Patenty so značkou «lapač»

Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7170

Dátum: 01.07.2015

Autor: Galko Juraj

MPK: A01M 1/02, A01M 5/02, A01N 37/00...

Značky: hmyzu, podkôrneho, lapač, drevokazného, feromónový, nárazový, lievikový

Text:

...a má perforované dno, čím je výborne prispôsobená na odtok zrážkovej vody, čo je jeden z hlavných a najčastejších problémov V používaných modeloch feromónových lapačov V lesníckej praxi. PerforoVané dno odchytovej nádoby je Vytvorené sieťkou alebo sitkom. Ďalšou výhodou je, že Odchytová nádoba je vybavená vertikálnou priesvitnou stupnicou, ktorá umožňuje ľahké odčítanie množstva odchyteného podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Stupnica...

Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7169

Dátum: 01.07.2015

Autor: Galko Juraj

MPK: A01M 5/02, A01N 37/00, A01M 1/02...

Značky: hmyzu, podkôrneho, křížový, drevokazného, lapač, nárazový, feromónový

Text:

...jednoduchým rozbalením a zaaretovaním. Podstatnou výhodou tohto lapača je aj fakt, že je zabezpečený odvod kondenzačnej alebo zrážkovej vody, V dôsledku čoho V zbernej nádobe nenastávajú fermentačné procesy so sprievodným zápachom, tým pádom lapač nemusí mat striešku ako ochranu pred zrážkovou vodou, čím sa jeho konštrukcia zjednodušuje oproti komerčným modelom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie feromónového krížového nárazového...

Bariérový feromónový lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6713

Dátum: 02.04.2014

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: feromónový, lapač, bariérový

Text:

...pripojeného na lapač napr. Ecotrap umožňujú plynule infikovať časť odchytávanej populácie lykožrúta, vracať ju späť do lokality, prípadne ich využívať na jednoduché (až dvojnásobne) zväčšenie nárazovej plochy a následne významne zvýšiť potenciálna účinnosť lapača, a tým účinnejšie využiť atraktívnu kapacitu aplikovaného odpamíka.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie opísané pomocou neobmedzujúcich príkladov uskutočnenia...

Lapač hmyzu, najmä ôs

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5777

Dátum: 06.06.2011

Autor: Vaculík Jiří

MPK: A01M 1/00, A01M 1/02

Značky: hmyzu, najmä, lapač

Text:

...nad sebou obr. 3 - v reze umiestnenie vyberateľného sitka na stene a dne nádoby obr. 4 - pohľad na tvar otvorov vo vrchnálcu.Lapač hmyzu znázornený na obr. 1 až 4 je vytvorený z plastových prvkov a pozostáva z priehľadnej nádoby l, na ktorú je naskrutkovaný vrchnák ž, na ktorého homom čele sú vytvorené tri kónické otvory 31 zužujúce sa dovnútra nádoby 1, ako je znázornené na obr. 4. Otvorrní 31 sa do nádoby dostávajú osy. Na stene l 2...

Lapač riečnych splavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17925

Dátum: 30.11.2010

Autor: Kociuba Waldemar

MPK: E02B 3/02

Značky: riečných, lapač, splavenin

Text:

...tým, že obsahuje stabilizačný rám tvorený priečnikom s otvorom umiestneným v jeho strede a závitovú tyč. Priečnik je spojený s dvojicou podpier. Avšak závitová tyč je dolným koncom pripojená k hornej stene kovového tela a jej homý koniec so skrutkovacou upínacou maticou je vložený do otvoru v priečniku. Sieťová nádoba je pripevnená ku kovovému telu upínacím strmeňom. Táto sieťová nádoba je vybavenárukoväťou, výhodne vyrobenou...

Bariérový feromónový lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5601

Dátum: 08.11.2010

Autori: Ujhelyiová Liana, Nesrsta Miroslav, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/00

Značky: bariérový, lapač, feromónový

Text:

...ovplyvňujú vonkajšie podmienky, najmä vlhkosť pochádzajúca z priamych zrážok a z kondenzácie (napr. zo stien kontajnerovej pasce a pod.).Cieľom technického riešenia je vytvorit zariadenie, ktoré odstraňuje tieto nedostatky a umožňuje návrat infikovanej časti populácie do lokality.Nedostatky súčasného stavu do značnej miery odstraňuje bariérový feromónový lapač, opatrený strieškou o veľkosti, ktorá dostatočne chráni minimálne hornú časť...

Bariérový lapač na infikovanie odchyteného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5426

Dátum: 07.04.2010

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Nesrsta Miroslav

MPK: A01M 1/00

Značky: lapač, odchyteného, bariérový, infikovanie, hmyzu

Text:

...priláka do lapača cieľový škodca, kde sa infikuje a následne vypusti do prostredia.Najväčším problémom je zabezpečiť pre spóry patogénu vhodné prostredie, v ktorom by boli dostatočne perzistentné, čiastočne chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a v ktorom by bol zabezpečený dostatočný infekčný tlak, t. j. kontakt s cieľovým hmyzom.Riešením problémov zhmutých vyššie sa zaoberá bariérový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu,navnadený...

Lapač hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4167

Dátum: 02.06.2005

Autor: Gernic Karol

MPK: A01M 1/00, A01M 1/06

Značky: hmyzu, lapač

Text:

...len pre určitý rozsah priemerov stromov. Z praktického hľadiska je výhodné vyrábať aj viac súprav prstencov - stočených homých a dobrých gumených tvarovaných segmentov pre určité rozsahy priemerov stromov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďedej objasnené pomocou výlcresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje lapač hmyzu v bokoryse. Na obr. 2 je zobrazený lapač hmyzu v náryse. Na obr. 3 je zobrazené umiestnenie lapača hmyzu...

Lapač hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3739

Dátum: 02.03.2004

Autor: Gernic Karol

MPK: A01M 1/00

Značky: lapač, hmyzu

Text:

...Jednoduchá a časovo nenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké uplatnenie, čo sa týka priemerov stromov alebo kríkov. Je použiteľný pre mladé stromčeky s priemerom kmeňa 1 cm až po stare stromy s neobmedzeným priemerom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. l zobrazuje lapač hmyzu v bokoryse. Na obr. 2 je zobrazený lapač hmyzu v náryse. Na obr. 3 je zobrazené umiestnenie lapača...

Lapač piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11353

Dátum: 18.10.2002

Autor: Grimmel Walter

MPK: B01D 17/035

Značky: lapač, piesku

Text:

...prúdiacej špinavej vody a najskôr bude musieť byť vyrovnaný rastúcim odstupom od prítoku špinavej vody prostredníctvom trenia vstupujúcej straty prúdenim prostredníctvom energiepotravinárskom priemysle, je výhodné, ak na strane odtoku v odlučovacej EP 1 436 059 B 1 E-291/12-Tskomore bude plánovaná flotačná oblasť. ktorá slúži na výrobu jemných vzduchových bublln cez vzduchové hadice s dostatočnými prierezmi.0014 Lapač piesku k tomu...

Lapač hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2442

Dátum: 16.05.2000

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 5/00, A01M 5/02

Značky: hmyzu, lapač

Text:

...vzduchu zabezpečované malýmgradientom teploty. Samotná perforovaná valcová komora sa ďalejna funkcii lapača hmyzu, po prípadnej špeciálnej úprave povrchu, môže podieľať ako pristávacie miesto pre odchytávaný hmyz alapač pôsobí ako nárazovo-pristávací. Lapač hmyzu technického riešenia má Jeaplikovať rôzne druhy feromónových vábidiel.Je vhodné ho využiť najmä pre rôzne druhy podkôrneho a drevokazného hmyzu. Z užívateľského hľadiska je...

Lapač hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2336

Dátum: 10.12.1999

Autor: Gernic Karol

MPK: A01M 1/00

Značky: lapač, hmyzu

Text:

...pre záhradkárov, pretože je časovo dlho použiteľný, kedže jeho teleso je z plastu a kvapalinová náplň sa dá ľahko obnovovať a čistití Jednoduchá a časovonenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké upotrebenie, čo sa týka priemerovl stromov alebo kríkov. Je použiteľný pre mladé stromky s priemerom kmeňa 1cm až po staré stromy s neobmedzeným priemerom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na...

Lapač hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2335

Dátum: 10.12.1999

Autor: Gernic Karol

MPK: A01M 1/00

Značky: hmyzu, lapač

Text:

...je to velmi atraktívny výrobok pre záhradkárov, pretože je časovo dlho použiteľný, keďže jeho teleso je z plastu a kvapalinová náplň sa dá lahko obnovovať a čistiť. Jednoduchá a časovo nenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké upotrebenie, čo sa týka priemerov stromov alebo krikov. Je použiteľný pre mladé stromky s priemerom kmeňa 1cm až po staré stromy s neobmedzeným priemerom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej...

Lapač nečistôt na automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 908

Dátum: 11.07.1995

Autor: Kadlček Zdeněk

MPK: B60J 9/00, B60R 27/00

Značky: automobily, lapač, nečistot

Text:

...upinania lapača nečistôt podľa úžitkového vzoru je veľmi jednoduchý. Profilovaná časť lapača nečistôt opatrená tvarovanými orichytkami sa nasunie na klenutú spodnú prednú časť karosérie vozidla. Následne sa pomocou zoelabeného spoja prehnú výstupky a nasunutin na doraz sa zatlačia kovové úpinky.Voľnému zpätnénu uvoľneniu zabraňujú otvory v tvarovanej priI.ej konštrukcie je, že pri upnuti nedochádza k naruľeniu kovovej konštrukcie...

Lapač ropných a podobných produktov znečisťujúcich životné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 220

Dátum: 09.09.1993

Autor: Němeček Pavel

MPK: B01D 17/032

Značky: prostredie, produktov, znečisťujúcich, lapač, ropných, životné, podobných

Text:

...cez hradítko opatrené sitom s druhou vaňou v ktorej je umiestnené trojdielne hradítko, dalej vedenie plaváka v ktorom je umiestnený plavák uzatvárajúci spojovacie koleno spojené s výtokovou rúrou.Na pripojenom výkrese je znázornený lapač ropných a podobných produktov v reze. Lapač pozostáva z prvej vane(17) ktorá má poklop s rámom (10). Do vane vstupuje vtokové koleno (4) opatrené mrežou (1) rámom (2) a sklzom (3). Prvá vaňa (17) je cez...

Lapač střel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 14

Dátum: 11.08.1993

Autori: Hudrlík Otto, Vrba Jaroslav

MPK: F41J 1/12

Značky: střel, lapač

Text:

...horní části je dopadová deska ukončena polouzavřenou válcovou -komorou, v níž střela ztratí zbytky svékinetické energie a po dopadové desce potom sklouzne zpět, doa sklonění dopadové desky je odvislé od velikosti lapače, resp.jeho výšky a od Vzdálenosti, ze které zachytává střely.Technické řešení je blíže vysvětleno na výkresu řezu lapaćem střel.Příklad provedení technického řešeníLapač střel pro střelnici, na které se stříli z krátkých zbraní...

Lapač nábojových pásů u kulometu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263731

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bambas Jiří

MPK: F41D 11/00

Značky: kulometu, nábojových, pásu, lapač

Text:

...víka jeupevněna přepážka pro navedení nábojového pásu do schránky, opřičemž oba konce přepážky jsou ząobleny 1 prostor mezi pře púžkou ą víkem se směrem ke schránoe zvětšuje.Výhodou řešení podle vynálezu Je, že přopážka zmenšuje vstupní prostor do lapeče a postupně ho směrem ke sohránce zvětšuje, čímž je znbráněno otočení náhojového pásu a Jehovniknutí do podávacího mechanizmu kulometu během střelby.n, Přikladné provedení vynálozu je...

Lapač nábojnic u kulometu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262565

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bambas Jiří

MPK: F41D 10/00

Značky: lapač, kulometu, nábojnic

Text:

...který je deformovatelný a v nulovém náměru je opřen o podpěru.Výhodou řešení podle vynálezu je, že při velkém náměru se vyhozené náhojnice hromadív druhém, deformovatelném dílu šachty, v důsledku čehož další vyhazované nábojnice dopadají na pružnou stěnu druhého dílu šachty po odrazu od prvního dílu šachty. V případě, žeby k odrazu došlo, negativní sklon stěn prvního dilu šachty vráti odraženou nábojnicído druhého dílu šachty. Kromě toho...

Mokrý lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258096

Dátum: 15.07.1988

Autor: Klein Jiří

MPK: C21B 7/22

Značky: mokrý, lapač

Text:

...kužclnvým násřavccm s přiňazeným přivodem chladící vody a na spodním okraji oputřcným odvádčcím žlábkem. í(Výhodou mokrćho lupuče na kupolovć peci podle vynálezu je, že dochází k rovnomňrnêmujjntenzivnímu chlazení kuže 1 ovéě» ho ñástavcej rokženedochází k jeho deformacij jeho životnost se dvojnásobnč zvýšilo. Náhradou dvojitého kuželovćho pláště jedno» jdílným kužclovým nâstavçcm došlo k podstatněmu zjednodušení kon~ etrukce mokrćho lapačo a...

Závesný lapač so súčastným ničením nežiaducého lietajúceho hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242648

Dátum: 11.05.1988

Autor: Strnad Miroslav Ždírec

MPK: A01M 1/02

Značky: nežiaducého, súčastným, hmyzu, závěsný, ničením, lapač, lietajúceho

Text:

...neobmedzene.Na pripojených výkresoch je na obr.l znázornený lapač v reze a na obr.2. je v pohľade zo spodu..Lapač sa skladá zo sklenenej nádoby §, ktorá je stvarovaná do z hora uzavreného medzikružia, jej ustie kuželovite je určené pre vlet lietajíceho hmyzu. Nádoba je naplnené roztokom lg a je V najnižšom mieste opatrená vypušťacím otvorom lg.-2 242 D 48 Ochranný nepriesvitný kryt, tvarove prispôsobený sklenennej nádobe § je prevedený z...

Lapač na selektívny odchyt a ničenie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244959

Dátum: 15.11.1987

Autori: Lavrišeev Lev Petrovie, Grafkin Boris Nikolajevie, Sedova Olga Ivanovna, Krstev Cvetan Petrov, Gerber Vladimír Davidovie, Lojev Alexandr Michajlovie, Severnyj Vadim Vladimirovie, Uklonskij Dmitrij Andrejevie

MPK: A01M 1/02

Značky: hmyzu, odchyt, ničenie, lapač, selektívny

Text:

...lievikoveho tvaru so sitom 4 a s vábidl-om B. V dolnej časti pasce 3 je umiestnená zberná nádoba 6 s vymeniteľným dnom 13 z kovovej sieťoviny. Na obr. 2 je na dolnú časť nárazových stien Z prostredníctvom obruče 5 pripevnená pasca 3 rukávového tvaru v dolnej časti s vymeniteľným dnom 12 s vrstvou nevysychavého lepidla. Na obr. 1 aj 2 jedna nárazová stena 2 je po stranách opatrená otvormi 7 na pripevnenie ku k-oliku 1 U.Lapač na selektívny...

Lapač na odchyt a monitorovanie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239144

Dátum: 01.11.1987

Autori: Varkonda Štefan, Kríž Miroslav, Krištín Anton, Konečný Václav, Obložinský Anton, Kuruc Ľudovít

MPK: A01M 1/14

Značky: hmyzu, monitorovanie, lapač, odchyt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lapača na odchyt a monitorovanie hmyzu z dvoch strechovitých plôch s rozdielnym vrcholovým uhlom navzájom po stranách spojených do tvaru pasce imitujúcej na reze tvar sediaceho obaľovača, zo spevňovacieho rámu na zabezpečenie stabilného tvaru, nosiča atraktantu na vábenie hmyzu vnútri pasce, pričom horná strechovitá plocha je opatrená otvormi na upevnenie drôtu a na vnútorných stranách strechovitých plôch je nanesená vrstva...

Válcový lapač kůrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239116

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bastl Vladimír, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Novák Vladimír, Václavek Miroslav

MPK: A01M 1/02

Značky: kůrovců, lapač, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcového lapače kůrovců, určeného především k zachycování a hubení nejvíce škodlivých a nejrozšířenějších druhů kůrovců-lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus E.). Válcový lapač je tvořen dutým válcovým tělesem, v jehož vnitřní dutině je umístěn nosič s látkou lákající hmyz a jehož čela jsou opatřena odnímatelnými víky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté válcové těleso o výšce 500 až 1...

Záchytný lapač hlavne na podkôrny hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaláb Zdenik, Novák Jan

MPK: A01M 1/02

Značky: podkôrny, záchytný, lapač, hlavne

Text:

...otvorov, ktoré zodpovedajú rozmerove veľkosti lapaného podkôrneho hmyzu, zabraňujú vnikaniu iného hmyzu do lapača, čím lapač zaručuje vysokú selektivitu.Kedže lapač tvori úplne uzavretý priestor z vnútornej strany opatrený hladkou fóliou nie je danná možnost úniku lapeného hmyzu čo znižuje nároky na obsluhu.Kedže lapač tvori úplne uzavretý priestor, 242236z vnútornej strany opatrený hladkou fóliou,nie je daná možnosť úniku lapeného...

Lapač zpětného proudu olejových par v difúzní vývěvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251413

Dátum: 16.07.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F04F 9/06

Značky: výveve, lapač, olejových, difuzní, zpětného, proudu

Text:

...podobného tvaru vnějšího pláště difuzni vývěvy a je Umístěno v jeho blízkosti.Rozměry lamel jsou upravený tak, že vnější průměr spodní lamelya vnitřní průměr horní lamely tvoří mezi vstupním hrdlom sací příruby a činným prostorem tryskového systému vývěvy opticky neprůhlednou překážku. Přitom soustava lamel spojených žebry uůže být rozdělena z montážních důvodů ve vertikální rovíně na dvě shodně poloviny. uHlavní výhody zařízení...

Čisticí lapač oleje na dojicím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230510

Dátum: 15.05.1986

Autor: Dikovský Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: čisticí, zařízení, dojicím, lapač, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí lapače oleje na dojicím zařízení, vyznačující se tím, že sestává z čisticí vložky (5), uložené v pracovním prostoru lapače (4), spojené s vnějším ovzduším potrubím (2) přes mezistěnu (3) a ve spodní straně lapače propojené s gumovou membránou (9), navazující na pevný magnet (11).

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228224

Dátum: 15.03.1986

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: tekutin, nečistot, merače, lapač, objemové, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín, vytvorený z plášťa a prírub vyznačený tým, že štrbiny (2) plášťa (1) sú zúžené v smere prúdenia a vytvárajú kanály, ktorých myslená os má sklon k povrchu plášťa (1) 45° a pomer ich dĺžky k šírke je 15:1 až 25:1.