Patenty so značkou «kusového»

Spôsob pálenia kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19405

Dátum: 09.05.2012

Autori: Bucher Patrick, Piringer Hannes

MPK: C04B 2/12

Značky: kusového, materiálů, pálenia, spôsob

Text:

...U tohto javu sa tvorí najskôr tavná fáza, ktorá odvetraním prchavých zložiek nadobúda a rýchlo upcháva horákové dýzy. Bolo zistené, že prchavé zložky uhlia v oblasti 200 - 300 C pomaly a od450 °C rýchlo unikajú. Podla druhu uhlia môžu ale tieto hodnoty silne kolísať.0011 Pri pokusoch na rôznych druhoch uhlia, ktoré sú základom vynálezu,sa ukázalo, že fázové premeny začínajú väčšinou až od 150 °C. Experimenty napučiavania v...

Zariadenie na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu a rozptyľovací mechanizmus, výhodne na použitie v zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287155

Dátum: 28.12.2009

Autori: Wurm Johann, Berner Franz, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 7/00

Značky: zariadenie, rozptyľovací, mechanizmus, rozdeľovanie, sypkého, výhodné, kusového, materiálů, zariadení, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu, najmä železnej huby, z toku sypkého materiálu na rozľahlú plochu, najmä na pevné lôžko, pričom táto plocha sa nachádza v reaktore na technológiu fyzikálnych alebo chemických procesov, najmä v reaktore hutného zariadenia na výrobu surového železa alebo oceľových predvýrobkov, výhodne v taviacom a splynovacom zariadení, pričom kusový sypký materiál sa plní prostredníctvom...

Zariadenie na uloženie kusového tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9772

Dátum: 13.11.2008

Autori: Cornet Harald, Feurer Markus

MPK: B65D 25/00, B65D 19/06

Značky: zariadenie, tovarů, kusového, uloženie

Text:

...Pritom je možné, aby záves bol pripevnený na podstavci, napríklad tak, že pripevňovacia tyč je pevne spojená s podstavcom. Ak sú oddeľovacie steny spojené s tuhou hornou stenou, je tiež možné, že záves jefixovanlm pripevňovacej tyče na hornej stene pripevnený na tejto hornej stene.0009 V nasledujúcom je vynález bližšie vysvetlený na základe príkladuuskutočnenia, ktorý je schematicky znázornený na výkrese. Výkres znázorňuje naobr. 1...

Spôsob na tavenie drobného kusového hliníkového šrotu s tepelným predspracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4512

Dátum: 24.02.2006

Autori: Mayringer Hubert, Hertwich Günther, Niedermair Franz

MPK: C22B 21/00, F27B 7/00, C22B 9/00...

Značky: hliníkového, šrotu, tepelným, drobného, kusového, tavenie, predspracovaním, spôsob

Text:

...pre drobný kusový hliníkový šrot a z pece na tavenie hliníkového šrotu, tepelne spracovaného v sušiaku. Je potrebné iba napojiť sušiak na pec a zapojit do okruhu-horúceho plynu, z ktorého ústí odbočovacie vedenie do pece, aby sa jednak dopravoval hliníkový šrot bezprostredne po svojom tepelnom spracovaní v sušiaku bez tepelných strát do pece a jednak aby sa mohli využiť nízkotepelné plyny, vznikajúce pri tepelnom spracovaní hliníkového šrotu,...

Postup pálenia kusového materiálu slabým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2243

Dátum: 22.03.2004

Autor: Piringer Hannes

MPK: C04B 2/00, F27B 1/00

Značky: pálenia, slabým, plynom, postup, materiálů, kusového

Text:

...taktiež zhora podľa šípky 6 a horľavý plyn podľa šípky 7 cez prívodné rúrky horáka 9 V pásme predhrievania 8 v časových intervaloch napr. 15 minút striedavo k niektorej zo šachiet 1 a 2. Okrem toho do spodnej výpustnej oblasti 10, 11 obidvoch šachiet 1, 2 je v smere šípky 12, 13 plynule privádzaný chladiaci vzduch, takže pálený produkt prechádzajúci cez pásmo chladenia 14 je odvádzaný ochladený v smere šípky 15, 16. K plameňom na...

Zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3474

Dátum: 01.04.2003

Autor: Borko Ján

MPK: B02C 4/00, B02C 4/02

Značky: kusového, produktů, zariadenie, výbušného, drvenie

Text:

...rozmerom telesovej uhlopriečky dvoch od seba najvzdialenejšich bodov 50 mm vyplývajúcich z rozmerov kocky o dĺžke strany 30 mm s obsahom časti menších až prachových častíc, pri maximálnej hmotnosti najväčšej častice 0,05 kg.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku l je schematický znázornené zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu.Zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu vyrobené z chrómovej a chrómniklovej ocele...

Zariadenia prekládky prevažne kusového tovaru v kontajneroch a výmenných nadstavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1286

Dátum: 06.11.1996

Autor: Smešný Jozef

MPK: B66F 7/00

Značky: převážně, tovarů, překládky, zariadenia, výmenných, kusového, kontajneroch, nadstavbách

Text:

...prepravnej dosky upevnené v základnom ráme spolu s panelom ovládania manipulácie manipulačnej plošiny alebo jednotlivých manipulačných rámp.Je výhodné, ak manipulačná rampa má základný a vysúvacíram, ktoré sú upravené do tvaru proti sebe ležiacichJe výhodné, ak vysúvaci rám je opatrený spodnou výstužou, spodnými prepravnými valcami, čelným rámom s obmedzujúcou lištou a tažným mechanizmom vysúvacieho rámu na vozeň upevneným V základnom...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Exnar Petr, Beránek František, Pospíšilová Jana, Abramovič Anastáz, Baborák Radko, Pajurek Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: vhodného, tavení, čištění, vlákna, zejména, kusového, skleněná, sklovin, přírodního, způsob, colemanitu, surovina

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

Zařízení pro reparaci kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261323

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mach Zdeněk

MPK: B07B 13/16

Značky: zařízení, reparaci, materiálů, kusového

Text:

...kdy je někdy třeba dodatečně vyrobitjen málo odlišnou novou planžetu. To prodlužuje čas potřebný pro přestavbu zařízení a snižuje časové využití např. celé výrobní linky.Nevýhody známých zařízení pro separaci kusového materiálu odstraňuje v převážně míře zařízení pro separaci kusového materiálu, pro vibrační zásobníky s vnitřní podávací dráhou,podle vynálezu, sestávající z planžety umístěné nad vnitřní podávací dráhou a dctýkající se oběma...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kluka Ján, Mičušík Peter, Zvara Ján, Hrnko Tibor

MPK: B65G 57/24

Značky: ukladanie, robotizované, kusového, pracovisko, tovarů, automatické, stavebnicové, palety

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Zařízení k dávkování kusového materiálu podle počtu kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236947

Dátum: 01.07.1988

Autor: Sojka Josef

MPK: B65B 57/20, B65G 47/24

Značky: kusového, podle, zařízení, materiálů, počtu, kusů, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zjednodušit manipulaci, odpočet a plnění sadbového kusového materiálu při vyloučení lidského faktoru. Podstatou zařízení je dopravník kusového materiálu, který je na horní větvi opatřen dělícími lištami, mezi nimiž jsou umístěna stavitelná hradítka, přičemž na koncích dopravníku je upevněn snímač impulsů s odpruženou klapkou, přičemž snímač impulsů je napojen na blokovací počítač.

Topné zařízení pro spalování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253557

Dátum: 12.11.1987

Autor: Biró Ernö

MPK: F23H 9/02, F24B 13/02

Značky: topné, zařízení, spalování, paliva, kusového

Text:

...pro přívod vzduchu a obr. 4 řez v rovině B-B na obr 3.Na znázorněném provedení topného zařízení má konstrukce roštu tvar vodorovného válce,umístěného V prostoru obklopeném bočními stěnami g. Konstrukce roštu sestává z trubkových prvků A uspořádaných ve směru tvořící přímky z desek Ž bubnu, tvořících čela konstrukce roštu, z prstenců lg a z hřídele Q. Hřídel É je připojen k hnacímu mechanismu pro pohánění roštu (není znázorněn). Obvykle se...

Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238315

Dátum: 01.10.1987

Autor: Palacký Alois

MPK: B29B 17/00

Značky: způsob, odpadů, kusového, polystyrenu, pěnového, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu, vzniklého při jeho výrobě na výrobky pro obalovou techniku, izolační desky a podobně. Podle tohoto způsobu se odpad z velikosti 0,2 až 5 cm3 které se navlhčí a smíchají s granulemi předpěněného polystyrenu. Směs se vloží do formy, kde se na ni působí parou o teplotě 110 až 130 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,19 až 0,29 MPa.

Zařízení pro třídění a sbírání kusového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241541

Dátum: 15.09.1987

Autor: Csányi Endre

MPK: B27B 31/00

Značky: řeziva, zařízení, zejména, kusového, třídění, materiálů, sbírání

Text:

...voľným pádem a na společnou ojednocovací stanici je dopravován uspořádaný soubor materiálu, je při třídění kusového materiálu prakticky vyloučeno jakékoli nebezpečípoškození. Přesto se sběrné komory dají libovolně řadit za sebou, navrhovat libovolně dlouhé a také ještě dodatečně přistavovat,takže neexistují žádná omezení v počtu a velikosti vytřiďovaných druhů materiálu. Při mimořádně opatrném zacházení s materiálem a funkčné spolehlivém...

Kontejner pro přepravu sypkého a kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251688

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kolbe Fritz, Mutz Werner, Donath Hans

MPK: B65D 88/54

Značky: kontejner, materiálů, sypkého, prepravu, kusového

Text:

...nayrpn aoponxn, a oöpaaymmancn nmnn He MOKQT nonacwb napymy. nocne oöpasonanna non aoponxoů Ha CHHHOF 0 KOHYCA BODOHKH HBHOHHHETCR H HDOĽOHXAGT Teqb TOHBKO CTOHbKO PDYSB, CKOHBKO npnaumaercx sarpysoqnuu owaepcwuem nan OTBOĽHTCH TpaHCHOpTep 0 M. TaKnM oöpae.BOM nonyqaewcx HPHHMRHTBHEHBX goauposxa PQSPPYBKH, CGOTBGTCTBYWMBH HDHEMHOŘCHOCOÓHOCTH 83 ľDY 30 qHOPO OTBEPCTHŽ CHHOCQ HRK Tpaxcnopwepa H PEPYHHPYSMHH ca~ MDCTOETEBĎHO OÓĎGMOM HDHHHQEMOPO...

Spôsob výroby veľkoplošných dosák z kusového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240324

Dátum: 15.06.1987

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: B32B 21/04

Značky: kusového, spôsob, výroby, dosák, velkoplošných, odpadů

Text:

...esteru alebo prírodných ľanových vlákien,následne sa poskládaný panel opláštuje tenkou súvislou doskou. iHlavnou výhodouspôsobu výroby veľkoplošných dosák z kusového odpadu je jeho jednoduchosť, ekonomická efektívnosť a vyššia rýchlosť zosadzovania ako pri spôsoboch spájania na pero a drážkuspôsobom podľa vynälezu sa dosiahne vyššia pevnosť v ohy 4-be ako u dosák vyrobených bez zlepov-ania -, knsov drevotrieskových dosák na tupú spá ru....

Rozdělovací práh padajícího sypkého nebo kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243324

Dátum: 15.05.1987

Autori: Buzek Otokar, Eermák Jan, Eervinka Stanislav

MPK: B07B 13/16

Značky: práh, sypkého, padajícího, kusového, materiálů, rozdělovací

Text:

...je možnost poškození dělicí hrany nebo stříšky při dopadu těžšího nebo ostrohranného předmětu a dále podobně jako u předchozího provedení nezabezpe~ čení odstranění například předmětu vléknitého tvaru nebo členitého tvaru s většími výstupky z dělicí hrany nebo stříšky.Výše uvedené nedostatky se odetraní rozdělovaoím prahem zapadajícího sypkého nebo kusového materiélu do nejméně dvou proudů, vedených skluzy podle vynálezu, jehož podstata...

Přímotopná pec pro ohřev kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250504

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křiváček Ladislav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: F27D 13/00, F27B 5/14

Značky: kusového, přímotopná, materiálů, ohrev

Text:

...na obr. 2 se dvěma topnýmí transformátory, na obr. Sa, b je nakreslena přívodní pásnice s chladičem tvo-řeným trubkou, kterou protéká voda a na obr. 4 a, b je znázorněn jiný způsob chlazení přívodních päsnic.Na retortu 1 jsou připojeny první 5 a druhá přívodní pásoice 7 nebo i třetí přívowdní pásnice 6. Přívodní pásnice 5, 6, 7 jsou pripojeny na sekundärní vinutí prvního 2 a druhého topneho transformátoru 8. V primarních okruzích...

Provizorní shoz sypkého a kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249621

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalec Zdeněk, Hudecváclav, Plepla Josef

MPK: B65G 47/16, B65G 47/18

Značky: kusového, sypkého, materiálů, provizorní

Text:

...mezi jednotlivými kuželovými dílypotrubí, vytvořenýmí mezi konci kuželových dílců potrubí o menších průměrech a konci kuželovych dílců potrubí o větších prúměrech, navazujících volně na sebe.Uvedené nevýhody provizorních shozů sypkého a kusového materiálu sestávajících z dílců potrubí, navzájem mechanicky spojených, se odstraní provizorním shozem sypkého a kusového materiálu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jednotlivé dílce...

Dopravní linka pro dopravu zvláště kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235856

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pivoňka Milan

MPK: B65G 15/12

Značky: dopravní, kusového, linka, materiálů, zvláště, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravní linka je určena pro dopravu zvláště kusového materiálu volně loženého na nosných dopravnících. Nad nosným dopravníkem je uspořádán dávkovací buben, jehož smysl otáčení je opačný ke smyslu otáčení hnacích kladek nosného dopravníku.

Zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru, zejména fluidního

Načítavanie...

Číslo patentu: 248877

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Semrád Petr, Pech Jaroslav

MPK: F23K 3/16

Značky: přívod, kusového, zejména, fluidního, šachty, generátoru, zařízení, paliva

Text:

...doskou připevnenou na rameno otočné uložené ne čepu. Spojení plynotěsnych desek s ranany je provedeno pomocí kloubü. Čspy jsou vně aparátu pevná spojeząy s ovládacími pákani, které mohou být opatřeny závažím nebo ssrvopohonem.Zařízení podle vynálezu umožňuje plynulý kontinuální přísun kusového paliva, například dřevěwch täpků o roznárech 7 x 7 x 3 cm. Rozměrnost a umístění uzávěrů zamezí vytváření klenby a usnadní obsluhu zařízení,...

Způsob kusového zpracování křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248516

Dátum: 12.02.1987

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: zpracování, kusového, způsob, křemíkových, desek

Text:

...v odpadní misoe.- 2 248 516 Výhody způsobu zpracování křemíkových desek podle vynálezu je možno rozdělit na technologické a konstrukční. Technologické zvyšují kvalitu zpracování, případně umožňují zavedení nových technologických kroků. Konstrukční výhodyznanenají snížení rozměrů, ceny a poruchovosti zařízení. Při pokrývání íotorezistem je možno dosáhnout potrebného mírného zesílení fotorezistové vrstvy na okrajích desky, podstatného...

Způsob optimalizace úpravy a dělení kusového materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230045

Dátum: 15.09.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

MPK: B23D 33/02

Značky: dělení, způsob, způsobu, materiálů, optimalizace, provádění, úpravy, kusového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Optimalizace úpravy a dělení řeší relativně přesnou lokalizaci úprav, například děrování, ve vztahu k rovinám následného dělení. Jednotlivý kus se postupně posouvá o předem stanovený délkový rozměr do jednotlivých pracovních míst vždy s předem stanoveným přesahem, přičemž v posledním pracovním místě se od něj odděluje díl tohoto délkového rozměru až do úplného rozdělení jednotlivého kusu. Zařízení tvoří těleso nárazníku spojené s posouvacím...

Generátor na zplynování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229361

Dátum: 01.04.1986

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: generátor, zplyňování, paliva, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je tvořen zásobníkem paliva, který přechází ve válcovou vložku, uvnitř které je uložen spalovací prstenec. Válcová vložka je z vnější strany obklopena pláštěm, svou horní částí vytvářejícím pod zásobníkem paliva odlučovací část a svou spodní částí uzavírající dno popelníkového prostoru. Uvnitř válcové vložky je uložen spalovací prstenec, který ve své střední části vytváří zúžené hrdlo oboustranně se rozšiřující, přičemž v horní části...

Samovyprazdňovací kontejner na přepravu kusového a sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223379

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sklenička Jaroslav

Značky: sypkého, kontejner, materiálů, prepravu, samovyprazdňovací, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Samovyprazdňovací kontejner na přepravu kusového a sypkého materiálu řeší mechanizované otevření dna kontejneru uvolněním se dnem táhly spojeného nosníku z ramen zdvihacího zařízení a tím vysypání jeho obsahu na určeném místě. Jeho použitím se zvyšuje bezpečnost práce, značně se zrychlí a usnadňuje přeprava a manipulace s materiálem. Pro manipulaci se používají běžné zdvihací zařízení (motorové vozíky, jeřáby atd.).

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, např. balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224513

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: balíků, slámy, zařízení, napr, materiálů, přemísťování, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, jehož výložník je opatřen zvedacími lineárními motory a je sklouben se zvedacími,rameny břemene, vyznačené tím, že zvedací kleštinová ramena (4) jsou skloubena s nosníkem (1) a vzájemně propojena táhly (6) napojenými na lineární motor (29), přičemž táhla (6) jsou opatřena omezovacími čepy (7, 7') uloženými v oválných otvorech (11, 11') dorazů (8, 8'), upevněných k nosníku (1).

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227229

Dátum: 15.11.1985

Autor: Melgr Petr

Značky: zboží, odebírání, průmyslový, kusového, textilního, manipulátor, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží od pracovního stroje, který na základě signálu z čidla přítomnosti zboží na výstupu pracovního stroje, převedeného na jediný pneumatický impuls provede uchopení, odtažení, uložení na složku, přidržení na složce, započítání kusu zboží a vrátí celý mechanismus do výchozí vyčkávací polohy dříve, než pracovní stroj dohotoví další kus. Toto zařízení lze použít například při...

Zařízení na sjednocení toku kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225983

Dátum: 01.07.1985

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

Značky: materiálů, zařízení, kusového, sjednocení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na sjednocení toku kusového materiálu, zejména ohřátých kovových kusů z nejméně dvou rovnoběžných, horizontálně situovaných induktorů středofrekvenčního ohřívacího zařízení, upravené v prostoru bezprostředně před výstupem z induktorů, vyznačující se tím, že je tvořené společným rámem (l), na jehož horním rameni (11) jsou uloženy vedle sebe a ve směru podélné osy induktorů pohyblivě dvoje pneumaticky ovládané kleště (3,3´), kdežto na...

Způsob zplyňování pevného, prachového až kusového materiálu obsahujícího uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 222192

Dátum: 15.05.1985

Autor: Schuster Ernst

Značky: materiálů, způsob, obsahujícího, kusového, zplyňování, uhlík, prachového, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevného materiálu obsahujícího uhlík, podle něhož zplyňování probíhá ve dvou fluidních vrstvách, uspořádaných v reakčním prostoru nad sebou a vzájemně spojených. Materiál, obsahující uhlík, se přivádí do dolní fluidní vrstvy. Létavý prach, odlučovaný z plynu, vystupujícího z horní fluidní vrstvy, se přivádí do komor pro zplyňování létavého prachu, jejichž zplyňovací hořáky jsou umístěny mimo reakční prostor....

Zařízení pro uvolňování sypkého a kusového materiálu v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217885

Dátum: 15.11.1984

Autori: Dědič František, Hásek Silvestr, Holub Václav

Značky: zásobníku, materiálů, sypkého, kusového, zařízení, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování sypkého a kusového materiálu v zásobníku umožňuje vyprázdnění zásobníku bez nebezpečí tvoření kleneb. Na sypký nebo kusový materiál v zásobníku se působí rázy. Zařízení tvoří nosný rám, připojený ke stěně zásobníku, k němuž je upevněn vibroúderný člen. Vibroúderný člen má tvar korýtka, v jehož prohlubni je vibrační budič a z opačné strany úderník. Silné rázy vyvozují impulsy způsobující uvolnění klenby v zásobníku.

Způsob autotermického zplyňování pevných paliv, zejména kusového černého uhlí, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214894

Dátum: 15.10.1984

Autori: Langhoff Josef, Seipenbusch Jürgen, Röbke Gerhard

Značky: uhlí, autotermického, kusového, provádění, palív, tohoto, černého, zplyňování, pevných, způsobu, zařízení, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zplyňování pevných paliv zplyňovacím médiem, při kterém se palivo vede ze zásobníku paliva do zplyňovacího reaktoru, kde dochází k jeho zplynění, při čemž se popel, který se vytvoří z paliva během zplyňovacího procesu, odvádí ze zplyňovacího reaktoru. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se dávky paliva, odebírané ze zásobníku paliva v závislosti na požadovaném množství přiváděného paliva, stlačí na tlak odpovídající...

Obraceč kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226354

Dátum: 01.08.1984

Autori: Sokolov Alexandr Nikolajevič, Bykov Alexej Petrovič

Značky: obraceč, materiálů, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvihacích a dopravních zařízení a může být využit k obra cení kusového materiálu, např. železobetonových výrobků. Cílem vynálezu je zvýšení výkonnosti tím, že plošina je otočná o 360° a je vyloučen chod naprázdno. Proto je obraceč opatřen dodatečnými válečky a upínacími zařízeními, které jsou instalovány na plošině na protilehlé straně k základním válečkům a upínacím zařízením, přičemž je plošina vybavena vodicími plochami a...