Patenty so značkou «kysličníku»

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrbová Miroslava, Gavrilov Petr, Koloušek Vladimír

MPK: H01S 3/223, B01J 23/62

Značky: uhličitého, laseru, regeneraci, která, dusíku, způsob, přípravy, katalyzátor, bázi, kysličníku, směsi, plynné, hellia

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Způsob výroby amorfního syntetického kysličníku křemičitého o specifickém povrchu alespoň 200 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 266793

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/143

Značky: výroby, křemičitého, specifickém, amorfního, alespoň, syntetického, způsob, kysličníku, povrchu

Text:

...ve arážecí směsi byl 1,5 - 2,3.Havržený postup lze realizovat například tak, že suroviny tj. zředěné vodní sklo obsahující 5 - 10 hm. kyslíčníku křemíčitého, kyselina chlorovodíková a roztok chloridu vápenatěho jsou dávkovény v předepsaných poměrech do srážeče. Kyselina chlorovodíkova a roztok chloridu vápenatého jsou míseny v mísiči ještě před vstupem do srážeče. Vysrážená suspenze amorfníbo kyaličníku křemičitého je ze srážeče...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: obsahujících, síry, kysličníku, mechanické, horkých, plynů, způsob, odstraňování, nečistoty

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Způsob zpracování recyklovaných kysličníků dusíku při výrobě koncentrované kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 263974

Dátum: 12.05.1989

Autori: Řezníček Alois, Rychna Stanislav

MPK: C01B 21/40

Značky: způsob, dusičné, kysličníku, dusíku, kyseliny, výrobe, koncentrované, zpracování, recyklovaných

Text:

...iplynu na požadovan-ou hodnotu.Způsob zpracovšní recyklovaných kysličníků dusíku podle vynsílezu má tyto výhody,- uspoří se energie, vložená do komprese nitr-osního plynu, nebof se komprimuje až desetinásobně menší množství proti současnému stavuA uspoří se energie, vložená do chlazení nitrosuího plynu v oxídační a vypírací části zařízení, protože je vraceno poměrně malé množství vysoce koncentrovaný-ch a již prooxidovaných...

Způsob získávání hydratovaného kysličníku titaničitého z odpadního roztoku kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261160

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 23/053

Značky: kyseliny, způsob, kysličníku, titaničitého, roztoku, hydratovaného, sírové, odpadního, získavání

Text:

...ho s výhodou využít jako poloproduktu zpět ve výrobě titanové běloby. Po případné další úpravě též jako surovinu k výrobě smaltéřskýoh frit. Odseparovanou kapalnou fázi lze dále zpracovat např.na kapalné hořečnaté nebo dusíkato-hořečnaté hnojivo podle čs. autorského osvědčení 238 596. Tím lze zajistit úplné bezodpadové zpracování odpadního roztoku zředěně kyseliny sírová z rekrystalizace odpadního monohydrátu síranu železnatého.Odpadní...

Způsob výroby variantou z kysličníku zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260045

Dátum: 15.11.1988

Autori: Voigtsberber Bärbel, Bühling Dieter, Bartsch Wolf-dieter

MPK: H01C 7/10

Značky: výroby, kysličníku, zinečnatého, variantou, způsob

Text:

...sro ocymecrnnnercacoqewaunem cnenywmux npnanaxonza) Hnuxokcnnuoe ocHg§ąpg.nemecwno c oxcuo nucnywa max n 06 aBKY.nerHpymT àcxnmunTenbHo ronbxo npmnecnmn oxcnnos cnenýmmux sneueuwon Mapraneu,xoőanbr, Turan n HHKEHB, npnwen B cmecu Konuearpaunn ernx oKcHoB ycranasnnnaerca Ha cñeymmneaennuuHu Oxcu Mapranua 0,70 no 0,80 Monąĺ Oxcnn Koőanawa 0,20 no 0,40 Mon.Z6) Cnexauue npeccoaauuu na 9 Toä cMecH cupues co CKODOCTBD nonorpeaa öonbme 240...

Způsob přípravy kysličníku chloričitého a případně chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254953

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bielz Siegfried, Janisch Paul, Lohrberg Karl

MPK: C25B 1/26

Značky: kysličníku, způsob, případně, chlóru, chloričitého, přípravy

Text:

...do spalovacího stupně k vytvoření chlorovodíku nebo se přívede d-0 reakčních plynů z reaktoru 4 za účelem absorpce kyslíčníkuchloričitého v absorpčním zařízení 14. Roztok chloridu alknlického kovu se upraví před novým uvedením do an-odového prostoru na hodnotu pH v rozmezí 1 až 6, s výhodou 1 až 2,5. Se zřetelem na pokud možno kvantitativní rozrušení kyseliny chlorečné nebo jejích solí je výhodné upravit druhý čästečný proud 25 na hodnotu...

Způsob měření obsahu kysličníku uhličitého rozpuštěného v sycených nealkoholických nápojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254260

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Kubeša Václav

MPK: C01B 31/20, G01N 7/14

Značky: nápojích, uhličitého, měření, kysličníku, sycených, rozpuštěného, zařízení, způsobu, obsahu, nealkoholických, způsob, tohoto, provádění

Text:

...tvoří kapalinový termostat Š, ve kterém je vedená trubička 3 a umístěn systém § pro určení hmotnosti s pohybovým napojením na vnější ukazatel. Mimo termostat je v přívodní části zařazen filtr g 5 jehlovým ventilem 3 a ve výstupní části skleněný bublinkový průtokoměr 1 s výtokovou koncovkou g, ústící do odměrné nádoby g.vzorek nápoje je kontinuálně přiváděn z tlakového dopravního potrubí l do filtru 3,který zabraňuje vniknutí...

Zařízení pro dopalování kysličníku uhelnatého z tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gažák 1ubomar, Marcinka Peter, Juhás Dezider, Baea Miloš, Slezák Arnošt, Tomka Ján

MPK: F27D 17/00, F27B 1/18

Značky: tavicích, uhelnatého, dopalování, pecí, kysličníku, zařízení

Text:

...pracovník pro řízení dopalování kysličníku uhelnatého. Tuto obsluhu zajištuje topič pece. Není rovněž nutné přivádět topný plyn pro dopalování kysličníku uhelnatého samostatným hořákem. Protože jsou spaliny dopalovány přímo v komínu tavicí pece, mají i vyšší tepelný obsah a je možné využít spalin i pro ohřev vzduchu nebo vody v nezobrazeném návazném zařízení.Řešení zařízení podle vynálezu je patrno z přiloženého výkresu, na němž je zobra...

Způsob výroby čistého kysličníku hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251901

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ziegenbalg Siegfried, Siebert Rudolf, Fischer Gerhard, Haake Gerhard

MPK: C01F 7/20

Značky: výroby, hlinitého, čistého, kysličníku, způsob

Text:

...xoropmň npeuaskaqen nn nonyuenna okucu anmnnnna c uenbm npousnoncwaavanrowxuuhn, HSBGCTHB v Merania (nbnmanubie onncanun Haoőpereunň K HeaxuenTOBaHHHM sannxau 15 92 064, 15 92 070), no KOTODHM xpncvannusaux xnopnna añmMnHnu npoBoHTcn TEKHM oöpason, uro sro npoyxr yme nepencnonM Tepv Mhuecxwm pasnoxeHHeM Hneer nocrawounym nnn nonyqennckHcH anmnunun-qncrory. 3 TO nocruraerca nponéneuueu Mnorocrauüuoro npouecca Qpakunoąuposannoü...

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Spěváček Jiří, Kryška Jindrřich, Horyna Ladislav

MPK: B01J 23/76, C07B 3/00

Značky: způsob, železitého, výroby, obsahem, směsného, aktivního, vzácných, zemin, účely, katalytické, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Minerální kompozice na bázi hydrosolu kysličníku křemičitého, alkanolaminů a hydroxidů a/nebo hydratovaných kysličníků hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242745

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žlnka 1uboš

MPK: C09D 1/00, C04B 28/06

Značky: hydrátovaných, křemičitého, hydroxidů, bázi, hliníku, hydrosolu, alkanolaminů, kompozice, kysličníku, minerální

Text:

...reguluje vodorozpustnými slkanolamíny. Minerální kompozice obsahuje dále kysličníky, kxydroxidy nebo hydratované kysličníky hliníku. které vytváředí při dehydratsční kondenusci chemická vszby (-Al-0-Si-), odolávsçjící účinkům vlhkosti a vody.Minsrální kompozíce může dále obsahovat. pigmenty, pomocné plniva pro úpravu reolo- v gickýoh vlastností, případně tenzidy pro zamezení sedimentace.Minerální kompozioe podle vmálezu má dobré adhezní...

Prostředek pro zabránění úletu kysličníku chromového z chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hroudová Miroslava, Treml Petr, Mitera Jiří, Záruba Jiří, Buryan Petr, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/04

Značky: prostředek, chromovacích, zabránění, kysličníku, úletů, lázni, chromového

Text:

...těchto používaných tenzidů je poměrně vysoké povrchové napětí chromovacích lázní, což při kontinuelně pacujících linkách má za následek vysoký výnos chemikálií z chromovacích lázní, což zvyšuje výrobní náklady i náklady na likví~ daci oplachových vod.Nevýhodou prostředků zabraňujících úletu pomocí plovoucích drobných tělísek je to, že tyto zanášejí výtokové otvory z lázní, ulpívají na součástkách a závěsech procházejících koñtinuelně...

Zařízení k regulaci nasyceného adsorbentu sušičů nebo čističů při středotlakém zpracování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mokroš Vladimír, Wališ Miroslav

MPK: B01I 19/04

Značky: kysličníku, regulaci, středotlakém, sušičů, adsorbentu, zpracování, uhličitého, zařízení, nasyceného, čističů

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení, které je součástí linky na středotlaké zpracování kysličníku uhličitého a používá se vždy po určité době provozu linky. Sestává ze dvou paralelně zapojených sušičů, dvou čističů, třímédiového výměníku tepla, odlučovače vlhkosti pracovního plynu, ohřívače regeneračního plynu a odlučovače vlhkosti regeneračního plynu. Tato zařízení jsou zapojena podle vynálezu.

Způsob zpracování zbytků kysličníků ruthenia a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237941

Dátum: 15.03.1987

Autori: Loučka Tomáš, Štěpán Leo

MPK: C01G 55/00

Značky: způsob, zpracování, kysličníku, titanu, zbytků, ruthenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušit technologii regenerace ruthenia odpadajícího při reaktivaci titanových anod a ze znehodnocených aktivačních roztoků. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zbytky směsných kysličníků ruthenia a titanu, resp. vyžíhaný zbytek hydrolyzovaných aktivačních roztoků smíchá s hydroxidem draselným a dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným, směs se žíhá při teplotě 400 až 950 stupňů C, čímž se přítomné ruthenium...

Elektroda na bázi kovu, jeho kysličníku, sirníku nebo halogenidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249460

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04

Značky: halogenidů, její, výroby, bázi, kovů, způsob, elektroda, sirníku, kysličníku

Text:

...99 až 100 při teplotách V rozmezí od 50 °C do 15 °C, i když polarizace za průchodu proudu stoupala s klesající teplotou.od -15 OC níže se účinnost zhoršovàla velmi podstatné, např. při -25 °C byla už jen 66 . Po určité době vybĺjenĺ integrátoru za velmi nízká teploty došlo ke ztuhnutí elektrolytu v mikropőrech V důsledku koncentračních změn a tím vzrostla koncentrační polarizace. to se projevilo skokovým vzestupem napětí na svorkách...

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249359

Dátum: 12.03.1987

Autori: Socha Jiří, Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/14

Značky: křemičitého, způsob, hliníkem, koloidního, modifikovaného, výroby, kysličníku

Text:

...některé ionty kysličníku křemíčitého na povrchu každé koloidní častice a kysličník křemičitý se vyloučí. Kysličník křemičitý, který se při tomto procesu vyloučí se odstraní filtrací neho sedimentací.V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý nejdřive deionizuje na katexové koloně a pak na anexové koloně za vzniku kyselého solu kysličníku křemičitého, ke kterému se v nerezové nebo...

Zařízení k chlazení a kondenzaci kysličníku uhličitého při jeho středotlakém zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233901

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mokroš Vladimír, Wališ Miroslav

MPK: F25J 5/00

Značky: uhličitého, kondenzaci, chlazení, zpracování, kysličníku, zařízení, středotlakém

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeno je zařízení k chlazení a kondenzaci kysličníku uhličitého při jeho středotlakém zpracování, kde je zapojena vnější chladicí jednotka, vnější kondenzátor a zásobník kysličníku uhličitého, jehož trubkový prostor je propojen jednak s trubkovým prostorem vnějšího kondenzátoru, jednak s trubkovým chladicím hadem zásobníku kapalného kysličníku uhličitého. Do spodní části trubkového chladicího hadu zásobníku ústí potrubí opatřené škrticím...

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem, tvořených jalovou horninou odpadajíci při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236756

Dátum: 15.02.1987

Autori: Czuppon Károly, Horváth Tibor, Rumpler György

MPK: C01F 5/26

Značky: horninou, snížení, tvořených, vápenatého, zpracování, znečištěných, odpadající, jejich, přírodních, magnezitech, kysličníku, obsahu, jalovou, horečnatého, současného, dolomitem, zvýšení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení obsahu kysličníku vápenatého v přírodních magnezitech znečištěných dolomitem tvořených jalovou horninou odpadající při zpracování rudy za současného zvýšení jejich obsahu kysličníku hořečnatého. Rozmělněný a vytříděný přírodní magnezit se zahřívá na teplotu v rozmezí od 630 do 800 °C rychlostí zahřívání maximálně 20 °C/min, potom se zpracovaný produkt vytřídí prosetím a frakce obsahující menší velikosti zrn se použijí jako...

Zařízení pro dokončení fluorace smíšených kysličníků uranu a plutonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248536

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: C01G 43/06

Značky: fluorace, uranu, smíšených, dokončení, zařízení, kysličníku, plutonia

Text:

...souosých dutých pláštů g a 3 Vnější plášť 3 přesehuje spodním okrajem přes spodní okraj vnitřního pláště g a v jeho horní části je Vytvořeno vybrání 5, do něhož v uzavřené poloze hrdla, tnázorněné na obr. 1, zapadá kulové těsnění 2 na hrdle § kontejneru 1. V této poloze dosedá na vnitřní plochu vnějšího pláště 3 svou základnou těsnicí vestavbêěge tvaru oboustranného kužele, připevněná prostřednictvím táhla lg ke dnu kontejneru lo Mezi...

Způsob získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků vznikajících při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 237581

Dátum: 15.01.1987

Autori: Urbánek Ludvík, Charvát Jiří, Tvrdek Jiří, Matoušek Pavel

MPK: C01F 7/32

Značky: hydrochemické, těžbě, vznikajících, způsob, kysličníku, získavání, hliníku, roztoku, formě, hlinitého, kyselých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků, které vznikají při hydrochemické těžbě rud a obsahují hlinité a amonné ionty. Uvedeného účelu se dosáhne sorpcí hlinitých a amonných iontů na kyselém měniči kationtů. Eluce se provádí roztokem kyseliny sírové, síranu sodného nebo jejich směsí. Ze získaného eluátu se ochlazením vyloučí krystaly kamence hlinitoamonného /NH4/2SO4.Al2/SO4/3.24 H20. Jejich...

Zařízení na přepravu, skladování a odpařování zkapalněného kysličníku uhličitého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247907

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plener Jaroslav, Pospíchal Miroslav

MPK: F17C 1/00

Značky: zařízení, skladování, prepravu, zkapalněného, uhličitého, odpařování, zásobníku, kysličníku

Text:

...chod zařízení je zajištňn z ovládacího a měřicího panelu.Výhodou vynálezu je vytvoření zařízení pro přepravu, skladování a odpařování zkapalněného kysličníku uhličitého pro malé odběratele, kde roční spotřeba nepřestoupí 20 t. Velikostzásobníku může být různá, jeho obsah nepřestoupí 1 m 3.Zásobník je přenosný a je možno jej plnit z velkokapacitního zásobníku rozdílem přetlaku kapalného sloupce na váze přepouštěním bez dalšího zařízení....

Způsob zachycování kysličníků síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235612

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: C01B 17/56

Značky: síry, kysličníku, způsob, zachycování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo dosáhnout odsíření spalin z fluidně spalovaného uhlí. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se částice vápence do 3 mm samostatně fluidně kalcinují při teplotě nad 700 °C. Fluidním médiem jsou spaliny z fluidního spalování uhlí. Do fluidní spalovací vrstvy uhlí o teplotě pod 900 °C se za účelem odsiřování přivádí fluidně kalcinovaný vápenec. Spalování uhlí lze s výhodou provádět za přítomnosti křemičitého písku. Způsob lze použít...

Způsob čištění trubek tepelných výměníků při výrobě kysličníku hlinitého Bayerovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235511

Dátum: 15.11.1986

Autori: Steiner János, Osvald Zoltán, Odor Gyula, Lang György, Veres Gergely

MPK: C23G 1/14

Značky: způsob, trubek, kysličníku, způsobem, výměníku, tepelných, bayerovým, hlinitého, výrobe, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti výroby kysličníku hlinitého Bayerovým způsobem a řeší odstraňování usazenin, které se vylučují z kalu na stěnách výrobního zařízení a snižují tak jeho účinnost, aniž by přitom bylo nutno odstavit zařízení z provozu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že alespoň jeden z paralelních proudů materiálu netvoří kal, nýbrž hydroxid sodný, výhodně hydroxid, který slouží k rozkladu při vlastní výrobě, nebo voda a tyto...

Způsob přípravy kysličníku hlinitého ze směsné sraženiny hydroxidu hlinitého a síranu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236977

Dátum: 01.10.1986

Autori: Matoušek Pavel, Charvát Jiří, Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří

MPK: C01F 7/30

Značky: kysličníku, hydroxidů, vápenatého, hlinitého, sraženiny, přípravy, směsné, síranu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava kysličníku hlinitého ze směsné sraženiny hydroxidu hlinitého a síranu vápenatého. Uvedeného účelu se dosáhne loužením směsné sraženiny roztokem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 35 až 450 kg.m-3 . Získá se roztok chloridu hlinitého a po oddělení od pevné fáze síranu vápenatého se zkoncentrováním vylučuje krystalický chlorid hlinitý. Jeho tepelným rozkladem při teplotě 100 až 300°C vzniká kysličník hlinitý. Plynné...

Zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231716

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vrána Vlastislav, Plocek Jiří, Smetana Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: kysličníku, přítomnosti, metanu, hlídání, uhelnatého, zásobníku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku, zejména v hlubinných dolech. Podstatou je odběrová sonda umístěna uvnitř zásobníku a v místě skipového vyprazdňování v plnicím kanále skipu. Sonda je spojena pružnou trubicí s infraanalyzátorem, který je vedením napojen jednak na dispečink a jednak na reléovou skříň. Zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít ve všech zásobnících uhlí, sypkých hmot a...

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Van Nassau Petrus Johannes Marie, Jonckers Kees, Bruls Pierre Gerard Marie Bernard, Zuidam Jan

Značky: roztoku, způsob, uhličitého, močoviny, amoniaku, odstraňování, vodných, kysličníku, zředěných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků hydrolýzou močoviny s následnou desorpcí amoniaku a kysličníku uhličitého, vyznačující se tím, že se tento roztok, z něhož se s výhodou před zpracováním v reakční koloně odstraní amoniak a kysličník uhličitý v zóně pro předběžnou desorpci, při tlaku 0,1 až 0,5 MPa, přivádí pod tlakem 1 až 3 MPa do horní části reakční kolony a proudí směrem shora dolů v...

Způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231487

Dátum: 15.06.1986

Autori: Křepelka Jan, Kroupa Jan, Fiala Milan, Hlaváč Josef, Homolka Václav

MPK: F23J 15/00

Značky: kotelen, využití, spalných, způsob, siřičitého, hydrometalurgickém, kysličníku, tepla, procesu, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu. Kapalná fáze a obsahem síranu železnatého se přivádí do teplosměnného zařízení, kde je uváděna do přímého styku se spalnými plyny. Přitom dochází k ochlazení spalných plynů za současného ohřevu kapalné fáze a jednak k oxidaci síranu železnatého kyslíkem, obsaženým v kouřových plynech na síran železitý, jednak ke katalytické...

Způsob úpravy povrchu monokrystalických a vysoce hutných keramických vyrobků z kysličníku hlinitého chemickým leštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 228386

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bouček Ivan, Jindra Josef

Značky: leštěním, způsob, keramických, hutných, povrchu, kysličníku, vysoce, monokrystalických, hlinitého, výrobků, úpravy, chemickým

Zhrnutie / Anotácia:

Chemické leštění povrchu monokrystalických a hutných (transparentních) keramických výrobků z kysličníku hlinitého ponořením do téměř nasyceného roztoku boraxu ve vodě a po okapání vystavením teplotě 400 °C a dalším záhřevem na teplotu 750 a 1000 °C.

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227471

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kubánek Vladimír, Kondelíková Jaroslava, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Prokopová Irena, Karhan František

Značky: práškového, porézního, křemičitého, sorbentu, polyamidů, bázi, kysličníku, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého, vyznačující se tím, že se polymerace a kopolymerace laktamů omega-aminokyselin obecného vzorce I, kde x je 3 až 11 nebo jejich oligomerů provádí při teplotách 200 až 330 °C v přítomnosti 0,1 až 50 % hmot. porézního kysličníku křemičitého do maximálně 80 % konverze a výsledný produkt se promývá vodou nebo rozpouštědly do úplného odstranění nezreagovaného...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi složeného kysličníku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223843

Dátum: 15.04.1986

Autori: Tanaka Yoshiaki, Sarumaru Kohei, Ami-machi, Kadowaki Koju

Značky: provádění, tohoto, složeného, výroby, způsobu, katalyzátoru, bázi, kysličníku, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátoru na bázi složeného kysličníku, obsahujícího alespoň molybden společně s vanadem a/nebo niobem, zahrnující stupeň tepelného rozkladu prekursoru katalyzátoru, obsahujícího směs sloučenin a/nebo komplexní sloučeninu prvků, tvořícího složení katalyzátoru, vyznačující se tím, že se prekursor katalyzátoru nepřímo zahřívá vyhřívací tekutinou přes pevnou oddělovací stěnu, prekursor katalyzátoru se rozloží ve vzduchu, ve kterém...

Způsob výroby kysličníku dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 227957

Dátum: 15.04.1986

Autori: Březina Jaroslav, Pěgřimoč Bohuslav, Židek Rudolf

Značky: výroby, kysličníku, způsob, dusného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kysličníku dusného kvantitativním termickým rozkladem kontinuálně dávkované taveniny dusičnanu amonného o teplotě odpovídající koncentraci, vyznačující se tím, že tavenina o koncentraci minimálně 90 % hmotnosti a pH 7 až 9 se vstřikuje do zóny vyhřáté na teplotu 220 až 324 °C, s výhodou 250 až 290 °C.

Způsob leptání průhledných vrstev kysličníku nebo směsného kysličníku cíničitého, inditého nebo antimonitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223269

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skřivan Boris, Jurka Vlastimil, Gurovič Ján

Značky: antimonitého, kysličníku, vrstev, průhledných, směsného, inditého, leptání, cíničitého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leptání průhledných vrstev kysličníku nebo směsného kysličníku cíničitého, inditého nebo antimonitého podle vynálezu spočívá v tom, že se průhledné vrstvy kysličníku nebo směsného kysličníku cíničitého, inditého a antimonitého uloží do reaktoru s planárním uspořádáním elektrod, jehož prostor se nejdříve vyčerpá na tlak v rozsahu 1,5 až 0,1 Pa a pak se do prostoru reaktoru za stálého čerpání rotační vývěvou napouští páry chloridu...

Způsob hodnocení použitelnosti kysličníku zinečnatého pro reprografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vencl Josef, Čábela Jiří, Gorgoň Oldřich, Nepraš Miloš, Formánek Jan, Vyškovský Oldřich, Dvořáček Ivo, Gaš Bohuslav

Značky: zinečnatého, způsob, kysličníku, materiály, hodnocení, reprografické, použitelnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek kysličníku zinečnatého se podrobí luminiscenční spektrální analýze a stanoví se poměr výšek pásů odpovídající luminiscenci v UV a viditelné oblasti. Metoda umožňuje rychlé a spolehlivé hodnocení vhodnosti kysličníku zinečnatého různé jakosti pro dané účely.

Způsob výroby tenkých vrstev kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221497

Dátum: 15.02.1986

Autori: Valíček Jaromír, Prejda Milan

Značky: křemičitého, vrstev, kysličníku, tenkých, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tenkých vrstev kysličníku křemičitého chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku na povrchu pevných těles. Kysličník křemičitý vzniká reakcí plynného trichlorsilanu SiHCl3 s plynným kysličníkem dusným N2O při teplotách pevných těles 20 až 1000 °C, objemovém poměru N2O/SiHCl3 > 1 a celkovém tlaku 1 až 200 Pa. Vynález lze využít při výrobě integrovaných obvodů v pevné fázi.

Zařízení pro plamennou fluoraci smíšených kysličníků uranu a plutonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221342

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vlasák Ludvík

Značky: kysličníku, plamennou, fluoraci, uranu, smíšených, plutonia, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro plamennou fluoraci smíšených kysličníků uranu a plutonia, které se používá zejména při regeneraci jaderného paliva z rychlých reaktorů fluorací v plamenném fluorátoru. Zařízení podle vynálezu sestává z válcově nádoby s kuželovým dnem, opatřené duplikátorem s hrdly pro přívod a odvod chladicího média a z metalokeramických filtrů. Reaktor je rozdělen vertikální kruhovou duplikovanou vestavbou, která rozděluje prostor...

Reaktor pro kontinuální výrobu kysličníku dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221216

Dátum: 15.01.1986

Autori: Březina Jaroslav, Jaša Bohumil, Pěgřimoč Bohuslav

Značky: dusného, reaktor, kontinuální, kysličníku, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro kontinuální výrobu kysličníku dusného, tvořeného horní částí, ve které se nachází přívod dusičnanu amonného a odvod rajského plynu a dolní vyhřívanou částí. Podstata reaktoru spočívá v tom, že v horní části reaktoru je mezi přívodem dusičnanu amonného a odvodem rajského plynu umístěn odlučovač a v dojní části reaktoru jsou umístěny přepážky, jejichž roviny svírají s osou reaktoru úhel od 0 až do 90°, a perforované...

Způsob výroby kysličníku vanadičného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221056

Dátum: 15.01.1986

Autori: Starý Petr, Peška Jan, Kohout Zdeněk, Štamberg Jiří, Táborský Jaroslav, Šindelář Vlastimil

Značky: způsob, vanadičného, výroby, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kysličníku vanadičného, u kterého se například výchozí surovina s obsahem chromu oxidačně praží s alkalickou přísadou a tím se převede trojmocný vanad na pětimocnou formu, načež se tento vanad ze získaného pražence vyluhuje vodou a izoluje jako meta-, případně polyvanadičnan amonný, který se oddělí od recirkulačních vod a taví na kysličník vanadičný, vyznačující se tím, že se vstupní recirkulační vody filtrují nejméně dvěma za...

Zařízení k přímé redukci kysličníků železa na kovové železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224640

Dátum: 15.01.1986

Autor: Sanzenbacher Charles Walter

Značky: kysličníku, kovové, redukci, železo, železa, přímé, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přímé redukci kysličníků železa na kovové železo ve svislé šachtové redukční peci s násypkou k přivádění kusového kysličníkového materiálu do horní části redukční pece k vytvoření zavážky a s výpustí k odebírání vyrobeného kovového železa z dolní části redukční pece, čímž vzniká spojitý gravitační pohyb zavážky v redukční peci, do které ústí uprostřed výšky první přívod redukčního plynu a nad ním druhý přívod redukčního plynu a ze...