Patenty so značkou «kvality»

Postup na zhotovenie dekoračných potlačí rovnakej kvality nezávisle od aplikovaného postupu tlače a zariadenie na vykonávanie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19703

Dátum: 14.03.2013

Autor: Lehnhoff Ingo

MPK: B41M 1/10, B41M 5/00, B41M 1/00...

Značky: postup, potlači, vykonávanie, zariadenie, rovnakej, tlače, nezávisle, kvality, zhotovenie, tohto, dekoračných, postupu, aplikovaného

Text:

...z tlačiarenských hláv postupom atramentovej tlače atramentom, ktorý obsahuje tie isté farbiváa/alebo pigmenty, a vlastnosť atramentu je prispôsobená postupu atramentovej tlače.0011 Digitálna tlač sa dnes vykonávať takmer výhradne za použitia farebného systému CMYK. Farebný model CMYK je subtraktívny farebný model, pričom skratka CMYK znamená tri farebné zložky Cyan, Magenta, Yellow (žltá) a podiel čiemej Key ako sýtosť farby. Týmto farebným...

Model kvality videa závislý od obsahu pre služby video streamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17536

Dátum: 20.08.2012

Autori: List Peter, Garcia Marie-neige, Argyropoulos Savvas, Raake Alexander, Feiten Bernhard

MPK: H04B 17/00, H04N 21/442, H04N 17/00...

Značky: služby, video, obsahu, streamingu, model, kvality, videa, závislý

Text:

...parametrických modelov kvality videa založených na parametroch,tak pre prípady straty paketov, ako aj pre prípady bez straty paketov, porovnaj odkazy 13 a, 13 b, 14, 15, 16.0008 Napriklad v odkazoch 13 a, 13 b, 14 je zložitosť obsahu určovaná na video rámec porovnávaním aktuálnej veľkosti rámca sadaptivnou prahovou hodnotou. To, či je aktuálna veľkost rámcov väčšia, rovná alebo menšia ako je táto prahová hodnota, bude mat za následok...

Parametrický model audio kvality pre IPTV služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15415

Dátum: 03.05.2012

Autori: Garcia Marie-neige, List Peter, Argyropoulos Savvas, Feiten Bernhard, Wüstenhagen Ulf, Raake Alexander

MPK: H04L 29/06, G10L 25/69

Značky: model, audio, kvality, služby, parametricky

Text:

...modeli kvality audia pre IPTV služby pre rôzne kodeky typicky používané v IPTV, a prístroja umožňujúceho používanie tohto spôsobu.0008 Cieľom tohto vynálezu je preto poskytnutie spôsobu založeného naparametrickom modeli audio kvality pre IPTV služby pre rôzne kodeky typicky používané v IPTV, a prístroja umožňujúceho používanie tohto spôsobu.0009 Cieľ sa dosahuje spôsobom a prístrojom s vlastnosťami uvedenými vnárokoch predstavovaných...

Systém a spôsob výberu pripojovacieho bodu v bezdrôtovej komunikačnej sieti na základe poskytovaných služieb a hodnôt prahu kvality spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15951

Dátum: 21.09.2011

Autori: Mcnew Justin Paul, Khijniak Dimitri, Moring John Thomas

MPK: H04W 48/20, H04W 48/08

Značky: spojenia, spôsob, kvality, prahu, služieb, poskytovaných, sietí, hodnot, výběru, komunikačnej, bezdrôtovej, základě, systém, pripojovacieho

Text:

...2 zobrazuje priklad stavového diagramu podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0017 Obrázky 3 A a 35 zobrazujú príklad zjednodušeného grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0018 Obrázky 4 A a 4 B zobrazujú rozšírený priklad grafu prahov rozhodovania podľa niektorých uskutočnení tohto vynálezu.0019 Obrázok 5 zobrazuje príklad križovatky s prekrývajúcimi sa zónami pokrytia podľa niektorých uskutočnení...

Spôsob a zariadenie na objektívne posudzovanie kvality videa na základe spojitých odhadov viditeľnosti straty paketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18749

Dátum: 02.09.2011

Autori: Raake Alexander, Argyropoulos Savvas, Feiten Bernhard, List Peter, Garcia Marie-neige

MPK: H04N 19/00

Značky: objektívne, odhadov, spojitých, viditeľnosti, straty, videa, kvality, posudzovanie, paketov, zariadenie, základě, spôsob

Text:

...straty paketov binárnym spôsobom viditeľná alebo neviditeľná. V dokumente S. Kanumuri, PC Cosman, AR Reibman, VA Vaishampayan, Modeling packet-loss vislbility in MPEG-2 video, IEEE Trans. On Multimedia, roč. 8, č. 2, apríl 2004, str. 341-355, bola extrahovaná sériaznakov z bitového prúdu MPEG-2 a boli použité dva modelovacie prístupy,GLM modelu (Generalized Linear Model, GLM) k odhadovaniu relatívneho počtu divákov, ktorí detegovali chybu , a...

Spôsob a systém pre meranie kvality prenosov bitového prúdu zvuku a videa na prenosovom reťazci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19907

Dátum: 16.09.2010

Autori: Leder Nils, Raake Alexander, Garcia Marie-neige, Feiten Bernhard, List Peter, Wüstenhagen Ulf, Argyropoulos Savvas

MPK: H04L 12/26

Značky: spôsob, systém, videa, prenosov, prúdu, bitového, zvuku, kvality, prenosovom, meranie, reťazci

Text:

...identitikátorom, ktorý je jedinečný pre každý paket. V ďalšom kroku sa pošle správa so zoznamom identiñkátorov stratených paketov do centrálneho siedovacieho systému prítomného na procesnom konci celého systému. Centrálny sledovaci systém prijme zoznam s identitikátormi stratených paketov a použije ho na zostavenie z bezchybového prúdu, predtým uloženého v centrálnom sledovacom systéme, v kombinácii so zoznamom stratených paketov, prúdu...

Spôsob pre identifikáciu a dokumentáciu kvality akumulátorov, ako i akumulátor pre priemyslové nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14127

Dátum: 09.12.2008

Autor: Zielke Guido

MPK: H01M 10/48, G01R 31/36

Značky: akumulátorov, identifikáciu, kvality, akumulátor, priemyslové, spôsob, nástroje, dokumentáciu

Text:

...elektrické vedenia, takže je nutné, vynakladať ďalšie zvýšené náklady.V DE 299 18 369 Ul je popísaný prístroj na nabíjanie akumulátorov, s aspoň jednou nabíjacou priehradkou pre akumulátor, akoi čítacími a písacími prostriedkami, ktoré sú spojené s riadiacouz nosiča informácií, ktoré sú uložené v dátovej pamäti, adresovateľné elektronickým zapojením. Nosič informácií je tu vytvorený ako transpondér. Transpondéry majú tu nevýhodu, že majú...

Zariadenie a spôsob skúšania kvality plechových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15252

Dátum: 22.11.2008

Autori: Uhlig Timo, Schneegast Bernd, Jonuscheit Horst, Heimberger Hans-stefan, Eichler Andreas, Licht Christian, Menten Rainer

MPK: B07C 5/34, G01N 29/14

Značky: zariadenie, skúšania, plechových, súčiastok, spôsob, kvality

Text:

...do skúšobného zariadenia.Je použité usporiadanie, kedy je plechová súčiastka počas záznamu akustickej krivky uložená na aspoň dve lôžka skúšobného zariadenia. Počet styčných bodov by sa mal zvoliť v závislosti od veľkosti testovanej plechovej súčiastky. Avšak, čo sa týka voľného kmítania plechovejsúčiastky, nie je možné odporučiť viac ako tri styčné body.Ak sú najmenej dve lôžka od seba umiestnené vo vzdialenosti, ktorá zodpovedá prevažne...

Optimalizovaná sekvencia DNA a proteínová sekvencia protilátky na zlepšenie kvality a výťažku bakteriálne exprimovaných protilátkových fúznych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9330

Dátum: 10.07.2008

Autori: Schwarz Sylvia, Wels Winfried, Dälken Benjamin

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, C07K 16/32...

Značky: proteínová, bakteriálne, exprimovaných, fúznych, kvality, optimalizovaná, zlepšenie, výtažků, proteínov, protilátkových, protilátky, sekvencia

Text:

...sekvencíi scFv(FRP 5)-ETA mRNA.0009 V prvom aspekte sa vynález týka polypeptidu obsahujúceho prvú aminokyselinovú sckvenciu, ktorá obsahuje aminokyseliny 2-120 zo sekv. id. č. l l, a druhú aminokysclinovúsekvenciu, ktorá obsahuje aminokyseliny 136-242 zo sekv. id. č. 11, kde uvedená prvá a druhá aminokyselínová sekvencía sú spojené skupinou peptidového spacera. Výhodne polypeptid podľa vynálezu obsahuje nasledujúcu štruktúru V -- VLV je prvá...

Spôsoby kontroly kvality pre emulzie typu olej vo vode obsahujúce skvalén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6507

Dátum: 06.11.2007

Autor: Klein Norbert

MPK: A61K 39/39

Značky: obsahujúce, spôsoby, kontroly, skvalén, emulzie, kvality

Text:

...zmiešané v okamžikupoužitia, alebo môže zahrnovať ich zmiešanie pred plnením alebo behom plnenia.0010 Podobne vynález poskytuje spôsob testovania kontroly kvality pre vakcínu,ktorá obsahuje antigén a emulzné adjuvans typu olej vo vode zahrnujúce skvalén,kde spôsob zahrnuje krok porovnaní aktuálneho obsahu skvalénu vo vakcíne so štandardným obsahom skvalénu. Pokial sa aktuálny obsah skvalénu líši od štandardného obsahu, potom nastala výrobná...

Spôsob zaistenia kvality služieb v paketovo prepojovaných mobilných rádiových sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8006

Dátum: 12.02.2007

Autori: Nenner Karl-heinz, Koppenborg Stefan, Klatt Axel

MPK: H04W 28/24

Značky: prepojovaných, zaistenia, mobilných, sieťach, radiových, paketovo, kvality, služieb, spôsob

Text:

...rozhodovacie uzly alebo uzly služieb na obr.0007 Na rozdiel od súčasného UMTS štandardu, podľa ktoréhopoužívateľské dáta prechádzajú všetkými znázornenými uzlami, je teraz snahao optimalizáciu takýmto spôsobom, že SGSN sa teraz zaoberá signalizovaním,nie však už prenosom užívateľských dát.0008 Podstatnými nevýhodami znázorneného prístupu - podľa doterajšieho stavu techniky - sú tietoa) Dojednávanie kvality služieb sa uskutočňuje vždy pre...

Spôsob zaistenia kvality testovacieho prúžku biosenzora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14237

Dátum: 20.06.2005

Autori: Pauley James, Celentano Michael, Groll Henning, Moore Steve

MPK: G01N 33/487, G01N 27/416

Značky: kvality, biosenzora, testovacieho, zaistenia, spôsob, prúžku

Text:

...pre použitie s prvým testovacím prúžkom podľa OBR. 2.OBR. 4 je rozložený montážny pohľad na druhý typický testovací prúžok pre použitie pri meraní koncentrácie sledovaného analytu vbiologickejOBR. 5 predstavuje pohľad na ablačný prístroj vhodný pre použitie podľa predkladaného vynálezu.OBR. 6 predstavuje pohľad na laserový ablačný prístroj podľa OBR. 5,znázorňujúci druhú masku.OBR. 7 predstavuje pohľad na ablačný prístroj vhodný pre použitie...

Systém a spôsob zaistenia kvality biosenzorových testovacích prúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15474

Dátum: 20.06.2005

Autori: Pauley James, Moore Steven, Groll Henning, Celentano Michael

MPK: G01N 27/416, G01N 33/487

Značky: zaistenia, spôsob, biosenzorových, kvality, systém, pružkov, testovacích

Text:

...ktoré predstavujúobr. 1 schematický pôdorys typického testovacieho prúžku podľa známeho stavu techniky na meranie koncentrácie sledovaného analytuobr. 2 schematický pôdorys testovacieho prúžku s rozšírenými charakteristikami.obr. 3 schematický diagram formy uskutočnenia elektronického testovacieho obvodu na použitie s testovacím prúžkom podľa obr. 2.obr. 4 rozložený pohľad na zostavu druhého obvyklého testovacieho prúžku na použitie pri meraní...

Spôsob zisťovania kvality a kvantity tela jatočného zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8298

Dátum: 06.11.2004

Autor: Schimitzek Peter

MPK: A22B 5/00, G01N 33/12

Značky: kvantity, kvality, zvieratá, zisťovania, jatočného, spôsob

Text:

...obvyklej dvojbodovej metódy pre ohodnotenie. V bedrovej oblasti a v oblasti zadného stehna sa fotogrametricky zaznamenajú dva výrazné body,z ktorých tým prvým je koniec panvovej kosti na strane tela, a tým druhým je koniec svalu MGM (Musculus Glutaeus Medium) na strane tela, a priamka,ktorej smer prebieha stredom chrbtového sadla. Pre vlastné ohodnotenie sa použijú dĺžky čiastočných úsečiek, ktoré sa vynesú na kolmicu kposunutej priamke...

Extrahovanie úsekov testovacieho signálu pre meranie kvality zvukového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12496

Dátum: 16.06.2004

Autori: Keyhl Michael, Bitto Roland, Schmidmer Christian

MPK: G10L 19/00, H04M 3/22

Značky: zvukového, kvality, úsekov, meranie, extrahovanie, testovacieho, signálu

Text:

...kvality, znázornený na obr. 6, sa označuje aj ako intruzívny postup, pretože je nutné dodávanie referenčného signálu. teda pôvodného zvukového signálu, do testovaného systému (DUT 600). Na výstupe DUT sa potom získa, ako to bolo vysvetlené, vyhodnocovaný testovací signál,ktorý sa na obr. 6 označuje aj ako skreslený zvukový signál alebo všeobecne ako zvukový signál. Výstup DUT 600 môže byť napríklad druhý koniec telefonického spojenia dvojice...

Fantóm na kontrolu kvality systému virtuálnej simulácie rádioterapeutického pôsobenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2304

Dátum: 22.04.2004

Autori: Lefkopoulos Dimitri, El-balaa Hanna, Foulquier Jean-noël

MPK: A61B 6/00

Značky: fantóm, kontrolu, radioterapeutického, simulácie, pôsobenia, systému, virtuálnej, kvality

Text:

...tvarmi, rozmermi a hustotami, pričom tieto hustoty simulujú hustoty rôznych orgánova prostredi ľudského tela, pričom dva z týchto prvkov sú vo forme dvoch zrezaných ihlanov rôznej hustoty vsadených jeden do druhého, z ktorých najmenej jeden nemá úplnú symetriu vzhľadom k svojej pozdĺžne osi,- gule, vytvorené z materiálu, ktorý nie je rádíotransparentný, uložené v jadre,- najmenej dve odnímateľná stranové plochy, umiestnené vzájomne...

Spôsob kontroly kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1876

Dátum: 16.10.2003

Autori: Wang Zhiguo, Micko Jan, Melz Matthias

MPK: G01N 29/04, G01H 1/00, G01N 29/34...

Značky: kontroly, spôsob, kvality

Text:

...že rezonancia sa pohybom pohyblivého dielusa rezonancia skutočne pozoruje, keď sa vybudzuje periodickým pohybom s rovnomerne vzrastajúcou (alebo klesajúcou) frekvenciou, preto rozhodujúcim spôsobom závisí od relatívnejfázovej polohy medzi budiacim pohybom a rezonanciou pri zhode oboch svojich frekvencii. Táto fázová poloha je však náhodnou veličinou. Preto môže dôjsť k tomu, že najmä intenzita silne tlmených rezonancií sa nezisťuje...

Spôsob skúšania kvality odliatkov prostredníctvom vírivého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2905

Dátum: 11.10.2002

Autor: Folz Heinrich

MPK: G01N 29/04, G01B 11/02, G01N 27/90...

Značky: prostredníctvom, vířivého, spôsob, prúdu, kvality, odliatkov, skúšania

Text:

...procesu,bez toho, že by kvôli tomuto skúšaniu dochádzalok nejakým významným časovým oneskoreniam.Tým, že sa diely pohybujú magnetickým poľom,nenastáva ani žiadne iba lokálne skúšanie. V priebehu pohybu magnetickým poľom môžu byť preskúšani vírivým prúdom podrobené rôzne oblasti dielu. Tým sa ďalej s výhodou zlepší vierohodnosťFri opisaném postupe kalibrovania pomocou bezchybného dielu alebo viac bezchybných dielov sa ako výhodné ukazuje...

Spôsob zmeny kvality materiálov na prekladacej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 281708

Dátum: 14.05.2001

Autori: Kurajda Pavol, Lóška Pavol, Schneider Petr, Kulíšek Zdeněk, Lóšková Helena, Duda Petr

MPK: B65F 9/00

Značky: prekladacej, spôsob, změny, materiálov, stanici, kvality

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zmeny kvality tuhého komunálneho odpadu na prekladacej stanici uskutočnený tým, že nájazdové rampy a časť spevnených plôch potrebných na prekonanie výškového rozdielu pri premiestnení obsahu maloobjemových či účelových vozidiel do veľkoobjemových kontajnerov, sú nahradené kombináciou dopravných systémov s technickými prostriedkami. Technické prostriedky zabezpečujú počas prekládky podstatnú zmenu kvality prekladaného tuhého komunálneho...

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mandík Ladislav, Souček Ivan, Trněný Jaromír, Kadaňka Jaroslav, Konečný Dušan, Tatranský Ivan, Sochor Jiří, Šarfická Ildikó, Tuba Ivan, Bučko Miloš, Pavlíček Jiří, Vyoral Leopold, Zajačik Anton

MPK: C08F 6/12, C08F 20/18

Značky: oxidácie, alfa-metylstyrenu, spôsob, produktov, kvality, získavania, polymerizačnej, kuménu

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Způsob přípravy 6-chlor-3-nitrobenzoové kyseliny technické kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 269903

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kaláb Jiří, Kalhousová Marta

MPK: C07C 79/46

Značky: kyseliny, přípravy, technické, způsob, kvality, 6-chlor-3-nitrobenzoové

Text:

...příklady iluatmjí provedení podle vynálezu.Do Kellerovy banky opatřená hrsblovým níchadlen, teploměr-em, zpětnýn chladičem a odměrnouqąálevkou bylo za. níchání předloženo 94,3 8 deetilované vody k rogulaci hodnoty DS na 4,5 a dále po částech vneseno za chlazení 600 g 96 B 2504 tak, aby teplota nepřeatoupila 50 °C. Potom bylo za intenzivního níchání předloženo a suspendováno 78,3 g z-chlorbenzoové kyseliny. Po 30 minutovém...

Způsob a zařízení kontroly kvality sklizně bulevnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268769

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rudenko Valerij, Iljuchin Anatolij, Serďuk Michail, Sakalo Nikolaj

MPK: A01B 69/04

Značky: sklizně, kvality, kontroly, bulevnín, způsob, zařízení

Text:

...cmruana Ha auxcme nxwnm 11 Hmxe nmpmrnnoro ycTpoMcTan 12. 3 TOT noporonuň yypoaenb ycranannmaanr sume yoann nunex a cxene. Buxmnnoň cMrHan ycTñmňcTua 12 nocrynaer Ha ynpaananmmň akon snenenra 4 naMn 1 m. Bucrponeňcrnme cwasaruaaumn cxenu 11 m nmparoaoro ycTpoňcTaa 12 ycTaHaBumaanT Taxmn. urmau npm ucTaHoaKe Humena ecen arperuron cmruan na auxone noporonoro ycrpoücraa 12 uoanmx na Toro. Kük cmrnan na auxone mHTTcrpaTüpa anoxa 3 ynenbmmvcn...

Zariadenie na zistovanie kvality čela kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264986

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01N 21/00

Značky: čela, zariadenie, kvality, kmeňov, zisťovanie

Text:

...elektrických veličin (napätie, prúd, odpor) jednak na fotoelementoch Ä, naproti ktorým je čelo kmeňa, jednak na výkyvných kontaktoch 3, ktoré sú v dotyku s čelom kmeňa 2. Okrem týchto uvedených elektrických veličín sa môžu na výkyvných kontaktoch 5, resp. na iných kontaktoch uložených na lište l za týmto účelom zisťovat stavy, ked sú tieto V kontakte s čelom kmeňa g - napr. log 1 a ked vplyvom trhliny nie sú v kontakte s čelom kmeňa 3, čomu...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Václav, Urban Ivan, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Vybíhal Jaromír

MPK: C10G 45/08

Značky: kvality, destilátů, ropných, zlepšení

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Zařízení pro kontrolu kvality slínu obsahujícího kysličník hlinitý po sálání v otevřené peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263472

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jegorov Dmitrij, Ryvkin Vladimir, Suchotin Roman, Sizjakov Viktor

MPK: F27D 19/00

Značky: zařízení, sálání, kvality, otevřené, hlinitý, kysličník, slínu, kontrolu, obsahujícího

Text:

...Teuneparype oömex nponopunonanbaoro umewBWJGCTBS ITPOIIYKTOB B ľleľłäx, ocuoaau na BQHGACTBHB öonbmorp uammerocn B neun Matepuana.exunqecxoň cymuocwn nanaercn ycwpoňcweuunammu craöunbuoe nsuepeune.une renneparypu eM cTeneHb oöoxmeuKRK STO RE KoTopaH OAuruanoa H Hopmupymmeň npec uennm noaumeuua roqnocncoenneu K Bxoy ononnnHmň onpenenarens mnyx 0 BaTenbH 0 coenumeuuuxnsmepnwenb oruomeann ero c06 pa 30 BaTeHb, o T n H q a m m e e c n Ten, amo,...

Zapojenie pre kontrolu kvality a polohy polovodičových čipov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 263163

Dátum: 11.04.1989

Autori: Potfaj Ján, Galbavý Peter, Čechvala Vojtech

MPK: G06K 9/32, G06K 9/00

Značky: kontrolu, čipov, kvality, polohy, montáži, zapojenie, polovodičových

Text:

...a pre zadávanie x-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávanie a druhou vetvouadries pre porovnávanie a pre zadávanie y-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávaniena rozvetvený vstup druhého multiplexera obvodu tolerančnej pamäte a na rozvetvený vstup logického poľa obvodu tolerančnej pamäte. ovládacie vstupy prvého multipiexera obvodu tolerančnej pamäte, druhého multipraxera obvodu tolerančnej pamäte a logického poľa obvodu...

Sposob výroby kyseliny sírovej kvality pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259353

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotupanov Boris, Benža Jozef, Gašpierik Ivan, Husár Štefan

MPK: C01B 17/69

Značky: kvality, sírovej, kyseliny, mikroelektroniku, spôsob, výroby

Text:

...1932 a 3145 080 z roku 1964, kde sú popisované spôsoby ich odstraňovanie pomocou rozpustných sírnikov reagujúcich na nerozpustné sírniky týchto kovov, ktoré sú následne odfiltrované. Podobne aj v patente USA 3 826 819 z roku 1974 od Orlandinýho a Larzona je popísaný spôsob čistenia kyseliny sírovej za pomoci sirovodíka. Vo všetkých týchto opísaných spôsoboch sú okrem prašnosti najväčšie ťažkosti s filtráciou nerozpustných zvyškov.Vo...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: způsobu, spojů, hodnocení, kvality, provádění, způsob, lepených, tohoto, zařízení

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...