Patenty so značkou «kúpeľ»

Relaxačný kúpeľ na ozdravné a relaxačné procedúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5486

Dátum: 07.07.2010

Autor: Hradil Alexandr

MPK: A61H 33/14, A47K 3/02, A61H 33/02...

Značky: ozdravné, procedúry, kúpeľ, relaxačné, relaxačný

Text:

...do viac ako 50 svojho objemu vodou s teplotou 30 °C až 39,5 °C, obsahujúcej pivný extrakt. Kaďa je vybavená aspoň jednou sedačkou. Podstatou tohto technického riešenia je rovnako to, že v plynovom potrubí je vzduch s teplotou 20 °C - 40 °C, ktorý je obohatený ozónom. Rovnako je podstatné, že drevená kaďa je z teakového dreva alebo dreva typu kambaly. Napokon je podstatné, že kaďa je vybavená aspoň jednou sedačkou.Príklady uskutočnenia...

Tavivo a tavivový kúpeľ na zinkovanie ponorom, spôsob zinkovania ponorom a kúpeľ na zinkovanie ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286957

Dátum: 15.07.2009

Autori: Warichet David, Van Lierde André, Van Herck Karel, Gérain Nathalie, Matthijs Edward

MPK: H01L 27/02, C23C 2/06, C23C 2/30...

Značky: zinkovanie, zinkovania, spôsob, ponorom, kúpeľ, tavivo, tavivový

Zhrnutie / Anotácia:

Tavivo na zinkovanie ponorom obsahuje od 60 do 80 % hmotnostných chloridu zinočnatého, 7 až 20 % hmotnostných chloridu amónneho, 2 až 20 % hmotnostných činidla modifikujúceho tekutosť obsahujúceho aspoň jeden alkalický kov alebo kov alkalických zemín, 0,1 až 5 % hmotnostných aspoň jednej z nasledujúcich zlúčenín: chlorid nikelnatý, chlorid kobaltnatý, chlorid manganatý a 0,1 až 1,5 % hmotnostných aspoň jednej z nasledujúcich zlúčenín: chlorid...

Alkalický zinkovo-niklový kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 285453

Dátum: 03.01.2007

Autor: Hillebrand Ernst-walter

MPK: C25D 21/12

Značky: kúpeľ, zinkovo-niklový, alkalický

Zhrnutie / Anotácia:

Na zamedzenie vzniku nežiaducich vedľajších reakcií v alkalickom zinkovo-niklovom galvanickom kúpeli je navrhnuté oddelenie anódy od alkalického elektrolytu.

Horúci kúpeľ na zinkovanie ponorom oceľových dielov akéhokoľvek zloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3465

Dátum: 09.11.2006

Autor: Schmitz Thierry

MPK: C23C 2/06

Značky: horúci, dielov, zloženia, kúpeľ, akéhokoľvek, zinkovanie, ponorom, oceľových

Text:

...hliník, jednako v nich nie sú určité nelegované ocele, najmä oceľové plechy, ktoré vykazujú veľký obsah kremíka a/alebo fosforu.0017 Totiž v prípade takýchto ocelí klasické zinkovanie ponorom má za následok získanie povlakov, ktoré majú sivkastý vzhľad, neuspokojivé estetické hľadisko, abnormálne zväčšenú hrúbku, ktorá môže dosahovać až 400 ba dokonca 500 m, a okrem toho môžu byt málo priľnavé a málo odolné proti...

Spôsob potiahnutia pásov Fe-C-Mn-ocele vedením cez horúci zinkový kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3737

Dátum: 10.10.2005

Autori: Bouleau Daniel, Drillet Pascal

MPK: C23C 2/02, C23C 2/06

Značky: spôsob, potiahnutia, vedením, fe-c-mn-ocele, zinkový, horúci, pásov, kúpeľ

Text:

...pri rýchlosti chladenia V 2, na získanie pásu pokrytého na obidvoch stranách kontinuálnou podvrstvou amorfnćho zmesového oxidu železa a mangánu (Fe, Mn)0 a vonkajšou kontinuálnou alebo diskontinuálnou vrstvou kryštalického oxidu mangánatého MnO,potom- uvedený pás, pokrytý vrstvami oxidov, sa vedie uvedeným kúpeľom s cieľom potiahnutia poťahom na báze zinku, pričom obsah hliníka v uvedenom kúpeli je nastavený na hodnotu, ktorá sa aspoň...

Kúpeľ na galvanizáciu ponorom a spôsob galvanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284624

Dátum: 04.07.2005

Autor: Gilles Michael

MPK: C23C 2/06

Značky: kúpeľ, spôsob, galvanizáciu, ponorom, galvanizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kúpeľ na galvanizáciu ponorom, pozostávajúci zo zinkovej zliatiny, obsahujúcej cín a bizmut, obsahuje 1 až 5 % hmotn. cínu a bizmutu, olovo do bodu nasýtenia, 0,025 až 0,2 % hmotn. najmenej jedného z prvkov ako nikel, chróm alebo mangán, do 0,030 % hmotn. najmenej jedného z prvkov ako hliník, vápnik a horčík, pričom zvyškom je zinok a neodstrániteľné nečistoty. Kúpeľ sa používa na galvanizáciu oceľových výrobkov, ktoré môžu obsahovať kremík...

Žiarový zinkovací kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 282891

Dátum: 02.12.2002

Autori: Sokolowski Richard, Gilles Michael

MPK: C25D 3/00, C23C 2/06

Značky: žiarový, zinkovací, kúpeľ

Zhrnutie / Anotácia:

Zinkovací kúpeľ, ktorý je obzvlášť užitočný na prerušované zinkovanie oceľových výrobkov, obsahuje 3 až 15 hmotn. % cínu, olovo v koncentrácii až do nasýtenia a do 0,06 hmotn. % hliníka, vápnika a horčíka, pričom zvyšok tvorí zinok a neodstrániteľné nečistoty. Tým sa zmenší vplyv obsahu kremíka v oceli, ktorá sa má zinkovať na hrúbku povlaku.

Kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele a spôsob chemického leštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281732

Dátum: 21.05.2001

Autori: Franck Christian, Oreins Jean-marie

MPK: C23F 3/06

Značky: ocele, spôsob, leštenie, povrchov, chemické, chemického, kúpeľ, leštenia, nehrdzavejúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele neobsahujúci kyselinu fosforečnú a obsahujúci vo vodnom roztoku zmes kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej, kyselinu hydroxybenzoovú, prípadne substituovanú, katiónové povrchovo aktívne činidlo a komplexné ferokyanidové ióny.

Utvrdzovací roztok pre ustaľovací kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 267756

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hlavatý Miroslav, Trokan Peter

MPK: G03C 5/38

Značky: roztok, kúpeľ, utvrdzovací, ustaľovací

Text:

...na báze siranu hlinitochromitého je jeho zdravotná závadnosł a znečisťovanie v 3 d. siran hlinitodraselný hnačne znečisčuje vyvolàvacie zariadenia.Iieto nedostatky odstraňuje uvrdzovaci roztok pre ustalovaci kupe( podla vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kyseliny vinnej, tetraooritanu sodného a siranu hlinitého vo vodnom roztoku V pomere 4,4 1 4 až ao.výhodou uvrdzovacieho roztoku podľa vynàlezu je, že...

Vodno-organický galvanický kúpel na báze Cr/III/ pre pochrómovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259377

Dátum: 17.10.1988

Autor: Markušová Kveta

MPK: C25D 3/06

Značky: galvanicky, kúpeľ, vodno-organický, báze, pochrómovanie

Text:

...z kúpeľa obsahujúceho iba komplex CrHgO(,-3 z týchto dôvodova Komplex Cr(DMF 63 sa redukuje pri pozitívnejších potenciáloch asi o 200 mV a reverzibilnejšie ako komplex Cľĺľĺzolely b Po redukcii komplexu CrDMF 53 a vylúčení kovového chrömu na katóde, nvoľnené ligandy DMF prispievajú k putrovaniu roztoku V okoli elektródy jzatiaľ čo pri redukcii a vylučovaní chrómu z komplexu CrH 2 O~ 3 sa uvoľňujú molekuly vody, ktoré majú nepriaznivý vplyv...

Kúpeľ na odmasťovanie odliatkov pred ich impregnáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221674

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svetský Štefan, Máťoš Marián, Marušincová Monika

Značky: impregnáciou, kúpeľ, odmasťovanie, odliatkov

Zhrnutie / Anotácia:

Kúpeľ na odmasťovanie odliatkov pred ich impregnáciou, najmä pod tlakom liatych, napr. z hliníkových zliatin, obsahuje 1,5 až 14 % hmot. sodného vodného skla, 0,01 až 0,2 % hmot. pigmentovaného kysličníka železitého, 0,005 až 0,4 % hmot. sodnej soli dinaftylmetándisulfokyseliny a/alebo sodnej soli sulfometylovaného kondenzátu krezolu a 2-naftol-6-sulfokyseliny s formaldehydom, 0 až 0,4 % hmot. zmáčadiel a do 100 % hmot. vodu. Na jeho prípravu...

Vodný kúpeľ pre imerzné vylučovanie zinkovej medzivrstvy ako základ pre galvanické pokovovanie hliníku a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229998

Dátum: 01.02.1986

Autor: Kiška Ondrej

MPK: C25D 5/44

Značky: vylučovanie, imerzné, zinkovej, hliníku, galvanické, základ, zliatin, medzivrstvy, pokovovanie, kúpeľ, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný kúpeľ o složeniu 0,1 až 20 g zinku, 0,1 až 20 g štvormocného cínu, 0,1 až 10 g niklu a 5 až 20 g želatiny na jeden liter kúpeľa umožňuje používať nízke teploty vylučovania, vykazuje nízky obsah kovov a neobsahuje kyanidy a ich komplexné soli.

Vodný kúpeľ pre kontaktné vylučovanie cínu na striebro, nikel, meď, zliatiny medi, železo a oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 214093

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bázliková Dáša

Značky: vylučovanie, oceľ, meď, vodný, železo, zliatiny, mědi, nikel, kúpeľ, kontaktné, striebro, cínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný kúpeľ pre vylučovanie cínu na striebro, nikel, meď, zliatiny medi, železo, oceľ, pomocou kovového kontaktu z hliníka, zliatin hliníka, zinku a kadmia. Týka sa oboru chémie, povrchová úprava kovov. Vynález rieši zloženie vodného kúpeľa pre kontaktné vylučovanie cínu na striebro, nikel, meď, zliatiny medi, železo a oceľ za pomoci kovových kontaktov z hliníka, zinku a kadmia z vodných roztokov obsahujúcich dvojmocný cín, kyselinu...