Patenty so značkou «ligandu»

Substituovaný oxindolový derivát a jeho použitie ako ligandu vazopresínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13621

Dátum: 28.12.2007

Autori: Netz Astrid, Braje Wilfried Martin, Wernet Wolfgang, Unger Liliane, Oost Thorsten, Hornberger Wilfried, Geneste Hervé, Lubisch Wilfried

MPK: A61P 7/00, A61K 31/444, A61P 25/00...

Značky: receptora, oxindolový, použitie, ligandu, vazopresínového, derivát, substituovaný

Text:

...t.j. kvocient väzobnej afinity na receptor OT (Ki(0 T) (určený vjednotkách nanomolárnej koncentrácie (Nm)) a väzobnej añnity na receptor V 1 b(Ki(V 1 b (určený vjednotkách nanomolárnej koncentrácie (nM)). Čím vyšší je kvocient Ki(0 T)/Ki(V 1 b), tým vyššia je selektivita na V 1 b4) metabolická stabilita. určená napríklad pomocou polčasu určeného in vitro v pečeňových mikrozómoch rôznych druhov (napríklad potkana alebo človeka)5) len malá, ak...

Ľudské monoklonálne protilátky proti ligandu 1 programovanej smrti (PD-L1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19639

Dátum: 30.06.2006

Autori: Passmore David, Wang Changyu, Korman Alan, Huang Haichun, Srinivasan Mohan, Selby Mark, Chen Haibin

MPK: C07K 16/28, A61K 39/00

Značky: ľudské, programovanej, proti, protilátky, smrti, pd-l1, ligandu, monoklonálne

Text:

...PD-L 1 s vysokou. afinitou. Ešte ďalej bolo preukázané, že protilátky z vynálezu zvyšujú proliferáciu F buniek, vylučovanie IFN-y za vylučovanie IL-2 v zmesnej lymfocytovej reakcii.0007 Preto vynález poskytuje monoklonálnu protilátku alebojej antigen viažuci časť, V ktorej(a) premenná oblasť ťažkého reťazca CDRl zahrnujúca aminokyseliny, ktoré majú sekvenciu uvedenú V Sekvenciu id.(b) premenná oblasť ťažkého reťazca CDR 2 zahrnujúca...

Bunky zacieľujúce nádor, upravené na produkciu ligandu indukujúceho apoptózu, súvisiaceho s faktorom nádorovej nekrózy (TRAIL)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7115

Dátum: 21.07.2005

Autori: Gianni Alessandro, Colotta Francesco, Carlo-stella Carmelo

MPK: C12N 5/16, C12N 15/19, C07K 14/435...

Značky: apoptózu, nekrózy, faktorom, buňky, indukujúceho, súvisiaceho, zacieľujúce, nádor, upravené, ligandu, nádorovej, produkciu, trail

Text:

...použitia plazmidov a virusových vektorov s vhodnými regulačnými genetickými prvkami, ako sú tkanivovo-špecifické promótory alalebo enhancery.0021 Optimálnu transdukčnú účinnost buniek CD 34 možno získat vystavením gradačnému (50 do 500) mnohonásobku infekcie (MOI) Ad-TRAIL (50 do 500) za bezsérových podmienkach pri 37 °C. Potom sa pridá sérum doplňujúce médium (RPMI-1640/FBS 20 ) a po niekoľkých hodinách sú kultúry doplnené Gene Boosterom...

Synergická kombinácia ligandu alfa-2-delta a inhibítora PDEV na použitie pri liečení bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2040

Dátum: 04.08.2003

Autori: Field Mark John, Williams Richard Griffith

MPK: A61K 31/4985, A61K 31/519, A61K 31/185...

Značky: synergická, inhibítora, alfa-2-delta, ligandu, bolesti, použitie, kombinácia, liečení

Text:

...prípadu tricyklooktánových zlúčenín všeobecného vzorca (XVll), nepredstavujú oba substituenty R 1 a R 2 zároveň atómy vodíka na použitie pri liečení celého radu indikácií, vrátane bolestí.D 007 Medzinárodná patentová prihláška PCT/lB 03/00976, ktorá nebola zverejnená ku dňu podania prihlášky predmetného vynálezu, opisuje zlúčeniny nižšie uvedeného všeobecného vzorca (l)R 1 je vodík alebo (C 1-C 5)alkyl prípadne substituovaný jedným až...

Polypeptid mpl ligandu, jeho zodpovedajúca nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka, ktorá ho obsahuje, spôsob prípravy polypeptidu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282265

Dátum: 02.11.2001

Autori: Eaton Dan, De Savuage Frederic

MPK: C07K 16/24, C07K 14/52, A61K 38/19...

Značky: nukleová, zodpovedajúca, obsahuje, ligandu, přípravy, polypeptidů, použitie, hostiteľská, vektor, ktorá, polypeptid, kyselina, expresný, spôsob, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid mpl ligandu pripravený spôsobom, ktorý zahŕňa: (i) skríning humánnej genómovej knižnice s oligonukleotidom založeným na genómovej sekvencii znázornenej na obrázku 9 na izolovanie genómovej DNA, ktorá zahŕňa exón mpl ligandu kódujúci sekvenciu znázornenú na obrázku 9, spolu so zostávajúcimi exónmi génu, (ii) inzerciu DNA do expresného vektora, (iii) transfekciu cicavčej bunky génovým expresným vektorom a (iv) izoláciu...

Banka oligomérov, spôsob jej vytvárania a spôsob určenia sekvencie bio-oligomérového ligandu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281490

Dátum: 10.08.1994

Autori: Lam Kit Sang, Salmon Sydney, Hruby Viktor, Al-obeidi Fahrad, Hersh Evan

MPK: A61K 39/00, C07K 1/04, A61K 38/00...

Značky: vytvárania, ligandu, určenia, bio-oligomérového, baňka, oligomérov, sekvencie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná banka bio-oligomérov zahŕňa veľké množstvo rôznych typov biologicky aktívnych bio-oligomérov a veľké množstvo tuhých nosičov, ktoré sa dokonale miešajú a vyhovujú podmienkam reakcie chemickej syntézy bio-oligomérov a v ktorej jediný typ bio-oligomérov zbavený ochrany sa pripája ku každému tuhému nosiču a vytvára tak kombináciu tuhý nosič/bio-oligomér. Bio-oligoméry môžu byť peptidy zbavené ochrany alebo oligonukleotidy zbavené ochrany....

Způsob imobilizace peptidů, proteinů a afinitních ligandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262454

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čapka Martin, Turková Jaroslava, Fusek Martin

MPK: C07K 17/14

Značky: imobilizace, afinitních, proteínu, peptidů, způsob, ligandu

Text:

...dostupného povrćhu. Po provedené modifikaci je výhodné promýt oxid křemičitý rozpouštědly odstrañujicími přabytek činidla, velmi často je vhodné vzniklý nosič sušit. Provádí-li se imobilizace na nosič upravený aminopropylskupinou, bývá vhodné tento nosič,před imobilizací peptidů a proteinů, ošetřit qlutaraldehydem.vlastni imobilizace biologicky aktivnich látek na takto upravené nosiče se poté provádí obvyklým způsobem (např. H. H. Weetal,...

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse

Načítavanie...

Číslo patentu: 224226

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rauch Pavel, Králíček Jaroslav, Marek Miroslav, Vodrážka Zdeněk, Devátý Jan, Bednář Bohumil

Značky: separace, saturační, ligandu, způsob, analyse, volného, vázaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse, při stanovení biologicky účinných látek soutěžením ligandů stanovované látky a téže značené látky,například radionuklídem nebo fluorescenčním činidlem, ve vazbě na ligát,například specifickou vazebnou bílkovinu, vyznačující se tím, že ligát se kovalentní vazbou imobilisuje na nosič potažený vrstvou polymeru nebo kopolymeru obsahujícího chemicky modifikovatelné reaktivní skupiny, s...