Patenty so značkou «lanového»

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288152

Dátum: 18.12.2013

Autori: Šmál Peter, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: B61B 7/02, B66C 21/02, B66D 1/02...

Značky: vozík, lanového, lanový, reverzným, systémom, špeciálny, ovládania, bubna, spôsob, vozíka

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob ovládania hlavného chodu bubna, spôsob ovládania reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna počas rovnakého smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme, pričom špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pozostáva z dvoch plne funkčných rozpájateľných častí (7a, 7b) a...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5842

Dátum: 04.10.2011

Autori: Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír, Šmál Peter, Suchomel Jozef

MPK: B66D 1/00, B61B 7/00, B66C 21/00...

Značky: ovládania, špeciálny, vozíka, lanového, vozík, spôsob, systémom, reverzným, lanový, bubna

Text:

...opatrená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém V tejto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, lcužeľových satelitov umiestnených rotačné na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovýrni planétovými kole sami.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová...

Aretačný uzáver lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261531

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: uzáver, lanového, aretačný, vozíka

Text:

...sklopnými krytmi, upevnený na horných čapoch tiahel paralelogramu,z ktorých jeden prečnieva d-o tvarovaných kulís sklopných krytov a dolný koniec tiahel je na čapoch upevnených v bočniciach vozíka. Na dolných čapoch paralelogramí sú pružiny, ktoré tlačia sklopný uzáver a sklopné kryty do otvoru, ktorý umožňuje prechod vozíka cez podperu.Riešením aretačného uzáveru so sklop 4ným uzáverom a sklopnými krytmi na odpružených...

Zapojenie diaľkového ovládania navijaka lanového systému s kódovým určením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242246

Dátum: 15.09.1987

Autori: . Teršl Vladimír, Bagar Bronislav

MPK: B66D 1/46

Značky: diaľkového, zapojenie, navijáka, určením, systému, kódovým, lanového, ovládania

Text:

...17 lanáča cez tretí časový spínač 5 a tretí súčinový spínací obvod 11, že bude zopnutý elektromagnetický ventil 18 pohybu vozíka do- porastu cez štvrtý časový spínač 6 a štvrtý súčinový spínací obvod 12 a že bude zopnutý elektromagnetícký ventil 19 plného tlaku brzdy cez piaty časový spínač 7 a piaty sfíčinový spínací obvod 13. Prvý bude zopnutý elektromegnetický ventil 18 pohybu vozíka do porastu, druhý bude zopnutý elektromagnetický...

Upínací mechanismus s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239774

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: B66C 11/20

Značky: upínací, hydraulickými, převody, vozíků, mechanismus, jeřábu, lanového

Text:

...od upínacího mechanismu vozíku lanevých jeřábü.Příklad provedení upínacího mechanismu s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárys zařízení, obr. 2 je bokorys zařízení a obr. 3 je upínací mechanismus.Jak je patrno z obrazu 1, 2 a 3 při zasunutí Izuheného čepu łł pevně spojeného S tažným lanem lg do vodicí trubky li kuželová část ozubeněho čepu lg adtlačí...

Mechanizmus pre nútený pohyb lana lanového ťažného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223698

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrušovský Ivan, Filo Ivan

Značky: mechanizmus, tažného, lanového, nútený, pohyb, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je mechanizmus pre nútený pohyb lana lanového ťažného mechanizmu pri uvoľňovaní ťažnej kladky, zabraňujúci vybočovaniu, priečeniu i poškodzovaniu lana pri jeho uvoľňovaní, najmä pre pokladacie zariadenie mostového automobilu. Účelom vynálezu je držať lano (4) pod ťahom, aby nezaťažené lano (4) nevybočovalo, nepriečilo a nepoškodzovalo sa a nespadlo z ťažnej kladky (3) lanového ťažného mechanizmu. Vynález súčasne odstraňuje i...

Hydraulické zařízení pro pohon lanového bubnu jeřábu hydromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228680

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stříbrný Josef

MPK: B66D 1/44

Značky: hydromotorem, jeřábu, bubnu, lanového, zařízení, pohon, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydromotor je spojen se zdrojem tlakováho média přes brzdicí ventil a jednosměrný ovládací ventil. Před brzdicím ventilem a jednosměrným ovládacím ventilem je do hydromotoru vloženo rozváděcí šoupátko, které je napojeno na brzdu hydromotoru. Rozváděcí šoupátko má zatěžující šoupátko, které pod předpětím pružiny se opírá o vnitřní pružinu, kterou je kuželka tlačena do sedla ventilu.

Zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220491

Dátum: 15.11.1985

Autor: Papadopulos Spiros

Značky: zpětnou, lanem, zařízení, vrátků, manipulaci, lanového, tažným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku, který se používá k místnímu železničnímu posunu, zejména na závodových vlečkách i výrobních a skladových halách. Podstatou vynálezu je to, že k volnému konci tažného lana je rozpojitelně připojeno pomocné lano, které je vedeno přes koncovou kladku k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu spřaženému s hnanou hřídelí připojen výsuvnou kolíkovou...