Patenty so značkou «lanových»

Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288153

Dátum: 16.12.2013

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66D 1/02, B66C 21/02...

Značky: sústave, lanových, spôsob, vozíkov, vedenia, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a lana na bubne v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, pri ktorom je umožnená efektívna práca v prekrytom čase viacerých vozíkov na jednom nosnom lane, ktoré sú poháňané a ich funkcie zabezpečované jedným obežným lanom, pričom spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme je...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288105

Dátum: 10.07.2013

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66D 1/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: nezávislého, lanových, vozíkov, spôsob, ovládania, čase, prekrytom, sústave, bubnov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nezávislého ovládania bubna zdvíhacieho, resp. ťažného lana v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, ktoré sú poháňané obežným lanom, resp. pohybujúcim sa lanom, ktoré rotuje, resp. pohybuje sa v ľubovoľnom smere tak, že v každom lanovom vozíku je bubon v prekrytom čase nezávisle ovládaný tak, že práca každého lanového vozíka nie je závislá od ostatných lanových vozíkov v sústave lanových vozíkov, pričom spôsob ovládania bubna...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288103

Dátum: 10.07.2013

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: B61B 7/00, B66D 1/00, B66C 21/00...

Značky: vysúvania, prekrytom, navíjania, súčasného, nezávislého, aktívneho, pohybu, sústave, každého, vozíka, ovládania, čase, lanových, vozíkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania nezávislého pohybu lanových vozíkov od seba a ku sebe po nosnom lane a spôsob súčasného ovládania pohybu lanových vozíkov a aktívneho vysúvania alebo navíjania zdvíhacieho alebo ťažného lana v lanových vozíkoch je zabezpečený obežným lanom, ktoré rotuje vždy v jednom smere podľa potreby, pričom spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov po nosnom lane je zabezpečovaný tak, že vozíky (7a, 7b)...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5926

Dátum: 04.11.2011

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: nezávislého, ovládania, prekrytom, vozíkov, sústave, bubnov, lanových, spôsob, čase

Text:

...rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana, čím sa zabezpečí neutrálny chod bubna Q. Spôsob použitia reverzného chodu bubna Q sa realizuje tak,že rozpájateľná lanovníca 9 vo vozíkoch sa poháňa prostredníctvom obežného lana g rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana i v obežnom lanovom systéme. Vo vozíkoch v sústave lanových vozíkov, kde je potrebný reverzný chod bubna Q sa odaaretuje spojka z, zaaretuje sa spojka resp. brzda M...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5851

Dátum: 04.10.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B66D 1/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: vozíkov, vysúvania, ovládania, každého, nezávislého, prekrytom, pohybu, navíjania, aktívneho, čase, súčasného, lanových, sústave, vozíka, spôsob

Text:

...lana 3 v obežnom lanovom systéme. Zaaretovaním kotúčovej brzdy Qh sa zaaretuje bubon čím dochádza ku zaaretovaniu zdvíhacieho resp. ťažného lana. Zaaretovaním brzdy ah na voľne vedenej vetve 3 h obežného lana 3 sa lanový vozík 1 h unáša v smere pohybu voľne vedenej vetvy 3 h obežného lana 3, čím je zabezpečený pohyb vozíka 1 h po nosnom lane 1 v smere rotácie vetvy 3 h obežného lana 3. Takýmto spôsob dochádza k tomu, že lanové vozíky 1 h, 1 h...

Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15382

Dátum: 10.08.2009

Autor: Miessbacher Herwig

MPK: B61B 12/02

Značky: prstencová, dráh, kotúče, vratné, kladky, lanové, výstelka, lanových

Text:

...rez cez inú výstelku podľa vynálezu a- obrázky 4 a a 4 b taktiež čiastočné priečne rezy cez dvojicu iných vyhotovenl výstelky podľa- obrázok 4 c čiastočný pohľad na čelnú stranu prstencovej výstelky.0020 Podľa obrázku 1 je pri výstelke kotúča Ianovej dráhy podľa stavu techniky prstencová výstelka 1 natiahnutá na radiálne vo vnútri ležiaci náboj 2. Na ploche plášte okolo výstelky 1 je umiestnená obežná drážka 3 na vedenie tu nezobrazeného...

Generátor/elektromotor, predovšetkým na použitie vo veterných elektrárňach, lanových kladkostrojoch alebo hydraulických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10475

Dátum: 16.09.2005

Autori: Pabst Otto, Kleinlercher Michael

MPK: H02K 15/00, H02K 1/27, H02K 1/18...

Značky: predovšetkým, kladkostrojoch, hydraulických, elektrárnách, zariadeniach, lanových, použitie, veterných

Text:

...kvinutiam a/alebo0008 Každý sektor obsahuje minimálne jeden permanentný magnet a/alebo jedno vinutie,ktorý/ktoré je usporiadaný/usporiadané na báze, ktorá je vybavená profilom v tvare lastovičieho chvosta, ktorý zaberá v okienku statorového a/alebo rotorového prstenca. Tak je každýsektor v axiálnom smere výsuvný bez toho, aby musel byt odobratý celý stator a/alebo rotor.0009 Ďalšie prednosti generátora/elektromotora podľa vynálezu vyplývajú z...

Spôsob spracovania ľanových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6387

Dátum: 30.05.2003

Autor: Maximov Vladimir Vladimirovich

MPK: D01G 21/00, D01B 1/00

Značky: spôsob, vlákien, spracovania, lanových

Text:

...samočinného podávača - rozvoľňovacieho stroja l balíka, kde sú z balíka odoberané vlákna. a rozvoľňované a potom sú rozvoľnené vlákna podávané do natriasacieho stroja 2, kde sú pazderie a ďalšie rastlinné látky čiastočne odstránené.0008 Hneď ako sú vlákna podané do sekcie 3, ktorá pozostáva z štiepacieho - kypriaceho - čistiaceho stroja (ako je typ RChK 1), kde sú vlákna natriasané súpravou bubnov, a ďalej uskutočňované odstraňovanie...

Poháněcí jednotka důlních lanových drah s třídrážkovým třecím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267150

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ecler Zdeněk, Bichler Jaroslav

MPK: E21F 13/02, B66D 1/22

Značky: důlních, kotoučem, lanových, třecím, jednotka, třídrážkovým, poháněcí

Text:

...kinematiokým uspořádánim samostatných třeoíoh kotoučů s pohonem,lze zcela odstranit převáděoí lanovnice, což spolu s účelným rozdelením hnaoí sily jednotlivých třeoích kotoučů příznivě ovlivní životnost lana,obloženi třeoích kotoučů a instalovaného výkonu.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladné provedení poháněoí jednotky s třídrážkovým třecím kotoučem podle vynálezu. Na obr. l je znázorněn její nárys a na obr. 2 půdorys.Hlavní funkční...

Zásobník lanových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255638

Dátum: 15.03.1988

Autori: Filipec Jiří, Šmihula Jan

MPK: B65G 1/06

Značky: cívek, zásobník, lanových

Text:

...cívek v příkladném provedení podle vynálezu je tvořen dvojitou pětiétážovou konstrukcí l. Jednotlivé etáže nosné konstrukce l jsou opatřený pojezdovými drahami, na kterých jsou svými koly uložený dvojice dvou spojených vozíků g opatřených jednotlivé paletou 3 s vodicím rámom 1, ve které je uloženo vždy dvanáct velkokapaoitnĺchcívek g. Vodicí rám A je opatřen jednak čepy pro uložení lanových cívek § a jednak vodicími Válečky lg upevněnými na...

Zapojení k blokování současného chodu dvou protiběžných lanových vrátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253544

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kouřil Jiří

MPK: B66D 1/54

Značky: blokování, zapojení, protibežných, chodu, vrátků, lanových, současného

Text:

...patrna z jednofázového echématu přiloženého vyobrazenído elektrického přívodu l elektromotoru M 1 jsou séríově vřazeny kontakty g, 1 spínače§ 1 a kontakt A r 9 léBl 4 Kontakty g, 1 spínače§l jsou spínány dotekem 5, který je mechanicky spřažen s dotekem Q ovládacího tlačítka Qglç obdobně jsou do přívodu 1 k ovládacím obvodům elektromotorujg sériově vřa253 544 zeny kontakty §, 2 spínače§ 2 a kontakty lg relé 32, přičemž kontakty §, 2 spínače§...

Způsob výroby lanových drátů s vysokou pevností a zvýšenou protikorozní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 235717

Dátum: 01.12.1986

Autori: Stejskal Evžen, Kovařík Miroslav, Vlastník Jiří

MPK: B21C 23/24

Značky: drátu, výroby, zvýšenou, protikorozní, vysokou, způsob, pevnosti, odolností, lanových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lanových drátů s vysokou pevností a zvýšenou protikorozní odolností podle vynálezu se vyznačuje tím, že lanové dráty žárově zinkované se podrobí dalšímu tazení a následnému elektrolytickému zinkování na celkovou tloušťku zinkové vrstvy 200 až 250 g zinku/m2. Lanový drát si ponechává vysoké mechanické hodnoty získané tažením po žárovém zinkování. Dodatečným galvanickým zinkováním lze volit a dosahovat zinkové vrstvy podle...

Přídavné zařízení lanových jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231664

Dátum: 01.05.1986

Autor: Havlas Stanislav

MPK: B66C 17/26

Značky: jeřábu, přídavné, zařízení, lanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší minimalizaci hluchého prostoru pod lanovým jeřábem. Lano (4) je vedeno z bubnu (7) převáděcími kladkami (18) a kladkami závěsné kladnice mezi tím je umístěná horizontální vodicí dráha (10) pro posuvný vozík (14) se samostatným pohonem (15) a s vychylovacími kladkami (9) Nad horizontální vodicí dráhou (10) je lano (4) vedeno nad sebou umístěnými naváděcími kladkami (6), vodícími kladkami (17) a stabilizačními kladkami (8).

Zapojení ovládače lesních lanových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223703

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krepčík Rudolf, Horek Přemysl

Značky: ovládače, lesních, zapojení, systému, lanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lesních lanových systémů, u kterých je po zapnutí hlavního vypínače dálkového ovládání navijáku z bezpečnostních důvodů naviják automaticky zabrzděn. Zapojení ovládače lesních lanových systémů se vyznačuje tím, že sestává z paralelně zapojených elektrických obvodů třípolohového přepínače a elektromagnetů servomechanismů pro ovládání odbrzdění a navíjení navijáku lanovky. Přepínač je opatřen v jedné krajní poloze vratnou pružinou...

Zapojení bezdotykového snímače polohy, zejména pro indikaci polohy lana u lanových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 220645

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tůma Jaromír

Značky: zejména, bezdotykového, indikaci, polohy, lanových, zapojení, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem bezdotykového snímače polohy je okamžité a bezpečné zastavení pohonu lanové dráhy, jestliže lano opustí kladkové baterie. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, tvořeným otevřeným feromagnetickým obvodem, na němž jsou navinuty dvě cívky - primární a sekundární. Primární cívka je v sérii s teplotně závislým dvojpólem, zajišťujícím konstantní odpor vinutí při změnách teploty, připojena ke zdroji střídavého napájecího napětí. Paralelně ke...

Způsob montáže lanových mostů a lávek o velkém rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213853

Dátum: 01.05.1984

Autori: Horák Miroslav, Kavečka Zdeněk, Popelka Vojtěch

Značky: mostů, způsob, velkém, lávek, rozpětí, montáže, lanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká montáže lehkých lanových mostů o velkém rozpětí pylonů, jak s rovnoběžnými, tak i s jinak probíhajícími nosnými a zavětrovacími lany. Montáž mostovky je provedena na podkladě včetně nosných a závěsných lan, přičemž jsou pylony na kloubech vychýleny směrem k mostovce. Nosná lana jsou uchycena svorkami k pyloru a vlastní zvedání se provede prostřednictvím napínacích lan napínaných kladkostrojem a vrátkem.