Patenty so značkou «lineárny»

Lineárny aktuátor s umelým svalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7080

Dátum: 01.04.2015

Autori: Piteľ Ján, Vagaská Alena, Balara Milan, Tóthová Mária

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00, B25J 19/00...

Značky: lineárny, umělým, aktuátor, svalom

Text:

...média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou. Vypúšťaním plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu pritlačnej pružiny, a tým aj k rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média v umelom svale dochádza ku kontrakcii umelého svalu, a tým aj ku skracovaniu aktuátora. Rozsah pohybu aktuátora je...

Lineárny aktuátor s umelým svalom – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6969

Dátum: 04.11.2014

Autori: Balara Milan, Piteľ Ján, Vagaská Alena, Krchová Denisa, Mižáková Jana

MPK: B25J 17/00, B25J 19/00, B25J 13/06...

Značky: lineárny, umělým, svalom, aktuátor

Text:

...sa súčasne rovnako mení aj d žka a sila súbežne spojenej prítlačnej pružiny. Pri konštantnom tlaku média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou.Vypúšťanim plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu prítlačnej pružiny, a tým aj rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média V umelom svale...

Ovládací systém pre rezonančný lineárny kompresor, spôsob ovládania rezonančného lineárneho kompresora a rezonančný lineárny kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19513

Dátum: 15.03.2012

Autori: Dainez Paulo Sergio, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 35/04

Značky: rezonančného, kompresor, ovládací, ovládania, spôsob, lineárny, rezonančný, lineárneho, kompresora, systém

Text:

...systému a kompresora môže byť teda systém obmedzený maximálnym napätím, ktoré dokáže systém ovládania dodávať, pričom sa obmedzí maximálne napájanie systému alebo sa vyskytne potreba veľmi dlhého času reakcie pre zníženie vnútomej teploty chladiaceho systému, čo môže ovplyvniť zachovávanie potravín v systéme.0020 Riešenie tohto problému s preťažením je nadmerná veľkosť lineámeho ovládača,ktorý zvyšuje náklady a znižuje efektivitu systému v...

Lineárny generátor s kmitajúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8944

Dátum: 06.12.2002

Autori: Knopf Richard Matthias, Schulte Franz Josef

MPK: F01B 11/00, F01B 23/10, H02K 35/00...

Značky: generátor, piestom, lineárny, kmitajúcim

Text:

...s tesnením.0008 Ďalšie prednostné znaky vynálezu vyplývajú z podružných nárokov. 0009 Vynález je ďalej v spojení s pripojenými výkresmi bližšie vysvetlenýna príkladoch uskutočnení. Na obrázkoch je znázornenéobr.1 základná konštrukcia statora elektromechanického meničaobr. 2 rez pozdĺž čiary II - ll z obr. 1obr. 3 oproti obr. 1 v trochu zmenenej mierke pozdĺžny rez cezpracovný piest spojený s kotvovou cievkou pre menič podľa vynálezuobr.4 a 5...

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Jelínek Jiří, Ryška Stanislav, Piller Bohumil, Skopálek Bořivoj

MPK: B01D 39/08

Značky: zariadení, ponorný, lineárny, textilný, zvýšenie, biologických, čistiacich, útvar, výkonu

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...

Viacúčelový lineárny zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 396

Dátum: 06.04.1994

Autori: Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Poledna František, Oslík Vladimír, Hubáček Václav

MPK: A01G 25/00

Značky: lineárny, viacúčelový, zavlažovač

Text:

...o šírke odpovedajúcej šírke záberu agroagregátu a to bez škodlivého tlaku na pôdu, čo umožňuje s výhodou uskutočňovať určité agrotechnické operácie efektívnejšie pri nižšej spotrebe ener~gie i pri optimálnom stave prevlhčenia pôdy bez nebezpečia jejutlačenia a následnej postupnej degradácie jej úrodnosti.Automatické uskutočňovanie nastavených pracovných operácií strojom šetrí čas obsluhe a pri práci v noci zabezpečuje ekonomicky priaznivé...

Zariadenie na rotačný a lineárny pohyb diskového záznamového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278974

Dátum: 13.05.1992

Autor: Kočíš Ivan

MPK: G11B 15/00

Značky: rotačný, lineárny, media, pohyb, záznamového, zariadenie, diskového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na rotačný a lineárny pohyb diskového záznamového média je realizovať pohyby záznamového média vzhľadom na snímaciu a záznamovú hlavičku pomocou jedného pohonného systému a odstrániť presné a opotrebovateľné mechanické súčiastky. Uvedený účel sa dosiahne umiestnením diskového záznamového média (1) do magnetického závesu s lineárnym posuvným poľom so snímačmi (5) polohy diskového záznamového média (1) opatreného prstencovou...

Lineárny dvojzložkový snímač tangenciálnych síl

Načítavanie...

Číslo patentu: 269540

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chudý Vladimír, Hlisnikovský Ivo

MPK: G01L 1/04

Značky: tangenciálnych, dvojzložkový, snímač, lineárny

Text:

...Zł, Z 3, ktoré sú navxbjon oddelene segnentovýni ochrannými olektrôdami ll. vnútdrný prstenec je uložený súosovo s orstencovou apoločnou vonkajšou elektrčdou §, ktora je spolu s dolnou a hornou prsteneovou elektrčdou 2 lg pevne soojanà s telesom 5 snímača. Všetky ochranné elektrődy 2, lg, ll sú elektricky spojene s nulovým potenciáloo, snicia elektrődy 1, 13 a prstencova vonkajšia elektrôda § sú elektricky ízolované od telesa 5 snímača....

Lineárny krokový polarizovaný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 269537

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kočiš Štefan

MPK: H01F 7/08

Značky: polarizovaný, elektromagnet, lineárny, krokový

Text:

...polarizovaný elektromagnet podla vynólezu má jednoduchšie, výrob ne lacnejšie a technicky dokonalejšie vedenie lineárneho pohybu kotvy, ktoré súčasneumožňuje lepšie uzatvorenie vnútrajšku magnetu a tým aj jeho účinnejšiu ochranu proti vplyvom okolia.Na obrázku je znázornený lineárny krokový polarizovaný elektromagnet podla vynálezu. Na posuvnej osi i je upevnený permanentný magnet 5 a po jeho stranách pravé jadro g s pravou cievkou Q a...

Dvoustupňový linearny spätnovazebný zosilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267760

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ropovik Jozef

MPK: H03F 3/16

Značky: zosilovač, spätnovazebný, lineárny, dvoustupňový

Text:

...kanálom ako 13. Odpor ga a vstupná kapacita riadiacej elektoody tranzistora lg určujú hornú hranicu irekvenčneho prenosu. Prvý a druhý stupeň je spojený z kolektora tranzistora Il do riadiacej elektrody tranzistora lg, prenos je prevedený prechodom elektrickým poĺom čo slúži ako medzistupňová väzba, ktorá nemá prúdový charakter a impedancia je vysoká čo prvému stupnu 3 tranzistorom 11 dovoĺuje pracovat v nezataženon režime. Druhý...

Krokový lineárny mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259568

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holomáňová Dagmar, Dedík Ladislav

MPK: F16H 27/02

Značky: mechanizmus, lineárny, krokový

Text:

...vedeniPríklad vyhotovenia krokového lineárneho mechanizmu s ozubeným hrebeňom V kruhovom vedení je na priložených výkresoch. Mechanizmus pozostáva z telesa Kmechanizmu 8 s kruhovým vedením 18, v ktorom je uložený ozubený hrebeň tvaru tyče s prierezom kruhovej úseče 10 s ozubenim 3 alebo ozubený hrebeň tvaru tyče s prierezom kruhovej üseče 15 s ozubenim 14,ktorého rozteč je v zobrazenom pripade 1,5 lkrát väčšia ako ozubenia 9, a súčasne i...

Lineárny diferenčný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237818

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šoltys Vincent, Čop Vladimír, Janoško Milan, Kováčik Ján

MPK: F16H 1/38

Značky: diferenčný, lineárny, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie lineárneho diferenčného prevodu medzi jeho vstupnou a výstupnou časťou. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu medzi jeho vstupnou a výstupnou časťou, že vtláčací generátor je prenosovo spojený telieskami, hybne uloženými v klietke s ozubením hrebeňa s rozdielným rozstupom zubov voči rozstupu teliesok v klietke. Klietka s telieskami a hrebeň s ozubením sú umiestnené aspoň z jednej strany, okolo vtláčacieho...

Lineárny diferenčný tekutinový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 230877

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šoltys Vincent, Kováčik Ján, Janoško Milan, Čop Vladimír

MPK: F16H 1/38

Značky: diferenčný, převod, tekutinový, lineárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu lineárneho diferenčného tekutinového prevodu, u ktorého sa vykonáva zmena tlakovej energie tekutiny na mechanickú prácu. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu, že v statore sú hybne uložené piestiky s rozdielnym rozstupom voči rozstupu zubov ozubenia hrebeňa, pričom stator s piestikami a hrebeň s ozubením tvoriaci výstup lineárneho diferenčného tekutinového prevodu sú rozmiestnené z jednej strany, prípadne okolo...

Lineárny kvapalinový dynamometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 230875

Dátum: 15.11.1986

Autor: Skoupa František

MPK: B23Q 15/20, G01L 1/02

Značky: kvapalinový, lineárny, dynamometer

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce rýchle, presné a objektívne meranie posuvových síl priamočiaro pohyblivých častí obrábacích strojov, najmä suportov. Jeho podstatou je obojstranne uzatvorený valec s posuvne vloženým piestom, ktorý vytvára vo valci dvojicu tlakových komôr. Tlakové komory sú navzájom prepojené prepúšťacími kanálmi, v ktorých sú vradené škrtiace ventily. Veká valca sú vybavené silovými indikátormi, ktorých snímacie...

Lineárny prevodník napätia s optronmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 223499

Dátum: 01.05.1984

Autor: Husár Peter

Značky: lineárny, optronmi, převodník, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lineárneho prevodníka napätia na napätie dvoch galvanicky oddelených systémov. Prevodník je postavený na princípe činnosti optronov, ktoré umožňujů prenášať frekvenčné pásmo od jednosmerného napätia (prúdu) až do rádovo 10 kHz .