Patenty so značkou «laserovej»

Zariadenie na meranie vzdialenosti objektov pomocou laserovej projekcie geometrických útvarov a spôsob stanovenia vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7315

Dátum: 03.12.2015

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor, Hubinský Andrej

MPK: G01B 11/25, G01B 11/02, G01B 9/021...

Značky: laserovej, vzdialenosti, útvarov, pomocou, stanovenia, objektov, projekcie, spôsob, zariadenie, geometrických, meranie

Text:

...s iným priemerom na iné miesto na tienidle.Na obrázku 4 je zobrazené tienidlo z pohľadu lasera, ktorý premieta na tienidlo iný obrazec ako kružnicu. Na obrázku 5 je zobrazený bočný prierez kamery vybavenej senzorom a optickou sústavou a tienidla.Zariadenie na meranie vzdialenosti znázornené na obrázku 1 a obrázku 5 predstavuje kameru Ä s laserom L umiestneným tak, že laser I premieta pod uhlom (x 35 ° kružnicu s priemerom ho 315,32...

Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7285

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/48, G03B 21/00, G09B 23/14...

Značky: laserového, pomocou, přenosu, použitie, spôsob, zväzku, zvuku, projekcie, laserovej

Text:

...reprodukcia zvuku bez poškodenia materiálu tienidla.Skenujúci laserový zväzok sa môže popri prenose zvuku používať na kreslenie obrázkov a byť tak súčasťou laserovej šou.Hlavnou výhodou uvedeného technického riešenia je možnosť reprodukcie zvuku bez potreby elektronického prijímača a bez poškodenia materiálu tienidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornený laserový zväzok LZ dopadajúci na tienidlo T. Na obrázku 2 je...

Spôsob výroby trojrozmerného predmetu pomocou laserovej techniky a nanesenia absorbéra injektovacím spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2299

Dátum: 27.01.2005

Autori: Monsheimer Sylvia, Grebe Maik, Göring Rainer, Baumann Franz-erich

MPK: B29C 67/02, B29C 67/00

Značky: absorbéra, výroby, nanesenia, předmětů, laserovej, trojrozměrného, spôsob, injektovacím, spôsobom, techniky, pomocou

Text:

...Laserový lúč môže byť zaostrený obvyklým spôsobom. Na urýchlenie stavebného procesu je však výhodne použiť nijako zvlášť zaostrený laser,napríklad diódový laser, a dosialmuť samotnú selektivitu nanesením absorbéra. Tým dosialmuteľná presnosť, ako aj rýchlosť spôsobu sú rovnake alebo vyššie V porovnaní skonvenčným laserovým spekaním s použitím CO 2-lasera. Uvedený spôsob je zreteľne nákladovo príaznivejší a jednoduchší a pružnejší, pokiaľ...

Chladiace zariadenie najmä laserovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250794

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pech Jozef, Potfaj Jaroslav

MPK: H01S 3/04, F28D 7/10

Značky: chladiace, hlavice, najmä, zariadenie, laserovej

Text:

...zariadením, najmä laserovej hlavice sa docieli jedtroduchá .montáž chladiaceho hada, ktorého povrchová úprava sa neipošk-odi, čím sa zabráni oixidá-cii -povrchových vrstieva dosiahne sa vyššívýkon laserovej hlavice.Na pripojenom výkrese je znázornené prikladiné riešenie chladiaceho zariadenia,kde na iobr. 1 je .nakreslené V náryse s čiastočnýlmi rezmi a .na obr. 2 je nakreslený čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Chladiace...

Zapojenie chladiacej jednotky laserovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229438

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kučera Štefan

MPK: H01S 3/04

Značky: laserovej, jednotky, hlavice, zapojenie, chladiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie dostatočného chladenia laserovej hlavice. Uvedeného účelu sa dosahuje zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že čerpadlo prvého okruhu je spojené s dutinou kryštálu lasera, ktorá je pripojená na výmeník tepla. Pred škrtiaci ventil je paralelne pripojená deionizačná kolona. Čerpadlo druhého okruhu je cez sondu merania deionizovanej vody pripojené na dutinu výbojky. Dutina laserovej hlavice je pripojená na...