Patenty so značkou «leštění»

Způsob chemického leštění drobných polotovarů nebo výrobků ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269803

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kotyza Jaroslav, Drahorád Radovan, Filip Radoslav

MPK: C03C 15/02

Značky: chemického, drobných, polotovarů, výrobků, leštění, způsob

Text:

...i a vložkamí. Nu základě těchto príncípú pracuje 1 známe zařízení typu Achthal, například SPS 3, u něhož oeo otáčení rotečního bubnu je vodorovné.Nevýhodou těchto způsobů je, že je nelze použít pre leštění drobných výrobků orozměrech od l do 26 mm z důvodu precnoetí. využití kapacít vzhlddem k ceně zařízení BĺdeJe znám 1 způsob chemického leštění podle AO SSSR č. 341770, podle ktoreho rotuje kazeta í s výrobky v rovine kolme k vektoru tíže,...

Zařízení pro leštění vnitřních válcových ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269638

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jiřík Josef

MPK: B24B 21/02

Značky: polotovarů, zařízení, leštění, ploch, vnitřních, válcových

Text:

...povrchu i pro velke světle prdměry trubek. Docílují ae ůapory lełticího páeu vzhledem k tomu, že jeho délka nezávisí na dálce leštěne trubky. Hlučnoet zařízení podla vynálezu, oproti atávajícía zařízením, je zcela v eouledu e hodnotami požadovanými předpisy pro bezpečnoat e ochranu zdraví při práci.Příkledne provedení zařízení pro leštění vnitřních vĺlcových ploch je znázorněno na výkreeech, kde na obr. 1 je zařízení podle vyndlezu...

Stroj k broušení, popřípadě k leštění podlah, zejména dřevěných podlah parketových nebo mozaikových

Načítavanie...

Číslo patentu: 269232

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štanglica Josef, Štanglica Karel

MPK: B24B 7/18

Značky: broušení, zejména, stroj, leštění, mozaikových, dřevěných, popřípadě, parketových, podláh

Text:

...l uspořádaným souose s uložením H rotačního bubnu g na nepohyblivém krycím vílcu 15 skříně 1 § stroje.Rotační buben lg má svůj také dutý hřídel l uložen v hrdle 12 uvedeného nepohyblivého krycího víka j skříně Já stroje s to jakradiálně, tak i axiálně, cožľväsk na schemstickém obr. 1 není kreslířsky vyjádřeno a opět je to třeba brát v úvahu jako samozřejmost, i když to dále zdůrazňováno není. Jeho náhonovým prostředkem je náhonové soukolí,...

Suspenze k leštění či lapování křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267205

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mánek Břetislav, Balounek Vratislav, Houžvička Jindřich, Blecha Zbyněk

MPK: B24D 11/00, C09K 3/14

Značky: lapování, suspenze, materiálů, krehkých, leštění

Text:

...byly lapovány volným diamantovým zrnem o velikosti 10/7 v euspenzi s etylenglykolem na nástroji z lehčeného polyuretanového elastomeru a dále pak leštěny volným diamantovým zrnem o velikosti 3/1 v suspenzi s etylenglykolem na nástrojiJakostniho povrchu. Čas leštění se zkrátil o vice než 60proti známé technologii, kdy lapováni bylo prováděno vodní euepenzi oxidu hlinitého o zrnitoeti postupně 22/15, 10/15 e 5/3 na kovovém nástroji a...

Zařízení pro hydromechanické čištění a leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266393

Dátum: 13.12.1989

Autori: Minčev Stefan Penev, Petkov Georgi Kostov, Barzakov Valentin Jordanov, Kjurkčijev Benčo Petkov

MPK: B24B 37/02

Značky: leštění, zařízení, čištění, hydromechanické

Text:

...cnauü cxanarmwuckmü npmnoahnuň pa 3 a nwmüro mupmaurnuro uunuuuunmn yU 1 úMUTna.omryna 2 ~ cxeny KUNTůKTa Mexny oopauoTumaeMmň marovnuxmň W naooueň Cnwnoň.omrypa 3 - nuäpmm na AMA c omrybu 2.omrypu 4 ~ cxanarmwackmü npunonuuuň pampaa urupüra uunmuuwuarw uununnmumn yúTpüMü 1 Hü.B nepamn aapwauvuon Bunnnnenmm ycrpoňcraa. KOTOPDB nmneumno nan aanaaoTKm aaFuTuamK mrpanmwannoň nnmuu. coraacua omrypu 1. cucvumr na nunamnnmru Kopnycu 1. K...

Elektrolyt pro elektrochemické leštění chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265039

Dátum: 12.09.1989

Autori: Drejnar Karel, Čapek Vladimír, Meruňka Vladimír

MPK: C25F 3/24

Značky: oceli, elektrolyt, chrómniklových, elektrochemické, austenitických, leštění

Text:

...glukoaa ethylenglykolç Dále některé àulfonovuná organické kyaałiny, GSÍÓPY a hetaropolykyvselinvů Eloktrnłyty 9 organickými přiaadami však maji některé nedostat- y nař. pracuji 5 vyššími proudovými huatotam 1 a proto se nehodi k leštění velkých celků, kda ja záviälost na zdrojipraudu m dabrém chlazení. Qrganícká přisada také často podléhá vlivům silně kysolého prostředi čímž se ašaktrúlyt änehcdnuu cujee Srávajici noutralizačni stanice,...

Způsob elektroerozivního leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260028

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otto Mark, Vinnik Vladimír

MPK: B23H 1/00

Značky: způsob, elektroerozivního, leštění

Text:

...ucroqnnxa nuraunn ncnonbá symw cereaoň nosumammuň rpancůopuarop c BHHDHMHTeneM,C 05 DaHHHM no Mocronoňv cxeMe. Honuponaune nponsaonw c noaqeň na nponemyrox nocronnnoro Hanpxxe~ HHR Benuuuuoň 250, 300, 600, 800, 900 B Hpn STOM noöopou nennquum Toxóorpaunqunammero peaucropa, noKnmuaeMoro nocnenosarennno c npoMemyTKoM, rox ycrauannnnamr H 3 ycñoann oöećneqeuax nnnrensaocrn ennnnqnoro nmnynnca ca nonpąpusammeñcn yru ne öonee 1 MKC....

Přísada do lázní pro elektrolytické leštění kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258819

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bartoň Karel, Svobodný Zdeněk, Šulc Jiří, Kušnierik Ondrej

MPK: C25F 3/24

Značky: materiálů, lázni, prísada, leštění, kovových, elektrolytické

Text:

...zejména kyseliny orthojosforečné a eírové, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že přísada je tvořena koloidní disperzí sloučeniny Me 203 . 3 P 205 . 6 HZO, kde Me je znakem pro kovy,tvořící stabilní oxidy uvedeného složení, zejména pro hliník Al, železo Fe a chrom Cr.Vynález je založen na zjištění specifických vlastností roztoků polymerních sloučenin,které vznikají v soustavě HZO, P 205, Me 203 jako přísady do základního...

Navaděč aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257886

Dátum: 15.06.1988

Autor: Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: kamenů, aparátu, navaděč, broušení, bižuterních, leštění

Text:

...vůle mezi funkčním profilem nosiče a ohrysem aparátu a snižujese odpor při nasouvání aparátu do nosiče. Tím je podstatné sníženo poškozování korespondujících ploch nosiče aparátu a zcela zamezeno zasunutí aparátu mimo nosič nebo nezasunutí aparátu do nosiče v důsledku jeho opření o čelo nosiče, čímž je odstraněna prostojovost a poruchovost zařízení.Čepy naváděcích kladek jednotlivě osově i příčně ustavitelné umožňují přesné seřízení...

Zařízení na mytí a leštění čokoládovnických forem pomocí ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254427

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dočkal Jaroslav

MPK: B08B 3/12

Značky: mytí, pomocí, zařízení, ultrazvuku, leštění, čokoládovnických, forem

Text:

...na působení ultrazvuku při 20 procentním hmot. podílu tuhých částic ve vodní lázni.Příklad zařízení podle vynálezu na mytí a leštění forem na dezertní složky, kovových nebo umělohmotných o formátu 275 x 425 x 25 mm je znázorněn V osovém řezu na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 boční pohled na celé zařízení,obr. 2 čelní pohled, obr. 3 půdorysný pohled.Vana 2 zařízení je zasunuta do stojanu l,vykazuje pravoúhlý profil, má...

Způsob leštění rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245154

Dátum: 15.10.1987

Autori: Melichárek Stanislav, Kozák Juraj

MPK: B24B 9/06

Značky: rovinných, sklenených, provádění, mnohostěnů, ploch, nástroj, způsob, tohoto, způsobu, leštění

Text:

...spirály.Nástroj podle vynálezu může mít také tvar shodný s plochou, která vznikne rotscí rovinné nebo proatorové křivlw kolem osy, přičemž tato tvořící křivka při opisování tvaru plochy periodicky mění svůj tvar tak, že poměr frekvence změn tvaru křivky k frekvenci rotsce křivky kolem osy lze vyjádřit přirozeným číslem.Způsob leštění ploch mnohostěnů podle vynálezu umožňuje provádět leštění ploch postupně po částech s plynulým...

Zařízení pro broušení a/nebo leštění rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 235283

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krejčí Stanislav, Drösler Ervín

MPK: B24B 15/02

Značky: ploch, zařízení, broušení, leštění, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vysoké kvality povrchu o drsnosti 0,4 Ra a menší a plynulého přechodu zaoblení náběhové hrany kulového uzávěru do jeho kulové plochy bez možnosti jejího poškození při vysoké produktivitě práce zařízením sestávajícím z upínacího vřetena a obráběcího vřetena s navzájem mimoběžnými osami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že poměr (a : r) vzdálenosti (a) os (3,4) vřeten (l,2) a vzdálenosti (r) konce obráběcího vřetena...

Přípravek na leštění dokonale hladkých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252597

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hofmanová Helena, Matějka Jindřich

MPK: C09B 1/02

Značky: dokonalé, leštění, ploch, hladkých, přípravek

Text:

...a 5 až 15 hmotnostních dílů křemeliny nebo jine zeminy 5 velikostí častíc maximálně do 5 ,mu Křemelinu lze zčásti nebo zcela nahradit uhličítany neho oxidy kovů vápníku, hořčíku, barya, křemíku, zinku, titanu nebo jejich směsi. Je možné postupně vmíchat do přípravku vodu, a to v množství až do 100 hmot. dílů, případně přidat parfém v množství do 3 hmot. dílú a protiplísñovou složku, jako bistributylcinoxid,...

Nosič upínek aparátů strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252170

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: nosič, kamenů, aparátu, strojů, upínek, leštění, broušení, bižuterních

Text:

...bižuterních kamenů. Působením brušného odpadu vznikajícího do válců kolem nekryté pístnice vedené pouzdrem zašroubovaným v závitovém otvoru tělesa nosiče upinek dochází ke snížení jejich životnosti.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněnynosičem upínek s pístnici vedenou vodicím pouzdrem upevněným v tělese nosiče upínek podle vynálezu, jehož podstatou je takové provedení vodiciho pouzdra, že jeopatřeno nákružkem a souosým vybráním s...

Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240130

Dátum: 15.06.1987

Autori: Baník Jan, Protiva Miroslav, Popelka Kvitoslav, Resl Jaroslav, Kováeik Peter, Valenta Vladimír

MPK: B24B 1/00

Značky: leštění, povrchu, monokrystalů, bizmutgermanátu, způsob

Text:

...leptají v 20- až 30 kyselině dllSĺČné po dobu 30 s a po určení polarity se leštistrana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o veli kosti častíc 25 nm, upravenou na pH 1až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem za syntetického nebo přirodniho vlákna.Tímto způsobem leštění se dosáhne ltva-litního opakovatelného vyleštěni součástek, vyhovujících tak náročným podmínkám jejich aplikace.germanátu...

Nástroj pro leštění vnitřního povrchu hlubokých děr malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240006

Dátum: 01.06.1987

Autor: Sojka Vladim3r

MPK: B24B 5/48

Značky: hlubokých, leštění, malých, povrchu, vnitřního, průměru, nástroj

Text:

...axiálně po je Vytvořeno přímkové zakoncení, svírající s osou nástroje úhel 0 ° - 20 °, jehož zakoncení je upraveno do kužele.cemž na konci suvnéhoprvkuHlavní Výhodou řešení podle vynálezu je podstatné zvýšení produktivity práce. Jinou výhodou je vysoká kvalita opracování nástrojem podle vynálezu, kdy se dosahuje při přídavku brusné pasty do opracovávaného otvoru jakosti povrchu až Rá 0,3. Jinou2 240 008 další výhodou jsou nepatrné náklady...

Způsob leštění skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250235

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sälzle Erich

MPK: C03C 15/02

Značky: předmětů, sklenených, leštění, způsob

Text:

...obsahují Vápnik, pak se v tomto případě nepřidá do lešticí lázně kyselina šťavelová, poněvadž štavelan vápe.natý je nerozptístný a vysrážel by se z láz 115.Avšak, jak již bylo výše uvedeuo, k dispozici jiné použitelná kyseliny. U draselných skel se obdobné nepoužije kyseliny Vinné vzhledem k možnému vzniku nesnadno rozpustného vinnanu draselného.ak již bylo výše uvedene, je předpokladem použitelnosti uvedených kyselín, aby tyto kyseliny byly...

Zařízení na přesouvání aparátu na broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250159

Dátum: 15.04.1987

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/08

Značky: aparátu, zařízení, leštění, přesouvání, bižuterních, broušení, kamenů

Text:

...rámu na pásnici je připevněn ventil pro rozvod tiskového vzduchu. Povely k ventílu jsou přivedeny z řídícího programu. Zařízení podle vynálezu zaručuje tuhost přesouvací vidlice ve všech směrech po celé dráze presuvu.Umožňuje rychlé e jednoduché seřízení vidlice vůči aparátu e jeho vedení v sousedních dopravních zařízeních. Zejišĺuje podstatné vyšší spolehlívost a životnost. vodící dráhy. Na přípojených výkresoch je znázorněno na obr. 1...

Zařízení pro leštění pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249796

Dátum: 15.04.1987

Autori: Alexej Jurij Antonovič, Šinkarenko Nikolaj Illarionovič, Kocar Petr Akimovič

MPK: B24B 31/02

Značky: vodou, leštění, zařízení

Text:

...kapmanos, TO ecrb Heoôxonmo BmnonHHTE HepaBeHcTBoHanöonbmaa mnpnna nonKuVKapMaHa onpenennewcx B sanncnmocwn OT raöapnTOB oöpaőarmsaeumx Hsuennü H uenecooőpasummn raőapuwann ycwpoñcraa B uenoM.YcTpoňcTBo paôoTaeT cnenymmnm oôpasom.Kpumxa 3 c őapaöanom 4 npn noMnmu npnnoa 7 nonnmaewcn 5 Bçpxnee nonomenne. B öapaöan 4 sarpymammcz erann H Hanonunwenn cornacno TexaonornqecKouy npoueccy. nocne sarpysxn ôapaöan 4 onycKaeTcH B sanny c mnxocrbm H...

Způsob strojního leštění ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239610

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: B24B 9/08

Značky: ploch, způsob, sklenených, leštění, mnohostěnů, strojního

Text:

...s relativně malou přesností o určitou hodnotu menší. vynález lze aplikovat na již používané lešticí stroje, například na-stroje s válcovými nástroji, které se používají k leštění lustrových hlaviček.Příklady zařízení, na nichž lze leštit plochy skleněných mnohostěnů způsobem podle tohoto vynálezu, jsou naznačeny na přiložených výknesech. Na obr. 1 je schematický nárys stroje s válcovým lešticím nástrojem, na který jsou přitlačovány skleněné...

Zásobník aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247601

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pilař Karel, Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: kamenů, aparátu, broušení, bižuterních, zásobník, leštění

Text:

...svěrné objímce, umožňují snížení fyzické námahy při seřizování předepsané polohy nosičů aparátů na daný poloměr a zajištění seřízené polohy.Přichycením nosičů aparátů přes levé a pravé držáky, které jsou natáčitelně upevněny na osazené konce nosných tyčí, se docílí možnosti dodatečného seřízení rovnoběžnosti nosičůaparátu po montáži zásobníku.Na připojených výkresech je znázorněno příkladné provedení zásobníku aparátů s otočným nábojem podle...

Aktivní vrstva nástroje pro optické leštění skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232872

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vychodil Miloslav, Minář Silvester

MPK: B24D 3/34

Značky: optické, aktivní, vrstva, leštění, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aktivní vrstvy nástroje pro optické leštění skla tvořené folií, která je ve svých pórech impregnována do průnikově tvrdosti 60 až 100 podle Shore roztokem oxidovaného asfaltu bodu měknutí KK 80 až 140 °C nebo kysličníkům chemicky aktivních fenolformaldehydových pryskyřic modifikovaných 5 až 40 hmotnostními procenty pryskyřic na bázi kalafuny. Dále může být tvořena roztokem fenolformaldehydových pryskyřic modifikovaných 5 až 40...

Zařízení na leštění hran boků pianin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232523

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pavelka Vladimír

MPK: B24B 9/18

Značky: leštění, zařízení, pianin, boků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby hudebních nástrojů, jmenovitě boků pianinových skříní. Podstatou zařízení je rámová konstrukce sestávající ze dvou pohyblivých leštících agregátů umístěných tak, že jeden agregát je v horní části rámu nad upínacím pracovním stolem a druhý agregát je na boční části rámu, přičemž reversované pohyby stolu a leštících agregátů ve vymezených směrech a drahách jsou cyklické. Vynálezu lze využít v nábytkářském průmyslu.

Leptadlo pre leštění a vyvolávání makrostruktury i mikrostruktury hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233791

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlávková Jana

MPK: C23F 1/00

Značky: makrostruktury, mikroštruktúry, leštění, leptadlo, vyvolávání, hliníku, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Leptadlo pro leštění a vyvolávání mikrostruktury i makrostruktury hliníku a jeho slitin je složeno z 0,10 až 2 g kyseliny sulfosalicylové 0,1 až 2 g molybdenu amonného, 1 až 15 ml kyseliny fluorovodíkové, 1 až 22 ml kyseliny sírové a 100 ml destilované vody. Výhodou tohoto leptadla je, že vzorek pro metalografické hodnocení mitro i mikrostruktury současně leští a leptá. Příprava leptadla je velmi jednoduchá a způsob práce nenáročný, poněvadž...

Kryt diferenciálního soukolí strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232463

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: leštění, bižuterních, soukolí, kamenů, broušení, diferenciálního, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení životnosti diferenciálního soukolí a zamezení občasných havárií, např. vylomení zubů u ozubených kol nebo prasknutí klopky strOje. Dále se docílí přesné polohy tělesa diferenciálního soukolí a tím i natáčecího palce aparátu při.montáži ke klopce. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou krytu soukolí, tělesa soukolí a klopky stroje. Kryt soukolí, zcela obepínající povrch diferenciálního soukolí je opatřen na jednom konci...

Vodný roztok k morění a/nebo chemickému leštění předmětů z mědi nebo jejích slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230554

Dátum: 15.05.1986

Autor: Henig Hans

MPK: C23G 1/02

Značky: slitin, moření, chemickému, předmětů, leštění, vodný, roztok, jejich, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný roztok obsahuje anorganickou kyselinu, např. kyselinu sírovou, peroxid vodíku, alifatický alkohol, např. n-propanol, tvořící stabilizátor peroxidu vodíku v přítomnosti rozpuštěné mědi, a močovinu nebo její deriváty.

Způsob leštění povrchů safírových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230512

Dátum: 15.05.1986

Autori: Blecha Zbyněk, Lhoták Zdeněk

MPK: C30B 33/00

Značky: substrátů, způsob, leštění, povrchu, safírových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění povrchů safírových substrátů, vyznačený tím, že jemně vybroušené safírové destičky se nejprve leptají směsí koncentrovaných kyselin fosforečné a sírové v poměru 1:3 až 3:1 při teplotě 280 °C a poté se leští suspenzí tvořenou koloidním gelem kysličníku křemičitého ve vodě, jejíž pH je zpraveno na hodnotu 10 až 12,5 anorganickou nebo organickou zásadou, jako je například hydroxid amonný nebo etyléndiamin, na lešticí podložce z...

Nástroj pro leštění užitkových a bižuterních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 229246

Dátum: 01.03.1986

Autori: Suchánek Josef, Jetmar Josef, Vychodil Miloslav, Minář Silvestr

MPK: B24B 9/08

Značky: leštění, nástroj, užitkových, bižuterních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je intenzifikace procesu leštění skla a možnost zvýšení jakosti leštěných ploch. Podstatou vynálezu je, že aktivní vrstva lešticího nástroje je tvořena syntetickým a/nebo přírodním textilním nosičem impregnovaným ve dvou stupních otěruvzdornými pryskyřicemi a ke sklu povrchově aktivními pryskyřicemi s výhodou plněnými lešticími kysličníky.

Zapojení pro řízení automatického cyklu leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221309

Dátum: 15.01.1986

Autori: Halouska Jaroslav, Smíšek Josef

Značky: řízení, zapojení, cyklu, leštění, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok řídicí a ovládací části lešticího stroje je napojen jednak blok pohonu posuvu, mechanicky spojený s upínacím stolem, na němž je upnut kryt, jednak blok řízení programu leštění, na jehož vstupy jsou připojeny bezkontaktní spínače polohy a pohybu upínacího stolu jedním směrem a opačným směrem a blok předvolby programu lešticího stroje, a jednak blok vyhodnocování. Výstupy bloku řízení programu leštění jsou připojeny jednak na blok pohonu...

Zařízení pro leštění kytarových lubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224502

Dátum: 15.12.1985

Autor: Cipro Jan

Značky: kytarových, leštění, lubů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro leštění kytarových lubů s volně otočně uloženými lešticími kotouči s rolnami dosedajícími na šablonu upínače kytarového korpusu umístěného nad stolem určeným pro uložení kytarového korpusu opatřeným šablonou a napojeným hřídelem s ozubeným převodem na pohybový zdroj, vyznačené tím, že paralelně s hnacím hřídelem (5) je na frémě (1) uložen hnaný hřídel (8), jehož hnané ozubené kolo (7) zapadá do hnacího ozubeného kola (6) na hnacím...

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225956

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav, Jeblonec Nad Nisou

Značky: sklenených, ploch, způsobu, provádění, mnohostěnů, tohoto, leštění, způsob, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů na rotujícím lešticím nástroji, prováděného postupně po částěch leštěných ploch mnohostěnů s přemisťováním leštěných míst otáčivým pohybem po celých leštěných plochách otáčením mnohostěnů kolem osy kolmé k leštěným plochám nebo otáčením rotujícího lešticího nástroje kolem téže osy, vyznačený tím, že se mění vzdálenost nejméně jednoho leštěného místa od osy otáčení nejméně jedné leštěné plochy, přičemž...

Zařízení k broušení a/nebo leštění ploch v různých rovinách na skleněných předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 218484

Dátum: 15.03.1985

Autori: Suchánek Josef, Bien Petr

Značky: sklenených, ploch, leštění, rovinách, broušení, předmětech, různých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižutérní výroby a řeší problém strojního broušení a/nebo leštění ploch v různých rovinách na skleněných předmětech, zejména lustrových ověsech, v celém velikostním sortimentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dorazy, které prostřednictvím nožek a tříramenného držáku obrobku určují polohu jednotlivých broušených a/nebo leštěných ploch obrobku vůči nástroji, jsou pro všechny opracovávané plochy obrobku uspořádány v jediné...

Zařízení k broušení nebo leštění konvexních, konkávních i rovinných ploch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218415

Dátum: 15.03.1985

Autor: Hasalík Milan

Značky: broušení, ploch, konvexních, zařízení, výrobků, konkávních, leštění, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení konvexních, konkávních i rovinných ploch výrobků, zejména lisovacích forem stínítek televizních obrazovek řeší problém mechanizace broušení lisovacích forem nebo podobných výrobků. Výrobek je uložen v upínači na vozíku podélného posuvu a vozíku příčného posuvu. Na výrobku je nasazena dvojdílná šablona. Na vřeteni nástroje je řídicí hlava s kontakty a narážkou a koncovým spínačem. Při posuvu výrobku kontakty a koncový spínač...

Způsob leštění skleněných předmětů v lešticí lázni obsahující kyselinu sírovou a kyselinu fluorovodíkovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221940

Dátum: 15.03.1985

Autor: Sälzle Erich

Značky: obsahující, leštění, fluorovodíkovou, kyselinu, sírovou, způsob, lešticí, lázni, předmětů, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lešticího postupu pro lisované sklo, nebo pro broušené skleněné předměty, přičemž se leštění provádí jako obvykle v lázni obsahující kyselinu sírovou a fluorovodíkovou a mezi lešticím postupem a po lešticím postupu se oplachuje v lázni kyseliny sírové a/nebo ve vodě. Způsobem podle vynálezu se z lešticí lázně odstraňují ionty sodíku a/nebo draslíku vznikající při rozpouštění, skleněných součástí a to a) přidáváním kyseliny...

Zařízení pro čištění a leštění vnějšího povrchu trub a profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215424

Dátum: 01.01.1985

Autori: Růžička Jan, Svítek Ludvík, Drbout Jan

Značky: profilů, leštění, povrchu, čištění, vnějšího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění a leštění vnějšího povrchu trub a profilů při jejich tváření, které má vysokou stěrací účinnost, provozní spolehlivost, vysokou životnost a řadu jiných výhod a skládá se ze stěracích kroužků z pružného materiálu uložených v pouzdře. Jako pružného materiálu je možno použít zejména pěnové pryže nebo lehčených plastů. Rovněž je možné spojit proces čištění s leštěním přidáním běžných brusných prášků do použitého...

Nástroj k leštění optického skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225350

Dátum: 01.12.1984

Autor: Trpišovský Josef

Značky: optického, leštění, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k leštění optického skla, tvořený rovinným kotoučem, miskou, hříbkem, nebo válcem, opatřeným na svém povrchu lešticí hmotou, vyznačující se tím, že lešticí hmota je tvořena porézní hmotou, impregnovanou směsí chloroprenového kaučuku a alkylfenolické pryskyřice v hmotnostním poměru l:l.až 2:l, rozpuštěnou v organickém rozpouštědle.