Patenty so značkou «lepidla»

Spôsob nanášania lepidla, najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288291

Dátum: 01.07.2015

Autori: Gregáň Martin, Kaps Andreas, Aigner Bernhard

MPK: B41F 17/00, B32B 17/10, B41F 1/16...

Značky: nanášania, zariadenie, spôsob, automobilové, vykonávanie, lepidla, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nanášania lepidla, najmä na automobilové sklo, využíva princíp plochej tampónovej tlače z polygrafického priemyslu. V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu (3), stieracia lišta (5) zotrie prebytočné lepidlo. V ďalšej fáze sa prisunie k matrici (3) tampón (6) a odoberie z nej lepidlo na svoj povrch. Záverečnou fázou je prisunutie tampónu (6) na povrch skla (1), uloženého v držiaku (2), pri ktorom sa lepidlo z tampónu (6) nanesie na...

Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6177

Dátum: 03.07.2012

Autori: Kaps Andreas, Aigner Bernhard, Gregáň Martin

MPK: B32B 17/10, B41M 3/00, B41F 17/00...

Značky: zariadenie, spôsob, lepidla, vykonávanie, nanášania, najmä, automobilové

Text:

...ktorá je zadefinovana pomocou matrice. Matrica má vyleptaný tvar, ktorý je zhodný s tvarom plochy, na ktorú sa má naniesť na sklo lepidlo.Spôsob nanášania lepidla začína vložením skla l do držiaka z.Na objasnenie spôsobu je vhodné vyobrazenie na obr. l.V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu Q, následne prebehne cez matricu stieracia lišta Q, ktorá zotrie prebytočné lepidlo - lepidlo zo všetkých plôch okrem plochy vyleptaného tvaru Q....

Systém lepidla obsahujúci éterifikovanú aminoživicu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287735

Dátum: 18.07.2011

Autori: Nasli-bakir Benyahia, Lindberg Stefan

MPK: C09J 161/28

Značky: aminoživicu, obsahujúci, éterifikovanú, lepidla, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa adhezívny systém obsahujúci (a) éterifikovanú aminoživicu, (b) polymér pripravený z jedného alebo viacerých etylenicky nenasýtených monomérov, (c) vytvrdzovacie činidlo a (d) polyvinylalkohol a jeho použitie na lepenie produktov na báze dreva.Ďalej sa opisuje kompozícia tvrdidla do lepidiel na báze aminoživice, zahŕňajúca (b) polymér vyrobený z jedného alebo viacerých etylenicky nenasýtených monomérov, pričom uvedený polymér obsahuje...

Zariadenie a spôsob na pneumatické triedenie drevených triesok a nanesenie lepidla na drevené triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17086

Dátum: 23.12.2010

Autor: Speidel Hannes

MPK: B27N 3/00, B27N 3/14, B27N 1/02...

Značky: lepidla, dřevěné, triesok, nanesenie, pneumatické, spôsob, zariadenie, triedenie, dřevěných, triesky

Text:

...oddeliť a naglejovať trieskové frakcie vjednom kroku spracovania bez kontaktu so senzitivnymi strojnými časťami. Na tento účel je vhodná predovšetkým fáza pádu trieskových frakcii nadväzujúcana pneumatické triedenie. Tým, že hrubá a jemná triesková frakcia pri alebo po pneumatickom triedeni ležia v oddelených oblastiach, je možné nanesenie lepidla na príslušnú trieskovú frakciu mimoriadne jednoducho prispôsobiť na jej strednú velkosť častíc...

Zariadenie na zmotávanie a strihanie spevňovacích vlákien a na výrobu kapslí vytvorených zo zmotaného vlákna a obalu z lepidla alebo zmrazenej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14110

Dátum: 16.12.2010

Autor: Pospíšil Karel

MPK: B21C 47/04, B21F 45/00, B21F 11/00...

Značky: vlákna, výrobu, zmotaného, zariadenie, strihanie, zmrazenej, kapslí, vytvořených, lepidla, obalů, spevňovacích, vlákien, zmotávanie

Text:

...odstrihávacím ostrím, pričom ostrihávaci nástroj je posuvne usporiadaný vo vnútri nádobky tak, že prvý a druhý pozdĺžny smer sú paralelné avzdialenosť medzi horným krytom odstrihávacieho nástroja a dnom nádobky je väčšia ako vzdialenosť medzi odstrihávajúcim ostrím a dnom nádobky, pričom nádobka a odstrlhávací nástroj sú dimenzované tak, že druhá uzavretá stena odstrihávajúceho nástroja tesne kĺže vo vnútri prvého pozdĺžneho...

Spôsob a zariadenie na nanášanie lepidla za mokra na drevné vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13001

Dátum: 15.09.2010

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 1/02

Značky: spôsob, dřevné, zariadenie, nanášanie, vlákna, lepidla, mokra

Text:

...zabezpečenia jemného zmáčania pri nanášaní lepidla za suchaje z EP 0 728 562 A 2 známe usporiadanie dýz v oblasti dopravného potrubia, ktorá vykazuje difúzorové rozšírenie prierezu.0009 ZUS 2004/0065758 A 1 je známe, že sa pri nanášaní lepidla za sucha na upokojenie prúdu vlákien dopravná rúra rozšíri na začiatku zóny nanášania lepidla,v rámci ktorej sa nachádza viacero dýz na nanášanie Iepid|a, čím sa zníži rýchlosť prúdu vlákien ešte pred...

Zariadenie na aplikáciu fibrínového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16017

Dátum: 26.03.2010

Autor: Manzano Riera Jorge Maria

MPK: A61B 17/00, A61M 5/315, A61M 5/19...

Značky: zariadenie, lepidla, fibrínového, aplikáciu

Text:

...Nosič striekačiek a spojovací člen plunžrov sú spojené dohromady,pričom uvedený nosič striekačiek obsahuje priechod na zavedenie spojovacieho člena plunžrov,pričom uvedený priechod je umiestnený v priestore deñnovanom medzi valcovými puzdrami V nosiči striekačiek, pričom uvedený spojovací člen plunžrov má zónu s takou zodpovedajúcougeometriou, aby sa mohol vnútri priechodu kĺzne pohybovať.0010 V priečnom priereze má priechod maximálnu...

Kapsla vyrobená z jednotlivého vlákna a obalu z lepidla, spôsob ich výroby a spôsob výroby spevneného vláknobetónu s použitím týchto kapslí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11084

Dátum: 20.12.2009

Autor: Pospíšil Karel

MPK: E04C 5/07, E04C 5/01

Značky: kapslí, vlákna, použitím, kapsľa, lepidla, týchto, jednotlivého, spôsob, vláknobetónu, výroby, vyrobená, obalů, spevneného

Text:

...uloženie zosilňovacích ocelových vlákien, výsledky výskumu, Mason publication, Hampshire,zväzok 396, č. 24, 1995, sú zmienené vo vode rozpustné materiály ako je celulóza alebo polyvinylalkohol sobsahom 2-50 kg ocelových vlákien pre ich rozptýlenie v betóne. Oceľové vlákna môžu byť k sebe zlepené v skupinách po 2-40 vlákien. Je to síce spôsob ako priviesť vlákna do zmesi, ale rovnomerná disperzia sa zaistiť0011 Cieľom vynálezu je predstaviť...

Spôsob výroby laminovaného zväzku, zariadenie na jeho vykonávanie a zariadenie na riadenú aplikáciu lepidla na lamely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286811

Dátum: 14.05.2009

Autori: Olsson Lars, Ranvier Patrick, Nasli-bakir Benyahia

MPK: B27M 3/00, B27G 11/00

Značky: zväzku, výroby, lepidla, spôsob, lamely, zariadenie, aplikáciu, laminovaného, riadenú, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby laminovaného zväzku, pričom sa poskytuje množstvo prvkov, kde sa lepidlo nanáša aspoň na jeden povrch lamely. Lamely sa zostavia a zostavené sa v lise podrobia stlačeniu. Aspoň jedna zložka lepidla nanášaného v istom mieste nanášania lepidla je riadená tak, aby bola funkciou čakacej lehoty, ktorá uplynie do okamihu, keď je uvedené miesto podrobené tlaku v lise. Opísané je tiež zariadenie, ktoré možno naprogramovať tak,...

Zariadenie a spôsob nanášania lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285998

Dátum: 12.12.2007

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B05C 9/00, B32B 7/14, B05C 5/02...

Značky: spôsob, zariadenie, lepidla, nanášania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nanášanie lepidla pozostávajúceho aspoň z dvoch zložiek, ako napríklad zo živičnej zložky a vytvrdzovacej zložky, zahŕňajúce jednotku pozostávajúcu aspoň z dvoch dutých členov (1, 2, 3, 4), aspoň jedného na každú zložku, vybavených množstvom otvorov (6, 6a, 6b) umiestnených na nanášanie príslušnej zložky na substrát (8) pod dutými členmi na vytváranie vlákien (10a, 10b, 10c, 10d), pričom duté členy sú umiestnené nad rovinou...

Spôsob redukcie lepidla pri výrobe papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15847

Dátum: 04.09.2007

Autori: Pastuszczyn Wojciech, Gutenberger Helmut

MPK: D21C 9/08

Značky: papiera, lepidla, spôsob, výrobe, redukcie

Text:

...sa pritomprivádza oxid uhličitý v kvapalnom stave a pred prívodom alebo pri prívode do suspenzie expanduje pri súčasnom schladení. Použitie oxidu uhličitého pre rôzne oblasti výroby papiera je podrobne opísané v spise EP 1 029 124 Al. Oxid uhličitý sa napríklad používa na to, aby sa zlepšilo premývanie kaše, aby sa nastavíla hodnota pH suspenzie buničiny, alebo aby sa podporilo odvodňovanie suspenzie buničiny. Oxid uhličitý sa pritom do...

Spôsob oddeleného nanášania živičnej a vytvrdzovacej zložky lepidla na báze aminoživice a kompozícia tvrdiva použiteľná na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285712

Dátum: 30.05.2007

Autori: Janackovic Anna, Nasli-bakir Benyahia, Lindberg Stefan

MPK: B05D 1/00, C09J 5/04

Značky: spôsob, aminoživice, lepidla, kompozícia, použitelná, báze, vytvrdzovacej, zložky, tvrdiva, odděleného, spôsobu, nanášania, tohto, vykonávanie, živičnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález predstavuje spôsob oddeleného nanášania živičnej a vytvrdzovacej zložky lepidla na báze aminoživice na substrát, pričom tvrdivo pozostáva z prchavej kyseliny a voliteľného plnidla v množstve menšom ako 20 % hmotn. Zložky lepidla sa nanášajú vo forme vláken alebo striekaním, či kombináciou oboch postupov vo voliteľnom poradí nanášania. Vynález sa zaoberá tiež kompozíciou tvrdiva a zariadením na uskutočňovanie opísaného spôsobu nanášania...

Spôsob nanášania zložiek speniteľného systému lepidla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285299

Dátum: 21.09.2006

Autori: Lindberg Stefan, Nasli-bakir Benyahia

MPK: C08J 9/00, C09J 5/08, C09J 5/04...

Značky: tohto, zložiek, speniteľného, nanášania, spôsob, lepidla, zariadenie, vykonávanie, systému, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vzájomného zlepovania dielov substrátu s použitím speniteľného systému lepidla obsahujúceho živičnú zložku a vytvrdzovaciu zložku, pričom vytvrdzovacia zložka je kyslá a živičná zložka obsahuje jednu alebo viac látok vyvíjajúcich plyn, schopných vytvárania plynu v styku s vytvrdzovacou zložkou, pri ktorom sa živičná a vytvrdzovacia zložka oddelene nanášajú na substrát. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu zahŕňa jednotku pozostávajúcu z...

Zosieťovateľná zmes tavného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4170

Dátum: 10.02.2006

Autori: Jahn Holger, Notz Ingo, Goossens Bernhard

MPK: C09J 177/00, C08K 5/00

Značky: tavného, zosieťovateľná, lepidla

Text:

...na teplotu citlivých látok.0009 Výhody a nevýhody takto modifikovaných tavných Iepidiel sú0010 EP-A 598 873 zverejňuje na nanášanie hotmelt extrúziu vo vrstvách zmesi z hydroxy alebo amino termínovaných tavných lepidiel s izokyanátom deaktivovaným na povrchu. Túto látkovú zmes však nemožno použit vo vodnej disperzii ako základnú práškovú vrstvu v zrnitosti 1 až 80 m. potrebnej pre rastrovú nátlač, nakoľko izokyanát sa úplne deaktivuje vodou....

Zariadenie pre nanášanie dvojzložkového lepidla na vrstvový rad stavebných blokov zostavy vytváranej zo stavebných blokov po vrstvových radoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3347

Dátum: 25.10.2005

Autor: Walzer Friedrich

MPK: E04G 21/20

Značky: lepidla, zostavy, vrstvových, blokov, vytváranej, vrstvový, nanášanie, zariadenie, dvojzložkového, stavebných, radoch

Text:

...závislosti od relativnej rýchlostiskracované. Pretože v dôsledku relativneho pohybu medzi rozdeľovacou hlavoua plochou nanášania sú dráhové slučky, pozdĺž ktorých sú čiastkové prúdy lepidla jednotlivými vodiacimi rebrami nanášané, vzájomne voči sebe posunutá v smere relativneho pohybu, vzniká jemné rozdelenie dvojzložkového lepidla na ploche nanášania, obzvlášť ked je množstvo lepidla, vydávané výstupnou dýzou rozdelovacej hlavy, v dôsledku...

Zariadenie na vytvorenie zásoby a odber tekutých médií, najmä lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3067

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stelke Klaus Dieter

MPK: B65D 51/24, A46B 11/00, B65D 83/00...

Značky: vytvorenie, tekutých, zásoby, odber, lepidla, zariadenie, najmä, médií

Text:

...pretože plošne obmedzený otvor vytvára vočiprúdeniu odpor. To má za následok, že interval, počas ktoréhosa odberná nádoba otvorom zapĺňa, je kratší než zvyčajný čas doplnenia zásobníkovej nádoby. Interval, V ktorom sa odberná nádoba plní počas napĺňania zásobníkovej nádoby, môže byť napríklad dlhší než 15 alebo 30 sekúnd alebo napríklad dlhší než l minúta, takže zostáva dostatok času na naplnenie zásobníkovej nádoby. Pri týchto...

Kompozícia epoxidového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1804

Dátum: 12.03.2004

Autori: Grossnickel Cathy, Lutz Andreas, Frick Karsten

MPK: C08L 63/00, C09J 163/00, C08G 59/00...

Značky: epoxidového, kompozícia, lepidla

Text:

...pri izbovej teplote a rovnako aj pri nízkych teplotách. Pre nízke hodnoty nárazovej pevnosti odlupovania pri nízkych teplotách uvedene známe epoxidové lepidlá nespĺňajú tieto požiadavky.Dopravné prostriedky, časti ktorých sú spojené pomocouuvedených epoxidových lepidiel, následne nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám, napriklad pri skúške nárazu. Ďalšou nevýhodou opisaných kompozícii epoxidových lepidiel sú ich relativne nedostatočné...

Vodorovný miešač lepidla a spôsob kontinuálneho miešania a odvádzania viaczložkového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282964

Dátum: 06.12.2002

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B29B 7/44

Značky: kontinuálneho, miešač, viaczložkového, spôsob, vodorovný, lepidla, odvádzania, miešania

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovný miešač lepidla je tvorený miešacou trubicou (3) vybavenou dvoma alebo viacerými prívodnými potrubiami (1, 2) na zložku alebo zložky lepidla a na zložku alebo zložky vytvrdzovacieho činidla. Na týchto prívodných potrubiach (1, 2) sú umiestnené nízkotlakové čerpadlá (4, 5). Vnútri miešacej trubice (3) je v smere jej dĺžky umiestnený stredový pohyblivý hriadeľ (6), ktorý má podstatne menší priemer, ako má miešacia trubica, (3), a na...

Spôsob čistenia zariadenia na suché nanášanie lepidla na celulózové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 631

Dátum: 13.09.2002

Autori: Steinwender Michael, Schiegl Walter, Himmelreich Michael

MPK: B27N 1/00

Značky: vlákna, celulózové, nanášanie, spôsob, čistenia, suché, zariadenia, lepidla

Text:

...predloženého vynálezu je preto technickýproblém veľmi jednoducho a napriek tomu účinne odstraňovaťVyššie ukázaný technický problém sa podľa vynálezu riešiprostredníctvom spôsobu so znakmi nároku 1. Ďalšie výhodnéuskutočnenia spôsobu sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa vynálezu sa zistilo, že na to, aby sa dosiahol dostatočný účinok čistenia, stačí iba to, aby veľkosť častíc bola v porovnaní s veľkosťou častíc vláken väčšia. Teda zvýšená...

Spôsob výroby lepidla na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280235

Dátum: 08.10.1999

Autori: Grabein Peter, Metzger Rolfjürgen, Zscheile Helmut, Kade Eberhard, Drabner Manfred

MPK: C09J 103/08, A24C 5/24

Značky: lepidla, výrobu, spôsob, výroby, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze chemicky modifikovaného škrobu, pri ktorom sa zložky súčasne miešajú a súčasne sa v nich rozrušujú väčšie častice a bublinky vzduchu. Získané lepidlo je možné bez nasledovného spracovania okamžite použiť na priemyselnú výrobu cigariet, pričom postup, pri ktorom sa miešajú zložky lepidla, môže byť až do nanesenia lepidla kontinuálny.

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2154

Dátum: 07.05.1999

Autori: Katuščák Svetozár, Chocholouš Jozef, Bešinova Oľga, Turanský Marian

MPK: B08B 3/02

Značky: prostriedok, válcových, priemyselný, čistenie, pomocný, lepidla, nanášačiek

Text:

...pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot....

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277893

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mrázek Karel

MPK: F26B 21/00, A43D 95/10, F26B 21/10...

Značky: lepidla, zariadenie, osušovanie, nánosu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla, najmä na dieloch obuvi, pozostáva z dopravníka (2), nad ktorým je uložená sušiaca komora (3), v ktorej je usporiadaný prúdový kanál (4) ohriateho vzduchu, ktorý je opatrený špárovými hubicami (45), a je napojený na hlavný komín (5), v ktorom je upravená škrtiaca klapka (6). Nad škrtiacou klapkou (6) je v hlavnom komíne (5) výkyvne uložená kontrolná klapka (7), oproti clone je upravený snímač, ktorý je...

Spôsob zmiešavania a nanášania lepidla a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278917

Dátum: 06.04.1994

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B05C 9/06, B05C 1/08, B29B 7/56...

Značky: spôsobu, uskutočňovanie, lepidla, zmiešavania, zariadenie, spôsob, tohto, nanášania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zmiešavania a nanášania lepidla obsahujúceho aspoň dva komponenty sa uskutočňuje tak, že tieto komponenty sa privádzajú na hladkú zmiešavaciu časť (10) nanášacieho valca (1), kde sa zmiešavajú. Zmes sa potom prenáša do drážkovanej nanášacej časti (11) nanášacieho valca (1), odkiaľ sa potom prenáša na určený predmet (8). Zariadenie je v podstate tvorené otočným nanášacím valcom (1) vybaveným zmiešavacou časťou (10) a drážkovanou nanášacou...

Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO

Načítavanie...

Číslo patentu: 279826

Dátum: 15.04.1992

Autor: Lipka Radislav

MPK: C09J 161/34, C08G 14/08

Značky: lepidla, triedy, emisnej, močovinoformaldehydového, výroby, spôsob, báze, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO spočíva v tom, že sa pripraví zmesový adičný produkt močoviny a formaldehydu s molárnym pomerom 1 : 1,6 až 2,1 s prídavkom fenolformaldehydového adičného produktu s molárnym pomerom formaldehydu k fenolu 0,6 až 1,1 : 1 v prostredí hydroxidu sodného v molárnom pomere fenol k NaOH 1 : 0,2 až 0,6 pri teplote 40 až 60 °C v množstve 1,1 až 55 kg na množstvo nasadenej...

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Školník Juraj, Kramár Miroslav, Klimek Milan, Vavrovič Ján

MPK: F26B 3/04, B24D 11/08

Značky: brusných, spôsob, plátnach, vrstvy, vytvrdzovania, preterovej, papieroch, lepidla, zvinutých, kotúčov, kombináciach

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Tavná lepidla na bázi kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268289

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dvořák Jan, Hezina Jiří

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, kopolymerů, bázi, etylen-vinylacetát, tavná

Text:

...lupldln podla tohoto vynĺlczu sa npllkuj( tak, in so zn vyšších teplot vo form tnvoniny nnnâłojí nn nĺstn slcpu. Při lopenĺ je třeba dbĺt nn to, aby tnvcninn lnpldln nn povrchu lopcnlho předmětu bylo vždy dobře znkotvans. Toho lze snadno doslhnout přimĺčknu CS 268 289 B 1 -3 tím nebo zntlečoním çevenlny.Potom, po přlloíení nebo přltleľoní drphi lepená čĺstl, dochízí během n§kollke sekund- po oohlezení - k dokonell-u slepení obou lepenýoh...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kellner Michal, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kováč Jozef, Lipka Radislav

MPK: C09J 3/16

Značky: zníženým, výroby, obsahom, nízkotoxického, lepidla, melaminu, spôsob

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Zařízení na nanášení lepidla u balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262325

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrdina Zdeněk, Chramosta Jaroslav, Lejček Vladimír

MPK: B65B 51/02

Značky: zařízení, balicích, nanášení, lepidla, strojů

Text:

...zcela spolehlivá,bez jakékoliv přípravy nebo údržby. Při provozu nevznikají prostoje, způsobené pracným čištěním a mytím funkčních částí zařízení. Při přerušení práce odpadnou poruchy při zavádění papíru vzniklé zalepením vodicích líšt a zaschnutím lepidla na přenášecích dílech. Dochází k úspoře lepidla, vymizí problémy s jehblmanipulací, mícháním a údržbcu, protože lepidlo umístěné v uzavřené nádobě nevysychá. zařízení podle vynálezu...

Dávkovač lepidla dané viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261103

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hlavica Jaroslav

MPK: G01F 11/06

Značky: dávkovač, dané, lepidla, viskozity

Text:

...množství, jehož velikost lze snadno regulovat. Konstrukční uspořádání je jednoduché a řeší snadnou údržbu.Príklad provedení dávkovače lepidla podle viynálezu je znázorněn na výkrese v osoväm řezu V nárysu.Zásobník lepidla 1 je spojen s nástavcem 4 a převiečnou maticí 8. Na konec nástavce 4 je našrouboväna tryska 5, v jejímž spodním otvoru je vsunut dotykový ventil B,na nějž tlačí pružina 7. Do zásobníku V 1 a vnitřního prostoru 3...

Snímatelná akrylátová kontaktní lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259825

Dátum: 15.11.1988

Autori: Poláček Karel, Kudrna Stanislav, Kudrnáč Milan, Mandík Lumír, Klugar Jindřich

MPK: C09J 3/14

Značky: akrylátová, snímateľná, lepidla, kontaktní

Text:

...Trojrozměrná sit akrylového kopolymert je nositelem elasticity, vysoké koheze a dostačujíci adheze lepící vrstvy, zabezpečujícl potřebnou pevnost slepeného spoje. V důsledku osmotického působení sítě se přitomne organické piastiiikátory v malé míře vylučují na povrchu lepící vrstvy a jsou zdrojem snímatelných vlastností tohoto lepidla. Tvorba trojrozměrné sítě je dokončená v okamžiku zreagování celého množství reakce-schopných funkčních...

Kompozice pro elektrovodivé rozlivové hmoty, lepidla a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259164

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Prachař Otakar, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: lepidla, elektrovodivé, hmoty, rozlivové, kompozice, tmely

Text:

...lepidla a tmely sedobrćvodivoeti dosahuje pouze při použití desintegrovené měäi, mukterá podobně jako grafit výrazně zhoršuje mechanické parametry vytvrzenýoh hmotQ Aplikace ionogenníchlsloučenin, zejména kverterních amoniových, sulíoniových a fosfoniových sloučenin situaci rovněž neřeší, protože uvedené látky se snadno z.vytvŕzených hmot vypocují a smývejí, takže efekt polovodivosti má poúze dočasné trvání. současný stav techniky nezní...

Tavné na tlak citlivé lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 258215

Dátum: 15.07.1988

Autori: Giczei Ladislav, Šimáček Miroslav, Petrán Václav, Ďurinda Ján, Černý Karel

MPK: C09J 3/14

Značky: citlivé, tavné, lepidla

Text:

...lepkavosti ku termoplastickému kaučuku číni 05 až 3,0, sa zabepeči jednak možnost dosiahnutia rôznych kombinácií funkčných vlastnosti tavných na tlak citlivých lepidiel podľa vynalezu, jednak ich nenáročnosť na suroviny.Tým, že pre vzájomný vztah hmotnostného pomeru Y zmäkčovadla ku termoplastickému kaučuku a hmotnostného pomeru X živice na zvýšenie lepkavosti ku termoplastickému kaučuku plati v pripade tavných na tlak citlivých lepidiel...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Školník Juraj, Vavrovič Ján, Kramár Miroslav, Klimek Milan

MPK: B24D 11/08

Značky: plátna, lepidla, vytvrdzovanie, kotúčov, brusných, vrstvy, preterovej, zvinutých, papieroch, zariadenie, kombináciach

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Způsob nanášení vrstvy lepidla, vytvářejícího ozdobný motiv na volných koncích vlákenných vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253988

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gogela Jindřich, Hejda Miloslav, Krajča Ladislav

MPK: B05D 1/16, B41M 3/12

Značky: motiv, lepidla, nanášení, koncích, volných, vlákenných, vrstvy, vytvářejícího, ozdobný, vloček, způsob

Text:

...nanášecí šablony v rozmezí od 60 do 75 stupňů. .Technickým účinkem způsobu podle vynálezu je nánno lepidla ve formě ozdobných motivů, který je zaručeně usazen převážným podílem na povrchu vločkových vláken a jenom jeho částečný poda je uložen v prostoru mezi nimi, takže pronikání tohoto nánosu lepidla až k vrstvě přechodového lepidla na podkladové podložce je zcela vyloučeno. Praktickým důsledkem pak jsou zcela kvalitní přenosy ozdobných...

Zařízení k přerušovanému nanášení lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245779

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kubieka Rudolf

MPK: B05C 5/02

Značky: přerušovanému, lepidla, nanášení, zařízení

Text:

...způsobem se nezabrání vytváření vláJken lepidla.Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení k přerušovanému nanášení lepidla na pohybující se materiál, zejména obalový materiál, a uzavíratelnou tryskou pro lepidlo,za níž je uspořáudáno stu-pňové vybrání, jež by spolehlivě zabránilo nežádoucímu polepování přířezů obaloveho materiálu.Úloha je řešena vytvořením uvedeného zařízení, jež se -od známých provedení podle vynálezu liší v podstatě tím, že ve...

Spôsob výroby obuvníckeho tavného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244989

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rabe Gerhard, Borejšo Vladimir Jevgenivie, Kustanovie Semen Lvovie, Gorštejn Viktor Arkadivie

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, výroby, obuvnického, tavného, spôsob

Text:

...pri tlaku do 0,.25 MPa po do-bu 3 až 5 hodín, V treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 220 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 3 až 5 hodin, potom sa odstráni reakčná voda.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pripraví tavné lepidlo, ktoré má krátku otvorenú dobu, maximálne 10 sekúnd, počas ktorej sa dosiahne konečná pevnost spoja zlepovaných materiálov. Týmto sa skráti doba lepenla.Spôsob výroby...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ember Karol, Hudák Pavol, Pánek Antonín, Šňupárek Jaromír, Ďurinda Ján, Bárta Jozef, Kováč Gabriel, Chamko Dušan, Nichta Jozef

MPK: C09J 3/14

Značky: univerzálne, syntetické, disperzné, lepidla

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Způsob výroby lepidla pro vodivá spojení čipů s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243146

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vrhel Bohumil, Eerný Jaroslav

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, podložkou, výroby, vodivá, čipu, spojení, způsob

Text:

...za normálního tlaku rozpouštědlo a netěkavý zbytek se ředí jednou desetinou objemu vhodným rozpouštědlem. například benzylalkoholem.Do takto připraveného roztoku se přidá 50 až 70 hmot. procent vztaženo na celkovou hmotnost lepidla lístkového stŕíbra o velikosti zrn 1 až Sognn, potom se provede dispergace a stabilizace stříbra v roztoku metylfenylsilikonové pryskyřloe v toluenu.Výhodou lepidla vyrobeného podle vynálezu je vysoká vodivost...

Způsob výroby lepidla pro nevodivé spojení čipů s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243145

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlásný Vítizslav, Bárta Jioí

MPK: C09J 3/14

Značky: podložkou, způsob, lepidla, čipu, spojení, nevodivé, výroby

Text:

...000 Pa nebo na normálního tlaku roepoultidlo a konsistenoe notäksváho zhytkuse upraví na hodnotu 60 i 5 3/20 °G výtokovým pohàrken 4, s výhodou benzylalkoholem.Výhodou lepidla vyrobeného podle vynálezu je jeho nízká viskonita umožňující při zachování pevnosti spoje mezi slabou vrstvu lepidla ve spojí, oo má přísnivý vliv na dobrou tepelnou vodivost spoje. Dallí výhodou je možnost dlouhodobáho skladování v běžných skladovacích podmínkách,...