Patenty so značkou «lasera»

Optická sústava lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7517

Dátum: 01.08.2016

Autori: Hubinský Andrej, Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: G02B 27/18, G02B 27/00, G02B 27/09...

Značky: ovládanie, laserového, určená, sústava, rozbiehavosti, zväzku, lasera, optická, elektronické

Text:

...6 je znázornený stav, ked optická sústava mení rovnobežný zväzok na vstupe na zbiehavý G 0,57 ° na výstupe.Predložené technické riešenie je podrobnejšie opísané a vysvetlené pomocou príkladov uskutočnenia. Vo všetkých príkladoch bol použitý na vsmpe do optickej sústavy laserový zväzok s priemerom 10 mm.Optická sústava znázornená na obrázku l obsahuje bežnú šošovku l s optickou mohutnosťou (p 2 dpt,šošovku g s elektronicky ovládateľnou...

Spôsob zlepšenia magnetických charakteristík kremíkových oceľových plechov s orientovanými zrnami na elektrotechnické účely pôsobením lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 285746

Dátum: 22.06.2007

Autor: Ban Gabor

MPK: C21D 8/12

Značky: zlepšenia, pôsobením, spôsob, křemíkových, oceľových, plechov, lasera, účely, magnetických, elektrotechnické, charakteristik, zrnami, orientovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Zistilo sa, že spracovaním laserom s cieľom riadiť veľkosť magnetických domén plechov z kremíkovej ocele s orientovanými zrnami sa optimalizáciou niektorých základných parametrov, ako sú merná energia žiarenia, vzdialenosť medzi stopami rastrovania, rýchlosť rastrovania, rýchlosť rastrovania a čas zotrvania, získa súčasne zlepšenie magnetostrikcie, indukcie a strát jadra.

Bezpečnostný prvok označený pomocou lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9321

Dátum: 26.04.2007

Autori: Bauer Michael, Dörfler Walter

MPK: B42D 15/10

Značky: bezpečnostný, označený, prvok, lasera, pomocou

Text:

...akoTaktiež je možne, aby lamely začínali vurčitej výške nad základnou vrstvou, takženastane pri pohnutí bezpečnostného prvku dodatočne paralaktický efekt. Toto je možnedosiahnuť napriklad prostrednictvom rôznych citlivosti laseru v rôznych miestach vrstvy na označenie alebo prostrednictvom lokálnej predsenzibilizácie materiálu vrstvy na označenie. Posledný spôsob postupu dokonca umožňuje vložit paralaktický obrazec jednoduchým spôsobom do...

Spôsob ovládania lasera pre abláciu vrstvy rohovky oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10296

Dátum: 02.05.2005

Autor: Carriazo Cesar

MPK: A61F 9/01

Značky: ovládania, rohovky, lasera, spôsob, abláciu, vrstvy

Text:

...podľa vynálezu prebieha pachymetrické meranie minimálne jednej čiastočnej časti rohovky podľa kroku postupu a) pomocou meracieho prístroja hrúbky rohovky s vysokou rozlíšovacou schopnosťou, ako je napriklad Scheimpñugov systém, Orbscan, OCT, Astramax, topograñcký prístroj alebo veľkoplošnýmerací prístroj na báze ultrazvuku, ako je Artemis. Tiež je možné použiť bodový ultrazvukový pachymeter s ultrazvukovou meracou hlavou. Pritom zahrnuje...

Spôsob merania dlžky koncových mierok na dvoch vzájomne spojených dvojlúčových interferometroch pomocou vlnovej dlžky (He-Ne) lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 256152

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gáťa Roman, Púček Bohuslav, Navrátil Vlastimil

MPK: G01B 9/02, G01J 3/45

Značky: spôsob, mierok, dvojlúčových, merania, interferometroch, spojených, koncových, vlnovej, dvoch, lasera, he-ne, pomocou, dĺžky, vzájomne

Text:

...spolu sa zrkadlom a kútovým odrážačom, sapohybuje iba zrkadlo a ikútový odrážačł na malom voziku, ~čim sa skráii dĺžka vodiacej dráhy z 2 m, na ktorom sa vozík pohybuje, prakticky na polovicu. Znížia sa aj požiadavky.na tuho-st vedenia, aby sa zaručila priamočiarost pohybu. Okrem toho nie je potrebné.používať pohyblivé prívody k snímačom teploty na mierke, lebo stojí.Na pripojenom výkrese je znázornená rozmiestnenie optických a...

Sposob Q-spínania tuholátkového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 254936

Dátum: 15.02.1988

Autor: Schmeringa Peter

MPK: G02F 1/29, H01S 3/10

Značky: lasera, tuholátkového, spôsob, q-spínania

Text:

...rozrušenia transparentného materiálu. Ďalšou výhodou je, že svetelný lúč ktorý spína, nemusí byť bližšie fázovo a polarizačne definovaný, čo u doteraz známych zariadení nie je a v konečnom dôsledku vý 4konovo velmi obmedzuje takéto lasery a tiež, že všetky doterajšie systémy modulovali lúč na základe vnášania strát do rezonátora, avšak u Q-spínania podľa vynálezu sa nevnašajú do rezonátora straty, ale sa mení refľexivita výstupného...

Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244991

Dátum: 15.11.1987

Autor: Gössl Rainer

MPK: H01S 3/096, H01S 3/03

Značky: lasera, výkonového, zariadenie, plynového, výbojové

Text:

...ako súčasť prietočného plynového výko~n-ového lasera prispieva ku zvýšeniu celkovej účinnosti laserového zariadenia.Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera je príkladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na výbojové zariadenie výkonového» plynového lasera v reze, na obr. 2 je nakreslené uloženie elektrod V axonoiuemi a na obr. 3 je nakreslený rez kolmý na os elektród.Výbojové zariadenie...

Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244336

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Miroslav

MPK: H01S 3/096

Značky: čerpacej, lasera, zapojenie, impulzného, budenie, zdroja, výbojky

Text:

...so zdrojom s tvarovacou linkou.Na pripojenom výkrese je znázornené príkladné zapojenie zdroja pre budenie čerpa 4cej výbojky impulzného lasera, kde je nakreslená bloková schéma.Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera pozostáva z riadeněho napájacieho zdroja 10, ktorý je pripojený na kondenzátorovú batériu 20, výkonovú prúdový prevodník 30 a na jeden vstup riadiaceho obvodu 50. Výstup Výkonového prúdového...

Zapojenie obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238842

Dátum: 15.05.1987

Autori: Milička Eduard, Mikulec Marián

MPK: H01S 3/13

Značky: lasera, zapojenie, výkonu, stabilizácie, obvodů, vykonávaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera, zabezpečujúceho v súčinnosti so zdrojom čerpacej výbojky lasera plynulý nábeh a udržiavanie konštantného výkonu lasera. Podstatou zapojenia je, že na prvý vstup (13) prvého komparátora (1) je pripojená snímaná okamžitá hodnota (10) výkonu lasera a na druhý vstup (14) prvého komparátora (1) je pripojený pomocný obvod predvoľby (9) výkonu lasera. Výstup (15) prvého...

Aerodynamický tunel CO2 lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 248471

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mišura František, Hanzel Pavel, Kamenický Ivan

MPK: H01S 3/045, H01S 3/04

Značky: tunel, lasera, aerodynamický

Text:

...temperujúcim médiom, naviac temperujúce médium zavedené do agregátu náhonu zmesi chladí i pracovni zmes prúdiaca cez agregát. Aerodynamickým tunelom C 02 lasera podla vynálezu sa tiež dosiahne optimálnejšia vstupná teplota zmesi do medzielektródového priestoru, čo v konečnom efekte prispieva k dosiahnutiu vyššej účinnosti zariadeniapri zachovaní dimenzie priečne zabudovaného výmennika. Takto usporiadané chladiace plochy v...

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231549

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/086, H01S 3/05

Značky: lasera, zrkadiel, rezonátora, prenosné, zariadenie, nastavovanie, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosnej dosky (7), na ktorej je na jednom konci prestaviteľne uchytená trubica (8) nastavovacieho lasera. Na druhom konci nosnej, dosky (7) je v otvore prestaviteľne uložený upínač (12) polopriepustných zrkadiel (13).

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231548

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/05, H01S 3/086

Značky: prenosné, lasera, zrkadiel, rezonátora, výkonového, nastavovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosného valca (5) opatreného spojovacou tyčou (7). Na spojovacej tyči (7) je posuvne uložená nosná doska (8), na ktorej sú prestaviteľne v priečnom smere uložené polopriepustné zrkadlá (10).

Hlavica Nd: YAG, lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 229274

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pecka Juraj

MPK: H01S 3/04

Značky: lasera, hlavica

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka riešenia hlavice Nd: YAG laseru. K delenému telesu hlavice je na ľavej strane pripevnené ľavé čelo a na pravej strane pravé čelo, v ktorom je vytvorený kanál opatrený zavzdušňovacím ventilom a spájajúci chladiaci okruh výbojky s chladiacim okruhom deleného telesa. Kance výbojky umiestnenej v sklenenej rúrke sú uložené v pružných čeľustiach posuvne uložených v držiakoch upevnených na pravom a ľavom čele. Na koncoch pružných...