Patenty so značkou «kvapalinová»

Tlačová kvapalinová kazeta a tlačový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17251

Dátum: 22.12.2011

Autori: Nakamura Hirotake, Takagi Yuki, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: kazeta, kvapalinová, tlačová, prístroj, tlačový

Text:

...pamäťový modul.0006 Dokument EP 1 512 536 opisuje tlačovú kvapalinovú kazetu,usporiadanú pre zasúvanie do montážnej časti kazety vo vzpriamenej pozícii v smere vkladania proti vychylovacej sile vyvíjanej v smere vyberania proti smeru vyberania. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje predné čelo orientované v smere vkladania, ked je tlačová kvapalinová kazeta vkladaná do montážnej časti kazety zadné čelo, umiestnené oproti prednému čelu v...

Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17636

Dátum: 22.12.2011

Autori: Kanbe Tomohiro, Nakamura Hirotake

MPK: B41J 2/175

Značky: kazety, kvapalinová, kazeta, tlačové, kvapalinovej, tlačová, použitie, zariadenie, tlačovej

Text:

...kvapalinová kazeta je zadržovaná v montážnej časti kazety proti vychyľovacej sile, pričom aspoň jedno elektrickérozhranie je umiestnené viac vpredu ako zachytávací povrch v smere vkladania, EP 2 607 083 35 182 lHa uvedené aspoň jedno elektrické rozhranie a zachytávací povrch pretínajú rovinu, ktorá je rovnobežná so smerom vkladania a so smerom šírky.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré...

Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17365

Dátum: 22.12.2011

Autori: Takagi Yuki, Nakamura Hirotake, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: zariadenie, kazety, tlačovej, kvapalinovej, kvapalinová, tlačové, kazeta, použitie, tlačová

Text:

...hĺbky, pričom smer šírky, smer výšky a smer hĺbky sú na seba kolmé. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje hranol, ktorý nie je usporiadanýkvkladaniu medzi svetelný emitor asvetelný prijímač optického senzoru a k tomu, aby bol detegovaný optickým senzorom.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré prekonávajú tieto a ďalšie nedostatky príslušného doterajšieho stavu techniky. Technickou výhodou tohto...

Kvapalinová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5291

Dátum: 05.11.2009

Autor: Bushkovskiy Evgeniy Vladimirovich

MPK: A47G 19/22

Značky: nádoba, kvapalinová

Text:

...je tvarovaný ako pologuľa alebo kužel v priesečníku hlavných osi.Plocha, v ktorej ležia horné okraje stien nádoby, musí byt rovnobežná s vodorovnou rovinou.Ak táto plocha vystupuje šikmo k vodorovnej ploche, zvislá os tiaže nádoby bude posunutá od zvislej osi rotácie nádoby smerom k najvyššiemu okraju nádoby.Preto dno nádoby bude vyvíjať väčší tlak na povrch, na ktorom je nádoba umiestnená a bude vytvárať brzdiaci efekt, keď nádoba...

Kvapalinová nádržka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8500

Dátum: 06.08.2004

Autori: Seino Takeo, Kimura Hitotoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: nádržka, kvapalinová

Text:

...záznamové zariadenia atramentového dýzového typu a atramentovej kazety používajú ako systém na presné upevnenie atramentovej kazety vo vopred určenej polohe telesa zariadenia, napríklad mechanizmus, V ktorom je atramentová kazeta tlačená a upevnená upevňovacou pákou ovládanou po tom akosa atramentová kazeta vloží do držiaka kazety telesa zariadenia.0009 Ale takýto upevňovaci mechanizmus kazety vyžaduje oddelene kroky vykonávané nezávisle,...

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 229406

Dátum: 15.04.1986

Autor: Setnička František

MPK: F24D 1/06

Značky: sústava, kvapalinová, vykurovacia, kaskádová

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádová kvapalinová vykurovacia sústava je tvorená niekoľkými okruhmi vykurovacej kvapaliny s odstupňovanou teplotou, pripravovanej vo výmeníkoch so stupňovite klesajúcim tlakom, odoberanou po expanzii z tepelných motorov, pričom sa kondenzát odvádza z vyšších teplotných stupňov z vratného potrubia a zavádza do výmeníkov resp. do obiehajúcej kvapaliny nižších teplotných stupňov, takže jeho celkové množstvo sa zo sústavy odoberá s najnižšou...