Patenty so značkou «lamelová»

Kombinovaná pneumatická lamelová spojka a brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 269166

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krkavec Vladimír, Krábek Bohumil

MPK: F16D 67/02

Značky: pneumatická, spojka, lamelová, kombinovaná, brzda

Text:

...prochúsojí vstnpními otvory § 11 spojkováho přítlnčněho kotoučo § m ddls otvory 23 spojkovúho kotoučo g o nasou no svých protilehlýoh kon» oích ,L 1 brsdový pŕítlmčný kotouč u, uložoný osovł posuvnä nm nábojí z spojkového kotoučo g pvlooí drdžw gá. V brodovén pŕítločnóm kotouči m Jsou vytvořena vybrění lg pro uloloní brzdovýoh nočných prułín 19,. ktorú se opírojí o opörnd hlavy § a prostřednictvím vnčalího opčrnćho kotončo 2 s vnčjlíoh...

Hydraulická lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 261427

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 55/32

Značky: brzda, hydraulická, lamelová

Text:

...bolo pôsobenie pružiny cez piest ina lamely zrušené. Piest je na ploche, ktorou prttláčalamely vhodné drážkovaný pre zväčšenie pracovnej .plochy piestu.Hydraulické lamelová brzda podľa vynálezu dosahuje velmi malé rozmery, ktoré sú vhodné pre zabudovanie hydrokolesa do úzkych banských mechanizmov, kde malá šírka je rozhodujúcim faktorom stroja. Brzdiaci moment lamiel je vyvíjaný prostredníctvom tlaku pružiny na piest, pričom odbrzdenie sa...

Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

MPK: F16D 13/52

Značky: nastavovanie, polohy, lamelová, kĺbová, prístrojov, spojka

Text:

...trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej...

Lamelová vestavba pro kruhové sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257683

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rybička Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: nádrže, sedimentační, kruhové, lamelová, vestavba

Text:

...vestavby a tím i celého zařízeníą Zařízepní s tímto druhem vestsveb zůstávají rozměrově větší a tím ažo 50 hmotnější oproti vestavbám podle vynálezuUvedené nedostatky jsou odstrsněny řešením podle vynálezu,jehož podstatou je svazek soustředně uložených lamelových vložek tvaru komolého kužele, vyztužených na vnitřním povrchulištami a mezi sebou vhodným způsobem vzájemné spojených. Volbou počtu průtokových kanálů,tJ větším nebo menším počtem...

Lamelová trecia spojka s brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254190

Dátum: 15.01.1988

Autor: Blaško Silvestr

MPK: F16D 13/75

Značky: trecia, spojka, brzdou, lamelová

Text:

...trecej spojky a brzdy a na obr. 2 detail lamelovej trecej spojky a brzdy.Lamelová trecia spojka a brzda obr. 1,kde poloha telesa 20 brzdy je voči tlakovému valcu 15 vymedzená V jednom smerestaviteľnými členmi 12 a tlakový valec 15 je spojený s telesom 7 spojky skrutkami 13 a odtláčacimi členmi 18. Medzi tlakovým valcom 15 a telesom 2 D brzdy sú uložené distančně členy 11.Funkcia lamelovej trecej spojky s brzdou je nasledovná. Otvorom 16...

Třecí lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240888

Dátum: 01.01.1988

Autor: Janku Petr

MPK: F16D 69/00

Značky: třecí, lamelová, spojka

Text:

...rovinností, dochází při oboustranném broušení k tomu,že se přislinovaná vrstva Diafriktu na některých místech nežádoucím způsobem ztenčí a celkově je nestejnoměrná. Důsledkem jepotom zhoršená funkce a zvýšené opotřebení lamel.Pro zlepšení daného stavu se navrhuje podle vynálezu třecílamelová spojka, u níž jsou na hnaném hřídeli mezi vnejsí a vnitřní lamely vloženy kotouče z kovokeramického třecího materiálu, např. z Diafriktu.Řešením podle...

Lamelová obmedzovacia spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maeurák Milan, Benedikty Ján

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, obmedzovacia, lamelová

Text:

...spojky.Funkcia lamelovej obmedzovacej spojky podľa obr. 1 a 2.Ťažna sila priváclzaná na obvodové ozubenie hnacieho člena 111 sa prenáša hnacím členom 11 na šikmé bočné ozubenie 112,dalej sa prenáša odpovedajúcim šikmým ozubením 121 na unášací člen 12. Prítlačnou ploškou unášacieho člena 123 sa táto prenaša na vonkajšie lamely 13 a vnútorné lamely 14. Za pomoci bočných plošiek šikmého ozubenia 112 a 121 a ich vzájomného posúvania sa...

Spojka třecí lamelová, nebo brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 238561

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kosmák Josef

MPK: F16D 13/00

Značky: brzda, lamelová, spojka, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odlepování vnitřních a vnějších lamel od sebe při vypnuti spojky uspořádáním pružin unášeče nebo vývrtu pláště a příruby, zasahujícími svými závity mezi vnitřní lamely nebo vnější lamely. Ve vývrtu unášeče nebo vývrtu pláště a příruby je alespoň jedna pružina, jejíž závity jsou uloženy mezi vnitřními lamelami unášeče nebo vnějšími lamelami pláště a tloušťka drátu je menší než tloušťka vnitřní lamely nebo vnější lamely na...

Lamelová klenbová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243213

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pajerek Zdenik, Macháeek Metodij

MPK: E04B 1/32

Značky: klenbová, konstrukce, lamelová

Text:

...prvků konstrukce,které je na obr. 5 znázorněno v řezu.Vnitřní lamela 1 (obr. 1 má tři otvory jeden otvor .2 pro podélný prut 1 D a dva otovory 3, 4 pro šrouby 11. Vzhledem ke statickému působení sil je účelne umístit středy všech tří otvorů 2, 3, 4 mimo podélnou osu vnitřní lamely 1. Podélné vzdálenosti mezi otvory 2, 3, 4 a příčná vzdálenost mezi otvorem 3 a spojnicí otvorů 2, 4 určují míru zakřívení oblouku. Hřeby 5 zachycují...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242543

Dátum: 15.11.1987

Autor: Zikán Viktor

MPK: F16D 13/52

Značky: spojka, odstredivá, lamelová

Text:

...plôch.Všetky stykové i vodiace plochy na rozpern-om teliesku, prítlačnej lamele, dne bubna i závažiach sú geometrický a výrobne jednoduché a sú vytvorené ako rovinné, alebo rotačné plochy.Odstredivá lamelova spojka dvojstupňového samočínneho prevodu znázornená na obr. 1 až 3. Obr. 1 znázorňuje pozdlžnŕjr rez planétovým prevodom opatreným ods redivou lamelovou spojkou podľa vynñlezu, obrázok 2 priečny rez odstredivou lamelovou spojkou...

Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244996

Dátum: 15.11.1987

Autor: Weiss Siegfried

MPK: F16H 1/44

Značky: trecia, zaťažením, uzávierka, lamelová, radená, diferenciálu

Text:

...cez piestne krúžky a odvádza sa potrubím na odpadový systém stroja.Nevýhodou takéhoto riešenia je technicky náročné a nespoľahlivé utesnenie prívodu tlakového o-leja, čo zapríčiňuje zníženie účinnosti uzávierky a vyžaduje si napojenie priestoru presakovania na odpadový systém stroja.Podstata riešenia trecej lamelovej uzá 4vierky podľa vynálezu spočíva v~tomy~že piest uzávierky je súčasťou pevného telesa nápravy a je delený na rotačná...

Lamelová tvářená deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245634

Dátum: 15.10.1987

Autori: Biely Peter, Hrmová Mária, Vršanská Mária, Svobodová Gabriela

MPK: C02F 1/00, C02F 3/00

Značky: lamelová, deska, tvářená

Text:

...provedení lamelové tvářené desky podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených vyobrazeních, kde na obr. 1 a Ž je vyznačen tvar lamelové desky v axonometrickém pohledu, na obr. 3 je detail vlny s lištou a jejím vybráním a na obr. 4 jsou okraje desky s krajovými výstupky a vybráním pro spojování desky s bočnicemí lamelového bloku.Lamelová tvářená deska /ohr. 1 až 4/, určená pro lamelové bloky usazovacího zařízení...

Samočinná lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 252088

Dátum: 13.08.1987

Autor: Petráš Vladimír

MPK: F16D 55/16

Značky: samočinná, brzda, lamelová

Text:

...ozubyH vůlív tangenciálním směru, v nichž jsou v axiálním.eměru upraveny protiaobě klínové zářezy, v nichž jsou vloženy kuličký.jvýhodou tohoto řešení je jednoduché konetrukční uspořádáníív tvořené relativně malým počtem součáetek jednoduchých tvarů v s příznivými podmínkami pro přenos kroutíoího momentu jPříklad provedení vynálezu je eohematioky znázorněn na při-.Apojeněm výkreeu, kde na obr. 1 ~je nárysný řez eemočinnou lamelovou...

Lamelová trecia spojka s brzdou, najmä pre mechanické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234741

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ertler Jozef, Tománek Adolf

MPK: B30B 15/12

Značky: trecia, lamelová, najmä, spojka, mechanické, brzdou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lamelovej trecej spojky s lamelovou trecou brzdou, kde všetky rotujúce časti spojky a brzdy spolu s hnacím členom sú uložené na spoločnom nosníku, ktorý je pevne uchytený na hnanom hriadeli. Na časti nosníka, ktorý je vytvorený ako kotúč je presuvne uložená spojková lamela, pri čom časť kotúča tvorí brzdovú plochu o ktorú je pritláčaná pevná brzdová lamela prostredníctvom presuvnej brzdovej lamely. Otvormi v kotúči a presuvnej...

Pneumatická třecí lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 230027

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ertler Josef, Tománek Adolf

MPK: B30B 15/10

Značky: pneumatická, třecí, brzda, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická třecí lamelová brzda, sestávající z vnějších brzdových těles, mezi nimiž je umístěna brzdová lamela, pohyblivě uspořádaný pneumatický tlačný píst a brzdové pružiny, vyznačující se tím, že pneumatický tlačný píst (3) je upraven do tvaru dutého pláště, který obklopuje vnitřní brzdovou lamelu (7) a je veden jedním svým koncem v prvním brzdovém tělese (2), v němž je vytvořen pneumatický tlakový prostor (13), uzavřený tlačnou membránou...

Lamelová spojka pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227593

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pudil František

Značky: vozidla, spojka, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelová spojka pro vozidla, obzvláště motocykly, s vnějšími lamelami uloženými v bubnu spojky a vnitřními lamelami přitlačovanými k sobě vzájemně a k opěrné desce pružinami, s vodicími čepy v opěrně desce, vyznačená tím, že na přítlačně desce (10) jsou vytvořeny výstupky (11) uložené suvně na vodicích čepech (6) opěrně desky (5), přičemž výstupky (11) přítlačné desky (10) mají vytvořeny vodicí plochy (12) rovnoběžné s osou (O2) vodicích čepů...

Lamelová usadzovacia nádrž pre súprúdové usadzovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225158

Dátum: 15.04.1986

Autor: Mondschein Karel

Značky: nádrž, súprúdové, usadzovacia, usadzovanie, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelová usadzovacia nádrž pre súprúdové usadzovanie vyznačená tým, že lamely (7) sú dvojdielne a sú voľne zavesené na rúrkach rošta (3) a vsunuté do drážok (8) osadených v sklone 60° na bočných stenách nádrže, pričom odtok vyčistenej vody je urobený rúrkovým roštom (3) do zberného potrubia (2).

Třecí lamelová spojka motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229487

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kubínek Jiří, Sirotek Jiří, Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Novotný Aleš

MPK: F16D 13/52

Značky: motocyklů, spojka, třecí, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné oddálení přítlačné desky spojky při vypínání spojky a tím i její správnou funkci. Podstatou vynálezu je to, že ve vnitřním bubnu spojky jsou posuvně vedeny čepy, jejichž jeden konec je pevně spojen s přítlačnou deskou a k druhému konci je přišroubována vypínací deska, která je současně opřena o pružiny a tlačítka vypínacího zařízení.

Lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 219066

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šlesinger Miroslav, Jouza Vladimír, Smetana Oldřich

Značky: brzda, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamelové brzdy, ovládané tlakovým médiem a sestávající z vnějšího tělesa s lichými lamelami a náboje se sudými lamelami, spojeného s hřídelem hnací jednotky. Vnější těleso sestává ze středové jednotky (7), ke které jsou rozebíratelně připevněny boční stěny (8, 9), opatřené středovými otvory, jimiž jsou uloženy na ložiskách (5, 6) nasunutých na koncích náboje (2) a že středová část (7) vnějšího tělesa je na svém obvodu opatřena...

Lamelová spojka či brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 216404

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zoň Vincent

Značky: lamelová, brzda, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Použiteľná najmä pre obrábacie stroje, ktorej nosné teleso lamiel je upevnené na hriadeli a umiestnené súosovo s unášačom lamiel. Riešeným problémom je zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti spojky či brzdy, čo sa dosahuje tým, že nosné teleso lamiel je upevnené na voľnom konci hriadeľa, opatreného axiálnym otvorom, v ktorom je uložený odpružený posuvný hriadeľ, na ktorého vonkajší čap je nasadená prítlačná doska a axiálne ložisko.

Samoseřizovací elektromagnetická lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215503

Dátum: 15.10.1984

Autori: Galaš Jiří, Vladař Jaroslav

Značky: samoseřizovací, lamelová, spojka, elektromagnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samoseřizovací elektromagnetické lamelové spojky, sestávající z magnetového tělesa, v němž je uloženo budicí vinutí a lamely, proti nimž se opírá přítlačný kruh s kotvou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotva má zuby, proti nimž jsou na vnějším pólu a vnitřním pólu magnetového tělesa vytvořeny pólové drážky. Řešení magnetického obvodu spojky podle vynálezu lze s výhodou použít i u lamelové brzdy.

Elektromagnetická lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215878

Dátum: 15.07.1984

Autori: Galaš Jiří, Vladař Jaroslav

Značky: spojka, lamelová, elektromagnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení elektromagnetické lamelové spojky s lamelami neprotékanými magnetickým tokem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že příruba spojená s kolem je upravena na straně jha magnetového tělesa. Vynálezu lze využít pro konstrukci elektromagnetických lamelových spojek pro nejrůznější účely.

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217468

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: spojka, odstredivá, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá lamelová spojka so stláčaním lamiel spojky vzopieraním odstredivých závaží medzi prítlačnú lamelu a dno bubna spojky a so zachytávaními axiálnej sily opernou lamelou bubna spojky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že axiálne ustavovacia skrutka (3), osadená v bubne (5), prostredníctvom poistnej podložky (14) dosedá na opernú lamelu (2).