Patenty so značkou «kyveta»

Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/04, G01N 21/03, G01J 1/22...

Značky: průtoková, absorpční, fotometr, kyveta, provozní

Text:

...A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s...

Kyveta pro fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 268330

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zachoval Pavel

MPK: G01J 1/00

Značky: kyveta, fotometr

Text:

...se skleněnými okénky pro průchod světelnáho paprsku. Po odmontování okének je možno celou kyvetu podle vynálezu mechanicky čistit. Tato kyveta vykazuje nižší hodnoty kontaminace než stávající nalévaci kyvety.Príklad provedení kyvety pro fotometr je v axonometrickém pohledu odhalujícím vnitřní uspořádání kyvety znázorněn na obr. 1, na obr. 2 je podélný řez kyvetou v místě jejího vstupního kanálku, na obr. 3 je alternativa kyvety 5 nátrubkem a...

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hejl Milan, Pavlíček Zdeněk, Žemlička Jan, Barta Čestmír, Tříska Aleš

MPK: G01N 21/00

Značky: světelného, stanovení, záření, měrná, kyveta, absorpce

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Měrná kyveta pro stanovení absorbce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266826

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: G01N 21/03

Značky: stanovení, měrná, záření, kyveta, světelného, absorbce

Text:

...světelného paprsku je zajištěna jeho relativně dlouhá celková dráha v měřeném prostředí, čímž se dosahuje zvýšení citlivosti a přesností měření.obdobných výsledků lze dosáhnout řešením měrné kyvety tvořené vnějším pláštěm uzavřeným dvěma víky podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že vnitřní funkční povrch vnějšího pláště je pokryt reflexní vrstvou, například z hliníku, popřípadě V místě posledního z odrazu světelného paprsku před výstupem z...

Vícechodá kyveta

Načítavanie...

Číslo patentu: 266203

Dátum: 13.12.1989

Autori: Černin Semjon, Barskaja Jevgenija

MPK: G01N 21/03

Značky: vícechodá, kyveta

Text:

...sepxana-5 ąanyuéune B napannenbnouvnyuxe Hanpannaercn K aavoxonnnmauuouuouy sepxany 8. B saaucuuocru or yrna npsopora sepxana 8 caemosoñ noToK, oTpamancL, Bosnpamercs ua Bornywoe sepxano 5 c ÓOHBMMM unn Mennmnu ymonbmz cMémenneM. B coorsewcrnuu c au-pm nbrnwoe sepKano 5, cnymauxee oőbexwnnou, mopmmpyem cuemeanoe uaoőpamenne Bxonnoro OKHH (ucroqnuxa usny. qemux) B npocTpancTneMemny nonenum sepxanaun 3.H 4. Owpamancb or nnocxnxsepxan 3 H 4,...

Průtoková kyveta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262349

Dátum: 14.03.1989

Autori: Solich Petr, Karlíček Rolf

MPK: G01J 1/28

Značky: kyveta, průtoková

Text:

...Dále je možno provádět stanovení dvou zcela různých látek najednou ve dvou různých systémech,což podstatné zvyšuje produktivitu analýz.Kyveta podle vynálezu je znázorněna na obrázku v částečném osovém řezu.Kyveta sestává ze dvou plexikových válečků ł a g o průměru 10 mm a výšce 10 mm, v nichž je vyvrtán uprostřed podélný kanálek g o průměru 1,3 mm vymezující prostor pro vzorek. Válečky ł a g jsou vložený za sebou do těla g kyvety, z obou...

Průtočná kyveta ponorného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237534

Dátum: 15.12.1986

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/167

Značky: kyveta, průtočná, ponorného, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtočnou kyvetu ponorného čidla pro kontrolu vlastností sypkých, zrnitých, pastovitých nebo suspenzních médií, zejména pro měření radioaktivity iontoměniče na výstupu z eluční kolony při výrobě uranových koncentrátů z rud. Kyveta je tvořena pláštěm /10/ tvaru trojbokého jehlanu, jehož dvě protilehlé a mimoběžné hrany jsou usečeny dvěma od sebe vzdálenými rovinami. Průnikem první roviny pláště /10/ je vytvořen vstupní otvor /11/ a...

Kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235814

Dátum: 01.12.1986

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02

Značky: čistotou, prostoru, vysokou, kyveta, pracovním

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta je tvořena pláštěm vymezujícím pracovní prostor uzavřený křemennými okénky s vysokou optickou kvalitou. Podstatou vynálezu je, že vakuotěsné spojení křemenné kyvety s křemennými okénky je provedeno anorganickou pájkou, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem, na jehož koncovou část je připojeno tepelně vodivé pouzdro s čidlem teploty.

Kyveta s řízením tlaku plynu nebo par

Načítavanie...

Číslo patentu: 229380

Dátum: 01.04.1986

Autor: Blabla Jan

MPK: G01N 21/04

Značky: řízením, kyveta, tlaku, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta s řízením tlaku plynu nebo par je určena ke studiu vlastností atomů nebo molekul v různých fyzikálních a chemických zařízeních a jako etalonový prvek ke stabilizací kmitočtu laserů a laserových zařízení. Řídicí prst kyvety je napojen svým dnem na termobaterii, které svým účinkem zajišťuje potřebnou teplotu dna prstu, a tak zajišťuje v kyvetě požadovaný tlak prostředí. Teplo z termobaterie je odváděno do výměníku tepla teplovodičem....

Optická kyveta

Načítavanie...

Číslo patentu: 224756

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jirkal Čeněk

Značky: kyveta, optická

Zhrnutie / Anotácia:

Optická kyveta pro simultánní stanovení dehydrochlorace a kolority polyvinylchloridu a jeho kopolymerů v průběhu jeho tepelného namáhání, vyznačená tím, že je tvořena vnitřním jádrem /2/, opatřeným ve spodní části kovovou koncovkou /5/ pro vstup a kovovou koncovkou /3/ pro výstup temperačního media, přičemž střední část vnitřního jádra /2/ je ovinuta skleněnou spirálou /9/ pro vedení nosného plynu a v jeho horní části je umístěno skleněné patro...

Kyveta pro stanovení rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217115

Dátum: 01.07.1984

Autori: Formánek Zdeněk, Füschel Petr

Značky: absorpční, stanovení, atomovou, kyveta, rtuti, spektrofotometrií

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta pro stanovení rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií. Účelem vynálezu je zvýšení citlivosti stanovení rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií. Kyveta je zhotovená z materiálu nereagujícího s parami rtuti a je vytvořená jako kulaté nebo hranaté duté těleso uprostřed projmuté, tvaru dvojitého komolého kužele nebo jehlanu. Vstupní trubička je zaústěna do měřící kyveta v místě projmutí a obě rozšířená hrdla měřící kyvety jsou otevřená.