauna He oönaaer ocTaToqHoüjMexaHnuecKoñ npoqnocrbm nuz KonmencaunąYĽQDHHX HEFDYSOK HDH paaŕpyąxe YCTPOŘCTEQ.npn ropnqeM npeccoaanuu B oőnacŕu TepMonHaMuuecxoů CTąÓHHhHOCTH anuasa uenecooöpaeumu annnewça nmöop B xaąecwne nanonnnrenn uns BTVHKH 7 rpaůama nnn rexcarouanbuoro Hurpua őopa, a Merannuuecxoñ cocwasnammeň - na rpynnm MeTannon...

Zařízení pro lisování sypkých hmot, zejména na polotovary brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265013

Dátum: 12.09.1989

Autor: Dostál Pravdomil

MPK: B22F 3/02

Značky: zařízení, lisování, hmot, zejména, obložení, brzdového, sypkých, polotovary

Text:

...přičemž konstrukce je vytvořena tak,že nevyžaduje kromě kontroly zásoby sypké hmoty v ustředním zásobníku žádnou jinou mimořádnou pozornost.269 013 Aby funkce mezizásobníku byla naprosto spolehlivá, což znamená, aby v něm nedocházelo k ulpívání sypké hmoty k jeho stěnám, je vertikální mezizásobník podle vynálezu vybaven na vnítřních stenách skluzovým povrchem vytvořeným ze sklenených desek, přičemž za účelem změny jeho objemu je výhodné...

Tvárnice pro lisování pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260931

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nezval Rudolf, Cygonek Roman

MPK: B29C 43/36, B29L 30/00

Značky: pneumatik, tvárnice, lisování

Text:

...zejména osobníchradiálních pneumatik se sešikmenou tvarovanou dosedací částí patní oblasti pneumatiky, podle vynálezu. kde sešikmená tvarovaná dosedací část patní oblasti tvárnice je 0 20 Baž o 40 8 širší, jako je šířka patky lisovaného surového pláště pneumatiky, přičemž tato eešikmená tvarovaná dosedací část patní oblasti je od epojnice zaoblení R tvořicí vnější okraj petek pneumatiky odkloněna nejprve o úhel alfa a konec dosedací...

Zařízení pro odvíjení, stavění a navádění pásových útvarů při víceetážovém lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259147

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polášek Antonín, Dostál Jiří

MPK: B65H 16/00

Značky: zařízení, lisování, pásových, víceetážovém, stavění, odvíjení, navádění, útvaru

Text:

...odvíjeoího zařízení může být kcnstruováno tak, že kolejnice propojezd nosných vozíků jsou situovány bud z jeâné 7 nebo z druhé3 W strany lisovací linky nebo mohou být umístěny na obon stranáchVyšší účinky zařízení podle vynálezu spočívají v umožnění«vsoučasnéhc odríjení, axiálního sťàvění a navádění návinů pásořvých ůťvsrů při výrobě plochých mýrobką jako jsou dopravní páásy nebo ploché hnscí řemeny ve víceetäžových lísech. Uspořádáěř...

Zařízení pro lisování klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kunz Antonín, Bartoň Jaroslav, Odstrčilík Miloslav, Starý Jiří, Tydlačka Miroslav, Kurfürst Jiří

MPK: F16G 3/10

Značky: řemenů, lisování, zařízení, klinových

Text:

...vertikálne stavitelné přenášecí zařízení Q tvárnice Q. Pod dnem vulkanizačního kotle l je uložen zvedací mechanismus 1 tvárnice Q. Stranou kotle l je umístněna chladící vane Q a otočný stůl 2 e pohonem pro manipulaci s tvárnicí Q. Tvárnice Q je tvořeno jednotlivými kruhovými prstenci lg, uloženými nad sebou.Obsluha uloží na otočný stůl 2 tvárnici Q z kruhových prstenců gg a do nich naskládá surové klinové řemeny. Po spuštění cyklu pracuje...

Mechanismus lisování pro stroje na Iití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244228

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janů Karel, Bartoš Jioí

MPK: B22D 17/00, B22D 17/32

Značky: iití, lisování, mechanismus, stroje, tlakem, kovů

Text:

...dvoupolohový rozvaděč JQ, který v klidové poloze propojuje druhé potrubí QQ s druhým odpadním potrubím jl.Při sepnutí třetího elektromagnetu zg se druhý dvoupolohový rozváděč 1 § přestaví do polohy, ve které spojí druhé potrubí 39 s potrubím média pro chod vzad 12.Výchozí poloha mechanísmu lísování je znázorněna na přiloženém výkrosu.Po nalití roztaveného kovu do plnicí komory 11 se druhým elektromagentem gz přestaví třípolohový rozvaděč...

Matrice pro nepřímé lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238563

Dátum: 01.12.1987

Autori: Opat Jaromír, Očenášek Vladivoj, Šperlink Karel, Plaček Karel

MPK: B30B 15/02

Značky: nepřímé, lisování, matrice

Zhrnutie / Anotácia:

Matrice pro nepřímé lisování polotovarů neželezných kovů řeší maximální možný počet lisovacích otvorů. Čep je vložen do recipientu, jehož plocha je rozdélena pomocí delicí kružnice. Velikost plochy každého lisovaného otvoru je stejnou částí plochy otvoru recipientu. Průměr dělicí kružnice je menší než průměr roztečné kružnice vnější řady lisovacích otvorů snížený o průměr těchto otvorů.

Zařízení pro změnu délky podání při lisování ve sdruženém postupovém nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241704

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krása Radomír, Lukášek Josef

MPK: B21K 27/00

Značky: postupovém, nástroji, lisování, sdruženém, podání, změnu, zařízení, délky

Text:

...Po ukončení poslední operace V nástroji jsou výllsky vyhozeny z nástroje podávacími hřebeny, což je výhodnější než łčasto uživanévyfukovánípsłlačeným vzduchem, poněvadž se snižuje hladina hlučnosti a šetrí energie potřebné k výrobě stlačeného vzduchu.4 něn sdružený postupový lisovací nástroj prozměnu délky podani při lisování ve sdruženém nástroji podle vynálezu v podélném řezu. Výkres obr. 2 je příčný řež .A-A spodníPodle vyobrazení je v...

Nástroj pro lisování rozměrných dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 240636

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fekete Márton, Seregi András, Kanyicska Béla, Dóda Margit

MPK: B21J 9/00

Značky: nástroj, těles, lisování, rozměrných, dutých

Text:

...1 pro lísovánĺ, vytvořených V dolní tvářecí části Q s dutinou ve tvaru vnějšího povrchu výlisku lg, jejíž horní plocha je opatřena dvěma proti~ lehlými axiálními výstupky 5 ve tvaru výseče mezikruží, jež svírají středový úhel, beta 70 ° a ve kterých jsou vytvořeny vodicí otvory 2 pro snímání, kde délka vnějších oblouků axiálních výstupkú § je menší než obvodová mezera mezi radiálními výstupky Q horní tvářecí části l, přičemž horní a...

Způsob lisování plechových velkorozměrových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241153

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vobooil Jioí, Sova František

MPK: B21D 53/88

Značky: velkorozměrových, lisování, dílů, plechových, způsob

Text:

...rozměr. estližo je plechový velkorozměrový díl připeviíěn na pevném manlpulačníni rámu bodovým svařováním, pak odstřižený přidavek na povrchu pevného Inanípulačnííio rámu se postupně odsekává z jeho vnitřní strny a zbytky svaru se obrušujl úhlovou bruskou. Po této posledni operací je opět pevný menipulační rám přichystán k lisování dalšího plechového velkorozměrového dilu.Výhody způsobu lisováíií plechových velkorozntěrových dilů...

Způsob lisování polydisperzních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251907

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vejde Edvin, Kurilov Gennadij

MPK: B30B 11/26

Značky: polydisperzních, materiálů, lisování, způsob

Text:

...nan 4 npameunn,sareM npa nouomn maryuoa 7 npeoöpasyewca B Koneôarenbaoe anmenne pmqaron 3, Koropue qepes Hamnmne anumenwu 2 nosneňcwaymr H 8 nonnnxnue creuxn Mawpnf nu I. Boaeñcrnue Hamnuux 3 neMeHToa Bmsmaaer nepnonnecxoe HSMBHBHHG ceqeHMS Mawpuquçro Kauána, npn STOM MHKCHMBHBHOE cymenne Mawpuuaoro Kanana npoHcxonw npn Haxomneuun mrennenn BÓHHSH Kpaňnero nepennero nonomeums. Maxo BHK, ycwanosnennň Ha BKCQBHTPHKOBOM Banyg-CHMX 8 ET...

Způsob lisování tvarových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chlebovec Jozef, Euba Štefan

MPK: B24D 5/00

Značky: tvarových, způsob, kotoučů, lisování

Text:

...stavu.Princíp uvedeného způsobu je zřejmý z přiložených -výkresů, které znázorňují lisování tvarového kotouče a funkci zařízení.Na přiložených výkresech obr. 1 znázorňuje lísovací formu tvořenou pláštěm 1,spodním razníkem 2, trnem 3, ve které jedo roviuny rozhlrnuta lisovací směs 4, obr. 2 znázorňuje zhutnění liisovací směsi 4 předlisovacím razníkem 5 v místě, kde bude výsledný výlisek silnejší, na obr. 3 je znázorněna lisovací směs 4 po...

Způsob průtlačného lisování malých rostlinných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251091

Dátum: 11.06.1987

Autori: Heggenstaller Anton, Spies Xaver

MPK: B27N 3/02, B27N 3/08

Značky: lisování, průtlačného, způsob, malých, částic, rostlinných

Text:

...převážně rovnoběžnou polohu 8 vüčl ose 5 protlračovacího lisu.Tato podélná oríentace ll třísek je tím usnadněna, že příváděcí zařízení 14, jak je znázorněno dále na obr. 6, je výstupním otvore-m 15 pohyblivé vratně ve směru délkymůstků 13. Dolní okraj přivaděcího zařízení 14 může být uspořádán ve vzdálenosti od horního okraje hořejších můstků 13. V tomto případě je nutno očekávat, že malá část vsázky se usadí na horním okraji můstků 13...

Způsob plynulého lisování směsi drobných rostlinných částic a pojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239909

Dátum: 15.05.1987

Autor: Matoušek Josef

MPK: B27N 3/00

Značky: způsobu, drobných, částic, provádění, tohoto, rostlinných, lisování, zařízení, pojiva, způsob, směsi, plynulého

Text:

...vstupní profil prvního úseku vytvrzovacího kanálu. Vytvrzovací kanál na konci tohoto úseku má výstupní profil, který se rozšiřuje na konečné rozměry výlisků. Výhodné provedení vynálezu spočíva také v tom, že první úsek vytvrzovacího kanálu a tvarovací kanál mají pevně uspořádaně stěny a navazující vytvrzovací kanal má části stěn, ktoré se při lisovacím zdvihu známým způsobem rozestupují.Tímto provedením tvarovacího a vytvrzovacího...

Nástroj pro lisování, zejména velkorozměrných kuželových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250276

Dátum: 15.04.1987

Autori: Velísek Jiří, Jílek Ladislav, Jelen Ladislav

MPK: B21D 19/02

Značky: kroužků, velkorozměrných, nástroj, kuželových, lisování, zejména

Text:

...polotovaru,dochází tak ke snížení celkových výrobních nákladů při výrobě těchto kroužků, zejména z vysocelegovaných materiálů. Dále jevýhodou i to, že oproti zakružováni se docilí l vyšší produktivity.Na priloženém výkresu je znázorněno príkladné provedení nástroje podle vynálezu,kde obr. 1 je nárys jeho základní tvarovací částí, obr. 2 je nárys nástroje, zobrazený v situaci pred lisováním, obr. 3 je situace po vylisováni a na obr. 4 je...

Způsob gravitačního lisování tvrdého tvarohu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kremlieka Antonín, Kellner Josef, Veverka Václav

MPK: A23C 19/024

Značky: tohoto, tvarohu, provádění, gravitačního, zařízení, tvrdého, způsob, způsobu, lisování

Text:

...není třeba kompresoru - elektrické energie. Navrhovaný způsob řeší pokrok výrobní technologic.Na výkruu obr. l je v närysu znásornäno zařízení pro grsviteční lisování. Napouätěcí nálevka L z neresováho materiálu, kuželového tvaru, horní průměr 600 mm připevnšná přírubou na novodurový válec z o průměru 200 mm a na dva díly perforovených válců 3 o stejnámprůměru, opláätäných nerezovým válcom A o průměru 400 mm, nepojenýoh ne tvarovací...

Chladicí a mazací pasta k obrábění kovů a jejich lisování za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236678

Dátum: 15.02.1987

Autor: Perl Miklós

MPK: C10M 1/06

Značky: lisování, kovů, pasta, jejich, studena, mazací, chladicí, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí a mazací pasta a k obrábění kovů a jejich lisování za studena, která obsahuje 40 až 60 % hmot. vody, 5,0 až 30,0 % hmot. bentonitu s velikostí zrna pod 70 ?m a 10,0 až 50,0 % hmot. oleje libovolného druhu, použitelného pro vodně bazické a chladicí mazací kapaliny a popřípadě přísady pro zlepšení mazacích vlastností, přičemž celkové množství bentonitu a přísad činí maximálně 30 % hmot. Jako přísady může pasta obsahovat grafit a/nebo...

Forma pro středotlaké lisování výrobků ze skelného laminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233553

Dátum: 01.02.1987

Autori: Průša František, Landa Václav, Lucek Jiří, Hýsek Vladimír, Slezák Stanislav, Ježek Josef

MPK: B29C 1/02

Značky: forma, lisování, výrobků, laminátu, skelného, středotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formu vhodnou zejména pro sériovou výrobu výrobků ze skelného laminátu středotlakým lisováním. Řešení spočívá v tom, že forma je zhotovena z galvanoplastiky zhotovené kovové skořepiny, na jejíž rubové straně jsou vytvořeny kotvicí prvky pro zalévací hmotu a uloženy pomocné přidržovací lišty s topnými elementy. Na rubové straně skořepiny je nasazen nosný, vyztužující rám, který nese vodicí čepy a pouzdra. Rám zároveň tvoří vnější...

Odebírací zařízení deskových dílců, zejména pro linky taktového lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231866

Dátum: 15.12.1986

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B30B 15/32

Značky: lisování, deskových, dílců, linky, taktového, odebírací, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení deskových dílců je vhodné zejména pro linky taktového lisování s použitím jednoetážového lisu. Ukládací plošina je opatřena urychlovacím zařízením deskových dílců a je kyvně uložena na suportech portálového stojanu. Výhoda vynálezu je ve spolehlivé činnosti při odebírání více deskových dílců vedle sebe. Odebírací zařízení má minimální nároky na výrobní plochu, vzhledem k možnostem stohování deskových dílců o maximálních...

Složená matrice pro lisování čtyřúhelníkových pravoúhlých otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236510

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sysel Antonín

MPK: B21K 1/64

Značky: matrice, čtyřúhelníkových, pravouhlých, otvorů, lisování, složená

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je snížení nákladů na lisování obdélníkových otvorů použitím složené metrice, kterou lze přestavovat podle velikosti požadovaných otvorů v kombinaci s různými lisovníky. Změny rozměrů lisovaných otvorů se dosahuje přestavěním částí matrice vůči sobě. Části matrice se mohou ostřit najednou i jednotlivě. Části matrice je možno vyměňovat.

Soustava lisovacích válců pro lisování krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237952

Dátum: 15.09.1986

Autor: Endler Karl-heinz

MPK: B30B 11/20

Značky: válců, soustava, krmné, lisování, směsi, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Rozmístění dvou lisovacích válců v lisech na plevy nebo v briketovacích lisech, které jsou opatřeny vertikálně umístěným kruhovým lisovadlem. Cíl vynálezu spočívá v odstranění špičkových zatížení u důležitých funkčních elementů lisovacího zařízení a ve vytvoření příznivých podmínek k přejímce lisovaného produktu. Tento úkol se řeší tak, že lisovací válce jsou umístěny pod určitým úhlem, nejlépe 150 až 170°, v závislosti na místě v lisovací...

Nástroj pro lisování středicích důlků za studena do materiálů tepelně zpracovaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 229518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pšenička Jaroslav, Bíba Miloslav

MPK: B21D 22/04, B23B 49/04

Značky: středicích, nástroj, zpracovaných, lisování, důlků, tepelně, materiálů, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení ekonomických nákladů při lisování středicích důlků za studena do materiálů tepelně zpracovaných, bez nutnosti zarovnání čel. Při lisování středicích důlků běžných tvarů a materiálů dochází ke značnému opotřebení nástroje a jeho destrukci. Navrhovaný nástroj, vyrobený ze slinutých karbidů, má válcové těleso na svém konci opatřeno vydutou kuželovou pracovní plochou, plynule přecházejí ve vypuklou špičku. Veškeré činné...

Lisovací forma na lisování dílů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237209

Dátum: 15.06.1986

Autori: Silvestrov Jurij Nikolajevič, Račkov Vladimír Semjonovič, Timochova Maria Ivanovna

MPK: B28B 3/02, B28B 7/00

Značky: sypkých, dílů, materiálů, lisovací, lisování, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací forma na lisování dílů ze sypkých materiálů sestávající z matrice a z rámu, na němž jsou připevněna táhla a vyhazovač spojený s táhly upínacím mechanismem, přičemž je forma pro zvýšení produktivity a kvality dílů opatřena pružným elementem, upevněným v matrici, přičemž matrice je ve vrchní částí opřena přírubou, která je ve styku s pružným elementem a rám je opatřen výstupkem, jehož výška zasahuje do matrice v šířce rovné šířce...

Zařízení pro vícevrstvé plynulé lisování rozkouskovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231175

Dátum: 15.06.1986

Autor: Palotai József

MPK: B29J 5/04

Značky: rozkouskovaných, lisování, plynule, materiálů, zařízení, vícevrstvé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby vícevrstvých třískových desek nebo pokrutinových bloků v jediném výrobním procesu, probíhajícím plynule a současně. Zařízení je tvořeno trychtýřovitým zásobníkem materiálu a lisovacím pístem, pohybujícím se v osové rovině zásobníku v oblasti jeho užší části. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že trychtýřovitý zásobník je v oblasti lisovacího pístu rozdělen na několik trychtýřovitých komor, ústících do...

Forma pro hydrostatické lisování dutých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230845

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martínek Josef, Hanuš Josef, Růžička Stanislav

MPK: B30B 11/30

Značky: forma, hydrostatické, výrobků, dutých, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Forma tvořená dutým válcem a v něm uloženým tělesem trnu a pružným obalem, je určena pro hydrostatické lisování dutých, zejména keramických výrobků. Trn je tvořen tělesem, které je pro přívod tlakového média opatřena dutinou, procházející tělesem v podélném směru, na kterou je napojen alespoň jeden radiální kanál, procházející tělesem na jeho vnější povrch, přičemž na těleso trnu je nasazen pružný obal, s výhodou pryžový.

Prostředek pro sbalkování, lisování, vytlačování či tvarování, případně vytvrzování drobných a jemných materiálů, zejména odpadních a elektrárenských popílků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228396

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hájíček Jiří, Novotný Miloslav, Hájíček Oto

Značky: tvarování, drobných, prostředek, materiálů, popílku, jemných, sbalkování, zejména, odpadních, vytvrzování, vytlačování, případně, lisování, elektrárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití odpadního louhu z výroby vody Solwayovým způsobem, obsahujícího 7 až 12 % hmotnosti chloridu vápenatého a 1 až 5 % hmotnosti chloridu sodného, jako prostředku pro sbalkování, vytlačování, vylisování či vytvarování, případně vytvrzování drobných a jemnozrnných materiálů, zejména odpadních elektrárenských popílků.

Zařízení pro lisování materiálů obsahujících tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 231119

Dátum: 01.06.1986

Autori: Maňas Miroslav, Komárek Antonín, Pohořalý Jiří

MPK: B30B 9/14, C14B 1/00

Značky: obsahujících, materiálů, lisování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení lisování materiálů obsahujících tuk, zejména odřezků kůží. Zařízení sestává ze šnekového hřídele uloženého nad žlabem a v kuželové lisovací komoře s podélně upravenými vodícími hranami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že žlab i kuželová lisovací komora sestávají z podélných tyčí 44 oboustranné vetknutých v přírubách 42 v pravidelných úhlových roztečích 2 a vzájemně oddělených spárami t2. Podélné tyče 44 jsou...

Zařízení pro kontinuální lisování tenkostěnných desek z plastických silikátových těst

Načítavanie...

Číslo patentu: 230529

Dátum: 15.05.1986

Autor: Froněk Roman

MPK: B28B 3/00

Značky: silikátových, těst, lisování, zařízení, desek, plastických, kontinuální, tenkostenných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální lisování tenkostěnných desek z plastických silikátových těst, vyznačené tím, že ústí šnekového nebo pístového lisu tvoří kovová trubice s podélnou štěrbinou ve směru osy lisu, přičemž délka a šířka štěrbiny vytváří požadovanou šířku a tloušťku výlisku.