Patenty so značkou «lepenie»

Pevná kompozícia obsahujúca nosič, fibrinogén a trombín a použitie nosiča, ako aj fibrinogénu a trombínu na prípravu výrobku na utesnenie tkaniva a/alebo zastavenie krvácania, a/alebo lepenie tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 288120

Dátum: 22.08.2013

Autor: Stimmeder Dagmar

MPK: A61K 35/16, A61K 38/48, A61L 24/08...

Značky: lepenie, fibrinogenu, trombínu, krvácania, obsahujúca, nosič, tkaniva, utesnenie, přípravu, trombín, kompozícia, výrobků, fibrinogén, nosiča, použitie, pevná, zastavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná kompozícia sa skladá z: a) nosiča, ktorý má aspoň dve z fyzikálnych vlastností, ktorými sú modul pružnosti v rozmedzí 100 až 500 kPa, hustota 1 až 10 mg/cm3 a priemer dutiny väčší ako 0,75 mm a menší ako 4 mm a/alebo stredný priemer pod 3 mm pričom na uvedenom nosiči je rovnomerne distribuovaná a zakotvená zmes b) pevného fibrinogénu a c) pevného trombínu. Opísané je tiež použitie nosiča na prípravu výrobku na utesňovanie tkaniva a/alebo...

Lepiace zariadenie na vzájomné lepenie pruhov z gumeného materiálu so zapustenými kordovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287457

Dátum: 17.09.2010

Autor: Nauta Klaas

MPK: B29D 30/38

Značky: zapuštěnými, pruhov, vláknami, lepenie, zariadenie, lepiace, materiálů, kordovými, gumeného, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie sa skladá zo zásobovacieho zariadenia (2) s výstupnou stranou (30) na zásobovanie pruhmi v smere zásobovania, dopravného zariadenia (22, 24) v línii so zásobovacím zariadením a vstupnou stranou (26, 28) v smere výstupnej strany zásobovacieho zariadenia. Dopravné zariadenie (22, 24) je prispôsobené na dopravovanie pruhov. Lepiace zariadenie ďalej pozostáva z lepiacej jednotky na vzájomné lepenie pruhov v smere lepiacej linky,...

Ohýbacie zariadenie a ohýbací postup pre stroj na ohýbanie a lepenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13879

Dátum: 08.01.2010

Autori: Valterio Roberto, Müller Andreas

MPK: B31B 1/54

Značky: postup, ohýbacie, lepenie, ohýbací, ohýbanie, zariadenie, stroj

Text:

...niekoľkých posuvných vodiacich llšt, ktoré sú upevnené priečne medzi dva pozdĺžne rámy. Aby sa bočná poloha pozdĺžnych nosníkov prispôsobila formátu spracovávaných výstrižkov, bočný posun každého pozdĺžneho nosnlka je zabezpečený jednou alebo niekoľkými rovnobežnými skrutkami, namontovanými s rotáciou medzi rámami, pričom sú závitové časti skrutiek príslušne zaskrutkované do priečnych otvorov so závitom pozdĺžnych nosníkov.0008 Ohnutie...

Spôsob prípravy kompozície na lepenie drevených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287156

Dátum: 28.12.2009

Autori: Barňák Štefan, Hordoš Dušan

MPK: C09J 161/00

Značky: kompozície, spôsob, dřevěných, přípravy, lepenie, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kompozície na lepenie drevených výrobkov na exteriérové použitie odolných proti vlhkosti s využitím odpadovej vody vznikajúcej pri výrobe preglejok s obsahom až do 32 % hmotnostných, ktorá sa zmieša s fenolformaldehydovou živicou a katalyzátorom v hmotnostnom pomere fenolformaldehydová živica: katalyzátor: odpadová voda 1 : 0,2 : 0,15. Katalyzátor sa pripraví namiešaním technickej múky alebo kriedy s uhličitanom sodným a škrobom...

Aditíva na lepenie papiera, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11390

Dátum: 24.04.2009

Autori: De Jong Aaldert Johannes, Werner Martin, Struck Oliver

MPK: C07D 307/60

Značky: lepenie, spôsob, použitie, přípravy, aditiva, papiera

Text:

...olefíny, ktoré boli izomerizovane pomocou pentakarbonylu železa ako katalyzátora, je pri použití ako činidla na lepenie papiera podstatne nižšia, než v prípade použitia ASA zlúčenín na báze ízomerizovaných0007 EP 1 424 322 zverejňuje derivát rozvctvenej alkenyl jantárovej kyseliny s nízkou molekulovou hmotnosťou získateľný pôsobením polyizobutylénu s nízkou molekulovou hmotnosťou majúceho približne 8 až 32 atómov uhlíka, a v ktorom najmenej...

Ohýbacie zariadenie pre stroj na ohýbanie a lepenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9471

Dátum: 15.01.2008

Autori: Dupertuis Roger, Cailloux Lionel

MPK: B31B 1/36

Značky: zariadenie, lepenie, ohýbanie, stroj, ohýbacie

Text:

...je ohyb vedený a podopretý počas jeho vytvárania, čo umožňuje stabilizovať polohu a geometrické vlastnostispomenutého ohybu a teda zlepšit kvalitu skladaných škatuliek.0011 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie počas opisuspôsobov uskutočnenia, opisu, ktorý sa bude odvolávať na priložené obrázky.Stručný opis zobrazených obrázkov0012 Obrázky la - 1 c sú pohľady v priečnom reze na čast výstrižku a zariadenia podľa tohto...

Spojivo na výrobu a lepenie dreva a drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 935

Dátum: 04.12.2002

Autori: Höpcke Reiner, Heep Wolfgang, Sirch Hans-jürgen, Krug Detlef, Lang Jürgen

MPK: B27N 3/00, C08L 61/00, C08L 89/00...

Značky: výrobu, dřevěných, dřeva, lepenie, materiálov, spojivo

Text:

...prácou vUSA. Tieto spojivá sa až do polovice 40-tych rokov používali v značnom množstve najmä na výrobu drevotriesky z dreva Douglasovej jedle, nie však na výrobu materiálov zčastíc dreva (Weackley, F. B. Mehltretter, C. L. 1965 Low Cost Protein Glue For Southern Pine Plywood. Forest Product Journal, p. 8-12).-3 Zloženie spojiva v sójových proteínoch je podobné ako v kaseínových proteinoch. Múčky sa nechajú napučať vnátronovom lúhu a určitým...

Nitrocelulózové lepidlo, najmä na lepenie papiera, dreva a niektorých plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 112

Dátum: 07.07.1993

Autor: Svoboda Zdeněk

MPK: C09J 101/18

Značky: dřeva, lepidlo, plastických, najmä, hmot, lepenie, papiera, niektorých, nitrocelulózové

Text:

...ŕešeni,spoćivaji v tom, že lepidlo lépe proniká do struktury dřeva. Zasycháni povrchu a vytvrzováni jádra je časové rozloženo, takže jezajištěno rychlé zaschnuti povrchu, pŕi dosaženi pevného a houževnatého spojeNejprve bylo smícháno 13,5 hmotnostnich dílů nitrocelulosy s 12 hmotnostními díly acetonu. Následně se smíchá druhá část, to jest 0,5 hmotnostniho dílu kalafuny a 5,95 hmotnostnich dílú etylester kyseliny octově. Po smíchání obou...

Zariadenie na zosadzovanie a lepenie dýh na podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262950

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bednařík František

MPK: B27D 1/10

Značky: zosadzovanie, zariadenie, podložku, lepenie

Text:

...má na zadnej strane pripevneně dve vodítka j. Pod doskou g, je umiestnený moetík § opatrený v prednej čeeti po obidvoch etrenách výotupkami, v ktorých sú upevnené dve predné čapy 1, na ktorých eú otočne uložená pravá kladka § o levá kladka j, ktore slúžia na pritláčanie dýhových lietov u. V zadnej časti je moetik § opatrený zadným čapom 19 e otočne ulolenou opornou kladkou g, ktorá tiež prítláča dyhově listy u e v niektorých prípadoch slúži na...

Lepidlo na lepenie predsádok na báze polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261685

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zahrádka Jan, Brandisová Marianna, Thomka Vladimír

MPK: C09J 3/04

Značky: báze, polyvinylacetátovej, lepenie, disperzie, lepidlo, predsádok

Text:

...nanášacleho disku zasychá. Ďalej je to nizkya začiatočnár lepivost disperzie ako aj obsah nečistôt.Uvedené nedostatky odstraňuje lepidlo na lepenie predsâdok na báze polyvinylacetátovej disperzie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 5,0 až 7,0 0/0 hmot. karboxymetylcelulözy vztiahnuté na hmotnost polyvinylacetátovej disperzie o dynamickej viskozite 2,5 až 8 Pa.s,50,0 až 90,0 0/0 hmot. polyvinylacetátovej disperzie o...

Zariadenie na lepenie plášťov panelov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252047

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mackuliak Vladimír, Rybár Peter

MPK: E04C 2/10

Značky: dřeva, lepenie, plastov, zariadenie, panelov

Text:

...je vyhotovené tak, že na pevný podklad 1 je uložená horizontálna Základová podložka 2, ktorej pôdorysné rozmery sú zhodne s pôdorysnými rozmermi vyrábaných panelov 5. K základovej podložke 2 sú po obvode pripojené najmenej štyri zvislé tyče 3, ktorých ohybová únosnost je väčšia ako ohybové namáhanie od tlaku v tlačných vankúšoch 4,ktoré sú uložené v» medzerách medzi panelmi äfvytvorenými dištančnými pätkami B. Zvislé tyče 3 Spôsobilé prenášať...

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230268

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kuniak Ľudevít, Karas Dušan, Lapčík Ľubomír, Zemek Juraj, Minařík Ladislav, Galatík Antonín

MPK: C14C 7/00

Značky: dosky, usní, sušiace, lepidlo, lepenie

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky na báze polysacharidov vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,5 až 5 % hmotnostných karboxymetylškrobu so stupňom substitúcie metylkarboxylovej skupiny v rozsahu 0,1 až 0,2, hydroxid alkalického kovu, amoniak, sodné, draselné alebo amónne soli slabých kyselín v množstve odpovedajúcom úprave pH lepidla na hodnotu 6,5 až 8,5 a vodu do celkového množstva 100 % hmotnostných.