Patenty so značkou «krystalizace»

Způsob krystalizace 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260509

Dátum: 15.12.1998

Autori: Londýn Miroslav, Budník Josef

MPK: C07D 243/16

Značky: způsob, krystalizace, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2

Text:

...kvalitě takto čiitěné účinné látky odpovídá tep 1 otatání 169 až 172 °C, obsah 99 až 101,0 i (stanovení se provádí potenciometrickou titrací 0,1 N roztokom kyseliny chloristé za použití kombinované akelnć elektrody, přičemž analyzovaný vzorek se rozpustí v cca 20 ml kyseliny octové 100 apřidá se oca~ 50 ml anhydridu kyseliny ootové) a identifikace se provede pomocí tenkovratevně chromatoqrafie(TLC) na deskách ľertigplatten fy Merck s UV...

Způsob krystalizace 4-chlor-N-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255731

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitinko Vojtěch, Vondráček Karel

MPK: C07D 211/98

Značky: krystalizace, 4-chlor-n-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu, způsob

Text:

...krystalizuje v prostředí směsi rozpouštědel methenol-voda 11,324 za přítomnosti kyseliny L-askorbové. Získá se tak Clopamid-substance ve vyšším výtěžku a ve velmi dobré kvalitě, jak bylo doloženo TE-chromatografií 1 ostatními analytickými kritérli. Dřidávání kyseliny L-askorbové ke krystalizační směsi má dvojí velmi důležitývýznam. Především váže látky bazického charakteru, které jsou v surové látce před krystalizaci hojně...

Způsob krystalizace tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255665

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poláčková Eliška, Havel Miroslav, Veselý Miloslav, Janeček Miroslav

MPK: C09B 29/036

Značky: krystalizace, způsob, tartrazinu

Text:

...sodného a harviva, získá se tartrazin v dobře filtrovatelně formě a koláč barviva vzniklý po filtraci či odstřcdění vykazuje vysoký obsah sušiny a snadno se promývá. Při uvedeném poměru soli a barviva se totiž tartrazin z roztoku začíná vylučovat v teplotním rozmezi 40 až 50 OC, podmiňujicím vznik vhodné krystalické formy produktu. Postup podle vynálezu je v dalším textu blíže osvětlen příklady, které však nikterak prcdmět vynálezu nevymezují...

Způsob kontinuální krystalizace tavenin a roztoků v krystalizátoru s chlazeným pláštěm a s válcovým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251822

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cír Ivo, Hvížďala Jaromír

MPK: B01D 9/02

Značky: pláštěm, způsob, míchadlem, krystalizace, krystalizátoru, tavenín, chlazeným, kontinuální, valcovým, roztoku

Text:

...mu ousponzo dowoohluavecí oblasti, intonlívni níchonl,kdo o culeroldn plúltä kryotolisàtoru odvdděno teplo se euopenso. pričom produkt do odohírin I oohluovncí oblasti.Zvýšení výkonu ohlooonyeh íohoąých kryoteliutarů molňudo zpñoob krystelizaco padlo vynálozu v chleoonću kryotolieetoru n vllcový níchndlo. Princíp vynúlenu opočívá v ton,Io nntákaáíoí kepolino o vyookou koncontrncí kryotolinnjící 11 th o toplotü blíiící ao rovnováłnonu...

Způsob krystalizace bezvodé krystalické glukosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Ivan, Svobodová Hana

MPK: C13K 1/00

Značky: krystalizace, bezvodé, krystalické, způsob, glukosy

Text:

...glukoay bezvodou krystaliokouglukoeou provádí jejím velkoplošným povrchovým rozsevem při očkovaoi teplotě 65 až 70 °C e při polovičnim naplnění krystalizátoru roztokom gluko~ eye Poté se krystalizátor doplni roztokom glukosy a ponechá kryatalovat, přičemž se krystalizaoe ukončí při teplotě 42 až 48 °C.Vtip způeobu podle vynálezu spočívé jednak ve velkoploěném rozsevu očkovacího materiálu při částečně naplněném kryetalizátoru, a jednak v...

Způsob krystalizace dodekahydrátu síranu chromitodraselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 233171

Dátum: 01.12.1986

Autori: Veverka František, Fakan František

MPK: C01G 37/10

Značky: dodekahydrátu, krystalizace, chromitodraselného, způsob, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zvýšit kapacitu výroby dodekahydrátu síranu chromitodraselného z ferochromu. Tohoto cíle se dosáhne tak, že matečné louhy po vykrystalování kamence se zahřejí a pak se rychle zchladí na teplotu pod 18 °C během několika hodin. Tím se v matečných louzích, které se vrací zpět do výroby kamence, příznivě upraví poměr Cr : Fe nad obvyklých 2,7.

Zařízení pro rafinaci látek metodou usměrněné krystalizace s odvodem materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229897

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šavula Alexandr Vasiljevič, Drápala Jaromír, Kuchař Lumír, Danilin Jurij Pavlovič, Ivanov Jurij Michajlovič, Duží Pavel, Vanjukov Andrej Vladimirovič

MPK: B01D 9/00

Značky: látek, krystalizace, zařízení, materiálů, odvodem, usměrněné, rafinaci, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rafinaci látek metodou usměrněné krystalizace s odvodem materiálu je určeno pro oblast metalurgie polovodičové techniky, mikroelektroniky a optoelektroniky. Je tvořeno, stojanem, na němž je umístěna pec s ampulí a regulátorem teploty. Vertikálně ustavená ampule je propojena kanálkem s komůrkou pro odvod materiálu a spojena s reverzním míchadlem. Pec s ampulí a komůrkou jsou upraveny na stojanu sklopně.

Způsob usměrněné krystalizace kovových polotovarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221476

Dátum: 15.02.1986

Autori: Matějovic Karel, Flandera Ferdinand, Kratochvíl Stanislav, Kepka Miloslav, Kočárek Jiří

Značky: usměrněné, způsobu, kovových, tohoto, provádění, krystalizace, způsob, zařízení, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob usměrněné krystalizace při odlévání kovových polotovarů, zejména ingotů z oceli. Tavenina v krystalizátoru je navíc ochlazována shora vloženým chladičem, který je umístěn na dně pánve. Chladičem prochází výlevka, z níž vytéká kovová tavenina do krystalizátoru. Ztuhlý kovový polotovar se vysouvá směrem dolů do šachty, která je tepelně izolována.

Zařízení k provádění krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224402

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kvasnica Ladislav, Sladký Jan

Značky: rozpouštědel, zařízení, 6-kaprolaktamu, krystalizace, provádění, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění krystalizace 6-kapro-laktamu z organických rozpouštědel jako benzen, toluen nebo trichloretylen za současného působení čpavku, vyznačené tím, že se skládá ze vzájemně propojených prostorů tvorby a růstu krystalů (1), absorbce čpavku a rozpouštění krystalových jader (2), odpařování čpavku a organického rozpouštědla (3) a prostoru třídění krystalů (4), přičemž prostor (1) je opatřen odvodem (5) cirkulovaného roztoku, na který...

Způsob krystalizace 5-hydroxy-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11- dihydrodibenz/a,d/cykloheptenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243571

Dátum: 17.09.1985

Autor: Falta Bohumil

MPK: C07C 91/02

Značky: způsob, 5-hydroxy-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11, krystalizace

Text:

...převážně karbinol AMT Grignardovou reakcí dimethylaminopropylmagnesiumchloridu s dibenzosuberonem bud V etherovem, nebo v toluenovém prostředí. Z tohoto prostředí je po ukončené. reakci izolován karbinol AMT ve vodnêm roztoku V podobě adiční soli s některou minerální kyselinou. Zde pak může docházet vlivem nízkých hodnot pH a vyšších teplot kromě částečně dehydratace karbinolu AMT i k zmnožení jiných doprovodných látek. A 1 kalizaci vodných...

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226832

Dátum: 01.09.1985

Autori: Rouček Luděk, Vyhnal Josef, Tříska Aleš, Liška Oldřich, Barta Čestmír, Rejl Josef, Trnka Jaroslav

Značky: tuhnutí, provádění, tavení, způsob, látek, způsobu, zařízení, krystalizace, tohoto, temperování, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek v zařízení na bázi elektrické pece, zejména při gravitaci v rozmezí 10-6 až 40 G, při kterém se výchozí látky ve formě oddělených dávek opatřených obalem jako jsou pouzdra, přivádějí ze zásobního prostoru do prostoru pracovního, vyznačený tím, že se jednotlivé dávky postupně a za sebou následovně vytlačují mechanicky popřípadě tlakem za nimi následujících dávek ze zásobního...

Způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219048

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sladký Jan

Značky: krystalizace, rozpouštědel, 6-kaprolaktamu, organických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby 6-kaprlaktamu a řeší problém krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel v části odstraňování přebytečných krystalizačních jader z matečného roztoku. Podstatou vynálezu je způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel v nepřetržitém procesu za současného působení čpavku, v němž ve dvou na sebe navazujících prostorách je v části sycení a absorpce čpavku do nasyceného roztoku nebo směsi...

Způsob krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219045

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sladký Jan

Značky: krystalizace, způsob, organických, rozpouštědel, 6-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby 6-kaprolaktamu a řeší problémy krystalizace z organických rozpouštědel oddestilováním části rozpouštědla za současného působení čpavku. Podstatou vynálezu je provedení postupu krystalizace 6-kaprolaktamu z organických rozpouštědel tím, že do nasyceného roztoku nebo krystalové směsi 6-kaprolaktamu a organického rozpouštědla je při teplotě varu roztoku uváděn čpavek a rozpouštědlo je oddestilováváno z části varem, z...

Žáropevná vytvrditelná nikl-chromová slitina pro vysoké teploty a pro odlitky vyráběné metodou řízené krystalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 218419

Dátum: 15.03.1985

Autori: Schier Pavel, Kubíček Ladislav Člen Korespondent Čsav, Šefl Pavel

Značky: slitina, vytvrditelná, teploty, metodou, krystalizace, vysoké, řízené, odlitky, žáropevná, nikl-chromová, vyráběné

Zhrnutie / Anotácia:

Žáropevná vytvrditelná nikl-chromová slitina pro vysoké teploty a pro odlitky vyráběné metodou řízené krystalizace, sestávající v hmotnostní koncentraci z 55 až 70 % niklu, 6 až 23 % chromu, 0,4 až 15 % kobaltu, 0,4 až 15 % molybdenu a wolframu, 3 až 12% titanu, hliníku, niobu a tantalu, 0,01 až 0,05 % uhlíku, 0,01 až 5 % železa, 0,05 až 1,2 % manganu, křemíku, vápníku, hořčíku a mědi a 0,001 až 0,05 % fosforu a síry, vyznačená tím, že dále...

Způsob krystalizace aminonaftolsulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214175

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vrána Milan, Roman Jan

Značky: krystalizace, způsob, aminonaftolsulfokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu krystalizace aminonaftosulfokyselin okyselením taveniny po tavení sodných solí příslušných výšesulfidovaných kyselin s hydroxidem sodným, což patří mezi základní technologické operace výroby meziproduktů pro organická barviva. Tento nový způsob sočívá v tom, že se krystalizace provádí kontinuálně v kaskádě za sebou zapojených 2, 3 nebo více míchaných krystalizátorů, kde do prvního je současně dávkována alkalická tavenina...