Patenty so značkou «lékařské»

Nové pulzujúce lekárske zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19869

Dátum: 02.04.2009

Autor: Nour Sayed

MPK: A61M 1/10

Značky: nové, pulzujúce, lékařské, zariadenie

Text:

...ventilom zabraňujúcim toku. Zavedená vodiaca trubička vytvorí otvor s dostatočne velkým priemerom, ktorý následne umožní zaviesť do tejto vodiacej trubičky katéter s balónikom, zatiaľ čo ventil, ktorý sa nachádza v zavádzacom mieste, obmedzuje a zastavuje prúdenie krvi cez zavádzacie0009 Nevýhodou katétrov s balónikom z doterajšieho stavu techniky je to,že ked je potrebné zaviesť tento katéter s balónikom nie prostredníctvom...

Lekárske aerosólové prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286394

Dátum: 18.08.2008

Autori: Niederländer Carsten, Müller-walz Rudi

MPK: A61K 31/137, A61K 31/135, A61K 31/46...

Značky: lékařské, přípravky, aerosolové

Zhrnutie / Anotácia:

Vápenaté soli, horečnaté soli a zinočnaté soli kyseliny palmitovej a kyseliny stearovej sú vhodné na použitie ako pevné pomocné prostriedky pre lekárske suspenzné aerosólové prípravky na báze hydrofluóralkánov. Zlepšujú najmä stabilitu suspenzie, mechanickú funkciu dávkovacieho ventilu, presnosť dávkovania a chemickú stabilitu účinnej látky.

Postup získavania čistého monosialogangliozidu GM1 na lekárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18795

Dátum: 06.06.2008

Autori: Bunter René-pierre, Carlino Stefano

MPK: C07H 15/10

Značky: čistého, postup, získavania, lékařské, účely, monosialogangliozidu

Text:

...zmesi, ktorá obsahuje monosialogangliozid GM 1 ako hlavnú gangliozidovú zložku, pomocou ionexovej stĺpcovej chromatograñe s použitím eluentu s obsahom iónov draslíka a cézia.0016 Vo výhodnom uskutočenení prináša postup na prípravu monosialongagliozidu GM 1 s vysokým stupňom čistoty, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(a) separácia GM 1 od fukosylu-GM 1 v Iipidickej zmesi, ktorá obsahuje monosialogangliozid GM 1 ako hlavnú gangliozidovú...

Proteíny H5, molekuly nukleových kyselín a vektory, ktoré ich kódujú, a ich lekárske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12658

Dátum: 26.10.2007

Autori: Daemmgen Juergen, Vaughn Eric, Gonzalez-hemandez Paulino Carlos

MPK: C07K 14/11, A61K 39/145

Značky: použitie, molekuly, proteiny, lékařské, nukleových, vektory, kódujú, kyselin

Text:

...z H 5 N 1 je tvorený z 568 aminokyselín s molekulámou hmotnosťou 56 kDa. Molekula HA pozostáva zo subjednotiek HAl a HA 2, pričom subjednotka HA 1 sprostredkúva počiatočný kontakt s bunkovou membránou a l-A 2 je zodpovedná za fúzíu s membránou (Chizrnadzhev, Bioelectrochemistry 2004, 63(l-2) 129-136).Systém bakulovírus/hmyzia bunka sa používa na exprimovanie génov hemaglutinínu ízolovaných zo subtypov vtáčej chrípky (Babaí et al., Vaccine...

E-2-[4-(4-chlór-1,2-difenyl-but-1-enyl)fenoxy]etanol a farmaceutický prípravok obsahujúci túto zlúčeninu a táto zlúčenina na lekárske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285940

Dátum: 17.10.2007

Autori: Kalapudas Arja, Södervall Marja-liisa, Viitanen Antti, Mäntylä Eero

MPK: A61P 3/00, A61P 9/00, A61K 31/075...

Značky: prípravok, obsahujúci, použitie, zlúčeninu, zlúčenina, farmaceutický, táto, e-2-[4-(4-chlór-1,2-difenyl-but-1-enyl)fenoxy]etanol, lékařské, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa E-2-[4-(4-chlór-1,2-difenyl-but-l-enyl)fenoxy]etanol alebo jeho farmaceuticky prijateľný ester, farmaceutický prípravok s jeho obsahom na použitie pri znižovaní sérových hladín cholesterolu, pri prevencii a liečbe aterosklerózy a hormonálnej substitučnej liečbe.

2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-sulfooxyhexánová kyselina a jej soli obsahujúce kov na lekárske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9143

Dátum: 15.11.2006

Autori: Staack Reis Machado Ana Maria, Ramos Damil Joao Carlos, Ruas Da Silva Jorge, Pardal Filipe Augusto Eugénio, Barros Pereira Joaquim Alberto, Casimiro Caixado Carlos Alberto

MPK: C07C 307/10, A61K 31/095, A61P 3/10...

Značky: obsahujúce, použitie, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-sulfooxyhexánová, kyselina, lékařské

Text:

...S ďalšími rizikovými faktormi, ako je koronárne ochorenie srdca alebo jeho ekvivalentmi, cukrovkou a rizikovými faktormi pre koronárne ochorenie srdca musia byť liečení včas a intenzívne. Pri týchtookolnostiach, cieľ, ktorý sa má dosiahnuť pri koncentrácii LDL-Cv sére ( 100 mg/dl) vyžaduje vyššie dávky HMG-COA inhibítorov a/alebo spojenie s inými zlúčeninami.0005 Tato terapeutická oblasť bola predmetom intenzívneho výskumu a sú Študované...

Lekárske zariadenie na liečbu zlomených kostí alebo fixáciu stabilizujúcich prvkov k častiam kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16491

Dátum: 17.10.2006

Autor: Nijenbanning Gert

MPK: A61B 17/74, A61B 17/72, A61B 17/70...

Značky: fixáciu, častiam, prvkov, liečbu, kosti, lékařské, zariadenie, zlomených, stabilizujúcich

Text:

...lekárskych zariadení tohto typu môže byt nájdený V US patente US 5,209,753, V ktoromje skrutka vložená do pediklov dvoch alebo viacerých stavcov, pričom sú stavce spojenéprostredníctvom doštičiek alebo tyčí.0008 US 2003/078581 opisuje lekárske zariadenie vhodné na fixáciu častí kosti podľa úvodnej0009 Problém, ktorý môže nastať pri týchto známych zariadenia je spôsobený faktom, že časť kosti vo výbežku môže byť poškodená do takého...

Polymérny obal pre lekárske zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6569

Dátum: 12.10.2006

Autori: Machová Luďka, Rypáček František, Lapcikova Monika

MPK: A61L 31/14, A61L 31/08

Značky: lékařské, polymérny, zariadenia

Text:

...pričom tieto zahrnujú Amidena a kol, U.S. patent 5,221,698 a Sahatijian, U.S. patent 5,304,121. Ďalšie patenty popisujú spôsoby prípravypotiahnutých intravaskulárnych stentov pomocou aplikácieTáto metóda je popísaná v Berg a kol, U.S. patent 5,464,650.Využilo sa veľa prístupov na vyriešenie týchto problémov.Nižšie sú uvedené príklady týchto prístupov.McPherson a kol., U.S. patent 6,013,855, popisuje spôsoby nanášania hydrofilných...

Implantovateľné lekárske zariadenie s indikátorom pre pohyblivé pridržné členy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5554

Dátum: 23.06.2006

Autori: Byrum Randal, Hunt John, Conlon Sean, Uth Joshua

MPK: A61M 39/02, A61F 5/00

Značky: členy, přídržné, pohyblivé, zariadenie, lékařské, indikátorom, implantovateľné

Text:

...rýchlo a ľahko pre zmenu jeho polohy alebo pre jeho odstránenie. I ked štandardné a komerčne dostupné prístroje môžu byť využité pre ovládanie pripevňovacieho mechanizmu, tak predmetný vynález rovnako zahrnuje aplikátor pre umiestnenie implantovateľného lekárskeho zariadenia v požadovanom mieste a pre rýchle a ľahké ovládanie pripevñovacieho mechanizmu prepripevnenie implantovateľného lekárskeho zariadenia.§ehľad obrázkov na...

Postup čistenia albumínu obsahujúceho etapu nanofiltrácie, roztok a kompozície pre lekárske použitie obsahujúce tento roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2678

Dátum: 23.02.2005

Autori: Schmitthaeusler Roland, Boulange Paul, Boyer Stéphane, Chtourou Sami, Padrazzi Bruno

MPK: C07K 14/435

Značky: obsahujúce, albuminu, lékařské, roztok, obsahujúceho, postup, použitie, kompozície, nanofiltrácie, etapu, čistenia

Text:

...čistenia veľmivýroba rekombinačného albumínu môže V porovnaní s jeho výrobouInou možnosťou, ako sa vyhnúť vyššie uvedeným nevýhodám,je použitie techník filtrácie uživaných na retenciu vírov a chemických alebo bakteriologických nečistôt atd. s pomocou filtrov s variabilnou priepustnosťou. Príkladne môžeme uviesť ultrafiltráciu, ktorá bola používaná práve pri absencii iných prostriedkov na eliminovanie vírov pre zaistenie biologickej...

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a obal pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13958

Dátum: 15.10.2004

Autori: Brandenburger Torsten, Rahimy Ismael

MPK: A61M 39/04, A61J 1/10, A61M 39/20...

Značky: obsahujúce, konektor, kvapaliny, lékařské, obaly

Text:

...konektor pre obal, ktorého vybranie v tvare kanála je uzatváranémembránou, ktorá lícuje s konektorom. Altematívna forma vyhotovenia sa týkaZ US 6,183,484 B 4 je známy konektor, ktorý umožňuje spojenie s kužeľovou koncovkou striekačky. Známy konektor spočíva na funkčnom princípe, kedy je membrána po zavedení kužeľovej koncovky zasúvaná späť dovnútra za účelom uvedenia mechanizmu do činnosti, ktorý otvára membránu.US 6,25,782 B 1 opisuje...

Lekárske zariadenie na dopravovanie tekutín pri nízkom prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 824

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/168, A61M 5/142

Značky: zariadenie, prietoku, lékařské, nízkom, dopravovanie, tekutin

Text:

...požadovanú navrhnutnúkonfiguráciu a majúce extrémne nízke náklady na výrobu.Predkladaný vynález je namierený na oblasť dopravovanie liekov a týka sa oblasti dopravovania liekov a týka sa zariadenia na dopravovanie liekov pri využití nového otvoroveho mechanizmu. Pre účely tohto vynálezu znamená termin liek akýkoľvek typ molekúl alebo zlúčenín, ktoré je možne dopraviť pacientovi vo forme tekutiny, suspenzie alebo tekutine podobnej látky....

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a príslušné obaly pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4590

Dátum: 22.01.2004

Autori: Knierbein Bernd, Heilmann Klaus, Branderburger Torsten

MPK: A61J 1/05

Značky: obaly, příslušné, kvapaliny, konektor, obsahujúce, lékařské

Text:

...svorkovaciu časť 4, ktorá je vytvarovaná sprierezom odchylným od tvaru kruhu. Obrázky 5 a a 5 b zobrazujú alternatívne tvary prierezu svorkovacej časti 4. Všetkým tvarom prierezu je spoločné, že rozšírenie svorkovacej časti v dvoch navzájom kolmých smeroch je rôzne. Tým sa dosiahne, že svorkovacla časť sa dá stlačiť s pomerne malými silami. Rozhodujúce je že svorkovacla časť sa pri stlačení nezlomí.Svorkovacia časť može byť...

Vopred naplnená injekčná striekačka alebo karpula na lekárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2432

Dátum: 13.12.2003

Autori: Schütz Andreas, Glocker Joachim, Vetter Udo

MPK: A61M 5/32, A61M 5/00, A61M 5/28...

Značky: striekačka, karpula, naplnená, lékařské, vopred, injekčná, účely

Text:

...Za účelom poskytnutia ešte ďalšej ochrany, predovšetkým kanyly, je podľa výhodného uskutočnenia vynálezu navrhnuté, že vo vnútri uzavieracieho dielu je usporiadané ochranná čiapočka ihly. Táto ochranná čiapočka ihly je0008 Ďalej je podľa vynálezu navrhnuté, že člapočka kanyly má valcový výčnelok obklopujúci kanylu, ktorý v druhej zaistenej polohe uzavieracieho dielu tesniacim spôsobom prilieha kvnútornej pláštovej ploche ochrannej čiapočky...

Mobilné lekárske vyšetrovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1439

Dátum: 27.11.2003

Autor: Lamboo Joost

MPK: E04C 2/26, A61N 1/00

Značky: vyšetrovacie, mobilné, zariadenie, lékařské

Text:

...magnetické pole generované vo vyšetrovacej miestnosti alebo vyžarovanie častíc generované vo vyšetrovacej miestnosti, a ďalej s aspoň jednou z vrstvenýchdosiek obsahujúcou aspoň jednu vrstvu, ktorá aspoň čiastočneblokuje elektromagnetické pole prevládajúce navonokPrehľad obrázkov na výkrese0008 V nasledujúcom bude tento vynález opisaný podrobnejšie s odkazom na pripojené vyobrazenia príkladného vyhotovenia, na týchto vyobrazeniachObr. l...

Fluórpolymérové potiahnutie pre implantibilné lekárske zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5892

Dátum: 10.09.2003

Autori: Ding Ni, Roorda Wouter, Pacetti Stephen, Hossainy Syed

MPK: A61L 31/08, A61L 31/14

Značky: fluórpolymérové, zariadenie, lékařské, potiahnutie, implantibilné

Text:

...Predložená prihláška vynálezu sa týka potiahnutia pre iplantabilné lekárske zariadenia, ako je definované v patentovom nároku i. Predložená prihláška vynálezu sa ďalej týka spôsobu prípravy implantabilného lekárskeho zariadenia, ktoré zahrňuje potiahnutie ako je definované v patentovom nároku 2. Predložená prihláška vynálezu sa ďalej týka implantabilného lekárskeho zariadenia, ako je definované vpatentovom nároku 23. Príklady...

Konektor pre obaly obsahujúce lekárske kvapaliny a obal pre lekárske kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7550

Dátum: 24.02.2003

Autori: Brandenburger Torsten, Rahimy Ismael

MPK: A61J 1/05

Značky: lékařské, konektor, kvapaliny, obsahujúce, obaly

Text:

...tesniaca membrána je s výhodou podrobená elastickému prispôsobeniu tvaru a je zovretá medzi dolným a horným dielom. Potom je možné uskutočniť montáž konektoru a jednoduchým spôsobom zatlačiť jednotlivé diely do seba.Na kruhovitý úsek membrány naväzuje vonkajší úsek, ktorý je napnutý medzi obidvomi dielmí.Podľa výhodného spôsobu uskutočnenia konektoru podľa vynálezu je materiál taníerovitého úseku membrány zoslabený, takže sa membrána dá...

Polymérny povlak pre lekárske zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1517

Dátum: 14.02.2003

Autori: Lapcikova Monika, Rypáček František, Machová Luďka

MPK: A61L 31/14, A61L 31/04

Značky: zariadenia, povlak, lékařské, polymérny

Text:

...tvorby hydrogélu obsahujúceho účinnú látku na povrchu implantovateľného lekárskeho zariadenia,tieto zahŕňajú Amiden a kol., patent US 5 221 698 a Sahatijian, Patent US 5 304 121. Ešte dalšie patenty opisujúspôsoby prípravy potiahnutých intravaskulárnych stentov za použitia polymérnych roztokov obsahujúcich dispergovaťeľný terapeutický materiál nanášaný na povrch stent a za následného odparovania rozpúšťadla. Tento spôsob je opísaný V Berg...

Lekárske vstrekovacie zariadenie s časomerným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6609

Dátum: 16.12.2002

Autori: Veasey Robert Frederick, Langley Christopher Nigel, Day Shane Alistair, Woolston Robert

MPK: A61M 5/145

Značky: časomerným, lékařské, vstrekovacie, zariadením, zariadenie

Text:

...S odkazom na obrázok sa opisuje schematické usporiadanie zariadenia na vstrekovanie lieku podľa predkladaného vynálezu. Zariadenie 2 na injekčné vstrekovanie lieku zahŕňa plášť 4,riadiacu jednotku alebo mikroprocesor 6, hnací prostriedok 8, piest 10 a ihlovú jednotku 12. Lieková náplň 14, ktorá je výhodne vymeniteľná, je umiestnená medzi piestom 10 a ihlovou jednotkou 12. Lieková náplň 14 má uzáver na prvom konci uspôsobený na prepichnutie...

Lekárske prostriedky na intravezikálne liečenie rakoviny močového mechúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7065

Dátum: 01.11.2002

Autori: Beijen Jos, Pfadenhauer Ernie, Nuijen Bastiaan

MPK: A61K 47/10, A61K 31/403, A61K 9/00...

Značky: prostriedky, liečenie, rakoviny, intravezikálne, lékařské, močového, mechúra

Text:

...a kol., 1995, Siegel a, kol., 1998). Bolo navrhnutých niekoľko možných vysvetleni nedostatku klinickej účinnosti E 09v klinických testoch nemusí byt spôsobené zlými farmakodynamickým interakciami, ale môže to byť výsledok zlej dopravy lieku do tumorov (Phillips a kol., 1998). Rýchle odstránenie E 09 z plazmy E 09 (tm 10 min u ludí) v spojení so zlou penetráciou cez mnohobunkové vrstvy naznačuje, že E 09 nebude v čase jeho farmakokinetickej...

Lekárske využitie tetrahydrotriazolo (4,3-a) pyrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7940

Dátum: 05.07.2002

Autori: Fisher Michael, Weber Ann, Edmondson Scott, Kim Dooseop, Xu Jinyou, Parmee Emma, Maccoss Malcolm

MPK: A61K 31/00, A61P 3/00

Značky: 4,3-a, využitie, tetrahydrotriazolo, lékařské, pyrazinu

Text:

...najneskôr opísanou triedou zlúčenín s potenciálom na zlepšovanie mnohých prejavov cukrovky 2. typu. Tieto činidlá V podstate zvyšujú citlivosť na inzulín vo svaloch, pečení a tukovom tkanive pri niekoľkých modeloch so zvieratami s cukrovkou 2. typu, čo vedie k čiastočnej či úplnej úprave zvýšených. hladín glukózy v plazme bez toho, aby sa objavila hypoglykémia. Glitazóny, ktoré sa v súčasnej dobe predávajú ako agonistyreceptorov aktivovaných...

Prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 278707

Dátum: 08.12.1993

Autori: Magnusson Tore, Petersson Torgny, Orban Laszlo, Danielson Bo

MPK: A61M 39/00

Značky: prepojenie, kvapalín, lékařské, účely, vedenia, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je tvorený krytom (1) a spojovacím členom (4), vložiteľným do krytu s vnútornými tesniacimi povrchmi (3) a vonkajšími tesniacimi povrchmi (6). Na ich ochranu je spojovací člen (4) vybavený ochranným krytom (7) s ochrannými povrchmi (71) pred svojím spojením s krytom (1). Pri spojení s krytom (1) potom dôjde k odhaleniu vonkajších spojovacích povrchov (6). Prístroj je vhodný najmä na napojenie krvného obehu chorého na vonkajší okruh,...

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253966

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

MPK: G21F 7/00

Značky: stíněný, sklad, účely, zejména, lékařské, zářiče, uzavřené

Text:

...záření pouze odrazem od okolí,a to jediné od zářičů uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou uloženy v žasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž není vystavene účinkům jejich záření. Zmenäuje se též možnost záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vyznačit na ätítcích umístěnych na čele jednotlivých schránok a pracovník má možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu času, Vlastní...

Plastická hmota na bázi polyvinylchloridu pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253727

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gutowska Anna, Swierz-motysia Barbara, Lada Krystyna

MPK: C08K 5/13, C08L 27/06

Značky: použití, bázi, polyvinylchloridu, styku, lékařské, krví, plastická, dlouhodobému, hmota

Text:

...pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví s obsahem suspenzního polyvinylchloridu, di-2-etylhexylftalátu,epoxidovaného sójového oleje, stabilizátorů ze skupiny vápenatozinečnatých solí alifatických kyselin, mazacího prostředku a antioxidačního činidla, vyznačující se tím, že jako antioxidační činidlo obsahuje sloučeninu ze skupiny trialkylfenolü obecného vzorceC 6 H 20 HR 1 R 2 R 3 kde R 1 znamená metyl nebo terciární skupinu -C 4 H...

Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237079

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: aplikátor, zejména, snímající, lékařské, účely, vlnovodový, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká plošně snímacího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojena s radiometrem. Podstata plošně snímajícího aplikátoru spočívá v tom, že je tvořen vlnovodovým svazkem (1), obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústími (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (l) a výstupními...

Ruční nástroj pro lékařské kryogenní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235256

Dátum: 01.10.1987

Autor: Zobač Ladislav

MPK: A61B 17/36

Značky: kryogenní, lékařské, nástroj, ruční, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční nástroj pro lékařské kryogenní zařízení se zásobníkem chladiva a s ovládacími prvky rozvětvený do dvou odboček. Podstatou vynálezu je, že první odbočka je spojena se zásobníkem chladiva, které je přiváděno kapilárou k aplikátoru vakuotěsně, přičemž na druhé odbočce je napojen vstupní ohřívač s ovládacími prvky a pod ním v rukojeti ventil s ovládacím tlačítkem spojeným s elektrickou jednotkou.

Způsob snížení obsahu alkaloidu galeninu v jestřabině lékařské

Načítavanie...

Číslo patentu: 252678

Dátum: 17.09.1987

Autori: Harásek Eduard, Děd Josef, Vacek Lubomír, Děd Milan

MPK: A23K 1/00

Značky: jestřabině, způsob, lékařské, snížení, alkaloidů, galeninu, obsahu

Text:

...zjištění je V obsahu lyzinu jako nejdůležitější aminokyseliny, kde u jestřabiny se pohybuje obsah v rozmezí 1,6 až 2,6 8 hmotnostních oproti vojtěšce, ve které je obsaženo 0,79 až 1,1 8 hmotnostních v sušině. U ostatních aminokyselín vykazuje vojtěška, hrách nižší procento než jestřabina lékařská. Z hlediska zisku bílkovin z jednoho hektaru je výnos u jestřabiny lékařské vyšší než u srovnatelných pícnin. Jestřabinu lékařskou lze s úspěchem...

Zásuvný držiak najmä pre lekárske prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249202

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pilát Josef, Smetana Pavel

MPK: A61B 19/00, A47B 88/04

Značky: držiak, zásuvný, lékařské, prístroje, najmä

Text:

...sa musia prístroje prálcne -demontovatlNevýhody týchto konštrukčných riešení odstraňuje Zásuvný držiak podľa vynálezu,vytvorený z vodiacich líšt a pla-stického držiaka, ktorého podstata je v tom, že rovnobežne vodiace lišty pevne uchytené v plášti prístroja sú opatrene plozdlžnou dražkou, do ktorej zapadá výstupok držiaka prístroja,ktorý je pripojený k rámu pojazdného v-ozika skrutk-ou. Poloha plášte prístroja v pozdlžnej drážke je...

Tubus pro lékařské vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 232680

Dátum: 15.12.1986

Autor: Tůma Vladimír

MPK: A61B 5/16

Značky: lékařské, vyšetření, tubus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci tubusu určeného zejména pro nestacionární použití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na těleso, které je tvarováno, je nasunuta výměnná koncovka s podnětovým zdrojem a odpověďovým tlačítkem. Využití nalezne ve zdravotnictví a dopravě.

Zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské faloplethysmografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230093

Dátum: 01.04.1986

Autor: Semerád František

MPK: A61B 5/10

Značky: faloplethysmografii, zejména, změn, objemových, zařízení, objektu, lékařské, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské falopthysmografii, sestavující z volumetrického snímače propojeného s měřičem objemových změn. Měřič objemových změn sestává z měrné nádoby /l/ opatřené náplní /10/ s tepelnou kapacitou v rozmezí 0,1 až 0,25 kcal kg-1 k-1, kterážto měrná nádoba /l/ je hermeticky spojena s měrnou stranou diferenciálního kapacitního snímače tlaků, který tvoří pružná kovová membrána /3/...

Emitní miska pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 229968

Dátum: 01.02.1986

Autor: Bořík Otakar

MPK: A61B 1/00

Značky: účely, lékařské, miska, emitní

Zhrnutie / Anotácia:

Miska je ledvinitého tvaru a je rozdělena na dvě pole a to na pole křídově bílé a tušově černé. Misku lze využít v oboru ušního, nosního a krčního lékařství, jakož i v širší lékařské praxi.

Řídící soustava pro lékařské přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215252

Dátum: 01.08.1985

Autori: Brauns Eckhard A Meier Kurt, Jehmlich Klaus

Značky: lékařské, prístroje, řídící, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí soustava pro lékařské přístroje, zejména dýchací přístroje, k automatické nebo ruční ventilaci, která je připojena paralelně k proudu plynu pro pacienta a tvořena soustavou pneumaticko-logického zapojení ve spojení s pneumatickými nebo elektronickými ústrojími, vyznačující se tím, že řídicí obvod (1) dýchacího přístroje je přes signální vedení (2) spojen se signálovou paměsí (5) odděleně zapojeného nouzového řídicího obvodu, na kterou je...

Plošný materiál na fixační lékařské dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216951

Dátum: 01.09.1984

Autori: Moříšek Maxmilián, Kolářová Jitka, Maryška Stanislav, Zouharová Alžběta

Značky: lékařské, materiál, fixační, dlahy, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru lékařství a týká se plošného materiálu na fixační lékařské dlahy, zhotoveného ze syntetického termoplastického polymeru, zejména polyetylenu, polyvinylchloridu, polypropylenu nebo jejich kopolymerů nebo směsí. Syntetický termoplastický polymer může být tuhý nebo částečně měkčený, ale lze použít i lehčeného polymeru o hmotnosti 80 až 400 kg/m3. Plošný materiál je na jedné své straně opatřen drážkami zlepšujícími...

Plošný materiál na fixační lékařské dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215951

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kolářová Jitka, Možíšek Maxmilián, Maryška Stanislav, Zouharová Alžběta

Značky: fixační, materiál, lékařské, plošný, dlahy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález, spadá do oboru lékařství a týká se plošného materiálu na fixační lékařské dlahy, zhotoveného ze syntetického termoplastického polymeru, zejména polyetylenu, polyvinylchloridu, polypropylenu nebo jejich kopolymerů nebo směsí. Syntetický termoplastický polymer může být tuhý nebo částečně měkčený, ale lze použít i lehčeného polymeru o hmotnosti 80 až 400 kg/m3. Plošný materiál je na jedné své straně opatřen drážkami zlepšujícími...

Lékařské kompresní kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 215197

Dátum: 15.10.1982

Autori: Hrubý Ivan, Lukáš Jaroslav, Pilnáček Jan

Značky: kompresní, lékařské, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou lékařské kompresní kleště pro práci s kompresními dlahami při spojování zlomenin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vodítku je točně suvně uložen šroubovák, přičemž na dolním konci vodítka je upevněn úchyt pro kyvně uloženou dvojzvratnou kompresní páku, zakončenou na funkční straně pracovní ploškou, na horním konci vodítka je na čepu upraven pojistný prvek. Předmětných lékařských kompresních kleští je možno výhodně...