Patenty so značkou «lineárneho»

LED náhrada lineárneho halogénu do reflektorových svietidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6143

Dátum: 04.06.2012

Autori: Huemer Christoph, Benedikovičová Alica

MPK: F21V 7/10, H05B 33/02, F21K 2/00...

Značky: náhrada, reflektorových, svietidiel, lineárneho, halogenu

Text:

...taká, že pozostáva z konzoly tvaru U, na ktorej vonkajšej strane priečnika sú v dvoch radoch osadené výkonové LED diódy so šošovkami. Ďalej z vnútornej strany priečnika konzolyje upevnený napájací zdroj. Na koncoch ramien konzoly sú umiestnene elektrické napájacie kontakty. Pritom čelná strana konzoly pokrýva len časť priezoru reflektora Vo výhodnom uskutočnení V LED náhrade lineárneho halogénu na vonkajšej strane konzoly tvaru U jeosadených...

Ovládací systém pre rezonančný lineárny kompresor, spôsob ovládania rezonančného lineárneho kompresora a rezonančný lineárny kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19513

Dátum: 15.03.2012

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Dainez Paulo Sergio

MPK: F04B 35/04

Značky: rezonančného, lineárny, lineárneho, ovládania, rezonančný, spôsob, ovládací, kompresora, kompresor, systém

Text:

...systému a kompresora môže byť teda systém obmedzený maximálnym napätím, ktoré dokáže systém ovládania dodávať, pričom sa obmedzí maximálne napájanie systému alebo sa vyskytne potreba veľmi dlhého času reakcie pre zníženie vnútomej teploty chladiaceho systému, čo môže ovplyvniť zachovávanie potravín v systéme.0020 Riešenie tohto problému s preťažením je nadmerná veľkosť lineámeho ovládača,ktorý zvyšuje náklady a znižuje efektivitu systému v...

Upevňovacia konštrukcia a spôsob upevnenia vodiacej koľajnice lineárneho vodiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13886

Dátum: 30.09.2009

Autori: Schneeberger Hans-martin, Weiss Lukas, Wüthrich Michael

MPK: F16C 29/00

Značky: vodiaceho, lineárneho, upevňovacia, spôsob, vodiacej, systému, kolajnice, upevnenia, konštrukcia

Text:

...sa na dosadaciu plochu je vyrovnaná aspoň v prvom rozmere (čiže kolmo na dosadaciu plochu). Aby bolo možné vodiacu koľajnicu narovnať v druhom rozmere, čiže vzhľadom k rovine kolmej na dosadaciu plochu, môže sa tvar vodiacej koľajnice premerať po upravenl na dosadaciu plochu. avšak pred upevnením na dosadaciu plochu, aby sa zistilo. v akej miere sa vodiaca koľajnica odchyľuje od uvedeného druhého rozmeru od priameho tvaru. Za týmto účelom...

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283831

Dátum: 23.01.2004

Autor: Štusák Miroslav

MPK: D01H 13/26, G01N 21/89, G01B 11/10...

Značky: textilného, tohto, útvaru, uskutočňovanie, spôsob, lineárneho, hrúbky, spôsobu, zariadenie, homogenity, pohybujúceho, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru, pri ktorom sa lineárny textilný útvar pohybuje v toku (4) žiarenia medzi zdrojom (5) žiarenia a CCD snímačom (61) žiarenia, ktorý sníma obraz pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru vyhodnocovaním stavu ožiarenia jednotlivých elementov (611) CCD snímača (61), a potom sa z počtu zatienených elementov stanovuje skutočná hrúbka lineárneho textilného...

Spôsob a zariadenie na čistenie priestoru medzi vodiacou rúrkou lineárneho materiálu a vnútorným povrchom dutého hriadeľa rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2078

Dátum: 02.04.2003

Autori: Kubeš Vitězslav, Sloupenský Jiří, Kaplan Jaroslav

MPK: D01H 4/00

Značky: priestoru, rúrkou, dutého, hriadeľa, lineárneho, čistenie, vodiacou, spôsob, vnútorným, povrchom, medzi, rotora, materiálů, zariadenie

Text:

...drážkou vtvare špirály.Prehľad obrázkov na výkresoch0012 Príklady uskutočnenia zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu sú schematicky znázornené na priložených výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 až 3 rez časťou spriadacej jednotky s vodiacou rúrkou umiestnenou vdutom hriadeli rotora v uskutočnení pri ktorom sú prostriedky na vytváranie prúdu vzduchu vytvorené ako na vnútornej strane dutého hriadeľa tak na vonkajšej strane...

Pohon lineárneho dávkovače pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251355

Dátum: 16.07.1987

Autori: Poláček Bohdan, Podolák Miroslav, Žežulka Aleš, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/16

Značky: dávkovače, vysokoúčinnou, chromatografii, pohon, lineárneho, kapalinovou

Text:

...stejnosnčrndnu zdroji přes dvoupólový spínač a konatační spínač.He připojendn výkreeu je echenatichv andzornčn realizovaný pohon podle vyndlezu. K eznhendnu převodu § je připejen krokový notor 1 a kolektorový notor g. Krokový notor l je připojen ke zdroji 1 pulsů přee epínač 1.Ľňlektorevý notor z je připojen 15 a etejnoenlrndnu zdroji. á přee dvoupôlový spínač i a konutační spínač 1. Při nepautdn spínači j, (tj. praoovnín zdvihla) je krokový...

Lak na povrchovú úpravu výrobkov z polyvinylchloridu na báze lineárneho polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228810

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vacval Jozef, Paľuv Ján, Aguado Eva

MPK: C09D 3/72

Značky: báze, úpravu, lineárneho, polyvinylchloridu, výrobkov, povrchovú, polyuretánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká laku na povrchovú úpravu výrobkov z PVC, najmä spodkových dielov obuvi. Rieši problém výhodného zloženie laku v optimálnom rozpúšťadlovom systéme. Podstata vynálezu spočíva v tom, že obsahuje lineárny polyuretán polyesterového typu v množstve 2 až 7% hmot., 55 až 65% roztok kopolyméru toluéndiizokyanátu a hexametyléndiizokyanátu v butylacetáte alebo etylacetáte v množstve 1 až 3,5 hmot., v organických rozpúšťadlách rozpustné...

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu, polykarbonátová fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285848

Dátum: 27.08.1970

Autori: Pfaff Thomas, Numrich Uwe, Hofmann Klaus, Emerson Roger Hugh, Meier-kaiser Michael

MPK: B29C 47/88, C08L 69/00, C08J 5/18...

Značky: spôsob, polykarbonátová, použitie, výroby, fólie, izotropnej, rozvětveného, polykarbonátu, plastovej, fólia, opticky, lineárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu prebieha tak, že lineárny alebo rozvetvený polykarbonát s priemernou molekulovou hmotnosťou Mw 10 000 až 40 000 sa roztaví a vytlačí vytláčacou dýzou, ktorá má vnútorný povrch v oblasti vstupu s hĺbkou drsnosti RA 0,025 až 0,002, a tavenina polykarbonátu sa odlieva procesom Chill-Roll. Polykarbonátová fólia je zhotovená s hrúbkou menšou ako 200...