Patenty so značkou «lanový»

Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288221

Dátum: 04.08.2014

Autori: Štollmann Miloslav, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66C 21/04, B66D 1/26...

Značky: autonómnym, spôsob, lanový, autonómneho, pohonom, pohonů, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový vozík (7) s autonómnym pohonom s externou zostavou dobíjacieho zariadenia (25) a spôsob autonómneho pohonu, ktorý pre svoj autonómny pohon a všetky svoje energetické požiadavky a funkčné činnosti využíva gravitačnú energiu pohybujúceho sa vozíka (7) a/alebo nákladu (11) dole svahom a/alebo energiu z ďalších alternatívnych zdrojov, ktorú akumuluje v internom trakčnom zásobníku (18) energie a/alebo externom trakčnom zásobníku (24) energie...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288152

Dátum: 18.12.2013

Autori: Šmál Peter, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66D 1/02, B66C 21/02, B61B 7/02...

Značky: vozík, špeciálny, systémom, vozíka, spôsob, bubna, lanový, reverzným, lanového, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob ovládania hlavného chodu bubna, spôsob ovládania reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna počas rovnakého smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme, pričom špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pozostáva z dvoch plne funkčných rozpájateľných častí (7a, 7b) a...

Nekonvenčný lanový systém určený na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6155

Dátum: 04.06.2012

Autor: Franta Matúš

MPK: B61B 7/00, B66D 1/02, B66C 21/02...

Značky: nákladu, nekonvenčný, prístupných, lanový, určený, miest, ťažko, prepravu, systém

Text:

...dĺžkou pojazdovo-nosného lana).Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázkov l a 2, na ktorých je príklad uskutočnenia nekonvenčného lanového systému určeného na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest. Na obr. lje základná montážna schéma nekonvenčného lanového systému, obr. 2 opisuje konštrukciu samohybného lanového vozíka - tvar a rozmiestnenie agregátov.Zariadenie podľa obr, l pozostáva z...

Lanový vozík s autonómnym pohonom a spôsob autonómneho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6027

Dátum: 02.03.2012

Autori: Štollmann Miloslav, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/02, B66C 21/04, B66D 1/26...

Značky: spôsob, pohonom, pohonů, autonómneho, vozík, lanový, autonómnym

Text:

...cez prípojné svorky tak, že energia z externej zostavy dobíjacieho zariadenia sa vedie prostredníctvom vodiča do prípojnej svorky, odkiaľje energia prenášaná cez väzbu do interného bloku meníčov energie s príslušenstvom, kde sa spracováva a meni podľa potreby. Takto získaná a spracovaná energia sa prenáša z interného bloku meničov energie s príslušenstvom do interného trakčného zásobníka energie, kde sa akumuluje. Akumulovaná energia v...

Lanový bubon a lanová kladka na pohon vláknového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20489

Dátum: 24.01.2012

Autori: Zerza Horst, Ilaka Mupende

MPK: B66D 1/30, B66D 1/36

Značky: vláknového, bubon, lanová, lanový, kladka, pohon

Text:

...na obvode bubna dve protiľahlé stúpajúce oblasti s rozsahom približne 90 °, ako aj dve taktiež protiľahlérovnobežne oblasti s rovnakým rozsahom približne 90 °. Každá zostúpajúcich oblastí má pritom presadenie drážok o asi polovicu0007 Pôvodné lanové bubny uvedeného typu sú napríklad známe z dokumentu W 0 2008/040349 Al, alebo z dokumentu DE 101 32 611 A 1, pri ktorých medzi rovnobežnými oblasťami uvažované oblasti stúpania majú prekrižujúce...

Špeciálny lanový vozík so závitovkovým reverzným systémom bubna a spôsob ovládania neutrálneho chodu bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5968

Dátum: 05.12.2011

Autori: Šmál Peter, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/04, B61B 7/02, B66D 1/20...

Značky: závitovkovým, vozík, lanový, neutrálneho, reverzným, spôsob, chodu, ovládania, špeciálny, systémom, bubna

Text:

...pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie reverzného chodu bubna, obr. 5 - znázorňuje pohľad v reze na konštrukciu špeciálneho lanového vozíka so závitovkovým reverzným systémom bubna, pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie neutrálneho chodu bubna.Na obr. 1 je znázornená konštrukcia špeciálneho lanového vozíka so závitovkovým reverzným systémom bubna V jeho priečnom reze, ktorá umožňuje prednostne zmenu hlavného chodu bubna,...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5842

Dátum: 04.10.2011

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír, Šmál Peter

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: vozíka, systémom, bubna, lanového, lanový, špeciálny, spôsob, reverzným, vozík, ovládania

Text:

...opatrená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém V tejto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, lcužeľových satelitov umiestnených rotačné na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovýrni planétovými kole sami.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová...

Lanový výťah s hnacím kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285867

Dátum: 12.09.2007

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, B66B 11/04

Značky: lanový, výtah, hnacím, kotúčom

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah pozostáva z kabíny (1), pohybujúcej sa po prvých samostatných vodiacich koľajničkách (3), z protizávažia (34), ktoré sa pohybuje po druhých samostatných vodiacich koľajničkách (20), a z hnacieho zariadenia (7), uloženého vo výťahovej šachte (2), pozostávajúceho z motora (9), brzdy (8) a hnacieho kotúča (5) prichyteného na nosníku (6). Samotný nosník (6) hnacieho zariadenia (7) je upevnený na druhých samostatných vodiacich...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285737

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/00

Značky: výtah, lanový

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285736

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: lanový, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Lanový výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 285734

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/04

Značky: výtah, lanový

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Závesný lanový dopravníkový systém s polkruhovým, hlbokým previsnutým dopravným pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10273

Dátum: 08.06.2007

Autor: Andreetto Alessandro

MPK: B65G 21/04

Značky: závěsný, dopravným, previsnutým, polkruhovým, systém, hlbokým, pásom, lanový, dopravníkový

Text:

...pásu. Šípky T 1 na výkresoch znázorňujú smer pohybu dopravnej vetvy 31 pásu a šípky T 2označujú smer pohybu spätnej vetvy 32.0012 Systém ďalej obsahuje dvojicu vrchných nosných lán 40 a dvojicu spodných nosných lán 50, ktoré sa tiahnu aspoň medzi nakladacou a vykladacou stanicou a ktoré sú Stacionárne. V znázornenom uskutočnení sú vrchné a spodné nosné laná 40, 50 zakotvené vnútri konštrukcie nakladacej stanice 10 na jednom konci a...

Lanový kotúč pre zariadenie lanovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2203

Dátum: 18.11.2004

Autor: Häfele Norbert

MPK: F16H 55/36

Značky: kotúč, dráhy, lanovej, zariadenie, lanový

Text:

...druhého člena kotúča, prechádzajúcej nábojom, zvierajú pravý uhol a na sebe ležiace druhé členy Ianového kotúča sú spolu spojené pozdĺž priamych rovín,ktoré prenikajú nábojom. Lanový kotúč podľa vynálezu je najmä vytvorený soštyrmi druhými členmi Ianového kotúča.0008 Sada podľa vynálezu na výrobu lanových kotúčov srozdíelnymi priemermi môže obsahovat jeden prvý člen Ianového kotúča, majúci náboj a aspoň dve skupiny druhých členov...

Stavebnicový lanový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3176

Dátum: 04.04.2002

Autori: Stankovský Miroslav, Hnilica Richard, Slivka Martin

MPK: B66D 3/18

Značky: systém, lanový, stavebnicový

Text:

...systém (obr. 1) pozostáva z nosnej konštmkcie Q, ktorá sa montujena zadný štít Q lesného kolesového traktora. Na spodnej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z navíjacieho bubna g a lanovnice l (Pozri obr. 2). Zadná časť nosnej konštrukcie Q je tvorená vodiacimi kladkami Z a na hornej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený pomocný bubon § slúžiaci na prepravu obežného lana i Ovládanie dvojbubnového...

Lanový vozík s automatickým ovládáním aretačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260211

Dátum: 15.12.1998

Autori: Popelka Jaroslav, Horek Přemysl, Závada František, Polák Jaroslav, Réman Zdeněk, Stejskal Miroslav

MPK: B66C 21/00

Značky: aretačního, automatickým, vozík, ovládáním, lanový, zařízení

Text:

...čepu łg uchyceného ve skřini 5. Výkyvné rameno Z je dále zakončeno čepem g kladky,na kterém je zavěšena výkyvné kladka g. výkyv ramene Z je omezen zerážkami łg. Výkyv ramene Z je dále přes závěsný čep gg táhlem łg a spojovací čep gł přenášen na ovládací páku łł aretačniho zařizeni à. Tažné lano łg prochází aretačnim zařizenim § A(tvořené např. evěrnými čelietmi) kolem vodicich kladek łä a kolem výkyvné kladky g tak, že konec tažného lana...

Lanový úvazek pro přemísťování výřezů dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 260134

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ulrich Radomír

MPK: B66C 1/12

Značky: dříví, úvazek, přemísťování, výřezů, lanový

Text:

...uloužené na šestěm čepu závěsného dílu a prepojené ovládacímJe výhodné, když na druhém čepu Jo mezi bočniceminosného dílu otočnčruložena vodicí kladka lana.0 ą . Výhodou lanového uvazku podle vynálezu JO výrazné lv v z I a I I zvysenf hezpecnosti práce, nebo odpada nutnost urovnava. . I u J ní výrezu na Vagonech, je vyloucena moznost vyklouznuti ř výřezu za svazkuufq uvolnění lana z háku jeřábu zůstáváV porovnání se známým lanovým Ěvazkam...

Člnkovitý lanový vozík na pohyblivé lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261529

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: vozík, pohyblivé, lanový, člnkovitý

Text:

...a jednoramenííú páku s .nárazníkmi, pružin-ou a upínací úväzok zakončený hákom.Člnkovitý lanový vozík 1 na .pohyblivé la Ino 2 D má ochranný kryt 2 valcovitého tvaru kuželovite ZÚwŽEIlĚhO na obidvoch .koncoch,opatreného na zadnom konci lkrurhovým o tvorom na uloženie zadného náixazníka 17, na prednom konci na uloženie predného ná-razníka 13 navlečených na lano 2 D, pričom lano» 20 prebieha medzi dvojstrannými čelusťami 3. Na čeľustiach 3 sú...

Prídavný lanový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 261528

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: přídavný, vozík, lanový

Text:

...iprídiaivnéhio vozíka pripojeného na pojazdnú č-aisť hlavného vozíka a vedenie ťažnej vetve obežnéhoi liana v .pomocnom vozlku.Prídavný vozík 1 sa pohybuje po ,priebežnej vetve 16 vratnéhio .alebo obežneiho lana medzi vodiiacou kiadkou 2 a výkyvnou kladkou 4, upevnenoiu iniai hornom konci dvojramennej páky B, .otočnej okolo ičapu 10 a tlačenej na. voľnom konci tlačuou pružinou 8 a kladka-u 3 ia výkyvnou kiadkou 5, upevnenou na hornom konci...

Visutý lanový vytahovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261066

Dátum: 12.01.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 7/00

Značky: visutý, lanový, vytahovač

Text:

...kužeľovým a reťazo 4vým. prevodom od hnacej pojazdnej kladky vytahovača a navijaním lana sa priťahuje náklad. Retazový prevod z bubna na automatický polohomer otáča svornik polohomera, po ktorom sa pohybuje matice polohomera od koncovej, smerom k začiatočnej polohe. V začiatočnej polohe narazí na posuvný doraz nasuinutý na vodiacu trúbku polohomera, stlači pružinu polohomera opretú na konci vodiacej trúbky o pevný doraz a UVDIUGDÍH...

Lanový systém mostového žeriava

Načítavanie...

Číslo patentu: 257464

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gajdoš Jozef, Handreck Thomas

MPK: B66C 17/00

Značky: mostového, žeriava, lanový, systém

Text:

...takú tuhost, ktorá dovoľuje úplne vyvážanie horizontálneho točiváho momentu, ktorý je zdrojom kríženia, bezprídavného namáhania okolesia pojazdových kolies týmto momentom.Aplikovaním navrhnutého lanového systému sa zlepší plynulosť pojazdu žeriava, pretože žeriav je nutený zaujimat správnu polohu bez silového kontaktu okolesia pojazdových kolies na boky žeriavovej koľajnice. To má za následok podstatné zníženie opotrebenia okolesia, čim sa...

Lanový zachycovač pro pohyblivou pracovní plošinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241629

Dátum: 01.01.1988

Autor: Narayanaswami Subramaniyan

MPK: B61B 12/06

Značky: pracovní, zachycovač, plošinu, lanový, pohyblivou

Text:

...po jeho uvedení V činnost, přičemž sxladbou a predpětím taliřových pružin je možno nastavit velikost tohoto prokluzu. Tím lze zamezit nežádoucim prudkým rázům, vzniklým při náhlém zabrzdění zachycovače.j 3 241 029 Konstrukce lanového zachycovače podle vynálezu umožňuje jeho pou žití jak pro šikmý pojezd např. pracovní plošiny s vedením po kotevním lanu, tak pro svislý pojezd bez vedení. Samostatné zachycovací la no může být upevněno na vrcholu...

Lanový vozík s mechanizmom vyťahovania ťažného lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 241331

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kapl Josef

MPK: B61B 11/00, B61B 10/00

Značky: vyťahovania, mechanizmom, tažného, lanový, vozík

Text:

...lanáči, medzi hnacou a prítlačnou kladkou sa docieli toho, že po zastavení vozíka na zarážke vznikne me-dzi lanom, lanáčom a kladkami trenie, začne sa súčasne otáčať bubník a lanáč, a tým pretáčat okruh obežného lana alebo odvíjat vratné lano a vyťahovať tažné lano.Ťažné lano je vyťahované silou, úmern-ou sile vyťahovania voľného konca ťažného lana medzi hnacou a prítlačnou kladkou a uhlu owpásania lana na lanáči. Koniec tažného lana je...

Poháněcí stanice pro důlní lanový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241292

Dátum: 01.09.1987

Autori: Willhardt Ingo, Eoupek Jioí, Turková Jaroslava, Hermann Peter

MPK: E21F 13/02, B61B 9/00

Značky: dopravník, poháněcí, stanice, lanový, důlní

Text:

...nárya pohánědí etanioe. na obr. 2 je její půdorye. Na obr. 3 je ve zvětšení nárya pákovćho mechanizmu.Základní částí poháněcí stanice jaou rán ł, motor g, apojka 2,přčvodovka 1, brzda 2, hnací kotouč É, převáděcí kotouč 1Rám ł je evařovaná konstrukce, a výhodou opatřená evielou etěncu łg. umíetěnou mezi převodovkou 1 a uložení gg hnacího kotouče Q. Po obou atrenéeh hnacího kotouče Q je k rámu ł připojano po jednom lůžku lg převádčcího kotouče...

Lanový pružný závěs vibračního zařízení pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238215

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 27/08

Značky: lanový, zařízení, vibračního, pružný, závěs, materiály, sypké

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit pružný lanový závěs vibračního zařízení pro sypké materiály s vysokou boční stabilitou. Závěs sestává z lana, dále úchytných lanových prvků, tlačných pružin uložených na nosné konstrukci a tlumicích prvků. Na horních plochách nejméně dvou tlačných pružin je uložena opěrná deska, na níž je uchycen závěsný čep lana, které je svým druhým koncem nasunuto na nosném čepu vibračního zařízení.

Lanový kladkový závěs trubkové sekce tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232657

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bednář Jaroslav, Studený Miloslav, Brabínek Pavel

MPK: F16L 3/22

Značky: trubkové, kladkový, zařízení, lanový, tepelných, sekce, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavěšení trubkové sekce tepelných zařízení u sekcí podepřených, anebo se závěsem nezávislým na zavěšení podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní kladky (1) upevněné vidlicemi a táhly k nosné konstrukci (4) a dolní kladky (2) upevněné táhly na trubkách (6) trubkové sekce (8) jsou ve svých drážkách střídavě propojeny lanem (5). Vynález lze využít u všech tepelných zařízení, kde je trubková sekce umístěná ve...

Lanový vrátek s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229273

Dátum: 15.08.1986

Autor: Olšák Miloň

MPK: B66D 1/08

Značky: vrátek, lanový, pneumatickým, pohonem

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový vrátek s pneumatickým pohonem, určený ke zvedání, tažení nebo přemísťování břemen, zejména v důlních provozech, sestávající z lanového bubnu, rámu a vzduchového motoru s ovládačem, jehož rám tvoří jedna pevná a druhá demontovatelná bočnice připevněná k základové desce, mezi nimiž je na středové ose uložený lanový buben, v jehož dutině okrajové příruby je upevněn ozubený věnec zabírající s ozubením pastorku poháněného výstupní hřídelí...

Automatická spojka, zejména pro lanový posunovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230642

Dátum: 15.05.1986

Autor: Spáčil Ladislav

MPK: F16D 3/76

Značky: zejména, lanový, automatická, spojka, posunovač

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická spojka zejména pro lanový posunovač, tvořená pevným záběrovým tělesem a souose s ním uspořádaným pohyblivým záběrovým tělesem, mezi nimiž je rozpěrná pružina, přičemž pohyblivé záběrové těleso je suvně uloženo na výstupním hřídeli převodové skříně náhonu společně s pevně uloženým nákružkem opatřeným na svém vnějším povrchu šroubovicovitými výstupky zabírajícími s maticí suvně uloženou v nosném pouzdru a matice je opatřena šrouby s...

Lanový pohon, zejména pro pneumatické lůžkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226461

Dátum: 15.11.1985

Autor: Míchal Pavel

Značky: pohon, zejména, zařízení, lůžkovací, lanový, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový pohon, zejména pro pneumatické lůžkovací zařízení v přípravnách přádelen, zahrnující hnací buben s přírubami a vratnou lanovou kladku, vyznačující se tím, že mezi hnacím bubnem (10), kolem kterého je opásáno lano (9), a vratnou lanovou kladkou 8, kolem níž je lano (9) vedeno, je uspořádán otočný vodicí váleček (14), jehož osa je v podstatě kolmá na směr vedení lana (9) a je v rovině nejmenšího průměru hnacího bubnu (10), který se...

Lanový převod pro řízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214398

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ježek Miroslav, Štíhel Miroslav, Kaloč Rudolf

Značky: vozidel, řízení, lanový, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Převod mezi řídícím kotoučem a řízeným kotoučem, které jsou upevněny otočně na rámu, je zajištěn lanem v omezeném rozsahu úhlu pohybu se zařízením pružného členu, který má předpětí.

Lanový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 214016

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dressler Mirko, Horek Přemysl

Značky: lanový, zvedák

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový zvedák pro tažení a zvedání břemen různého průměru a z různého materiálu, tvořený rámem s oválným otvorem kladnice, ve kterém je umístěn hlavní čep, jednou nebo více kladničkami, první a druhou západkou a pákou, u kterého jsou bočnice kladnice pevně spojeny tak, že svírají třecí vložku, přičemž bočnice kladnice je po obvodu opatřena rohatkovým ozubením. Rám je opatřen oválnými otvory brzdy, na hlavním čepu opatřeném závitem je umístěna...