Patenty so značkou «linky»

Úsek výrobnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287453

Dátum: 16.09.2010

Autori: Halupka Rolf, Ziermann Horst, Ackermann Peter, Wolpers Dirk

MPK: B62D 65/00

Značky: linky, úsek, výrobnej

Zhrnutie / Anotácia:

Úsek (1) výrobnej linky s dopravným mechanizmom (3), prostredníctvom ktorého je nosný rám, prípadne paletový rám (2) dopravovateľný v dopravnom smere (12) cez úsek (1) výrobnej linky, so zdvíhacím/spúšťacím mechanizmom, ktorého je v úseku (1) výrobnej linky umiestnený nosný rám, prípadne paletový rám (2) prestaviteľný v zvislom smere, a s jemným polohovacím mechanizmom, ktorého je nosný rám, prípadne paletový rám (2) umiestniteľný do polohy na...

Lakovacia linka a spôsob prevádzkovania lakovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20430

Dátum: 24.02.2009

Autori: Fritz Hans-georg, Wieland Dietmar, Weschke Jürgen, Herre Frank, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B05B 12/14, B05B 15/04...

Značky: lakovacej, lakovacia, linky, prevádzkovania, spôsob, linka

Text:

...časticami prestreku. Ďalej slúži pomocný materiál k tomu, aby sa dosiahlo toho, že filtračný koláč na filtračnom elemente ostanePeriodickým čistením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa zmes z pomocného materiálu a prestreku tekutého lakuz filtračných elementov dostáva do nádoby na zachytávanie pomocného materiálu, z ktorej môže byť napríklad odsávaná, aby do lakovacej linky mohla byť privádzaná pre opätovné použitie akoĎalej môže...

Zapojenie linky na spracovanie sóje a podobných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286237

Dátum: 05.05.2008

Autor: Lunter Ján

MPK: A23N 12/00

Značky: spracovanie, produktov, linky, zapojenie, podobných, sóje

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník (1) je cez potrubie (2) a prepravné zariadenie (3) spojený s prípravným zásobníkom (4), za ktorým je potrubím (2) zaradený vodoprúdový ejektor (5) ďalej spojený potrubím (2) s prvým odlučovačom (7) vody, pričom pred vývevou (5) je potrubím zaradená nádrž (6), pričom z prvého odlučovača (7) je potrubie (P) na odvedenie vody späť do nádrže (6), ďalej prvý odlučovač (7) vody je potrubím (2) prepojený s napučiavacími nádržami (8) s...

Zariadenie a spôsob prepravy dielcov pozdĺž upravovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4803

Dátum: 18.04.2005

Autori: Müller Herbert, Krombholz Klaus, Winkler Jürgen

MPK: B65G 49/00

Značky: upravovacej, zariadenie, linky, dielcov, prepravy, pozdľž, spôsob

Text:

...individuálneho riadenia0009 Predložený vynález sa orientuje predovšetkým na kontinuálne dopravujúce zariadenia, dá sa však bez všetkého potržit aj na nekontinuálne dopravujúce zariadenia.Predstavenie málezu 0010 Základom predloženého vynálezu je úloha vytvoriť zariadenie ako aj spôsob prepravydielca pozdĺž upravovacej linky, sktorými sa môže uskutočniť spätný chod nenaloženéhodržiaka dielcov spôsobom, ktorý je priestorovo úsporný. 0011...

Valcový dávkovač sypkých hmôt pre kontinuálne dávkovacie linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284294

Dátum: 29.11.2004

Autor: Belák Milan

MPK: B65G 15/10

Značky: dávkovacie, dávkovač, hmot, kontinuálně, sypkých, válcový, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Valcový dávkovač rieši problém kontinuálneho objemového a hmotnostného dávkovania sypkých hmôt prostredníctvom valcovej, rotačne-posuvnej dávkovacej komory (1). Podstatou vynálezu je taká konštrukcia dávkovacej komory (1), ktorá je zvinutá z nekonečného ozubeného nosného vnútorného remeňa (3), vybaveného na vnútornej strane nosným odolným pásom (2), ktorý vymedzuje vnútorný povrch dávkovacej komory (1), a nekonečného ozubeného vonkajšieho...

Zapojenie linky na spracovanie sóje a jej podobných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3961

Dátum: 05.10.2004

Autor: Lunter Ján

MPK: A23L 1/20

Značky: sóje, spracovanie, linky, podobných, produktov, zapojenie

Text:

...mlecej nádrže, v ktorej sa nachádza voda. Spracovávaný produkt je z mlecej nádrže dodávaný prostredníctvom tumiketu, ktorý môže byť rôznej konštrukcie a ktorý zabezpečuje pomerne zmiešavanie produktu s vodou do mlecieho zariadenia rôznej konštrukcie. Z mlecieho zariadenia sa pomletý produkt presunie na ďalšie spracovanie.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázomená schéma zapojenia linky na spracovanie sóje.Príklady uskutočnenia...

Systém na selektívne a dočasné skladovanie súčiastok z priemyselnej montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3959

Dátum: 27.09.2002

Autor: Mclennan Robert

MPK: B23P 21/00, B23Q 7/14, B23P 19/00...

Značky: skladovanie, montážnej, priemyselnej, súčiastok, dočasné, selektivně, systém, linky

Text:

...koľajnicu, pričom prvá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvého konca prvého dopravníka a druhá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvéhokonca druhého dopravníka, prvý pohon pohyblivý medzi roztiahnutou polohou, v ktorej je tento pohon v spojeni s jedným kontajnerom na prvom konci prvého dopravníka a pohybuje jedným kontajnerom proti prvejvyrovnávacej koľajnici, a zatiahnutou polohou, druhý pohon pohyblivý medzi...

Systém pohonu nosných hriadeľov profilovacích a kalibrovacích valcov valcovacej linky tenkostenných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1128

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bejtler Drahomír, Attl Jan, Šimonič Ernest

MPK: B21B 35/06

Značky: profilov, kalibrovacích, profilovacích, válcovacej, hriadeľov, pohonů, tenkostenných, linky, nosných, valcov, systém

Text:

...hriadeľov,na obr. Sb pohľad na valcovaciu linku zo strany vstupu valcovacieho materialu s pohonom nosných hriadeľov prostredníctvom kĺbových hriadeľov a na obr. 4 bočný pohľad na konštrukčné riešenie ulože nia hnaných reťazových kolies na nosných a samostatných hriade ľoch.Na nosnom ráme valcovacej linky (obr.1) sú upevnené za sebou usporiadané dvojice ložiskových stojanov LE s dvojicami v nich uložených nosných hriadeľov E s profilovacími a...

Zapojenie adaptéra pre pripojenie ďalekopisnej linky k počítaču

Načítavanie...

Číslo patentu: 279512

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bača Vladimír

MPK: G06F 3/00, G08C 19/36, H04B 3/02...

Značky: zapojenie, adaptéra, pripojenie, ďalekopisnej, linky, počítačů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojenia adaptéra je, že prvá svorka (1) je spojená s katódou (D1), ktorej anóda je spojená s emitorom (O1). Jeho kolektor je spojený s druhou svorkou (2) priamo a s treťou svorkou (3) cez (R3). Anóda s katódou (O1) sú navzájom spojené (R2), pričom anóda (O1) je spojená s katódou (D4) a katóda (O1) je spojená cez (R1) s kolektorom (T1). Báza (T1) je spojená s katódou (D2), ktorej anóda je spojená s anódou (D3) a zároveň s emitorom...

Zapojenie pre rozpoznávanie signálov z telefónnej linky pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 269525

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gábris Juraj

MPK: H04M 3/42

Značky: rozpoznávanie, mikropočítača, pomocou, signálov, linky, telefónnej, zapojenie

Text:

...rozpoznávania signáiov podla »ynálezu je uvedena na pripojenom zcbrazcní. smer cesty signálu je označený šípkami. komunikačná zbernica Ag je obojsmerné.Telefónna linka łvje pripojená na vstup bloku g impedančného prispôsubenia a gal vanického oddelenia, výstup ktoreho je spojený so vstupom zosilňovače g s automatickou reguláciou úrovne, ktoreho výstup je prepojený na vstup pásmovej priepusti 5. Výstup pásmovej priepusti 5 je prepojený so...

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedláček Oldřich, Halouska Jaroslav, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23Q 15/00

Značky: zapojení, automatické, stanici, jednou, obráběcí, zdvojenou, alespoň, cyklu, linky, řízení, satelitní

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smíšek Josef, Bednář Vladimír, Blesík Karel, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 7/14

Značky: pružné, řízení, linky, zapojení, výrobní

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Zavážecí vozík dělicí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267138

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pišvejc Petr, Pešek Josef, Macourek Václav

MPK: B21D 43/28

Značky: vozík, zavážecí, dělicí, linky

Text:

...používat jako zásobník svitků před jejich založením do dělící linky, což podstatné zvyšuje produktivitu práce a snižuje nároky na využívání dílenských jeřábů. Uložení zánbních svitků v zavážecím vozíku zlepšuje organizaci celého praooviště a přispívá k úspoře prostoru na vstupu dělí cí linky.Příkladné provedení zavážecího vozíku V sestavě dse vstupem dělící linky podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr. 1 zniimňuje zařízení v...

Zapojení pseudočíslicového řídicího systému, zejména pro linky na jemné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266503

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hanák Antonín, Kubala Pavel

MPK: A21C 1/14, A21C 15/00

Značky: systému, zejména, zapojení, linky, řídicího, jemné, pečivo, pseudočíslicového

Text:

...výrobku je připojen k nastavovacímu vstupu čítače 3 délky výrobku,výstup komparátoru § posunu gilotiny je připojen ke vstupům obvodu lg činnosti gilotiny,výstup komparátoru 1 přídavného pohybu je připojen ke vstupu obvodu ll pro řízení činnosti odsazovacího zařízení. Výstup čítače 3 délky výrobku je rovněž připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro řízení činnosti plničky, k druhému vstupu je připojen výstup komparátoru lg velikosti náplně, k...

Střásací zařízení karuselové pytlovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266179

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jaro Jaromír, Hanuš Josef, Píša Jiří

MPK: B65B 1/22

Značky: zařízení, pytlovací, střásací, linky, karuselové

Text:

...gl s plnicím ústrojím 33 a upínacími hrdly lg, uzpüsobenými k navěšování pytlú 34 (obr. 5). Střásací zařízení obsahuje střásací rošt ł upravený pod plnicím karuselem gł v dosahu dna pytlů li. Střásací rošt l má celistvou mnohoúhelníkovou konstrukcí zasahující pod několik upínacích hrdel 3 pínicího karuselu gł. Střásací rošt l je mechanicky spřažen s poháněcím ústrojím §, uloženým vně plnicího karuselu gł a je pružné zavěšen na...

Zariadenie na pripojenie najmä alternátora na testér montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265789

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ondrejovič Anton, Ševcech Marián

MPK: H02K 11/00, H02K 15/00

Značky: pripojenie, alternátora, najmä, montážnej, linky, tester, zariadenie

Text:

...gg, ktorý je nalisovaný vo veku 35. Na hornéčelo pneumatického valca 3 a veko gg je pripojený prívod 3 tlakového vzduchu. Pod základnou doskou § je na hlavnom hriadeli gg pevne uložená hnaná remenica gg spojená prostredníctvom klinových remeňov s hnacou remenicou 33 pohonového motora gł uloženého pevne na základnej doske Q. pod hlavným hriadelom gg je nosný hriadeľ gg otočne prostredníctvom dolných ložísk 11 uložený v nosnej prírube gg. V...

Zapojení přenosové linky pro přenos dat mezi dvěma mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264438

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dušek Bedřich, Kondr Jan, Seidl Karel, Rajniš Martin

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, linky, prenos, přenosové, mikropočítači, dvěma

Text:

...stanice. První datový vývod gg - vstup/výstup bloku 3 budičů stanice je připojen k prvnímu datovému vývodu 23 - vstup/výstup dvoubránové paměti 2 stanice a zároveň k datověmu vývodu gg - vstup/Výstup komunikačního procesoru ł stanice. Rídioí vstup ââ bloku 3 hudičů stanice je spojen s druhým výstupem 3 bloku 3 řízení přístupu stanice, jehož první výstup gł je připojen na řídící vstup gg dvoubránové paměti g stanice. Třetí výstup gg bloku A...

Rozváděč tlakového média u řezacího stolu stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263967

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: tlakového, linky, rozvaděč, media, stolu, řezacího, stříhárenské

Text:

...tvoří příruba 4, dělená v horizontalni rovině na horní .díl 4 a a spodni díl 4 h. V přírubě 4, resp. jejich dílech 43, 4 h jsou průchody pro hrdlo trubky 3 jejich středem a v horním dílu 4 a jpřiruby 4 další paprskovitě uspořádané -otvory ve tvaru úhlových segmentů mezi -středem a okraji. Spodní díl 4 h příruby 4 je uk-on-čen osazením, do něhož je vsunuta přívodní hadice 5 od neznázorněněho zdroje tlakového vzduchu. Mezi horní díl 4 a a...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jareš František, Boček Otakar, Beran Miroslav, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

MPK: F15B 15/00

Značky: kompenzátoru, linky, nanášecí, pohon, hydrostatický

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Polygon pro ultrazvukové zpožďovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263280

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cuchý Zdeněk, Trepera Rudolf

MPK: G01S 15/02, G02B 5/136

Značky: linky, polygón, zpožďovací, ultrazvukové

Text:

...zejména u nejsložitějších polygonů se dosahuje pol§§onem pro ultrazvukové zpožčovací linky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že mezi odraznými plochami polygonu je vytvořen prechod vnějším zubem.Napojení odrazných ploch podle vynálezu, tj. vytvořením vnějšího zubu se docílí zvětšení šířky funkční části odrazné plochy na straně, kde je apertura omezena přechodem na sousední plochu, takže se větší šířka odrazné...

Zařízení pro ovládání posuvu a krokování vozíku manipulátoru chemické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257309

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faukner Ferdinand, Laichter Aleš, Bednář Václav

MPK: H05K 3/00

Značky: krokování, posuvu, ovládání, zařízení, vozíků, chemické, manipulátoru, linky

Text:

...jejíž rub je tlačen pružinou k tyčí se závěsy.Řešení podle vynálezu zjednodušuje ovládání pcsuvu a krokování vozíku manipulátoru tím,že jsou jedinou smyčkou ovládány obě funkce a dochází k materiálovým i výrobním úsporám a zároveň dochází k vyšší rychlosti v ovládání.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ovládání posuvu akrokování vozíku manipulátoru chemické linky podle vynálezu.Přes kladky łg je vedena uzavřená lanové smyčka,...

Skříň chemické linky pro zaleptávání otvorů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bednář Václav, Laichter Aleš, Faukner Ferdinand

MPK: H05K 3/00

Značky: zaleptávání, plošných, desek, skříň, spojů, otvorů, linky, chemické

Text:

...venkovního ovzduší.Na přiloženém výkresu je nakreslen příklad provedení skříně chemické linky podle vynálezu.Skříň chemické linky je rozdělena na vedle sebe jdoucí komoru manipulační ł vstupního oddílu skříně, kameru pracovní g, komoru pracovní Q a komoru manipulační 3 výstupního oddílu skříně. Mezi manipulačními komorami ł a A a vnějším prostorem jsou uzávěry É. Jednotlivé vnitřní oddíly jsou odděleny uzávěry É. V pracovní komoře 3 a...

Zařízení pro rekonstrukci pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255484

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: rekonstrukci, linky, pecní, zařízení

Text:

...u stávajícího výměníkového systému 3 šachtový, cyklonový,kombinovaný nebo jiný typ výměníku. surovina je přiváděna do výměníkové větve lg pomocí přívodu lg suroviny. Odpadní plyny z výměníková větve lg jsou odváděny kanálem gł.Předehřátá surovina je z výměníkové větve lg zavedena výpadem łl suroviny do nově přistavené kalcinační komory Q.Pro zajištění požadovaného stupně kalcinaoe suroviny je V kalcinační komoře É nejméně jeden kalcinační...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sprušil Jiří, Koutný Karel

MPK: B65G 47/22, E21F 17/18

Značky: integrovanou, evidenci, systémem, linek, ovládání, pneumaticko-elektrickým, bezpečné, dálkově, chodu, důlních, dopravníkové, linky, zařízení, jiskrově, automazovaných, dopravníkových

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Deska stolu pokladací linky s kombinovaným rozvodem tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 240834

Dátum: 01.01.1988

Autor: Stieranka Ján

MPK: D06H 7/00

Značky: deska, pokládací, rozvodem, kombinovaným, media, stolu, tlakového, linky

Text:

...kanálů obdélníkového průřezu,vytvořených ve střednívrstvě desky etolu je navržena podle vynálezu tak, že kanály tvo, ří dva oddělené systém napájené křížovým rozvaděčem, jehož přeštlakové výstupy jsou napojeny na přetlakový systém kanálů a pod 3 24 n 834 tlakové-výstupy na přetlakový i podtlakový systém kanálů.Pro bližší znázornění podstw vynálezu a popis navrženéhořešení je připojeno vyobrazení, kde naobr. 1 je pohled shora na konkretní...

Automatická míchací kolona pro modelování technologické linky úpravy vody koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Kadrle Jaroslav, Marek Vladislav, Teplý Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: kolona, automatická, úpravy, koagulaci, modelování, technologické, linky, míchací

Text:

...výsledků.Na přípojeném výkresu je znázorně-no schéma mechanické (částí automatické míehací kolony.Automatická míchací kuolona podle vynálezu může být řešena například pro současné sledování šesti vzorků surové vody. Každá ze šesti nádob na surovou vodu 1 je přes elektroventil 2 spojene s príslušnou pracov 4ní nádobou 3. V každé praoovzní nádobě 3 je odnímatelně uchyceno míchadlo 4, které je přes převody .po~háněno pohonem michaclla 5. Do...

Zařízení pro napínání ocelových lan linky pro výrobu pryžových dopravních pásů s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 246543

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: B29D 29/06

Značky: linky, pryžových, oceľových, napínání, dopravních, výrobu, ocelovými, pásu, zařízení

Text:

...pružln je nastavitelná stavěcí matlcí a pružiny mají konstantní předepnutí. Celý nosník je přímočarými hydromotory přitlačován k lamelám. Velikost přítlačné síly je regulována stavěcími dorazy na frémě a určují také zdvih hydromotorů. Vodicí tyč přitlačovacích kladek je v prodloužené části opatřena drážkou, do které se zasune páka a po stlačení pružiny se zarážkou zajistí kladka ve Spodní poloze a vyřaclí z přitlačování lamel, které nejsou...

Krokový dopravník zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239137

Dátum: 01.11.1987

Autori: Odehnal Ervín, Souba František

MPK: B23Q 7/14

Značky: obráběcí, dopravník, automatické, krokový, zejména, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový dopravník zejména pro automatické obráběcí linky je určen k přesunu dopravovaných součástí samotných nebo na paletě. Počet dopravovaných součástí se řídí počtem zvedacích zařízení rozmístěných na podávací tyči, která prochází po celé délce krokového dopravníku a je posuvně uložena v klínových drážkách vodicích kladek a orientována polohovacími kladkami. Dvojice kladek jsou upevněny prostřednictvím nosičů v táhlech. V táhlech jsou...

Zařízení k stanovení poměrné hodnoty rychlosti, zejména návazných částí výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bako Ladislav, Michek Václav, Eerný Antonín

MPK: G01P 3/50

Značky: výrobní, hodnoty, poměrné, linky, návazných, částí, zejména, rychlostí, stanovení, zařízení

Text:

...předmětu P místem druhého snímače polohy F 1, tj. přechodu signálu z výstupu tohoto druheho snímače na druhý řídící vstup x 2 hradla H.Po dobu otevřeněho stavu hradla H přecházejí impulsy z generátoru impulsů G ze vstupu h tohoto hradla na jeho výstup a dále na vstup n čítače impulsů N. Počáteční stav čítače impulsů N, například vynulovaný stav se určuje signálom na řídicím vstupu no tohoto čítače.Logícká skladbahradla H je taková, že...

Vrstvená deska stolu pokládací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244860

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hooejší Václav

MPK: D06H 7/00

Značky: deska, vrstvená, stolu, linky, pokládací

Text:

...účinku je nutno podkládat naloženou vrstvu materiálu papírem. Tato metoda přináší ovšem vyšší pracnost i vícenáklady na papír.vynález si klade za cíl navrhnout desku stolupok 1 ádaoí linky s přívodem tlakového vzduchu takové konstrukce, který by umožnila použití tlaků média až 40 om vodního sloupce bez nebezpečí deformace nebo poškození desky stolu.Vrstvenä deska stolu pokládací linky s přívodem tlakového vzduchu je sestavena ze...

Pojezdový nosič řezacího strojku u stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252241

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B26D 7/00, A41H 3/00, D06H 7/00...

Značky: strojků, nosič, stříhárenské, řezacího, linky, pojezdový

Text:

...pohled na uspořádání provedení pojezdového nosiče se spojovacímramenem ve tvaru otevřeného písmena V v püdorysněm znázorněnína obr. 3 b je schématické znázornění provedení pojezdového nosiče se spovídajícím ramenem ve tvaru ležícího písmene T V půdorysuPojezdový nosič podle navrženého řešení na obr. 1 je tvořen portálem sestaveným z nosných sloupü 5 a Q které jsou umístěny po obou podélných stranách pokládacího stolu l, na němž je...

Rozevírací zařízení balicí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252120

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pavel Jiří

MPK: B65B 9/10

Značky: zařízení, balicí, rozevírací, linky

Text:

...v balioí lince.Rozevírecí zařízení podle vynélezu je znázorněno na priložených výkresoch, kde obr. 1 představuje pohled ne zařízení v půdoryse ve dvou pracovních fézích a obr. 2 sohemetioký pohled na balicí linku, do níž je rozevírací zarízení začlcněno. IRozevírací zařízení tvoří deska 1, uložená příčně k podélná Ose hadice 2. Na obou koncích nosné desky 1 jsou ulozene rotačně rozevírací kola 1, 35 a dvojice rozevíracíoh pak 5, ia, které...

Zariadenie na vkladanie panelov do kompletizačnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239561

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bártek Jioí

MPK: B65G 47/74

Značky: panelov, kompletizačnej, zariadenie, linky, vkladanie

Text:

...sa po osobitnýchkoľajniciach. Nevýhodou tohto zariadenia je jeho komplikovanost.Podstata vynálezu je v tom, že medzi dvoma pevne zakotvenými teleskopickými stĺpmi nesúcimi časti pojazdnej dráhy pre traverzy je vytvorené zo spodného rámu a oporného nosnIka lôžko pre ukladanie panelov.Výhodou riešenia podľa vynálezu je jednoduchä a rýchla manipulácia s panelmi is traverzami. Ďalšou výhodou je jednoduchšia konštrukcia, ktorá zaberá menšiu...

Vanové zařízení pokovovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250424

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiala Josef, Mainer Petr, Popek Jiří, Doležal Jan

MPK: C25D 17/02

Značky: zařízení, vanové, pokovovací, linky

Text:

...sestaveni linky. jelikož jedna boční stěna je po spojení společné pro dva sousední moduly, dochází k úspoře materiálu a snížení hmotnosti vanového zařízeiíí. Další výhodou je zhromadněnl výroby van-ového zařízení, unifikace a možnost předmontáže částí vanového zařízení přímo ve výrobním závodě.Na priložených obrázcích je znázorněn příklad řešení vanového zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 je vanový modul s přepážkou, na obr. 2 je vanový modul...

Sdružené pracoviště technologické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250360

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Suchý Stanislav, Toman Václav, Jobánek Stanislav

MPK: B23Q 41/02

Značky: technologické, pracoviště, sdružené, linky

Text:

...rovině. soustružlci pracovni stanice 1 je vybavena otočným upínačem 2, jehož převodová skřiň 16, připojená na poháněcí elektrom-otor 30, je opatřenaiautomatickou aretací rotačniho rozpínacího trnu 15, proti kterému je uspořádán otočný opěrný hrot 19 s krytem .20 vinuti obráběného statoru 11. Otočný operný hrot 19 je umistěn na natáčecim rameni 18, otočně uloženém na čepu 29 převodové skříně 16. Otočný upínač Z je současně opatřen třemi...