Patenty so značkou «kvantitativního»

Způsob kvantitativního fluorimetrického stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 268738

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čoupek Jiří, Tuček Stanislav, Říčný Jan

MPK: G01N 33/542

Značky: kvantitativního, fluorimetrického, substrátů, oxidáz, stanovení, peroxidu, vodíku, způsob

Text:

...v injekci vzorku substrátu do kontinuálního proudu média. Stykem média s imobilizovaným enzymem odpovídajícím příslušnému substrátu vzniká při enzymatické oxidaci substrátu peroxid vodíku. Vzniklý peroxid vodíku prochází pak s médiem kolonkou s imobilizovanou peroxidázou. Médium obsahuje chemickou látku, která v přítomnosti peroxidu vcdíku a peroxidázy Je schopna vytvořit fluoresoenční produkt, neälépe 5-/p.hydroxyrenyl/ propionovou...

Způsob kvantitativního luminometrického stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 268737

Dátum: 11.04.1990

Autori: Říčný Jan, Tuček Stanislav, Čoupek Jiří

MPK: G01N 33/542

Značky: vodíku, peroxidu, luminometrického, oxidáz, stanovení, substrátů, způsob, kvantitativního

Text:

...proudicí médium přichází do styku.Způsob kvantitativního stanovení peroxidu vodíku a substrátů oxidáz spočívá tedy v injekci vzorku substrátu do kontinuálního proudu média. Stykem média s imobilizovsným enzymem odpovídajícím přísluěnému substrátu vzniká při enzymová oxidaci substrátu peroxid vodíku. Vzniklý peroxid vodíku prochází pak s mádiem kolonkou s imobilizovanou peroxidázou na nosiči, který je propustný pro světelně záření,nspř....

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265658

Dátum: 14.11.1989

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/00

Značky: tetrabromdianu, kvantitativního, vedlejších, produktů, způsob, stanovení

Text:

...vo spojeni e hnotnoetni epektrometrii.Nyní byl nelezen způsob kvantitstivniho stanovení vedlejšieh produktů V tetrebromdianu, ktorý je předmětemtohoto vynálezu e jehož podstata spočivá v tom. že se tetrabromdian eilyluje silylačnim činidlem. s výhodou N.0-bis-(trinethy 1 eilyl)-trifluoroacetemidem a utvořené trimethylsilylethery tetrabrondianu e vedlejšich produktů se podrobi plynová chromen tografii na náplňové koloně smočene...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Vladislav, Havránková Eva

MPK: G01N 33/22

Značky: výbušnin, způsob, stability, chemické, automatizovaného, manometrickou, kvantitativního, stanovení, metodou, kyslíku

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Měřič kvantitativního šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260820

Dátum: 12.01.1989

Autor: Seka Jan

MPK: G01R 29/24, G01R 27/28, G01R 29/06...

Značky: kvantitativního, šumu, měřič

Text:

...Tímto signálem může být zatemněná sinusová vlna o kmitočtu vyšším, než je mezní kmitočet první dolní propusti DP l nebo druhé dolní prepustí DP 2 . Na výstup prvního zesilovače Z.l je připojen vstup prvního derivačního obvodu Qł, na jehož výstup je připojen vstupruhého zesilovače§g, na jehož výstup je připojen vstup druhého derívačního obvodu Qg Derivační obvodygl a D 2 tvoří horní propust, která potlačí nízkofrekvenční složku měřeného...

Způsob kvantitativního stanovení alfa-laktalbuminu v tělních tekutinách a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258362

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lang Bohumír, Semotán Karel, Kočent Alexandr, Šimíčková Marta

MPK: G01N 33/487

Značky: stanovení, roztocích, tělních, kvantitativního, vodných, tekutinách, způsob, alfa-laktalbuminu

Text:

...suspenzi hydroxidu hlinitého ve vodě a parafinový olej a vzniklá emulze se aplikuje narkotizovaným kozám intradermálně a opakované ve třitýdennich intervaloch vždy na více, například 50 míst.Deset až dvacet dnů po poslední imunizaci se odebere krev imunizovaněho zvířete a ze séra je izolována specifická protilátka afinitní chromatografií na alfa-lakta 1 bumin-Sepharose. Alfa-laktalbumin-Sepharosa je připravena navázáním izolovaného...

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257573

Dátum: 16.05.1988

Autori: Parýzková Jana, Nováková Miluše

MPK: G01N 30/02

Značky: produktů, vedlejších, stanovení, tetrabromdianu, kvantitativního, způsob

Text:

...varu rozpouštědla na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony smočené stacionárni ŕázi typu silikonu, polyglykolu nebo polyesteru.Roztok tetrabromdianu se bez předchozí derivatizace vnáší injekční střikačkou na začátek kapilární kolony a chromatografuje se při proqramované teplotě kolony, detekuje plamenoionizačnĺm detektorem a z poměru odezev detektoru zpracovaných vyhodnocovacím zařízením plynového chromatografu se stanoví obsah...

Způsob kvantitativního stanovení asymetrických trinitrotoluenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257301

Dátum: 15.04.1988

Autor: Baboráková Oluše

MPK: G01N 7/04

Značky: stanovení, kvantitativního, trinitrotoluenů, způsob, asymetrických

Text:

...rozpustí ve vodném rozpouštědle, například v acetonu, který je předmětem vynálezu, jehožpodstata spočíva v tom, že vlastní stanovení se provádí na kapilární koloně.Analýza není pracovné náročná a je několikanásobně rychlejší než doposud používané metody. Další výhodou zpüsohu stanovení dle vynálezu je i úspora rozpouštědel, používanýchPro bližší objasnění podstaty vynálezu je dále uveden příklad provedení, jímž jehorozsah ovšem není...

Způsob souběžného kvantitativního stanovení vedlejších produktů a fenolu v dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256487

Dátum: 15.04.1988

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/02

Značky: fenolů, dianu, souběžného, způsob, vedlejších, stanovení, kvantitativního, produktů

Text:

...zppeobem bylo možno stenovit všechny vedlejši produkty. ale nikoliv fenol.Nyní byl nalezen způeob souběžnáho kvantitativniho stanovení vedlejšíoh produktů a fenolu v dianu metodou plynové chrometografíe, který je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se roztok dianu v etanolu dávkuje na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony. emočené etaoionární fúzí typu eilikonového oleje nebo polyglykolu při teplote 40 °C...

Zapojení kvantitativního detektoru v plynovém chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242142

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: kvantitativního, chromatografu, zapojení, plynovém, detektoru

Text:

...větší než délka a vnitřní průměr analytické kapilární kolony.Pro vyhovění podmínoe linearity u různých typů detekto rů je výhodné, když ve spojovací trubce je zařazen průtokový lVýhodou zapojení kvátitativního detektoru podle vynálezu je přesné určování dělicího poměru děliče při každém nástřiku vzorku analyzované směsi. Z případné změny dělicího poměru u vzorků téže směsi lze usuzovat na chybné dávkování vzorku nebo na skryté netěsnosti...

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: příměsí, nežádoucích, způsob, sorpčních, materiálů, produktech, stanovení, ropných, kvantitativního

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Způsob kvantitativního imunologického stanovení enzymů a prostředek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237318

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hennrich Norbert, Pfleiderer Gerhard, Orth Hans-dieter, Pauly Hans, Jockers-wretou Evangelista, Neumann Siegfried

MPK: G01N 33/549, C12N 11/08

Značky: enzymů, prostředek, imunologického, způsob, stanovení, provádění, kvantitativního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a prostředku ke kvantitativnímu imunologickému stanovení enzymů v tělesných tekutinách, který se provádí tak, že se protilátky vůči stanovovanému enzymu adsorbované na ve vodě nerozpustném nosiči inkubuji roztokem vzorku obsahujícím tento enzym, přičemž si enzym v komplexu s protilátkami zachová reprodukovatelnou část své aktivity, roztok vzorku se odstraní, nosič s protilátkami a enzymem se promyje a stanoví se aktivita...

Způsob kvantitativního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 33/00, C30B 29/04

Značky: kvantitativního, pyrohydrolysou, oddělování, způsob, diamantu

Text:

...oddělení boru ze skel, kovů, silikátozvých a hlavně keramických materiálů je méně vhodný, protože vyžaduje teplotu až 1400 °C uplatňovanou v píckäch s platinovým vinutim, kdy lze rozložít hexagvonálni i kubioký nitrid boru Williams I. P. a kol. Anal. Chem. 31, 1 560/Uvedené nevýhody nemá tento vynález,jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru V diamantu pyrohy-droiýzou. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Způsob selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238948

Dátum: 16.03.1987

Autori: Novák Josef, Roušalová Blanka Rndr

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, způsob, odměrného, kvantitativního, selektivního, fosfornanů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů ve vodném roztoku vedle fosforitanů, fosforečnanů a organických látek na bázi alfa-hydroxykyselin oxidimetrickou titrací železnatých iontů vzniklých oxidací fosfornanů železitou solí v přítomnosti heterocyklických ligandů s konjugovanou dvojnou vazbou -N-C-C-N za katalýzy stříbrnými ionty v kyselém prostředí. Vynález je využitelný zejména při kontrole vyčerpání...

Způsob kvantitativního stanovení azoimidu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 247689

Dátum: 15.01.1987

Autori: Strnad Jiří, Richter Zdeněk, Pešata Vladimír

MPK: G01N 21/27

Značky: azoimidu, kvantitativního, ovzduší, stanovení, způsob

Text:

...případech helium při rychlosti proudění 60 om 3 min.- 1. Výparná komůrka se ohřívá na l 40 ° G objem vzorku/ul. Vzorky vzduchu se analyzují přímo v množství long. Indikace je založena na měření tepelné vodivosti. Tyto dosud známé způsoby a metody mají řadu nevýhod. Při jejich aplikaoích vo výrobnách třaekavin dochází k porušo~ vání předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, výžadují složité aparatury a měření koncentrace azoimidu nelze...

Způsob záznamu a kvantitativního vyhodnocování obrazu na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232673

Dátum: 15.12.1986

Autor: Holan Jiří

MPK: G01J 1/00

Značky: obrazů, kvantitativního, materiálech, způsob, vyhodnocování, fotochemických, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konverze optických hustot fotografického záznamu na hodnoty expozice, osvětlení apod. s cílem vyloučit nutnost použití zvláštní měřicí aparatury. Na několika záznamech, pořízených s odlišnou celkovou expozicí, se vždy na několika vzájemně si odpovídajících místech změří absorpce záznamu, charakterizovaná optickou hustotou, činitelem prostupu či libovolnou jinou veličinou, která je monotónní funkcí optické hustoty. Z těchto...

Způsob kvantitativního stanovení lokálního rozložení proniklé vody a vodných roztoků do plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233653

Dátum: 01.07.1986

Autori: Krejčí Milan, Menclová Blanka, Jokš Zdeněk

MPK: G01N 13/00

Značky: kvantitativního, rozložení, plastů, roztoku, způsob, lokálního, proniklé, vodných, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kvantitativního stanovení lokálního rozložení proniklé vody a vodných roztoků do plastů autoradiografickou indikací tritia, kterým jsou roztoky označeny. Z řady optických hustot autoradiogramů, které byly zhotoveny expozicí etalonu na filmu po různou dobu, se zhotoví kalibrační křivka. Z optické hustoty autoradiogramu sledovaného vzorku se z kalibrační křivky odečte součin doby expozice a objemové měrné aktivity. Vydělením...

Způsob kvantitativního stanovení diazonaftolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242115

Dátum: 22.08.1985

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Sirotek Jloí

MPK: G01N 21/25

Značky: diazonaftolů, způsob, stanovení, kvantitativního

Text:

...spo čívá tedy podle vynálezu v tom, že se na uvedené diazönaftoly působí aktivovanými nloučeninami s vazbami C-H za vzniku kvantitativně červeně zabarvenŕch~azoslöučenin, které se stanovív kombinaci s následně indikující spektrofotometrickou metodou.V kvantitativní verzi kopulační reakce je ze všech aspektů pro analytickou použitelnost i z některých manipulačních hledisek nejvýhodnější používání acetoacetanilidu, jehož přídavkem dávají...

Způsob kvantitativního stanovení platiny ve vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224747

Dátum: 01.08.1985

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

Značky: vodných, platiny, kvantitativního, stanovení, způsob, roztocích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kvantitativního stanovení platiny ve vodných roztocích obsahujících 0,01 až 2,0 . 10-7 g platiny/1 ml roztoku, počítáno na kovovou platinu, při kterém se měří velikost katalytického proudu vodíku vytvořeného redukcí komplexu platiny na rtuťové kapkové elektrodě, vyznačený tím, že látkou tvořící komplex s ionty čtyřmocné platiny jest diethylentriaminpentaoctová kyselina o koncentraci 5.10-3 až 2.10-2 M v prostředí tlumeném octanem sodným...

Způsob kvantitativního stanovení beta-karotenu, sumy xantofylů a feofytinu a

Načítavanie...

Číslo patentu: 216993

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mader Pavel, Chladová Jarmila

Značky: beta-karotenu, stanovení, způsob, xantofylů, feofytinu, kvantitativního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kvantitativního stanovení beta-karotenu, sumy xantofylů a feofytinu a. Jeho podstata spočívá v tom, že se rostlinná barviva extrahují z analyzovaného rostlinného materiálu acetonem, načež extrakcí uvolněná barviva se převedou z acetonu do hexanu, heptanu nebo petroléteru a beta-karoten, suma xantofylů a feofytin a se vzájemně chromatograficky oddělí na sloupci polyamidu a jejich množství se stanoví spektrofotometricky. K...