Patenty so značkou «linka»

Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov kruhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7124

Dátum: 05.05.2015

Autor: Demko Milan

MPK: C25D 5/00, C25D 3/22, C23G 5/00...

Značky: úpravu, závesom, obsahujúcich, linka, najmä, kovových, týchto, výrobkov, medzivrstvu, tvaru, gumenú, povrchovú, kruhového, silentblokov, zavesenie

Text:

...chlorovodíkovej. Potom je zaradený druhý prietočný oplachovacĺ blok Q, ktorý je jednostupňový. Za druhým prietočným oplachovacím blokom § je zaradený dekap blok 2, kde sa v slabom roztoku kyseliny chlorovodfkovej aktivuje povrch produktov.Potom je zaradený tretí prietočný oplachovacĺ blok m, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje nanášacĺ blok , v ktorom sa na chemicky očistený povrch produktu elektrolytickým nanášaním nanáša zinok,...

Linka na výrobu kompozitných výstuží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7071

Dátum: 01.04.2015

Autor: Mekhonoshin Igor Alexandrovich

MPK: E04C 5/07, B29C 70/02

Značky: výstuží, linka, kompozitných, výrobu

Text:

...prechádzajú druhým párom vodiacich kladiek 22, 39 umiestneným z ich vnútomej strany vzhľadom na trasu vedenia výstuží.Sušička 3 je vybavená elektronickou reguláciou teploty (nie je na obrázku).Polymerizačná komora 9 pozostáva zo 4 sekcií a je vybavená elektronickou regxláciou teploty (nie je na obrázku).Ťahadlo je vybavené elektronickým ukazovateľom dĺžky (nie je na obrázku).Linka je vybavená navij akom g cievky namontovaným za strihadlom...

Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6669

Dátum: 04.02.2014

Autori: Polák Daniel, Haladová Petra, Bartoš Pavel

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: článkov, úložných, vyhorených, palivových, robotizovaná, plnenia, hlbinné, obalových, súborov, linka, přípravy, ukladanie

Text:

...súborov mimo priestor paralelných koľají úložných obalových súborov obsahuje priestor pre technologické zázemie komory uzatvárania úložných obalových súborov, pričom V homom podlaží komory uzatvárania úložných obalových súborov je robotický manipulátor komory uzatvárania úložných obalových súborov, skladajúci sa z pozdĺžneho pojazdu robotického manipulátora komory uzatvárania úložných obalových súborov, primámeho priečneho pojazdu...

Linka na výrobu ľahkého kameniva z alkalických kremičitanov termickou expanziou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6661

Dátum: 08.01.2014

Autori: Dobrocký Juraj, Kováčik Štefan

MPK: C04B 20/06, C04B 16/00

Značky: alkalických, linka, expanziou, kameniva, výrobu, termickou, ľahkého, kremičitanov

Text:

...reguláciou. Odchádzajúci vzduch preteká cez nirkový rekuperátor 3 umiestnený nad sušiarňou 2. Do rekuperátora 3 je nasávaný čistý vzduch z priestoru, ktorý sa ďalej využíva v technologickom procese. Hrubšie prachové častice sa zachytávajú v cyklónoch 5 a jemné prachové častice sa zachytávajú v špeciálnom tiltri. Materiál, ktorý sa takto zachytí,sa mieša do hotového produktu.Na výrobu l m 3 hotového produktu sa spotrebuje cca 6 Nma...

Potravinárska výrobná linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19089

Dátum: 25.01.2011

Autor: Van Gerwen Hendrikus Petrus Gerardus

MPK: B65B 25/06, B65B 35/00

Značky: výrobňa, potravinárska, linka

Text:

...Avšak je výhodné, že sa posúva diel. V prípade, že diel je dopravný pás, výhodne nekonečný pás, možno relatívny pohyb dosiahnuť pohybom rámu pásu a/alebo pohybom pásu samotného. Pohyb dielu je výhodne rovnobežný s osou otáčania bubna tak, že možno klásťviac radov produktov pod bubon vedľa seba.Motorový prostriedok, aby sa využil pohyb dielu alebo akumulačného pásu, je výhodne servomotor tak, že presná poloha akumulačnćho pásu je prístupná...

Poloautomatizovaná linka na výrobu zváraných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5533

Dátum: 07.10.2010

Autori: Fodrek Peter, Guspan Jozef, Kolenič František

MPK: B23K 37/00, B23K 9/12

Značky: linka, zváraných, poloautomatizovaná, výrobu, prvkov, konštrukčných

Text:

...boli zostehované na predchádzajúcich zariadeniach, ale je možné aj jeho nasadenie v sólo verzii ako automatizovaný systém pre zhotovenie konečných priebežných alebo prerušovaných kútových zvarov pri polohe dielca na stojato alebo na ležato. Pri polohe na stojato sa využíva technológia súbežného zvárania štyrmi horákrni, ktorá prináša efekt minimálnej deformácie konečného dielca. V procese zváraný dielec, naložený na stojanoch podsystému...

Elektrolyzér na výrobu hliníka, linka obsahujúca elektrolyzéry, spôsob udržiavania kôry na bočnej stene elektrolyzéra a spôsob získavania elektriny z elektrolyzéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 287364

Dátum: 16.07.2010

Autori: Nos Per Olav, Johansen Kai, Aune Jan Arthur

MPK: C25C 3/00

Značky: elektrolyzéra, získavania, udržiavania, výrobu, elektrolyzér, elektřiny, bočnej, spôsob, linka, obsahujúca, hliníka, elektrolyzéry, stěně, kôry

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér (1) obsahuje anódu a elektrolytickú vaňu (2), pričom elektrolytická vaňa obsahuje vonkajší plášť (3) z ocele, pričom uhlíkové bloky (4) na dne vane tvoria katódu elektrolyzéra, a na vnútornej strane časti oceľového plášťa tvoreného vnútornými bočnými stenami je uložený materiál, odolný voči teplu pri vysokých teplotách a tepelne izolačný pri vysokých teplotách. Aspoň časť bočnej steny elektrolytickej vane pozostáva z jedného alebo...

Linka na spracovanie olejových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5464

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: olejových, linka, kalov, spracovanie

Text:

...odvedený kal do zásobníka 12 kalu, ktorý putuje na skládku 13 alebo do spaľovne 14, kde sa tento kal použije ako alternatívne palivo, alebo do biodegradačného systému 19. Tretírn výstupom 8 je zo separátora 5 vyvedený olej a/alebo decht do zásobníka 15 oleja a/alebo dechtu, ktorý následne putuje do spaľovne 16 oleja á/alebo dechtu alebo do výrobne 17 altematívnych palív alebo clo regeneračného systému 18, kde je recyklovaný (regenerovaný).V...

Lakovacia linka a spôsob prevádzkovania lakovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20430

Dátum: 24.02.2009

Autori: Holzheimer Jens, Fritz Hans-georg, Wieland Dietmar, Herre Frank, Weschke Jürgen

MPK: B05B 15/12, B05B 12/14, B05B 15/04...

Značky: lakovacia, linky, spôsob, linka, lakovacej, prevádzkovania

Text:

...časticami prestreku. Ďalej slúži pomocný materiál k tomu, aby sa dosiahlo toho, že filtračný koláč na filtračnom elemente ostanePeriodickým čistením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa zmes z pomocného materiálu a prestreku tekutého lakuz filtračných elementov dostáva do nádoby na zachytávanie pomocného materiálu, z ktorej môže byť napríklad odsávaná, aby do lakovacej linky mohla byť privádzaná pre opätovné použitie akoĎalej môže...

Výrobná linka na výrobu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11141

Dátum: 21.02.2009

Autori: Maschmeier Horst, Krüger Detlef, Birnstiel Michael

MPK: B62D 65/18, B62D 65/04

Značky: linka, motorových, výrobu, výrobňa, vozidiel

Text:

...cez rozpojovací modul až k vykladacej stanici. V dôsledku toho sa môžu privádzať podvozky, uvoľnené napríklad V rozpojovacom module, dopravnou dráhou späť k vykladacejVo výhodnom vyhotovení môže byť posledným dopravným prostriedkom závesný vozík, ktorý je dopravovaný na závesnej elektrodráhe. S pomocou závesnej elektrodráhy je možné vykonávaťnajmä pracovné kroky konečnej montáže, ako je napríklad takzvaná svadba (hochzeit).Karosérie sa môžu...

Lakovacia linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15231

Dátum: 18.02.2009

Autori: Wieland Dietmar, Klenge Thomas

MPK: B05D 3/04, B05D 1/02, B05B 15/12...

Značky: linka, lakovacia

Text:

...vyplynie pri prebehnutí priestorovej oblasti prostredníctvom kolmo k smeru dopravy vzatého priečneho prierezu, keď sa najväčší kolmo k smeru dopravy vzatý priečny prierez vytvorí obdĺžníkovo a pohybuje sa pozdĺž lineárnehosmeru dopravy ku koncom lakovacej kabíny.U jednej úpravy vynálezu môže kolmo k smeru dopravy vzatý priečny prierez vonkajšieho obrysu lakovacej kabíny byť rovnako veľký ako najväčší kolmo k smeru dopravy vzatý priečny...

Krátka kompaktná linka na výrobu stredne až mikrovláknitých polypropylénových predorientovaných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 286475

Dátum: 23.10.2008

Autori: Zimány Vladimír, Diačik Ivan, Lučivjanský Jaroslav, Turzová Alena, Herkeľ Ľuboš

MPK: D01D 13/00

Značky: stredne, kompaktná, krátká, vláken, predorientovaných, mikrovláknitých, polypropylénových, výrobu, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Krátka kompaktná linka na výrobu polypropylénových predorientovaných vláken je umiestnená na jednom podlaží na dvoch samostatných konštrukciách, a to na rámovej konštrukcii (10) časti zvlákňovania a na samostatnej konštrukcii navíjacieho stroja (7), a je vybavená 2 n pracovnými miestami, pričom n je 1 až 4. Charakterizuje ju krátka dráha zvlákňovania a priame vedenie vlákna od hubicového bloku (4.1) po odťahovú galetu (19). Určená je na výrobu...

Spôsoby výroby predizolovaného potrubia a výrobná linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20418

Dátum: 10.07.2008

Autori: Pedersen Martin, Thomsen Tina, Bronnum Thomas

MPK: B29C 44/32, F16L 59/14, B29L 23/00...

Značky: spôsoby, výroby, výrobňa, linka, predizolovaného, potrubia

Text:

...na koncoch predizolovaného potrubia počas výroby. Tieto prstence však zaručujú iba to, že vnútorné potrubie je vzhľadom na plášť vycentrované na príslušných koncoch tohto predizolovaného potrubia. Proces výroby týchto predizolovaných potrubí je veľmi nešikovný a náročný z hľadiska prácnosti V tom zmysle, že tieto prstence sa musia manuálne montovať na každý kus vnútomého potrubia. Okrem toho je proces výroby navrhnutý tak, že tekutý...

Prepravná linka na predlisky s úchytkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7362

Dátum: 11.06.2008

Autori: Ridosz Lionel, Trassard Patrick

MPK: B29B 11/14, B29C 49/64, B29C 49/42...

Značky: predlisky, prepravná, linka, úchytkou

Text:

...polohe až k miestu ohrevu, zatiaľ čo pri výstupe z miesta ohrevu je navrhnutý vodiaci aorientačný prostriedok určený na to, aby uhlovo orientoval každý úchopový prvokvpožadovanej polohe pred uvoľnením každého predlisku oríentovaným spôsobom vmieste0016 Podľa nezáväzného spôsobu uskutočnenia je vodíaci a orientačný prostriedok umiestnený pri výstupe z miesta ohrevu vybavený tak, aby orientoval každý úchopový prvokv opačnom smere, než je smer...

Linka na výroby automobilov obsahujúca záves a stojan na nástroje, vybavené komunikačnými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8812

Dátum: 03.06.2008

Autor: Deloget Céline

MPK: B62D 65/18

Značky: nástroje, výroby, vybavené, prostriedkami, závěs, stojan, automobilov, komunikačnými, linka, obsahujúca

Text:

...je v súlade s vyššie uvedenou definíciou a ktorý obsahuje detektor na zistenie prítomnosti závesu na úrovni stojana, aby došlo k automatickému pripnutiu stojana k závesu a automatickému spusteniu čítania údajov uvedených na štítku od momentu, ked sa záves nachádza na úrovni stojana.0013 Vynález sa týka tiež systému, ktorý je v súlade s vyššie uvedenou definíciou a v ktorom detektor prítomnosti závesu na úrovni stojana obsahuje svetelný...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois

MPK: B01J 6/00, C04B 7/00, F27B 7/00...

Značky: slínku, výpal, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Pracovná stanica na spájanie častí karosérie motorového vozidla, výrobná linka s takouto pracovnou stanicou a spôsob pristavenia/výmeny upínacích rámov v pracovnej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7066

Dátum: 17.10.2007

Autori: Vollnhals Ralf, Beringer Ernst, Waltl Hubert, Breme Michael, Arbesmeier Bernhard, Hofstetter Franz, Herzog Frank

MPK: B62D 65/00

Značky: pracovnej, výrobňa, částí, stanicou, motorového, spôsob, pracovnou, rámov, stanica, spájanie, vozidla, upínacích, takouto, stanici, linka, karosérie, pracovná

Text:

...výmeny upínacích rámov vpracovnej stanici, pri ktorom výmena upínacieho rámu resp. pristavenieupínacieho rámu prebehne s časovou úsporou a technologicky spoľahlivo.Táto úloha vynálezu je riešená prostredníctvom znakov patentového nároku 1,patentového nároku 14 alebo patentového nároku 15. Výhodné ďalšieuskutočnenia vynálezu sú ukázané v dotyčných závislých nárokoch.Podľa význakovej časti patentového nároku 1 sane, umiestnené v zásobníku...

Zariadenie na uchopenie a manipuláciu s valcovými dielmi, montážna linka s takým zariadením a príslušný spôsob montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3953

Dátum: 13.10.2006

Autori: Carrier Pascal, Arhaud Daniel, Benoit Patrick Le Pré Lagoutte

MPK: B23Q 7/04, B25B 5/00, B23K 37/053...

Značky: válcovými, dielmi, montáže, zariadenie, spôsob, uchopenie, takým, zariadením, manipuláciu, linka, príslušný, montážna

Text:

...danej jeho obvodom. Dríek je tak možné montovať v uhlovej polohe určenej vo vzťahu k tomuto otvoru0019 Vynález navrhuje taktiež montážnu linku na drieky, ktorá obsahuje aspoň jednoúchopové zariadenie aké bolo uvedené vyššie.0020 Montážna linka môže obsahovať najmenej jeden držiak umiestnený zvislo kvyššie spomínanej osi a prípadne najmenej jeden dopravník schopný prisunúť driek k tomuto držiaku.0021 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, ktorý...

Výrobná linka na výrobu plochých dosiek na báze dreva s potlačenou hornou povrchovou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8657

Dátum: 27.09.2006

Autor: Frati Dante

MPK: B41M 5/00, B41J 3/407

Značky: výrobňa, výrobu, povrchovou, dřeva, dosiek, potlačenou, linka, báze, hornou, plochou, plochých

Text:

...riadiacou jednotkou. Ako je všeobecneznáme, je potlaćovaná doska udržiavaná v kľude v kresliacom zariadeni, zatialčo potlačovacia hlavica (ktorých je od jednej do štyroch alebo viacej, a to jedna pre každú farbu) sa pohybujú rovnobežne s potlačovanou plochou. Pokial je príslušná etapa potlačovania ukončená, pohybuje sa doska so vzdialenosťou,rovnajúca sa šírke potlačovacej hlavice, na čo sa operácia potlačovania opakuje atď., až je celá...

Linka na montáž guľkovo-valčekových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4520

Dátum: 07.07.2006

Autori: Tvrdoň Miroslav, Netopilík Zdeněk, Bernátová Anna, Putala Jozef

MPK: F16C 43/00

Značky: ložísk, montáž, linka, guľkovo-valčekových

Text:

...meradla prípravku 11 je zistená odchýlka od nastavenej hodnoty. Aj tento údaj je zaznamený do databázy puzdra v počítači. Druhé chápadlo 14 prvej lineárnej pohonnej jednotky 12 preloží odmerané puzdro zvislo do misky 15. V ďalšom kroku je miska 15 otočená o 90 ° do vodorovnej polohy. Uchopovač 16 z nej vyberie puzdro a založí ho do maticového zásobníka 17 premeraných puzdier. Bunku, do ktorej bude puzdro vložené, určí počítač. Údaj o...

Spôsob a výrobná linka na výrobu kovových pásov z medi alebo medených zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4883

Dátum: 06.07.2006

Autori: Richter Hans-peter, Pawelski Hartmut, Weingarten Ludwig, Müller Wolfheinrich, Link Rainer

MPK: B21B 3/00

Značky: spôsob, kovových, měděných, linka, zliatin, pásov, výrobu, výrobňa

Text:

...zariadení vo forme zvitku pásu alebo priebežným spôsobom žíhania v štruktúre ďalej zjemňujú, potom moria, vymývajú, vysúšajú a na povrchukontrolujú a vo forme zvitku pásu sa ďalej spracovávajú.0012 Výrobná linka na výrobu kovových pásov z medi alebo medenejzliatiny s aspoň jedným taviacim zariadením, jedným odlievacím zariadením a valcovacím zariadením je výhodne vytvorená na tvarovanie za studena od23 mm do 0,2 mm hrúbky medeného pásu.0013...

Výrobná linka a spôsob tvarovania profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17989

Dátum: 24.04.2006

Autor: Ingvarsson Lars

MPK: B21D 11/08, B21D 5/08

Značky: spôsob, tvarovania, profilov, výrobňa, linka

Text:

...na každej strane pása 10, odpadový mlyn 16 na zberanie okrajov pása, ktoré boli Odobraté, štyri valcové tvárniace jednotky 17-20 a 21-24 umiestnené na každej strane pása 10 na ohnutíe pása do profilu, zakrivovaciu stanicu 25, ktorá obsahuje dve zakrivovaciejednotky 26, 27 na zakrivenie tvárnenćho profilu, trubicovú tvárniacu jednotku 28 na uzatvorenie tvárneného profilu, zváraciu jednotku 29 na zvarenie švu uzatvoreného profilu, a...

Linka na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov a zariadenie na kompaktovanie podsitových prachových podielov pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4411

Dátum: 06.04.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: podielov, zariadenie, granulovaných, podsitových, výrobu, kompaktovanie, prachových, linka, bentonitových, sorbentov

Text:

...reguláciou otáčok, a ked výstup z posledného drviča je pripojený k vibračnej nire.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy znázomenej na výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVyhotovenie linky na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov, ako príklad znázomené na výkrese, pozostáva vo vstupnej časti z kopáča 2 podávača, pomocou ktorého sa na pás 3 podávača dodávaná...

Linka na výrobu bentonitových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4345

Dátum: 05.01.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: zmesí, bentonitových, linka, výrobu

Text:

...na prísune potrebných polotovarov alebo surovín, ktorý môžebyť diskontinuálny, podľa práve existujúcich ťažobných,respektíve dopravných možností.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy linky na výrobu bentonitových zmesí,znázomenej na výkrese.Na výkrese znázomená linka na výrobu bentonitových zmesí pozostáva vo svojej časti A na skladovanie a dopravu bentonitu z troch skupín 1, 2, 3...

Preťahovacie zariadenie a linka vytvorená z takýchto zariadení a spôsob ťahania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284696

Dátum: 22.08.2005

Autori: Sauvonnet Jean-louis, Chouvel Jean, Lemire Jean, Ceccacci Pierbruno, Robbe Lionel

MPK: B21C 1/22, B21C 1/30

Značky: ťahania, zariadení, vytvorená, spôsob, linka, takýchto, zariadenie, preťahovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Preťahovacie zariadenie (1) na ťahanie dlhého kovového výrobku (2) na ťahaný dlhý kovový výrobok (2') zmenšeného prierezu obsahuje preťahovací blok (7) a ťažné zariadenie (16) ťahaného dlhého kovového výrobku (2'). Ťažné zariadenie (16) obsahuje dva hnacie remene (17), vzájomne priblížené k sebe a obiehajúce v opačných smeroch, ktoré lineárne unášajú uvedený ťahaný dlhý kovový výrobok (2'). Preťahovacie zariadenie ďalej obsahuje zariadenie (19)...

Výrobná linka na spracovanie hliníkového šrotu do formy granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4224

Dátum: 04.08.2005

Autor: Hánečka Ladislav

MPK: C22B 1/248, C22B 1/14, C22B 1/24...

Značky: granúl, linka, hliníkového, šrotu, formy, výrobňa, spracovanie

Text:

...tvarovej úpravy, primárneho strihacieho zariadenia 4, sekundárneho strihacieho zariadenia 5, predlisovacej prípravne 6,dávkovacíeho automatického bloku 7, automatického lisovacieho centra 8, baliaceho a plniaceho bloku 9 a skladu 10 hotových výrobkov, t. j. granúl.Opísané usporiadanie nie je jediným možným uskutočnením výrobnej linky, lebo napríklad na spracovanie hliníkových drôtov môže byt primárne strihacie zariadenie 4 a sekundáme...

Kuchynská linka s posuvnými dverami a dvierkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4147

Dátum: 02.06.2005

Autor: Wagner Roman

MPK: A47B 77/00, A47B 53/02

Značky: dvierkami, posuvnými, linka, dverami, kuchyňská

Text:

...nevyhnutného na pohyb osoby.Hlavnou a najväčšou výhodou nového technického riešenia je, že sa jednotlivé časti priečelia kuchyne alebo krídla dvierok zasúvajú za seba, takže výrazne šetria priestor pred priečelím a priestor zádveria, ktoré prakticky zaniká úplne. Úložný priestor a priestor pre jeho obsluhu sa v tomto pripade vypočíta len súčtom hĺbky úložnej plochy a priestoru nevyhnutného na pohyb osoby.Ďalšou výhodou systému je vysoká...

Linka a spôsob výroby spáliteľných látok depolymerizáciou výrobkov z gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19119

Dátum: 31.05.2005

Autor: Fini Franco

MPK: C10G 1/10, C10K 1/16, C10B 53/07...

Značky: linka, výrobkov, látok, spalitelných, výroby, depolymerizáciou, spôsob

Text:

...súčastidepolymerizačné zariadenie (1), čo je zariadenie tvorené telesom všeobecne valcového tvaru s kruhovým prierezom, s hornou podstavou (10) a spodnou podstavou (11), vnútri ktorého dochádza, spôsobmi opísanými nižšie, kdepolymerizáoii stanoveného množstva pneumatik alebo iných produktov z gumy, ktoré sú do neho vložené hornou podstavou (10), ktorá sa dá otvárať, tak, aby vytvorili hromadu spočívajúcu na horizontálnej mriežke (19)...

Výrobná linka a spôsob kontinuálnej výroby odliatkov z kovovej taveniny, najmä z roztavenej zliatiny ľahkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1004

Dátum: 17.12.2004

Autor: Smetan Herbert

MPK: B22D 47/00, B22D 33/00, B22C 25/00...

Značky: zliatiny, spôsob, kontinuálnej, linka, kovov, odliatkov, ľahkých, najmä, taveniny, roztavenej, výroby, výrobňa, kovovej

Text:

...v ktorej sa vykonáva odlievanie.Po odliatí kovovej taveniny sa príslušná odlievacia forma uvedie do polohy pre tuhnutie odliatku, v ktorej prechádzav prepätom stave po dobu dlhšiu než l 5 minút, ktorá sastanovuje špecificky pre rôzne typy odliatkov, ochladzovacím úsekom. Po stuhnutí odliatkov sa odlievacieformy nakladajú na palety a zavážajú sa do pece na tepelnéspracovanie. V tejto peci sa odliatky (bloky motorov)V procese trvajúcom...

Spôsob prípravy nátierky a linka na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284280

Dátum: 25.11.2004

Autori: Vermaat Karel Theodorus, Bodor Janos, Erdl Michael, Mayer Klaus

MPK: A23D 7/00, A23D 7/02

Značky: linka, spôsobu, vykonanie, nátierky, přípravy, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby maslovitej nátierky neobsahujúcej podstatné množstvo maslového tuku, pričom sa vychádza z koncentrovaného krému z rastlinného tuku. Cez povrch spriemerovaná veľkosť (D3,2) tukových kvapôčok krému, ktorá je 3 až 7 mím, zabezpečuje stabilitu podchladeného krému, takže vstupuje v podstate v kvapalnej tukovej fáze do invertovacieho stroja, po čom veľká časť tuku vykryštalizuje po opustení emulzie z invertovacieho stroja,...

Spôsob kontinuálnej výroby plastových rúrok biaxiálnym ťahaním a výrobná linka na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2043

Dátum: 03.03.2004

Autor: Prevotat Bernard

MPK: B29C 47/90, B29C 47/92

Značky: rúrok, ťahaním, spôsobu, výroby, spôsob, tohto, uskutočnenie, plášťových, biaxiálnym, výrobňa, kontinuálnej, linka

Text:

...na výstupe zkrúžku 6, aby dosiahol vnútorný priemer kalibrovača 8, ako je schematicky znázornené na obr. 1.V prechodnej fáze počas nábehu prevádzky možno postupovať podľa FR-A 2 806 956.Výsledné vlastnosti materiálu rúrky T závisia od radiálnej dilatácie predlisku medzi krúžkom 6 akalibrovačom 8. Čím väčšia je radíálna dilatácia, tým lepšie sú mechanické parametre materiálu rúrky.Zistilo sa však, že nad určitou mierou radiálnej dilatácie sa...

Linka na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3648

Dátum: 04.11.2003

Autori: Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír

MPK: B02C 17/00

Značky: odpadového, spracovanie, linka

Text:

...15 pripojené na zásobník 14 vody. Pod miešačkou 11 je situovaný zásobník 16 zmiešanej zmesi, ktorý je vyústený nad granulačné zariadenie 17. Nad posledný stupeň 18 granulačného zariadenia 17 je situované dávkovacie zariadenie 20 antispekavej prísady spojene so zásobníkom 19 antispekavej prísady. Pod posledným stupňom 18 granulačného zariadenia 17 je lokalizovaný dopravník 21 granulátu, vyúsťujúci nad dávkovacie zariadenie 22 granulátu,...

Spôsob a výrobná linka na výrobu veľmi tenkých za tepla valcovaných pásov, založené na technológii tenkej bramy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1207

Dátum: 28.08.2003

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21B 37/00, B21B 1/26, B21B 1/46...

Značky: technologii, linka, tenkých, bramy, založené, výrobu, spôsob, tenkej, válcovaných, výrobňa, tepla, pásov, velmi

Text:

...detekčných bodoch pozdlž odlievaciehozariadenia uskutočňuje dynamická regulácia celkového zásobovania a/alebo rozloženia hustoty ochladzovania pozdlž odlievacieho zariadenia. Je známe, že teploty môžu byť vtomto smere ovplyvnené množstvom parametrov ako napriklad rýchlosťou odlievania, teplotou odlievania tekutej ocele, podstatou výmeny tepla vo fonne a chemickým zložením odlievanej ocele. Predpokladané povrchové teploty bramy sa vypočítavajú...

Linka na galvanické pokovovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3549

Dátum: 01.07.2003

Autor: Števonka Ondrej

MPK: C25D 19/00

Značky: galvanické, linka, pokovovanie

Text:

...na tlakové čerpadlo 7 prepojené s kalolisom 8, ktorý je pripojený na zásobný kontajner 9. Zásobný kontajner 9 je prepojený cez ñltračnú aparatúru 10 na ionexovú kolónu ll, ktorá je prepojená s paralelne usporiadanými oplachovacími vaňami 2, 3 a 4, ktore sú prepojené aj navzájom medzi sebou. Hydroxidový kal z kalolisu 8 je vedený do neutralizačnćho člena 12. Po neutralizácii hydroxidového kalu je účelne jeho použitie na dopĺňanie elektrolytu v...

Násobná oneskorovacia linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2823

Dátum: 14.03.2003

Autori: Madrid Diaz Daniel, Marti Sendra Javier, Corral Gonzalez Juan Luis, Vidal Rodriguez Borja

MPK: G02F 1/01, G02B 6/28

Značky: násobná, linka, oneskorovacia

Text:

...zvyčajne majú za následok veľký objem,váhu a zložitosť.0006 Na riešenie už skôr opísaných problémov sa v posledných rokoch objavili rôzne návrhy na optické tvarovanie zväzkov, tedana klasifikačnú oblasť tohto vynálezu 1 ~ 4.0007 Architektúry optického tvarovania lúčov medzi inými výhodamí predstavujú nízku hmotnosť a veľkosť, odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, a najmä umožňujú širokú okamžitú šírku pásma pre ľahko dosiahnuteľnú...

Triediaca linka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 868

Dátum: 11.07.1995

Autor: Mašura Peter

MPK: B65G 17/00

Značky: linka, odpadů, triediaca

Text:

...odpad papierového. textilného, plastového charakteru resp. odpad zo železných a neželezných kovov sadopravuje dopravníkmi do spracovateľskej haly. triediacejmiestnosti. Tam sa papierový odpad zbavuje odpadu nežiaduceho charakteru a triedi sa ďalej na požadované frakcie, ktoré sa zhromažďujú v zberných boxoch umiestnených pod triediacou miestnosťou. Zostatková frakcia pokračuje po dopravnikoch do lisu. Dopravníky sú tak usporiadané, že...