Patenty so značkou «liekovej»

Obaľovacia a spojivová kompozícia, jej použitie na výrobu obalu na perorálnej alebo dermálnej liekovej forme, spôsob výroby obalu a lieková forma s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288049

Dátum: 18.02.2013

Autori: Meier Christian, Petereit Hans-ulrich, Roth Erna

MPK: A61K 47/10, A61K 47/04, A61K 47/12...

Značky: formě, lieková, spojivová, obaľovacia, použitie, spôsob, obalů, výroby, kompozícia, dermálnej, perorálnej, liekovej, obsahom, výrobu, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Obaľovacia a spojivová kompozícia pre perorálne alebo dermálne liekové formy obsahuje a) kopolymér radikálovo polymerizovaných C1- až C4-esterov kyseliny (met)akrylovej a ďalších (met)akrylátových monomérov, ktoré majú funkčné terciárne amóniové skupiny, pričom kopolymér je v práškovej forme so strednou veľkosťou častíc 1 až 40 mím a b) 3 až 15 % hmotn. emulgátora vzhľadom na a) s hodnotou HLR aspoň 14, prípadne vodu a/alebo farmaceuticky...

Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287897

Dátum: 15.02.2012

Autori: Mally Michael, Kekulová Hana, Svoboda Michal

MPK: B01D 43/00, A61K 31/277, C07C 303/00...

Značky: orálnej, spôsob, liekovej, uvoľňovaním, látky, účinnej, stanovenia, čistoty, analýzy, obsahu, riadeným, vykonania, najmä, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Analýza účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polárnu látku vybranú zo skupiny sulfidov, derivátov kyselín sulfónových, sulfénových alebo sulfínových, amínov alebo amidov, pri ktorej sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.

Test liekovej rezistencie HCV založený na takmer kompletnom genóme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9633

Dátum: 31.10.2008

Autori: Vandamme Anne-mieke, Van Dooren Sonia, Vuagniaux Grégoire, Dumont Jean-maurice, Snoeck Joke

MPK: C12Q 1/70

Značky: genóme, založený, liekovej, kompletnom, rezistencie

Text:

...citlivosti liečby proti HCV. (Gretch et al. (1997)Hepatology 26, 43 s-47 s Podzorski (2002) Arch Pathol Lab Med 126, 285290). Tieto testy zahrňujú sérologické testy a kvalitatívne alebo kvantitatívne molekulárne testy. Príklady testov na báze PCR pre stanovenie HCV vírusovej záťaže sú Cobas AmpIicor® (Roche) a diagnostický systém m 2000 Real-Time PCR Diagnostics System® (Abott). Ďalšie testy na báze PCR, ktoré zahrňujú napr. test...

Spôsob prípravy komprimovanej pevnej perorálnej liekovej formy valsartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285902

Dátum: 19.09.2007

Autori: Katakuse Yoshimitsu, Yamato Fujiki, Taike Takashi, Wagner Robert Frank, Kohlmeyer Manfred

MPK: A61K 31/54, A61K 9/16, A61K 31/41...

Značky: perorálnej, spôsob, přípravy, valsartanu, formy, pevnej, liekovej, komprimovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Komprimovaná pevná perorálna lieková forma valsartanu obsahujúca a) aktívnu zložku obsahujúcu účinné množstvo valsartanu a prípadne hydrochlórotiazid, pričom aktívna zložka je prítomná v množstve väčšom ako 35 % hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť perorálnej formy, a b) farmaceuticky prijateľné prísady vhodné na prípravu pevných perorálnych liekových foriem sa pripravuje v neprítomnosti vody suchou kompresnou metódou (i) mletím aktívnej...

Použitie viacvrstvovej liekovej formy na výrobu liekovej formy na uvoľňovanie v hrubom čreve

Načítavanie...

Číslo patentu: 285367

Dátum: 02.11.2006

Autori: Petereit Hans-ulrich, Beckert Thomas, Gupta Vishal

MPK: A61K 9/50

Značky: použitie, čreve, výrobu, formy, uvoľňovanie, liekovej, viacvrstvovej, hrubom

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie viacvrstvovej liekovej formy, ktorá sa v podstate skladá z a) jadra s farmaceutickou účinnou látkou, b) vnútorného obalu z kopolyméru alebo zmesi kopolymérov, ktoré sa skladajú z 85 až 98 % radikálovo polymerizovaných C1- až C4-alkylesterov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a z 15 až 2 % hmotn. (met)akrylátového monoméru s kvartérnou amóniovou skupinou v alkylovom zvyšku a c) vonkajšieho obalu z kopolyméru, ktorý sa skladá zo 75 až...

Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčíka v novej liekovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 284948

Dátum: 10.02.2006

Autori: Šimek Petr, Rázus Luboslav, Wendl Juraj, Varga Ivan

MPK: A61K 9/14, A61K 33/06, A61K 31/59...

Značky: liekovej, liečivý, vápnika, zmesí, prípravok, obsahom, vitamínu, novej, horčíka, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok obsahujúci vápnik alebo zmes vápnika a vitamínu D, alebo zmes vápnika a horčíka a pomocné látky je vo forme instantného prášku, ktorý po pridaní tekutiny vytvorí po krátkom zamiešaní pudingu podobnú gélovú suspenziu tolerovanú pri užívaní pacientmi.

Spôsob určenia množstva lieku obsiahnutého v liekovej nádobke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10971

Dátum: 23.01.2006

Autori: Pongpairochana Vincent, Piotelat Sandrine, Chavez Enrico

MPK: A61M 5/145, A61M 5/24

Značky: množstva, lieku, určenia, nádobke, liekovej, spôsob, obsiahnutého

Text:

...nasledovné premennékde Conc je koncentrácia vmg/ml lieku vbombička, Maxlnjvol je vopred určená konštanta,vyjadrená v ml, zodpovedajúca maximálnemu objemu, ktorý injekčné zariadenie môže vstreknút vjednej injekcii, Cont je vyššie uvedený objem bombičky v mg, INT je celočíselná časť, max je maximálna hodnota a min je minimálna hodnota. Hodnota Cont je napríklad vopred uložená-3 v riadiacej jednotke 4, zadaná do riadiacej jednotky 4 pacientom...

Multipartikulárna lieková forma pre málo rozpustné účinné látky ako aj spôsob prípravy liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3552

Dátum: 08.07.2005

Autori: Langguth Peter, Lizio Rosario, Petereit Hans-ulrich, Knöll Marcus

MPK: A61K 31/55, A61K 31/427, A61K 31/506...

Značky: forma, účinné, spôsob, přípravy, rozpustné, lieková, látky, multipartikulárna, málo, formy, liekovej

Text:

...spôsobom, takže dovedna je treba počítať s nekontrolovaným uvoľňovaním patches. Kapsula môže V stave, kedy je najmenej už čiastočne prístupná črevným sekrétom, Vždy podľa aktuálneho obsahu čreva alebo črevnej peristaltiky, zostať intaktnáalebo tiež mechanicky V rozsiahlej miere deštruovaná. Na jednej strane môže prichádzaťknáhlemu uvoľneniu veľkých množstiev patches alebo na druhej strane, tiež knežiaducemu oneskorenému uvoľňovaniu,...

Spôsob výroby proti zneužitiu zaistenej, pevnej liekovej formy za použitia extrudéra s planétovým valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13084

Dátum: 29.06.2005

Autori: Arkenau Elisabeth, Bartholomäus Johannes, Kugelmann Heinrich

MPK: A61K 9/14

Značky: valcom, výroby, pevnej, proti, planetovým, formy, použitia, liekovej, zaistenej, zneužitiu, extrudéra, spôsob

Text:

...pevnej liekovej formy obsahujúcej aspoň jednu účinnú látku spotenciálom zneužitia a aspoň jeden syntetický alebo prírodný polymér (C) s medzou pevnosti aspoň 500 N, vyznačujúci sa tým, že zmes obsahujúca účinnú látku a polymérový komponent (C) sa spracuje s pomocou extrudéra s planétovým valcom pomocou tavnej extrúzie na tvarované kusy, ktoré sa podrobia prípadneizolácii a formovaniu do liekovej formy.0010 S pomocou spôsobu podla vynálezu...

Multipartikulárna lieková forma obsahujúca mukoadhezívne formulované peptidové alebo proteínové účinné látky, ako aj spôsob výroby liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2763

Dátum: 15.07.2004

Autori: De Andres Inés, Petereit Hans-ulrich, Damm Michael, Roth Erna, Lizio Rosario

MPK: A61K 9/26

Značky: lieková, obsahujúca, liekovej, formulované, výroby, mukoadhezívne, účinné, forma, formy, peptidové, proteinové, multipartikulárna, spôsob, látky

Text:

...Kapsula môže V stave, kedy už je aspoň čiastočne prístupná pre črevnú šťavu, a to v závislosti od črevného obsahu alebo črevnej peristaltiky, zostať neporušená alebo môže byt tiež ďalekosiahlo mechanicky rozrušená. Na jednej strane môže dôjsť k rýchlemu uvoľneniu veľkého množstva patches alebo na druhej strane môže tiež dôjsť k nežiadúcemu oneskoreniuuvoľňovania patches, a to podľa rozkladu alebo mechanického zaťaženia predovšetkýmpovlečeného...

Desmopresín v orálne dispergovateľnej liekovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1093

Dátum: 07.05.2003

Autori: Lindner Hans, Wittendorff Jensen Jorgen, Nilsson Anders

MPK: A61K 9/20, A61K 38/10, A61K 47/42...

Značky: orálne, liekovej, dispergovateľnej, formě, desmopresín

Text:

...riadky 4-61.0006 FjeIIestad-Paulsen a kol., Clin. Endocrinol. x, 177-82, 1993 podali kvapalnú nosovú sprejovú formu desmopresínu pod jazyk, čím sa vyhli vyššie uvedeným problémom pre podjazykovú tabletku. Avšak títo autori uviedli, že po podjazykovom podaní kvapaliny sa v krvi nenašiel žiadny zistiteľný desmopresín.0007 US-A-4 764 378 opisuje bukálne Iiekové dávkové formy na podávanie liečiv cez sliznicu.fyziologicky aktívny polypeptid a...

Aerosólový generátor na podanie liekovej dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18599

Dátum: 15.01.2003

Autori: Brookman Donald, Smith Ulysses, Grollimund Gary, Nichols Walter

MPK: A61M 11/04, A61M 15/00

Značky: aerosolový, generátor, podanie, liekovej, dávky

Text:

...a tretieho ventilu počas cyklu dodávania aerosólu, vktorom sa tekutina dodáva do kapilárneho kanála.0006 S výhodou otvárajú krídla kľukového hriadeľa prvý ventil a uzatvárajú druhý ventil a tretí ventil počas plniaceho cyklu,pri ktorom sa tekutina dodáva do mernej komory. Krokový elektromotor môže byť pracovne spojený s kľukovým hriadeľom, kedy krokový elektromotor otáča kľukovým hriadeľom, aby otvárala uzatváral prvý, druhý a tretí ventil....

Spôsob výroby liekovej formy obsahujúcej karbamazepín s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282303

Dátum: 16.11.2001

Autori: Reiss Sabine, Schubert Eberhard, Landgraf Karl-friedrich

MPK: A61K 9/28, A61K 31/55

Značky: spôsob, karbamazepín, obsahujúcej, liekovej, oneskoreným, účinnej, látky, formy, uvoľňovaním, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby liekovej formy obsahujúcej karbamazepín s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky nastriekaním filmotvornej látky v kombinácii so zmäkčovadlom ako vodného roztoku a/alebo disperzie na karbamazepín v granulátore s fluidným lôžkom.

Sposob prípravy tuhej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236300

Dátum: 01.02.1988

Autori: Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Janegová Mária, Minczinger Štefan, Varga Ivan, Morvic Ján, Šiška Karol

MPK: A61K 31/195

Značky: liekovej, formy, přípravy, spôsob, tuhej

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy tuhej liekovej formy s obsahom vápenatej alebo zmesi draselnej, horečnatej soli kyseliny asparágovej. spočíva v granulácii prachových súčastí vodnými roztokmi účinnej látky s obsahom zdravotne nezávadného hydrofóbneho a hydrofilného kysličníka kremičitého (Aerosilu) a v následnom spracovaní do tuhej liekovej formy. Predmet vynálezu može byť využitý pri výrobe pevných liekových foriem pre humánnu terapiu.

Spôsob prípravy pevnej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217688

Dátum: 16.07.1984

Autori: Frimm Richard, Minczinger Štefan

Značky: liekovej, přípravy, spôsob, pevnej, formy

Zhrnutie / Anotácia:

V uvedenom vynáleze sa pojednáva o spôsobe prípravy pevnej liekovej formy s obsahom uhličitanu lítneho, z ktorého lítne ionty sa postupne uvoľňujú. Tento dej je umožnený tenkým filmom neutrálneho polymerizátu esterov kyseliny poly-(met-)akrylovej, ktorý sa nanáša na predom pripravené granulky vo fluidizačnom zariadení formou vodnej disperzie. Po odparení vody sa na granulkách vytvorí film, ktorý ako semipermeabilná membrána po styku s tekutinou...