Patenty so značkou «kvapalný»

Spôsob purifikácie imunoglobulínu G (IgG), kvapalný IgG produkt a jeho použitie na výrobu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288128

Dátum: 09.09.2013

Autori: Teisner Borge, Laursen Inga

MPK: A61P 43/00, A61K 39/395, A61P 31/12...

Značky: spôsob, lieku, použitie, výrobu, purifikácie, produkt, imunoglobulinů, kvapalný, igg

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob purifikácie IgG zo suspenzie hrubej frakcie plazmatických bielkovín, ktorý zahŕňa prípravu supernatantu IgG precipitáciou veľkej časti bielkovinových zložiek suspenzie okrem IgG, filtráciu supernatantu cez do série zapojenej anexovej a katexovej živice, vymytie bielkovinových kontaminantov a elúciu IgG, dia/ultrafiltráciu eluátu s IgG, inaktiváciu vírusov v eluáte, ďalšiu filtráciu eluátu cez anexovú živicu a potom katexovú živicu,...

Kvapalný farmaceutický prípravok bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288031

Dátum: 30.11.2012

Autori: Barth Petra, Niklaus-humke Barbara, Drechsel Karin, Schmelzer Christel

MPK: A61P 11/06, A61K 31/56, A61K 31/41...

Značky: kvapalný, farmaceutický, plynů, hnacieho, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný farmaceutický prípravok bez hnacieho plynu obsahuje soľ tiotropia ako jednu z účinných látok, v koncentrácii od 0,0005 do 5 % hmotn., a ďalšiu účinnú látku vybranú zo skupiny antialergík, antihistaminík, steroidov a/alebo antagonistov leukotriénu. Ďalej obsahuje vodu alebo zmes voda/etanol ako rozpúšťadlo, pričom minimálne soľ tiotropia je v ňom rozpustená, kyselinu na nastavenie hodnoty pH od 2,0 do 4,5, konzervačný prostriedok, môže...

Kvapalný nosný sprej obsahujúci nízku dávku naltrexónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20713

Dátum: 20.05.2011

Autori: Rigamonti Maria Adele, Angeli Roberto, Raffaeli William

MPK: A61K 9/00, A61K 31/485, A61K 31/55...

Značky: sprej, obsahujúci, kvapalný, nosný, nízku, dávku, naltrexonu

Text:

...závratu a nevoľnosti z pohybu, ako je transderrnálny skopolarnín, majú určitý stupeň účinnostidochádza k zníženiu motility žalúdka, ktorá odpovedá na metoklopramid (10 mg po dobu 3 dní). Keď je zrejmá intolerancia voči morñnu, môže sa nahradiť metadónom, ktorý vytvára tento účinok v menšom rozsahu.svrbenie Mechanizmus pôsobenia, ktorý vytvára tento symptóm, je neznámy. Zdá sa, že je sprostredkovaný receptonni a/alebo je antagonizovaný...

Kvapalný prípravok na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287466

Dátum: 24.09.2010

Autori: Schnabel Gerhard, Frisch Gerhard, Würtz Jochen

MPK: A01N 25/30, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: povrchovo, báze, prípravok, spôsob, rozpúšťadiel, látok, aktívnych, použitie, kvapalný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný prípravok na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel pre kvapalné formulácie obsahuje a) aspoň jednu povrchovo aktívnu látku na nearomatickej báze a b) ako rozpúšťadlo aspoň jeden triester kyseliny fosforečnej s alkoholmi rozpustný vo vode až do 10 g/l, výhodne až do 5 g/l, najmä až do 2 g/l, výhodne zvolenými z množiny zahŕňajúcej 1) jednomocné alkanoly s 5 až 22 uhlíkovými atómami, 2) dioly alebo polyoly, 3)aryl-, alkylaryl-,...

Spojovací medzikus na pripojenie vypúšťacieho ventila pre kvapalný plyn k hrdlu nádrže na kvapalný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11911

Dátum: 29.01.2010

Autori: Meyer Heinz-ulrich, Aehle Achim

MPK: B60K 15/04, F16L 37/42

Značky: vypúšťacieho, medzikus, spojovací, hrdlu, pripojenie, kvapalný, nádrže, ventila

Text:

...usporiadaných V pozdĺžnom smere za sebou navzájom. Valcový tu znamená najmä to, že nemusí byt dodržaný presný valcový tvar, ale že sú prípustné rebrá alebo podobné vyvýšenia zvalcového povrchu a vybrania vo valcovom povrchu. Podľa jednej doporučenej formy uskutočnenia je spojovací koniec pre hrdlo nádrže spojovacieho medzikusu vytvorený v tvare valca, a sice na vloženie do s výhodou valcovej pripojovacej príruby hrdla nádrže. - Do rámca...

Nízko viskózny kvapalný polymérny dodávkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10763

Dátum: 13.01.2009

Autor: Dunn Richard

MPK: A61L 27/50, A61L 27/34, A61L 27/18...

Značky: systém, kvapalný, nízko, dodávkový, polymérny, viskózny

Text:

...biologicky odbúrateľných polymérov kaprolaktónov a laktidu. V neskorších patentoch zahŕňajúcich patenty US 5,631,015 US 5,653,992 US 5,599,852 US 5,728,752 a US 6.335.383 ako Bezwada, tak aj Scopelianos a kol. ďalej rozvinuli tentokoncept použitím množstva kopolymérov alebo terpolymérov kaprolaktónu, trimetylénkarbonátu a éterlaktónu s glykolidom, laktidom alebo p-dioxanónom na vytvorenie kvapalných biologicky degradovateľných polymérov, ktoré...

Kvapalný koncentrát zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5023

Dátum: 06.11.2008

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: koncentrát, zinku, kvapalný

Text:

...tiež ako tzv. lapač voľného formaldehydu pri výrobe drevotrieskových dosiek.Ako už bolo skôr spomínané, hydrolyzát kolagénových materiálov má výrazne charakter amfoterného elektrolytu, tzv. amfolytu., čo súvisí s vysokým obsahom aminokyselín. Tieto sú schopné vo vodných roztokoch vytvárať vnútome ionizované - oboj aké ióny (amñóny, zwitterióny), ktoré sa vzhľadom na silnú kyselinu chovajú ako zásady, ale vzhľadom na silnú zásadu ako kyseliny....

Kvapalný prípravok obsahujúci komplex pimobendanu a cyklodextrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17025

Dátum: 05.11.2007

Autori: Lehner Stefan, Folger Martin

MPK: A61K 31/501, A61K 9/00, A61K 47/48...

Značky: pimobendanu, kvapalný, cyklodextrinu, prípravok, obsahujúci, komplex

Text:

...tlmivomroztoku a chloride sodnom pri pH 7.Obrázok 5 ukazuje účinok autoklávovania na rozpustnú formuláciu pimobendanu, substituovaného benzimidazolu.Pred uskutočneniami predloženého vynálezu, je potrebné poznamenať, že ako je tu použité a v pripojených nárokoch, tvary jednotného čísla a, an a the zahŕňajú množné odkazy, ak z kontextu jasne nevyplýva inak. Teda, napríklad, odkaz na prípravok zahŕňa množné číslo takýchto prípravkov, odkaz na...

Injikovateľný kvapalný paracetamolový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6028

Dátum: 12.07.2007

Autori: Fernández Plágaro Raúl, Huertas Munoz Faustino

MPK: A61K 31/165, A61K 47/20, A61K 47/26...

Značky: kvapalný, prostriedok, paracetamolový, injikovateľný

Text:

...113-118,S tým, že hydrolýza acetátovej skupiny paracetamolu je minimalizovaná medzi pH 4,5 a pH 6,0.2) Zabránenie prítomnosti kyslíka v roztoku. Tento úkon je opísaný v španielskom patente 2201316 zvalidácie európskeho patentu EP 858 329 B 1 v Španielsku, udelenom Pharmatop SCR. Tento dokument opisuje proces, v ktorom sa oxidácii paracetamolu bráni prostrednictvom odstránenia hlavného prvku aktivujúceho reakciu, kyslíka, zavádzaním...

Proces a zariadenie na výrobu jednotlivého obalu pre kvapalný, viskózny alebo práškový produkt pri veľmi vysokej výrobnej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10678

Dátum: 10.04.2007

Autori: Peteuil Pierre, Vaillant Renaud

MPK: B29C 65/00, B65B 9/02

Značky: výrobu, obalů, vysokej, jednotlivého, proces, produkt, rychlostí, viskózny, výrobnej, práškový, zariadenie, velmi, kvapalný

Text:

...bez potreby vytvorit jednotlivé porcie predtým oddelených produktov, pretože pôsobenie Ltltrazvukového zatavovania sa vykonáva takým spôsobom, aby sa vytlačil produkt zo zón, ktore sa majú počas montáže zvárať. Toto robí ultrazvuk bez straty produktu, pretožeprodukt sa úplne vytlačí zo zváracích zón ku zónam balenia.Voľba techniky založenej na ultrazvukovom zatavování dosahuje dvojitý cieľ dosiahnutia zvaru pri vysokej rýchlostí, pričom sa...

Kvapalný prípravok na orálne použitie, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285049

Dátum: 18.04.2006

Autor: Parker David Myatt

MPK: A23L 1/304, A23L 2/52, A61K 33/06...

Značky: orálne, použitie, výroby, prípravok, kvapalný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný prípravok na orálne použitie, obsahujúci zlúčeninu vápnika a okysľovadlo, pričom vápnik je prítomný v rozsahu od 0,3 do 0,55 molu na jeden mol kyseliny a pomer vápnika a okysľovadla je vyberaný tak, aby pH zmesi bolo od 3,5 do 4,5.

Kvapalný prípravok obsahujúci železo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4302

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/00

Značky: obsahujúci, železo, kvapalný, prípravok

Text:

...garbiarských výrobkov.Pri mechanických spôsoboch úpravy usní a ich následnom spracovaní vzniká odpad, ktorý sa obvykle spracováva alkalickou hydrolýzou (najčastejšie pôsobením alkalických uhličitanov), prebiehajúcou pri vysokej teplote a zvýšenom tlaku. V procese hydrolýzy, ktorý je napríklad základom výroby gleja, kolagén prechádza viazaním určitého množstva vody na bielkovinu glutín, ktorá je už za horúca rozpustná vo vode a má lepivé...

Kvapalný prípravok pre veterinárnu medicínu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2955

Dátum: 04.05.2005

Autori: Henke Stefan, Janott Dietrich, Folger Martin, Riechel Peter, Hassel Bernhard

MPK: A61K 31/5415, A61P 29/00, A61K 31/429...

Značky: medicínu, použitie, veterinárnu, přípravy, prípravok, kvapalný, spôsob

Text:

...sa zmiešajú až bezprostredne pred použitím. Doba použiteľnosti injekčného roztoku Ingel-Mamyzinu® po vzájomnom zmiešaní obidvoch zložiek, to znamená, suchej látky arozpúšťadla, predstavuje pri teplote uskladnenia medzi 2 a 8 °C 7 dní a pri teplote uskladnenia V rozsahu medzi 15 a 25 °C 2 dni. 0017 Prekvapujúco sa zistilo, že pomocou predloženého vynálezu je možné jednoduchou zmenou rozpúšťadla v Ingel-Mamyzine® za roztok meloxicamu...

Kvapalný prací alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bieliace činidlo, ktoré je obalené materiálom rozpustným vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4153

Dátum: 08.04.2005

Autori: Wikker Eva-maria, Assmann Georg, Werner Helga, Jonke Hermann, Zipfel Johannes, Schümann Sabine, Bellomi Luca, Speckmann Horst-dieter, Baur Dieter

MPK: C11D 3/39

Značky: bieliace, prací, kvapalný, materiálom, čistiaci, prostriedok, činidlo, obsahujúci, rozpustným, obalené

Text:

...mastných kyselín, napríklad kyselín kokosovej, palmojadrovej alebo Iojovej. Výhodné sú najmä také-3 zmesi mydíel, ktoré sú zložené z 50 hmotn. až 100 hmotn. z mydiel nasýtených Cu-Cu-mastných kyselín a z 0 až 50 hmotn. mydla kyseliny olejovej.Ďalšou triedou aniónových tenzidov je trieda éterkarboxylových kyselín, ktorá je dostupná reakciou etoxylátov mastných alkoholov s nátriumchlóracetátom v prítomnosti bázických katalyzátorov. Tieto...

Kvapalný urýchľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11262

Dátum: 18.08.2004

Autori: Iwata Raita, Angelskar Terje

MPK: C04B 40/00, C04B 103/12

Značky: urychlovač, kvapalný

Text:

...alkanolamín, alkyléndíamin, kyselinu tluorovodikovú a 1 až 8,5 (z celkového obsahu alkálií) solí alkalických kovov, ako je hydroxid sodný,hydroxid draselný, uhličitan sodný, uhličitan draselný, síran sodný, síran draselný. Hoci tento kvapalný urýchľovač vynikal v urýchľovacom účinku a počiatočnom vývojipevnosti, mal problém týkajúci sa stability roztoku pri nízkych teplotách.Patentový dokument 1 japonská patentová prihláška predložená na...

Kvapalný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3283

Dátum: 15.07.2004

Autori: Krause Hans-peter, Haase Detlev, Deckwer Roland, Schnabel Gerhard

MPK: A01N 25/00, A01N 47/28

Značky: prípravok, kvapalný

Text:

...obsahovať poprípaded) jednu alebo viac agrochemicky účinných látok odlišných od a),e) jeden alebo viac sulfosukcinátov a/alebo f) obvyklé pomocné látky a prísady.0010 Kvapalný prípravok podľa vynálezu je vytvorený na báze organického rozpúšťadla b). Pri tom môžu byť ďalšie komponenty kvapalného prípravku vorganických rozpúšťadlách úplne rozpustené, čiastočne rozpustené a čiastočne suspendované, alebo tiež úplne suspendované. Kvapalný...

Kvapalný prípravok na pečenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 638

Dátum: 13.03.2004

Autori: Meyer Bernd, Kunte Thomas

MPK: A21D 2/00

Značky: kvapalný, výroby, spôsob, prípravok, pečenie

Text:

...sa uskutočňovali pokusy ako vyrobit kvapalnýi prípravok na pečenie na vodnej báze. Suspenzia až 40 pevných látok vo vode sa opisuje v spise WO 96/133980.Problémom však zostáva nestabilita prípravku na pečenie. Pevnélátky sa usadzujú po krátkej dobe a v záujme mikrobiologickej stability je potrebné prípravok priebežne chladič. Ďalší kvapalný prípravok na pečenie na vodnej báze je opísaný V spise DE 199 19 195 A 1. Podľa tohto vynálezu sa...

Kvapalný detergent a čistiaci prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1382

Dátum: 11.12.2003

Autori: Fender Michael, Stoschek Silke, Zimmermann Klaus, Kunz Ulrike, Jakob Harald, Overdick Ralph

MPK: C11D 3/39, C11D 17/00

Značky: kvapalný, detergent, čistiaci, prostriedok

Text:

...materiály ako napr. vosky, oleje a mydlá.0007 charakteristický rys prostriedkov podľa WO 02/057 402 A 1 je to, že ako kvapalné médium tak vrecúško je priehľadné alebo priesvitné. Z dôvodov lepšieho marketingu bolo od tej dobypotvrdené, že by bolo výhodnejšie, keby bolo vrecúško a/alebomédium nepriehľadné, pretože spotrebiteľ by mohol považovať suspendovaný materiál za nevýhodu a/alebo si ho spájať s nežiadücou zmenou kvality.0008 Vyššie...

Kvapalný prípravok obsahujúci oligopeptidy a éterifikovaný cyklodextrín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1129

Dátum: 19.05.2003

Autori: Zobel Hans-peter, Lindenblatt Hiltrud

MPK: A61K 38/08, A61K 47/48

Značky: éterifikovaný, prípravok, cyklodextrin, obsahujúci, kvapalný, oligopeptidy

Text:

...stabilitu pri uskladnení.Liečba nádorových ochorení vyžaduje parenterálne podávanie pomerne Veľkých množstiev účinnej látky. Oligopeptidy sú V dôsledku svojej peptidovej štruktúry pomerne dobre rozpustné vo vode. Napriek tomu V dôsledku pomerne Veľkých množstiev účinnej látky potrebných na liečbu vyplývajú pomerne veľké Objemy roztoku účinnej látky, ktoré sa majú podávať parenterálne. Tieto sa už potom nemôžu jednoduchoinjikovať, ale...

Kvapalný koncentrát určený na dezinfekciu v rastlinnej poľnohospodárskej, hlavne v záhradníckej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3455

Dátum: 04.03.2003

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 47/02, A01N 47/00

Značky: kvapalný, koncentrát, výrobe, určený, poľnohospodárskej, rastlinnej, hlavne, záhradníckej, dezinfekciu

Text:

...na prípravu kvapalných koncentrátov v zmysle riešenia najvhodnejšie použiť aspoňjeden z týchto alkoholov metanol, etanol, alebo niektorý z propanolov. Potvrdilo sa tiež, že na prípravu koncentrátov je možné tiež výhodne použiť niektorú zo zmesí nižších alkoholovo, napríklad tzv. pribudlinu z destilácie kvasnćho liehu, pre ktorú je obvykle príznačný vyššl obsah propanolov a butanolov.Aby bola zabezpečená optimálna účinnosť prípravku i v...

Kvapalný koncentrát draslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3356

Dátum: 06.11.2002

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: koncentrát, draslíka, kvapalný

Text:

...pletív a hromadením nevyužitých glycidov v listoch sa pri pretrvávajúcom nedostatku draslíka tiež znižuje odolnosť rastlín voči chorobám a rastlinným škodcom.Ako zdroje draslíka v súvislosti s výživou rastlín sa najčastejšie používajú draselné soli minerálnych kyselín, predovšetkým chlorid ( KC| ) a síran ( K 280., ). Hlavne v súvislosti s rozvojom výroby a používania kvapalných hnojív sa rozšírilo tiež použitie orto- a...

Kvapalný koncentrát bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2929

Dátum: 06.08.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05C 3/00, C05D 5/00

Značky: bóru, koncentrát, kvapalný

Text:

...boritá. H 3 BO 3 obsahuje len 17.42 hmot. B. tetraboritan sodný - borax teoreticky obsahuje len 11.34 hmot. B. oktaboritan sodný. ako jedno z najkoncentrovanejších tuhých boritých hnojív obsahuje len 20.5 hmot. B ).V uplynulom období sa značná pozomosľ výskumu venovala vývoju a následnej výrobe kvapalných koncentrátov bóru. v ktorých by bol tento biogénny prvok viazaný formou komplexnej chemickej väzby.Z úspešných riešení. ktoré sa...

Kvapalný sírny koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2900

Dátum: 11.06.2001

Autori: Řičica Zdeněk, Teren Ján

MPK: A01N 59/02, C05D 11/00

Značky: koncentrát, sírny, kvapalný

Text:

...podľa riešenia sa tiež plne osvedčilo použitie alkalických líydrolyzátov kolagénových materiálov, ktoré sa vyrábajú na báze odpadu zo spracovania zvieracích koží.Hlavnými zložkami kože sú z voda, bielkoviny a tuky. Z bielkovín sú v koži obsiahnuté predovšetkým albumíny, bloguliny, albuminoidy (kolagén, elastin, keratin) a hemoglobín. Albumíny a blobuliny sú obsiahnuté V plazme buniek, tvoria v priemere 4 až 5 sušlny kože, sú to vo...

Kvapalný koncentrát železa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2860

Dátum: 10.05.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 9/00, C05F 9/02

Značky: kvapalný, železa, koncentrát

Text:

...9 - 10.5 ), pričom ich merná hmotnosť - hustota je obvykle v rozmedzí 1,18 až 1,24 g.cm 3.Pre kvapalný koncentrát železa určečného predovšetkým na preventívnu, alebo kurativnu výživu rastlín podľa riešenia je zvlášť vhodné, ak tento má charakter pravého roztoku, alebo ak je koloidnym roztokom. Obvykle tieto koncentráty sú však pomerne viskózne, avšak bez väčších ťažkosti a v ľubovoľných pomeroch sú miešateľné s vodou. Je možné ich tiež miešať...

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Uhlár Ján, Lehocký Peter, Zušťáková Jana

MPK: C07C 211/48, C07C 209/02, C07C 211/55...

Značky: spôsob, výroby, kvapalný, zmesový, použitie, stabilizátor, kaučuky

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281214

Dátum: 04.12.1996

Autori: Cooper David, Leonard Graham Stanley

MPK: A61K 31/445, A61K 47/48, A61K 9/00...

Značky: kvapalný, použitie, perorálny, farmaceutický, spôsob, výroby, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, obsahujúci paroxetin-draselný polyakrilín komplex a jednu alebo viaceré z nasledovných látok: zmäkčovadlá, disperganty, zvlhčujúce látky, sladidlá, pufrujúce látky, konzervačné látky, umelé farbivá, ochucovacie a protipenivé látky. Používa sa na výrobu liečiva určeného na liečbu alebo prevenciu zmiešaného strachu a depresie, obsesívnych kompulzívnych porúch, paniky, bolesti, obezity, senilnej...

Stabilizovaný kvapalný herbicídný prostriedok a spôsob hubenia burinatých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278523

Dátum: 11.05.1994

Autor: Nielsen Erik

MPK: C07C 269/02, A01N 37/30

Značky: prostriedok, hubenia, rastlín, herbicídny, stabilizovaný, kvapalný, spôsob, burinatých

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný kvapalný herbicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku herbicídne účinné množstvo metyl /3-/3-tolylkarbamoyloxy/fenyl/-karbamátu, etyl/3-fenylkarbamoyloxy-fenyl/karbamátu, 2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-yl-metylsulfonátu, 4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ónu, 5-amino-4-chlór-2-fenyl-3-/2H/-pyridazónu alebo ich zmesi. Účinná zložka v množstve 1 až 60 % hmotn. je dispergovaná v kvapalnej fáze,...

Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279191

Dátum: 08.12.1993

Autori: Lee Robert Stanley, Serridge David

MPK: A61K 7/48

Značky: čistenie, viskózny, kvapalný, pokožky, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky obsahuje vodu, aspoň jedno zmáčadlo, abrazívne častice a modifikátor viskozity, pričom viskozita prostriedku meraná pri intenzite strihu 10 s-1 je v rozsahu 4000 až 8000 mPas, častice majú priemer v rozsahu 40 až 400 mikrometrov a sypnú hmotnosť 1 až 4. Prostriedok môže obsahovať častice, ktoré podporujú vznik suspenzie ako napríklad hlinku laponit, xantánový alebo iný kaučuk a ďalšie bežne...

Vodný kvapalný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280126

Dátum: 19.02.1992

Autor: Heylings Jonathan Roy

MPK: A01N 43/40, A01N 43/90, A01N 25/32...

Značky: herbicídny, kvapalný, vodný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci soľ paraquátu alebo diquátu, alebo ich zmesi, výhodne vo forme vodného roztoku, v zmesi s gélotvorným činidlom vytvárajúcim gél pri hodnote pH žalúdočných štiav človeka, napríklad s kremičitanom horečnatým, ďalej s emetikom, napríklad triazolopyrimidínovým emetikom alebo preháňadlom, napríklad síranom horečnatým, alebo s emetikom i preháňadlom. V prípade požitia takéhoto prostriedku znižujú uvedené prísady...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grus Zdeněk, Malík Lubomír, Szücs Ladislav, Polakovič Jozef, Kostolányi Peter, Cvengroš Ján

MPK: H01G 4/04

Značky: kvapalný, spôsob, dielektrikom, polymérnym, izolant, výkonové, elektrické, kondenzátory, výroby

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Kvapalný zinočnatý koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 241558

Dátum: 15.09.1987

Autori: Borvendég János, Szente Ilona, Tory Kálmán, Csányi Endre, Kiss Éva, Toldy Lajos

MPK: C01G 9/00

Značky: koncentrát, kvapalný, zinočnatý

Text:

...chmel, vinič a iné. Na korekciu porúch spôsobených deficienciou zinku. sa odporúča používať síran zinočnatý, dusičnan zinočnatý, zriedkavejšie kysličník alebo uhličitan zinočnatý.Vplyv síranov medi, zinku a kobaltu na zlepšenie fyzikálno-chemických vlastností tuhých hnojív popisuje TUCl-ITAJEV Uzb. Chim. Žurn. 1. 30. 1979 a RUSTAMOVA Uzb. Chim. Zurn. 4. 1978.Z hladiska zvýšenia rýchlosti príjmu mikroživín rastlinou sa najmä pri kurativnych...

Kvapalný koncentrát stopových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239410

Dátum: 16.04.1987

Autori: Petruželka Jioí, Rambousek Zdenik, Frýdek-místek

MPK: C05D 9/02

Značky: stopových, kvapalný, koncentrát, prvkov

Text:

...bol nájdený kvapalny koncentrát stopovýoh prvkov podľa vynálesu.Podstata vynálezu spočíva v ton, ie každých 100 hmotnostnych dielov koncantrátu obsahuje 5 ai 35 hmotnostnych dielov soli alebo zaesi solí zinku e/alebo aedi, 5 si 30 bnot. dielov kyseliny jantárovej, 0,42 a 16,5 hmotnostnyoh dielov dusika v amoniakálnej forae a 201 65 bmotnostných dielov vody.Ďalej sa zistilo, ie vzhľadom na malú rozpustnosťkyseliny jantárovej vo vode je...

Kvapalný koncentrát obsahujúci komplexne viazaný bór

Načítavanie...

Číslo patentu: 236641

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nádvorník Róbert, Vážny Emil, Liptáková Veronika

MPK: C01B 35/00

Značky: komplexne, kvapalný, obsahujúci, viazaný, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvapalného koncentrátu bóru obsahujúceho stopový prvok v komplexnej forme, obsahujúceho 5,4 až 80,1, s výhodou 40 až 63,5 hmotnostných dielov kyseliny boritej, 1,3 až 94, s výhodou 20 až 40,5 hmotnostných dielov alkanolamínu alebo zmesi alkanolamínov a/alebo alkylamínu alebo zmesi alkylamínov a 0,5 až 93,2, s výhodou 5 až 14 hmotnostných dielov vody. Vynález je možné využiť v poľnohospodárstve.

Kvapalný korektor strojopisných preklepov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223074

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lath Dieter, Romanov Andrej, Florián Štefan

Značky: preklepov, kvapalný, strojopisných, korektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný korektor obsahuje hmotnostne 10 až 15 % derivátov celulózy, 3 až 7 % glycerínftalovej alhydovej živice, 3 až 7 % polypropylénového oleja, 1 až 5 % dialkylftalátov, 30 až 55 % anorganického pigmentu a zbytok do 106 % tvorí rozpúšťadlový systém. Kvapalný korektor strojopisných preklepov umožňuje opätovné písanie na opravenom mieste.