Patenty so značkou «lamela»

Lamela pre stropný alebo stenový vykurovací/chladiaci panel a lamelový vykurovací/chladiaci panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7320

Dátum: 07.01.2016

Autor: Bartko Michal

MPK: F24D 3/12

Značky: panel, lamela, stropný, lamelový, stěnový

Text:

...aj neobnoviteľných zdrojov, prípadne len zemská kôra a/alebo len samotná podzemná studená alebo termálna voda potrebná na vykurovanie a/alebo chladenie, potrebného na chladenie interiérov energeticky autonómnych stavieb. Pod vykurovanými alebo chladenými stropmi, stenami interiéru budovy, ktorých sa tento vynález týka, sa rozumie každý taký strop, stena alebo tvarovaný podhľad, ktorej aspoň jedna štvrtina plochy je pokrytá lamelami alebo...

Lamela z peny so spojovacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20498

Dátum: 26.10.2012

Autor: Mayeres Jean-pierre

MPK: E04C 2/40, E04C 2/20, E04F 13/08...

Značky: prostriedkami, spojovacími, lamela

Text:

...dvoma vybratiami susediacich lamiel, pričom n je celé číslo z 2. Vzávislostí od aplikácie, sa bude n nachádzať medzi počtom 3 a 100 alebo aj viac.0010 Výhody lamiel podľa vynálezu sú mnohé. Po prvé, lamely z peny sa jednoducho spájajú stačí iba do seba zasunúť príslušné protiľahlé hrany. Takto spojené hrany sú jednoducho spojené vsunutím zaisťovacieho prvku alebo zaisťovacej tyčky do dutiny tvoriacej vybratiami dvoch do seba zasunutých...

Pneumatikový behúň a lamela vhodná na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového zárezu v bloku pneumatikového behúňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6020

Dátum: 16.07.2007

Autori: Kotlas Ján, Hajdúch Jaroslav

MPK: B60C 11/12

Značky: vhodná, bloků, behúň, vytvorenie, pneumatikový, formy, upevnenie, lamelového, zářezů, vulkanizačnej, lamela, behúňa, pneumatikového

Text:

...dolnej časti, posunutej o jej A dĺžky.Patentom W 0 99/48707 ñrmy Goodyear je opísaný zárez vytvorený rovinnou plochou so striedavo umiestnenými na jednej strane polgulovými vybraniami a na druhej polgulĺovými výstupkami do seba zapadajúcimi, striedavo orientovanými na os zárezu. Riešenie spevnilo dezénový blok vo všetkých smeroch v rovine lamely. Uzamykanie vzhľadom na tvar3 Daný dokument slúži ako podklad ku ďalšiemu riešeniu fy Goodyear...

Pneumatikový behúň a lamela vhodná na upevnenie do vulkanizačnej formy na vytvorenie lamelového zárezu v bloku pneumatikového behúňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6021

Dátum: 12.06.2007

Autori: Kotlas Ján, Hajdúch Jaroslav

MPK: B60C 11/12

Značky: vulkanizačnej, lamelového, formy, upevnenie, vhodná, bloků, pneumatikového, behúňa, zářezů, pneumatikový, vytvorenie, lamela, behúň

Text:

...fy Continental opisuje cik-cak drážku plynule prechádzajúcu z vrchnej krivky do rovnakej, umiestnenej v jej dolnej časti, posunutej o jej 1/4 dĺžky.Patentom W 0 99/48707 firmy Goodyear je opísaný zárez vytvorený rovinnou plochou so striedavo umiestnenými na jednej strane polguľovými vybraniami a na druhej polguľatýmivýstupkami do seba zapadajúcimi, striedavo orientovanými na os zárezu. Riešenie spevnilodezénový blok vo všetkých smeroch...

Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6756

Dátum: 28.02.2007

Autor: Klug Georg

MPK: B24D 13/00, B24D 11/00

Značky: lamela, obsahujúci, kotúč, brusná, brusný

Text:

...vyriešený tým, že tento brúsny kotúč obsahuje aspoň jeden nosný element a aspoň dve také brúsne lamely, navzájom sa čiastočne prekrývajúce, tvoriace spolu tvar prstenca. Ďalšie uskutočneniavynálezu sú definované v závislých nárokoch.Tým je vytvorená brúsna lamela, ktorá nie je v stave techniky vytvorená len pozdĺžne v tvare obdĺžnika, ale obsahuje väčší počet častí, ktoré sú usporiadané voči sebe pod uhlom, takže už jedna časť prstenca je...

Lamela pre slnečnú roletu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4317

Dátum: 24.08.2005

Autor: Clauss Ulrich

MPK: E06B 9/11

Značky: roletu, lamela, slnečnú

Text:

...konci odlahlom odlameloveho telesa do žliabika tvoriaceho smerom dole otvorenýV lište sú usporiadané štvorcové otvory, ktoré slúžia na prechod svetla a vzduchu. Sú uzavreté, ked je roletovýpancier do seba zložený.Predná alebo zadná strana lameloveho telesa privrátená na zdroj svetla tvori hladkú stenu, ktora na svojej spodnejstrane bezprostredne predstavuje štrbinový okraj.Na základe uvedeného usporiadania a dimenzovania svetelných a...

Tiskací lamela s ohřevem pevně nanesenými rezistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269261

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/14

Značky: pevně, lamela, ohřevem, nanesenými, tiskací, rezistory

Text:

...děje výlučne odtavením voskové barvy.K dosažení dokonalého tisku je však mimo teplotu potrebný také tlak, aby odtavená vosková barva byla zatlačena do povrchu usne. Tlak při tisku je nutný zvláště u usní s vláknitýmUvedené nevýhody odstraňuje tiskací lamela podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že vytápěcí resistor ve tvaru tenké vrstvy je nanesen bud na tiskací hranu tiskací lamely, anebo na plochu tiskací lamely těsně pod její...

Přestavitelná spojková lamela pro podávací zařízení niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263093

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szórád Anton, Horský Martin

MPK: B65H 51/04

Značky: prestaviteľná, lamela, zařízení, spojková, podávací

Text:

...pőloyých náatavců je pevné uloženo magnetický nevodivé brzdové obloženi lg. jehož čelni plocha leží v jedné rovině s čelnimi plochami pőlovýchV prostoru mezi brzdovým obloženĺm lg, vnějšim prstencem łł a vnitřním pretencem łg je uložen elektromagnet łł.tlačná pružina 31. sloužici k zabezpečení přitlaku přestavitalná spojkové lamely Z k třeci ploše hnaciho kola Q.Přestavitelná spojková lamela Z je tvořena třecim unéšecim kotoučem Zł, který...

Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259871

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/12

Značky: jehel, prošlupu, tkacích, strojů, skřipcem, vedení, lamela

Text:

...tak, aby přesně lícovala s tvorem vodicího lůžka 4, zejména ve shodě s jeho stenami.U provedení podle obr. 2 mají vzájemné protilehlé konce B vodicího lůžka 4 místo půlkruhovitého tvaru klínovitý tvar.Tvar vzájemné protilehlých konců 6, 8 vodicího lůžka 4 lamely 1 může být i jiný za predpokladu, že bude odpovídat uspo 4řádání bránicímu jakékoliv možnosti vniknutí osnovních niti mezi stěny vodicího lůžka 4 a jehly 5, čehož je dokonale...

Lamela svinovacích vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258377

Dátum: 16.08.1988

Autori: Svoboda Vít, Slezák Pavel

MPK: E06B 9/16

Značky: svinovacích, lamela

Text:

...k prvnímu profilu, kde obloukovitě sleduje s malým odstupem jeho obloukovitý ohyb. Rovněž tak V dolnĺ části je druhý profil opatřen ostrým ohybem směrem k prvnímu profilu, přičemž svým zakončením obloukovitě zasahuje do jeho obloukovitého ohybu. Oba plechové profily jsou při svých okrajích vzájemné spojený pryžovými těsnicími lištami a celý vnitřní prostor mezi oběma pleohovými profily je vyplněn polyuretanem.Rovněž u tohoto řešení jsou...

Lamela pro sestavování vzduchových výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258085

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nesnídal František, Růžička Stanislav, Hanausek Václav

MPK: F28F 3/08

Značky: sestavování, výměníku, lamela, vzduchových

Text:

...obr. 2 je stejná lamela v axonometrickém pohledu.e 3 na obr. 3 jsou dvě lamely vexonometrickém pohledu před eaeunutím do sebe pro vytvoření trubky, na. obr 4 I sou v axonometrickém pohledu dvě lamelyo po zasunutíwło sebe, takže vytváření trubka, na, obr. 5 jsou v exonometrićkém pohledu dvě trubky před zejsdnutím do sebe,ne Íobr. 6 je v axonometrickém pohledu několik trubek zesunutýoh do sebe, takže vytvářeáí kanály výměníku,...

Lamela prohozního hřebene, zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246293

Dátum: 15.12.1987

Autor: Gotoh Miyuki

MPK: D03D 47/30

Značky: lamela, tkacího, zejména, stroje, prohozního, hřebene, pneumatického

Text:

...na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje lamelu V prohozní poloze, obr. 2 lamelu před přírazovou polohou, obr. 3, 4 a 5 ukazují další příkladné provedení lamely prohozního hřebene. - Prohozní hřeben pneumatickeho tkacího stroje je tvořén soustavou plochých lamel 1uložených svými úložnými částmi 3 zpravidla spolu s neznázorněným přírazovým paprskem na rovněž neznäzorněnem bidle, se kterým vykonáva vratný kývavý pohyb z polohy prohozní...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234503

Dátum: 01.11.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozního, hřebene, pneumatického, lamela, tryskového, tkacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely prohozního hřebene pneumatického tryskového stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že lamela je opatřena uzávěrem vyvlékací drážky, tvořeným proudem tlakového média, vystupujícího ze stěn vyvlékací drážky otvory uspořádanými směrem do vyvlékací drážky.

Kombinovaná komutátorová lamela

Načítavanie...

Číslo patentu: 252102

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vašků Karel

MPK: H01R 43/06, H01R 39/04

Značky: komutátorová, lamela, kombinovaná

Text:

...konstrukce lamely vůči bdstředivá síle, zejména u dlounýeh preporkd s plneho materiálu. Uletří se 40 s 60 i hrubá váhy mödi legoveně stříbram pri využití maximálních pevnoetních hodnot obou materiálů. Snílí se odstředivá sila komutátoru a tím kleenou specifické tlaky na menlety. Uyuiitím vynálesu je mozno zvysit funkční průměr komutátoru při nískás neaáhaní spodních rybinovitych částí lamel. Zvláätě výhodná budou proudovodne části lamel....

Lamela pro ztlačování uzavíracího klínu vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239866

Dátum: 01.07.1987

Autor: Voženílek Jioí

MPK: H02K 15/04

Značky: lamela, klínu, vinutí, uzavíracího, ztlačování

Text:

...úrazů.Príklad provedení lamely pro zatlačování uzavíracího klínu vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž znázorňuje obr. 1 pohled na lamelu v náryse a obr. 2 příčný řez lamelou v místě šikmého zářezu a vybrání pro uzavírací klín.Lamela 1 pro zatlačování uzavíracího klínu 2 vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu má tvar...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238190

Dátum: 01.05.1987

Autori: Fiala Felix, Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, konfuzoru, lamela, vzduchového, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely konfuzoru vzduchového tkacího stroje. Cílem vynálezu je uspořádání vyvlékací štěrbiny lamely konfuzoru vzhledem k podélné ose upevňovací patky, umožňující uplatnění technologie s polotovarem s uzavřenou funkční dutinou, a tím odstranění geometrických nepřesností lamely, napřesností a funkčních negaticních vlivů u konfuzoru a vznik značných zmetků při výrobě lamely. Je to dosaženo úhlovou orientací osy vyvlékací štěrbiny...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250095

Dátum: 15.04.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: pneumatického, hřebene, lamela, prohozního, stroje, tkacího

Text:

...štěrbiny a ilzavíracího jílZýjČkll a také s poměrně »nízkou jeho životnosti.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje lamela »prohozního hřebene pneumatickeho tkacílho stroje, tvořena dříkem a z něj vystu-pující přímou nožkou a pro-hnutou nožkou, mezi nimiž je prohozní otvor vyüsťující do okol-ního prostoru vyvlékací štěrbinou uspořádanou mezi koncovými častmi obou nožek, podle vynálezu, jehož podstatou je, že koncové části obou nožek jsou...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248666

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kořínek Stanislav, Černocký Jiří, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, stroje, konfuzoru, lamela, tkacího

Text:

...vyvlékací ätěrbiny s vnější boč ní plochou může zasahovat do mezilamelového prostoru a značné zvyšuje otěr osnovní nitě, která je mezerou vedena. Tento defekt zakřivené časti lamely je dan deformacemi při výrobě lamely. Vzhledem k malým rozměrům vyvlékací štěrbiny nelze nepříznivý vliv výskytu těchto deformací výrobné odstranit při přijatelné produktivitě. cílem vynalezu je odstranění tohoto nedostatku.cíle vynálezu je dosaženo řešením lamely...

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 230568

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kimbara Masahiko, Umemura Yoshifumi, Iwano Yoshimi, Suzuki Hajime

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, hřebenu, vodicího, příze, lamela, útkové, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav, sestávající z kořenové části, prstencové části spojené nedílně s horním koncem kořenové části a tvořící otvor se štěrbinou, z průchodu pro tekutinu vytvořeného v kořenové a prstencové části, z výpustí pro tekutinu uspořádaných kolem obvodu otvoru pro vypouštění tekutiny prošlé průchody, přičemž alespoň prstencová část je,složena ze dvou konstrukčních prvků protažených jednotlivě...

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 230567

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kimbara Masahiko, Iwano Yoshimi, Suzuki Hajime, Umemura Yoshifumi

MPK: D03D 47/30

Značky: útkové, lamela, tryskový, tkalcovský, příze, hřebenu, vodicího

Zhrnutie / Anotácia:

Lamele vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav, sestávající z kořenové části, prstencové části spojené nedílně s horním koncem kořenové části a tvořící otvor se štěrbinou pro průchod útkové příze ven z otvoru, z průchodu pro tekutinu vytvořeného v kořenové a prstencové části, z výpustí uspořádaných po obvodě otvoru pro vypouštění tekutiny prošlé průchody v kořenových a prstencových částech, a z trativodů pro tekutinu, z nichž...

Lamela výklopného konfuzoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216733

Dátum: 01.10.1984

Autori: Svatý Vladimír, Malachta Miloslav, Černocký Jiří

Značky: lamela, výklopného, konfuzoru

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela výklopného konfuzoru pro prohoz útkové niti na vzduchových tkacích strojích. Lamela (l) je opatřena prodlouženým nosem (8) pro snadnější vnikání mezi osnovní niti (5) a v tomto nose (8) je vytvořena vyvlékací štěrbina (7), jejíž poměr šířky (9) k délce (10) je 1:15 až 1:50. Pro lepší uzavření prohozního kanálu je šířka (9) vyvlékací štěrbiny (7) menší než průměr útku (3). Z toho důvodu jsou ramena (11, 12) lamely (l) pružná, aby tak bylo...

Kotvová lamela solárneho kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 224562

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: kotvová, kolektora, solárneho, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvová lamela solárneho kolektora, pozostávajúceho z lamely opatrenej kotvovými dilatačnými uholníkmi, vyznačujúca sa tými že kotvové dilatačné uholníky /7/ sú na lamele /1/ vytvorené z vlastného materiálu lamely /1/ a to u okrajových lamiel /1/ ako jednostranné a u ostatných lamiel /1/ ako obojstranné výstupky.

Komutátorová lamela

Načítavanie...

Číslo patentu: 217601

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lűdke Gerhadr, Winkler Manfred, Sternkopf Joachim, Keppler Christoph, Beer Hans, John Helfried

Značky: komutátorová, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdost izolační vrstvy potřebné pro sestavení rozměrově přesných komutátorů je spojena s problémem zajistit, aby také každá lamela měla vysokou rozměrovou a tvarovou přesnost. To se podle vynálezu dosáhne tím, že u komutátorové lamely s izolací z elektricky izolující vrstvy kysličníku kovu, odolné proti tlaku, zejména vrstvy korundu, uložené bezprostředně na základním tělese z mědi, je na vrstvě kysličníku kovu nanesena vrstva mědi, takže na...

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere

Načítavanie...

Číslo patentu: 217681

Dátum: 16.07.1984

Autori: Sotorník Igor, Klčo Jarolim, Mišáni Ján, Drha Jozef

Značky: vyvliekacej, vyžarovacieho, kontrolná, lamela, medzere, prijímacieho, tvarovaním, lúčov, zväzku, žiarenia, elektromagnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere snímača útkovej zarážky pre tkacie stroje s priečnym zanášaním útkových nití prúdom stlačeného vzduchu v rytme tkania cez zanášací otvor lamelového hrebeňa, ktorá má v rovnom ramene umiestnený vysielač a v druhom, ohnutom ramene prijímač elektromagnetického žiarenia vyznačujúca sa tým, že prijímací uhol (12) je...

Lamela vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213828

Dátum: 01.05.1984

Autori: Černocký Jiří, Martinec Josef, Štěpánek Antonín

Značky: lamela, vzduchovodu

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela vzduchovodu, jejíž prohozní otvor je tvořen kuželovitou částí s přechodem do vyvlékací štěrbiny, vyznačující se tím, že přechody mezi prohozním otvorem (2) a stěnami vyvlékací štěrbiny (8) jsou zaobleny pod poloměry (5, 6) menšími než je dvojnásobek maximální šířky (3) vyvlékací štěrbiny (8).