Patenty so značkou «kryštalickej»

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth György, Kótay Nagy Peter, Bartha Ferenc, Barkóczy József, Katona Zoltán, Ruzsics György, Nagy Kalman, Németh Norbert, Cselenyák Judit, Szent-kirallyi Zsuzsanna

MPK: C07D 207/34, A61K 31/40, A61P 3/06...

Značky: spôsob, přípravy, atorvastatínu, kryštalickej, polymorfnej, formy, hemivápenatej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) 1-[4-(5-kyanoindol-3-yI)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288162

Dátum: 14.02.2014

Autori: Böttcher Henning, Neuenfeld Steffen, Kniel Heike, Rudolph Susanne, Bartels Matthias, Helfert Bernd, Bathe Andreas

MPK: A61K 31/495, C07D 405/12

Značky: obsahom, spôsob, hydrochlorid, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yi)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín, kryštalickej, farmaceutická, formě, kompozícia, přípravy, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, anhydrát, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV a spôsob jej prípravy. Farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, prípadne spolu s kryštalickou formou V príslušnej zlúčeniny a jednu, alebo viac pomocných látok a/alebo nosičov. Táto zlúčenina alebo farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie alebo prevenciu depresívnych porúch, úzkostlivosti, bipolárnych porúch,...

Kryštalická forma epotilónu B, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a použitie kryštalickej formy epotilónu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 287677

Dátum: 26.04.2011

Autori: Mahnke Marion, Schupp Thomas, Petersen Frank, Küsters Ernst, Hofmann Hans, Mutz Michael, Memmert Klaus

MPK: C07D 493/00, C12P 17/00

Značky: kompozícia, krystalická, použitie, epotilónu, farmaceutická, formy, forma, kryštalickej, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje kryštalickú formu epotilónu B označenú ako modifikácia A a kryštalickú formu epotilínu B označenú ako modifikácia B, farmaceutickú kompozíciu s ich obsahom a ich použitie.

Spôsob výroby clopidogrelu hydrogénsulfátu kryštalickej formy I

Načítavanie...

Číslo patentu: 287327

Dátum: 11.06.2010

Autori: Vodný Štefan, Štěpánková Hana, Veverková Eva, Veverka Miroslav, Hájíček Josef

MPK: C07D 495/00

Značky: výroby, spôsob, kryštalickej, formy, hydrogénsulfátu, clopidogrelu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby hydrogénsulfátu (alfa S) metylesteru kyseliny alfa-(2-chlórfenyl)-6,7-dihydro-tienol[3,2-c]pyridín-5(4H)-octovej (hydrogénsulfátu clopidogrelu) vzorca (I) v kryštalickej forme I, keď sa látka vzorca (I) vylučuje z roztoku clopidogrelu vo forme voľnej zásady alebo soli v rozpúšťadle zvolenom z radu primárne, sekundárne alebo terciárne alkoholy C1 až C5, ich estery s karboxylovými kyselinami C1 až C4, prípadne ich zmesi,...

Spôsob prípravy nehydrolyzovateľnej kryštalickej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15924

Dátum: 11.11.2009

Autor: Oberholzer Matthew Richard

MPK: C07D 401/04

Značky: spôsob, nehydrolyzovateľnej, kryštalickej, formy, přípravy

Text:

...obmedzený len na tieto prvky, ale môže obsahovať iné prvky, ktoré nie sú vymenované alebo sú inherentné k týmto zlúčeninám, spôsobom, článkom alebo prístroju. Ďalej,pokiaľ nie je uvedené inakšie, alebo sa týka širokého alebo0008 Tiež neidentifikované výrazy a a an pred prvkom alebo zložkou vynálezu sú v zmysle, ktorý nijako neobmedzuje počet príkladov (alebo výskytu) prvku alebo zložky. Preto a alebo an treba chápať ako jeden, alebo najmenej...

Nový spôsob prípravy kryštalickej formy V agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10398

Dátum: 04.08.2009

Autori: Martins Damien, Langlois Pascal, Linol Julie, Coquerel Gérard

MPK: C07C 233/18, C07C 231/24

Značky: přípravy, nový, agomelatínu, kryštalickej, formy, spôsob

Text:

...technikou na získavanie pevných častíc s malými rozmermi. Vznikajúca hmota je často amorfná (S. Petit a G. Coquerel Amorphous state, Polymorphísm in pharmaceutical industry, Editor R. Hilñker, Wiley-VCH Weinheim 2006, Kapitola X, str. .259285). V predkladanom vynáleze naproti tomu rozprašovanie umožňuje získavať dobre definovanú kryštalíckú formu, formu V, ktorá Však navyše vykazuje omnoho lepšiu trvanlivosť0010 Podrobnejšie sa predložený...

Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286943

Dátum: 06.07.2009

Autori: Palou Martin, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 7/00

Značky: kryštalickej, portlandského, slínku, výroby, spôsob, využitím, vysokopecnej, trosky

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločne sa melie zmes cementárskych surovinových zložiek ako vápenec, železitá prísada a íly na takú jemnosť, že zvyšok na site 009 je maximálne 25 % hmotn., a oddelene sa melie kryštalická vysokopecná troska na rovnakú jemnosť ako cementárske surovinové zložky a zomletá zmes cementárskych surovinových zložiek postupuje do vysokokapacitného miešača, kde sa mieša so zomletou kryštalickou vysokopecnou troskou v množstve až do 35 % hmotn....

Kryštalická modifikácia derivátov N-fenyl-2-pyrimidínamínu, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a použitie kryštalickej modifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286551

Dátum: 27.11.2008

Autori: Sutter Bertrand, Bürger Hans Michael, Zimmermann Jürg

MPK: A61K 31/505, C07D 213/00, C07D 239/00...

Značky: obsahom, derivátov, spôsob, krystalická, kompozícia, použitie, n-fenyl-2-pyrimidínamínu, kryštalickej, farmaceutická, modifikácie, přípravy, modifikácia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalická forma adičnej soli metánsulfónovej kyseliny s 4-(4-metylpiperazín-1-ylmetyl)-N-{4-metyl-[3-(4-pyrid-3- yl)amino]fenyl}benzamidom vzorca (I), ktorá sa môže použiť na liečenie nádorov.

Enzymatický spôsob prípravy kortexolón 17-alfa-propionátu v kryštalickej forme III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16266

Dátum: 24.07.2008

Autori: Moro Luigi, Ajani Mauro

MPK: A61P 5/28, C07J 5/00, A61K 31/573...

Značky: 17-alfa-propionátu, spôsob, enzymatický, kryštalickej, přípravy, formě, kortexolón

Text:

...reakcie za podmienok alkoholýzy podľa tohto vynálezu otvára nové perspektívy pre výrobu v priemyselnom merítku s vyššímivýťažkami l 7 a-monoesterov, než aké sú pri spôsoboch už známych z literatúry.0012 Diestery, ktoré slúžia ako substrát pri reakcii podľa tohto vynálezu, je možné pripravovať podľa doterajšieho stavu techniky, napríklad spôsobom opísaným v B.Turner,Joumal of American Chemical Society, 75, 3489, 1953, ktorý umožňuje...

Kortexolón-17alfa-propionát v hydrátovej kryštalickej forme IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19926

Dátum: 24.07.2008

Autori: Ajani Mauro, Moro Luigi

MPK: C07J 5/00, A61P 5/28, A61K 31/573...

Značky: hydrátovej, kryštalickej, formě, kortexolón-17alfa-propionát

Text:

...merítku s vyššími výťažkamí17 a-monoesterov, než aké sú pri spôsoboch už známych z literatúry.Diestery, ktoré slúžia ako substrát pri reakcii podľa tohto vynálezu, je možne pripravovať podľa doterajšieho stavu techniky, napríklad spôsobom opísaným V B.Tumer, J oumal of American Chemical Society, 75, 3489, 1953, ktorý umožňuje esterifikácíu kortikosteroidovlineárnou karboxylovou kyselinou za prítomnosti jej anhydridu a monohydrátu...

Kortexolón-17alfa-propionát v kryštalickej forme I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19922

Dátum: 24.07.2008

Autori: Ajani Mauro, Moro Luigi

MPK: A61P 5/28, C07J 5/00, A61K 31/573...

Značky: kortexolón-17alfa-propionát, kryštalickej, formě

Text:

...výťažkamil 7 oL-monoesterov, než aké sú pri spôsoboch už známych z literatúry.Diestery, ktoré slúžia ako substrát pri reakcii podľa tohto vynálezu, je možne pripravovať podľa doterajšieho stavu techniky, napríklad spôsobom opísaným v Bĺľumer, Joumal of American Chemical Society, 75, 3489, 1953, ktorý Innožňuje esteriñkáciu kortikosteroidov lineámou karboxylovou kyselinou za prítomnosti jej anhydridu a monohydrátu PTSA.Vynález sa teda...

Postup výroby kryštalickej pyrazolo[1,5-a]pyrimidínovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9523

Dátum: 10.10.2007

Autori: Guglietta Antonio, Palomer Albert, Anglada Luis

MPK: A61K 31/519, C07D 487/04

Značky: kryštalickej, pyrazolo[1,5-a]pyrimidínovej, postup, zlúčeniny, výroby

Text:

...problémov reprodukovateľnostl, kvality a výtažku.Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje účinnejší postup priemyselnej výroby, ktorý dáva vysoký výťažok a konštantnú čistotu pri príprave polymorfu B N(2-fIuór-5-3-(tiofén-2-karbonyI)pyrazoIo 1,ő-ajpyrimidin-7-ylfenylj-N-metylacetamiduvkilogramovej škále, pričom sa pri tomto postupe predíde vyššie spomenutýmproblémom. Teda v rámci prvého uskutočnenia predložený vynález spočíva v postupe...

Spôsob prípravy kryštalickej formy N-(4-trifluórmetylfenyl)-5-metyl-izoxazol-4-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285216

Dátum: 02.08.2006

Autori: Paulus Erich, Faasch Holger, Westenfelder Uwe, Hedtmann Udo

MPK: C07D 261/00, A61K 31/42

Značky: n-(4-trifluórmetylfenyl)-5-metyl-izoxazol-4-karboxamidu, formy, kryštalickej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kryštalickej modifikácie 1 zlúčeniny vzorca (I), ktorý spočíva v tom, že a) zlúčenina vzorca (I), ktorá nie je v modifikácii 1, alebo zmes modifikácie 1 a ďalších kryštalických foriem zlúčeniny vzorca (I) zavedie do organického rozpúšťadla alebo do zmesi organických rozpúšťadiel a vody, potom sa b) získaná zmes zohreje na teplotu od 41 °C po teplotu varu organického rozpúšťadla a c) získaný roztok sa zriedi vodou...

Monohydrochlorid 8-hydroxy-5-[(R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-metoxyfenyl)-1- metyletyl]amino]-etyl]-2(1H)-chinolinónu v kryštalickej forme a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4159

Dátum: 24.03.2005

Autori: Pivetti Fausto, Pighi Roberto

MPK: C07D 215/00, A61K 31/47, C07D 207/00...

Značky: spôsob, monohydrochlorid, přípravy, 8-hydroxy-5-[(r)-1-hydroxy-2-[[(1r)-2-(4-metoxyfenyl)-1, kryštalickej, formě, metyletyl]amino]-etyl]-2(1h)-chinolinónu

Text:

...8-hydroxy-5-(1 R)1-hydroxy-2-(1 R)-2-(4-metoxyfenyl)-1-metyletyljamínoetyI-2(1 H)-chinolinón monohydrochlorid. ktorý sa získa napríklad spôsobom opisovanom vEP 0147719 kryštalizáciou zo zmesi etanolu, vody a izopropyléteru,z vhodného rozpúšťadla.0032 Vhodné rekryštalizačné rozpúšťadlo je protické rozpúšťadlo ako etanol, izopropanol alebo ich zmesí s vodou. Výhodné rozpúšťadlo je zmes etanolu s vodou.0033 Najvhodnejšie rekryštalizačné...

Spôsob výroby ľahko separovateľnej kryštalickej benzatínovej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284307

Dátum: 08.12.2004

Autori: Mazáň Štefan, Selecká Slávka

MPK: C12P 37/00, C07D 499/00

Značky: benzatínovej, ľahko, separovateľnej, výroby, kryštalickej, spôsob, fenoxymetylpenicilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej benzatínovej soli fenoxymetylpenicilínu pridávaním vodného roztoku benzatín - diacetátu k acetónovému alebo vodnoacetónovému roztoku voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu. Takto pripravená benzatínová soľ fenoxymetylpenicilínu sa vyznačuje vysokou kvalitou a je vhodná na formuláciu liečivých prípravkov s obsahom penicilínu V.

Spôsoby izolácie I. kryštalickej formy 5-azacytidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14452

Dátum: 16.03.2004

Autori: Selvey Lee Alani, Ionescu Dumitru, Blumbergs Peter

MPK: C07D 251/10, C07H 19/12

Značky: kryštalickej, spôsoby, izolácie, 5-azacytidínu, formy

Text:

...okolia. Pomalá rekryštalizácia I. formy 5 azacytidínu sa uskutočňuje za použitia etanolu, izopropylalkoholu, metyletylketónu alebo acetonitrilu. 0023 Rýchlou rekryštalizáciou sa mysli to, že ko-rozpúštadIový roztok sa nechá ekvilibrovat pri teplote nižšej ako 0 °C, výhodne nižšej ako približne -10 °C a najvýhodnejšie pri približne -20 °C. Rýchla rekryštalizácia l. fonny 5-azacytidínu sa uskutočňuje s 2-propanolom (izopropylalkoholom) alebo...

Cefalosporín v kryštalickej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6077

Dátum: 15.03.2004

Autor: Berghausen Joerg

MPK: C07D 501/00, A61K 31/545, A61K 31/04...

Značky: kryštalickej, formě, cefalosporin

Text:

...sa, že následkom nalých zmien vo výskumných detailoch sa môžu vyskytovať malé odchýlky V 20-hodnotách. charakteristickýchvrcholov V práškovom röntgenovom difrakčnom obraze.Súčasný vynález sa rovnako týka spôsobu. prípravy cefalosporínu, ktorý obsahujea) zmiešanie kyseliny a organického rozpúštadla a potom pridanie roztoku cefalosporínu podľa vzorca (III) a premiešanie zmesib) zmiešanie kyseliny a organického rozpúšćadla, pridanie...

Spôsob výroby klopidogrelu hydrogensulfátu kryštalickej formy I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4892

Dátum: 26.08.2003

Autori: Štěpánková Hana, Vodný Štefan, Hájíček Josef, Veverka Miroslav, Veverková Eva

MPK: C07D 495/00

Značky: hydrogénsulfátu, výroby, formy, klopidogrelu, spôsob, kryštalickej

Text:

...zásady na opticky aktívnu bázu, 2. z organickej fázy sa izoluje odpovedajúca báza klopidogrelu odparením rozpúšťadla a táto sa následné rozpustí v rozpúšťadle zvolenom zo skupiny alkoholov Cl až C 5 aleboich esterov s kyselinou C 1 až C 4, poprípade zmesi alkoholov a esterov, a zmes saochladí, 3. pridá sa kyselina sírová a zmes sa naočkuje formou I hydrogensulfátu klopidogrclu, 4. vykryštalizovaná zmes sa zmieša pri teplote -5 až 15...

Spôsob prípravy izolovanej kryštalickej formy 3/2 hydrátu 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chlór-6-fluór-1- [(1R,2S)-2-fluórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283189

Dátum: 17.02.2003

Autori: Yukimoto Yusuke, Uemura Tazuo, Uchiyama Keiji, Kimura Youichi, Kawakami Katsuhiro, Mikata Norimasa

MPK: C07D 401/04

Značky: kyseliny, 7-[(7-(s)-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chlór-6-fluór-1, formy, izolovanej, hydrátu, 1r,2s)-2-fluórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovej, přípravy, kryštalickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izolovanej kryštalickej formy 3/2 hydrátu 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chlór-6-fluór-1- [(1R,2S)-2-fluórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovej kyseliny, pri ktorom sa na 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chlór-6-fluór-1- [(1R,2S)-2-fluórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovú kyselinu pôsobí vodným rozpúšťadlom, pričom minimálny obsah vody v tomto vodnom rozpúšťadle je 40...

Spôsob prípravy kryštalickej formy 3/2 hydrátu 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]-heptan-5-yl]-8-chlór-6-flór-1- [(1R,2S)-2-flórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283188

Dátum: 17.02.2003

Autori: Kawakami Katsuhiro, Kimura Youichi, Mikata Norimasa, Yukimoto Yusuke, Uemura Tazuo, Uchiyama Keiji

MPK: C07D 401/04

Značky: 1r,2s)-2-flórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovej, hydrátu, kryštalickej, přípravy, formy, spôsob, 7-[(7-(s)-amino-5-azaspiro[2.4]-heptan-5-yl]-8-chlór-6-flór-1, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej formy 3/2 hydrátu 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]heptán-5-yl]-8-chlór-6-flór-1-[(1R,2S)- 2-flórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylovej kyseliny, pri ktorom sa 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]heptán-5-yl]-8-chlór-6-flór-1-[(1R,2S)- 2-flórcyklopropyl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová kyselina prekryštalizuje z vodného rozpúšťadla, pričom obsah vody v tomto vodnom rozpúšťadle je v rozmedzí od 5 do...

Spôsob získania stabilnej kryštalickej formy jemnozrnnej farmaceuticky účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283146

Dátum: 10.01.2003

Autori: Trofast Eva, Briggner Lars-erik

MPK: A61K 9/14, A61K 9/72

Značky: látky, kryštalickej, získania, jemnozrnnej, farmaceutický, stabilnej, účinnej, spôsob, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania stabilnej kryštalickej formy jemnozrnnej farmaceuticky účinnej látky, ktorá je určená na podanie inhaláciou, je v neaglomerovanej forme a má veľkosť častíc menšiu ako 10 um, spočíva v tom, že sa veľkosť častíc zmenší konvenčným mechanickým spracovaním, napríklad mikromletím, na hodnotu menšiu ako 10 um, potom sa jemnozrnná farmaceuticky účinná látka spracuje regulovaným pôsobením vodnej pary, potom sa vysuší a získané častice...

Kyselina 5-acetamido-2,3,4,5-tetradeoxy-4-guanidino-D-glycero-D-galakto-non-2- enopyranozónová v kryštalickej forme, spôsob jej prípravy a farmaceutické prípravky na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282972

Dátum: 06.12.2002

Autori: Patel Vipulkumar, White William James, Williamson Christopher

MPK: C07D 309/28, A61K 31/35

Značky: enopyranozónová, formě, přípravy, farmaceutické, přípravky, spôsob, kyselina, kryštalickej, báze, 5-acetamido-2,3,4,5-tetradeoxy-4-guanidino-d-glycero-d-galakto-non-2

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kyselina 5-acetamido-2,3,4,5-tetradeoxy-4-guanidino-D-glycero-D-galakto-non-2- enopyranozónová v kryštalickej forme ako doštičkovité alebo ihlicovité kryštály. Spôsoby prípravy tejto kyseliny v kryštalickej forme, ako je spôsob, ktorý zahŕňa kryštalizáciu tejto kyseliny z vodného roztoku, v prípade doštičkovitých kryštálov pri teplote nad 50 °C a v prípade ihlicovitých kryštálov pri teplote pod 40°C. Farmaceutický prípravok na...

Hemihydrát kryštalickej soli 4″-deoxy-4″-epimetylaminoavermektínu B1a/B1b s kyselinou benzoovou, spôsob jeho výroby a prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281684

Dátum: 30.04.2001

Autori: Varsalona Richard, Demchak Richard, Cvetovich Raymond, Mccauley James

MPK: C07H 17/08, A01N 43/90

Značky: benzoovou, obsahom, hemihydrát, kryštalickej, výroby, kyselinou, prostriedok, spôsob, 4"-deoxy-4"-epimetylaminoavermektínu

Zhrnutie / Anotácia:

Hemihydrát kryštalickej soli 4''-deoxy-4''-epimetylaminoavermektínu B1a/B1b s kyselinou benzoovou v kryštalickej B-forme vzorca (I) je možné použiť najmä na ničenie rôznych parazitov a poľnohospodárskych škodcov. Opísaný je tiež spôsob výroby uvedenej látky prekryštalizovaním inej formy alebo zmesi foriem tejto látky vo vodnom organickom rozpúšťadle a prostriedok na ničenie hmyzu s obsahom uvedenej látky.

Sposob prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260335

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír, Waradzin Walter, Al-ali Irena

MPK: C07C 126/08, C07C 126/10

Značky: zariadenie, přísadami, kryštalickej, uskutočnenie, přípravy, spôsob, močoviny, aditívnymi

Text:

...spracovanie podsitneho podielu močoviny, ktorý ako neštandartný produkt sa doposial známymi postupami rozpúšťa a vracia do procesu kryštalizácie, energetickým náročnejším spôsobom. Systém súčasne nevylučilje V špeciálnych prípadoch takto upravenú kryštalickú močovinu granulovat doposiaľ známymi technologickými postupmi, napr. rozstrekom taveniny prilovacou .technológiou, granulzíciou v tanierovom alebo fluidnom granulatore.Na pľipojenom...

Spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281531

Dátum: 08.10.1997

Autori: Somerhausen Bernard, Meynckens Jean-pierre

MPK: C04B 35/14, C04B 35/65, F27D 1/16...

Značky: spôsob, hmoty, výroby, žiaruvzdornej, kryštalickej, kremičitej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty nastrekovaním plynného kyslíka, tuhých žiaruvzdorných častíc a tuhých spáliteľných častíc obsahujúcich častice kremíka na povrch, ktorý má teplotu najmenej 1 000 °C, takým spôsobom, aby na tomto povrchu došlo k reakcii medzi týmito spáliteľnými časticami a plynným kyslíkom za uvoľnenia reakčného tepla na tomto povrchu tak, aby bola vytvorená koherentná žiaruvzdorná hmota...

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278517

Dátum: 06.08.1997

Autori: Medvecký Ján, Richtr Ladislav, Jánošová Magdaléna, Jakubová Antonia

MPK: C07D 499/18, C12P 37/00, C07D 499/42...

Značky: kyseliny, formy, spôsob, kryštalickej, přípravy, 6-aminopenicilánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny je založený na kryštalizácii z vodného prostredia po predchádzajúcej extrakcii ďalších produktov enzýmovej hydrolýzy - bočných reťazcov penicilínov do organických rozpúšťadiel nemiešateľných s vodou pri kyslom pH. Na prípravu pH je možné použiť silné organické alebo anorganické kyseliny. Kryštalizácia sa robí z vodného prostredia po úprave pH na 4,2 až 4,3 pomocou silných zásad....

Spôsob izolácie kryštalickej alfa, alfa-trehalózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279610

Dátum: 08.05.1996

Autori: Schauer Jan, Janoušek Vladimír, Stuchlík Jiří, Prchlík Jaroslav, Bleha Miroslav

MPK: C07B 63/00, C12P 19/12, C07H 3/04...

Značky: alfa, kryštalickej, alfa-trehalózy, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalickej alfa,alfa-trehalózy izoláciou z pekárenských kvasníc spočíva v tom, že sa zahustený etanolový extrakt pekárenských kvasníc filtruje cez ultrafiltračnú membránu s deliacou hranicou molekulových hmotností vyššou ako 500, s prípadne predradenou mikrofiltráciou cez mikrofiltračnú membránu so stredným priemerom pórov od 0,05 do 5 um. Číry roztok sa demineralizuje na ionomeničoch, kde sa ako katex používa...

(-)cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1H)-pyrimidín-2- ón v kryštalickej forme, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281249

Dátum: 09.11.1994

Autori: Roberts Tony Gordon, Ravenscroft Paul

MPK: C07D 411/04, A61K 31/505

Značky: kryštalickej, spôsob, obsahom, přípravy, formě, farmaceutický, prostriedok, cis-4-amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1h)-pyrimidín-2

Zhrnutie / Anotácia:

(-)-cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1H)-pyrimidín- 2-ón v kryštalickej forme, a to vo forme ihličkovitých alebo bipyramidálnych kryštálov. Spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s protivírusovým účinkom, ktorý túto látku obsahuje.

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279153

Dátum: 15.04.1992

Autori: Pluim Henk, Kraaijenbrink Jan

MPK: C13K 13/00, C07H 3/04

Značky: spôsob, přípravy, bezvodej, kryštalickej, laktulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy, spočívajú v tom, že sa vodný roztok laktulózy alebo vodná suspenzia laktulózy súčasne nepretržite mieša a zbavuje obsahu vody odparovaním, prípadne v prítomnosti zárodočných kryštálov až do okamihu, keď sa získa prášok.

Sposob prípravy kryštalickej sterilnej sodnej soli kyseliny 7-((2-tienyl)acetamido)-cefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 254211

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veverka Miroslav, Tegzová Mária

MPK: C07D 501/12, C07D 501/20

Značky: sterilnej, spôsob, přípravy, 7-((2-tienyl)acetamido)-cefalosporánovej, kryštalickej, kyseliny, sodnej

Text:

...znamená podľa druhu alkanolu pridat tento vmnožstve 1,43 až 12,42 l/kg soli cefalotínu na vytvorenie metastabilného stavu.Kryštalizácia zrážaním a tvorba metastabilného stavu sú dostatočne známe a. diskutované, napr. V Söbnel O., Chemický priemysel 34 59 505 1984, alebo Veverka F., Nyvlt J., ibid. 34 .59 623 1984. Pri praktickom prevedení šírka metastabilnej oblasti udáva podchladenie s objavením sa kryštalizačných zárodkov- v. roztoku,...

Spôsob výroby zeoiitických molekulových sít o vysokej kryštalickej čistote

Načítavanie...

Číslo patentu: 246867

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdenik Dalibor, Benda Boetislav, Maloušek Antonín

MPK: C01B 33/28

Značky: spôsob, zeoiitických, molekulových, výroby, kryštalickej, vysokej, čistote

Text:

...spád pri ohrievaní týchto gólov na kryštalizačnú teplotu môže činit maximálne 80 °C. Gély poskytujúce zeolitícké molekulové sitá s vysokým modulom Siůz Al 205 i sú voči teplotnemu spádu citlivé a môžu sa pohybovať v rozmedzí 100 (3.Plášt kryštalizátora vratane sústavy vostavieb pre prúdenie teplonosiča umožňuje aj v prevádzkovom meradle vytvorit požadované teplotné spády medzi kryštalujúcim gelom a teplonosičom. Ak sa totiž prekročí...