Patenty so značkou «kuličkových»

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/08

Značky: měření, obežných, ložisek, kuličkových, zejména, zařízení, průměru, dvouřadých, hřídelů

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Zařízení pro montáž krycích plechů zejména kuličkových ložisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 267416

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalinová Jana, Macholán Miloš

MPK: F16C 43/04

Značky: plechů, zařízení, zejména, ložísk, kuličkových, montáž, krycích

Text:

...krycího plechu. ani ke vzniku ostřin.Příklad zařízení pro montáž krycích plechů do ložisek podle vynálezu je znázorněn na výkrese. kde na obr. 1 ie nárysný řez zařízením a na obr. 2 ie v řezu znázorněn detail uložení kuliček v kleci.Zařízení pro montáž krycích plechů do ložisek podle vynálezu sestává ze středicí podložky g upevněné na montážním stole, v níž ie upraveno vybrání pro vložení ložiska 1 s krycím plechem Q. Zařízení dále...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lorenc Zdeněk, Bárka Pavol, Smatana Jozef, Klein František, Kůr Jan, Václavík Leoš, Štícha Jiří, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: kuličkových, ložisek, párování, třídění, zejména, dvouřadých, součástí, způsob, kroužků, speciálních

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Klein František, Václavík Leoš, Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/00

Značky: speciálních, kalibraci, samočinnou, kuličkových, kroužků, dvouřadých, ložisek, měření, stanici, autooperátor, kontrolní

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Forma na výrobu kuličkových klecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259725

Dátum: 17.10.1988

Autor: Michel Vladimír

MPK: B29C 33/30

Značky: výrobu, klecí, kuličkových, forma

Text:

...pracnost a časová náročnost při výrobě klecí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu formy na výrobu ložiskových klecí v nárysu, kde střední a přední deska je v částečném řezu, obr. 2 vyrážeč v nárysu, a to v pravé části v pohledu a v levé části v řezu, obr. 3 stahovací viožku v řezu, obr. 4 trn v nárysu a půdorysu, obrázek 5 vložku trnů v nárysu a bokorysu,kde nárys je proveden v...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/08

Značky: ložisek, průměru, obežných, měření, tvaru, vnitřních, dvouřadých, vřetenového, kuličkových, třídění, průměrovému, kroužků, speciálních, zařízení

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Zařízení pro výrobu kuličkových psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253073

Dátum: 15.10.1987

Autori: Melichar Milan, Veselý Alois, Kiessling Jiří, Bartušek Tomáš, Kopačka Pavel, Vaněk Vladimír

MPK: B43K 7/00

Značky: kuličkových, zařízení, prostředků, výrobu, psacích, hrotu

Text:

...psacĺch hrotů, které jsou na zařízení podle.vynálezu vyráběny a kvalita těchto hrotú je trvalá, stálá a vždy reprodukovatelná. Dále jedosaženo podstatného prcdloužení životnosti zařízení, které je pro výrobu kuličkových psacích hrotů určeno, jsou sníženy nároky a náklady na obsluhu a údržbu zařízení a tím je podstatné zlevněna výroba kuličkových psacích hrotú, z toho pak vyplývající výroba kuličkových popisovačů, přičemž je současně...

Automat pro bradavkové svařování klecí kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248268

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ivanov Alexandr, Kurenkov Sergej, Plužnikova Galina, Chvatov Leonid, Kurzin Viktor

MPK: B23K 11/14

Značky: kuličkových, bradavkové, ložisek, klecí, automat, svařování

Text:

...Myàra 7B nepno xonocroro xoa Gapaőan 8 qepes-Konnp 10 H cncTeMy pmqarós Ha Bcex nosnuunx noaopornoro cTona 1 ocymecwsnnewcx paöora Mexaansuoa. Ha nosuuuu u nonycenapawopu nomwyqnoĺsuamrcg H 3 aaxonnŕenn na nnmnmm uacwh cBapoqHoro npncnocoönennn. Ha nosnunu 6 ocymecranaewcx nepeuoc nonoöpane Horo KoMnneK 1 a Mexauuqecxoä PYKOŘ 12 c opnenwaropa 15 na Hmnmmĺqacrb csa~ poqnoro npncnocoönenx. OT Konupa ĺ 0.n 0 B 0 p 0 THOe nnnmenne nepeaercn pmqary...

Zařízení k měření příčného poloměru a úchylek příčného tvaru oběžných drah kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolář Karel, Radek Petr, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/20

Značky: obežných, ložisek, tvaru, poloměrů, kroužků, měření, příčného, úchylek, kuličkových, zařízení

Text:

...podle vynalezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese.zařízení je tvořeno mechanickou jednotkou spojenou s blokem elektroniky. Mechanická jednotka sestává ze základního rámu lr s nímž jełpevně spojena upínací deska g pro upnutí měřené součástí. K zâkladnímu rámu l je pomocí prvního planžetověho paralelogramu 3 uchycen první člen § a jedním atupněm volnosti pohybu ve směru kolmém na upínací desku g. První člen É spočíva na vačce 3...

Pružicí monočlen pohybového ústrojí kuličkových psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234383

Dátum: 15.10.1986

Autori: Podhola Petr, Podhola Emil, Grill Miloslav

MPK: B43K 24/06

Značky: kuličkových, pohybového, monočlen, ústrojí, prostředků, psacích, pružicí

Zhrnutie / Anotácia:

Pružicí monočlen s příčně a hřebenovitě situovanými zářezy na svém povrchu je určen jako konstrukční prvek ke vřazení do osově uspořádaného pohybového mechanismu pro vysouvání a zasouvání psací náplně psacího prostředku. Předmětu vynálezu je možno využít při nových konstrukcích kuličkových psacích prostředků a pro psací prostředky již existují jako adaptéru.

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234071

Dátum: 01.10.1986

Autori: Štícha Jiří, Kolář Karel

MPK: G01M 13/04

Značky: házení, axiálního, vůči, měření, základnímu, oběžné, ložisek, kuličkových, čelu, dráhy, kroužků, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu řeší měření polohy oběžné dráhy spolu s axiálním házením oběžné dráhy kroužků ložisek s kosoúhlým stykem, zejména s neúplnými oběžnými drahami. Na měřicí desce zařízení jsou shora upevněny dva opěrné členy pro měřené kroužky a vespod dva planžetové paralelogramy s pohyblivými členy s pevným a měřicím dotykem. Druhý planžetový paralelogram je opatřen opěrkou pro hrot měřicího čidla připojeného k pohyblivému členu prvního...

Zařízení pro lemování špiček trubkových výrobků, zejména špiček kuličkových per

Načítavanie...

Číslo patentu: 216847

Dátum: 15.01.1985

Autor: Buzzi Ugo

Značky: kuličkových, trubkových, zařízení, špiček, výrobků, lemování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro lemování špiček trubkových výrobků, zejména špiček kuličkových per, v němž jsou upraveny tři pracovní válečky obíhající na kónické vnitřní oběžné ploše krytu. Zařízení je opatřeno podpěrou uchycenou v ose zařízení, která je ve styku s koncovou dosedací plochou pracovních válečků. Podpěra má buď tvar kotouče uloženého v ložisku, nebo tvar dříku se zkosenými okraji. Kryt může být upraven otočně a nastavitelně.

Zařízení k měření vibrací dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216588

Dátum: 01.08.1984

Autori: Košvica František, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

Značky: vibrací, kuličkových, tvaru, měření, dvouřadých, vřetenového, zařízení, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření vibrací dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru vhodného zejména k automatické kontrole velkých dávek jednoho typu ložiska. Zařízení se vyznačuje použitím dvou snímacích hlavic uspořádaných nad oběžnými drahami vnějšího kroužku zkoušeného ložiska, propojených dvěma elektronickými jednotkami indikujícími velikost vibrací v místě první i druhé oběžné dráhy vnějšího kroužku zkoušeného ložiska. Toto...